Идет загрузка документа (148 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О порядке инициирования, подготовки и реализации проектов экономического и социального развития Украины, поддерживаемых международными финансовыми организациями

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 26.11.2008 № 1027
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 листопада 2008 р. N 1027

Київ

Про порядок ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 18 лютого 2009 року N 125
,
від 3 вересня 2009 року N 926
,
 від 9 червня 2011 року N 622
,
 від 3 серпня 2011 року N 838
,
 від 10 серпня 2011 року N 849
,
 від 22 серпня 2011 року N 887
,
 від 4 липня 2012 року N 622
,
 від 24 жовтня 2012 року N 970
,
 від 20 березня 2013 року N 163
,
 від 8 квітня 2013 року N 233
,
 від 14 серпня 2013 року N 794
,
від 26 листопада 2014 року N 679

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 27 січня 2016 року N 70)

(У тексті постанови слова "Міністерство економіки" в усіх відмінках замінено словами "Міністерство економічного розвитку і торгівлі" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 року N 622)

З метою вдосконалення процедури ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, підвищення ефективності використання залучених коштів Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями (додається).

2. Установити, що пропозиції про ініціювання інвестиційних проектів, подані Міністерству економічного розвитку і торгівлі відповідно до Порядку підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. N 1317 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 41, ст. 1859), розглядаються відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою.

Ініціювання, підготовка та реалізація проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються Кредитною установою для відбудови, яка діє на підставі повноважень від Уряду Федеративної Республіки Німеччина, здійснюються відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою, з урахуванням положень міжнародних договорів між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво.

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.02.2009 р. N 125)

3. Визначити Міністерство економічного розвитку і торгівлі координатором роботи, пов'язаної з ініціюванням, підготовкою та реалізацією проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями.

4. Міністерству економічного розвитку і торгівлі затвердити у двомісячний строк порядок прийняття рішення про доцільність підготовки проектів економічного і соціального розвитку України, для реалізації яких передбачається залучення ресурсів міжнародних фінансових організацій, та про визначення відповідальних виконавців.

5. Міністерству фінансів разом з Міністерством економічного розвитку і торгівлі та іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України про забезпечення виконання вимог за зобов'язаннями Кабінету Міністрів України, пов'язаними з підтвердженням того факту, що пропозиції про фінансування проектів, що підтримуються Північним інвестиційним банком або Європейським інвестиційним банком, належать до сфери дії рамкових угод між Україною і такими організаціями.

6. Міністерству фінансів, Міністерству економічного розвитку і торгівлі та Міністерству юстиції вирішити у місячний строк питання щодо визначення механізму, з допомогою якого у проекті Державного бюджету України передбачаються позики, кредити, що залучаються від міжнародних фінансових організацій державою або під державні гарантії.

7. Центральним органам виконавчої влади привести у двомісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

8. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 27

 

ПОРЯДОК
ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями

(У тексті Порядку слова "ВАТ "Державний експортно-імпортний банк України" замінено словами "публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 року N 926)

(У тексті Порядку слова "Мінекономіки" та "Державне казначейство" у всіх відмінках замінено відповідно словами "Міністерство економічного розвитку і торгівлі" та "Казначейство" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 року N 622)

(У тексті Порядку слова "Міністерство економічного розвитку і торгівлі" в усіх відмінках замінено словом "Мінекономрозвитку" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2012 року N 622)

Загальні питання

1. Цей Порядок регулює питання ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються за рахунок фінансових ресурсів міжнародних фінансових організацій, за винятком Міжнародного валютного фонду (далі - МФО), які залучаються як позика, кредит чи грант державою або під державні гарантії (далі - позика).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

бенефіціар - юридична особа, що отримує позику в рамках інвестиційного проекту та забезпечує його реалізацію або разом з іншими бенефіціарами забезпечує реалізацію його окремих частин згідно з договором України з МФО, договором між МФО і бенефіціаром, договором між Мінфіном і бенефіціаром та/або відповідальним виконавцем;

відповідальний виконавець - орган виконавчої влади, інша бюджетна установа чи публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України", що визначені Мінекономрозвитку для підготовки разом з бенефіціаром інвестиційного проекту, здійснення нагляду і контролю за реалізацією бенефіціаром такого проекту або безпосередньої реалізації проекту, в рамках якого отримана позика;

група управління проектом - окремий структурний підрозділ відповідального виконавця або бенефіціара чи група консультантів, уповноважені відповідальним виконавцем або бенефіціаром згідно з його рішенням або договорами між відповідальним виконавцем або бенефіціаром та фізичними особами-консультантами забезпечувати здійснення заходів з підготовки та реалізації проекту згідно з договором України з МФО, договором між МФО і бенефіціаром, договором між Мінфіном і бенефіціаром та/або відповідальним виконавцем;

договір України з МФО - міжнародний договір України з МФО про позику, кредит чи грант, що залучаються державою, або про надання державних гарантій;

договір між МФО і бенефіціаром - договір між МФО і бенефіціаром, укладений згідно з договором України з МФО, про виконання проекту (проектний договір) або про надання позики для реалізації інвестиційного проекту;

договір між Мінфіном і бенефіціаром та/або відповідальним виконавцем - договір, укладений між Мінфіном і бенефіціаром та/або відповідальним виконавцем про надання позики або про безповоротну передачу позики бенефіціарові чи про відшкодування витрат державного бюджету, які можуть виникнути у разі настання гарантійного випадку, якщо інше не передбачено договором України з МФО;

договір між Мінфіном і міською радою - договір, укладений між Мінфіном і міською радою щодо відповідальності міської ради за забезпечення своєчасного та в повному обсязі виконання бенефіціаром боргових зобов'язань з погашення та обслуговування позики;

ініціатор проекту - будь-який орган державної влади, орган місцевого самоврядування, а також установа чи організація, утворені в установленому порядку зазначеним органом, чи суб'єкт господарювання державного або комунального сектору економіки, що розробляє проектну пропозицію;

координатор проекту - заступник керівника відповідального виконавця, який уповноважений керівником забезпечувати організацію, нагляд і контроль за роботою з підготовки та реалізації проекту, підписувати документи, пов'язані з підготовкою та реалізацією проекту. Координатор проекту несе персональну відповідальність за його підготовку та реалізацію;

Лист Уряду України до МФО - лист від імені Кабінету Міністрів України щодо визначення основних напрямів реформ, на підтримку яких передбачається спрямувати системний проект або проект розвитку інституціональної спроможності органу виконавчої влади, установи чи організації;

представник позичальника (гаранта) - центральний орган виконавчої влади, який визначається в договорі України з МФО представником України для цілей, передбачених таким договором;

проект - системний або інвестиційний проект економічного і соціального розвитку України, що підтримується МФО:

системний проект - спрямований на підтримку реформ в Україні проект, у рамках якого позика використовується для фінансування державного бюджету;

інвестиційний проект - проект, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності та у рамках якого погашення і обслуговування позики здійснюється за рахунок коштів бенефіціара, або проект розвитку інституціональної спроможності органу виконавчої влади, установи чи організації, у рамках якого погашення та обслуговування позики здійснюється за рахунок коштів державного бюджету;

проектна пропозиція - пропозиція щодо ініціювання інвестиційного проекту;

стратегічні та програмні документи з питань співробітництва з МФО - стратегії з питань співробітництва з МФО та допомоги МФО Україні, програми та плани такого співробітництва.

3. Для підготовки та реалізації проекту можуть залучатися міжнародна технічна допомога, кошти підприємств, установ, організацій, державного та місцевих бюджетів.

Відповідальний виконавець у разі отримання міжнародної технічної допомоги для підготовки проекту забезпечує її використання згідно з планом заходів з підготовки інвестиційного проекту та відповідним міжнародним договором України, а у разі отримання такої допомоги для реалізації проекту забезпечує її використання згідно з планом заходів з реалізації інвестиційного проекту та відповідним міжнародним договором України.

4. Проект готується та реалізується згідно з договором України з МФО, договором між МФО і бенефіціаром, договором між Мінфіном і бенефіціаром та/або відповідальним виконавцем, договором між Мінфіном і міською радою, цим Порядком та іншими актами законодавства.

5. Міністерства, інші органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим подають Мінекономрозвитку на його запит інформацію про напрями та завдання, для виконання яких пропонується залучення фінансових ресурсів МФО, разом з обґрунтуванням доцільності їх залучення відповідно до національних, регіональних і галузевих пріоритетів.

Мінекономрозвитку аналізує подану інформацію та разом з МФО і заінтересованими органами виконавчої влади готує стратегічні та програмні документи з питань співробітництва з МФО.

6. Мінекономрозвитку відповідно до Порядку розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. N 621 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 18 - 19, ст. 834), розробляє за пропозиціями центральних органів виконавчої влади проект плану співробітництва з МФО на наступний рік за формою, визначеною Мінекономрозвитку.

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 р. N 970)

У проекті плану співробітництва з МФО наводиться перелік спільних з МФО проектів і заходів з ініціювання, підготовки та реалізації таких проектів, перелік заходів з підготовки стратегічних та програмних документів з питань співробітництва з МФО і заходів, спрямованих на підвищення результативності співробітництва в планованому році.

61. Мінекономрозвитку забезпечує ведення єдиного реєстру проектів, що реалізуються в Україні з використанням ресурсів міжнародних фінансових організацій та міжнародної технічної допомоги.

Порядок ведення такого реєстру визначається Мінекономрозвитку.

(Порядок доповнено пунктом 61 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 р. N 622) 

7. Відповідальний виконавець забезпечує дотримання строків підготовки та реалізації інвестиційного проекту, досягнення показників його результативності, визначених у техніко-економічному обґрунтуванні та договорі України з МФО, налагоджує ефективну взаємодію з бенефіціаром (бенефіціарами), забезпечує у межах своїх повноважень виконання зобов'язань, узятих за договором України з МФО, а також дотримання строків та процедур, визначених цим Порядком та документами МФО, на які є посилання в договорі України з МФО.

Ініціювання інвестиційного проекту

8. Ініціатор проекту з урахуванням стратегічних та програмних документів з питань співробітництва з МФО і методичних рекомендацій, що затверджуються Мінекономрозвитку, розробляє проектну пропозицію згідно із визначеними у додатку 1 вимогами та подає її Мінекономрозвитку.

Мінфін для розроблення проектної пропозиції за зверненням ініціатора проводить в установленому ним порядку оцінку фінансового стану потенційного бенефіціара інвестиційного проекту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності та у рамках якого погашення і обслуговування позики здійснюватиметься за рахунок коштів бенефіціара.

Юридична особа, що має прострочену понад три місяці заборгованість з погашення та обслуговування раніше отриманої позики, кредиту комерційного банку або перед державним бюджетом із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), не може виступати ініціатором інвестиційного проекту.

9. Мінекономрозвитку проводить у п'ятиденний строк після надходження проектної пропозиції оцінку її відповідності визначеним у додатку 1 вимогам і у разі виявлення розбіжностей повертає її ініціаторові.

У разі відповідності проектної пропозиції вимогам, визначеним у додатку 1, Мінекономрозвитку надсилає її на розгляд заінтересованим органам виконавчої влади та інформує про це ініціатора проекту. Заінтересовані органи виконавчої влади у двотижневий строк після надходження проектної пропозиції проводять в межах своїх повноважень експертизу та надсилають експертні висновки Мінекономрозвитку, а копії - ініціаторові проекту.

У разі коли результати експертизи негативні, або виникли розбіжності чи висловлено зауваження під час проведення експертизи, Мінекономрозвитку організовує роботу з розгляду певних питань та їх урегулювання.

10. За результатами експертизи, проведеної заінтересованими органами виконавчої влади, Мінекономрозвитку приймає у тритижневий строк рішення про доцільність підготовки інвестиційного проекту та визначає відповідального виконавця. Копія рішення надсилається разом з відповідними рекомендаціями і застереженнями (у разі їх наявності) Кабінетові Міністрів України, Мінфіну, відповідальному виконавцю та ініціаторові проекту.

У разі прийняття позитивного рішення Мінекономрозвитку звертається в тижневий строк до МФО з пропозицією щодо спільної підготовки інвестиційного проекту. Після надходження повідомлення від МФО про підтримку інвестиційного проекту Мінекономрозвитку інформує про це в тижневий строк Кабінет Міністрів України, Мінфін та відповідального виконавця.

Загальний строк проведення експертизи проектної пропозиції заінтересованими органами виконавчої влади та прийняття Мінекономрозвитку рішення про доцільність підготовки інвестиційного проекту і визначення відповідального виконавця не повинен перевищувати двох місяців з дня надходження документів, що відповідають вимогам, визначеним у додатку 1.

Мінекономрозвитку забезпечує збереження в установленому порядку документів, які стали підставою для прийняття рішення про доцільність підготовки інвестиційного проекту та визначення відповідального виконавця.

Ініціювання системного проекту

11. Мінфін під час складання проекту державного бюджету на відповідний рік надсилає Мінекономрозвитку інформацію про обсяг фінансових ресурсів, які необхідно залучити від МФО в рамках системного проекту для фінансування державного бюджету.

Якщо договором України з МФО передбачено також реалізацію іншого системного проекту, процедура його ініціювання не застосовується.

У разі коли реалізацію системного проекту не передбачено договором України з МФО, Мінекономрозвитку з урахуванням інформації Мінфіну проводить за участю заінтересованих центральних органів виконавчої влади консультації з МФО і узгоджує цілі, завдання та порядок підготовки такого проекту.

12. Центральні органи виконавчої влади вносять на запит Мінекономрозвитку конкретні пропозиції щодо заходів, які планується здійснити для досягнення цілей системного проекту, та пропозиції до проекту Листа Уряду України до МФО.

Мінекономрозвитку:

готує разом з МФО на підставі таких пропозицій проект програми стратегічних та інституціональних реформ, що включає заходи, прогнозні показники, очікувані середньострокові результати реалізації системного проекту, та проект Листа Уряду України до МФО;

вносить Кабінетові Міністрів України проект акта про доцільність підготовки системного проекту, до якого додаються проект програми стратегічних та інституціональних реформ, проект Листа Уряду України до МФО та інформація Мінфіну, передбачена пунктом 11 цього Порядку.

13. На підставі прийнятого Кабінетом Міністрів України акта про доцільність підготовки системного проекту Мінекономрозвитку звертається в тижневий строк до МФО з пропозицією щодо спільної підготовки такого проекту і подає їй інформацію, пов'язану з його підготовкою, а Мінфін під час підготовки проекту закону про державний бюджет на відповідний рік або про внесення змін до закону про державний бюджет на поточний рік ураховує обсяг фінансових ресурсів, які передбачається залучити від МФО.

Після надходження повідомлення МФО про підтримку системного проекту Мінекономрозвитку інформує про це в тижневий строк Кабінет Міністрів України та Мінфін.

Підготовка інвестиційного проекту

14. Відповідальний виконавець у місячний строк після отримання від Мінекономрозвитку інформації щодо надходження повідомлення МФО про підтримку інвестиційного проекту приймає рішення про організацію роботи з його підготовки, призначає координатора проекту, утворює групу управління проектом, складає згідно з додатком 2 за погодженням з МФО план заходів з підготовки інвестиційного проекту, у якому, зокрема, передбачається розроблення документації конкурсних торгів і визначаються джерела та обсяги фінансування розроблення такої документації, та подає копію такого плану Мінекономрозвитку.

(абзац перший пункту 14 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 р. N 622)

Строк підготовки інвестиційного проекту не повинен перевищувати 12 місяців. У разі порушення зазначеного строку Мінекономрозвитку проводить за участю відповідального виконавця консультації з МФО з метою вирішення питання стосовно доцільності подальшої підготовки такого проекту, про результати яких інформує в тижневий строк Кабінет Міністрів України.

141. Відповідальний виконавець безпосередньо або через бенефіціара під час підготовки інвестиційного проекту до проведення переговорів з МФО готує та надсилає на розгляд Мінекономрозвитку проект плану закупівлі разом з обґрунтуванням предмета закупівлі або його частини (лота), методів закупівлі та інформацією про проведення аналізу досвіду вітчизняних та іноземних виробників, підрядників та постачальників товарів (робіт, послуг) відповідно до проекту плану закупівлі.

Якщо Мінекономрозвитку не висловило своєї позиції щодо проекту плану закупівлі протягом двох тижнів, бенефіціар надсилає проект плану закупівлі до МФО та проводить разом з МФО, відповідальним виконавцем та Мінекономрозвитку консультації щодо його погодження.

У разі коли висловлено зауваження чи виникли розбіжності під час розгляду проекту плану закупівлі з боку Мінекономрозвитку та/або МФО, відповідальний виконавець організовує роботу з їх урегулювання.

(Порядок доповнено пунктом 141 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 р. N 622)

15. Відповідальний виконавець згідно з планом заходів з підготовки інвестиційного проекту розробляє разом з МФО і бенефіціаром та погоджує у тритижневий строк з Мінекономрозвитку, Мінфіном, МЗС, Мін'юстом, іншими заінтересованими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, установами чи організаціями, утвореними в установленому порядку зазначеними органами, суб'єктами господарювання державного або комунального сектору економіки (далі - заінтересовані суб'єкти) документи, зазначені у додатку 3.

(абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 р. N 622)

У разі коли міністерства та інші заінтересовані органи виконавчої влади не висловили протягом визначеного строку своєї позиції щодо погодження пакета документів, зазначених у додатку 3, або надали суттєві зауваження, відповідальний виконавець у десятиденний строк здійснює узгоджувальні процедури (консультації, наради, робочі зустрічі тощо).

(пункт 15 доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 р. N 622
,
 у зв'язку з цим абзаци другий - дев'ятий
 вважати відповідно абзацами третім - десятим
)

Після надходження від МФО запрошення на переговори відповідальний виконавець вносить документи на розгляд Кабінету Міністрів України для:

прийняття відповідного акта (про залучення фінансових ресурсів МФО для реалізації інвестиційного проекту; про схвалення Листа Уряду України до МФО, якщо це передбачено договором України з МФО для реалізації проекту розвитку інституціональної спроможності органу виконавчої влади, установи чи організації; про встановлення розміру плати бенефіціара - суб'єкта господарювання за отримання кредиту (позики), залученого державою, або надання державної гарантії; про визначення необхідності надання майнового забезпечення, якщо у віданні бенефіціара - суб'єкта господарювання є майно державної власності, а також розміру та виду такого забезпечення у разі необхідності його надання; у разі потреби - про виконання інших передбачених законом умов, пов'язаних із залученням фінансових ресурсів);

(абзац четвертий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2011 р. N 887
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 20.03.2013 р. N 163)

внесення згідно із законодавством Президентові України пропозиції про проведення переговорів і підписання договору України з МФО - у разі укладення договору від імені Україна;

прийняття акта про проведення переговорів і підписання договору України з МФО - у разі укладення договору від імені Уряду України.

У разі коли відповідальним виконавцем визначено центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідного члена Кабінету Міністрів України, або публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України", документи, зазначені у додатках 3, 5, 6 і 15, вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України відповідальним виконавцем через члена Кабінету Міністрів України, до компетенції якого належить питання щодо формування і реалізації державної політики у сферах, в яких передбачається підготовка та реалізація проекту.

(пункт 15 доповнено новим абзацом сьомим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2011 р. N 887,
у зв'язку з цим абзаци сьомий - десятий вважати
 відповідно абзацами восьмим - одинадцятим)

Орієнтовний план заходів з реалізації проекту складається згідно з додатком 4.

У проекті директив делегації чи представникові України передбачається, зокрема, що повноваження на підписання договору України з МФО після проведення з нею переговорів здійснюється у разі, коли делегацією чи представником України та МФО узгоджено позиції з питань, визначених у таких директивах, та коли під час переговорів до тексту проекту договору не внесено суттєвих змін, у тому числі стосовно включення положень щодо додаткових зобов'язань України і надання у будь-якій сфері пільг, не передбачених законодавством, збільшення розміру позики та її відсоткової ставки, зміни умов надання позики.

Мінфін готує на запит відповідального виконавця висновки щодо фінансових умов договору України з МФО і можливих наслідків їх виконання, зокрема впливу на державний бюджет та зовнішній борг України, і щодо оцінки фінансового стану бенефіціара, яку проводить в установленому ним порядку (якщо з дати проведення такої оцінки на етапі ініціювання пройшло більше одного року).

Відповідальний виконавець до проведення переговорів забезпечує в установленому законодавством порядку подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта про затвердження проекту будівництва або інвестиційної програми (проектну документацію, розроблену для нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту будинків, споруд, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення - на першій стадії проектування), якщо таке будівництво або інвестиційна програма передбачаються проектом.

16. Внесені на розгляд Кабінету Міністрів України документи, що не відповідають перелікові, визначеному у додатку 3, повертаються Секретаріатом Кабінету Міністрів України не пізніше ніж протягом двох робочих днів для доопрацювання.

17. Після прийняття Кабінетом Міністрів України акта про залучення фінансових ресурсів МФО для реалізації інвестиційного проекту відповідальний виконавець - головний розпорядник бюджетних коштів подає в установленому порядку Мінфіну пропозиції щодо визначення видатків, які передбачається здійснювати за рахунок фінансових ресурсів, що залучаються від МФО для реалізації інвестиційного проекту, у проекті закону про державний бюджет на відповідний рік або про внесення змін до закону про державний бюджет на поточний рік.

Мінфін в установленому порядку передбачає позику у проекті закону про державний бюджет на відповідний рік або про внесення змін до закону про державний бюджет на поточний рік.

18. На підставі акта Президента України або Кабінету Міністрів України про проведення переговорів та підписання договору України з МФО проводяться переговори з МФО, за результатами яких уповноважена особа підписує протокол.

19. Керівник офіційної делегації чи представник України, наділені повноваженням відповідно до частин першої та четвертої статті 6 Закону України "Про міжнародні договори України", подає у десятиденний строк після закінчення переговорів з МФО копію протоколу і звіт про виконання директив разом з погодженими з МЗС висновками та пропозиціями щодо подальших дій:

у разі укладення міжнародного договору від імені України - Президентові України, а їх копії - Кабінету Міністрів України, Мінекономрозвитку, Мінфіну і МЗС;

у разі укладення міжнародного договору від імені Уряду України - Кабінетові Міністрів України, а їх копії - Мінекономрозвитку, Мінфіну і МЗС.

За результатами переговорів з МФО надсилається в установленому порядку Лист Уряду України до МФО, якщо це передбачено проектом договору України з МФО для проекту розвитку інституціональної спроможності органів виконавчої влади, установ та організацій.

20. Після проведення переговорів України з МФО і надходження повідомлення МФО про схвалення інвестиційного проекту та надання позики Україні Мінфін укладає у двотижневий строк договір з бенефіціаром та/або відповідальним виконавцем, а у разі потреби - також договір з міською радою.

Відповідальний виконавець та/або бенефіціар розпочинає виконання плану закупівлі та здійснення конкурсних торгів і подає копію такого плану Мінекономрозвитку та Мінфіну.

(пункт 20 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 р. N 622)

21. У разі коли повноваження на підписання договору України з МФО надано разом з повноваженням на ведення переговорів актом Президента України або Кабінету Міністрів України та відсутня потреба у внесенні визначених у директивах делегації чи представникові України суттєвих змін за результатами переговорів до проекту договору України з МФО, уповноважена особа підписує договір України з МФО (у разі потреби - разом з додатковими листами до нього) після надходження повідомлення МФО про схвалення інвестиційного проекту та надання позики Україні, а також підписання відповідних договорів між МФО і бенефіціаром, між Мінфіном і бенефіціаром та/або відповідальним виконавцем, між Мінфіном і міською радою, інших договорів та прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації інвестиційного проекту, якщо інше не передбачено проектом договору України з МФО.

22. У разі коли повноваження на підписання договору України з МФО не надано разом з повноваженням на ведення переговорів актом Президента України або Кабінету Міністрів України чи з'явилася потреба у внесенні суттєвих змін за результатами переговорів до проекту договору України з МФО, відповідальний виконавець забезпечує у двотижневий строк після проведення переговорів з МФО підготовку документів за переліком, зазначеним у додатку 5, погодження їх з Мінекономрозвитку, Мінфіном, МЗС, Мін'юстом, іншими заінтересованими суб'єктами та бенефіціаром і подання на розгляд Кабінету Міністрів України для:

внесення згідно із законодавством Президентові України пропозиції про підписання договору України з МФО - у разі укладення договору від імені України;

прийняття акта про підписання договору України з МФО - у разі укладення договору від імені Уряду України.

23. Відповідальний виконавець подає у тижневий строк після підписання уповноваженою особою договору України з МФО Кабінетові Міністрів України, Мін'юсту, Мінекономрозвитку, Мінфіну і МЗС копію такого договору та його автентичний переклад на українську мову.

Мінфін у тижневий строк після надходження копії договору України з МФО інформує Мін'юст, чи передбачена позика державним бюджетом на відповідний рік.

Мін'юст з урахуванням інформації Мінфіну готує висновок щодо здійснення внутрішньодержавної процедури, необхідної для набрання чинності зазначеним договором України з МФО, та надсилає його відповідальному виконавцю.

Якщо договір України з МФО не потребує ратифікації Верховною Радою України, Мін'юст у десятиденний строк готує і подає МФО юридичний висновок згідно із зазначеним договором, а його копії - Кабінетові Міністрів України, Мінекономрозвитку, Мінфіну, МЗС та відповідальному виконавцю.

Якщо договір України з МФО потребує ратифікації Верховною Радою України, відповідальний виконавець у двотижневий строк після надходження відповідного висновку Мін'юсту подає МЗС погоджені з Мінекономрозвитку, Мінфіном, іншими заінтересованими суб'єктами пропозиції щодо ратифікації договору України з МФО, передбачені Законом України "Про міжнародні договори України".

24. МЗС з урахуванням визначеного договором України з МФО строку набрання чинності вносить пропозиції щодо його ратифікації:

у разі укладення договору від імені України - Президентові України;

у разі укладення договору від імені Уряду України - Кабінету Міністрів України.

Мін'юст у десятиденний строк після набрання чинності законом про ратифікацію договору України з МФО готує і подає МФО юридичний висновок згідно із зазначеним договором, а його копії - Кабінету Міністрів України, Мінекономрозвитку, Мінфіну, МЗС та відповідальному виконавцю.

25. Представник позичальника (гаранта) невідкладно після надходження від МФО повідомлення про набрання чинності договором України з МФО інформує про це Кабінет Міністрів України, Мінекономрозвитку та відповідального виконавця.

Відповідальний виконавець подає у двотижневий строк МЗС оригінал договору разом з повідомленням МФО про набрання ним чинності.

26. У разі коли з'явилася потреба в одержанні від МФО авансу позики для підготовки інвестиційного проекту, відповідальний виконавець забезпечує підготовку документів згідно з додатком 6, погодження їх з Мінфіном, Мінекономрозвитку, МЗС, Мін'юстом, іншими заінтересованими суб'єктами і подання на розгляд Кабінету Міністрів України.

Після прийняття Кабінетом Міністрів України на підставі зазначених документів акта про залучення авансу позики для підготовки інвестиційного проекту відповідальний виконавець звертається до МФО з пропозицією вирішити питання про можливе надання такого авансу.

Після надходження повідомлення МФО про підтримку такої пропозиції відповідальний виконавець готує разом з МФО лист-угоду стосовно залучення Україною авансу, забезпечує погодження зазначених у додатку 5 документів з Мінекономрозвитку, Мінфіном, МЗС, Мін'юстом, іншими заінтересованими суб'єктами і подає їх на розгляд Кабінету Міністрів України для:

внесення Президентові України пропозиції про підписання листа-угоди - у разі укладення договору від імені України;

прийняття акта про підписання листа-угоди - у разі укладення договору від імені Уряду України.

Подальші заходи здійснюються відповідно до вимог пунктів 23 - 25 цього Порядку.

Підготовка системного проекту

27. Мінекономрозвитку на підставі повідомлення МФО про підтримку системного проекту або договору України з МФО готує разом з МФО за погодженням з Мінфіном, МЗС, Мін'юстом, іншими заінтересованими державними органами та установами документи згідно з переліком, зазначеним у додатку 3, і після надходження від МФО запрошення на переговори подає їх на розгляд Кабінету Міністрів України для:

прийняття акта про залучення фінансових ресурсів МФО з метою реалізації системного проекту і схвалення Листа Уряду України до МФО;

внесення згідно із законодавством Президентові України пропозиції про проведення переговорів і підписання договору України з МФО - у разі укладення договору від імені України;

прийняття акта про проведення переговорів і підписання договору України з МФО - у разі укладення договору від імені Уряду України.

У проекті директив делегації чи представникові України передбачається, зокрема, що повноваження на підписання договору України з МФО після проведення з нею переговорів здійснюється у разі, коли делегацією чи представником України та МФО узгоджено позиції з питань, визначених у таких директивах, та коли під час переговорів до тексту проекту договору не внесено суттєвих змін, у тому числі стосовно включення положень щодо додаткових зобов'язань України і надання у будь-якій сфері пільг, не передбачених законодавством, збільшення розміру позики та її відсоткової ставки, зміни умов надання позики.

На підставі акта Президента України або Кабінету Міністрів України про проведення переговорів і підписання договору України з МФО проводяться переговори з МФО, за результатами яких уповноважена особа підписує протокол.

28. Керівник офіційної делегації чи представник України, наділений повноваженням відповідно до частин першої і четвертої статті 6 Закону України "Про міжнародні договори України", подає у десятиденний строк після закінчення переговорів з МФО копію протоколу і звіт про виконання директив разом з погодженими з МЗС висновками та пропозиціями щодо подальших дій:

у разі укладення договору від імені України - Президентові України, а їх копії - Мінекономрозвитку, Мінфіну і МЗС;

у разі укладення договору від імені Уряду України - Кабінету Міністрів України, а їх копії - Мінекономрозвитку, Мінфіну і МЗС.

За результатами переговорів з МФО надсилається в установленому порядку Лист Уряду України до МФО.

29. Після надходження від МФО повідомлення про схвалення системного проекту та надання позики Україні Мінекономрозвитку здійснює заходи з підписання договору України з МФО, а Мінфін відкриває відповідний рахунок у Національному банку.

Якщо повноваження на підписання договору України з МФО надано разом з повноваженням на ведення переговорів актом Президента України або Кабінету Міністрів України та відсутня потреба у внесенні суттєвих змін за результатами переговорів до проекту договору України з МФО, уповноважена особа підписує договір України з МФО після надходження від МФО повідомлення про схвалення системного проекту та надання позики Україні.

30. У разі коли повноваження на підписання договору України з МФО не надано разом з повноваженням на ведення переговорів актом Президента України або Кабінету Міністрів України чи з'явилася потреба у внесенні суттєвих змін за результатами переговорів до проекту договору України з МФО, Мінекономрозвитку забезпечує у двотижневий строк після проведення переговорів з МФО підготовку документів за переліком, зазначеним у додатку 5, погодження їх з Мінфіном, МЗС, Мін'юстом, іншими заінтересованими державними органами та установами і подання на розгляд Кабінету Міністрів України для:

внесення згідно із законодавством Президентові України пропозиції про підписання договору України з МФО - у разі укладення договору від імені України;

прийняття акта про підписання договору України з МФО - у разі укладення договору від імені Уряду України.

Заходи щодо підписання та набрання чинності договором України з МФО в рамках системного проекту здійснюються відповідно до законодавства.

Реалізація проекту

31. Для реалізації інвестиційного проекту відповідальний виконавець складає після набрання чинності договором України з МФО згідно з додатком 4 відповідний план заходів і забезпечує його виконання та подає копію плану заходів з реалізації проекту Мінекономрозвитку.

(абзац перший пункту 31 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 р. N 622)

Якщо договором України з МФО передбачено реалізацію іншого системного проекту, Мінекономрозвитку після набрання чинності таким договором розробляє разом із заінтересованими державними органами план заходів з реалізації такого проекту відповідно до програми стратегічних та інституціональних реформ, підготовленої згідно з вимогами пункту 12 цього Порядку, з визначенням виконавців заходів, затверджує його та інформує про це Кабінет Міністрів України.

32. Мінфін проводить у місячний строк після набрання чинності договором України з МФО відбір банків з урахуванням вимог МФО, відкриває в таких банках рахунки.

(абзац перший пункту 32 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 р. N 838)

У разі коли в рамках реалізації інвестиційного проекту з'явилася потреба у використанні акредитивів, Мінфін у місячний строк проводить відбір банків та здійснює заходи щодо оформлення акредитивів.

Обслуговування позик, наданих для реалізації інвестиційних проектів Європейським інвестиційним банком відповідно до міжнародних договорів України, здійснює публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України.

(пункт 32 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 р. N 679)

33. Обслуговування позики, наданої для реалізації інвестиційних проектів відповідно до договорів України з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (далі - МБРР), що набрали чинності з 1 липня 2007 р.:

бенефіціаром якої є розпорядник або одержувач бюджетних коштів, здійснює Казначейство відповідно до Порядку казначейського обслуговування коштів, передбачених у спеціальному фонді державного бюджету для виконання бюджетних програм, спрямованих на реалізацію проектів економічного та соціального розвитку, які підтримуються Міжнародним банком реконструкції та розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2007 р. N 1090 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 67, ст. 2577);

бенефіціаром якої є небюджетна установа, здійснює публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України".

Позики за інвестиційними проектами відповідно до договорів України з МБРР, що набрали чинності до 1 липня 2007 р., які обслуговуються у комерційних банках, можуть за письмовим зверненням до Мінфіну відповідального виконавця або бенефіціара за згодою відповідального виконавця переводитися на обслуговування до:

(пункт 33 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 р. N 926)

Казначейства, якщо бенефіціаром є розпорядник або одержувач бюджетних коштів;

(пункт 33 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 р. N 926)

публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України", якщо бенефіціаром є небюджетна установа.

(пункт 33 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 р. N 926)

Мінфін та МБРР приймають спільне рішення щодо доцільності такого переведення, про що Мінфін повідомляє письмово у десятиденний строк після прийняття рішення відповідального виконавця або бенефіціара і у разі прийняття позитивного рішення - також Казначейство або публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України".

(пункт 33 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 р. N 926)

З метою переведення рахунків з комерційних банків до Казначейства або до публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" Казначейство або публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" відкриває відповідальному виконавцю або бенефіціару у двадцятиденний строк після повідомлення Мінфіну рахунки в іноземній та національній валютах, які необхідні для обслуговування позики, після чого інформує Мінфін про відкриті рахунки.

(пункт 33 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 р. N 926)

Подальше обслуговування позики у разі переведення до Казначейства здійснюється згідно з Порядком казначейського обслуговування коштів, передбачених у спеціальному фонді державного бюджету для виконання бюджетних програм, спрямованих на реалізацію проектів економічного та соціального розвитку, які підтримуються Міжнародним банком реконструкції та розвитку, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2007 р. N 1090 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 67, ст. 2577).

(пункт 33 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 р. N 926)

У разі переведення обслуговування позики до публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" Мінфін надсилає перелік осіб та письмове підтвердження їх повноваження на підписання запитів на одержання коштів, а також зразок підпису кожної особи.

(пункт 33 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 р. N 926)

Після надходження інформації про відкриття рахунків від Казначейства або публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" Мінфін разом з відповідальним виконавцем або бенефіціаром забезпечують перерахування залишків коштів позики з рахунків у комерційних банках на відкриті Казначейством або публічним акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України" відповідні рахунки.

(пункт 33 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 р. N 926)

До перерахування залишків коштів позики на рахунки, відкриті Казначейством або публічним акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України", усі платежі у рамках реалізації інвестиційних проектів здійснюються через існуючі рахунки у комерційних банках.

(пункт 33 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 р. N 926)

Обслуговування та використання коштів позики, наданої для реалізації проекту "Удосконалення системи соціальної допомоги", здійснюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2006 р. N 842 "Про реалізацію спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Удосконалення системи соціальної допомоги" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 25, ст. 1825) та Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Удосконалення системи соціальної допомоги", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. N 402 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 18, ст. 710).

(пункт 33 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 р. N 926)

34. Пункт 34 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 03.08.2011 р. N 838)

35. Відповідальний виконавець та/або бенефіціар подає у двотижневий строк після набрання чинності договором України з МФО Мінфіну засвідчений зразок підпису особи, на яку покладено повноваження щодо підписання запитів на одержання коштів позики із спеціальних та транзитних рахунків і підтвердних документів, що обґрунтовують такі запити.

Мінфін подає у двотижневий строк після отримання засвідченого зразка підпису до МФО і відповідних банків письмове підтвердження повноваження зазначеної особи та засвідчений зразок її підпису.

(пункт 35 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 03.08.2011 р. N 838)

Відповідальний виконавець та/або бенефіціар у п'ятиденний строк після надсилання запиту на одержання коштів позики із спеціальних та транзитних рахунків подає Мінфіну копію зазначеного запиту разом із завіреними належним чином копіями первинних документів, що підтверджують цільове використання коштів позики (договори, акти виконаних робіт, рахунки фактури тощо), а також інформацію про коди програмної класифікації видатків та кредитування і коди економічної класифікації видатків або кредитування, за якими відображатимуться видатки або надання кредитів; із зазначенням категорії витрат, визначених Угодою про позику, та пунктів плану закупівель товарів (робіт, послуг), а також наявності погодження МФО на здійснення таких витрат або пояснення щодо причини відсутності такого погодження.

(пункт 35 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 р. N 622)

36. Мінфін здійснює в межах своїх повноважень контроль за цільовим використанням коштів позики бенефіціаром та аналізує стан виконання фінансових зобов'язань за договором України з МФО.

У разі виявлення фактів нецільового використання, несвоєчасного або часткового обслуговування та погашення позики згідно з договором між Мінфіном і бенефіціаром та/або відповідальним виконавцем Мінфін зупиняє, відновлює або скасовує право бенефіціара на одержання коштів позики.

37. Відповідальний виконавець безпосередньо або через бенефіціара і групу управління проектом забезпечує в рамках інвестиційного проекту:

1) управління проектом, спрямоване на досягнення запланованих результатів, зокрема:

розроблення та виконання плану заходів з реалізації проекту, моніторинг реалізації проекту;

вжиття заходів для своєчасної та високоякісної реалізації проекту, досягнення визначених показників результативності, усунення причин зволікання та розв'язання проблем у ході реалізації проекту;

підготовку звітів про реалізацію проекту;

2) управління бюджетом проекту, зокрема:

підготовку запитів до МФО на одержання коштів позики і запитів на одержання таких коштів з відповідних рахунків;

цільове використання коштів;

підготовку фінансових звітів, ведення бухгалтерського обліку, зберігання фінансових та інших документів, необхідних для проведення аудиту проекту;

організацію проведення аудиту проекту;

3) організацію закупівлі товарів (робіт, послуг), зокрема:

підготовку плану закупівлі товарів (робіт, послуг) і проведення її згідно з договором України з МФО і планом заходів з реалізації проекту;

підготовку договорів (контрактів) згідно з вимогами МФО, моніторинг та контроль реалізації договорів (контрактів);

створює та забезпечує роботу комітету з конкурсних торгів для організації та проведення процедури закупівель товарів (робіт, послуг), передбачених планом закупівлі. До складу комітету з конкурсних торгів включаються представники відповідального виконавця, бенефіціара, Мінекономрозвитку, Мінфіну.

(підпункт 3 пункту 37 доповнено абзацом згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 р. N 622)

38. У разі коли в ході реалізації інвестиційного проекту з'явилася потреба у залученні додаткових фінансових ресурсів та одержано попередню письмову згоду МФО про виділення таких ресурсів, відповідальний виконавець готує разом з МФО і бенефіціаром документи згідно з додатком 3, погоджує їх з Мінекономрозвитку, Мінфіном, МЗС, Мін'юстом, іншими заінтересованими суб'єктами і подає на розгляд Кабінету Міністрів України.

Подальші заходи з підготовки інвестиційного проекту здійснюються відповідно до вимог пунктів 15 - 25 цього Порядку.

39. Представник позичальника (гаранта) у разі надходження від МФО чи надіслання до МФО документів, якими йому необхідно чи дозволено обмінюватися відповідно до договору України з МФО, подає їх копію Кабінетові Міністрів України, відповідальному виконавцю та Мінекономрозвитку (крім запитів на одержання коштів та подання платіжних документів) і в десятиденний строк інформує Кабінет Міністрів України, відповідального виконавця та Мінекономрозвитку про досягнуті домовленості.

Моніторинг проектів

40. Моніторинг проектів (заходи щодо спостереження за станом підготовки та реалізації проекту) проводить Мінекономрозвитку разом з МФО (за їх згодою), відповідальним виконавцем та/або бенефіціаром шляхом оцінки стану підготовки і реалізації проектів, виявлення відхилень від запланованих заходів та визначення їх впливу на виконання зобов'язань, взятих за договорами України з МФО.

Мінфін проводить моніторинг використання коштів позики, виконання фінансових зобов'язань згідно з договором України з МФО, договором між Мінфіном і бенефіціаром та/або відповідальним виконавцем, договором між Мінфіном і міською радою.

Відповідальний виконавець забезпечує через координатора проекту постійний нагляд за підготовкою та реалізацією інвестиційного проекту і за роботою групи управління проектом, зокрема шляхом спостереження за ходом виконання планів заходів з підготовки та реалізації проекту, плану закупівлі товарів (робіт, послуг) та бюджету проекту, підготовки фінансової звітності та оцінки досягнення показників результативності, а в разі виявлення фактів відхилення від запланованих заходів - забезпечує виконання умов договору України з МФО.

41. Відповідальний виконавець надсилає щокварталу до 10 числа наступного місяця Мінекономрозвитку за інвестиційним проектом, який перебуває на стадії підготовки, звіт про виконання плану заходів з підготовки проекту згідно з додатком 7, а за інвестиційним проектом, який перебуває на стадії реалізації, - звіт про виконання плану заходів з реалізації проекту згідно з додатком 8 разом з узагальненою аналітичною інформацією про основні результати, досягнуті у звітному періоді.

(абзац перший пункту 41 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 р. N 622)

Виконавці заходів системного проекту надсилають щокварталу до 15 числа наступного місяця Мінекономрозвитку інформацію про стан виконання плану заходів з підготовки або реалізації проекту.

Інформація про досягнення показників результативності інвестиційного проекту, що перебуває на стадії реалізації, подається до Мінекономрозвитку згідно з додатком 8 до 10 січня наступного року, якщо специфіка такого проекту не потребує встановлення іншого строку.

42. Бенефіціар подає Мінфіну та відповідальному виконавцю звіт про стан закупівлі товарів (робіт, послуг) згідно з додатком 9 разом із затвердженим планом їх закупівлі, звіт про рух коштів на рахунку позики та звіт про рух коштів на відкритому у банку відповідному рахунку, складені згідно з додатками 10 і 11:

щомісяця до 10 числа - по позиках, залучених під державні гарантії, разом із звітом про стан використання позики і звітом про стан обслуговування та погашення позики, складеними згідно з додатками 12 і 13;

щокварталу до 10 числа наступного місяця - по позиках, залучених державою.

За проектами, що реалізуються згідно з договорами України з МБРР, які набрали чинності з 1 липня 2007 р. та виконуються розпорядниками або одержувачами бюджетних коштів, видатки для реалізації яких передбачені у спеціальному фонді державного бюджету за відповідними програмами, звіт про рух коштів на рахунку позики і звіт про рух коштів на спеціальному рахунку подаються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2007 р. N 1090 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 67, ст. 2577).

Абзац п'ятий пункту 42 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 14.08.2013 р. N 794)

43. Мінфін подає Кабінетові Міністрів України та Мінекономрозвитку:

щокварталу до 20 числа наступного місяця зведений звіт про стан обслуговування та погашення позики в рамках договору між Мінфіном і бенефіціаром та/або відповідальним виконавцем згідно з додатком 14, звіт про стан використання позики і звіт про стан обслуговування та погашення позики згідно з додатками 12 і 13 відповідно, аналітичні довідки з пропозиціями щодо вирішення проблемних питань, пов'язаних з виконанням фінансових зобов'язань за проектом;

після прийняття закону про державний бюджет на відповідний рік інформацію про передбачені в державному бюджеті видатки за рахунок фінансових ресурсів, які залучаються від МФО у рамках проектів. У разі внесення до такого закону змін щодо фінансування проектів Мінфін оперативно інформує про це Кабінет Міністрів України та Мінекономрозвитку.

44. Мінекономрозвитку разом з МФО та із залученням відповідальних виконавців проводить піврічний та/або річний огляд стану підготовки і реалізації проектів, у ході якого визначаються подальші спільні дії.

45. Мінекономрозвитку готує і подає:

1) на підставі інформації відповідальних виконавців, Мінфіну та МФО:

щокварталу до 30 числа наступного місяця Кабінетові Міністрів України звіт про стан ініціювання, підготовки та реалізації інвестиційних проектів, використання коштів позик разом з пропозиціями щодо вирішення проблемних питань;

до 30 числа місяця, що настає за кожним півріччям, інформацію про стан залучення міжнародної технічної допомоги, спрямованої на підтримку інвестиційних і системних проектів, зокрема консультативно-дорадчої допомоги МФО;

щороку до 30 січня звіт про досягнення показників результативності інвестиційних проектів разом з висновками щодо відхилення від запланованих показників та їх впливу на виконання зобов'язань, взятих за договором України з МФО та/або договором між МФО і бенефіціаром;

2) на підставі інформації МФО та виконавців заходів системного проекту - щокварталу до 25 числа наступного місяця Кабінетові Міністрів України узагальнену інформацію про результати виконання програми стратегічних та інституціональних реформ у рамках системного проекту та пропозиції щодо вирішення проблемних питань.

46. Відповідальний виконавець подає до 30 числа місяця, що настає за кожним півріччям, МЗС інформацію про стан виконання договорів України з МФО.

У разі виявлення фактів невиконання або неналежного виконання зобов'язань МФО або України за договором України з МФО Мінекономрозвитку, представник позичальника (гаранта) та відповідальний виконавець надсилають МЗС повідомлення про такі факти і пропозиції щодо вжиття заходів згідно з нормами міжнародного права для невідкладного інформування Президента України та Кабінету Міністрів України.

Завершення реалізації проекту

47. Відповідальний виконавець забезпечує проведення розрахунків відповідно до укладених контрактів, передачу в установленому порядку документів, пов'язаних з підготовкою та реалізацією проекту, до архіву і готує у двомісячний строк після використання залучених від МФО фінансових ресурсів разом з Мінекономрозвитку та Мінфіном остаточний звіт і проект акта Кабінету Міністрів України про його схвалення та подає Кабінетові Міністрів України документи згідно з додатком 15.

У разі потреби в проекті акта Кабінету Міністрів України передбачається визнання такими, що втратили чинність, його актів з питань підготовки і реалізації проекту.

Остаточний звіт за результатами реалізації проекту передбачає оцінку виконання його основних частин згідно з методичними рекомендаціями, затвердженими Мінекономрозвитку.

Текст схваленого Кабінетом Міністрів України остаточного звіту відповідальний виконавець надсилає у тижневий строк МФО англійською та українською мовами, якщо подання такого звіту обумовлено договором України з МФО.

48. По завершенні реалізації інвестиційного проекту відповідальний виконавець або бенефіціар, а по завершенні реалізації системного проекту Мінфін забезпечує у строк, установлений у договорі України з МФО, проведення аудиту проекту та його фінансування за рахунок джерел, визначених відповідно до договору України з МФО та законодавства.

 

ВИМОГИ
до підготовки проектної пропозиції

1. Проектна пропозиція повинна містити опис:

проблеми, на розв'язання якої спрямований проект, шляхів і механізму її розв'язання;

цілей і завдань проекту та результатів, яких передбачається досягти, відповідності їх національним, регіональним і галузевим пріоритетам;

орієнтовних показників, що дадуть змогу оцінити результати реалізації проекту та досягнення його цілей;

попередніх техніко-економічних розрахунків оціночної вартості проекту, що включає попередні розрахунки товарів (робіт, послуг), необхідних для виконання проекту;

(абзац п'ятий пункту 1 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 р. N 622)

ресурсів, необхідних для реалізації проекту, альтернативних джерел його фінансування, обґрунтування необхідності залучення позики;

передбачуваного джерела повернення позики;

орієнтовного плану заходів щодо підготовки проекту з очікуваним строком його реалізації.

2. До проектної пропозиції щодо ініціювання інвестиційного проекту, який передбачається реалізувати на умовах фінансової самоокупності, додаються:

1) лист про підтримку проекту центральним органом виконавчої влади, відповідальним за забезпечення проведення державної політики у сфері, у якій передбачається реалізація проекту, та згода такого органу на визначення його відповідальним виконавцем;

2) нотаріально засвідчені копії установчих документів потенційного бенефіціара;

(підпункт 2 пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 10.08.2011 р. N 849
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.04.2013 р. N 233)

3) інформація щодо способу забезпечення погашення та обслуговування позики;

4) висновок Мінфіну щодо оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара;

5) інформація про стан розроблення проектної документації та проведення екологічної експертизи, вирішення питань з виділення земельних ділянок у разі, коли реалізація проекту пов'язана з інвестиційними програмами та проектами будівництва;

6) довідка потенційного бенефіціара про відсутність простроченої понад три місяці заборгованості з погашення та обслуговування раніше наданих позик та довгострокових кредитів комерційних банків, у тому числі іноземних;

7) довідка ДПА про відсутність у потенційного бенефіціара простроченої понад три місяці заборгованості перед державним бюджетом із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).

 

ПЛАН
заходів з підготовки інвестиційного проекту
на 20__ рік

________________________________, що підтримується ____________________________________
                     (найменування проекту)                                                                                      (найменування МФО)

Відповідальний виконавець ____________________________________________________________ 

Найменування заходу 

Дата початку виконання заходу 

Дата завершення виконання заходу 

Джерела та обсяги фінансування

 

 

Координатор проекту

___ ____________ 20__ р.

             М. П. 

__________________
(підпис) 

___________________________
(ініціали та прізвище) 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 р. N 622)

 

ПЕРЕЛІК
документів, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів України перед початком переговорів з МФО

1. Для інвестиційного проекту:

1) оформлений в установленому порядку проект акта Кабінету Міністрів України про залучення фінансових ресурсів МФО для реалізації інвестиційного проекту; про схвалення Листа Уряду України до МФО, якщо це передбачено договором України з МФО для реалізації проекту розвитку інституціональної спроможності органу виконавчої влади, установи чи організації; про встановлення розміру плати бенефіціара - суб'єкта господарювання за отримання кредиту (позики), залученого державою, або надання державної гарантії; про визначення необхідності надання майнового забезпечення, якщо у віданні бенефіціара - суб'єкта господарювання є майно державної власності, а також розміру та виду такого забезпечення у разі необхідності його надання; про виконання інших передбачених законом умов, пов'язаних із залученням фінансових ресурсів (у разі потреби);

(підпункт 1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2011 р. N 887
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 20.03.2013 р. N 163)

2) проект акта Президента України про проведення переговорів і підписання договору України з МФО - у разі укладення договору від імені України, або проект акта Кабінету Міністрів України про проведення переговорів і підписання договору України з МФО - у разі укладення договору від імені Уряду України, оформлений в установленому порядку;

3) проект директив делегації чи представникові України на переговори з МФО;

4) проект Листа Уряду України до МФО, якщо це передбачено проектом договору України з МФО для проекту розвитку інституціональної спроможності органів виконавчої влади, установ та організацій;

5) проект договору України з МФО, у разі наявності - разом з листами про фінансові та економічні дані, про показники результативності тощо (англійською мовою та автентичний переклад на українську мову);

6) проект договору між МФО і бенефіціаром (англійською мовою та автентичний переклад на українську мову), якщо укладення такого договору передбачено проектом;

7) техніко-економічне обґрунтування проекту. У разі коли проект підтримується за рахунок фінансових ресурсів МБРР, його техніко-економічне обґрунтування повинне відповідати за змістом документу з оцінки проекту МБРР;

8) проект договору між Мінфіном і бенефіціаром та/або відповідальним виконавцем;

9) проект договору між Мінфіном і міською радою (у разі його наявності);

10) проекти інших договорів та нормативно-правових актів, прийняття яких необхідне для реалізації договору України з МФО.

Додатково подаються:

11) пояснювальна записка до проекту договору України з МФО;

12) орієнтовний план заходів з реалізації проекту;

13) план закупівлі товарів (робіт, послуг);

14) документи, на які є посилання в договорі України з МФО та договорі між МФО і бенефіціаром (англійською мовою та автентичний переклад на українську мову);

15) копія рішення Мінекономрозвитку про доцільність підготовки проекту з визначенням відповідального виконавця та інформація про стан врахування рекомендацій і застережень (у разі їх наявності) згідно з прийнятим Мінекономрозвитку рішенням або причини їх неврахування;

(підпункт 15 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 р. N 622,
 від 22.08.2011 р. N 887)

16) висновки Мінфіну щодо оцінки фінансового стану бенефіціара (якщо з дати проведення такої оцінки на етапі ініціювання пройшло більше одного року), фінансових умов договору України з МФО і можливих наслідків їх виконання, зокрема впливу на державний бюджет і зовнішній борг України;

17) інформація Мін'юсту щодо результатів правової експертизи проекту договору України з МФО, проведеної згідно з частиною третьою статті 4 Закону України "Про міжнародні договори України";

18) експертні висновки заінтересованих суб'єктів щодо техніко-економічного обґрунтування проекту, зокрема щодо соціальних наслідків реалізації проекту, та копія висновку комплексної державної експертизи (з питань енергозбереження, охорони навколишнього природного середовища та інших видів державної експертизи) у разі підготовки інвестиційних програм і проектів будівництва;

19) копія рішення сесії органу місцевого самоврядування щодо схвалення проекту та передбачення в місцевому бюджеті коштів для його фінансування (якщо проект реалізуватиметься на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці) та/або копія документа, що посвідчує право власності чи право користування земельною ділянкою;

20) копія документа з оцінки проекту МБРР (якщо проект підтримується за рахунок його фінансових ресурсів).

2. Для системного проекту:

1) проект акта Кабінету Міністрів України про залучення фінансових ресурсів МФО для реалізації системного проекту і схвалення Листа Уряду України до МФО, оформлений в установленому порядку;

2) проект акта Президента України про проведення переговорів і підписання договору України з МФО - у разі укладення договору від імені України, або проект акта Кабінету Міністрів України про проведення переговорів і підписання договору України з МФО - у разі укладення договору від імені Уряду України, оформлений в установленому порядку;

3) проект директив делегації чи представникові України на переговори з МФО;

4) проект Листа Уряду України до МФО;

5) програма стратегічних та інституціональних реформ, що включає заходи, прогнозні показники, очікувані середньострокові результати реалізації системного проекту (якщо проектом договору України з МФО передбачено реалізацію іншого системного проекту);

6) проект договору України з МФО, у разі потреби - разом з листом про фінансові та економічні дані (англійською мовою та автентичний переклад на українську мову);

7) проекти інших нормативно-правових актів, прийняття яких необхідне для реалізації договору України з МФО.

Додатково подаються:

8) пояснювальна записка до проекту договору України з МФО;

9) інформація Мін'юсту щодо результатів правової експертизи проекту договору України з МФО, проведеної згідно з частиною третьою статті 4 Закону України "Про міжнародні договори України";

10) висновок Мінфіну щодо фінансових умов договору України з МФО і можливих наслідків їх виконання, зокрема впливу на державний бюджет і зовнішній борг України;

11) документи, на які є посилання в договорі України з МФО (англійською мовою та автентичний переклад на українську мову);

12) копія програмного документа МБРР (якщо проект підтримується за рахунок фінансових ресурсів МБРР).

 

ПЛАН
заходів з реалізації інвестиційного проекту
на 20__ рік

____________________________________, що підтримується _________________________________
                         (найменування проекту)                                                                                             (найменування МФО)
Загальна вартість проекту ______________ Сума позики _____________________________________
                                                               (у валюті позики)                                                                    (у валюті позики)
_________________________________________________________
                (реквізити договору - найменування, дата укладення і номер)
Відповідальний виконавець _____________________________________________________________
Бенефіціар ____________________ Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету ______________________________________________________ 

Найменування заходу 

Строк виконання 

Джерела фінансування 

Планована вибірка коштів (у гривнях, у валюті позики) 

Плановані показники результативності реалізації проекту 

Дата початку виконання заходу 

Дата завершення виконання заходу 

Координатор проекту

___ ____________ 20__ р.

М. П. 

__________________
(підпис) 

_________________________
(ініціали та прізвище) 

Примітки:

1. Інформація, яка становить відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківську таємницю, не наводиться.

2. Дати зазначаються цифровим способом (наприклад 01.01.2007).

3. Джерела фінансування - позика / аванс позики / технічна допомога / співфінансування за рахунок державного бюджету / власне співфінансування тощо.

4. У разі коли проект складається з кількох частин, інформація наводиться в їх розрізі.

 

ПЕРЕЛІК
документів, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів України для надання повноважень на підписання договору України з МФО

1. Для інвестиційного проекту:

1) проект акта Президента України про підписання договору України з МФО - у разі укладення міжнародного договору від імені України, або проект рішення Кабінету Міністрів України про підписання договору України з МФО - у разі укладення міжнародного договору від імені Уряду України, оформлений в установленому порядку;

2) проект договору України з МФО, у разі потреби - разом з листами про фінансові та економічні дані, про показники результативності, тощо (англійською мовою та автентичний переклад на українську мову);

3) проект договору між МФО і бенефіціаром (англійською мовою та автентичний переклад на українську мову), якщо укладення такого договору передбачено проектом;

Додатково подаються:

4) пояснювальна записка до проекту договору України з МФО;

5) копія договору між Мінфіном і бенефіціаром та/або відповідальним виконавцем;

6) копія договору між Мінфіном і міською радою (у разі його наявності);

7) висновок Мінфіну щодо фінансових умов договору України з МФО і можливих наслідків їх виконання, зокрема впливу на державний бюджет і зовнішній борг України, у разі, коли за результатами переговорів виникла потреба у внесенні суттєвих змін до такого договору;

8) інформація Мін'юсту щодо результатів правової експертизи проекту договору України з МФО, проведеної згідно з частиною третьою статті 4 Закону України "Про міжнародні договори України";

9) документи, на які є посилання в договорі (англійською мовою та автентичний переклад на українську мову).

2. Для системного проекту:

1) проект акта Президента України про підписання договору України з МФО - у разі укладення міжнародного договору від імені України, або проект рішення Кабінету Міністрів України про підписання договору України з МФО - у разі укладення міжнародного договору від імені Уряду України, оформлений в установленому порядку;

2) проект договору України з МФО, у разі потреби - разом з листом про фінансові та економічні дані (англійською мовою та автентичний переклад на українську мову);

Додатково подаються:

3) пояснювальна записка до проекту договору України з МФО;

4) програма стратегічних та інституціональних реформ, що включає заходи, прогнозні показники, очікувані середньострокові результати реалізації системного проекту (якщо проектом договору України з МФО передбачено реалізацію іншого системного проекту);

5) висновок Мінфіну щодо фінансових умов договору України з МФО і можливих наслідків їх виконання, зокрема впливу на державний бюджет і зовнішній борг України, у разі, коли за результатами переговорів виникла потреба у внесенні суттєвих змін до такого договору;

6) інформація Мін'юсту щодо результатів правової експертизи проекту договору України з МФО, проведеної згідно з частиною третьою статті 4 Закону України "Про міжнародні договори України";

7) документи, на які є посилання в договорі (англійською мовою та автентичний переклад на українську мову).

 

ПЕРЕЛІК
документів, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів України для одержання від МФО авансу позики для підготовки інвестиційного проекту

1. Техніко-економічне обґрунтування запиту на одержання від МФО авансу позики для підготовки інвестиційного проекту.

2. Лист-звернення до МФО з пропозицією вирішити питання про можливе надання авансу позики для підготовки інвестиційного проекту.

3. Проект акта Кабінету Міністрів України про залучення від МФО авансу позики для підготовки інвестиційного проекту, оформлений в установленому порядку.

 

ЗВІТ
про виконання плану заходів з підготовки інвестиційного проекту
за 20__ рік (квартал)

_________________________________, що підтримується ___________________________________
                      (найменування проекту)                                                                                           (найменування МФО)
Відповідальний виконавець ____________________________________________________________ 

Найменування заходу 

Строк виконання 

Стан виконання заходу (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і планованого) 

Проблемні питання та стан їх вирішення (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) 

планований 

фактичний 

 

 

Координатор проекту

___ ____________ 20_ р.

М. П. 

_________________
(підпис) 

_____________________
(ініціали та прізвище) 

 

ЗВІТ
про виконання плану заходів з реалізації інвестиційного проекту
за 20__ рік (квартал)

___________________________________, що підтримується _________________________________
                           (найменування проекту)                                                                                          (найменування МФО)
Загальна вартість проекту ___________________ Сума позики _______________________________
                                                                      (у валюті позики)                                                                  (у валюті позики)
__________________________________________________________
      (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)
Відповідальний виконавець ____________________________________________________________
Бенефіціар ____________________ Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету ______________________________________________________ 

Найменування заходу 

Строк виконання 

Джерела фінансування у звітному періоді 

Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді 

Сума вибраних коштів у звітному періоді (у гривнях, у валюті позики) 

Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту (у гривнях, у валюті позики) 

Показники результативності реалізації проекту 

Стан виконання заходу (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і планованого) 

Проблемні питання, вплив їх на виконання зобов'язань України та стан вирішення (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) 

планований 

фактичний 

у валюті договору (контракту) 

у валюті позики 

планована 

фактична 

планована 

фактична 

плановані 

фактичні 

Координатор проекту

___ ____________ 20__ р.

М. П. 

_______________
(підпис) 

_________________
(ініціали та прізвище) 

 

ЗВІТ
про стан закупівлі товарів (робіт, послуг), необхідних для реалізації проекту,
на ___ _____________ 20__ року

____________________________________________      _______________________________
      (найменування, дата і номер позики; найменування МФО)                           (відповідальний виконавець)
_________________________________________________________    __________________________
 (реквізити договору між Мінфіном і бенефіціаром - найменування, дата і номер)         (сума субкредиту у валюті позики) 

Порядковий номер 

Товари (роботи, послуги), що закуповуються згідно з планом 

Здійснені заходи з підготовки закупівлі 

Дата укладення договору (контракту) 

Оціночна вартість закупівлі/вартість договору (контракту) (у валюті позики) 

Фактично сплачено за договором (контрактом) (у валюті позики) 

Примітка 

планована 

фактична 

загальна 

у тому числі за рахунок коштів субкредиту 

усього 

у тому числі за рахунок коштів субкредиту 

Етап підготовки закупівлі 

Усього 

Етап фактичного виконання договорів (контрактів) 

Усього 

Етап завершення виконання договорів (контрактів) 

Усього 

Уповноважений представник відповідального виконавця 

______________
(підпис) 

_____________________
(ініціали та прізвище) 

___ ____________ 20__ р.

Контактний телефон _____________

Примітка. Інформація, яка становить відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківську таємницю, не наводиться.

 

ЗВІТ
про рух коштів на рахунку позики
станом на ___ ___________ 20__ року

____________________________________     ______________________________________________
              (найменування, дата і номер позики)                                                             (найменування МФО)
____________________________________________________________________________________
                  (найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Бенефіціар ________________________________________

Сума позики ______________________________________
                                                             (у валюті позики)

Залишок коштів на початок звітного періоду (у валюті позики) ______________________

Залишок коштів на кінець звітного періоду (у валюті позики) ________________________ 

Договір (контракт) (номер, дата укладення, сторони договору (контракту) і його сума) 

Дата і номер платіжного доручення 

Дата здійснення платежу 

Платежі за звітний період 

Одержувач коштів 

Примітка 

у валюті позики 

у валюті платежу 

Усього 

Уповноважений представник
відповідального виконавця 

 
________________
(підпис) 

 
______________________
(ініціали та прізвище) 

Контактний телефон _______________

___ ____________ 200_ р.

М. П.

 

ЗВІТ
про рух коштів на спеціальному рахунку
станом на ___ ____________ 20__ року

_________________________________________      _________________________________________
                     (найменування, дата і номер позики)                                                                  (найменування МФО)
_____________________________________________________________________________________
                       (найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Бенефіціар __________________________________________________
Сума позики ________________________________________________
                                                                        (у валюті позики) 

Найменування показника 

Договір (контракт) (номер, дата укладення, сторони договору (контракту) і його вартість) 

Дата і номер платіжного доручення 

Дата здійснення платежу 

Сума 

Одержувач коштів 

Примітка 

у валюті 

гривень 

позики 

платежу 

1. Залишок коштів на початок року 

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі згідно з кодами економічної класифікації видатків 

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Залишок коштів на початок звітного періоду 

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі згідно з кодами економічної класифікації видатків 

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Усього платежів за звітній період 

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі згідно з кодами економічної класифікації видатків 

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Усього платежів з початку року 

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі згідно з кодами економічної класифікації видатків 

  

  

  

  

  

  

  

  

5. Залишок коштів на кінець звітного періоду 

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі згідно з кодами економічної класифікації видатків 

  

  

  

  

  

  

  

  

Уповноважений представник
відповідального виконавця 

 
_______________
(підпис) 

 
_________________________
(ініціали та прізвище) 

Контактний телефон _______________

___ ____________ 20__ р.

М. П.

Примітка. Інформація, яка становить відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківську таємницю, не наводиться.

 

ЗВІТ
про стан використання позики
на ___ _____________ 20__ року

Порядковий номер 

Найменування проекту із зазначенням найменування МФО, що надала позику 

Реквізити договору України з МФО або між МФО і бенефіціаром (дата укладення і номер) 

Валюта позики 

Сума позики/ загальна вартість проекту 

Дата набрання чинності договором України з МФО/дата закриття позики 

Планована вибірка коштів у поточному році 

Використано коштів позики 

Не вибрано 

наростаючим підсумком з початку реалізації проекту 

у поточному році 

Усього 

Уповноважений представник Мінфіну 

_____________
(підпис) 

_____________________
(ініціали та прізвище) 

___ _____________ 20__ р.

Примітки.

1. У разі надання позики траншами інформація наводиться за кожним траншем окремо.

2. У разі потреби зазначається дата (дати) продовження закриття позики.

 

ЗВІТ
про стан обслуговування та погашення позики з початку реалізації проекту
на ___ ____________ 20__ року

Порядковий номер 

Найменування проекту із зазначенням найменування МФО, що надала позику 

Реквізити договору України з МФО або між МФО і бенефіціаром (дата укладення і номер) 

Валюта позики 

Сума позики / загальна вартість проекту 

Дата набрання чинності договором України з МФО / дата закриття позики 

Період погашення позики 

Дата початку нарахування комісії за зобов'язаннями 

Сплачено МФО у валюті позики 

разова комісія 

комісія за зобов'язаннями 

відсотки на основну суму позики 

погашення основної суми позики 

Усього 

Уповноважений представник 

_____________
(підпис) 

_____________________
(ініціали та прізвище) 

___ _____________ 20__ р.

Примітки.

1. У разі надання позики траншами інформація наводиться за кожним траншем окремо.

2. У разі потреби зазначається дата (дати) продовження закриття позики.

 

ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ
про стан обслуговування та погашення позики в рамках договору між Мінфіном і бенефіціаром та/або відповідальним виконавцем
на ___ ____________ 20__ року

(валюта позики)

Порядковий номер 

Найменування проекту та реквізити договору України з МФО 

Найменування договору між Мінфіном і бенефіціаром та/або відповідальним виконавцем 

Сума субкредиту за договором між Мінфіном і бенефіціаром та/або відповідальним виконавцем 

Фактично перераховано коштів за договором між Мінфіном і бенефіціаром та/або відповідальним виконавцем 

Заборгованість на початок року 

Сума виставлених Мінфіном рахунків наростаючим підсумком з початку року 

Фактично сплачено бенефіціаром наростаючим підсумком з початку року 

Заборгованість на кінець звітного періоду 

основна сума 

сума обслуговування 

основна сума 

сума обслуговування 

основна сума 

сума обслуговування 

основна сума 

сума обслуговування 

Уповноважений представник Мінфіну 

__________
(підпис) 

_________________
(ініціали та прізвище) 

___ ______________ 20__ р.

 

ПЕРЕЛІК
документів, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів України після завершення реалізації проекту

1. Остаточний звіт про результати реалізації проекту, в якому зазначаються:

1) вихідні дані проекту (запланована та фактична дата початку реалізації проекту та її завершення; відповідальний виконавець та бенефіціар; група впровадження проекту; інформація про документи, за якими проводилася оцінка реалізації проекту, тощо);

2) звіт про виконання робіт (заходів) та отриманих результатів за частинами проекту (аналіз даних про обсяг здійснених робіт у кількісних та якісних показниках за роками, відхилення фактичних показників від планованих у відсотках, причини недосягнення показників);

3) порівняння запланованих показників результативності з досягнутими;

4) оцінка фінансових ресурсів за джерелами (аналіз планованих та фактичних даних про обсяг витрат на основні види робіт (заходів) у грошових одиницях);

5) оцінка впливу реалізації проекту на соціальний та економічний розвиток України і відповідної галузі, регіону (економічна та соціальна ефективність реалізації проекту);

6) оцінка робіт (заходів), що виконувалися в рамках проекту за рахунок міжнародної технічної допомоги (дослідження, навчання персоналу тощо);

7) оцінка здійснених у рамках проекту заходів з охорони навколишнього природного середовища.

2. Звіт про виконання окремих зобов'язань, визначених у договорі України з МФО та договорі між МФО і бенефіціаром, зокрема щодо підготовки та/або реалізації актів законодавства.

3. Висновки Мінфіну щодо фактичного використання коштів позики та пільгового періоду, зміни фінансових зобов'язань за проектом, зокрема графіка повернення коштів позики із зазначенням факторів, що вплинули на виконання таких зобов'язань, та нецільового їх використання (за наявності відповідних фактів).

4. Висновок Мінекономрозвитку щодо результативності реалізації проекту та виконання планованих завдань.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 р. N 622)

5. Проект акта Кабінету Міністрів України про схвалення остаточного звіту, оформлений в установленому порядку.

6. Копія звіту МФО про завершення реалізації проекту (за наявності такого звіту).

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. N 1317 "Про порядок підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 41, ст. 1859).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2002 р. N 1246 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. N 1317" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 35, ст. 1651).

3. Абзац другий пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2006 р. N 842 "Про реалізацію спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Удосконалення системи соціальної допомоги" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 25, ст. 1825).

4. Абзац другий пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2007 р. N 1090 "Деякі питання виконання бюджетних програм, спрямованих на реалізацію проектів економічного та соціального розвитку, які підтримуються Міжнародним банком реконструкції та розвитку" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 67, ст. 2577).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 р. N 1125 "Про внесення зміни до пункту 29 Порядку підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 69, ст. 2639).

____________

Опрос