Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о Государственной инспекции по контролю за ценами

КМ Украины
Постановление КМ от 30.10.2008 № 951
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 жовтня 2008 р. N 951

Київ

Про внесення змін до Положення про Державну інспекцію з контролю за цінами

Постанова втратила чинність з 4 квітня 2012 року -
 одночасно з набранням чинності
Указом Президента України
 від 30 березня 2012 року N 236/2012
 
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 28 березня 2011 року N 346)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про Державну інспекцію з контролю за цінами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2000 р. N 1819 "Питання Державної інспекції з контролю за цінами" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 50, ст. 2162; 2005 р., N 52, ст. 3126; 2007 р., N 16, ст. 586), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО

Інд. 34

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Державну інспекцію з контролю за цінами

1. Пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Державна інспекція з контролю за цінами (далі - Держцінінспекція) є урядовим органом, що діє у системі Мінекономіки, відповідальний перед Кабінетом Міністрів України, підзвітний та підконтрольний Міністрові економіки.".

2. Абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції:

"2. Держцінінспекція у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономіки та цим Положенням.".

3. Пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Основними завданнями Держцінінспекції є:

організація та здійснення відповідно до законодавства функцій з контролю та нагляду за дотриманням центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, суб'єктами господарювання вимог щодо формування, встановлення та застосування цін (тарифів);

проведення цінових спостережень на споживчому та товарних ринках.".

4. У пункті 4:

в абзаці четвертому слова "усіх форм власності" виключити;

абзаци сьомий і десятий викласти в такій редакції:

"бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань ціноутворення та контролю за цінами;";

"здійснює заходи щодо добору, розстановки, професійної підготовки та перепідготовки кадрів;";

останній абзац замінити абзацами такого змісту:

"організовує роботу з підготовки висновків щодо економічного обґрунтування витрат при формуванні цін (тарифів) на товари, роботи і послуги, щодо яких запроваджено державне регулювання цін (тарифів);

у межах своєї компетенції вносить Мінекономіки пропозиції щодо реалізації державної цінової політики;

вносить Мінекономіки пропозиції щодо запровадження або скасування державного регулювання цін (тарифів) на товари, роботи та послуги (за винятком товарів, робіт та послуг, регулювання цін на які здійснюється Кабінетом Міністрів України та національними комісіями регулювання природних монополій), а також скасування цін (тарифів), установлених з порушенням законодавства;

проводить цінові спостереження та аналіз економічно обґрунтованих витрат при формуванні цін (тарифів) на споживчому та товарних ринках;

застосовує відповідно до законодавства адміністративно-господарські санкції за порушення порядку формування, встановлення та застосування цін (тарифів);

здійснює інші функції, що випливають з покладених на неї завдань.".

5. У пункті 5:

підпункти 1, 2, 4, 5 і 8 викласти в такій редакції:

"1) проводити відповідно до законодавства перевірку бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, декларацій, показників, що відображаються у розрахункових документах незалежно від способу подання інформації, пов'язаних з формуванням, встановленням та застосуванням цін (тарифів); знайомитися з установчими документами та свідоцтвом про державну реєстрацію; перевіряти у посадових осіб, відповідальних за формування, встановлення та застосування цін (тарифів), документи, що посвідчують особу; проводити перевірку достовірності даних, наведених у документах з питань порядку формування, встановлення та застосування державних фіксованих та регульованих цін;

2) одержувати відповідно до законодавства письмові пояснення, довідки, документи, матеріали з питань, що виникають під час перевірки порядку формування, встановлення та застосування цін (тарифів), документи (їх копії) про рівень і економічну обґрунтованість цін (тарифів) на товари, роботи та послуги, їх техніко-економічні характеристики, ефективність, споживчі властивості тощо;";

"4) вимагати відповідно до законодавства усунення виявлених порушень порядку формування, встановлення та застосування цін (тарифів), а також здійснення перерахунку вартості товарів, робіт і послуг, ціни (тарифи) на які сформовані, встановлені та/або застосовані з порушенням законодавства (якщо фактичну оплату товарів, робіт та послуг не проведено) для розрахунків із споживачами;

5) приймати відповідно до законодавства рішення про застосування адміністративно-господарських санкцій за порушення порядку формування, встановлення та застосування цін (тарифів);";

"8) скасовувати розпорядчі документи своїх територіальних органів (припис, розпорядження, рішення про застосування адміністративно-господарських санкцій), а також винесені ними постанови про накладення адміністративних стягнень;";

доповнити пункт підпунктами 9 - 14 такого змісту:

"9) проводити перевірку правильності розрахунків щодо застосування цін (тарифів), на які запроваджене державне регулювання;

10) здійснювати моніторинг цін (тарифів) та проводити цінові дослідження на споживчому та товарних ринках;

11) одержувати відповідно до законодавства копії платіжних документів, що підтверджують факт перерахування до бюджету сум у разі застосування відповідних адміністративно-господарських санкцій;

12) звертатися до суду з позовами про стягнення до бюджету сум у разі застосування відповідних адміністративно-господарських санкцій, зобов'язання вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення;

13) надсилати до правоохоронних органів матеріали перевірок щодо дій, які містять ознаки злочину;

14) вчиняти інші дії в межах повноважень та у спосіб, що передбачені законом.".

6. У тексті Положення слова "підприємство, установа та організація" і "підприємство, установа, організація" в усіх відмінках та формах числа замінити словами "суб'єкт господарювання" у відповідному відмінку та числі.

____________

Опрос