Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах по усовершенствованию работы органов исполнительной власти с инвесторами

КМ Украины
Постановление КМ от 26.11.2008 № 1024
редакция действует с 14.11.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 листопада 2008 р. N 1024

Київ

Про заходи щодо удосконалення роботи органів виконавчої влади з інвесторами

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 29 грудня 2010 року N 1217
,
 від 12 жовтня 2011 року N 1041
,
від 6 листопада 2019 року N 916

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Типове положення про комісію із сприяння досудовому врегулюванню спорів з інвесторами при органі виконавчої влади, що додається.

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 29.12.2010 р. N 1217)

3. Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства забезпечити щорічне проведення моніторингу стану роботи органів виконавчої влади щодо сприяння досудовому врегулюванню спорів з інвесторами.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 р. N 1041,
від 06.11.2019 р. N 916)

4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування застосовувати на практиці вимоги Типового положення про комісію із сприяння досудовому врегулюванню спорів з інвесторами при органі виконавчої влади, затвердженого пунктом 1 цієї постанови.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 42

 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про комісію із сприяння досудовому врегулюванню спорів з інвесторами при органі виконавчої влади

1. Комісія із сприяння досудовому врегулюванню спорів з інвесторами (далі - комісія) є тимчасовим консультаційно-дорадчим органом при органі виконавчої влади.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади, а також цим Положенням.

3. Основним завданням комісії є сприяння досудовому врегулюванню спорів між інвестором і органом виконавчої влади.

4. Комісія утворюється керівником органу виконавчої влади на підставі звернення інвестора.

5. Комісія розглядає спір між інвестором і органом виконавчої влади у місячний строк з дня надходження звернення інвестора.

У разі коли порушене у зверненні питання не належить до компетенції органу виконавчої влади, інвесторові надається протягом 15 днів обґрунтована відмова у розгляді звернення з відповідними рекомендаціями.

6. У процесі розгляду спору між інвестором і органом виконавчої влади комісія вивчає пропозиції інвестора, відповідних органів виконавчої влади, ради з питань залучення інвестицій при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській держадміністрації та визначає можливі шляхи досудового врегулювання спору.

7. Комісія має право:

отримувати в установленому законодавством порядку від відповідних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію і документи, необхідні для виконання покладеного на неї завдання;

залучати до своєї роботи державних службовців (за погодженням з їх керівниками), провідних учених і фахівців як незалежних експертів для надання консультацій.

8. Головою комісії є керівник органу виконавчої влади.

Голова комісії затверджує її персональний склад та призначає свого заступника і секретаря комісії.

9. Формою роботи комісії є засідання.

Секретар комісії повідомляє не пізніше ніж у 10-денний строк членам комісії, інвесторові та іншим заінтересованим особам про місце, дату і час проведення засідання з надісланням примірника його порядку денного разом з матеріалами, що підлягають розгляду.

10. Засідання комісії веде її голова, а у разі його відсутності - заступник голови.

Засідання комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

11. Комісія приймає рішення шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення комісії оформляється протоколом, який підписують головуючий на засіданні та секретар. До протоколу вноситься думка незалежних експертів.

Копія рішення комісії надсилається інвесторові, Мінекономіки, Мін'юсту та Держінвестпроекту.

(абзац третій пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 р. N 1041,
від 06.11.2019 р. N 916)

12. Рішення комісії має рекомендаційний характер.

13. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності комісії здійснює орган виконавчої влади.

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2002 р. N 382

Зміни втратили чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 29 грудня 2010 року N 1217)

____________

Опрос