Идет загрузка документа (71 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Технического регламента передвижного оборудования, работающего под давлением

КМ Украины
Постановление КМ, Регламент от 05.11.2008 № 967
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 листопада 2008 р. N 967

Київ

Про затвердження Технічного регламенту пересувного обладнання, що працює під тиском

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 8 квітня 2013 року N 235

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 4 липня 2018 року N 536,
враховуючи зміни, внесені
постановою
Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 року N 501
)

Відповідно до статті 14 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент пересувного обладнання, що працює під тиском, і план заходів з його застосування (додаються).

2. Міністерству промислової політики забезпечити застосування затвердженого цією постановою Технічного регламенту.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 21

 

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
пересувного обладнання, що працює під тиском

Загальні положення

1. Цей Технічний регламент визначає основні вимоги до пересувного обладнання, що працює під тиском (далі - пересувне обладнання), а також встановлює основні вимоги безпеки, оцінки відповідності, маркування, введення в обіг та експлуатацію такого обладнання, визначає процедури періодичної перевірки та регламентує нагляд за дотриманням вимог цього Технічного регламенту.

2. Цей Технічний регламент розроблений з урахуванням вимог Директиви Ради Європи від 29 квітня 1999 р. N 1999/36 ЄС про пересувне обладнання, що працює під тиском.

3. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються у такому значенні:

оцінка відповідності нового пересувного обладнання - процедура оцінки відповідності пересувного обладнання, введеного в обіг після набрання чинності цим Технічним регламентом;

оцінка відповідності існуючого пересувного обладнання - процедура оцінки відповідності пересувного обладнання, введеного в обіг у період від набрання чинності до обов'язкового застосування цього Технічного регламенту;

періодична перевірка - огляд та випробування пересувного обладнання, що проводяться спеціалізованою організацією відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. N 687 "Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 21, ст. 1434).

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про стандартизацію", "Про підтвердження відповідності", "Про акредитацію органів з оцінки відповідності", "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" та у постанові Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. N 687 "Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки".

4. Передбачені цим Технічним регламентом норми застосовуються під час проведення:

оцінки відповідності нового пересувного обладнання та введення його в обіг;

оцінки відповідності існуючого пересувного обладнання, введеного в обіг у період від набрання чинності до обов'язкового застосування цього Технічного регламенту;

періодичної перевірки з метою визначення можливості подальшої експлуатації пересувного обладнання.

5. Дія цього Технічного регламенту поширюється на пересувне обладнання, що використовується для перевезення небезпечних речовин автомобільними дорогами та залізницею, а саме:

ємності (балони, зв'язки балонів, камери, напірні резервуари та кріогенні ємності);

цистерни, в тому числі знімні цистерни, контейнери-цистерни (рухомі цистерни), переносні цистерни, цистерни, що є елементами транспортних засобів - котли вагонів-цистерн, цистерни або ємності у складі автопоїздів або залізничних поїздів, автомобільні цистерни, включаючи клапани (вентилі) та інше допоміжне устатковання цистерн, що використовуються для транспортування газів класу 2 (ГОСТ 19433-88), стабілізованого ціаніду водню класу 6,1 (ГОСТ 19433-88), безводного фтору водню та фтористоводневої кислоти класу 8 (ГОСТ 19433-88).

6. Дія цього Технічного регламенту не поширюється на:

автомобільні газові балони, що є ємностями для газового моторного палива;

пересувне обладнання, введене в обіг до набрання чинності цим Технічним регламентом;

пересувне обладнання, що використовується виключно для транспортування небезпечних речовин територією країн Європейського Співтовариства, до якого застосовуються вимоги Директиви Ради Європи від 29 квітня 1999 р. N 1999/36 ЄС про пересувне обладнання, що працює під тиском.

7. Діяльність уповноважених центральних органів виконавчої влади з питань технічного регулювання спрямована:

центрального органу виконавчої влади з питань реалізації державної політики в галузі автомобільного і залізничного транспорту - на впровадження цього Технічного регламенту та технічне регулювання, яке стосується лише пересувного обладнання, що постійно встановлюється на автомобільний або залізничний транспорт;

центрального органу виконавчої влади з питань промислової безпеки, охорони праці та державного нагляду - на надання дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки спеціалізованим організаціям під час проведення періодичної перевірки пересувного обладнання.

8. Вимоги, встановлені цим Технічним регламентом, обов'язкові для виконання:

виробниками або їх уповноваженими представниками чи постачальниками, що відповідають за введення пересувного обладнання в обіг;

власниками або їх уповноваженими представниками чи орендарями існуючого пересувного обладнання;

призначеними органами з оцінки відповідності (далі - призначені органи), вимоги до яких визначені постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2007 р. N 59 "Про затвердження Порядку здійснення процедури призначення органів з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 6, ст. 223), та спеціалізованими організаціями.

9. У разі порушення вимог цього Технічного регламенту стосовно заповнення декларації про відповідність за формою згідно з додатком 1 та/або маркування пересувного обладнання національним знаком відповідності і знаком відповідності цьому Технічному регламенту (далі - регламентний знак відповідності) виробник чи постачальник вживають заходів (пункти 50, 52, 53 і 55) з метою усунення зазначених порушень, приведення пересувного обладнання у відповідність з вимогами цього Технічного регламенту.

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.04.2013 р. N 235)

10. Забороняється введення в обіг і експлуатація пересувного обладнання без декларації про відповідність, маркування національним знаком відповідності, нанесеним згідно з вимогами цього Технічного регламенту і постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. N 1599 "Про затвердження опису та правил застосування національного знака відповідності" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 49, ст. 2188), та регламентним знаком відповідності за зразком згідно з додатком 2.

Оцінка відповідності та вимоги безпеки до пересувного обладнання

11. Пересувне обладнання та його складові частини, включаючи клапани (вентилі), зокрема запобіжні клапани (вентилі), наповнювальні і випускні клапани (вентилі), клапани (вентилі) цистерн, та інше допоміжне устатковання, що безпосередньо виконують функції безпеки у пересувному обладнанні, повинне відповідати вимогам Закону України "Про приєднання України до Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)", а також введених в дію згідно із зазначеним Законом нормативно-правових актів уповноважених центральних органів виконавчої влади, міждержавних актів щодо перевезення небезпечних вантажів залізницею, Технічного регламенту з підтвердження відповідності безпеки обладнання, що працює під тиском, затвердженого Держспоживстандартом, та цього Технічного регламенту.

Відповідність пересувного обладнання встановлюється призначеним органом виключно згідно з процедурою оцінки відповідності пересувного обладнання (пункти 13 - 35 цього Технічного регламенту).

До клапанів (вентилів) та іншого допоміжного устатковання пересувного обладнання дозволяється застосовувати іншу процедуру оцінки відповідності, яка відрізняється від тієї, що застосовується до ємностей або цистерн.

Зокрема, зазначені клапани (вентилі) або допоміжне устатковання повинні відповідати вимогам Технічного регламенту з підтвердження відповідності безпеки обладнання, що працює під тиском, затвердженого Держспоживстандартом.

Процедура оцінки відповідності нового пересувного обладнання

12. Для проведення оцінки відповідності нового пересувного обладнання вимогам цього Технічного регламенту виробник або його уповноважений представник чи постачальник, що відповідає за введення пересувного обладнання в обіг, повинен застосувати процедуру оцінки відповідності згідно з Технічним регламентом модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. N 1585 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 41, ст. 2175).

У цьому Технічному регламенті, крім модулів оцінки відповідності Aa, B, D, E, G, H та F, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. N 1585, застосовуються модулі відповідно до вимог Директиви Ради Європи від 29 квітня 1999 р. N 1999/36 ЄС про пересувне обладнання, що працює під тиском, а саме Bb, Cc і Hh, які на відміну від модулів B, C і H мають свої особливості, наведені у пунктах 16 - 30 цього Технічного регламенту.

13. Залежно від категорії пересувного обладнання виробник або його уповноважений представник чи постачальник, що відповідає за введення такого обладнання в обіг, під час проведення оцінки відповідності застосовує за власним вибором такі модулі оцінки відповідності або їх комбінації:

Категорія пересувного обладнання 

Характеристика пересувного обладнання 

Модулі оцінки відповідності пересувного обладнання 

пересувне обладнання, для якого добуток пробного тиску на величину місткості не перевищує 100 МРа·л (1000 бар·л) 

Aa або
Bb у комбінації з Cc 

пересувне обладнання, для якого добуток пробного тиску на величину місткості становить більш як 100, але не перевищує 300 МРа·л (більш як 1000, але не перевищує 3000 бар·л) 

H або 
B у комбінації з E, або
B у комбінації з Cc 

пересувне обладнання, для якого добуток пробного тиску на величину місткості перевищує 300 МРа·л (3000 бар·л) 

G або
Hh, або
B у комбінації з D, або
B у комбінації з F 

14. Під час оцінки системи управління якістю виробника згідно з модулями D, E, H і Hh призначений орган проводить перевірку без попередження виробника, беручи зразки пересувного обладнання у виробничих або складських приміщеннях з метою перевірки відповідності вимогам цього Технічного регламенту.

Призначений орган відвідує виробництво принаймні двічі протягом першого року виготовлення пересувного обладнання, а частоту подальших відвідувань визначає на підставі критеріїв, викладених у відповідних модулях оцінки відповідності.

15. Під час проведення процедури оцінки відповідності пересувного обладнання згідно з пунктом 13 цього Технічного регламенту призначений орган повинен відповідно до вимог нормативних документів та нормативно-правових актів Держгірпромнагляду погодити застосування виробником матеріалів, якщо чинні стандарти на них не поширюються або вони не включені до затвердженого в установленому порядку переліку матеріалів, і перевірити у виробника атестацію технології здійснення нерознімних з'єднань та належну атестацію персоналу, який здійснює такі з'єднання і неруйнівний контроль.

Модуль Bb (модифікований модуль B)

16. У модулі Bb описується процедура підтвердження відповідності, згідно з якою призначений орган проводить перевірку технічної документації на пересувне обладнання і підтверджує, що конструкція такого обладнання відповідає вимогам цього Технічного регламенту.

17. Виробник або його уповноважений представник чи постачальник, що відповідає за введення пересувного обладнання в обіг, подає призначеному органу за власним вибором заявку на перевірку відповідності конструкції пересувного обладнання.

Заявка повинна містити:

повне найменування і місцезнаходження виробника або його уповноваженого представника чи постачальника, а у разі подання заявки уповноваженим представником чи постачальником також документ про надання таких повноважень (доручення);

письмове підтвердження, що така заявка не була подана до іншого призначеного органу;

технічну документацію згідно з пунктом 18 цього Технічного регламенту.

Заявка може подаватися на кілька типів (моделей) пересувного обладнання, якщо відмінності між типами (моделями) не впливають на рівень безпеки.

18. Технічна документація повинна охоплювати всі стадії проектування, виробництва і застосування пересувного обладнання та давати можливість оцінити її відповідність вимогам цього Технічного регламенту.

Технічна документація повинна містити:

загальний опис виробу;

проектні та складальні креслення, схеми елементів, блоків, принципові схеми електричних ланцюгів тощо;

описи і пояснення, необхідні для тлумачення зазначених креслень, схем і такі, що стосуються функціонування виробу;

список стандартів з переліку національних стандартів, застосованих у повному обсязі або частково, опис рішень, прийнятих на виконання вимог цього Технічного регламенту, якщо згадані стандарти не були застосовані;

необхідні розрахунки та обґрунтування обраних під час проектування рішень, особливо в тому разі, якщо стандарти з переліку національних стандартів застосовані не повною мірою. Зазначені обґрунтування повинні включати результати випробувань, проведених у відповідних лабораторіях виробника або в інших лабораторіях за договором;

результати проектних розрахунків, проведених перевірок, випробувань тощо;

інформацію про проведення атестації персоналу згідно з вимогами відповідних нормативно-правових актів.

19. Призначений орган проводить перевірку технічної документації з метою визначення елементів пересувного обладнання, що не відповідають вимогам національних стандартів.

При цьому призначений орган повинен провести експертизу та перевірку технічної документації щодо конструкції пересувного обладнання відповідно до вимог нормативних документів та нормативно-правових актів Держгірпромнагляду, зокрема:

погодити застосування матеріалів вітчизняного та іноземного виробництва і матеріалів, виготовлених за новітніми технологіями, якщо чинні стандарти на них не поширюються або вони не включені до затвердженого в установленому порядку переліку матеріалів;

перевірити у виробника атестацію технології здійснення нерознімних з'єднань та належну атестацію персоналу, який здійснює такі з'єднання і неруйнівний контроль.

Призначений орган проводить необхідну перевірку для встановлення елементів конструкції пересувного обладнання, які були спроектовані згідно з відповідними стандартами з переліку національних стандартів, а також елементи, які були спроектовані без застосування відповідних положень таких стандартів.

У разі коли виробник застосував стандарти з переліку національних стандартів, призначений орган проводить необхідну перевірку для підтвердження застосування таких стандартів.

Якщо стандарти з переліку національних стандартів не були застосовані, призначений орган проводить перевірку відповідності прийнятих виробником рішень вимогам цього Технічного регламенту.

20. У разі коли типова конструкція пересувного обладнання відповідає вимогам цього Технічного регламенту, призначений орган видає виробнику або його уповноваженому представнику чи постачальнику сертифікат відповідності перевірки конструкції, який є чинним протягом 10 років з можливістю продовження його строку дії.

У сертифікаті зазначаються:

повне найменування і місцезнаходження виробника або його уповноваженого представника чи постачальника;

висновок про проведену перевірку;

необхідні дані для ідентифікації перевіреної конструкції пересувного обладнання.

До сертифіката додається перелік технічної документації.

Копія сертифіката зберігається призначеним органом.

У разі відмови у видачі сертифіката відповідності перевірки конструкції призначений орган надає детальне обґрунтування такої відмови.

21. Виробник або його уповноважений представник чи постачальник інформує призначений орган, який видав сертифікат відповідності перевірки конструкції, про всі зміни, що вносяться до конструкції, які підлягають додатковій перевірці, у разі, коли такі зміни можуть вплинути на відповідність вимогам цього Технічного регламенту. Дані додаткової перевірки додаються до оригіналу сертифіката відповідності перевірки конструкції.

22. Кожний призначений орган надає іншим призначеним органам за їх запитом інформацію про видані сертифікати відповідності перевірки конструкції, додатки до сертифікатів, а також інформацію про скасовані сертифікати або про відмову у їх видачі.

23. Інші призначені органи мають право одержати копії сертифікатів відповідності перевірки конструкції. Копії додатків до сертифікатів також можуть бути надані в розпорядження таких органів.

24. Виробник або його уповноважений представник чи постачальник, що відповідає за введення пересувного обладнання в обіг, зберігає разом з технічною документацією копії сертифікатів відповідності перевірки конструкції і додатків до них протягом 10 років.

Модуль Cc (модифікований модуль C)

25. У модулі Cc описується процедура підтвердження відповідності, за допомогою якої виробник або його уповноважений представник чи постачальник гарантує і декларує, що пересувне обладнання відповідає типу, зазначеному в сертифікаті відповідності перевірки типу (відповідно до модуля B) або сертифікаті відповідності перевірки конструкції (відповідно до модуля Bb), та вимогам цього Технічного регламенту.

Виробник або його уповноважений представник чи постачальник заповнює декларацію про відповідність за формою згідно з додатком 1.

(абзац другий пункту 25 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.2013 р. N 235)

Лише виробник або його уповноважений представник може наносити на кожну одиницю пересувного обладнання національний знак відповідності.

Під відповідальність призначеного органу виробник або його уповноважений представник повинен нанести на кожну одиницю пересувного обладнання ідентифікаційний номер призначеного органу.

26. Виробник або його уповноважений представник чи постачальник повинен вжити заходів для забезпечення виробничим процесом відповідності продукції типу, зазначеному в сертифікаті відповідності перевірки типу (відповідно до модуля B) або сертифікаті відповідності перевірки конструкції (відповідно до модуля Bb), та вимогам цього Технічного регламенту.

27. Виробник або його уповноважений представник чи постачальник, що відповідає за введення пересувного обладнання в обіг, зберігає копію декларації про відповідність протягом 10 років після виготовлення останнього зразка пересувного обладнання.

28. Призначений орган, обраний виробником або його уповноваженим представником чи постачальником, проводить перевірку пересувного обладнання через довільні інтервали часу.

Для перевірки призначений орган відбирає на місці виробництва зразки кінцевої продукції, досліджує та випробовує їх згідно з відповідними стандартами з переліку національних стандартів або проводить рівноцінні випробування для перевірки відповідності зразка вимогам цього Технічного регламенту.

Під час перевірки призначений орган повинен:

переконатися, що виробник дійсно проводить остаточну оцінку;

відібрати з метою контролю кілька одиниць пересувного обладнання з місць виготовлення або складування. Призначений орган сам приймає рішення щодо кількості відібраних зразків, а також щодо того, чи необхідно провести (або доручити) випробування (у повному обсязі чи часткове) відібраних зразків.

У разі коли один чи більше перевірених зразків не відповідають вимогам цього Технічного регламенту, призначений орган в межах своїх повноважень вживає необхідних заходів до приведення продукції у відповідність з вимогами цього Технічного регламенту.

Модуль Hh (модифікований модуль H)

29. У модулі Hh описується процедура дослідження конструкції пересувного обладнання, що зазначена у модулі H, з дотриманням таких вимог:

виробник або його уповноважений представник чи постачальник, що відповідає за введення пересувного обладнання в обіг, подає призначеному органу заявку на перевірку конструкції пересувного обладнання.

У заявці повинні бути відображені опис конструкції, технологія виготовлення і настанова з експлуатації пересувного обладнання. Заявка повинна забезпечити можливість підтвердження відповідності вимогам цього Технічного регламенту. Крім того, до заявки додаються відомості, які пояснюють процедуру проектування, виготовлення та експлуатації пересувного обладнання та надають можливість оцінити їх відповідність вимогам цього Технічного регламенту, технічні специфікації, в тому числі стандарти, які будуть застосовуватися, а також необхідні докази адекватності проектного рішення з результатами випробувань, проведених відповідною лабораторією виробника або третьою стороною від його імені;

призначений орган перевіряє заявку та видає виробнику або його уповноваженому представнику чи постачальнику сертифікат відповідності перевірки конструкції, якщо таке обладнання відповідає вимогам цього Технічного регламенту. Сертифікат містить результати перевірки, умови його чинності, дані, необхідні для ідентифікації сертифікованої конструкції, та у разі потреби опис способу функціонування пересувного обладнання та його складових частин;

виробник або його уповноважений представник чи постачальник повідомляє призначений орган, який видав сертифікат відповідності перевірки конструкції, про всі зміни у сертифікованому пересувному обладнанні. Зазначені зміни потребують додаткового погодження з призначеним органом, який видав сертифікат, якщо вони можуть вплинути на відповідність пересувного обладнання вимогам цього Технічного регламенту або на умови використання пересувного обладнання. Додаткове погодження видається у формі додатка до основного сертифіката відповідності перевірки конструкції;

кожний призначений орган, крім того, надає решті призначених органів необхідну інформацію про відкликані або відхилені ним сертифікати відповідності перевірки конструкції за їх запитом.

30. Пересувне обладнання підлягає посиленому нагляду у формі перевірки без попередження виробника з боку призначеного органу з метою остаточної оцінки відповідності пересувного обладнання вимогам цього Технічного регламенту. Під час таких перевірок призначений орган проводить експертизу пересувного обладнання.

Оцінка відповідності існуючого пересувного обладнання

31. Відповідність існуючого пересувного обладнання встановлюється призначеним органом згідно з модулями, наведеними у пункті 13 цього Технічного регламенту, з урахуванням особливостей, викладених у цьому розділі.

Уповноважений центральний орган виконавчої влади:

може дозволити провести оцінку відповідності існуючого пересувного обладнання та його складових частин, включаючи клапани (вентилі) та інше допоміжне устатковання, спеціалізованим організаціям за умови, що оцінку (перевірку типу) проводить призначений орган;

не повинен забороняти, обмежувати або заважати введенню в обіг чи експлуатацію існуючого пересувного обладнання, яке відповідає вимогам цього Технічного регламенту та промарковане національним знаком відповідності та регламентним знаком відповідності (додаток 2).

32. Власник або його уповноважений представник чи орендар повинен подавати призначеному органу за його вимогою документацію стосовно існуючого пересувного обладнання, за допомогою якої призначений орган зможе ідентифікувати обладнання (його походження, принципи конструкції та у разі оцінки відповідності ацетиленових балонів детальний опис пористої маси).

У разі потреби власник або його уповноважений представник чи орендар повинен повідомляти призначеному органові про будь-які обмеження у користуванні пересувним обладнанням та надсилати повідомлення про пошкодження такого обладнання, що мали місце, та про виконані ремонтні роботи.

33. Призначений орган повинен перевіряти існуюче пересувне обладнання, включаючи клапани (вентилі) та інше допоміжне устатковання, що мають захисні функції, щоб вони гарантували безпеку такого обладнання, вимоги до якої зазначені у пункті 11 цього Технічного регламенту. Така перевірка повинна проводитися на підставі документів, підготовлених відповідно до пункту 32 цього Технічного регламенту, та у разі потреби на підставі результатів додаткових оглядів.

34. Якщо результати перевірки, передбаченої у пункті 33 цього Технічного регламенту виявилися задовільними, пересувне обладнання підлягає періодичним перевіркам, передбаченим у пункті 36 цього Технічного регламенту, якщо ні, таке пересувне обладнання не підлягає використанню, оскільки усунення виявлених невідповідностей та подальша перевірка коригувальних заходів неможливі.

35. Оцінка відповідності існуючого пересувного обладнання та його складових частин, включаючи клапани (вентилі) та інше допоміжне устатковання, яка пов'язана з окремим оглядом такого обладнання, як зазначено у пунктах 32 і 33 цього Технічного регламенту, може проводитися спеціалізованими організаціями за умови, що призначений орган раніше вже здійснював відповідні операції з оцінки відповідності такого обладнання.

Періодична перевірка та подальша експлуатація пересувного обладнання

36. Періодична перевірка проводиться з метою визначення якості виготовлення, монтажу, ремонту, реконструкції і модернізації, умов та строку подальшої безпечної експлуатації пересувного обладнання, оцінки технічного стану такого обладнання та його складових частин, включаючи клапани (вентилі) та інше допоміжне устатковання, перевірки їх на відповідність вимогам цього Технічного регламенту та нормативно-правових актів Мінтрансзв'язку і Держгірпромнагляду.

Призначений орган повинен організовувати періодичну перевірку пересувного обладнання, включаючи клапани (вентилі) та інше допоміжне устатковання. Така перевірка проводиться призначеним органом або спеціалізованою організацією відповідно до процедури, викладеної у пунктах 37 - 39 цього Технічного регламенту, модуль 1.

Крім того, право проведення періодичної перевірки пересувного обладнання може бути надано спеціалізованій організації під наглядом призначеного органу відповідно до процедури, викладеної у пунктах 40 - 43 цього Технічного регламенту, модуль 2.

Модуль 1 (періодична перевірка пересувного обладнання)

37. У модулі 1 міститься опис процедури, згідно з якою власник або його уповноважений представник чи орендар гарантує, що пересувне обладнання продовжує відповідати вимогам цього Технічного регламенту.

38. Власник або його уповноважений представник чи орендар повинен вживати всіх необхідних заходів для забезпечення того, щоб умови експлуатації та технічного обслуговування гарантували підтримання відповідності пересувного обладнання вимогам цього Технічного регламенту і, зокрема, забезпечували:

використання пересувного обладнання лише за призначенням;

наповнення пересувного обладнання речовинами, що транспортуються, лише на пунктах заправки, визначених виробником;

своєчасне виконання профілактичних або ремонтних робіт і проведення періодичної перевірки пересувного обладнання.

Власник або його уповноважений представник чи орендар веде документальні записи про вжиті заходи відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. N 687 "Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки" і нормативних документів та нормативно-правових актів Держгірпромнагляду та за першою вимогою надає такі документи у розпорядження представників уповноваженого центрального органу виконавчої влади.

39. Призначений орган або спеціалізована організація повинні проводити належну періодичну перевірку - огляд та випробування шляхом обстеження та випробування кожної одиниці пересувного обладнання з метою перевірки його відповідності вимогам цього Технічного регламенту.

Все пересувне обладнання повинне проходити обстеження окремо і підлягати належній періодичній перевірці та випробуванням з метою встановлення його відповідності вимогам цього Технічного регламенту.

Призначений орган або спеціалізована організація повинні наносити чи доручити виробнику або його уповноваженому представнику чи орендарю наносити свій ідентифікаційний номер на кожну одиницю пересувного обладнання, що підлягає періодичній перевірці. Відразу після проведення такої перевірки призначений орган або спеціалізована організація роблять відповідний запис у паспорті обладнання про результати періодичної перевірки, дозволені параметри експлуатації і строк наступного технічного огляду, скріпляючи запис підписом і печаткою відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. N 687 "Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки", або у разі відсутності паспорта роблять запис у відомості згідно з вимогами нормативних документів та нормативно-правових актів Держгірпромнагляду.

Власник або його уповноважений представник чи орендар повинен зберігати записи про проведення періодичної перевірки до проведення наступної перевірки.

Модуль 2 (періодична перевірка забезпечення якості)

40. У модулі 2 міститься опис процедури, згідно з якою:

власник або його уповноважений представник чи орендар, виконуючи зобов'язання, викладені у пункті 41 цього Технічного регламенту, гарантує та заявляє про те, що пересувне обладнання відповідає вимогам цього Технічного регламенту, і повинен наносити дату проведення періодичної перевірки на перевірене пересувне обладнання та письмово задекларувати проведення періодичної перевірки та його відповідність вимогам цього Технічного регламенту. Разом з датою проведення періодичної перевірки наноситься ідентифікаційний номер призначеного органу, відповідального за нагляд за сертифікованою (схваленою) системою управління якістю, як зазначено у пункті 43 цього Технічного регламенту;

призначений орган або спеціалізована організація, що проводили періодичну перевірку цистерн, підтверджує, що пересувне обладнання відповідає вимогам цього Технічного регламенту. Призначений орган або спеціалізована організація повинен наносити дату проведення періодичної перевірки на перевірене пересувне обладнання та виписувати сертифікат про її проведення. Разом з датою проведення періодичної перевірки наноситься ідентифікаційний номер призначеного органу або спеціалізованої організації.

41. Власник або його уповноважений представник чи орендар повинен вживати всіх необхідних заходів для забезпечення того, щоб умови експлуатації та технічного обслуговування гарантували підтримання відповідності пересувного обладнання вимогам цього Технічного регламенту і, зокрема, забезпечували:

використання пересувного обладнання лише за призначенням;

наповнення пересувного обладнання речовинами, що транспортуються, лише на пунктах заправки, визначених виробником;

своєчасне виконання профілактичних або ремонтних робіт і проведення періодичної перевірки пересувного обладнання.

Крім того, власник або його уповноважений представник чи орендар повинен:

вести документальні записи про вжиті заходи і за першою вимогою надавати такі документи у розпорядження представників уповноваженого центрального органу виконавчої влади;

гарантувати наявність у нього кваліфікованих працівників та засобів, необхідних для проведення періодичної перевірки;

володіти необхідними засобами, які даватимуть йому змогу належним чином виконувати відповідні технічні та адміністративні функції, пов'язані з проведенням перевірки та здійсненням контролю;

мати доступ до обладнання, яке є необхідним для проведення спеціальної перевірки;

застосовувати сертифіковану систему управління якістю для проведення періодичної перевірки та випробувань пересувного обладнання, як визначено у пункті 42, та підлягати нагляду, як визначено у пункті 43 цього Технічного регламенту.

Працівники, що відповідають за проведення перевірки, повинні:

мати відповідну кваліфікацію, технічну або професійно-технічну освіту та достатній досвід проведення перевірки;

знати вимоги до порядку проведення перевірки;

проводити оцінку та перевірку на належному рівні професійної та технічної компетентності;

бути здатними давати за результатами перевірки професійну оцінку відповідності пересувного обладнання загальним вимогам та готувати відповідні звіти;

знати порядок використання або цільового використання пересувного обладнання, яке перевіряється, та можливі дефекти, що можуть проявлятися під час його використання або експлуатації;

бути добре обізнаними у технологіях, що застосовуються для виготовлення пересувного обладнання, яке вони перевіряють, включаючи його складові частини, клапани (вентилі) та інше допоміжне устатковання.

Система управління якістю

42. Спеціалізована організація (в тому числі власник або його уповноважений представник чи орендар, якщо вони мають дозвіл Держгірпромнагляду на виконання робіт як спеціалізована організація) подає заявку призначеному органу, обраному за власним вибором, на сертифікацію його системи управління якістю перевірки пересувного обладнання. Заявка повинна містити інформацію, що стосується пересувного обладнання, яке підлягає періодичній перевірці, та документацію щодо функціонування системи управління якістю.

Згідно з системою управління якістю кожна одиниця пересувного обладнання повинна підлягати перевірці та належним випробуванням з метою забезпечення такого обладнання відповідності вимогам цього Технічного регламенту.

Уся документація на пересувне обладнання, яке підлягає періодичній перевірці, та документація щодо функціонування системи управління якістю повинна бути скомплектована, систематизована в належному порядку у формі письмового викладу настанов, процедур і інструкцій.

Документація щодо функціонування системи управління якістю повинна давати безсуперечне тлумачення програм забезпечення якості, планів, настанов, протоколів з питань якості та містити інформацію про:

мету системи управління якістю та її організаційну структуру, відповідальність і повноваження керівництва стосовно якості продукції;

методи досліджень і випробувань, які повинні проводитися після виготовлення продукції;

засоби постійного контролю ефективності функціонування системи управління якістю;

дані щодо повірки засобів вимірювальної техніки, атестації персоналу або допуску працівників, зайнятих у даній сфері, особливо тих, що здійснюють нерознімні з'єднання і неруйнівний контроль, згідно з вимогами нормативно-правових актів Держгірпромнагляду, які стосуються атестації зварників та персоналу з неруйнівного контролю (якщо такий контроль застосовується).

Призначений орган проводить оцінку відповідності системи управління якістю для визначення того, чи відповідає вона вимогам, що викладені у цьому пункті.

Комісія призначеного органу з перевірки, що проводить оцінку відповідності системи управління якістю, повинна мати у своєму складі принаймні одного члена з досвідом оцінки технології виробництва відповідного пересувного обладнання.

Проведення робіт з оцінки відповідності системи управління якістю передбачає перевірку приміщення спеціалізованої організації.

Висновки перевірки і обґрунтоване рішення про сертифікацію або відмову у сертифікації системи управління якістю надсилаються спеціалізованій організації.

Спеціалізована організація повинна інформувати призначений орган, який сертифікував систему управління якістю, про будь-який намір щодо внесення до неї змін.

Призначений орган проводить оцінку запропонованих змін і приймає рішення про подальшу відповідність системи управління якістю вимогам, викладеним у цьому пункті, або проведення її переоцінки, а також повідомляє спеціалізовану організацію про своє рішення з висновками і обґрунтуванням.

Нагляд за сертифікованою системою управління якістю

43. Призначений орган:

здійснює нагляд за функціонуванням системи управління якістю з метою перевірки виконання спеціалізованою організацією зобов'язань, які випливають із сертифікованої системи управління якістю;

періодично проводить перевірку підтримки спеціалізованою організацією у належному стані системи управління якістю та подає їй відповідні звіти;

може проводити, крім періодичної, перевірку без попередження спеціалізованої організації, під час якої у разі потреби проводить або вимагає від неї проведення випробувань пересувного обладнання за наявності обґрунтованих підстав.

Під час проведення зазначених перевірок призначений орган у разі потреби може провести випробування з метою контролю належного функціонування системи управління якістю. Звіт про перевірку і протокол випробувань подаються спеціалізованій організації.

Спеціалізована організація забезпечує доступ призначеного органу до місць приміщень контролю, випробувань та зберігання пересувного обладнання і надає необхідну інформацію, зокрема документацію щодо функціонування системи управління якістю, технічну документацію, звіти про інспекторські перевірки і результати випробувань, дані про повірку засобів вимірювальної техніки, атестацію персоналу тощо.

44. Спеціалізована організація протягом 10 років з моменту останньої періодичної перевірки пересувного обладнання зберігає та подає в установленому законодавством порядку:

документацію щодо функціонування системи управління якістю, зазначену у пункті 42 цього Технічного регламенту;

документацію про внесення до системи управління якістю змін, зазначених у пункті 42 цього Технічного регламенту;

рішення і звіти призначеного органу, зазначені у пунктах 42 і 43 цього Технічного регламенту.

Вимоги до спеціалізованої організації

45. Вимоги до спеціалізованої організації та порядок отримання нею дозволу на проведення робіт підвищеної небезпеки викладені у постановах Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 р. N 1631 "Про затвердження Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 42, ст. 2222) та від 26 травня 2004 р. N 687 "Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки".

Маркування

46. Нанесення національного знака відповідності та регламентного знака відповідності на пересувне обладнання, яке відповідає вимогам цього Технічного регламенту, проводиться згідно з описом та правилами застосування національного знака відповідності, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. N 1599 "Про затвердження опису та правил застосування національного знака відповідності", та додатком 2 цього Технічного регламенту.

47. Національний знак відповідності та регламентний знак відповідності наносяться на незнімну частину пересувного обладнання та/або на етикетку. Місце та спосіб їх нанесення встановлюються виробником продукції. Спосіб нанесення повинен забезпечити чіткість та розбірливість таких знаків відповідності протягом усього строку використання пересувного обладнання. Дозволяється наносити зазначені знаки також на тару, пакування, експлуатаційну та товарно-супровідну документацію тощо.

48. У разі коли на пересувне обладнання поширюється дія інших технічних регламентів, які передбачають нанесення національного знака відповідності, наявність такого знака свідчить про відповідність вимогам таких технічних регламентів.

Якщо один або кілька зазначених технічних регламентів протягом певного перехідного періоду дає виробнику або його уповноваженому представнику чи постачальнику можливість вибору процедури оцінки відповідності, нанесення національного знака відповідності засвідчує про відповідність пересувного обладнання вимогам лише тих технічних регламентів, якими керувався у даному разі виробник або його уповноважений представник чи постачальник. При цьому в документації, настановах і інструкціях з експлуатації, які згідно з такими технічними регламентами додаються до пересувного обладнання, повинні бути наведені посилання на публікації таких технічних регламентів.

49. Забороняється проставляти на пересувному обладнанні позначення, які можуть бути помилково прийняті за національний знак відповідності та регламентний знак відповідності. Будь-яке інше маркування може наноситися на пересувне обладнання лише за умови, що воно не впливає на видимість і розбірливість нанесених знаків відповідності.

50. Під час вирішення питань щодо неправомірного маркування враховуються такі умови:

якщо буде встановлено, що маркування національним знаком відповідності та регламентним знаком відповідності нанесено без належних підстав, виробник пересувного обладнання або його уповноважений представник чи постачальник зобов'язаний запобігти подальшому розповсюдженню такого пересувного обладнання, усунути виявлені недоліки та подати заявку на підтвердження відповідності даного пересувного обладнання. Уповноважений центральний орган виконавчої влади, на який покладено функції технічного регулювання у сфері безпеки пересувного обладнання, здійснює також відповідні заходи проти тих, хто наніс таке позначення, та інформує про це інші призначені органи;

якщо не вдалося довести правомірність нанесення маркування національним знаком відповідності та регламентним знаком відповідності, уповноважений центральний орган виконавчої влади, на який покладено функції технічного регулювання у сфері безпеки пересувного обладнання, вживає всіх необхідних заходів для того, щоб обмежити або заборонити введення в обіг даного пересувного обладнання та забезпечити його вилучення з обігу.

Нагляд за дотриманням вимог цього Технічного регламенту

51. Уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань промислової безпеки, охорони праці та державного нагляду дозволяє демонстрацію на ярмарках, виставках, презентаціях тощо пересувного обладнання, яке не відповідає вимогам цього Технічного регламенту, за умови, що на добре видимій табличці буде зазначено, що таке обладнання не відповідає цим вимогам і може бути придбано лише тоді, коли виробник або його уповноважений представник чи постачальник, що відповідає за введення пересувного обладнання в обіг, отримує сертифікат відповідності. Під час показу слід відповідно до вимог всіх компетентних органів вжити належних заходів для забезпечення захисту людей.

52. Якщо призначений орган встановив наявність ризиків небезпеки для життя та здоров'я людей, тварин, рослин і довкілля у пересувному обладнанні, що застосовується відповідно до призначення і має маркування національним знаком відповідності та регламентним знаком відповідності, він у мінімально можливий строк інформує про це уповноважені центральні органи виконавчої влади, готує проект рішення про поводження з таким обладнанням з обґрунтуванням свого рішення.

53. Уповноважений центральний орган виконавчої влади, на який покладено функції впровадження цього Технічного регламенту та контролю за дотриманням його вимог, проводить консультації із заінтересованою стороною та призначає комісію для проведення аналізу проекту рішення, зазначеного у пункті 52 цього Технічного регламенту.

Якщо в результаті обговорення призначена комісія визначить, що виявлені невідповідності мають місце, а проект рішення є правомірним, вона інформує про це призначений орган, що виявив небезпеку, та вживає необхідних заходів для вилучення пересувного обладнання з обігу.

У разі коли комісія в результаті обговорення визначить, що проект рішення до зазначеного обладнання не є правомірним, вона повідомляє про це призначений орган, який підготував рішення, а також виробника або його уповноваженого представника чи постачальника.

Якщо рішення, про яке йдеться у пункті 52 цього Технічного регламенту, обумовлене недоліками стандартів, комісія негайно залучає центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації з метою усунення зазначених недоліків.

54. Будь-яке прийняте під час впровадження цього Технічного регламенту рішення, спрямоване на обмеження введення в обіг і експлуатацію пересувного обладнання або його вилучення з обігу, повинне бути детально обґрунтоване і подаватися уповноваженому центральному органу виконавчої влади, на який покладено функції впровадження цього Технічного регламенту та контролю за дотриманням його вимог, обов'язково із зазначенням нормативних документів та нормативно-правових актів, вимоги яких були порушені.

55. Якщо маркування пересувного обладнання національним знаком відповідності та регламентним знаком відповідності було нанесено неналежним чином, виробник або його уповноважений представник чи постачальник, що відповідає за введення пересувного обладнання в обіг, чи власник або його уповноважений представник чи орендар повинні забезпечити відповідність пересувного обладнання вимогам до маркування згідно з положеннями цього Технічного регламенту. Якщо зазначене маркування продовжує не відповідати вимогам цього Технічного регламенту, уповноважений центральний орган виконавчої влади, на який покладено функції технічного регулювання у сфері безпеки пересувного обладнання, забороняє та обмежує введення в обіг і експлуатацію такого пересувного обладнання.

56. Керівники підприємств - виробники або їх уповноважені представники чи постачальники, що відповідають за введення пересувного обладнання в обіг, чи власники або їх уповноважені представники чи орендарі несуть відповідальність згідно із законодавством за:

включення недостовірних відомостей в декларацію про відповідність;

виготовлення пересувного обладнання та надання послуг без документального підтвердження їх відповідності.

57. Керівники підприємств - виробники або їх уповноважені представники чи постачальники, що відповідають за введення пересувного обладнання в обіг, чи власники або їх уповноважені представники чи орендарі та надавачі послуг (торговельні організації, монтажні та ремонтні організації) несуть відповідальність згідно із законодавством за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю громадян, майну та довкіллю.

58. Призначені органи повинні забезпечувати конфіденційність інформації, що становить комерційну таємницю виробника пересувного обладнання або його уповноваженого представника чи постачальника, що відповідає за введення такого обладнання в обіг, чи власника або його уповноваженого представника чи орендаря.

 

ДЕКЛАРАЦІЯ
про відповідність пересувного обладнання, що працює під тиском, вимогам Технічного регламенту

______________________________________________________________________________________
                                                 (повне найменування виробника пересувного обладнання
______________________________________________________________________________________
                                                 або його уповноваженого представника чи постачальника,
______________________________________________________________________________________
                                                                місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ)
в особі ________________________________________________________________________________
                                                                   (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
______________________________________________________________________________________
підтверджує, що ________________________________________________________________________
                                                               (повне найменування пересувного обладнання, що працює під тиском,
______________________________________________________________________________________,
                                                                                                   тип, марка, модель)
яке виготовляється згідно з ______________________________________________________________
                                                                                        (найменування та позначення нормативних документів,
______________________________________________________________________________________,
                                                      що підтверджують відповідність Технічному регламенту)

відповідає Технічному регламенту пересувного обладнання, що працює під тиском.

Сертифікат відповідності* _______________________________________________________________
                                                                                   (номер сертифіката відповідності, дата його реєстрації, строк дії,
______________________________________________________________________________________.
                                        назва та місцезнаходження призначеного органу з оцінки відповідності)

Декларацію складено під цілковиту відповідальність _________________________________________
                                                                                                                                          (повне найменування виробника
______________________________________________________________________________________.
                                               або його уповноваженого представника чи постачальника) 

________________________________
(посада особи, що склала декларацію) 

________________
(підпис) 

_____________________
(ініціали та прізвище) 

 
МП        ___ ____________ 20__ р. 

 
 

____________
* Застосовується у разі використання виробником модуля, в якому процедура оцінки відповідності пересувного обладнання, що працює під тиском, здійснюється призначеним органом. 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.04.2013 р. N 235)

 

ЗРАЗОК
знака відповідності Технічному регламенту пересувного обладнання, що працює під тиском

Знак відповідності Технічному регламенту пересувного обладнання, що працює під тиском, наведено на рисунку

 

У разі збільшення або зменшення розміру знака відповідності слід зберігати пропорції знака.

Знак відповідності повинен мати вертикальні розміри не менш як 5 міліметрів. Для невеликих пристроїв допускається відхилення від зазначеного розміру.

 

ПЛАН
заходів із застосування Технічного регламенту пересувного обладнання, що працює під тиском

Найменування заходу 

Відповідальні за виконання 

Строк виконання 

Підготовчий етап 

1. Утворення консультаційно-методичного центру із застосування Технічного регламенту 

Мінпромполітики
Мінтрансзв'язку
Держспоживстандарт
Держгірпромнагляд 

IV квартал
2008 р. 

2. Узгодження та публікування в офіційному виданні переліку національних стандартів, які у разі добровільного застосування є доказом відповідності пересувного обладнання вимогам Технічного регламенту; формування плану державної стандартизації щодо розроблення національних стандартів, гармонізованих з міжнародними, та їх актуалізація 

Держспоживстандарт
Мінпромполітики
Мінтрансзв'язку
Держгірпромнагляд 

постійно 

3. Приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з положеннями Технічного регламенту 

Мінпромполітики
Мінтрансзв'язку
Держгірпромнагляд
Держспоживстандарт 

IV квартал
2008 р. - 2010 рік 

4. Популяризація застосування Технічного регламенту за допомогою засобів масової інформації, а також шляхом проведення семінарів, конференцій 

- " - 

- " - 

5. Підготовка вітчизняних підприємств-виробників до виготовлення пересувного обладнання згідно з вимогами Технічного регламенту 

Мінпромполітики 

- " - 

6. Підготовка органів з оцінки відповідності до призначення на виконання робіт з підтвердження відповідності Технічному регламенту 

Держспоживстандарт
Мінпромполітики
Мінтрансзв'язку
Держгірпромнагляд 

IV квартал
2008 р. - 2009 рік 

Добровільне застосування Технічного регламенту 

7. Сприяння добровільному застосуванню підприємствами у проведенні процедури оцінки відповідності пересувного обладнання вимогам Технічного регламенту, інших нормативно-правових актів України та за бажанням виробника європейських норм 

Мінпромполітики
Мінтрансзв'язку
Держгірпромнагляд
Держспоживстандарт 

IV квартал
2008 р. - 2010 рік 

8. Поетапне розроблення, актуалізація та впровадження національних стандартів, гармонізованих з європейськими, відповідно до щорічних планів державної стандартизації; доопрацювання та внесення змін до національних стандартів згідно з щорічними планами державної стандартизації 

Держспоживстандарт
Мінпромполітики
Мінтрансзв'язку
Держгірпромнагляд 

постійно 

9. Призначення органів з оцінки відповідності пересувного обладнання вимогам Технічного регламенту 

- " - 

IV квартал 2008 р. - 2009 рік 

10. Організація впровадження ринкового нагляду за пересувним обладнанням, на яке поширюється дія Технічного регламенту 

Держспоживстандарт 

- " - 

Обов'язкове застосування Технічного регламенту 

11. Коригування Технічного регламенту за результатами його добровільного застосування (у разі потреби) 

Мінпромполітики
Мінтрансзв'язку
Держгірпромнагляд
Держспоживстандарт 

2010 рік 

12. Сприяння обов'язковому застосуванню підприємствами Технічного регламенту 

- " - 

починаючи з
2011 року 

____________

Опрос