Идет загрузка документа (296 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной целевой программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в сфере европейской интеграции и евроатлантического сотрудничества Украины на 2008 - 2015 годы

КМ Украины
Постановление КМ, Программа от 05.11.2008 № 974
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 листопада 2008 р. N 974

Київ

Про затвердження Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України на 2008 - 2015 роки

(назва змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.12.2011 р. N 1256)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 7 грудня 2011 року N 1256
,
 від 24 жовтня 2012 року N 970

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 5 березня 2014 року N 71)

(Строк виконання Державної цільової програми, затвердженої цією постановою, продовжено на період до 2015 року згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2011 року N 1256)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову програму підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України на 2008 - 2015 роки (далі - Програма), що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.12.2011 р. N 1256)

2. Пункт 2 виключено

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.12.2011 р. N 1256
,
 виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2012 р. N 970)

3. Національному агентству з питань державної служби, міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям під час складання проектів державного та місцевих бюджетів на відповідний рік передбачати кошти для виконання визначених Програмою завдань і заходів та сприяти залученню в установленому порядку для фінансування Програми додаткових коштів з інших джерел.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.12.2011 р. N 1256)

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити надсилання щокварталу до 1 числа наступного місяця і щороку до 1 квітня наступного періоду Національному агентству з питань державної служби інформації про результати виконання Програми для підготовки та подання до 15 квітня зазначеного періоду Кабінетові Міністрів України і Міністерству економічного розвитку і торгівлі звіту про стан виконання Програми.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.12.2011 р. N 1256)

 

Прем'єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО

Інд. 52

 

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України на 2008 - 2015 роки

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.12.2011 р. N 1256)

(У тексті Програми слово "Головдержслужба" в усіх відмінках замінено словом "Нацдержслужба" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2011 року N 1256)

Загальна частина

Закон України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики України" та положення програмних документів Президента України передбачають проведення системних реформ політичних і соціальних інститутів держави, кардинальних змін у житті суспільства, що ґрунтуються на принципах розвитку політичної демократії та громадянського суспільства, верховенства права, захисту прав і свобод громадянина. Стратегічний курс України на європейську інтеграцію визнано пріоритетом розвитку, що визначає зміст суспільних перетворень, основну спрямованість зовнішньої і внутрішньої політики держави та розвиток партнерства з іншими країнами.

(розділ доповнено новим абзацом першим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2011 р. N 1256
,
 у зв'язку з цим абзац перший вважати абзацом другим
)

Реалізація стратегічного курсу України на інтеграцію до Європейського Союзу та співробітництво з НАТО можливі лише за умови забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування фахівцями, які володіють знаннями і навичками, необхідними для виконання завдань з реалізації державної політики у цій сфері, зокрема з підготовки і виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і відповідних річних національних програм Україна - НАТО та інших заходів (далі - фахівці).

(абзац другий розділу у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 07.12.2011 р. N 1256)

Мета Програми

Метою цієї Програми є належне забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування фахівцями, що здатні компетентно виконувати зазначені завдання на державному, регіональному і місцевому рівні, із створенням ефективної системи підготовки, перепідготовки та підвищення їх кваліфікації.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Передбачається досягнення мети Програми двома варіантами:

перший - здійснення органами державної влади та органами місцевого самоврядування підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців без подальшого удосконалення системи, форм і видів такої роботи, координації та контролю за її виконанням.

(абзац другий розділу у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 07.12.2011 р. N 1256)

Ураховуючи завершення роботи з підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, утворення зони вільної торгівлі України з країнами - членами ЄС, такий підхід не сприятиме належному забезпеченню органів державної влади та органів місцевого самоврядування фахівцями, здатними на реалізацію майбутніх договірних відносин, створенню ефективної системи їх підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації;

(абзац третій розділу у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 07.12.2011 р. N 1256)

другий - встановлення нових підходів до розв'язання проблеми, зокрема забезпечення Нацдержслужбою координації роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців і здійснення контролю у цій сфері, удосконалення системи, форм і видів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців, формування та розподіл державного замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців відповідно до потреби органів державної влади та органів місцевого самоврядування, визначення Нацдержслужби державним замовником і головним розпорядником бюджетних коштів.

(абзац четвертий розділу із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2011 р. N 1256)

Реалізацію другого варіанта передбачається здійснити шляхом:

удосконалення системи підвищення кваліфікації фахівців, які займаються питаннями європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва, її форм і видів з урахуванням відповідності навчальних програм вивченим потребам та якості надання освітніх послуг з метою забезпечення системності та безперервності такого процесу;

(абзац шостий розділу у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 07.12.2011 р. N 1256)

удосконалення механізму контролю за виконанням органами державної влади і органами місцевого самоврядування встановленого порядку підвищення кваліфікації фахівців;

(розділ доповнено новим абзацом сьомим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2011 р. N 1256)

запровадження в органах державної влади і органах місцевого самоврядування системи мотивації підвищення кваліфікації фахівців для просування по службі та врахування її результатів під час щорічної оцінки виконання фахівцями покладених на них завдань;

(розділ доповнено новим абзацом восьмим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2011 р. N 1256
,
 у зв'язку з цим абзаци сьомий - десятий
 вважати відповідно абзацами дев'ятим - дванадцятим
)

вивчення потреби органів державної влади та органів місцевого самоврядування у навчанні фахівців, проведення аналізу кадрового складу державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування для подальшого врахування під час формування державного замовлення, складення щорічного плану-графіка підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців, у тому числі мовної підготовки;

розроблення профілів професійної компетентності до посад, заміщення яких передбачається фахівцями, з урахуванням положення про обов'язковість володіння іноземною мовою;

(абзац десятий розділу із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2011 р. N 1256)

визначення Нацдержслужбою разом з МОНмолодьспортом, МЗС і Міноборони обсягів і змісту підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців відповідно до рівня їх професійної компетентності, категорій посад, напрямів і сфери діяльності, а також переліку вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти з надання освітніх послуг у цій сфері, відібраних на конкурсній основі за відповідними критеріями;

(абзац одинадцятий розділу у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 07.12.2011 р. N 1256)

формування цільових груп слухачів з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації з урахуванням функціональних повноважень, категорій посад і сфер діяльності;

запровадження секторального підходу до навчання згідно з пріоритетною для України політикою Європейського Союзу у відповідних секторах на підтримку проведення реформ, що ведуть до зближення України та Європейського Союзу;

(розділ доповнено новим абзацом тринадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2011 р. N 1256
,
 у зв'язку з цим абзаци тринадцятий - двадцять перший
 вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - двадцять другим
)

розроблення та удосконалення навчальними закладами, відібраними на конкурсній основі, навчальних програм згідно з пріоритетною для України політикою Європейського Союзу у відповідних секторах та євроатлантичного співробітництва з урахуванням цільового підходу до формування груп слухачів і специфіки державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;

(абзац чотирнадцятий розділу у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 07.12.2011 р. N 1256)

підготовки і видання навчально-методичних посібників, у тому числі з вивчення іноземних мов, збірників нормативно-правових актів з питань європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва та комплектування ними бібліотек навчальних закладів, які відібрані на конкурсній основі;

(абзац п'ятнадцятий розділу із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2011 р. N 1256)

визначення переліку посад державних службовців і посад в органах місцевого самоврядування, перебування на яких потребує володіння офіційними мовами держав - членів ЄС і НАТО та першочергової інтенсивної мовної підготовки, з визначенням рівня володіння іноземною мовою;

розроблення та виконання Національною академією державного управління при Президентові України, іншими навчальними закладами, відібраними на конкурсній основі, навчальних програм для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та викладачів з вивчення офіційних мов держав - членів ЄС;

поглибленого вивчення фахівцями англійської, французької та німецької мов за відповідними навчальними програмами Національної академії державного управління при Президентові України та інших навчальних закладів, відібраних на конкурсній основі;

розширення співробітництва між вищими навчальними закладами України і державами - членами ЄС і НАТО, що проводять підготовку фахівців, з метою вивчення досвіду, організації регулярних обмінів студентами, слухачами та викладачами за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших передбачених законодавством джерел;

здійснення заходів щодо залучення міжнародної технічної допомоги, у тому числі ЄС і НАТО, а також їх держав-членів, для виконання Програми;

залучення до здійснення заходів Програми громадських організацій.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування наведені у додатку 1.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми визначені у додатку 2.

Виконання завдань і заходів Програми здійснюється у рамках використання в Україні інструментів інституціональної розбудови Twinning та TAIEX, роботу із впровадження яких координує Нацдержслужба.

Координація діяльності з виконання Програми покладається на Нацдержслужбу.

Для забезпечення виконання Програми та проведення моніторингу Нацдержслужба утворює в установленому порядку координаційну раду з числа представників Нацдержслужби, заінтересованих органів виконавчої влади, Національної академії державного управління при Президентові України, інших вищих навчальних закладів, підприємств, установ, громадських організацій, народних депутатів України.

Головою координаційної ради є керівник Програми.

Координаційна рада діє на підставі положення, що затверджується Нацдержслужбою.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми сприятиме:

забезпеченню розвитку кадрового потенціалу для реалізації стратегічного курсу України на європейську інтеграцію та євроатлантичне співробітництво;

(абзац другий розділу із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2011 р. N 1256)

досягненню належного забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування фахівцями, кількість яких до 2015 року повинна збільшитися не менш як на 19 відсотків загальної кількості державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (орієнтовно на 70637 осіб);

(абзац третій розділу із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2011 р. N 1256)

створенню ефективної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців;

удосконаленню механізму забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування фахівцями, що здатні компетентно виконувати на державному, регіональному і місцевому рівні завдання з реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва.

(абзац п'ятий розділу із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2011 р. N 1256)

Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших передбачених законодавством джерел.

Обсяг видатків, необхідний для виконання Програми, становить 47,86 млн. гривень, у тому числі за рахунок державного бюджету - 23,62 млн., місцевих бюджетів - 12,18 млн., інших передбачених законодавством джерел - 12,06 млн., з них для здійснення мовної підготовки - 16,1 млн. гривень, зокрема 12,84 млн. - за рахунок державного бюджету, 3,26 млн. - місцевих бюджетів.

(абзац другий розділу із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2011 р. N 1256)

Крім того, фінансування заходів Програми передбачається здійснювати згідно з Рамковим документом програми Всеохоплюючої інституційної розбудови від 13 жовтня 2010 року.

(розділ доповнено новим абзацом третім згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2011 р. N 1256
,
 у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим
)

Обсяги фінансування Програми уточнюються щороку.

 

ПАСПОРТ
Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України на 2008 - 2015 роки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 червня 2008 р. N 798 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 41, ст. 1372).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. N 974 - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2011 р. N 1256.

3. Державний замовник - Нацдержслужба.

4. Керівник Програми - Голова Нацдержслужби.

5. Виконавці заходів Програми - центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, громадські організації.

6. Строк виконання Програми: 2008 - 2015 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

(додаток 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 07.12.2011 р. N 1256)

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України на 2008 - 2015 роки

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника за роками

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1. Створення ефективної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, до посадових обов'язків яких належать питання європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва (далі - фахівці)

кількість правових актів

1

 

 

 

 

 

1

 

 

розроблення стратегії навчання фахівців, у тому числі з мовної підготовки, до посадових обов'язків яких належать питання європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва

Нацдержслужба
МОНмолодьспорт
МЗС
Міноборони
Мінекономрозвитку
Мінфін
Національна академія державного управління при Президентові України
МЗС
Міноборони
Мін'юст

не потребує додаткового фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- " -

2

 

 

 

 

 

 

1

1

розроблення Концепції та Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва на 2016 - 2019 роки

- " -

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- " -

2

 

1

 

 

 

1

 

 

підготовка пропозицій щодо оновлення складу Міжвідомчої експертної групи із забезпечення відбору вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, визначених для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців

Нацдержслужба МОНмолодьспорт
МЗС
Міноборони
Мін'юст

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість правових актів

2

 

1

 

 

 

1

 

 

удосконалення порядку здійснення контролю за змістом та якістю навчального процесу в тих закладах, що проводять підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців

Нацдержслужба
МОНмолодьспорт
МЗС
Міноборони
Мін'юст

не потребує додаткового фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

 

 

 

 

 

підготовка пропозицій стосовно внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1997 р. N 167 щодо удосконалення системи підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування, які займаються питаннями європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва, з метою поліпшення якості надання освітніх послуг та розширення кола їх надавачів

- " -

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість визначається навчальними закладами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сприяння налагодженню партнерських зв'язків вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти з відповідними навчальними закладами країн - членів ЄС і НАТО, громадськими організаціями з метою обміну слухачами та викладачами для проведення їх стажування

МОНмолодьспорт

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість баз даних

3

 

1

1

1

 

 

 

 

створення бази даних про випускників вищих навчальних закладів, які здобули освіту за бюджетні кошти за відповідними напрямами підготовки та спеціальностями, з метою залучення їх до роботи на державній службі

МОНмолодьспорт

не потребує додаткового фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість правових актів

1

 

 

 

 

1

 

 

 

адаптація освітніх послуг, наданих в рамках навчальних програм, які проводяться за рахунок інших джерел, до видів підвищення кваліфікації

Нацдержслужба
МОНмолодьспорт
Мінекономрозвитку
Мін'юст

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість пропозицій

1

 

 

 

 

 

1

 

 

удосконалення порядку мовної підготовки та створення єдиної системи незалежної оцінки знань іноземних мов фахівцями

Нацдержслужба
МОНмолодьспорт
навчальні заклади, відібрані на конкурсній основі

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- " -

4

 

 

 

 

1

1

1

1

запровадження порядку ведення обліку державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, які пройшли навчання з підвищення кваліфікації

Нацдержслужба

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість правових актів

1

 

 

 

 

 

1

 

 

розроблення пропозицій щодо впровадження системи мотивації підвищення кваліфікації фахівців для просування по службі та врахування їх під час щорічної оцінки виконання покладених на них завдань

- " -

інші джерела

0,2

 

 

 

 

 

0,2

 

 

кількість правових актів

1

 

 

 

 

1

 

 

 

удосконалення механізму контролю за виконанням державними органами та органами місцевого самоврядування завдань з підвищення кваліфікації фахівців, які працюють в таких органах

Нацдержслужба
МОНмолодьспорт
Мін'юст

не потребує додаткового фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за завданням 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

0,2

 

 

 

 

 

0,2

 

 

2. Розвиток мережі навчальних закладів та закладів післядипломної освіти для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців

- " -

2

 

1

 

 

1

 

 

 

підготовка пропозицій про внесення змін до критеріїв і порядку відбору навчальних закладів, що проводять підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців, мовну підготовку

Нацдержслужба
МОНмолодьспорт
МЗС
Міноборони
Мін'юст

не потребує додаткового фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- " -

7

 

1

1

1

1

1

1

1

забезпечення постійного перегляду переліку навчальних закладів, відібраних на конкурсній основі, яким надано право проводити підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців, мовну підготовку, та його оновлення

- " -

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість правових актів

1

 

1

 

 

 

 

 

 

внесення змін до переліку спеціалізацій за напрямами та спеціальностями для проведення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців

Нацдержслужба
МОНмолодьспорт
МЗС
Міноборони
Мін'юст

не потребує додаткового фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість посібників, збірників (наклад по 1000 примірників)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

розроблення навчально-методичних посібників та збірників нормативно-правових актів з питань:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців

Нацдержслужба

державний бюджет

0,07

 

0,07

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

мовної підготовки

- " -

- " -

0,03

 

0,03

 

 

 

 

 

 

кількість розроблених програм

4

 

 

 

 

1

1

1

1

відбір та навчання тренерів з питань європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва, у тому числі із секторальних питань

проект міжнародно-технічної допомоги
Нацдержслужба

інші джерела

7,84

 

 

 

 

1,96

1,96

1,96

1,96

Разом за завданням 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,94

 

0,1

 

 

1,96

1,96

1,96

1,96

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

0,1

 

0,1

 

 

 

 

 

 

інші джерела

7,84

 

 

 

 

1,96

1,96

1,96

1,96

3. Удосконалення механізму забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування фахівцями

кількість планів

7

 

1

1

1

1

1

1

1

розроблення щорічного плану заходів з виконання Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України на 2008 - 2015 роки (далі - Програма)

Нацдержслужба

не потребує додаткового фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість правових актів

2

 

1

 

 

1

 

 

 

утворення координаційної ради з питань виконання Програми, розроблення та затвердження положення про координаційну раду, визначення регламенту її роботи

- " -

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість правових актів

2

 

1

 

 

1

 

 

 

оновлення методичних рекомендацій щодо визначення органами державної влади та органами місцевого самоврядування потреби у фахівцях і формування державного замовлення

Нацдержслужба
МОНмолодьспорт
МЗС
Міноборони

не потребує додаткового фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість пропозицій

7

 

1

1

1

1

1

1

1

підготовка пропозицій щодо визначення потреби в забезпеченні органів державної влади та органів місцевого самоврядування фахівцями, а також мовної підготовки, складення відповідного плану-графіка

Нацдержслужба
МОНмолодьспорт
МЗС
Міноборони
інші центральні органи виконавчої влади
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- " -

4

 

 

 

 

1

1

1

1

визначення структури, обсягів і змісту навчальних програм з підвищення кваліфікації фахівців з урахуванням рівня їх професійної компетентності, категорій посад, напрямів і сфери діяльності та згідно з пріоритетною для України політикою ЄС у відповідних секторах

Нацдержслужба
МОНмолодьспорт
МЗС

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість правових актів

2

 

1

 

 

 

1

 

 

розроблення профілів професійної компетентності посад, заміщення яких передбачається фахівцями

Нацдержслужба
Мінсоцполітики
МОНмолодьспорт
МЗС
Міноборони

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість цільових груп

визначається під час формування груп

формування цільових груп слухачів з урахуванням їх функціональних повноважень, категорій посад, сфери діяльності

Нацдержслужба
МОНмолодьспорт
МЗС
Міноборони

не потребує додаткового фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість навчальних програм

визначається після формування цільових груп

розроблення для кожної цільової групи слухачів відповідних навчальних програм з урахуванням специфіки роботи державної служби та служби в органах місцевого самоврядування

Національна академія державного управління при Президентові України
інші навчальні заклади, відібрані на конкурсній основі

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість бюджетних запитів

7

 

1

1

1

1

1

1

1

формування державного замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва

Нацдержслужба

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Досягнення належного рівня мовної підготовки фахівцями

кількість фахівців

9092

 

1804

3084

3260

157

212

260

315

організація заходів з мовної підготовки фахівців

- " -

державний бюджет

12,84

 

1,68

5,45

4,51

0,2

0,27

0,33

0,4

2133

 

202

311

324

324

324

324

324

місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування

місцеві бюджети

3,26

 

0,4

0,1

0,5

0,52

0,55

0,58

0,61

кількість правових актів

2

 

1

 

 

1

 

 

 

підготовка пропозицій про внесення змін до Порядку проходження мовної підготовки фахівців, що затверджується спільним наказом Нацдержслужби та МОНмолодьспорту

Нацдержслужба
МОНмолодьспорт
Мін'юст

не потребує додаткового фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість навчальних програм

7

 

3

 

 

1

1

1

1

розроблення для державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування та викладачів навчальних програм з вивчення офіційних мов країн - членів ЄС

МОНмолодьспорт
Національна академія державного управління при Президентові України, інші вищі навчальні заклади, відібрані на конкурсній основі

не потребує додаткового фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за завданням 4

кількість фахівців

11225

 

2006

3395

3584

481

536

584

639

 

 

 

16,1

 

2,08

5,55

5,01

0,72

0,82

0,91

1,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

12,84

 

1,68

5,45

4,51

0,2

0,27

0,33

0,4

місцеві бюджети

3,26

 

0,4

0,1

0,5

0,52

0,55

0,58

0,61

5. Досягнення належного рівня забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування фахівцями

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проведення підготовки, перепідготовки:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

561

 

255

209

97

 

 

 

 

державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування V - VII категорії

Нацдержслужба

державний бюджет

2,19

 

1,02

0,77

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підвищення кваліфікації:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у сфері європейської інтеграції:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7052

 

1773

1280

847

788

788

788

788

державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування I - IV категорії

- " -

- " -

6,57

 

1,1

0,74

0,73

1

1

1

1

26460

 

3805

3405

3850

3850

3850

3850

3850

державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування V - VII категорії

місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування

місцеві бюджети

5,82

 

0,2

0,1

1

1,05

1,1

1,15

1,22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у сфері євроатлантичного співробітництва:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2785

 

1683

90

1012

 

 

 

 

державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування I - IV категорії

Нацдержслужба

державний бюджет

1,92

 

0,99

0,06

0,87

 

 

 

 

14704

 

2107

1347

2250

2250

2250

2250

2250

державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування V - VII категорії

місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування

місцеві бюджети

3,10

 

0,04

0,04

0,58

0,52

0,61

0,64

0,67

Разом за завданням 5

кількість фахівців

51562

 

9623

6331

8056

6888

6888

6888

6888

 

 

 

19,6

 

3,35

1,71

3,58

2,57

2,71

2,79

2,89

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

10,68

 

3,11

1,57

2

1

1

1

1

місцеві бюджети

8,92

 

0,24

0,14

1,58

1,57

1,71

1,79

1,89

6. Залучення в установленому порядку міжнародної технічної допомоги, у тому числі ЄС і НАТО, а також їх країн - членів, для виконання Програми

кількість проектів

визначається після домовленості з донорами

підготовка проектів міжнародної технічної допомоги для виконання Програми

Нацдержслужба
Мінекономрозвитку
центральні органи виконавчої влади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість фахівців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проведення навчань державних службовців з:

Нацдержслужба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

100

 

 

 

 

 

 

 

питань використання інструменту інституціонального розвитку ЄС Twinning

 

інші джерела

0,14

0,14

 

 

 

 

 

 

 

 

7750

850

900

1000

1000

1000

1000

1000

1000

секторальних питань ЄС у рамках інструменту інституціонального розвитку ЄС TAIEX

 

- " -

3,88

 

 

 

 

0,97

0,97

0,97

0,97

Разом за завданням 6

кількість фахівців

7850

950

900

1000

1000

1000

1000

1000

1000

 

 

інші джерела

4,02

0,14

 

 

 

0,97

0,97

0,97

0,97

Усього за Програмою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47,86

0,14

5,53

7,26

8,59

6,22

6,66

6,63

6,83

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нацдержслужба

державний бюджет

23,62

 

4,89

7,02

6,51

1,2

1,27

1,33

1,4

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцеві бюджети

12,18

 

0,64

0,24

2,08

2,09

2,26

2,37

2,5

Нацдержслужба

інші джерела

12,06

0,14

 

 

 

2,93

3,13

2,93

2,93

(додаток 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 07.12.2011 р. N 1256)

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України на 2008 - 2015 роки

(додаток 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 07.12.2011 р. N 1256)

____________

Опрос