Идет загрузка документа (44 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной программы внедрения цифрового телерадиовещания

КМ Украины
Постановление КМ, Программа от 26.11.2008 № 1085
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 листопада 2008 р. N 1085

Київ

Про затвердження Державної програми впровадження цифрового телерадіомовлення

Дію постанови зупинено
 Указом Президента України
 від 26 грудня 2008 року N 1215/2008

Дію постанови відновлено у зв'язку з винесенням Конституційним Судом України
 Ухвали 3 березня 2009 року N 15-у/2009 про відмову у відкритті конституційного
 провадження у справі за 
конституційним поданням Президента України щодо
 відповідності
Конституції України (конституційності) цієї постанови

Указ Президента України
 від 26 грудня 2008 року N 1215/2008
 втратив чинність згідно з
 Указом Президента України від 22 квітня 2009 року N 259/2009

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 31 травня 2012 року N 474
,
 від 24 жовтня 2012 року N 970

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 5 листопада 2014 року N 597)

(У тексті постанови слова "Міністерству економіки", "Міністерства транспорту та зв'язку" і "Державному комітетові телебачення та радіомовлення" замінено відповідно словами "Міністерству економічного розвитку і торгівлі", "Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації" і "Державному комітетові телебачення і радіомовлення" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 року N 474)

Додатково див.
 конституційне подання Президента України
 від 26 грудня 2008 року

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну програму впровадження цифрового телерадіомовлення (далі - Програма), що додається.

2. Пункт 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2012 р. N 970)

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям разом з органами місцевого самоврядування забезпечити надання в установленому порядку земельних ділянок під будівництво антенних веж для розміщення передавачів цифрового телерадіомовлення.

4. Міністерству транспорту та зв'язку, Державному комітетові телебачення і радіомовлення разом з Національною радою з питань телебачення і радіомовлення подати у тримісячний строк Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо забезпечення населення засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення.

5. Міністерству транспорту та зв'язку, Міністерству фінансів та іншим заінтересованим центральним органам виконавчої влади розробити та подати Кабінетові Міністрів України проект плану заходів щодо виконання Програми та порядку залучення з цією метою інвестицій.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 28

 

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
впровадження цифрового телерадіомовлення

Загальна частина

Ця Програма спрямована на забезпечення гармонізованого переходу від аналогового до цифрового способу наземного ефірного розповсюдження теле- та радіопрограм з метою дотримання міжнародних зобов'язань України, що випливають з її членства в Міжнародному союзі електрозв'язку, розвитку національного інформаційного простору з урахуванням світових тенденцій розвитку засобів телекомунікацій.

Відповідно до регіонального плану цифрової наземної радіомовної служби у смугах частот 174 - 230 МГц і 470 - 862 МГц ("Женева-2006"), затвердженого угодою країн - членів Міжнародною союзу електрозв'язку, Україна повинна перейти з аналогового на цифрове телерадіомовлення до 2015 року. Після закінчення цього строку більшість діючих аналогових телерадіопередавачів припинять свою роботу для забезпечення беззавадового функціонування обладнання цифрового телерадіомовлення. Це обумовлює необхідність створення в Україні до 2015 року повноцінної інфраструктури цифрового телерадіомовлення та вирішення питання забезпечення доступу населення до загальнонаціональних програм мовлення у цифровому форматі.

Мета Програми

Метою цієї Програми є створення загальнонаціональної системи цифрового телерадіомовлення, забезпечення захисту національних інтересів під час переходу на цифрове телерадіомовлення, створення умов для поступового переходу до нових технологій без втрати обсягів мовлення та глядацької аудиторії.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Для впровадження цифрового телерадіомовлення передбачається:

забезпечити координацію діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій із впровадження цифрового телерадіомовлення;

переглянути принципи регулювання діяльності телерадіоорганізацій та операторів телекомунікацій в умовах застосування технологій цифрового телерадіомовлення у зв'язку з розширенням наповнення частотних каналів;

впровадити у смугах частот 174 - 230 МГц (третій телевізійний діапазон) і 470 - 862 МГц (четвертий і п'ятий телевізійний діапазон) радіотехнології цифрового телерадіомовлення стандарту DVB-T;

створити відповідно до регіонального плану цифрової наземної радіомовної служби ("Женева-2006") 81 синхронну зону телерадіомовлення з використанням стандарту MPEG-4, що дасть змогу передавати в одному частотному каналі до 10 телевізійних каналів;

створити телекомунікаційну мережу розповсюдження сигналу з раціональним використанням як наземних, так і супутникових телекомунікаційних засобів з переважним застосуванням вітчизняних систем супутникового зв'язку;

здійснити перехід телерадіоорганізацій на цифровий формат мовлення з одночасним вирішенням питання забезпечення населення засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення;

забезпечити електромагнітну сумісність радіоелектронних засобів цифрового телерадіомовлення та радіоелектронних засобів спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України згідно з нормами частотно-територіального планування;

забезпечити проведення конверсії необхідного радіочастотного ресурсу шляхом реалізації Міноборони разом з Адміністрація Держспецзв'язку та НКРЗІ комплексу заходів щодо змін радіотехнологій та категорій користувачів радіочастотного ресурсу України за результатами частотно-територіального планування;

(абзац дев'ятий розділу із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2012 р. N 474)

забезпечити подвійне покриття території країни сигналами цифрового телерадіомовлення, залучивши в установленому порядку операторів телекомунікацій до побудови (модернізації) елементів інфраструктури цифрового телерадіомовлення;

забезпечити поетапне припинення аналогового телерадіомовлення у зонах синхронного мовлення та затвердити з цією метою відповідний план і умови;

внести необхідні зміни до законодавства у сфері телекомунікацій, телерадіомовлення та користування радіочастотним ресурсом щодо врахування особливостей організації та функціонування телерадіомовлення з використанням цифрових технологій та ліцензування відповідної діяльності оператора телекомунікацій;

вирішити питання надання земельних ділянок під будівництво антенних веж для розміщення передавачів цифрового телерадіомовлення;

створити відповідну нормативно-правову базу для впровадження та подальшого розвитку систем і засобів цифрового телерадіомовлення, затвердити національні стандарти цифрового телерадіомовлення та визначити вимоги до його технічних засобів;

організувати підготовку та перепідготовку спеціалістів з розроблення, впровадження та технічної експлуатації обладнання і комплексів цифрового телерадіомовлення;

налагодити на базі діючих підприємств виробництво засобів цифрового телерадіомовлення, цифрових телевізійних приймачів та цифрових перетворювачів сигналу для аналогових телевізійних приймачів, їх складових та комплектувальних виробів;

забезпечити надання матеріально-технічної підтримки науковим установам галузі для здійснення науково-технічного супроводження участі України у міжнародних заходах з питань впровадження цифрового телерадіомовлення.

У зв'язку з тим, що телерадіомовлення є одним з основних чинників інформаційної безпеки держави, ураховуючи складність та великі обсяги технічних і організаційних завдань, які необхідно виконати у надзвичайно стислий строк, зобов'язання України, що випливають з її членства в Міжнародному союзі електрозв'язку, розв'язання проблеми впровадження цифрового телерадіомовлення потребує державної підтримки.

Відомості про державного замовника, керівника та виконавців Програми, строк виконання, прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми визначені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Перехід системи телерадіомовлення з аналогового на цифрове дасть змогу:

забезпечити подальший розвиток вітчизняного телерадіомовлення та розширити можливості для створення і забезпечення доступу населення до нових телерадіопрограм;

досягти показників країн Західної Європи щодо кількості каналів та програм телерадіомовлення;

забезпечити доступ широких верств населення до програм цифрового телерадіомовлення з використанням сучасних цифрових технологій;

створити умови для подальшого розвитку конкурентного середовища на ринку телекомунікаційних послуг, зокрема послуг телерадіомовлення;

підвищити рівень інвестиційної привабливості галузі телерадіомовлення;

знизити рівень вихідної потужності передавачів сигналів телерадіомовлення та їх енергоспоживання, що сприятиме зменшенню негативного впливу на навколишнє природне середовище та забезпечить значну економію електроенергії.

Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, інвестицій та інших джерел, не заборонених законодавством.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 4300,8 млн. гривень, з них за рахунок коштів державного бюджету - 8,95 млн., інвестицій та інших джерел - 4291,85 млн. гривень.

Щорічний обсяг фінансування Програми визначається з урахуванням конкретизації завдань за підсумками виконання Програми у попередній період.

 

ПАСПОРТ
Державної програми впровадження цифрового телерадіомовлення

1. Концепція Державної програми впровадження цифрового телерадіомовлення схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2006 р. N 592.

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. N 1085.

3. Державний замовник-координатор - Адміністрація Держспецзв'язку.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 31.05.2012 р. N 474)

4. Керівник Програми - Голова Держспецзв'язку.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 31.05.2012 р. N 474)

5. Виконавці Програми - Адміністрація Держспецзв'язку, Держкомтелерадіо, Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, НКРЗІ, ДКА, Мінекономрозвитку і Міноборони відповідно до компетенції.

(пункт 5 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 31.05.2012 р. N 474)

6. Строк виконання: 2008 - 2015 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми.

Джерела фінансування 

Обсяг фінансування, млн. гривень 

У тому числі за роками 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

Державний бюджет 

8,95 

  

1,65 

1,412 

1,412 

1,412 

1,412 

1,65 

Інвестиції та інші джерела 

4291,85 

287,4 

437,75 

713,39 

713,39 

713,39 

713,39 

713,15 

Усього 

4300,8 

287,4 

439,4 

714,8 

714,8 

714,8 

714,8 

714,8 

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної програми впровадження цифрового телерадіомовлення 

Найменування завдання 

Найме-
нування показника 

Значення показника 

Найменування заходу 

Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці заходу 

Джерела фінан-
сування 

Прог-
нозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень 

У тому числі за роками 

усього 

у тему числі за роками 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

1. Частотно-
територіальне планування впровадження цифрового телерадіо-
мовлення з урахуванням забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів цифрового телерадіо-
мовлення та радіоелектронних засобів радіолокації, радіонавігації і зв'язку спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України 

кількість науково-
дослідних робіт 

14 

 2

  

подання Міжнародному союзу електрозв'язку радіочастотних заявок для завершення процедури частотно-
територіального планування впровадження цифрового телерадіо-
мовлення 

Адміністрація Держспецзв'язку
НКРЗІ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Розроблення типових проектів створення системи цифрового телерадіо-
мовлення для однотипових зон та їх впровадження у визначених зонах телерадіо-
мовлення 

кількість проектів 

  

  

проектування системи цифрового телерадіо-
мовлення за регіонами; визначення умов технічної готовності до відключення аналогового телерадіо-
мовлення в окремих синхронних зонах цифрового телерадіо-
мовлення та переходу на цифрове телерадіо-
мовлення 

Адміністрація Держспецзв'язку
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення
Міноборони 

державний бюджет 

8,95 

  

1,65 

1,412 

1,412 

1,412 

1,412 

1,65 

3. Створення інфраструктури цифрового телерадіо-
мовлення 

покриття території країни сигналами цифрового телерадіо-
мовлення, відсотків  

100 

  

3,1 

8,3 

13,75 

17,72 

17,72 

17,72 

17,72 

створення мережі інфраструктури цифрового телерадіо-
мовлення 

Адміністрація Держспецзв'язку
Держком-
телерадіо
ДКА 

інвестиції та інші джерела 

2933,4 

91,346 

243,276 

519,474 

519,474 

519,474 

519,474 

520,886 

зоновий розподіл програм цифрового телерадіомовлення з використанням супутникового зв'язку 

- " - 

- " - 

31,6 

3,95 

4,514 

4,514 

4,514 

4,514 

4,514 

4,514 

забезпечення подвійного покриття території країни сигналами цифрового телерадіо-
мовлення 

Концерн радіомов-
лення, радіозв'язку та телебачення
Адміністрація Держспецзв'язку, Держком-
телерадіо 

інші джерела 

1325,8 

189,4 

189,4 

189,4 

189,4 

189,4 

189,4 

189,4 

4. Удосконалення нормативно-
правової бази з метою впровадження цифрового телерадіомовлення 

кількість нормативних документів, у тому числі національних стандартів 

15 

  

  

  

  

  

  

розроблення національних стандартів та інших нормативних документів 

Адміністрація Держспецзв'язку

інвестиції та інші джерела 

1,05 

0,49 

0,56 

  

  

  

  

  

5. Підготовка і перепідготовка спеціалістів у сфері цифрового телерадіо-
мовлення 

кількість спеціалістів 

200 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

підготовка і перепідготовка спеціалістів 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

кошти державного бюджету 

8,95 

  

1,66 

1,412 

1,412 

1,412 

1,412 

1,65 

інвестиції та інші джерела 

4291,35 

287,4 

437,75 

713,39 

713,39 

713,39 

713,39 

713,15 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 31.05.2012 р. N 474)

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної програми впровадження цифрового телерадіомовлення 

Найменування завдання 

Найменування показників виконання завдання 

Одиниця виміру 

Значення показників 

усього 

у тому числі за роками 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

Створення загальнонаціональної системи цифрового телерадіо-
мовлення та відповідної інфраструктури телерадіо-
мовлення 

забезпечення доступу всіх верств населення до програм цифрового телерадіо-
мовлення, досягнення Україною показників країн Західної Європи щодо кількості каналів та програм телерадіо-
мовлення 

покриття території країни сигналами цифрового телерадіо-
мовлення, відсотків 

100 

3,1 

8,3 

17,72 

17,72 

17,72 

17,72 

17,72 

зниження рівня вихідної потужності передавачів та їх енергоспоживання, що сприятиме зменшенню негативного впливу на навколишнє середовище та забезпечить значну економію електроенергії 

разів 

  

  

  

  

  

  

____________

Опрос