Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок выплаты пенсий и денежной помощи по согласию пенсионеров и получателей помощи через их текущие счета в банках

КМ Украины
Постановление КМ от 19.11.2008 № 1016
действует с 04.12.2008

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 листопада 2008 р. N 1016

Київ

Про внесення змін до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні рахунки у банках

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні рахунки у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. N 1596 "Про заходи щодо виконання статті 3 Указу Президента України від 4 липня 1998 року N 734" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 35, ст. 1803; 2001 р., N 39, ст. 1762; 2002 р., N 15, ст. 814; 2006 р., N 7, ст. 368; 2007 р., N 57, ст. 2291), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 26

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні рахунки у банках

1. Доповнити абзац перший пункту 14 після слів "уповноважений банк зобов'язаний повідомити про це відповідний орган Пенсійного фонду або орган праці та соціального захисту населення" словами і цифрами "не пізніше 28 числа місяця, у якому виникли такі обставини".

2. Пункт 15 викласти у такій редакції:

"15. Перерахування коштів установам уповноважених банків здійснюється протягом місяця за датами у межах виплатного періоду. Дати та виплатний період визначаються органами праці та соціального захисту населення, органами Пенсійного фонду та уповноваженими банками згідно з укладеними між ними угодами.".

3. Абзац шостий пункту 16 викласти у такій редакції:

"Перший примірник списків формується за датою виплати і у порядку зростання номерів особових рахунків, а другий - за датою виплати і у порядку зростання номерів пенсійних (особових) справ.".

4. Абзаци третій - десятий пункту 17 замінити абзацами такого змісту:

"Списки на зарахування пенсій та грошової допомоги на поточні рахунки та описи до них подаються одночасно на паперових і магнітних носіях за формою, визначеною органами Пенсійного фонду або органами праці та соціального захисту населення, з обов'язковим зазначенням відповідних показників і символів:

найменування відповідної установи уповноваженого банку;

найменування установи (філії, дирекції) уповноваженого банку;

загальної суми пенсій та грошової допомоги в установі уповноваженого банку;

загальної кількості одержувачів в установі уповноваженого банку;

номера поточного рахунка (19 символів);

загальної суми для зарахування на поточний рахунок;

прізвища, імені, по батькові (100 символів);

ідентифікаційного номера одержувача (10 символів);

дати виплати (2 символи).".

У зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом тринадцятим.

5. Доповнити пункт 18 абзацом такого змісту:

"Для забезпечення своєчасної виплати пенсії органи Пенсійного фонду і органи праці та соціального захисту населення перераховують кошти не пізніше ніж за один операційний день до встановленої дати виплати.".

6. Абзаци перший і другий пункту 20 викласти у такій редакції:

"20. Після зарахування коштів на поточні рахунки одержувачів уповноважений банк завіряє списки на зарахування пенсій та грошової допомоги на поточні рахунки та описи до них і не пізніше ніж через два робочих дні після останньої дати виплати у кожному виплатному періоді повертає органам Пенсійного фонду або органам праці та соціального захисту населення другий примірник списків і по одному примірнику описів до них.

Незараховані суми пенсій та грошової допомоги не пізніше наступного операційного дня після надходження коштів повертаються уповноваженим банком органам праці та соціального захисту населення або органам Пенсійного фонду. При цьому робиться відповідна позначка на другому примірнику списків та описів до них.".

7. Додатки 2 і 3 до Порядку викласти у такій редакції:

СПИСОК
на зарахування пенсій та грошової допомоги на поточні рахунки

в ____________________________________________________________________________________
                                                                                  (назва установи уповноваженого банку)
за період з __________________________________ по ________________________________________

______________________________________________________________________________________
                            (найменування органу Пенсійного фонду або органу праці та соціального захисту населення)
______________________________________________________________________________________
                                                                                     (назва органу, що здійснює фінансування) 

Дата виплати 

Порядковий номер 

Номер поточного рахунка 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Сума, гривень 

Номер особового рахунка 

Ідентифікацій-
ний номер 

Причина незарахування 

ХХ.ХХ.ХХ
. . .
. . . 

  

  

  

  

  

  

  

Разом (за кожною датою виплати) 

  

  

  

  

  

  

  

Усього за списком __________ одержувачів.

На загальну суму ______________________________________________________________ гривень.
                                                                                                         (цифрами та словами) 

Керівник органу
Пенсійного фонду
або органу праці та
соціального захисту
населення 

 
 
 
 
____________
(підпис)  

 
 
 
 
_______________________
(ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер  

____________ 

_______________________ 

М. П. 

  

  

Перевірено _________________________ поточних рахунків на суму __________________ гривень.
                                                   (кількість) 

Керуючий банком 

____________
(підпис)  

_______________________
(ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер  

____________ 

_______________________ 

Зараховано на вклади _______________________________________________________ одержувачів
                                                                                                                     (кількість)
на загальну суму ______________________________________________________________ гривень.
                                                                                                         (цифрами та словами)
Не зараховано на вклади ____________________________________________________ одержувачів
                                                                                                                        (кількість)
на загальну суму ______________________________________________________________ гривень.
                                                                                                   (цифрами та словами) 

Керуючий банком 

____________
(підпис)  

_______________________
(ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер  

____________ 

_______________________ 

М. П. 

  

  

 

ОПИС
списків на зарахування пенсій та допомоги на поточні рахунки, переданих

до ___________________________________________________________________________________
                                                              (назва центральної установи уповноваженого банку)  
за період з ______________________________ по ___________________________________________

_____________________________________________________________________________________
                       (найменування органу Пенсійного фонду або органу праці та соціального захисту населення)

За рахунок коштів ______________________________________________________________________
                                                                                            (назва органу, що здійснює фінансування) 

Дата виплати 

Номер установи (філії) банку 

Номер списку 

Кількість одержувачів 

Сума, гривень 

ХХ.ХХ.ХХ
. . .
. . . 

  

  

  

  

Разом (за кожною датою виплати) 

  

  

  

  

Усього __________ одержувачів.

На загальну суму ______________________________________________________________ гривень.
                                                                                                   (цифрами та словами) 

Керівник органу
Пенсійного фонду
або органу праці та
соціального захисту
населення 

 
 
 
 
____________
(підпис)  

 
 
 
 
_______________________
(ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер  

____________ 

_______________________ 

М. П. 

  

  

Перевірено списків _______________________________ на суму _____________________ гривень.
                                                                           (кількість) 

Керуючий банком 

____________
(підпис)  

_______________________
(ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер  

____________ 

_______________________ 

М. П. 

  

  

Зараховано на вклади ___________________ одержувачів на загальну суму _____________ гривень.
                                                                    (кількість)

Не зараховано на вклади ________________ одержувачів на загальну суму _____________ гривень.
                                                                  (кількість)

Повернуто за платіжними дорученнями:

N ______ від _____ ________________ 20__ р.

N ______ від _____ _______________ 20__ р.

_____________________________________________________________________________________
                                (назва органу Пенсійного фонду або органу праці та соціального захисту населення)
на загальну суму ______________________________________________________________ гривень.
                                                                                                              (цифрами та словами) 

Керуючий банком 

____________
(підпис)  

_______________________
(ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер  

____________ 

_______________________ 

М. П.". 

  

  

____________

Опрос