Идет загрузка документа (463 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка осуществления деятельности по усыновлению и осуществления надзора за соблюдением прав усыновленных детей

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 08.10.2008 № 905
редакция действует с 28.04.2021

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 жовтня 2008 р. N 905

Київ

Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 6 січня 2010 року N 20
,
 від 3 листопада 2010 року N 1045
,
 від 2 листопада 2011 року N 1123
,
 від 30 листопада 2011 року N 1215
,
 від 6 серпня 2014 року N 313
,
 від 12 серпня 2015 року N 580
,
від 13 липня 2016 року N 437
,
від 10 липня 2019 року N 603
,
від 1 червня 2020 року N 475
,
від 14 квітня 2021 року N 348

(Під час карантину у зв'язку із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, строки дії документів, визначені абзацом п'ятнадцятим пункту 22 та абзацом першим пункту 35 Порядку, затвердженого цією постановою, продовжуються на строк дії такого карантину згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 року N 475)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2003 р. N 1377 "Про затвердження Порядку ведення обліку дітей, які можуть бути усиновлені, осіб, які бажають усиновити дитину, та здійснення нагляду за дотриманням прав дітей після усиновлення" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 36, ст. 1944);

пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2006 р. N 367 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 13, ст. 873);

пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. N 1134 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 71, ст. 2673);

постанову Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2007 р. N 1213 "Про внесення змін до Порядку ведення обліку дітей, які можуть бути усиновлені, осіб, які бажають усиновити дитину, та здійснення нагляду за дотриманням прав дітей після усиновлення" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 78, ст. 2895).

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

4. Ця постанова набирає чинності з 1 грудня 2008 року.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 28

 

ПОРЯДОК
провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей

(У тексті Порядку слова "Міністерство молоді, сім'ї та ґендерної політики Автономної Республіки Крим" в усіх відмінках замінено словами "Міністерство у справах сім'ї та молоді Автономної Республіки Крим" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року N 1045) 

(У тексті Порядку слова "Мінсім'ямолодьспорт", "Департамент" в усіх відмінках замінено словом "Мінсоцполітики", а слова "Міністерство у справах сім'ї та молоді Автономної Республіки Крим" в усіх відмінках - словами "уповноважений орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2011 року N 1123)

(У тексті Порядку слова "діти-інваліди", "копія паспорта", "тимчасово окупована територія", "проведення антитерористичної операції" у всіх відмінках і формах числа замінено відповідно словами "діти з інвалідністю", "копія паспорта громадянина України, копія паспорта іноземця", "тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і місті Севастополі‚" "проведення антитерористичної операції і заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях" у відповідному відмінку та числі згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року N 603)

(У тексті Порядку слова "районна у місті" в усіх відмінках і формах числа замінено словами "районна у місті (у разі утворення)" у відповідному відмінку і числі згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 року N 475)

(У тексті Порядку слово "Мінсоцполітики" замінено словом "Нацсоцслужба" у відповідному відмінку, крім абзацу третього пункту 21, пунктів 8, 9, 22, 23, 25, 27, 32, 46, другого речення абзацу першого пункту 48, абзацу четвертого пункту 53, другого речення абзацу другого та першого речення абзацу третього пункту 75, абзацу другого пункту 77, абзацу другого пункту 104, абзаців п'ятого і шостого пункту 113 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року N 348)

Загальні положення

1. Усиновлення дітей є пріоритетною формою влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

2. Діяльність з усиновлення провадиться уповноваженими державою органами та посадовими особами.

Для забезпечення провадження діяльності з усиновлення у складі районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад, уповноваженого органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій на правах самостійного структурного підрозділу утворюються служби у справах дітей, а у складі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей, утворюється самостійний структурний підрозділ з питань забезпечення прав дітей.

Штатна чисельність працівників служб у справах дітей районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад, які забезпечують провадження діяльності з усиновлення, установлюється в межах граничної чисельності працівників (не менше ніж дві особи) з розрахунку один працівник на 50 дітей, які перебувають у такій службі на обліку дітей, що можуть бути усиновлені.

Штатна чисельність працівників уповноваженого органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, служби у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, які забезпечують провадження діяльності з усиновлення, встановлюється в межах граничної чисельності працівників (не менше ніж дві особи) з розрахунку один працівник на 300 дітей, які перебувають у такій службі на обліку дітей, що можуть бути усиновлені.

(абзац четвертий пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. N 475)

Штатна чисельність працівників структурного підрозділу, що провадить діяльність з усиновлення, установлюється в межах граничної чисельності працівників самостійного структурного підрозділу з питань забезпечення прав дітей центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей, із розрахунку один працівник не більше ніж на 2000 дітей, які перебувають на централізованому обліку дітей, що можуть бути усиновлені, але не менше ніж десять працівників.

Не допускається провадження діяльності з добору на усиновлення дітей від імені та в інтересах громадян, які бажають усиновити дитину, отримання та передача будь-яких відомостей про дитину, документів щодо неї іншими особами.

Забороняється провадження будь-якої діяльності з усиновлення з метою отримання прибутків.

(пункт 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.07.2019 р. N 603)

21. Усиновлення дитини, яка є громадянином України, іноземцями проводиться відповідно до вимог статті 283 Сімейного кодексу України та у разі, коли протягом року перебування дитини на обліку Нацсоцслужби вжито вичерпних заходів щодо влаштування дитини в сім'ю громадян України, проте таке влаштування не відбулося. До таких заходів належать, зокрема:

надання інформації про таку дитину громадянам України - потенційним кандидатам в усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі в порядку, передбаченому законодавством;

розміщення повідомлення про дитину, яка може бути усиновлена, відповідно до пунктів 46 і 47 цього Порядку в засобах масової інформації, на офіційних веб-сайтах районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад, уповноваженого органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та Мінсоцполітики, веб-сайтах установ і організацій відповідно до укладених договорів про співпрацю.

У разі виведення дитини із дитячого будинку сімейного типу, прийомної сім'ї, звільнення опікуна, піклувальника від виконання повноважень служба у справах дітей проводить аналіз причин такого виведення чи звільнення.

Інформація про причини виведення дитини із дитячого будинку сімейного типу, прийомної сім'ї, звільнення опікуна, піклувальника від виконання повноважень зазначається в довідці про вжиття вичерпних заходів для влаштування дитини в сім'ю громадян України.

Інформація про вжиті заходи невідкладно вноситься до Єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім'ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів (далі - Єдиний банк даних).

(Порядок доповнено пунктом 21 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. N 603
,
пункт 21 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 01.06.2020 р. N 475)

Облік дітей, які можуть бути усиновлені

3. Облік дітей, які можуть бути усиновлені (далі - облік), здійснюється службами у справах дітей районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад за місцем походження дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, уповноваженим органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, службами у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та Нацсоцслужбою.

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2011 р. N 1123)

У разі коли місцем походження дитини є територія села, селища об'єднаної територіальної громади, таку дитину бере на облік служба у справах дітей районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради за місцем розташування такої територіальної громади.

(пункт 3 доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. N 475,
у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім)

Усиновлення дитини, яка не перебуває на місцевому обліку дітей, які можуть бути усиновлені, у службі у справах дітей районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради не допускається, крім випадків, передбачених пунктами 85 і 91 цього Порядку.

(пункт 3 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.11.2011 р. N 1123)

4. На облік беруться:

1) діти-сироти;

2) діти, позбавлені батьківського піклування;

3) діти, батьки яких дали згоду на усиновлення.

5. Дитина береться на облік за наявності таких документів:

для дитини-сироти - свідоцтва про смерть батьків, виданого органом державної реєстрації актів цивільного стану, або документа про їх смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку;

для дитини, батьки якої:

- позбавлені батьківських прав, визнані безвісно відсутніми або недієздатними - рішення суду;

- оголошені померлими - свідоцтва про смерть батьків, виданого органами державної реєстрації актів цивільного стану на підставі рішення суду, або документа про їх смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку;

- невідомі, для підкинутої або знайденої дитини - акта органу Національної поліції та закладу охорони здоров'я про підкинуту чи знайдену дитину та її доставку, складеного за формою, затвердженою МОЗ та МВС, і довідки або витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, що видані органом державної реєстрації актів цивільного стану, яка підтверджує, що запис про батьків дитини у Книзі реєстрації народжень проведено за рішенням органу опіки та піклування;

(абзац шостий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 р. N 437)

для дитини, яку не забрали із закладу охорони здоров'я, - акта закладу охорони здоров'я та органу Національної поліції про дитину, яку батьки (матір або батько), інші родичі або законний представник відмовилися забрати з пологового будинку, іншого закладу охорони здоров'я, або акта закладу охорони здоров'я та органу Національної поліції про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я, складеного за формою, затвердженою МОЗ та МВС (із зазначенням документів, на підставі яких записані відомості про матір дитини), довідки або витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, що видані органом державної реєстрації актів цивільного стану про внесення запису про батьків дитини до Книги реєстрації народжень, а також письмової згоди матері (батьків) на усиновлення, засвідченої нотаріусом в установленому порядку, або рішення суду про позбавлення матері (батьків) батьківських прав, або довідки, виданої органами Національної поліції про те, що місце проживання (перебування) матері (батьків) невідоме;

(абзац сьомий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 р. N 437)

для дитини, яку протягом двох місяців після народження не забрали з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров'я, - акта закладу охорони здоров'я та органу Національної поліції про дитину, яку батьки (матір або батько), інші родичі або законний представник відмовилися забрати з пологового будинку, іншого закладу охорони здоров'я, або акта закладу охорони здоров'я та органу Національної поліції про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я, складеного за формою, затвердженою МОЗ та МВС, довідки або витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, що видані органом державної реєстрації актів цивільного стану про внесення запису про батьків дитини у Книгу реєстрації народжень відповідно до статті 135 Сімейного кодексу України, рішення органу опіки та піклування про реєстрацію народження дитини;

(абзац восьмий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 р. N 437)

для дитини, батьки якої дали згоду на усиновлення, - письмової згоди батьків на усиновлення дитини, засвідченої нотаріусом.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.11.2011 р. N 1123,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.08.2015 р. N 580)

6. Для взяття дитини на облік необхідні документи щодо обох батьків.

Якщо мати чи батько дитини є неповнолітніми, крім їх письмової згоди додається письмова згода їх батьків, засвідчена нотаріусом.

У разі коли дитину виховувала одинока матір, до документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку, додається довідка з органу реєстрації актів цивільного стану щодо запису відомостей про батька дитини.

Якщо дитина, яка може бути усиновлена, перебуває під опікою (піклуванням) і опікун (піклувальник) дав згоду на її усиновлення, до документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку, додається письмова згода опікуна (піклувальника).

У разі коли батько чи мати дитини в установленому порядку визнані недієздатними і над ними встановлено опіку, додається письмова згода опікуна на усиновлення дитини його підопічного. У разі ненадання такої згоди опікуном або якщо опікун над недієздатними батьком чи матір'ю не призначений, така згода надається органом опіки та піклування.

(пункт 6 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. N 580)

7. За наявності документів, зазначених у пунктах 5 і 6 цього Порядку, дитина береться на місцевий облік із занесенням даних про неї до Книги обліку дітей, які можуть бути усиновлені, що ведеться за формою згідно з додатком 1.

Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, батьки яких дали згоду на усиновлення, беруться на місцевий облік службою у справах дітей за місцем їх походження протягом місяця після виникнення підстав для усиновлення.

(абзаци другий і третій замінено абзацом згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1045
,
 у зв'язку з цим абзац четвертий вважати відповідно абзацом третім
)

Дата взяття дитини на місцевий облік зазначається в Книзі обліку дітей, які можуть бути усиновлені.

У разі коли місцем походження дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, дитини, батьки якої дали згоду на усиновлення, є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і місті Севастополі або район проведення антитерористичної операції і заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та взяття дитини на облік дітей, які можуть бути усиновлені, не відбулося, і дитина була переміщена до іншої адміністративно-територіальної одиниці, постановку такої дитини на місцевий облік здійснює служба у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини.

(пункт 7 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. N 580)

У разі коли місцем походження дитини є територія села, селища об'єднаної територіальної громади, для взяття дитини на місцевий облік служба у справах дітей виконавчого органу відповідної ради направляє до відповідної служби у справах дітей районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради клопотання разом із завіреними належним чином копіями документів, зазначених у пунктах 5 і 6 цього Порядку. Служба у справах дітей районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради протягом трьох робочих днів з дати надходження клопотання бере дитину на місцевий облік та інформує службу у справах дітей виконавчого органу сільської, селищної ради територіальної громади.

(пункт 7 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. N 475)

8. У день взяття дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, на місцевий облік служба у справах дітей вносить інформацію до обліково-статистичної картки дитини в Єдиному банку даних.

(абзац перший пункту 8 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. N 475)

Для взяття на облік дитини, батьки якої надали згоду на усиновлення та яка не перебуває на обліку дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, служба у справах дітей складає обліково-статистичну картку дитини в Єдиному банку даних.

Порядок ведення Єдиного банку даних та форми документів, які в ньому зберігаються, затверджуються Мінсоцполітики.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1045,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.07.2019 р. N 603)

9. У разі коли протягом місяця після взяття дитини на місцевий облік ніхто не виявив бажання її усиновити або не виявилося осіб, які бажають взяти під опіку чи піклування, служба у справах дітей складає в Єдиному банку даних анкету дитини, яка може бути усиновлена, за формою згідно з додатком 17 (далі - анкета), та роздруковує її у трьох примірниках, які підписують начальник (заступник начальника) служби у справах дітей, голова (заступник голови) районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради.

(абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1045,
 від 02.11.2011 р. N 1123
,
від 10.07.2019 р. N 603)

За наявності у дитини братів (сестер) у правому верхньому куті першої сторінки анкети проставляється штамп "Має братів (сестер)".

До кожного примірника анкети додаються копії свідоцтва про народження дитини, рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади про надання дитині статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, документів, зазначених у пунктах 5 і 6 цього Порядку, висновок про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини, складений за формою згідно з додатком 2, витяг з історії розвитку дитини за формою, затвердженою МОЗ, та її фотокартка на повний зріст розміром 9 х 13 сантиметрів.

(абзац третій пункту 9 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. N 603)

Два примірники анкети разом з документами передаються відповідно до уповноваженого органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, служби у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрацій.

Анкета не складається у разі, коли протягом строку перебування дитини на місцевому обліку:

1) виявилися громадяни, які бажають її усиновити і отримали позитивний висновок районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини;

2) серед осіб, що перебувають на обліку потенційних опікунів та піклувальників, виявилася особа, яка бажає взяти її під опіку чи піклування, про що до районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади або суду нею подано відповідну заяву та документи. Рішення про призначення опіки чи піклування приймається районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, виконавчим органом міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади протягом одного місяця з дня отримання відповідної заяви та документів.

(пункт 9 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1045
,
абзац сьомий пункту 9 у редакції
постанов
 Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. N 603,
від 01.06.2020 р. N 475)

Якщо протягом місяця після отримання висновку про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини кандидати в усиновлювачі не звернулися до суду із заявою про усиновлення дитини або суд постановив рішення про відмову в усиновленні дитини чи районна, районна у мм. Києві та Севастополі держадміністрація, виконавчий орган міської, районної у місті (у разі утворення) ради або суд прийняв рішення про відмову в установленні опіки чи піклування складається пояснення у двох примірниках за формою, затвердженою Мінсоцполітики, яке разом з двома примірниками анкети передається до уповноваженого органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, служби у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрацій.

(пункт 9 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1045)

10. Уповноважений орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, служби у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій протягом п'яти робочих днів перевіряють правильність оформлення анкети разом з документами, беруть дітей, які можуть бути усиновлені, на регіональний облік, заносять відомості про них до Книги обліку дітей, які можуть бути усиновлені. Дата взяття дитини на регіональний облік заноситься до Єдиного банку даних.

(абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1045)

Дата взяття дитини на регіональний облік зазначається в Книзі обліку дітей, які можуть бути усиновлені, а також в анкеті разом з регіональним обліковим номером.

У разі потреби в уточненні відомостей про дитину надсилається запит до служби у справах дітей за місцем складення анкети. У таких випадках строк взяття дитини на регіональний облік продовжується, але не більш як на 10 робочих днів.

Якщо на підставі поданих документів встановлено, що дитина не може бути усиновлена, або в анкеті чи документах виявлені виправлення, неточності, два примірники анкети разом з документами повертаються службі у справах дітей, яка їх склала, з відповідними роз'ясненнями.

(абзац четвертий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1045)

11. Служба у справах дітей районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради після надходження анкети, повернутої їй відповідно до пунктів 10 і 14 цього Порядку, анулює анкету, про що складається відповідний акт.

Інформація про анулювання анкети заноситься до Книги обліку дітей, які можуть бути усиновлені, та Єдиного банку даних.

12. У разі коли протягом місяця перебування дитини на регіональному обліку ніхто не виявив бажання її усиновити або не виявилося осіб, які бажають взяти під опіку чи піклування, один примірник анкети разом з документами, підписаний керівником (заступником керівника) уповноваженого органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, начальником (заступником начальника) служби у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, Головою (заступником Голови) Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головою (заступником голови) обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, передається до Нацсоцслужби.

(абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 02.11.2011 р. N 1123,
від 10.07.2019 р. N 603)

Анкета не передається до Нацсоцслужби у разі, коли протягом строку перебування дитини на регіональному обліку:

1) виявилися громадяни, які бажають її усиновити і отримали позитивний висновок районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини;

2) серед осіб, що перебувають на обліку потенційних опікунів та піклувальників, виявилася особа, яка бажає взяти її під опіку чи піклування, про що до районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади або суду нею подано відповідну заяву та документи. Рішення про призначення опіки чи піклування приймається районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, виконавчим органом міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади протягом одного місяця з дня отримання відповідної заяви та документів.

(пункт 12 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1045
,
абзац четвертий пункту 12 у редакції
постанов
 Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. N 603,
від 01.06.2020 р. N 475)

Якщо протягом місяця після отримання висновку про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини кандидати в усиновлювачі не звернулися до суду із заявою про усиновлення дитини або суд постановив рішення про відмову в усиновленні дитини чи районна, районна у мм. Києві та Севастополі держадміністрація, виконавчий орган міської, районної у місті (у разі утворення) ради або суд прийняв рішення про відмову в установленні опіки чи піклування складається пояснення за формою, затвердженою Нацсоцслужбою, яке разом з анкетою передається до Нацсоцслужби.

(пункт 12 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1045
,
абзац другий підпункту 2 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 р. N 348)

121. У разі наявності у дитини захворювання, внесеного до спеціального переліку хвороб, затвердженого МОЗ (далі - перелік захворювань), службою у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації за місцем взяття дитини на регіональний облік протягом трьох робочих днів надсилається клопотання регіональному управлінню охорони здоров'я для проведення додаткового медичного обстеження в лікувально-профілактичному закладі обласного чи державного рівня. Додаткове медичне обстеження дитини проводиться у присутності законного представника дитини або представника органу опіки та піклування (за довіреністю) протягом п'яти робочих днів з дати надходження клопотання. У разі необхідності строк може бути продовжено до завершення всіх обов'язкових медичних досліджень, але не більше ніж на три місяці.

(абзац перший пункту 121 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. N 475)

Висновок про стан здоров'я, фізичний і розумовий розвиток дитини, виданий лікувально-профілактичним закладом за результатами такого обстеження, додається до анкети. Кожний примірник висновку містить примітку з відомостями про законного представника дитини або представника органу опіки та піклування, у присутності якого проведено додаткове медичне обстеження, та його підписом.

(абзац другий пункту 121 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. N 475)

У разі підтвердження у дитини захворювання, яке внесено до переліку захворювань, один примірник анкети разом із документами, підписаний керівником (заступником керівника) уповноваженого органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, начальником (заступником начальника) служби у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, Головою (заступником Голови) Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головою (заступником голови) обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, надсилається Нацсоцслужбі без дотримання строку перебування дитини на регіональному обліку.

(Порядок доповнено пунктом 121 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. N 603)

13. Нацсоцслужба протягом десяти робочих днів перевіряє правильність оформлення анкети разом з документами, бере дитину, яка може бути усиновлена, на централізований облік і заносить відомості про неї до Книги обліку дітей, які можуть бути усиновлені. Дата взяття дитини на централізований облік заноситься до Єдиного банку даних.

(абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1045,
 від 02.11.2011 р. N 1123)

Дата взяття дитини на централізований облік зазначається в Книзі обліку дітей, які можуть бути усиновлені, а також в анкеті разом з централізованим обліковим номером.

У разі потреби в уточненні відомостей про дитину Нацсоцслужба надсилає запити до уповноваженого органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, служб у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій або служби у справах дітей, де дитина перебуває на місцевому обліку. У таких випадках строк взяття дитини на централізований облік продовжується, але не більш як на 20 робочих днів.

Якщо на підставі поданих документів встановлено, що дитина не може бути усиновлена, або в анкеті чи документах виявлені виправлення, неточності, анкета разом з документами повертається відповідно до уповноваженого органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, служби у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації з відповідними роз'ясненнями.

(абзац четвертий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1045)

14. Уповноважений орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, служба у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації після надходження анкети, повернутої їм відповідно до пункту 13 цього Порядку, знімають дитину з регіонального обліку, про що робиться відповідний запис у Книзі обліку дітей, які можуть бути усиновлені, та повертають два примірники анкети службі у справах дітей, яка їх склала, для анулювання.

15. У разі зміни місця проживання (перебування), форми влаштування, статусу дитини, яка може бути усиновлена, служба у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини протягом п'яти робочих днів письмово повідомляє про це службу у справах дітей, де дитина перебуває на місцевому обліку, а також уповноважений орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, службу у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації. До повідомлення, що адресується службі у справах дітей, де дитина перебуває на місцевому обліку, додаються копії документів про зміну місця проживання (перебування), форми влаштування, статусу дитини, засвідчені в установленому порядку.

(абзац перший пункту 15 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1045)

Зазначену інформацію про дитину служба у справах дітей за місцем взяття дитини на місцевий облік протягом доби після її надходження вносить до Єдиного банку даних.

16. Після закінчення річного строку перебування дитини на місцевому обліку служба у справах дітей за місцем взяття дитини на такий облік надсилає протягом п'яти робочих днів уповноваженому органові виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, службі у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації і Нацсоцслужбі таку уточнену інформацію про дитину: висновок про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини, відомості про місце її проживання (перебування) та нову фотокартку дитини. Уточнена інформація про дитину вноситься до Єдиного банку даних протягом трьох робочих днів після надходження.

У подальшому висновок про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини, відомості про місце проживання (перебування) та її нові фотокартки подаються та поновлюються в Єдиному банку даних щороку до досягнення дитиною семи років, а також після досягнення десяти та тринадцяти років. У разі істотних змін у стані здоров'я або зовнішності дитини необхідна інформація або фотокартка дитини невідкладно подається та вноситься до Єдиного банку даних.

Інша уточнена інформація про дитину до Єдиного банку даних вноситься постійно.

(пункт 16 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1045,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.08.2015 р. N 580)

161. Анкета дитини може бути анульована службою у справах дітей, яка її склала, у разі:

отримання анкети, повернутої відповідно до пунктів 10 і 14 цього Порядку;

виявлення факту:

- повторного складення анкети на одну і ту ж дитину;

- безпідставного складення анкети на дитину.

Анулювання анкети є підставою для зняття дитини з місцевого, регіонального та централізованого обліку.

(Порядок доповнено пунктом 161 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1045)

17. Діти знімаються з місцевого, регіонального та централізованого обліку в разі:

1) усиновлення;

2) поновлення батьківських прав батька, матері;

3) поновлення дієздатності батька, матері;

4) встановлення, визнання батьківства;

5) установлення опіки чи піклування, якщо відсутня згода опікуна чи піклувальника на усиновлення;

6) відкликання батьками згоди на усиновлення;

7) скасування рішень суду про позбавлення батьківських прав, визнання батьків недієздатними, безвісно відсутніми, оголошення батьків померлими;

8) набуття дитиною чи надання їй повної цивільної дієздатності;

9) досягнення повноліття;

10) смерті;

11) анулювання анкети службою у справах дітей, яка її склала.

(пункт 17 доповнено підпунктом 11 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1045
,
 у зв'язку з цим абзаци дванадцятий - дев'ятнадцятий
 вважати відповідно абзацами тринадцятим - двадцятим
)

Діти також знімаються з регіонального обліку в разі отримання уповноваженим органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, службою у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації анкети, повернутої Нацсоцслужбою відповідно до пункту 13 цього Порядку.

(пункт 17 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1045)

Зняття дитини з місцевого обліку здійснюється протягом трьох робочих днів після отримання службою у справах дітей документів, які є підставою для такого зняття.

(пункт 17 доповнено абзацом згідно з  постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1045) 

Повідомлення про зняття дитини з місцевого обліку надсилається до уповноваженого органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, служби у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації протягом п'яти робочих днів після зняття дитини з обліку.

(пункт 17 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1045)

Зняття дитини з регіонального обліку здійснюється протягом трьох робочих днів після отримання службою у справах дітей повідомлення про зняття дитини з місцевого обліку.

(пункт 17 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1045)

Повідомлення про зняття дитини з регіонального обліку надсилається до Нацсоцслужби щомісяця до 10 числа місяця, що настає за тим, у якому дитину знято з такого обліку.

(пункт 17 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1045)

Інформація про зняття дитини з місцевого, регіонального та централізованого обліку заноситься до Книги обліку дітей, які можуть бути усиновлені, та Єдиного банку даних.

(пункт 17 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1045)

Анкети дітей, знятих з обліку з підстав, передбачених підпунктами 1 - 8 цього пункту, зберігаються службами у справах дітей та Нацсоцслужбою до досягнення дитиною вісімнадцяти років, після чого знищуються, про що складається акт згідно з додатком 14.

(абзац дев'ятнадцятий пункту 17 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1045)

Анкети дітей, знятих з обліку з підстав, передбачених підпунктами 9 - 11 цього пункту, знищуються після зняття дитини з обліку, про що складається акт згідно з додатком 14.

(абзац двадцятий пункту 17 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1045)

18. Діти поновлюються на місцевому, регіональному та централізованому обліку в разі:

1) визнання усиновлення недійсним;

2) скасування усиновлення;

21) позбавлення усиновлювача батьківських прав;

(пункт 18 доповнено підпунктом 21 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. N 580)

3) припинення опіки, піклування або звільнення опікуна, піклувальника від виконання повноважень;

4) надання опікуном, піклувальником згоди на усиновлення дитини;

5) смерті опікуна, піклувальника.

Поновлення дитини на місцевому, регіональному та централізованому обліку здійснюється з дати настання зазначених обставин.

Підставою для поновлення дитини на місцевому, регіональному та централізованому обліку є записи про взяття та зняття дитини з обліку у Книзі обліку дітей, які можуть бути усиновлені.

До строку перебування дитини на місцевому, регіональному та централізованому обліку включається час, протягом якого дитина перебувала на відповідному обліку до її поновлення.

19. У разі настання обставин, передбачених підпунктами 1 - 5 пункту 18 цього Порядку, служба у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини з'ясовує, де дитина перебувала на місцевому обліку, та інформує відповідну службу у справах дітей про необхідність поновлення дитини на місцевому обліку.

Служба у справах дітей за місцем перебування дитини на місцевому обліку протягом п'яти робочих днів вносить відомості про дитину до Книги обліку дітей, які можуть бути усиновлені, з приміткою "Дитина поновлена на обліку", складає обліково-статистичну картку - соціальний паспорт дитини в Єдиному банку даних.

Після закінчення місячного строку перебування дитини на місцевому обліку (з урахуванням часу перебування дитини на місцевому обліку до зняття з нього) з Єдиного банку даних роздруковуються три примірники анкети, які оформлюються відповідно до пункту 9 цього Порядку, два з яких невідкладно передаються відповідно до уповноваженого органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, служби у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації для поновлення дитини на регіональному обліку або взяття її на такий облік. До анкети додаються копії документів, на підставі яких здійснено поновлення дитини на обліку, повідомлення про поновлення дитини на місцевому обліку із зазначенням періоду її перебування на такому обліку до поновлення на ньому.

(абзац третій пункту 19 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2011 р. N 1123)

Уповноважений орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, служби у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій поновлюють дитину в установленому порядку на регіональному обліку відповідно до пункту 10 цього Порядку. Про поновлення дитини на регіональному обліку в Книзі обліку дітей, які можуть бути усиновлені, робиться примітка "Дитина поновлена на обліку".

Після закінчення місячного строку перебування дитини на регіональному обліку (з урахуванням часу перебування дитини на регіональному обліку до її зняття з такого обліку) один примірник анкети разом з документами, підписаний керівником (заступником керівника) уповноваженого органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, начальником (заступником начальника) служби у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, Головою (заступником Голови) Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головою (заступником голови) обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, передається до Нацсоцслужби для поновлення дитини на централізованому обліку або взяття її на такий облік. До анкети додається повідомлення про поновлення дитини на регіональному обліку із зазначенням періоду її перебування на такому обліку до поновлення на ньому.

(абзац п'ятий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2011 р. N 1123)

Нацсоцслужба поновлює дитину на централізованому обліку відповідно до пункту 13 цього Порядку. Про поновлення дитини на централізованому обліку в Книзі обліку дітей, які можуть бути усиновлені, робиться примітка "Дитина поновлена на обліку".

20. У разі відсутності інформації про перебування дитини на місцевому обліку служба у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини, щодо якої настали обставини, передбачені підпунктами 1 - 5 пункту 18 цього Порядку, вживає заходів до взяття дитини на місцевий облік відповідно до пункту 7 цього Порядку.

201. Проживання (перебування) дитини на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і місті Севастополі або в районі проведення антитерористичної операції і заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях не є підставою для зняття її з місцевого, регіонального та централізованого обліку дітей, які можуть бути усиновлені. Інформація про таку дитину залишається в Єдиному банку даних, а також на централізованому обліку, якщо анкета була подана Нацсоцслужбі для постановки на облік дітей, які можуть бути усиновлені.

(Порядок доповнено пунктом 201 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. N 580)

202. У разі переміщення з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і місті Севастополі або району проведення антитерористичної операції і заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях дитини, яка може бути усиновлена, до іншої адміністративно-територіальної одиниці за дитиною залишається право бути усиновленою.

Служба у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини повідомляє про таку дитину службу у справах дітей обласної чи Київської міської держадміністрації відповідного регіону та надсилає запит Нацсоцслужбі щодо отримання інформації про перебування дитини на обліку з усиновлення.

(Порядок доповнено пунктом 202 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. N 580)

203. У разі перебування дитини на місцевому обліку з усиновлення у службі у справах дітей, яка розміщується в районі проведення антитерористичної операції і заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та неможливості передачі анкети до служби у справах дітей обласної держадміністрації для постановки дитини на регіональний облік служба у справах дітей обласної держадміністрації чи Київської міської держадміністрації видруковує два примірники анкети з Єдиного банку даних, ставить дитину на регіональний облік та надсилає анкету дитини з копіями документів, які зазначені у пункті 9 цього Порядку, Нацсоцслужбі з урахуванням строку перебування дитини на місцевому та регіональному обліку.

(Порядок доповнено пунктом 203 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. N 580)

204. У разі перебування дитини на місцевому обліку з усиновлення у службі у справах дітей та неможливості передачі анкети до служби у справах дітей обласної чи Київської міської держадміністрації, яка розміщується в районі проведення антитерористичної операції і заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, для постановки на регіональний облік (про що складається відповідний акт) така служба у справах дітей видруковує три примірники анкети з Єдиного банку даних та за відсутності підстав, зазначених у пункті 12 цього Порядку, надсилає анкету дитини Нацсоцслужбі.

У разі коли служба у справах дітей обласної чи Київської міської держадміністрації внаслідок проведення антитерористичної операції і заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях не може здійснювати свої повноваження в частині постановки дітей на регіональний облік з усиновлення, вона надсилає Нацсоцслужбі інформацію за підписом голови (заступника голови) обласної чи Київської міської держадміністрації щодо постановки таких дітей на централізований облік без перебування їх на регіональному обліку.

(Порядок доповнено пунктом 204 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. N 580)

Облік громадян України, які постійно проживають на території України і бажають усиновити дитину

21. Облік громадян України, які постійно проживають на території України і бажають усиновити дитину, ведеться службами у справах дітей районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад за місцем проживання таких громадян.

(пункт 21 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 01.06.2020 р. N 475)

22. Громадяни України, які бажають усиновити дитину, звертаються із заявою про взяття їх на облік кандидатів в усиновлювачі до служби у справах дітей районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради за місцем проживання. Заяву повинно бути написано в присутності працівника служби у справах дітей та засвідчено ним. У заяві зазначається адреса проживання заявника (за наявності кількох місць проживання - адреса кожного з них), дані паспорта громадянина України, номер телефону та електронна адреса. У разі, коли один із подружжя не може особисто з'явитися до служби у справах дітей для написання заяви, його заяву, засвідчену нотаріально, може подати дружина (чоловік).

(абзац перший пункту 22 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. N 475)

Разом із заявою подаються такі документи:

копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу;

довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копія декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчена органами ДФС.

У разі коли усиновлювачами є сімейна пара, довідку про заробітну плату за останні шість місяців або копію декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчену органами ДФС, може подавати один із подружжя, який має постійний дохід;

копія свідоцтва про шлюб, укладений в органах реєстрації актів цивільного стану, якщо заявники перебувають у шлюбі;

висновок про стан здоров'я кожного заявника, складений за формою згідно з додатком 3;

засвідчена нотаріально письмова згода другого з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним із подружжя), якщо інше не передбачено законодавством;

довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана територіальним центром з надання сервісних послуг МВС;

копія документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;

довідка про проходження курсу підготовки з питань виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, з рекомендаціями щодо кількості, віку та стану здоров'я дітей, яких може усиновити заявник, за формою, затвердженою Мінсоцполітики. У разі коли громадяни України, які бажають усиновити дитину, є її родичами, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками чи батьками-вихователями, така довідка не подається.

Копії документів, зазначених у підпунктах 1, 3 і 7 цього пункту, засвідчуються працівником служби у справах дітей, який здійснює приймання документів.

У разі усиновлення дитини одним із подружжя висновок про стан здоров'я та довідка про наявність чи відсутність судимості подаються кожним із подружжя.

Заява вважається поданою, якщо до неї додані всі документи, зазначені в цьому пункті. Витребування у заявників документів, не зазначених у цьому пункті, не допускається.

Строк дії документів становить один рік з дня їх видачі, якщо інше не передбачено законодавством.

(пункт 22 із змінами, внесеними згідно з постановами
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. N 580,
від 13.07.2016 р. N 437,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.07.2019 р. N 603)

23. Під час приймання документів заявникам роз'яснюються порядок та умови усиновлення, права і обов'язки кандидатів в усиновлювачі, усиновлювачів, правові наслідки усиновлення, порядок здійснення нагляду за умовами проживання і виховання усиновленої дитини як на території України, так і за її межами, про що складається акт за формою, затвердженою Мінсоцполітики, у двох примірниках, один з яких у разі виїзду усиновленої дитини за межі України надсилається до МЗС.

(пункт 23 у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1045
,
 від 06.08.2014 р. N 313)

Служба у справах дітей доводить заявникам до відома інформацію про те, що контроль за цільовим використанням допомоги під час усиновлення дитини здійснюється в порядку, визначеному Мінсоцполітики.

(пункт 23 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. N 603)

24. Служба у справах дітей протягом 10 робочих днів після надходження заяви та всіх документів, зазначених у пункті 22 цього Порядку:

перевіряє документи на відповідність вимогам законодавства;

проводить бесіду із заявниками, з'ясовує мотиви усиновлення, ставлення до виховання дітей. У разі коли усиновлення здійснюється одним із подружжя, з'ясовуються причини, з яких другий з подружжя не бажає бути усиновлювачем, та його ставлення до намірів дружини (чоловіка) усиновити дитину;

складає акт обстеження житлово-побутових умов заявників;

розглядає питання про можливість заявників бути усиновлювачами та готує відповідний висновок і в разі надання позитивного висновку ставить заявників на облік кандидатів в усиновлювачі із занесенням даних про них до Книги обліку кандидатів в усиновлювачі, яка ведеться за формою згідно з додатком 4, та Єдиного банку даних.

25. Громадяни України, які бажають усиновити дитину, проходять курс підготовки з питань виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за програмою, затвердженою Мінсоцполітики, крім випадків, коли заявники є родичами дитини, її опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями.

(пункт 25 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.07.2019 р. N 603)

26. Заявники не беруться на облік кандидатів в усиновлювачі, у разі коли:

вони вже перебувають на обліку кандидатів в усиновлювачі в одній із служб у справах дітей;

подані документи не відповідають вимогам, визначеним у пункті 22 цього Порядку;

у поданих документах є виправлення або дописки, не завірені в установленому порядку;

заявники (один з них) не можуть бути усиновлювачами з підстав, зазначених у статті 212 Сімейного кодексу України;

різниця у віці між дитиною, яку бажають усиновити, та заявниками становить менш як 15 років;

сума сукупного доходу на кожного члена сім'ї з урахуванням дітей, які усиновлюються менша, ніж установлений законодавством прожитковий мінімум;

житлове приміщення заявників перебуває в незадовільному санітарно-гігієнічному стані;

у житловому приміщенні заявників неможливо влаштувати місце для занять і окреме спальне місце для дитини;

під час обстеження житлово-побутових умов заявників та бесіди з ними або у процесі вивчення їх документів виявлено обставини чи умови, які можуть мати негативні наслідки для виховання і розвитку дитини;

вони відмовилися від підписання акта, передбаченого пунктом 23 цього Порядку;

заявники, крім родичів дитини, її опікуна, піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів, відмовилися пройти або не пройшли підготовку з питань виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що підтверджується довідкою.

Про відмову у взятті на облік кандидатів в усиновлювачі заявникам надається обґрунтована відповідь у письмовій формі протягом десяти робочих днів після надходження заяви та документів, зазначених у пункті 22 цього Порядку.

(пункт 26 із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 р. N 20,
від 03.11.2010 р. N 1045,
від 30.11.2011 р. N 1215,
від 12.08.2015 р. N 580,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.07.2019 р. N 603)

27. Висновок про можливість бути усиновлювачами оформляється протягом десяти робочих днів після надходження заяви та всіх документів, зазначених у пункті 22 цього Порядку, згідно з визначеними Мінсоцполітики вимогами на бланку служби у справах дітей, пронумеровується, прошнуровується, підписується її керівником, засвідчується печаткою та видається кандидатам в усиновлювачі.

Разом із висновком повертаються пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою та завірені підписом керівника служби у справах дітей документи, подані кандидатами в усиновлювачі, із зазначенням служби у справах дітей, в якій вони перебувають на обліку, та облікового номера.

Строк дії висновку про можливість бути усиновлювачами становить один рік з дати видачі і може бути продовжений, але не більше як на один рік.

(абзац третій пункту 27 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. N 475)

Якщо протягом дії висновку про можливість бути усиновлювачами закінчився строк дії документів, зазначених у підпунктах 2, 4, 6 і 7 пункту 22 цього Порядку, кандидати в усиновлювачі поновлюють їх і додають до документів, повернутих службою у справах дітей.

Для підтвердження можливості бути усиновлювачами кандидати в усиновлювачі протягом п'яти робочих днів з дати поновлення документів подають їх оригінали та копії до служби у справах дітей за місцем обліку. Оригінали документів повертаються кандидатам в усиновлювачі, а поновлена інформація щодо них вноситься до Єдиного банку даних.

Якщо протягом строку дії висновку про можливість бути усиновлювачами кандидати в усиновлювачі не здійснили усиновлення, вони можуть звернутися до служби у справах дітей за місцем обліку із заявою про продовження строку дії зазначеного висновку про можливість бути усиновлювачами. Заява подається кандидатами в усиновлювачі не пізніше ніж за десять робочих днів до закінчення одного року з дати видачі висновку. До заяви додаються документи, зазначені у пункті 22 цього Порядку. Служба у справах дітей перевіряє подані документи, складає акт обстеження житлово-побутових умов заявників та готує довідку про продовження строку дії висновку про можливість бути усиновлювачами за формою, затвердженою Мінсоцполітики, або в разі виявлення обставин, що унеможливлюють усиновлення, письмово повідомляє заявників про відмову у продовженні зазначеного строку. Документи, подані кандидатами в усиновлювачі, пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою та завірені підписом керівника служби у справах дітей, повертаються заявникам.

Строк дії висновку про можливість бути усиновлювачами продовжується не пізніше ніж за п'ять робочих днів до закінчення строку його дії, що підтверджується видачею довідки про продовження строку дії такого висновку. У разі коли такий строк не продовжується, кандидатам в усиновлювачі повідомляється про відмову у продовженні строку дії такого висновку.

Довідка про продовження строку дії висновку про можливість бути усиновлювачами або повідомлення про відмову у продовженні зазначеного строку оформляється на бланку служби у справах дітей, підписується її керівником та засвідчується печаткою.

(пункт 27 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1045,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.07.2019 р. N 603)

28. Служба у справах дітей за місцем взяття на облік кандидатів в усиновлювачі формує їх особову справу, в якій зберігаються:

заява про взяття на облік кандидатів в усиновлювачі;

копія паспорта громадянина України, копія паспорта іноземця чи іншого документа, що посвідчує особу;

копія свідоцтва про шлюб, якщо кандидати в усиновлювачі перебувають у шлюбі;

копія акта обстеження житлово-побутових умов зазначених кандидатів;

копія висновку про можливість бути усиновлювачами;

копія довідки про продовження строку дії висновку про можливість бути усиновлювачами;

реєстраційна картка кандидатів в усиновлювачі, роздрукована з Єдиного банку даних, із зазначенням строку дії документів, поданих кандидатами в усиновлювачі.

29. Кандидати в усиновлювачі знімаються з обліку в разі:

1) усиновлення дитини;

2) закінчення строку дії висновку про можливість бути усиновлювачем, якщо такі кандидати не звернулися із заявою про продовження його дії;

3) подання кандидатами в усиновлювачі письмової заяви про зняття з обліку;

4) з'ясування або виникнення обставин, що унеможливлюють усиновлення.

Служба у справах дітей письмово повідомляє кандидатів в усиновлювачі про зняття їх з обліку з підстав, передбачених підпунктами 2 - 4 цього пункту.

Інформація про зняття кандидатів в усиновлювачі з обліку заноситься до Книги обліку кандидатів в усиновлювачі та Єдиного банку даних.

Після зняття з обліку кандидатів в усиновлювачі до їх особової справи додається копія рішення суду про усиновлення дитини чи інший документ, на підставі якого проведено зняття з обліку.

Після усиновлення дитини особова справа кандидатів в усиновлювачі зберігається службою у справах дітей за місцем обліку кандидатів до досягнення усиновленою дитиною вісімнадцяти років, після чого знищується, про що складається акт згідно з додатком 15;

(абзац дев'ятий пункту 29 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1045)

5) закінчення строку дії документів, якщо вони не були поновлені протягом двомісячного строку.

(пункт 29 доповнено новим абзацом десятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. N 603,
у зв'язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим)

Особова справа кандидатів в усиновлювачі, знятих з обліку з підстав, передбачених підпунктами 2 - 4 цього пункту, зберігається службою у справах дітей за місцем обліку кандидатів в усиновлювачі протягом року, після чого знищується, про що складається акт згідно з додатком 15.

(абзац одинадцятий пункту 29 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1045)

30. Ведення обліку іноземців, які перебувають у шлюбі з громадянами України і постійно проживають на території України, що підтверджується посвідкою на постійне проживання в Україні, виданою територіальними органами чи підрозділами ДМС, та усиновлення ними дитини здійснюється в порядку, встановленому для громадян України, які проживають на території України.

(абзац перший пункту 30 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 02.11.2011 р. N 1123
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. N 580)

Для перевірки іноземців, які перебувають у шлюбі з громадянами України і постійно проживають на території України, на предмет наявності або відсутності інформації компрометуючого характеру в правоохоронних органах держави, громадянами якої є іноземці, та держави, на території якої вони проживають, і Генеральному секретаріаті Інтерполу служба у справах дітей протягом п'яти робочих днів надсилає повідомлення до Нацсоцслужби.

(пункт 30 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 р. N 20)

До повідомлення додаються копія паспорта громадянина України, копія паспорта іноземця з перекладом на українську мову і засвідчена нотаріально письмова згода заявника на отримання інформації про нього в Генеральному секретаріаті Інтерполу та правоохоронних органах держави, громадянином якої є іноземець, та держави, на території якої він проживає.

(пункт 30 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 р. N 20)

Нацсоцслужба протягом десяти робочих днів після надходження повідомлення надсилає запит до Національної поліції.

(пункт 30 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 р. N 20
,
абзац четвертий пункту 30 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 02.11.2011 р. N 1123,
від 13.07.2016 р. N 437)

Національна поліція проводить перевірку заявників відповідно до пункту 351 цього Порядку та надсилає відповідь по суті запиту службі у справах дітей, яка розглядає питання про взяття заявників на облік кандидатів в усиновлювачі.

(пункт 30 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 р. N 20
,
абзац п'ятий пункту 30 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 р. N 437)

Питання про взяття на облік кандидатів в усиновлювачі та підготовка висновку про можливість подружжя бути усиновлювачами, один з якого є іноземцем, розглядається службою у справах дітей протягом п'яти робочих днів після надходження від Національної поліції результатів перевірки заявників.

(пункт 30 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 р. N 20
,
абзац шостий пункту 30 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 р. N 437)

Повідомлення долучається службою у справах дітей до справи заявників, а його копія видається заявникам для подання до суду. Строк дії повідомлення - один рік з дня його видачі Національним центральним бюро Інтерполу.

(пункт 30 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 р. N 20)

Облік громадян України, які проживають за межами України, та іноземців, які бажають усиновити дитину, що проживає в Україні

31. Облік громадян України, які проживають за межами України, та іноземців, які бажають усиновити дитину, що проживає в Україні, здійснює Нацсоцслужба.

32. Порядок та умови прийому громадян України, які проживають за межами України, та іноземців, які бажають усиновити дитину в Україні, для подання ними справ визначає Мінсоцполітики.

33. Громадяни України, які проживають за межами України, та іноземці, які бажають усиновити дитину, що проживає в Україні, подають Нацсоцслужбі такі документи:

1) нотаріально засвідчену заяву про взяття на облік кандидатів в усиновлювачі, в якій зазначається адреса проживання заявника (за наявності кількох місць проживання - адреса кожного з них), паспортні дані, номер телефону та адреса електронної пошти;

2) копію паспорта громадянина України, копію паспорта іноземця або іншого документа, що посвідчує особу (у чотирьох примірниках);

3) висновок про можливість заявників бути усиновлювачами, що видається компетентним органом країни проживання (у трьох примірниках).

У висновку зазначаються адреса, житлово-побутові умови (кількість спальних кімнат, опис кімнати, визначеної для проживання дитини, кількість осіб, які також проживатимуть у такій кімнаті, їх стать і вік, наявність умов для проживання дитини), біографічні дані, склад сім'ї (кількість осіб, які проживають разом із заявником, ступінь родинного зв'язку, наявність власних дітей), ставлення заявників до усиновлення, проходження підготовки з питань прийняття та виховання усиновленої дитини, попереднє ознайомлення з вимогами щодо усиновлення в Україні дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, інформація щодо раніше усиновлених дітей, їх стану здоров'я, розвитку, виховання, умов проживання, перебування в сім'ї під соціальним супроводженням після усиновлення дитини. Висновок повинен містити рекомендації щодо кількості, віку, стану здоров'я дітей, яких можуть усиновити заявники, та інформацію щодо можливості усиновлення дитини з інвалідністю. У разі бажання усиновити дитину, яка має інвалідність або інші захворювання, в рекомендаціях щодо стану здоров'я дитини зазначається вичерпний перелік хвороб, за наявності яких заявникам рекомендовано усиновлення дитини. У висновку зазначається, чи можливе усиновлення дитини, яка страждає на хворобу, внесену до переліку захворювань.

Висновок не повинен містити рекомендації щодо усиновлення конкретних дітей та зазначення відомостей про них, за винятком усиновлення родичами дитини, усиновлення братів/сестер раніше усиновленої дитини.

Висновок повинен містити рекомендації щодо заходів з адаптації усиновленої дитини до умов проживання у новому середовищі (мовна адаптація, наявність спеціальних знань, навичок і умов для навчання, розвитку та соціалізації дитини).

У висновку також зазначається інформація про наявність (відсутність) рішень суду щодо визнання заявників недієздатними, позбавлення їх батьківських прав, скасування усиновлення або визнання його недійсним, відібрання у них дітей, а також про факти відмови заявників від виховання власних чи раніше усиновлених дітей.

Компетентний орган, що видає висновок про можливість бути усиновлювачами, зазначає в ньому інформацію щодо мінімального рівня доходу на особу, встановленого для регіону країни перебування заявників, з посиланням на відповідний нормативно-правовий акт, яким визначено такий рівень.

До висновку додається нотаріально засвідчена копія документа, що підтверджує факт укладення договору між усиновлювачами та відповідною організацією з питань усиновлення дітей на території іноземної держави, із зазначенням зобов'язання організації та усиновлювачів щодо своєчасного надання консульській установі чи дипломатичному представництву України звітів, інформації про будь-які надзвичайні випадки, зокрема зміну місця проживання дитини, виникнення можливості скасування усиновлення або передачі на виховання усиновленої дитини іншим іноземцям, закладам для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, відібрання в усиновлювачів дитини, порушення прав і законних інтересів дитини, суттєве погіршення її стану здоров'я, нещасні випадки з усиновленою дитиною та її смерть.

У разі видачі висновку недержавним органом до нього додається:

нотаріально засвідчений документ, що містить інформацію про акредитацію організації з питань усиновлення дітей на території іноземної держави;

копія ліцензії (до кожного екземпляра висновку) на провадження таким органом діяльності, пов'язаної з усиновленням.

Іноземцям, які постійно проживають на території України, що підтверджується посвідкою на постійне проживання в Україні, виданою територіальними органами чи підрозділами ДМС, висновок готує служба у справах дітей районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради за місцем їх проживання;

4) дозвіл компетентного органу країни проживання заявників на в'їзд і проживання усиновленої дитини;

5) нотаріально засвідчене зобов'язання заявника (у двох примірниках), адресоване Нацсоцслужбі та консульській установі чи дипломатичному представництву України щодо забезпечення:

взяття дитини на облік у відповідній консульській установі чи дипломатичному представництві України (із зазначенням найменування установи, представництва, його адреси) протягом місяця після її в'їзду до країни проживання;

права усиновленої дитини зберігати громадянство України до досягнення нею 18 років;

подання консульській установі чи дипломатичному представництву України не менш як один раз на рік протягом перших трьох років після усиновлення та в подальшому один раз на три роки до досягнення дитиною 18 років звіту про умови проживання та стан здоров'я усиновленої дитини за формою згідно з додатком 5;

надання можливості представникові консульської установи чи дипломатичного представництва України спілкуватися з дитиною;

повідомлення консульській установі чи дипломатичному представництву України про зміну місця проживання усиновленої дитини;

повідомлення протягом 20 робочих днів консульській установі чи дипломатичному представництву України про передачу на виховання усиновленої дитини іншим іноземцям, закладам для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також про відібрання дитини правоохоронними органами та органами соціальної опіки;

повідомлення не пізніше ніж через три дні консульській установі чи дипломатичному представництву України про випадки порушення прав і законних інтересів усиновленої дитини, а також про нещасні випадки з усиновленою дитиною та її смерть.

У зазначеному зобов'язанні зазначається адреса проживання заявника (за наявності кількох місць проживання - адреса кожного з них), паспортні дані, номер телефону та адреса електронної пошти;

6) нотаріально засвідчену письмову згоду другого з подружжя на усиновлення дитини із зазначенням причини усиновлення тільки одним із подружжя (у разі усиновлення дитини одним із подружжя), якщо інше не передбачено законодавством;

7) довідку з місця роботи про заробітну плату за останні шість місяців або копію декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчену органом, який її видав, або нотаріусом;

8) засвідчену нотаріально копію документа про шлюб, зареєстрованого в компетентних органах країни (у двох примірниках);

9) висновок про стан здоров'я кожного заявника, складений за формою згідно з додатком 3;

10) довідку про перевірку на території країни проживання фактів наявності чи відсутності судимості для кожного заявника, видану компетентним органом країни проживання;

11) засвідчену нотаріально копію документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням, із зазначенням його загальної і житлової площі та кількості спальних кімнат;

12) засвідчену нотаріально письмову згоду заявника, який є іноземцем, на отримання інформації про нього в Генеральному секретаріаті Інтерполу та правоохоронних органах держави, громадянином якої є іноземець, та держави, на території якої він проживає (у трьох примірниках), на строк до досягнення усиновленою дитиною 18 років;

13) виданий компетентним органом країни проживання заявника за встановленою формою документ або в разі його відсутності нотаріально засвідчену письмову згоду заявника на обробку персональних даних про нього та усиновлену дитину в усіх компетентних органах країни проживання (у трьох примірниках) на строк до досягнення усиновленою дитиною 18 років;

14) інформацію компетентного органу країни проживання заявника та інформацію консульської установи чи дипломатичного представництва України про своєчасність (несвоєчасність) подання звітів і наявність (відсутність) фактів неналежного виконання обов'язків усиновлювачем, який є іноземцем або громадянином України, що постійно проживає за межами України, у разі повторного усиновлення на території України.

У разі усиновлення дитини одним із подружжя документи, зазначені в підпунктах 2, 9, 10, 12 і 13 цього пункту, подаються кожним із подружжя.

Нотаріально засвідчені заяви про розмір заробітної плати чи інших доходів заявників, наявність у них майна чи права користування майном, інші заяви не замінюють документів, зазначених в цьому пункті.

Справа приймається Нацсоцслужбою, якщо в ній є всі документи, зазначені в цьому пункті.

Документи, зазначені в підпунктах 1, 3, 5 - 7, 9, 10, 12 - 14 цього пункту, подаються в оригіналах. Якщо оригінал документа зберігається органом, який його видав, про що обов'язково зазначається в документі, подається його нотаріально засвідчена копія.

Документи, зазначені в цьому пункті, оформляються в країні проживання заявників. Іноземці, які постійно проживають на території України, що підтверджується посвідкою на постійне проживання в Україні, виданою територіальними органами чи підрозділами ДМС, оформляють документи на території України. Іноземці, які тимчасово проживають на території України, оформляють документи в країні постійного проживання.

(пункт 33 із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 р. N 20
,
 від 03.11.2010 р. N 1045,
від 02.11.2011 р. N 1123
 від 06.08.2014 р. N 313,
від 12.08.2015 р. N 580,
у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 10.07.2019 р. N 603
,
від 01.06.2020 р. N 475)

34. Кожен документ (крім копії паспорта громадянина України, копії паспорта іноземця або іншого документа, що посвідчує особу), зазначений у пункті 33 цього Порядку, а також будь-яка заява, звернення громадян України, які проживають за межами України, та іноземців з питань, що стосуються усиновлення, підлягають легалізації у відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, і подаються до Нацсоцслужби разом з їх перекладом на українську мову, що засвідчується в установленому порядку.

Заяви і звернення іноземців, які на законних підставах перебувають на території України, складаються українською мовою та засвідчуються нотаріусом.

Заяви, звернення, які оформлені з порушенням вимог цього пункту, розгляду не підлягають.

35. Строк дії документів, зазначених у пункті 33 (крім підпунктів 12 і 13) цього Порядку, становить один рік з дати їх видачі, якщо інше не передбачено законодавством країни, в якій вони видані (про що зазначається в документі)

На день подання документів Нацсоцслужбі строк їх подальшої дії повинен становити не менш як шість місяців.

Якщо строк дії документів згідно із законодавством країни, яка їх видала, становить менш як шість місяців, на день подання Нацсоцслужбі, вони є дійсними. Такі документи поновлюються не пізніше ніж за десять робочих днів до закінчення їх строку дії, оформлюються відповідно до пункту 34 цього Порядку та подаються Нацсоцслужбі разом із заявою про долучення їх до справи.

Інші документи, зазначені в пункті 33 (крім підпунктів 12 і 13) цього Порядку, поновлюються лише у разі, коли в період підготовки висновку про доцільність усиновлення дитини або згоди Нацсоцслужби на усиновлення дитини закінчився їх строк дії. Такі документи, оформлені відповідно до пунктів 33 і 34 цього Порядку, заявники подають Нацсоцслужбі разом із заявою про долучення їх до справи.

Якщо відбулися зміни в документах, рекомендаціях і дозволах, поданих компетентними органами країни проживання заявників, заявники протягом двадцяти робочих днів подають Нацсоцслужбі заяву та поновлені документи, оформлені відповідно до пунктів 33 і 34 цього Порядку.

(абзац п'ятий пункту 35 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. N 475)

Протягом п'яти робочих днів заява та подані документи розглядаються Нацсоцслужбою та в разі відповідності вимогам пунктів 33 і 34 цього Порядку долучаються до справи заявників.

(пункт 35 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. N 313,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.07.2019 р. N 603)

351. Нацсоцслужба протягом десяти робочих днів з дня прийняття справи надсилає до Національної поліції запит щодо перевірки іноземців на наявність або відсутність інформації компрометуючого характеру в правоохоронних органах держави, громадянами якої є іноземці, та держави, на території якої вони проживають, і Генеральному секретаріаті Інтерполу. У разі усиновлення дитини одним із подружжя перевірка проводиться стосовно чоловіка і дружини, крім випадків, передбачених пунктом 93 цього Порядку.

(абзац перший пункту 351 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 02.11.2011 р. N 1123,
від 13.07.2016 р. N 437)

До запиту додаються документи, передбачені підпунктами 2 і 12 пункту 33 цього Порядку.

Національна поліція протягом 10 днів після надходження запиту перевіряє заявників щодо перебування їх на обліку в Генеральному секретаріаті Інтерполу та надсилає відповідний запит до правоохоронних органів держави, громадянами якої є іноземці, та держави, на території якої вони проживають.

(абзац третій пункту 351 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 р. N 437)

У разі наявності відомостей компрометуючого характеру щодо заявників у Генеральному секретаріаті Інтерполу Національна поліція протягом трьох днів після надходження результатів перевірки інформує про це Нацсоцслужбу.

(абзац четвертий пункту 351 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 р. N 437)

У разі відсутності таких відомостей Національна поліція протягом 40 днів після надходження запиту інформує Нацсоцслужбу про відсутність відомостей компрометуючого характеру щодо заявників у Генеральному секретаріаті Інтерполу, а також про результати перевірки заявників правоохоронними органами держави, громадянами якої є іноземці, та держави, на території якої вони проживають.

(абзац п'ятий пункту 351 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 р. N 437)

Повідомлення про результати перевірки оформляються на бланку Національного центрального бюро Інтерполу, підписуються його керівником (заступником керівника) та скріплюються печаткою. Повідомлення долучається Нацсоцслужбою до справи заявників, а його копія видається заявникам для подання до суду.

Строк дії повідомлення - один рік з дня його видачі Національним центральним бюро Інтерполу.

(Порядок доповнено пунктом 351 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 р. N 20)

36. Нацсоцслужба протягом 25 робочих днів перевіряє документи, зазначені у пункті 33 цього Порядку, на відповідність вимогам законодавства і в разі відповідності законодавству бере заявників на облік кандидатів в усиновлювачі із занесенням даних про них до Книги обліку кандидатів в усиновлювачі, яка ведеться за формою згідно з додатком 6, та Єдиного банку даних.

(абзац перший пункту 36 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. N 603)

У разі виявлення необхідності щодо уточнення відомостей, які містяться у поданих документах, або проведення перевірки нововиявлених обставин Нацсоцслужба має право подати запит щодо додаткових документів та продовжити строк розгляду документів не більш як на 20 робочих днів.

(пункт 36 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. N 580)

37. Відомості про заявників, які беруться на облік кандидатів в усиновлювачі, заносяться до Єдиного банку даних та Книги обліку кандидатів в усиновлювачі, яка ведеться за формою згідно з додатком 6.

Нацсоцслужба повідомляє заявників про взяття на облік кандидатів в усиновлювачі протягом семи робочих днів з дати ухвалення такого рішення у письмовій та електронній формі.

(абзац другий пункту 37 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. N 603)

(пункт 37 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1045)

38. Громадяни України, які проживають за межами України, та іноземці не беруться на облік кандидатів в усиновлювачі у разі, коли:

подані документи не відповідають вимогам, зазначеним у пунктах 33 - 35 цього Порядку;

у документах або їх перекладі наявні виправлення, доповнення, не завірені в установленому порядку;

переклад не відповідає змісту оригіналу документа;

заявники (один з них) не можуть бути усиновлювачами відповідно до статті 212 Сімейного кодексу України;

різниця у віці між дитиною та заявниками становить менш як 15 років;

сума сукупного доходу на кожного члена сім'ї з урахуванням кількості рекомендованих до усиновлення дітей менша, ніж мінімальний рівень доходу на одну особу, встановлений для регіону країни перебування заявників;

виявлено факти передачі заявниками на виховання попередньо усиновленої ними дитини іншим іноземцям, закладам для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, відібрання у заявників дитини правоохоронними органами та органами соціальної опіки, а також інформацію про порушення прав і законних інтересів попередньо усиновленої ними дитини, про нещасні випадки з попередньо усиновленою ними дитиною та її смерть з їх вини. Зазначені факти та інформація можуть бути підтверджені як безпосередньо усиновлювачами, так і компетентними органами країни проживання.

Повідомлення про відмову у взятті на облік кандидатів в усиновлювачі з обґрунтуванням причин надсилається заявникам на адресу електронної пошти протягом десяти робочих днів. Документи, подані для взяття на облік кандидатів в усиновлювачі, повертаються заявникам.

(абзац дев'ятий пункту 38 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. N 475)

(пункт 38 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 р. N 20,
від 30.11.2011 р. N 1215,
від 06.08.2014 р. N 313,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.07.2019 р. N 603)

381. Пункт 381 виключено

(Порядок доповнено пунктом 381 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. N 603
,
пункт 381 виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. N 475)

39. Документи, подані кандидатами в усиновлювачі, формуються в особову справу кандидатів в усиновлювачі, в якій зберігаються:

оригінали документів, зазначених у пункті 33 цього Порядку (до повернення їх кандидатам в усиновлювачі);

копія повідомлення про взяття на облік кандидатів в усиновлювачі та призначення дати ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені;

копія направлення для знайомства з дитиною за формою згідно з додатком 7;

копії документів дитини, на підставі яких Нацсоцслужба надав згоду на усиновлення;

копія згоди Нацсоцслужби на усиновлення дитини;

копія документа про шлюб;

копії паспортів громадянина України, копії паспортів іноземця або інших документів, що посвідчують особу кандидатів в усиновлювачі, особу представника кандидатів в усиновлювачі;

копія доручення на представлення інтересів кандидатів в усиновлювачі;

реєстраційна картка кандидатів в усиновлювачі, роздрукована з Єдиного банку даних, із зазначенням строку дії документів, поданих кандидатами в усиновлювачі.

40. Дата ознайомлення кандидатів в усиновлювачі з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, визначається Нацсоцслужбою, про що кандидати в усиновлювачі повідомляються письмово у письмовій або електронній формі.

(абзац перший пункту 40 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. N 603)

Для ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, у першочерговому порядку запрошуються кандидати в усиновлювачі, які:

є родичами дитини;

бажають усиновити дитину, яка є братом, сестрою раніше усиновленої ними дитини;

бажають усиновити дитину, яка страждає на хворобу, внесену до затвердженого МОЗ переліку захворювань, які дають право на усиновлення дитини віком до п'яти років, а також без дотримання строків перебування дитини на обліку в Нацсоцслужбі.

(абзац п'ятий пункту 40 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2011 р. N 1123)

41. Якщо кандидати в усиновлювачі з поважних причин у визначений день не з'явилися для ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, їм може бути призначено іншу дату прийому в Нацсоцслужбі за умови, що строк дії документів, які зберігаються в їх особовій справі, на момент ознайомлення з інформацією становитиме не менш як один місяць.

Для визначення нової дати прийому в Нацсоцслужбі кандидати в усиновлювачі подають заяву, до якої додаються документи, що підтверджують наявність поважних причин, які унеможливлюють їх прибуття у визначену дату.

(абзац другий пункту 41 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. N 475)

Нацсоцслужба визначає нову дату прийому, про що заявники повідомляються у письмовій та електронній формі протягом десяти робочих днів з дати подання заяви.

(пункт 41 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.07.2019 р. N 603)

42. Рішення про зняття кандидатів в усиновлювачі з обліку приймає Нацсоцслужба.

Підставами для зняття кандидатів в усиновлювачі з обліку є:

усиновлення дитини;

закінчення строку дії документів (одного з них), зазначених у пункті 33 цього Порядку, або непоновлення їх відповідно до вимог пункту 35 цього Порядку;

неприбуття без поважних причин у визначений день до Нацсоцслужби для ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, або повторного неприбуття у визначений день;

неповернення документів у разі відмови від усиновлення дитини;

небажання кандидатів в усиновлювачі усиновити дитину після триразового ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені;

надходження від Національної поліції інформації або виникнення інших обставин, що унеможливлюють усиновлення;

подання кандидатами в усиновлювачі заяви про зняття з обліку;

виявлення фактів передання кандидатами в усиновлювачі на виховання попередньо усиновленої ними дитини іншим іноземцям, закладам для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, відібрання у кандидатів в усиновлювачі дитини правоохоронними органами та органами соціальної опіки, а також інформації про порушення прав і законних інтересів попередньо усиновленої ними дитини, про нещасні випадки з попередньо усиновленою ними дитиною та її смерть з їх вини.

Про зняття з обліку з підстав, зазначених у підпунктах 2-6 і 8 цього пункту, кандидати в усиновлювачі повідомляються Нацсоцслужбою протягом семи робочих днів у письмовій та електронній формі.

Інформація про зняття кандидатів в усиновлювачі з обліку вноситься до книги обліку кандидатів в усиновлювачі та Єдиного банку даних.

Кандидати в усиновлювачі, зняті з обліку із зазначених у підпунктах 2-8 цього пункту підстав, можуть протягом року з дня зняття з обліку отримати в Нацсоцслужбі документи, зазначені у підпунктах 2-14 пункту 33 цього Порядку.

(пункт 42 із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. N 313,
від 13.07.2016 р. N 437,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.07.2019 р. N 603)

43. Після зняття з обліку кандидатів в усиновлювачі до їх особової справи додаються копія анкети усиновленої дитини, а також копія рішення суду про усиновлення дитини чи інший документ, на підставі якого проведено зняття з обліку.

Після усиновлення дитини особова справа кандидатів в усиновлювачі зберігається в Нацсоцслужбі протягом 10 років, після чого знищується, про що складається акт згідно з додатком 15.

(абзац другий пункту 43 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1045,
 від 02.11.2011 р. N 1123)

Особова справа кандидатів в усиновлювачі, знятих з обліку із зазначених у підпунктах 2 - 7 пункту 42 цього Порядку підстав, зберігається в Нацсоцслужбі протягом року, після чого знищується, про що складається акт згідно з додатком 15.

(абзац третій пункту 43 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1045)

44. Облік іноземців та громадян України, які проживають за межами України, які бажають усиновити дитину, що є іноземцем або особою без громадянства і проживає в Україні, здійснюється в порядку, встановленому цією постановою.

(пункт 44 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.11.2011 р. N 1123)

Інформування кандидатів в усиновлювачі про дітей, які можуть бути усиновлені

45. Ознайомлення кандидатів в усиновлювачі з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, та видача їм направлень для знайомства з дитиною здійснюються службами у справах дітей районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад, уповноваженим органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, службами у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та Нацсоцслужбою відповідно за місцем, де дитина перебуває на місцевому, регіональному або централізованому обліку.

46. З метою заохочення громадян до усиновлення повідомлення про дітей, які можуть бути усиновлені, розміщуються в засобах масової інформації, на офіційних веб-сайтах районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад, Міністерства сім'ї та молоді Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та Мінсоцполітики, веб-сайтах установ і організацій, з якими служби у справах дітей районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад, уповноважений орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, служби у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та Мінсоцполітики уклали договори про співпрацю.

(пункт 46 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1045)

47. Інформація про дітей, яка розміщується відповідно до пункту 46 цього Порядку, може містити фотокартку дитини, відомості про її ім'я, вік, форму влаштування (без зазначення назви та адреси закладу, в якому перебуває дитина, прізвища, імені, по батькові, адреси прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів, піклувальників), наявність або відсутність братів, сестер, їх вік та форму влаштування, особливі потреби дитини, а також контактні телефони та адресу служби у справах дітей, Нацсоцслужби, де можна отримати направлення для знайомства з дитиною.

48. Для отримання інформації про дітей, які можуть бути усиновлені, кандидати в усиновлювачі - громадяни України, крім тих, які проживають за межами України, мають право звернутися до служби у справах дітей за місцем їх обліку, уповноваженого органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, служб у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та Нацсоцслужби. З інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, кандидати в усиновлювачі можуть ознайомитися на веб-сайті Мінсоцполітики.

Перелік служб у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій із зазначенням адреси та контактних телефонів, а також уповноваженого органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей та Нацсоцслужби надається кандидатам в усиновлювачі службами у справах дітей за місцем їх обліку.

Служби у справах дітей районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад, уповноважений орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, служби у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та Нацсоцслужба ведуть книгу обліку кандидатів в усиновлювачі - громадян України, яким надано інформацію про дітей, які можуть бути усиновлені, за формою згідно з додатком 16.

До книги обліку кандидатів в усиновлювачі - громадян України, яким надано інформацію про дітей, які можуть бути усиновлені, за формою згідно з додатком 16, та до Єдиного банку даних вноситься інформація про всіх кандидатів в усиновлювачі, яким надається інформація про дітей, а також про всіх дітей, з якими вони ознайомилися.

(пункт 48 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1045,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.07.2019 р. N 603)

49. Служба у справах дітей за місцем обліку кандидатів в усиновлювачі після взяття їх на облік ознайомлює кандидатів в усиновлювачі з інформацією про дітей, які перебувають на місцевому обліку, з урахуванням рекомендацій, зазначених у висновку про можливість бути усиновлювачами.

Інформація про дітей, які перебувають на місцевому обліку, надається кандидатам в усиновлювачі в порядку черги відповідно до вимог статті 213 Сімейного кодексу України.

(абзац другий пункту 49 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. N 475)

Протягом строку перебування на обліку кандидатів в усиновлювачі служба у справах дітей постійно ознайомлює їх з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені.

У триденний строк з моменту взяття дитини на місцевий облік кандидатам в усиновлювачі, які перебувають на обліку, надсилається запрошення на прийом в електронній формі з одночасним повідомленням за допомогою телефонного зв'язку, в якому зазначається інформація про дитину (стать, вік, наявність братів чи сестер, наявність інвалідності) з урахуванням рекомендацій, зазначених у висновку про можливість бути усиновлювачами. Така інформація фіксується у книзі обліку кандидатів в усиновлювачі - громадян України, яким надано інформацію про дітей, які можуть бути усиновлені, за формою згідно з додатком 16.

(абзац четвертий пункту 49 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. N 475)

Якщо на обліку кандидатів в усиновлювачі перебуває декілька осіб чи подружніх пар, кожному наступному кандидатові надсилається повідомлення з інформацією про дитину, якщо попередній відмовився від ознайомлення з інформацією або від отримання направлення для знайомства з дитиною, про що є відповідні записи в книзі обліку кандидатів в усиновлювачі - громадян України, яким надано інформацію про дітей, які можуть бути усиновлені, за формою згідно з додатком 16, та в Єдиному банку даних.

У разі коли протягом двох робочих днів з дати повідомлення про необхідність ознайомитися з інформацією про дитину від кандидатів в усиновлювачі не надійшло усного або письмового підтвердження про згоду чи відмову від ознайомлення з інформацією, вважається, що таку інформацію може бути надано наступному кандидату в усиновлювачі, який перебуває на обліку, в порядку черговості. Якщо кандидати в усиновлювачі виявили бажання особисто ознайомитися з інформацією про дитину, яка може бути усиновлена, їм необхідно протягом двох робочих днів звернутися до служби у справах дітей за місцем обліку такої дитини. Якщо протягом відведеного строку кандидати в усиновлювачі не звернулися до служби у справах дітей, то вважається, що вони відмовилися від ознайомлення з інформацією про дитину.

(абзац шостий пункту 49 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. N 475)

Якщо на обліку у службі у справах дітей не виявилося кандидатів в усиновлювачі, які бажають усиновити дитину, взяту на місцевий облік, та її анкету згідно із строками перебування дитини на місцевому обліку не передано на регіональний облік, повідомлення про таку дитину подається у письмовому вигляді уповноваженому органові виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, службі у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації. Уповноважений орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, служба у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації направляє громадян України - кандидатів в усиновлювачі, які перебувають на обліку в службах у справах дітей відповідного регіону, з урахуванням черговості взяття їх на облік в Єдиному банку даних для ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, до служби, яка надала повідомлення про дитину.

Відповідна інформація вноситься до книги обліку кандидатів в усиновлювачі - громадян України, яким надано інформацію про дітей, які можуть бути усиновлені, за формою, згідно з додатком 16.

(пункт 49 із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1045,
 від 12.08.2015 р. N 580,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.07.2019 р. N 603)

50. Уповноважений орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, служба у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації ознайомлює кандидатів в усиновлювачі з інформацією про дітей, які перебувають на регіональному обліку, видає їм направлення для знайомства з дитиною до служби у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини, відповідні записи вносяться до книги обліку кандидатів в усиновлювачі - громадян України, яким надано інформацію про дітей, які можуть бути усиновлені, за формою згідно з додатком 16, та до Єдиного банку даних.

Кандидатам в усиновлювачі, які перебувають на обліку в службах у справах дітей відповідного регіону, після взяття дитини на регіональний облік надсилається запрошення на прийом для ознайомлення з інформацією про таку дитину з урахуванням рекомендацій, зазначених у висновку про можливість бути усиновлювачами.

Повідомлення, інформація про дитину (стать, вік, наявність братів чи сестер, наявність інвалідності) та її фото надсилаються в електронній формі кандидатам в усиновлювачі. Відповідна інформація вноситься до книги обліку кандидатів в усиновлювачі - громадян України, яким надано інформацію про дітей, які можуть бути усиновлені, за формою згідно з додатком 16.

Якщо на обліку кандидатів в усиновлювачі перебуває декілька осіб чи подружніх пар із висновком щодо можливості усиновлення дитини відповідної статі та віку, то кожному наступному кандидатові надсилається повідомлення з інформацією про дитину, якщо попередній відмовився від ознайомлення з такою інформацією або від отримання направлення для знайомства з дитиною, про що є відповідне підтвердження, внесене до книги обліку кандидатів в усиновлювачі - громадян України, яким надано інформацію про дітей, які можуть бути усиновлені, за формою згідно з додатком 16, та до Єдиного банку даних.

Якщо протягом двох робочих днів з дати направлення повідомлення про дитину від кандидатів в усиновлювачі не надійшло усного або письмового підтвердження про згоду чи відмову від ознайомлення з інформацією, вважається, що таку інформацію може бути надано наступному кандидатові в усиновлювачі, який перебуває на обліку в службі у справах дітей регіону, в порядку черговості до Єдиного банку даних. Якщо кандидати в усиновлювачі виявили бажання особисто ознайомитися з інформацією про дитину, яка може бути усиновлена, їм необхідно протягом трьох робочих днів звернутися до служби у справах дітей за місцем регіонального обліку дитини. Якщо протягом відведеного строку кандидати в усиновлювачі не звернулися, то вважається, що вони відмовилися від ознайомлення з інформацією про дитину.

Якщо на обліку в регіоні не виявилося кандидатів в усиновлювачі, які бажають усиновити дитину, взяту на регіональний облік, інформація про таку дитину (стать, вік, наявність братів чи сестер, наявність інвалідності) та її фото надсилається через Єдиний банк даних службам у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій. Якщо кандидати в усиновлювачі виявили бажання познайомитися з дитиною, обласна, Київська та Севастопольська міська держадміністрація інформує службу у справах дітей за місцем регіонального обліку дитини і направляє кандидатів в усиновлювачі для ознайомлення з інформацією та отримання направлення.

Кандидатам в усиновлювачі, що за результатами ознайомлення з інформацією про дітей, які перебувають на регіональному обліку, не виявили бажання отримати направлення для знайомства з дитиною, може бути призначено дату наступного ознайомлення з інформацією про дитину, яка перебуває на регіональному обліку, з урахуванням їх бажання.

У разі видачі кандидатам в усиновлювачі направлення для знайомства з дитиною, про що є відповідні записи в книзі обліку кандидатів в усиновлювачі - громадян України, яким надано інформацію про дітей, які можуть бути усиновлені, за формою згідно з додатком 16 та Єдиному банку даних, іншим кандидатам в усиновлювачі інформацію про таку дитину може бути надано лише в тому разі, якщо попередні кандидати не звернулися до служби із заявою про усиновлення, після закінчення строку дії виданого направлення або в разі їх відмови від усиновлення, про що є відповідні відомості, а також внесено інформацію до Єдиного банку даних. За бажанням таким кандидатам може бути призначено дату наступного ознайомлення з інформацією про дітей, які перебувають на регіональному обліку.

(пункт 50 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. N 580,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.07.2019 р. N 603)

51. Під час ознайомлення кандидатів в усиновлювачі з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, служби у справах дітей районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад, уповноважений орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, служби у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій зобов'язані надати кандидатам в усиновлювачі інформацію про всіх дітей відповідного віку, які перебувають на місцевому чи регіональному обліку.

52. Нацсоцслужба ознайомлює кандидатів в усиновлювачі з інформацією про дітей, які перебувають на централізованому обліку, та видає їм направлення для знайомства з дитиною до служби у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини, невідкладно вносить інформацію щодо направлення в Єдиний банк даних та інформує про це службу у справах дітей за місцем обліку. За бажанням кандидатів в усиновлювачі (крім громадян України, які проживають за межами України, та іноземців) Нацсоцслужба може видати їм лист-направлення для ознайомлення з інформацією про дітей, які перебувають на регіональному обліку, до уповноваженого органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, служб у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій або призначити дату наступного ознайомлення з інформацією про дітей, які перебувають на централізованому обліку.

У разі переїзду дитини, яка перебувала на місцевому, регіональному обліку у службі у справах дітей на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і місті Севастополі або в районі проведення антитерористичної операції і заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, до іншої адміністративно-територіальної одиниці служби у справах дітей обласних, Київської міської держадміністрацій, де дитина перебувала на обліку з усиновлення, Нацсоцслужба ознайомлюють кандидатів в усиновлювачі - громадян України з інформацією про таку дитину та видають їм направлення для знайомства з нею.

(пункт 52 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.11.2011 р. N 1123
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.08.2015 р. N 580)

53. Ознайомлення громадян України, які проживають за межами України, іноземців, кандидатів в усиновлювачі з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, та видачу їм направлень для знайомства з дитиною здійснює виключно Нацсоцслужба.

(абзац перший пункту 53 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 02.11.2011 р. N 1123,
від 10.07.2019 р. N 603
,
від 01.06.2020 р. N 475)

Іноземцям надається інформація про дітей, які проживають (перебувають) в дитячих або інших закладах незалежно від форми власності та підпорядкування закладу, досягли віку п'яти років та більше року перебувають на централізованому обліку, якщо інше не передбачено законодавством.

(абзац другий пункту 53 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 02.11.2011 р. N 1123)

У разі виїзду дитини на лікування, оздоровлення або відпочинок за межі України інформація про дитину не надається.

(пункт 53 доповнено новим абзацом третім згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. N 603)

Кандидати в усиновлювачі можуть ознайомитися з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені іноземними громадянами, на веб-сайті Мінсоцполітики.

(пункт 53 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. N 603)

Під час ознайомлення з інформацією про дитину кандидати в усиновлювачі можуть отримати відомості про неї, що містяться в Єдиному банку даних.

(пункт 53 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. N 603,
у зв'язку з цим абзаци третій - сьомий
 вважати відповідно абзацами шостим - десятим)

У разі коли іноземці є родичами дитини, їм може бути надана інформація про дитину, яка влаштована в сім'ї громадян України.

(пункт 53 доповнено новим абзацом шостим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. N 580,
у зв'язку з цим абзаци
шостий - дев'ятий
 вважати відповідно абзацами сьомим - десятим)

Інформація про дітей, які менше року перебувають на централізованому обліку, а також дітей, які не досягли віку п'яти років, надається іноземцям, якщо кандидат в усиновлювачі є родичем дитини, дитина страждає на хворобу, внесену до затвердженого МОЗ переліку захворювань, кандидати в усиновлювачі бажають усиновити усіх рідних братів і сестер в одну сім'ю, якщо хоча б один з них досяг віку п'яти років і більше року перебуває на обліку в Нацсоцслужбі.

(пункт 53 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.11.2011 р. N 1123)

Іноземцям, які бажають усиновити братів або сестер раніше усиновленої ними дитини, надається інформація про усіх рідних братів і сестер раніше усиновленої ними дитини, які перебувають на централізованому обліку.

(пункт 53 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.11.2011 р. N 1123)

Громадянам України, які проживають за межами України, надається інформація про дітей, які перебувають на централізованому обліку, незалежно від віку дітей та строку їх перебування на такому обліку.

(пункт 53 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.11.2011 р. N 1123)

Подружжю, один з якого є громадянином України, а другий - іноземцем, надається інформація про дітей, які можуть бути усиновлені іноземцями.

(пункт 53 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.11.2011 р. N 1123)

54. Іноземці - кандидати в усиновлювачі мають право тричі (з урахуванням повторних прийомів) ознайомлюватися з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, за умови, що на дату прийому в Нацсоцслужбі їх документи дійсні не менш як місяць.

(пункт 54 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.07.2019 р. N 603)

55. Інформація про дітей, які можуть бути усиновлені, надається особисто кандидатам в усиновлювачі (якщо усиновлювачами є подружжя - кожному з них) під час прийому в службі у справах дітей районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради, уповноваженого органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, службі у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації та Нацсоцслужбі.

(абзац перший пункту 55 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1045,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.07.2019 р. N 603)

Кандидатам в усиновлювачі не надається інформація про дітей, які перебувають на обліку з усиновлення, стосовно яких:

до служби у справах дітей подано заяву від осіб відповідно до вимог, визначених статтею 213 Сімейного кодексу України, про бажання усиновити дитину та підготовку ними документів для взяття на облік кандидатів в усиновлювачі;

судом розглядається заява громадян щодо поновлення їх у батьківських правах, встановлення або визнання батьківства, скасування рішення про визнання особи недієздатною, безвісно відсутньою, усиновлення дитини, встановлення опіки або піклування;

службою у справах дітей розглядається заява кандидатів в усиновлювачі про надання висновку про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини;

районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, виконавчим органом міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади (у разі утворення) розглядається заява родичів дитини про призначення їх опікунами чи піклувальниками.

Про наявність таких заяв служба у справах дітей за місцем звернення громадян зобов'язана протягом п'яти робочих днів повідомити службі у справах дітей за місцем перебування (проживання) дитини та місцем походження.

(пункт 55 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. N 580
,
абзац другий пункту 55 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. N 603
,
замінено новими абзацами згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. N 475,
у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом восьмим)

Інформація про дітей, які можуть бути усиновлені, не надається у разі перебування дітей на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і місті Севастополі або в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, а також у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, згідно з переліками, затвердженими розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. N 1085 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 92, ст. 2655; 2015 р., N 36, ст. 1090).

(пункт 55 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. N 580)

56. У разі коли кандидати в усиновлювачі не володіють українською або іншою мовою, прийнятною для сторін, спілкування з ними здійснюється за участю працівника центрального чи місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, який володіє відповідною мовою.

Якщо центральний чи місцевий орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування не може забезпечити спілкування з кандидатами в усиновлювачі прийнятною для них мовою, за бажанням кандидатів в усиновлювачі для здійснення усного перекладу може бути залучена особа із знанням відповідної мови, що підтверджується документом про повну вищу освіту.

57. Кандидатам в усиновлювачі надаються такі відомості про дитину, яка може бути усиновленою:

ім'я, вік, стать;

правові підстави для усиновлення;

стан здоров'я відповідно до висновку про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини;

форма влаштування дитини (без зазначення назви та адреси закладу, в якому перебуває дитина, прізвища, імені, по батькові, адреси проживання прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів, піклувальників);

відомості про наявність або відсутність братів, сестер, їх вік та форма влаштування.

Кандидатам в усиновлювачі, які бажають усиновити кількох дітей, надається інформація про дітей, які мають братів і сестер.

Ознайомлення кандидатів в усиновлювачі з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, супроводжується показом фотографії дитини.

58. Після ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, кандидатам в усиновлювачі, які виявили намір особисто познайомитися з дитиною, не пізніше ніж на наступний робочий день видається направлення до служби у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини для організації знайомства з нею. Не допускається видача кандидатам в усиновлювачі направлення для одночасного знайомства з двома і більше дітьми, які не є між собою братами і сестрами, крім випадків, коли усиновлюються діти з інвалідністю, які виховуються в закладах або сім'ях, що перебувають в межах однієї області.

(абзац перший пункту 58 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1045
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.07.2019 р. N 603
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. N 475)

Строк дії направлення становить 10 робочих днів від дати видачі. У разі потреби строк дії направлення може бути продовжений органом, який його видав, але не більш як на 10 робочих днів.

Направлення видається кандидатам в усиновлювачі під розписку.

(абзац третій пункту 58 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. N 475)

Якщо дитина, з якою виявили бажання познайомитися кандидати в усиновлювачі, перебуває під опікою, піклуванням, влаштована в прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу або проживає в сім'ї громадян України, Нацсоцслужба або служба у справах дітей за місцем звернення кандидатів в усиновлювачі попереджає кандидатів в усиновлювачі про переважне право усиновлення такої дитини опікуном, піклувальником, прийомними батьками, батьками-вихователями, особами, в сім'ї яких проживає (перебуває) дитина, і про те, що строк прийняття рішення щодо усиновлення дитини цими особами становить п'ять календарних днів.

(пункт 58 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. N 475)

Нацсоцслужба або служба у справах дітей за місцем звернення кандидатів в усиновлювачі рекомендованим листом з одночасним інформуванням за допомогою телефонного зв'язку та електронною поштою зобов'язана повідомити службі у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини про бажання кандидатів в усиновлювачі особисто познайомитися з дитиною.

(пункт 58 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. N 475)

Служба у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини в той же день повідомляє рекомендованим листом з одночасним інформуванням за допомогою телефонного зв'язку та електронною поштою опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям та іншим особам, в сім'ї яких проживає (перебуває) дитина, про бажання кандидатів в усиновлювачі особисто познайомитися з дитиною, яка виховується в їх сім'ї, а також про їх переважне право на усиновлення дитини та необхідність протягом п'яти календарних днів з моменту отримання повідомлення подати заяву про бажання усиновити дитину.

(пункт 58 доповнено новим абзацом шостим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. N 475)

Якщо протягом п'яти календарних днів службою у справах дітей за місцем проживання дитини не отримано заяви від опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та інших осіб, в сім'ї яких проживає (перебуває) дитина, про бажання усиновити дитину, така служба у справах дітей повідомляє про це Нацсоцслужбі або службі у справах дітей, від якої надійшла інформація про бажання кандидатів в усиновлювачі познайомитися з дитиною.

(пункт 58 доповнено новим абзацом сьомим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. N 475)

Після отримання такого повідомлення Нацсоцслужба або служба у справах дітей за місцем звернення кандидатів в усиновлювачі не пізніше ніж на наступний робочий день видає направлення для знайомства з дитиною до служби у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини.

(пункт 58 доповнено новим абзацом восьмим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. N 475)

У разі подання опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями або іншими особами, в сім'ї яких виховується дитина, заяви до служби у справах дітей за місцем проживання дитини про бажання усиновити дитину документи, передбачені пунктом 22 цього Порядку, подаються у двомісячний строк.

(пункт 58 доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. N 475)

Інформація щодо заяви про бажання усиновити дитину такими особами невідкладно вноситься в Єдиний банк даних службою у справах дітей, яка отримала цю заяву.

(пункт 58 доповнено новим абзацом десятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. N 475)

Якщо протягом визначеного часу до служби у справах дітей за місцем проживання дитини не подано документів із заявою про взяття на облік кандидатів в усиновлювачі таких осіб, вважається, що вони відмовилися від усиновлення.

(пункт 58 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. N 475,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий
 вважати відповідно абзацами дванадцятим - п'ятнадцятим)

Громадянам України, які проживають за межами України, та іноземцям - кандидатам в усиновлювачі, які перебувають на обліку в Нацсоцслужбі, разом з направленням видаються документи, подані кандидатами в усиновлювачі, прошнуровані, скріплені печаткою та завірені підписом уповноваженої посадової особи Нацсоцслужби, із зазначенням дати взяття кандидатів на облік та облікового номера.

(абзац дванадцятий пункту 58 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2011 р. N 1123)

Якщо дитину всиновлюють прийомні батьки, батьки-вихователі, опікун, піклувальник, в сім'ї яких виховується дитина, або родичі дитини, направлення для знайомства з дитиною не видається.

Якщо кандидати в усиновлювачі і дитина, з якою вони виявили бажання познайомитися, перебувають на обліку в одній службі у справах дітей, направлення для знайомства з дитиною адресується керівникові закладу, прийомним батькам, батькам-вихователям, опікунові, піклувальникові.

(пункт 58 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1045)

У разі виїзду дитини на лікування, оздоровлення, відпочинок, за винятком переміщення її з району проведення антитерористичної операції і заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, направлення видається до служби у справах дітей за місцем перебування (проживання) дитини, яка надсилає лист для організації знайомства з дитиною та оформлення відповідних документів за результатами знайомства за місцем лікування, оздоровлення, відпочинку.

(пункт 58 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. N 580)

59. Громадянам України, які проживають за межами України, та іноземцям - кандидатам в усиновлювачі, які за результатами ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, не виявили бажання отримати направлення для знайомства з дитиною, Нацсоцслужба призначає дату повторного прийому для ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені. Дата повторного прийому повідомляється кандидатам в усиновлювачі під розписку.

60. Організація знайомства кандидатів в усиновлювачі з дитиною покладається на служби у справах дітей районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів районних, районних у містах (у разі утворення) рад за місцем проживання (перебування) дитини.

У разі коли протягом одного дня направлення для знайомства з дитиною видані декільком кандидатам в усиновлювачі за місцем перебування дитини на місцевому, регіональному та централізованому обліку, служба у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини організовує знайомство кандидатів в усиновлювачі з дитиною в порядку їх звернення. Кожний наступний кандидат в усиновлювачі має право на знайомство з дитиною після того, як попередній кандидат відмовиться від її усиновлення. Строк дії направлення кожного наступного кандидата в усиновлювачі продовжується, але не більш як на 10 днів від дати його знайомства з дитиною.

(абзац другий пункту 60 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2011 р. N 1123)

Якщо направлення для знайомства з дитиною видано одночасно громадянам України та іноземцям, перевага надається громадянам України за умови, що іноземці - кандидати в усиновлювачі ще не познайомилися з дитиною та не встановили з нею контакт.

(абзац третій пункту 60 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 02.11.2011 р. N 1123)

Знайомство та встановлення контакту з дитиною

61. Кандидати в усиновлювачі знайомляться з дитиною за місцем її проживання (перебування) у присутності представника служби у справах дітей, працівників дитячого або іншого закладу, в якому проживає (перебуває) дитина; прийомних батьків; батьків-вихователів; опікунів; піклувальників. За бажанням прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів, піклувальників знайомство кандидатів в усиновлювачі з дитиною може здійснюватися у приміщенні служби у справах дітей або на іншій території за погодженням із зазначеною службою.

Про знайомство кандидатів в усиновлювачі з дитиною складається акт за формою згідно з додатком 8.

62. Працівники дитячого або іншого закладу, в якому проживає (перебуває) дитина, прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники зобов'язані ознайомити кандидатів в усиновлювачі з документами, які містяться в особовій справі дитини, медичною карткою дитини, надати кандидатам в усиновлювачі інформацію про історію життя дитини, особливості її розвитку, поведінки, здібності, риси характеру, рекомендації щодо форм і методів спілкування з дитиною, догляду за нею після усиновлення, а також сприяти встановленню контакту між дитиною та кандидатами в усиновлювачі.

63. Після знайомства з дитиною для встановлення з нею контакту кандидати в усиновлювачі мають право щодня протягом строку дії направлення відвідувати дитину за місцем її проживання (перебування) та спілкуватися з нею у час, визначений керівником закладу, прийомними батьками, батьками-вихователями, опікунами, піклувальниками, але не менш як три години на день. Після встановлення контакту з дитиною та подання до служби у справах дітей заяви про бажання її усиновити, кандидати в усиновлювачі мають право продовжувати щоденне спілкування з дитиною до набрання чинності рішенням суду про усиновлення.

Спілкування кандидатів в усиновлювачі з дитиною відбувається у спеціально відведеному для цього приміщенні або на подвір'ї закладу, якщо це дозволяють погодні умови. Якщо дитина проживає в сім'ї, спілкування з нею може здійснюватись в житловому приміщенні за згодою на це прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів, піклувальників або на іншій території за домовленістю між кандидатами в усиновлювачі та особами, які виховують дитину.

64. Особи, які бажають усиновити дитину, допускаються до закладу, в якому проживають (перебувають) діти, які можуть бути усиновлені, якщо такі особи є кандидатами в усиновлювачі та мають направлення служби у справах дітей або Нацсоцслужби для знайомства з дитиною.

Під час перебування кандидатів в усиновлювачі в дитячому або іншому закладі за направленням не допускається їх знайомство з іншими дітьми, які проживають (перебувають) у цьому закладі, отримання інформації про них, здійснення їх відео- та фотозйомки.

65. Не допускається надання кандидатам в усиновлювачі недостовірної інформації про дитину, ненадання інформації, передбаченої пунктом 62 цього Порядку, порушення процедури знайомства та встановлення контакту з дитиною, створення перешкод для знайомства кандидатів в усиновлювачі з дитиною, здійснення впливу на дитину під час прийняття нею рішення щодо усиновлення.

66. У разі коли до закінчення строку дії направлення кандидати в усиновлювачі не подали до служби у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини заяву про бажання усиновити дитину, вважається, що вони відмовилися від усиновлення.

Служба у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини у триденний строк надсилає органу, який видав направлення, повідомлення про відмову кандидатів в усиновлювачі від усиновлення дитини за формою згідно з додатком 9 і вносить інформацію до Єдиного банку даних.

(абзац другий пункту 66 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 р. N 20,
від 10.07.2019 р. N 603)

67. Кандидати в усиновлювачі - громадяни України, які відмовились від усиновлення дитини, можуть звернутися до служби у справах дітей, яка видала їм направлення, чи Нацсоцслужби для повторного ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, та отримання нового направлення для знайомства з дитиною. Дата повторного ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, узгоджується заявниками із службою у справах дітей чи Нацсоцслужбою.

68. Громадяни України, які проживають за межами України, та іноземці - кандидати в усиновлювачі, які відмовилися від усиновлення дитини, можуть звернутися до Нацсоцслужби з особистою заявою про повторне ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені.

До заяви додається повідомлення служби у справах дітей про відмову кандидатів в усиновлювачі від усиновлення дитини та видані разом з направленням документи, подані кандидатами в усиновлювачі. У разі відсутності повідомлення служби у справах дітей про відмову кандидатів в усиновлювачі від усиновлення дитини або виданих разом з направленням документів, поданих кандидатами, заява про повторне ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, залишається без розгляду.

Заява про повторне ознайомлення кандидатів в усиновлювачі з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, розглядається Нацсоцслужбою протягом десяти робочих днів у порядку надходження.

Позачергово розглядається заява про повторне ознайомлення кандидатів в усиновлювачі разом з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, у разі коли:

заявники (один із них) є родичами дитини, яку бажають усиновити;

бажання усиновити дитину, яка страждає на хворобу, внесену до переліку захворювань;

бажання усиновити всіх рідних братів і сестер в одну сім'ю;

бажання усиновити дитину, яка є братом або сестрою раніше усиновленої заявниками (одним із них) дитини.

У разі позитивного вирішення питання призначається дата повторного ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, про що кандидати в усиновлювачі повідомляються під розписку.

Якщо кандидати в усиновлювачі не з'явилися до Нацсоцслужби для ознайомлення з результатами розгляду своєї заяви, рішення про призначення дати ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, скасовується і повторні заяви залишаються без розгляду.

(пункт 68 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.07.2019 р. N 603)

69. Громадянам України, які проживають за межами України, та іноземцям - кандидатам в усиновлювачі може бути відмовлено у повторному ознайомленні з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, у разі:

неповернення виданих разом з направленням документів, поданих кандидатами в усиновлювачі;

відсутності повідомлення служби у справах дітей про відмову кандидатів в усиновлювачі від усиновлення дитини;

відмови кандидатів в усиновлювачі від ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, у визначений Нацсоцслужбою день;

коли після триразового ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, кандидати в усиновлювачі не виявили бажання усиновити дитину з числа тих дітей, про яких їм була надана інформація;

закінчення строку дії документів (одного з них) або в разі, коли строк дії документів (одного з них) становить менш як один місяць.

Підготовка документів для подання до суду

70. Після знайомства та встановлення контакту з дитиною кандидати в усиновлювачі звертаються до служби у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини із заявою про бажання усиновити дитину, яка складається українською мовою.

Заява громадян України, які проживають за межами України, та іноземців засвідчується нотаріусом.

У разі переїзду дитини на лікування, оздоровлення, відпочинок, за винятком переміщення з району проведення антитерористичної операції і заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, заява про усиновлення дитини подається службі у справах дітей за місцем перебування (проживання) дитини, на яку видано направлення для знайомства з дитиною.

(пункт 70 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. N 580)

71. Служба у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини протягом 10 робочих днів від дня надходження заяви кандидатів в усиновлювачі:

з'ясовує, чи згодна дитина на усиновлення, відповідно до пункту 72 цього Порядку;

готує проект висновку про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини відповідно до пункту 75 цього Порядку.

72. Для усиновлення дитини потрібна її згода, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити.

Згода дитини на усиновлення надається письмово або усно залежно від віку та стану здоров'я дитини.

Для з'ясування, чи згодна дитина на усиновлення, представник служби у справах дітей у присутності представника дитячого або іншого закладу, в якому проживає (перебуває) дитина, чи прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів, піклувальників проводить бесіду з дитиною. Якщо дитина усвідомлює факт усиновлення, представник служби у справах дітей роз'яснює дитині його правові наслідки.

Письмова згода дитини на усиновлення засвідчується представником служби у справах дітей із зазначенням особи, у присутності якої вона була надана, що підтверджується підписом такої особи.

(абзац четвертий пункту 72 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. N 580)

Якщо дитина у зв'язку з її віком або станом здоров'я не усвідомлює факту усиновлення, усиновлення проводиться без її згоди.

Про надання дитиною усної згоди на усиновлення або здійснення усиновлення без згоди дитини зазначається у висновку про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини. При цьому зазначаються прізвище, ім'я, по батькові представника служби у справах дітей, який проводив бесіду з дитиною, та представника дитячого закладу чи прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів, піклувальників, у присутності яких дитина надала згоду на усиновлення, або наводяться причини, з яких усиновлення здійснюється без згоди дитини.

73. Керівник дитячого або іншого закладу, в якому проживає (перебуває) дитина чи особа, у якої проживає дитина, за запитом служби у справах дітей, до якої звернулися кандидати в усиновлювачі із заявою про бажання усиновити дитину, подає цій службі такі документи:

копію свідоцтва про народження дитини;

документи, які підтверджують, що дитина може бути усиновленою, відповідно до пункту 5 цього Порядку;

повідомлення закладу охорони здоров'я або навчального закладу, в якому перебуває дитина, про згоду на її усиновлення. За наявності засвідченої нотаріусом згоди батьків на усиновлення дитини, згода закладу охорони здоров'я або навчального закладу, в якому виховується дитина, не надається;

висновок про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини;

акт про знайомство кандидатів в усиновлювачі з дитиною.

Копії документів, зазначених у цьому пункті, засвідчуються підписом керівника та скріплюються печаткою закладу.

У разі усиновлення дитини громадянами України, які проживають за межами України, та іноземцями зазначені документи подаються у двох примірниках, один з яких для подання до Нацсоцслужби, другий - до суду.

74. Роз'єднання братів і сестер, що перебувають на обліку дітей, які можуть бути усиновлені, не допускається.

В окремих випадках, за умови, що вичерпані усі можливості влаштування братів і сестер на виховання в одну сім'ю, районна, районна у мм. Києві та Севастополі держадміністрація, виконавчий орган міської, районної у місті (у разі утворення) ради за місцем перебування дитини на місцевому обліку може надати згоду на роз'єднання братів і сестер при усиновленні в разі:

коли один з братів, сестер страждає на тяжке захворювання, що вимагає спеціального догляду за дитиною;

усиновлення дитини, яка виховується в дитячому або іншому закладі, в той час, як її брати, сестри проживають в сім'ях громадян України;

наявності інших обставин, що унеможливлюють влаштування дітей на виховання в одну сім'ю, підтверджених відповідними документами.

(абзац п'ятий пункту 74 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. N 603)

Роз'єднання братів і сестер у зв'язку з відмовою кандидатів в усиновлювачі від усиновлення будь-кого з них не допускається.

Повідомлення про надання (ненадання) згоди на роз'єднання братів і сестер при усиновленні оформляється на бланку районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради, підписується головою (заступником голови), скріплюється печаткою та надсилається в службу у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини, яку бажають усиновити, для врахування під час підготовки проекту висновку про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини.

(абзац сьомий пункту 74 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1045)

У повідомленні про надання (ненадання) згоди на роз'єднання братів і сестер при усиновленні зазначаються причини її надання (ненадання) та заходи, які були вжиті відповідною районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, виконавчим органом міської, районної у місті (у разі утворення) ради для забезпечення спільного проживання і виховання братів і сестер.

(абзац восьмий пункту 74 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1045)

У разі незбереження таємниці усиновлення усиновлювачі повинні бути поінформовані про наявність у дитини братів або сестер та їх бажання підтримувати родинні стосунки. Відповідна інформація зазначається у повідомленні щодо надання органом опіки та піклування згоди на їх роз'єднання та у висновку про доцільність усиновлення.

(пункт 74 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. N 580)

Строки підготовки повідомлення про надання (ненадання) згоди на роз'єднання братів і сестер у разі усиновлення не можуть перевищувати строків підготовки висновку про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини.

(пункт 74 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. N 580)

У разі коли районна, районна у м. Севастополі держадміністрація, виконавчий орган міської, районної у місті (у разі утворення) ради за місцем перебування дитини на місцевому обліку розміщується на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і місті Севастополі або в районі проведення антитерористичної операції і заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях і не може надати згоду на роз'єднання братів і сестер у разі її усиновлення, таку згоду надає районна, районна у м. Києві держадміністрація, виконавчий орган міської, районної у місті (у разі утворення) ради за місцем перебування дитини. Якщо дитина перебувала на обліку на території проведення антитерористичної операції і заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, така згода повинна бути попереднього погоджена з службою у справах дітей обласної держадміністрації за місцем обліку дитини.

(пункт 74 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. N 580)

75. Для підготовки проекту висновку про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини служба у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини перевіряє, чи перебуває дитина на місцевому обліку дітей, які можуть бути усиновлені, аналізує документи, зазначені у пункті 73 цього Порядку, документи, подані кандидатами в усиновлювачі, враховує наявність чи відсутність згоди дитини на усиновлення, згоди районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради на роз'єднання братів і сестер при усиновленні.

Висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини повинен бути обґрунтованим та містити інформацію про доцільність (недоцільність) усиновлення та його відповідність (невідповідність) інтересам дитини. Вимоги до висновку про доцільність усиновлення та його відповідність інтересам дитини затверджуються Мінсоцполітики.

У разі усиновлення дитини іноземцями до висновку про доцільність усиновлення та його відповідність інтересам дитини додається довідка про вжиття всіх вичерпних заходів до влаштування дитини в сім'ю громадян України, складена за формою, затвердженою Мінсоцполітики. Висновок про доцільність усиновлення та його відповідність інтересам дитини повинен містити інформацію про оздоровлення дитини за кордоном у сім'ях іноземців.

Висновок про доцільність усиновлення та його відповідність інтересам дитини оформляється на бланку районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради, підписується головою (заступником голови) та скріплюється печаткою.

Висновок про доцільність усиновлення та його відповідність інтересам дитини, документи, зазначені в пункті 73 цього Порядку, письмова згода дитини на усиновлення, оформлена згідно з вимогами пункту 72 цього Порядку, або довідка служби у справах дітей про надання дитиною усної згоди чи усиновлення дитини без її згоди, повідомлення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради про надання (ненадання) згоди на роз'єднання братів і сестер при усиновленні нумеруються, прошиваються, скріплюються печаткою та засвідчуються підписом керівника (заступника керівника) служби у справах дітей районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради.

(абзац п'ятий пункту 75 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. N 475)

Висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини разом з доданими до нього документами видається кандидатам в усиновлювачі під розписку для подання його до суду.

(абзац шостий пункту 75 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. N 475)

У разі усиновлення дитини громадянами України, які проживають за межами України, та іноземцями зазначені документи видаються у двох примірниках, один з яких подається Нацсоцслужбі, другий - до суду. Зазначені документи нумеруються, прошиваються, скріплюються печаткою та засвідчуються керівником (заступником керівника) служби у справах дітей районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради.

(абзац сьомий пункту 75 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. N 475)

Якщо протягом місяця після подання заяви про усиновлення дитини до служби у справах дітей кандидати в усиновлювачі без поважних причин не з'явилися для отримання висновку про доцільність усиновлення та його відповідність інтересам дитини або протягом місяця з дати отримання висновку не звернулися до суду із заявою про усиновлення дитини, вважається, що вони відмовилися від усиновлення.

(пункт 75 із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 р. N 20,
від 03.11.2010 р. N 1045,
від 02.11.2011 р. N 1123,
від 12.08.2015 р. N 580,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.07.2019 р. N 603)

76. У службі у справах дітей за місцем усиновлення дитини залишаються на зберігання направлення для знайомства з дитиною, копії письмової згоди дитини на усиновлення, повідомлення про надання (ненадання) згоди районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради на роз'єднання братів і сестер при усиновленні, висновку районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини і документів, зазначених у пункті 73 цього Порядку.

(абзац перший пункту 76 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1045)

Копії зазначених документів зберігаються службою у справах дітей за місцем усиновлення дитини до досягнення нею вісімнадцяти років, після чого знищуються із складенням відповідного акта.

77. Для отримання письмової згоди Нацсоцслужби на усиновлення дитини громадяни України, які проживають за межами України, та іноземці подають Нацсоцслужбі відповідну заяву, висновок про доцільність усиновлення та його відповідність інтересам дитини, копію довідки про вжиття всіх вичерпних заходів до влаштування дитини в сім'ю громадян України (крім громадян України, які проживають за межами України), копії документів, зазначених у пункті 73 цього Порядку, копію письмової згоди дитини на усиновлення, оформленої згідно з вимогами пункту 72 цього Порядку, або копію довідки служби у справах дітей про надання дитиною усної згоди чи усиновлення дитини без її згоди, копію повідомлення про надання (ненадання) згоди районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради на роз'єднання братів і сестер при усиновленні.

(абзац перший пункту 77 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. N 475)

Заява складається українською мовою та засвідчується нотаріусом в установленому законодавству порядку. У заяві зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, адреса проживання кандидатів в усиновлювачі, обліковий номер кандидатів у базі Мінсоцполітики, прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання (перебування) дитини, яку бажають усиновити, повна назва суду, в якому слухатиметься справа про усиновлення, а також зазначається, що кандидати в усиновлювачі ознайомлені із станом здоров'я дитини та правовими наслідками усиновлення.

Заява кандидатів в усиновлювачі про надання згоди на усиновлення дитини та додані до неї документи розглядаються Нацсоцслужбою протягом десяти робочих днів. У разі відсутності результатів перевірки Національною поліцією інформації про наявність або відсутність відомостей компрометуючого характеру в правоохоронних органах держави, громадянами якої є іноземці, та держави, на території якої вони проживають, або Генеральному секретаріаті Інтерполу розглядаються протягом десяти робочих днів після надходження від Національної поліції відповідного повідомлення. У разі потреби в уточненні відомостей, які містяться у поданих документах, або у проведенні перевірки нововиявлених обставин строк розгляду заяви може бути продовжено, але не більше як на 20 робочих днів.

За результатами розгляду заяви приймається вмотивоване рішення щодо надання письмової згоди на усиновлення дитини або відмови в наданні такої згоди.

(абзац четвертий пункту 77 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. N 475)

Письмову згоду на усиновлення дитини підписує та скріплює печаткою уповноважена посадова особа Нацсоцслужби.

У разі відмови в наданні згоди на усиновлення дитини Нацсоцслужба надає заявникам обґрунтовану відповідь у письмовій формі.

Рішення про відмову в наданні письмової згоди на усиновлення може бути оскаржене в суді.

(пункт 77 із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 р. N 20
,
від 03.11.2010 р. N 1045,
 від 02.11.2011 р. N 1123,
від 13.07.2016 р. N 437,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.07.2019 р. N 603)

78. Кандидатам в усиновлювачі може бути відмовлено у наданні згоди на усиновлення дитини у разі, коли:

стали відомі обставини, за наявності яких особа не може бути усиновлювачем чи які можуть мати негативні наслідки для виховання і розвитку дитини, або з'ясувалось, що у дитини є родичі, які висловили бажання її усиновити;

(абзац другий пункту 78 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 р. N 20)

кандидати в усиновлювачі отримали направлення для знайомства з двома і більше дітьми, які є братами і сестрами, але без поважних причин відмовилися від усиновлення будь-кого з них або виявили бажання усиновити дитину віком до п'яти років окремо від інших братів або сестер;

(абзац третій пункту 78 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2011 р. N 1123)

під час перевірки документів, поданих разом із заявою про отримання згоди на усиновлення, з'ясовано, що за станом здоров'я дитина, з якою кандидати в усиновлювачі встановили контакт, не відповідає рекомендаціям, що містяться у висновку, передбаченому підпунктом 3 пункту 33 цього Порядку;

(пункт 78 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. N 603)

під час перевірки документів, поданих разом із заявою про отримання згоди на усиновлення, встановлено, що в них містяться неправдиві відомості або розбіжності;

(пункт 78 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. N 603)

документи, подані разом із заявою про отримання згоди на усиновлення, не відповідають вимогам, установленим цим Порядком;

(пункт 78 доповнено новим абзацом шостим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. N 603,
у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом сьомим)

виявлено факти передачі кандидатами в усиновлювачі на виховання попередньо усиновленої ними дитини іншим іноземцям, закладам для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, відібрання у кандидатів в усиновлювачі дитини правоохоронними органами та органами соціальної опіки, а також інформацію про порушення прав та законних інтересів попередньо усиновленої ними дитини, про нещасні випадки з попередньо усиновленою ними дитиною та її смерть з їх вини.

(пункт 78 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. N 313)

79. Для прийняття рішення про усиновлення кандидати в усиновлювачі звертаються із заявою про усиновлення дитини до суду за місцем проживання (перебування) дитини.

Усиновлення дітей проводиться на підставі рішення суду.

Права і обов'язки кандидатів в усиновлювачі та усиновлювачів

80. Кандидати в усиновлювачі мають право:

ознайомитися з особовою справою, медичною карткою дитини та отримати про дитину інформацію згідно з пунктами 57 і 62 цього Порядку;

(абзац другий пункту 80 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 р. N 20)

провести додаткове медичне обстеження дитини виключно у державному або комунальному закладі охорони здоров'я в присутності представника служби у справах дітей та дитячого або іншого закладу, в якому проживає (перебуває) дитина, чи прийомних батьків, батьків-вихователів, опікуна, піклувальника.

81. Кандидати в усиновлювачі зобов'язані виконувати:

вимоги законодавства України з питань усиновлення;

рекомендації фахівців (психолога, педагога, соціального працівника) під час встановлення контакту з дитиною.

82. Усиновлювачі зобов'язані:

особисто забрати дитину із закладу чи сім'ї, в якій вона виховується, в присутності представника служби у справах дітей після пред'явлення копії рішення суду про усиновлення;

протягом місяця після в'їзду до країни проживання забезпечити взяття дитини на консульський облік в консульській установі чи дипломатичному представництві України в країні свого проживання (для громадян України, які проживають за межами України, та іноземців);

(абзац третій пункту 82 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. N 603)

надавати можливість представникам служби у справах дітей за місцем свого проживання, консульської установи чи дипломатичного представництва України в країні свого проживання спілкуватися з дитиною та здійснювати нагляд за умовами її проживання і виховання;

давати можливість представникам служби у справах дітей за місцем проживання усиновлювачів здійснювати контроль за цільовим використанням допомоги при усиновленні дитини;

(пункт 82 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. N 603,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий - восьмий
 вважати відповідно абзацами шостим - дев'ятим)

подавати консульській установі чи дипломатичному представництву України звіти про умови проживання та стан здоров'я дитини щороку протягом перших трьох років після усиновлення дитини та в подальшому до досягнення дитиною вісімнадцяти років один раз на три роки (для громадян України, які проживають за межами України, та іноземців);

повідомляти про зміну місця проживання усиновленої дитини службу у справах дітей, консульську установу чи дипломатичне представництво України, які здійснюють нагляд за умовами проживання і виховання усиновленої дитини;

протягом 20 робочих днів повідомляти консульській установі чи дипломатичному представництву України про передачу на виховання усиновленої дитини іншим іноземцям, закладам для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також відібрання дитини правоохоронними органами та органами соціальної опіки;

(пункт 82 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. N 313
,
 абзац
восьмий пункту 82 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. N 580)

негайно, але не пізніше ніж через три дні, повідомляти консульській установі чи дипломатичному представництву України про випадки порушення прав та законних інтересів усиновленої дитини, а також про нещасні випадки з усиновленою дитиною та її смерть.

(пункт 82 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. N 313)

821. Усиновлювачі мають право:

на першочергове влаштування в сім'ю дитини, яка є рідним братом або сестрою раніше усиновленої ними дитини;

в інтересах усиновленої дитини, для підтримання родинних стосунків між братами та сестрами після усиновлення, якщо усиновлення для дитини не є таємним, отримати інформацію про наявність у неї братів, сестер та місце їх проживання.

(Порядок доповнено пунктом 821 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. N 580)

Усиновлення дитини, яка є громадянином України, але проживає за її межами

83. Для усиновлення дитини, яка є громадянином України, але проживає за її межами, громадяни України та іноземці звертаються з відповідною заявою до консульської установи чи дипломатичного представництва України в країні проживання дитини.

До заяви додаються документи, зазначені у підпунктах 2, 3, 5 - 14 пункту 33 цього Порядку.

(абзац другий пункту 83 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 р. N 20,
 від 12.08.2015 р. N 580)

84. Консульська установа чи дипломатичне представництво України протягом 20 робочих днів після надходження заяви:

перевіряє підстави для усиновлення дитини, що підтверджуються документами, зазначеними у пункті 5 цього Порядку;

готує висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини.

85. Усиновлення дитини, яка є громадянином України, але проживає за її межами, здійснюється за умови надання дозволу Нацсоцслужбою.

Діти - громадяни України, які проживають за її межами і можуть бути усиновлені, на облік не беруться.

86. Для отримання дозволу Нацсоцслужби на усиновлення дитини, яка є громадянином України, але проживає за її межами, консульська установа чи дипломатичне представництво України надсилає до Нацсоцслужби документи, зазначені у підпунктах 1 - 3, 5 - 14 пункту 33 цього Порядку, висновок про доцільність усиновлення та його відповідність інтересам дитини, а також засвідчені в установленому порядку документи, зазначені у пункті 5 цього Порядку.

(пункт 86 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 р. N 20,
 від 03.11.2010 р. N 1045
,
 від 12.08.2015 р. N 580)

87. Нацсоцслужба протягом 20 робочих днів перевіряє подані документи на відповідність вимогам законодавства та розглядає питання про взяття заявників на облік кандидатів в усиновлювачі.

Перевірка іноземців на предмет наявності або відсутності інформації компрометуючого характеру в правоохоронних органах держави, громадянами якої є іноземці, та держави, на території якої вони проживають, і Генеральному секретаріаті Інтерполу проводиться відповідно до пункту 351 цього Порядку.

Питання про надання дозволу на усиновлення розглядається Нацсоцслужбою протягом десяти робочих днів після надходження від Національної поліції результатів перевірки заявників.

(абзац перший пункту 87 замінено абзацами згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 р. N 20,
у зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати
 відповідно абзацами четвертим і п'ятим
,
 абзац третій пункту 87 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 02.11.2011 р. N 1123,
від 13.07.2016 р. N 437)

У разі позитивного вирішення питання Нацсоцслужба оформляє дозвіл на усиновлення дитини, який підписує та скріплює печаткою уповноважена посадова особа Нацсоцслужби. Дозвіл надсилається разом з поданими документами відповідній консульській установі чи дипломатичному представництву України.

(абзац четвертий пункту 87 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. N 475)

Про відмову у взятті заявників на облік кандидатів в усиновлювачі та у видачі дозволу на усиновлення дитини Нацсоцслужба інформує відповідну консульську установу чи дипломатичне представництво України із зазначенням причин та повертає подані документи.

(абзац п'ятий пункту 87 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 р. N 20)

88. Рішення про усиновлення громадянами України дитини - громадянина України, яка проживає за її межами, приймається консульською установою чи дипломатичним представництвом України на підставі документів, зазначених у підпунктах 2, 3, 5 - 12 пункту 33, пунктах 84 і 85 цього Порядку, та дозволу Нацсоцслужби на усиновлення.

Інформація щодо рішення про усиновлення, прийняте консульською установою чи дипломатичним представництвом України, записується в Книгу обліку рішень про усиновлення дітей, яка ведеться за формою згідно з додатком 10.

(пункт 88 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 р. N 20)

89. Документи, на підставі яких консульська установа чи дипломатичне представництво України прийняли рішення про усиновлення дитини, зберігаються у відповідній консульській установі чи дипломатичному представництві України протягом 10 років, після чого передаються в архів відповідно до законодавства.

90. У разі усиновлення іноземцями дитини - громадянина України, яка проживає за її межами, консульська установа чи дипломатичне представництво України видає їм дозвіл Нацсоцслужби на усиновлення дитини та повертає документи, зазначені у підпунктах 2, 3, 5 - 12 пункту 33 цього Порядку, для подання до відповідних органів держави, на території якої проживає дитина.

(пункт 90 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 р. N 20)

Усиновлення одним з подружжя дитини другого з подружжя

91. Усиновлення одним з подружжя дитини другого з подружжя здійснюється без перебування дитини на обліку.

Усиновлення одним з подружжя дитини другого з подружжя здійснюється за місцем проживання дитини.

Для усиновлення дитини те з подружжя, хто бажає її усиновити, звертається з відповідною заявою до служби у справах дітей за місцем проживання дитини.

До заяви додаються:

копія паспорта громадянина України, копія паспорта іноземця або іншого документа, що засвідчує особу (у двох примірниках);

копія свідоцтва про шлюб;

висновок про стан здоров'я заявника;

довідка про наявність чи відсутність судимості;

копія свідоцтва про народження дитини;

письмова згода батьків дитини на усиновлення, засвідчена нотаріусом, або згода того з подружжя, дитину якого усиновлює інший з подружжя, та документ, який засвідчує відсутність другого з батьків дитини (копія свідоцтва про смерть або довідка про смерть, видана органом реєстрації актів цивільного стану, копія рішення суду про позбавлення батьківських прав, про визнання недієздатним або безвісно відсутнім, довідка з органу реєстрації актів цивільного стану щодо запису відомостей про батька дитини тощо);

засвідчена нотаріально письмова згода заявника, який є іноземцем, на отримання інформації про нього в Генеральному секретаріаті Інтерполу та правоохоронних органах держави, громадянином якої є іноземець, та держави, на території якої він проживає (у двох примірниках);

(абзаци п'ятий - десятий пункту 91 замінено абзацами згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 р. N 20,
у зв'язку з цим абзаци одинадцятий - чотирнадцятий
 вважати відповідно абзацами дванадцятим - п'ятнадцятим)

висновок компетентного органу країни проживання, який підтверджує можливість заявника бути усиновлювачем (подається у разі, коли усиновлювач проживає за межами України). У висновку зазначаються адреса, житлово-побутові умови, біографічні дані заявника, стосунки в сім'ї, ставлення до усиновлення. Якщо висновок видано недержавним органом, до нього додається копія ліцензії на провадження таким органом діяльності, пов'язаної з усиновленням.

(пункт 91 доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1045
,
 у зв'язку з цим абзаци дванадцятий - п'ятнадцятий
 вважати відповідно абзацами тринадцятим - шістнадцятим
)

Служба у справах дітей протягом 10 робочих днів після надходження заяви та документів складає акт обстеження житлово-побутових умов дитини, з'ясовує чи згодна дитина на усиновлення відповідно до пункту 72 цього Порядку, розглядає питання про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини і готує проект відповідного висновку.

(абзац тринадцятий пункту 91 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 р. N 20)

Висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини оформляється на бланку районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради, підписується головою (заступником голови), скріплюється печаткою та видається заявнику під розписку.

Разом з висновком заявнику повертаються пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою та завірені підписом керівника (заступника керівника) служби у справах дітей документи, подані кандидатом в усиновлювачі.

Інформація про особу, яка бажає усиновити дитину свого чоловіка (дружини), до Книги обліку кандидатів в усиновлювачі не заноситься.

92. Усиновлення на території України дитини іншого з подружжя іноземцем, який перебуває у шлюбі з громадянином України, здійснюється відповідно до пункту 91 цього Порядку.

(абзац перший пункту 92 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2011 р. N 1123)

Перевірка іноземців на предмет наявності або відсутності інформації компрометуючого характеру в правоохоронних органах держави, громадянами якої є іноземці, та держави, на території якої вони проживають, і Генеральному секретаріаті Інтерполу здійснюється відповідно до пунктів 30 і 351 цього Порядку.

(пункт 92 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 06.01.2010 р. N 20)

93. Для усиновлення дитини - громадянина України, яка проживає за її межами, те з подружжя, хто бажає її усиновити, звертається із заявою до консульської установи чи дипломатичного представництва України в країні проживання дитини.

До заяви додаються:

1) копія паспорта громадянина України, копія паспорта іноземця або іншого документа, що засвідчує особу (у двох примірниках);

(підпункт 1 пункту 93 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 р. N 20)

2) копія документа про шлюб, зареєстрований в компетентних органах країни;

3) висновок про стан здоров'я заявника;

4) довідка про наявність чи відсутність судимості у заявника, видана компетентним органом країни проживання;

5) висновок компетентного органу країни проживання, який підтверджує можливість заявника бути усиновлювачем. У висновку зазначаються адреса, житлово-побутові умови, біографічні дані заявника, стосунки в сім'ї, ставлення до усиновлення. Якщо висновок видано недержавним органом, до нього додається копія ліцензії на провадження таким органом діяльності, пов'язаної з усиновленням;

6) копія свідоцтва про народження дитини;

7) письмова згода батьків дитини на усиновлення, засвідчена нотаріусом, або згода того з подружжя, дитину якого усиновлює інший з подружжя, та документ, який засвідчує відсутність другого з батьків дитини (копія свідоцтва про смерть або довідка про смерть, видана органом реєстрації актів цивільного стану, копія рішення суду про позбавлення батьківських прав, про визнання недієздатним або безвісно відсутнім, довідка з органу реєстрації актів цивільного стану щодо запису відомостей про батька дитини тощо);

(підпункт 7 пункту 93 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 р. N 20)

8) засвідчена нотаріально письмова згода заявника, який є іноземцем, на отримання інформації про нього в Генеральному секретаріаті Інтерполу та правоохоронних органах держави, громадянином якої є іноземець, та держави, на території якої він проживає (у двох примірниках).

(пункт 93 доповнено підпунктом 8 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 р. N 20)

Вимоги щодо оформлення документів та порядок їх розгляду зазначені у пунктах 33 - 38 цього Порядку.

(пункт 93 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. N 580)

Документи, які оформлені з порушенням вимог цього пункту, розгляду не підлягають.

(пункт 93 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. N 580)

94. Консульська установа чи дипломатичне представництво України протягом 20 робочих днів після надходження заяви та документів, зазначених у пункті 93 цього Порядку, розглядає питання про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини і приймає рішення про усиновлення дитини, якщо усиновлювач - громадянин України.

У разі коли усиновлення здійснюється у відповідних органах держави, на території якої проживає дитина, консульська установа чи дипломатична установа України готує висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини і видає його заявнику для подання до відповідного органу.

95. Після проведення усиновлення одним з подружжя дитини другого з подружжя дані про усиновлену дитину вносяться службою у справах дітей до Книги обліку дітей, усиновлених вітчимом або мачухою, яка ведеться за формою згідно з додатком 11, а консульською установою чи дипломатичним представництвом України - до Книги обліку рішень про усиновлення дітей.

96. Документи щодо усиновлення одним з подружжя дитини другого з подружжя зберігаються службою у справах дітей до досягнення усиновленою дитиною вісімнадцяти років, після чого знищуються, про що складається акт згідно з додатком 15.

(абзац перший пункту 96 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1045)

Документи, на підставі яких консульська установа чи дипломатичне представництво України прийняли рішення про усиновлення дитини, зберігаються відповідною консульською установою чи дипломатичним представництвом України протягом 10 років, після чого передаються в архів МЗС.

Здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей

97. Суд, який прийняв рішення про усиновлення дитини, видає службі у справах дітей засвідчене в установленому порядку рішення про усиновлення дитини. У разі усиновлення дитини громадянином України рішення видається у трьох примірниках, іноземцями або громадянами України, які проживають за межами України, - у чотирьох примірниках.

98. Служба у справах дітей протягом п'яти днів після набрання чинності рішенням суду про усиновлення дитини надсилає засвідчену в установленому порядку копію такого рішення:

до служби у справах дітей за місцем обліку кандидатів в усиновлювачі - для здійснення нагляду за умовами проживання і виховання усиновленої дитини;

до служби у справах дітей, де дитина перебуває на місцевому обліку, - для зняття дитини з місцевого обліку;

до Нацсоцслужби у разі усиновлення громадянами України, які проживають за її межами, або іноземцями (рішення надсилається у двох примірниках) - для зняття з обліку дитини, кандидатів в усиновлювачі та подання рішення суду до МЗС. Рішення про усиновлення одним з подружжя дитини другого з подружжя до Нацсоцслужби не надсилається.

99. Консульська установа чи дипломатичне представництво України в разі усиновлення дитини - громадянина України, яка проживає за межами України, протягом 20 робочих днів від дня набрання чинності рішенням про усиновлення надсилає до МЗС засвідчену в установленому порядку копію рішення для подання Нацсоцслужбі.

(пункт 99 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 р. N 20)

100. Служба у справах дітей за місцем взяття дитини на місцевий облік протягом п'яти робочих днів після надходження рішення суду про усиновлення дитини знімає дитину з обліку, про що заносяться відомості до Книги обліку дітей, які можуть бути усиновлені, та до Єдиного банку даних.

Повідомлення про усиновлення дитини надсилається до уповноваженого органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, служби у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації та Нацсоцслужби для зняття дитини відповідно з регіонального та централізованого обліку.

101. На підставі повідомлення служби у справах дітей про усиновлення дитини, рішення суду, консульської установи чи дипломатичного представництва України про усиновлення дитини Нацсоцслужба:

знімає дитину з централізованого обліку, про що заносяться відомості до Книги обліку дітей, які можуть бути усиновлені;

знімає іноземців та громадян України, які проживають за її межами, з обліку кандидатів в усиновлювачі, про що заносяться відомості до Книги обліку кандидатів в усиновлювачі та до Єдиного банку даних.

102. Нацсоцслужба веде електронний реєстр дітей, усиновлених громадянами України, які проживають за межами України, та іноземцями, за формою, що затверджується Мінсоцполітики.

(пункт 102 у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 02.11.2011 р. N 1123
,
від 14.04.2021 р. N 348)

103. Нагляд за умовами проживання і виховання усиновлених дітей, які проживають на території України, здійснюється службами у справах дітей за місцем проживання усиновлювачів до досягнення дітьми вісімнадцяти років.

Облік усиновлених дітей, які проживають за межами України, та нагляд за дотриманням їх прав здійснюють консульські установи та дипломатичні представництва України за дорученням МЗС до досягнення дітьми вісімнадцяти років.

У разі усиновлення одним з подружжя дитини другого з подружжя нагляд за умовами проживання і виховання усиновленої дитини не проводиться.

104. Служба у справах дітей за місцем проживання усиновлювачів щороку протягом перших трьох років після усиновлення дитини перевіряє умови її проживання та виховання, а в подальшому - один раз на три роки до досягнення дитиною вісімнадцяти років.

Перевірка проводиться із збереженням таємниці усиновлення. За результатами перевірки складається звіт, в якому зазначаються відомості про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини, стосунки в родині. Форма звіту про умови проживання та виховання усиновленої дитини, вимоги до його складення встановлюються Мінсоцполітики.

Звіти зберігаються службою у справах дітей за місцем проживання усиновлювачів протягом трьох років після досягнення дитиною вісімнадцяти років, після чого знищуються із складенням відповідного акта.

Відомості про усиновлену дитину та інформація про результати нагляду за умовами її проживання і виховання заносяться до Книги обліку усиновлених дітей, за умовами проживання і виховання яких здійснюється нагляд, яка ведеться за формою згідно з додатком 12.

105. У разі виявлення фактів порушення прав дитини служба у справах дітей протягом місяця вживає заходів щодо їх усунення.

Якщо протягом місяця не вдається усунути причини, що призводять до порушення прав дитини, районна, районна у мм. Києві та Севастополі держадміністрація, виконавчий орган міської, районної у місті (у разі утворення) ради за клопотанням служби у справах дітей звертається до суду з позовом про скасування усиновлення, визнання усиновлення недійсним або позбавлення усиновлювачів батьківських прав.

106. Про зміну місця проживання усиновлювачів та дитини служба у справах дітей протягом місяця письмово повідомляє службу у справах дітей за місцем її нового проживання для організації нагляду за умовами проживання і виховання дитини. До повідомлення додається копія рішення суду про усиновлення дитини, копії звітів про результати перевірок умов проживання усиновленої дитини.

У разі отримання інформації про виїзд усиновлювачів разом з усиновленою дитиною за межі України на строк більше ніж 90 днів служба у справах дітей, яка здійснює нагляд за дотриманням прав усиновленої дитини, невідкладно передає до МЗС документи, зазначені в підпункті 1 пункту 22 і пункті 23 цього Порядку, та копію рішення суду про усиновлення дитини для подальшого їх надсилання до відповідної консульської установи чи дипломатичного представництва України.

(пункт 106 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. N 313)

107. Для забезпечення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, які проживають за межами України, Нацсоцслужба протягом місяця від дня надходження рішення суду про усиновлення дитини надсилає до МЗС документи, зазначені у підпунктах 2, 3, 5, 12 і 13 пункту 33 цього Порядку, та копію рішення суду про усиновлення дитини.

(пункт 107 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 06.08.2014 р. N 313
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. N 603)

108. На підставі рішень суду, рішень консульських установ чи дипломатичних представництв України про усиновлення дитини МЗС реєструє усиновлених дітей, які проживають за межами України. Форма реєстру затверджується МЗС.

109. МЗС у місячний строк після надходження документів від Нацсоцслужби надсилає до відповідної консульської установи чи дипломатичного представництва України доручення щодо взяття дитини на консульський облік та здійснення нагляду за дотриманням її прав.

Консульська установа чи дипломатичне представництво України здійснює нагляд за дотриманням прав усиновленої дитини на підставі доручення МЗС та загальновизнаних принципів і норм міжнародного права щодо захисту прав дітей.

Нагляд за дотриманням прав усиновлених дітей, які проживають за межами України, забезпечується МЗС шляхом здійснення таких заходів:

(пункт 109 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. N 313)

проведення співбесіди з усиновлювачами під час взяття на консульський облік усиновленої дитини;

(пункт 109 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. N 313)

відвідування родини усиновлювачів та усиновлених дітей, за результатами якого складається акт, що затверджується керівником консульської установи чи дипломатичного представництва України;

(пункт 109 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. N 313)

проведення аналізу отриманих звітів про умови виховання і стан здоров'я усиновлених дітей, що надійшли від усиновлювачів;

(пункт 109 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. N 313)

проведення аналізу отриманої інформації про умови виховання і стан здоров'я усиновленої дитини, що надійшла від компетентного органу країни проживання;

(пункт 109 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. N 313)

спілкування за допомогою засобів зв'язку з усиновлювачами та усиновленою дитиною щодо умов виховання і стану здоров'я усиновленої дитини, за результатами якого складається акт, що затверджується керівником консульської установи чи дипломатичного представництва.

(пункт 109 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. N 313)

110. Під час взяття на консульський облік усиновленої дитини відповідна консульська установа чи дипломатичне представництво України надають усиновлювачам зразок звіту про умови проживання та стан здоров'я усиновленої дитини, який подається усиновлювачами, і графік подання звітів усиновлювачами до досягнення дитиною вісімнадцяти років.

У разі взяття на консульський облік усиновленої дитини у країні, іншій ніж країна проживання усиновлювачів на момент подання до Нацсоцслужби справи, передбаченої пунктом 33 цього Порядку, усиновлювачі подають до відповідної консульської установи чи відповідного дипломатичного представництва України документи, зазначені у підпунктах 2, 5 і 13 пункту 33 цього Порядку, та копію рішення суду про усиновлення дитини.

(пункт 110 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. N 313)

111. Консульська установа чи дипломатичне представництво України аналізує звіти усиновлювачів про умови проживання та стан здоров'я усиновленої дитини і щороку до 1 лютого надсилає МЗС інформацію про здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, які проживають за межами України, за формою згідно з додатком 13. МЗС узагальнює подану інформацію та до 1 березня поточного року подає її до Нацсоцслужби.

У разі неподання усиновлювачами звіту відповідно до графіка, який надається усиновлювачам під час взяття усиновленої дитини на консульський облік, консульська установа чи дипломатичне представництво, на підставі документів, зазначених у підпунктах 5, 12 і 13 пункту 33, невідкладно вживає заходів до отримання інформації про умови проживання та стан здоров'я усиновленої дитини шляхом звернення до усиновлювачів та компетентних органів держави перебування.

Консульська установа чи дипломатичне представництво надсилає МЗС інформацію про усиновлених дітей і вжиті заходи до отримання звітів про умови проживання та стан здоров'я усиновлених дітей для подальшого узагальнення, аналізу та інформування Нацсоцслужби протягом місяця з дати її надходження.

Звіти усиновлювачів про умови проживання та стан здоров'я усиновленої дитини зберігаються у відповідній консульській установі чи дипломатичному представництві України протягом трьох років після досягнення дитиною 18 років, після чого знищуються, про що складається відповідний акт.

(пункт 111 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.07.2019 р. N 603)

112. Консульська установа чи дипломатичне представництво України, яким стало відомо про факти порушення прав усиновленої дитини, передання її на виховання іншим особам, закладам для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, відібрання в усиновлювачів дитини правоохоронними органами та органами соціальної опіки, нещасні випадки з усиновленою дитиною, вживають разом з компетентними органами країни перебування невідкладних заходів до захисту її прав та перевірки умов проживання та виховання.

Про результати вжитих заходів до відновлення прав та законних інтересів усиновленої дитини консульська установа чи дипломатичне представництво України повідомляє МЗС і Нацсоцслужбу не пізніше ніж через 30 днів з дня отримання відомостей про факти порушення прав усиновленої дитини.

Консульська установа чи дипломатичне представництво, яким стало відомо про смерть усиновленої дитини, терміново повідомляють МЗС і Нацсоцслужбу. Консульська установа чи дипломатичне представництво протягом місяця з дня отримання таких відомостей збирають інформацію щодо причин та обставин смерті дитини та надсилають її МЗС і Нацсоцслужбі разом з копіями підтвердних документів та їх перекладом на українську мову.

(пункт 112 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. N 313,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.07.2019 р. N 603)

113. У разі коли не вдається усунути причини, що призводять до порушення прав дитини, консульська установа чи дипломатичне представництво України за місцем проживання усиновленої дитини в межах своїх повноважень сприяє вирішенню питання про скасування усиновлення або визнання його недійсним.

Відповідна консульська установа чи дипломатичне представництво України надсилає до МЗС в копії та до Нацсоцслужби оригінали таких документів:

(пункт 113 доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. N 313)

висновок про доцільність (недоцільність) скасування усиновлення або визнання його недійсним та відповідність його інтересам дитини (дітей) за формою згідно з додатком 18;

(пункт 113 доповнено новим абзацом третім згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. N 313)

копію паспорта громадянина України, копію паспорта іноземця та копію паспорта громадянина України усиновленої дитини;

(пункт 113 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. N 313
,
абзац четвертий пункту 113 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. N 603)

нотаріально засвідчену заяву усиновлювачів про скасування усиновлення за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

(пункт 113 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. N 313)

нотаріально засвідчену заяву усиновленої дитини віком від 14 років про скасування усиновлення або визнання його недійсним, а також збереження її прізвища, ім'я та по батькові, які дитина одержала у зв'язку з усиновленням, або відновлення її прізвища, ім'я та по батькові, які вона мала до усиновлення за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

(пункт 113 доповнено новим абзацом шостим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. N 313)

Заяви усиновлювачів та усиновленої дитини підлягають легалізації у відповідній консульській установі чи дипломатичному представництві України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, і подаються разом з їх перекладом на українську мову, що засвідчується в установленому порядку.

(пункт 113 доповнено новим абзацом сьомим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. N 313
,
 у зв'язку з цим абзаци другий, третій
 вважати відповідно абзацами восьмим, дев'ятим
)

Після скасування усиновлення або визнання його недійсним відповідна консульська установа чи дипломатичне представництво України сприяє поверненню дитини в Україну.

Подальше влаштування такої дитини здійснює служба у справах дітей за місцем походження дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

 

КНИГА
обліку дітей, які можуть бути усиновлені

_________________________________________________________
(служба у справах дітей,
Нацсоцслужба)
_________________________________________________________

Порядковий номер* 

Найменування служби у справах дітей, яка надіслала анкету 

Дата взяття дитини на місцевий (регіональний, централізований) облік 

Прізвище, ім'я, по батькові дитини 

Дата народження 

Номер анкети 

Дата надіслання анкети для взяття дитини на регіональний (централізований) облік** 

Підстави і дата зняття з обліку 

Примітки 

____________
* Нумерація наскрізна.

** Служби у справах дітей районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад зазначають дату надіслання анкети для взяття дитини на регіональний облік.

Уповноважений орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, служби у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій зазначають дату надіслання анкети для взяття дитини на централізований облік.

Нацсоцслужба зазначену графу не веде.

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 02.11.2011 р. N 1123,
від 14.04.2021 р. N 348)

 

ВИСНОВОК
про стан здоров'я, фізичний і розумовий розвиток дитини

Прізвище, ім'я, по батькові _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Дата і місце народження ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Місце проживання (перебування) ________________________________________________________
                                             (адреса)
_____________________________________________________________________________________

Дані медичного обстеження

Невролог

_______________________
(діагноз, шифр за МКХ-10)

________
(дата)

________
(підпис)

______________
(прізвище, ім'я, по батькові лікаря)

Психіатр

_______________________
(діагноз, шифр за МКХ-10)

________
(дата)

________
(підпис)

______________
(прізвище, ім'я, по батькові лікаря)

Дерматовенеролог

_______________________
(діагноз, шифр за МКХ-10)

________
(дата)

________
(підпис)

______________
(прізвище, ім'я, по батькові лікаря)

Хірург (ортопед)

_______________________
(діагноз, шифр за МКХ-10)

________
(дата)

________
(підпис)

______________
(прізвище, ім'я, по батькові лікаря)

Онколог

_______________________
(за показаннями) (діагноз, шифр за МКХ-10)

________
(дата)

________
(підпис)

______________
(прізвище, ім'я, по батькові лікаря)

Гематолог

_______________________
(за показаннями) (діагноз, шифр за МКХ-10)

________
(дата)

________
(підпис)

______________
(прізвище, ім'я, по батькові лікаря)

Отоларинголог

_______________________
(діагноз, шифр за МКХ-10)

________
(дата)

________
(підпис)

______________
(прізвище, ім'я, по батькові лікаря)

Офтальмолог

_______________________
(діагноз, шифр за МКХ-10)

________
(дата)

________
(підпис)

______________
(прізвище, ім'я, по батькові лікаря)

Педіатр

________________________
(діагноз, шифр за МКХ-10)

________
(дата)

________
(підпис)

______________
(прізвище, ім'я, по батькові лікаря)

Наявність або відсутність інвалідності у дитини (із зазначенням захворювання, внаслідок якого встановлено інвалідність, та документа, який це підтверджує) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Вага і зріст дитини ______________, ______________.
                                                  (кілограмів)                (сантиметрів)

Остаточний висновок* _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________ шифр (за МКХ-10) __________________________________________________.

____________
* Зазначається група здоров'я, дата і вид щеплення, у разі відсутності - причини; потреба в медико-педагогічній, медико-соціальній корекції.

_____________________________               _______________
       (найменування посади керівника                                         (підпис)
    лікувально-профілактичного закладу)

__________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

 

 

___ ____________ 20__ р.

(додаток 2 у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 12.08.2015 р. N 580
,
від 10.07.2019 р. N 603)

 

ВИСНОВОК
про стан здоров'я особи

Прізвище, ім'я та по батькові _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Дата народження _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Місце проживання (перебування) _________________________________________________________
                                                                                                                                                  (адреса)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Дані медичного обстеження 

Дерматовенеролог ____________________________________________________
                                                                                    (діагноз, шифр за МКХ-10)  

_____________
(дата) 

Психіатр ____________________________________________________________
                                                                                    (діагноз, шифр за МКХ-10)  

_____________
(дата) 

Фтизіатр ____________________________________________________________
                                                                                    (діагноз, шифр за МКХ-10)  

_____________
(дата) 

Терапевт ___________________________________________________________
                                                                                    (діагноз, шифр за МКХ-10)  

_____________
(дата) 

Нарколог ___________________________________________________________
                                                                                    (діагноз, шифр за МКХ-10)  

_____________

(дата) 

Дані лабораторного дослідження

Реакція Вассермана ____________________________________________________________________
                                                                                      (дата, результат) 
ВІЛ-інфікованість ______________________________________________________________________
                                                                          (відповідно до    (дата, результат)    законодавства)

* Група інвалідності __________________________ потребує/не потребує ______________________
                                                                                                                                                                                  (зазначити необхідне)
постійного/непостійного ___________________________________ стороннього догляду.
                                                                                   (зазначити необхідне)

Остаточний висновок __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

____________________________________
               (найменування посади керівника 
                   лікувально-профілактичного
                                    закладу) 

_______________
(підпис) 

_________________________
(ініціали та прізвище)  

М. П. 

 

"___" ____________ 20__ р. 

____________
* Заповнюється у разі наявності інвалідності.

(додаток 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 02.11.2011 р. N 1123)

 

КНИГА
обліку кандидатів в усиновлювачі

______________________________________________________
(служба у справах дітей)
______________________________________________________

Порядковий номер 

Дата взяття на облік 

Обліковий номер 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Адреса, телефон 

Висновок про можливість бути усиновлювачем (номер, дата) 

Підстави і дата зняття з обліку 

Прізвище, ім'я, по батькові, дата народження усиновленої дитини 

Примітка 

 

ЗВІТ
про умови проживання та стан здоров'я усиновленої дитини

Прізвище, ім'я, по батькові дитини до усиновлення __________________________________________
______________________________________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові дитини після усиновлення ________________________________________
______________________________________________________________________________________

Дата народження усиновленої дитини ____________________________________________________

Дата прийняття рішення суду про усиновлення, номер справи у суді
______________________________________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові батька _________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові матері _________________________________________________________

Обліковий номер у Нацсоцслужбі
______________________________________________________________________________________

Місце проживання дитини _______________________________________________________________
                                                                                                                                    (адреса) 

Стан здоров'я дитини ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Фізичний та розумовий розвиток дитини __________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Пристосування дитини до сім'ї ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Дитячий садок, школа, друзі, оточення сім'ї _________________________________________________
______________________________________________________________________________________
 

Батько 

_______________________________
(підпис) 

_____________________________________
(ініціали та прізвище) 

Мати 

_______________________________
(підпис) 

_____________________________________
(ініціали та прізвище) 

 

 

"___" ____________ 20__ р. 

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 02.11.2011 р. N 1123,
від 14.04.2021 р. N 348)

 

КНИГА
обліку кандидатів в усиновлювачі

______________________________________________________________
(Нацсоцслужба)
______________________________________________________________

Порядковий номер 

Дата взяття на облік 

Країна проживання 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Номер і дата видачі направлення для знайомства з дитиною 

Згода на усиновлення (номер, дата) 

Документ, що підтверджує підстави для зняття з обліку, його номер і дата 

Дата і номер повідомлення до МЗС 

Примітка 

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 02.11.2011 р. N 1123,
від 14.04.2021 р. N 348)

 

НАПРАВЛЕННЯ
для знайомства з дитиною

    Направляються ____________________________________________________________________
                                                                    (прізвище, ім'я та по батькові кандидатів в
___________________________________________________________________________________,
                                                                                  усиновлювачі, громадянство)
які перебувають на обліку кандидатів в усиновлювачі в ____________________________________
                                                                                                                                                           (найменування органу,
    _________________________________________________________________________________
                                                    в якому кандидати в усиновлювачі перебувають на обліку)
за N ___________________________ від _________________________________, для знайомства з
дитиною (дітьми) ___________________________________________________________________
                                                                  (прізвище, ім'я та по батькові, дата народження)

    Місце проживання (перебування) дитини (дітей) _______________________________________
___________________________________________________________________________________

    У разі коли кандидати в усиновлювачі не встановлять контакт з дитиною (дітьми), просимо в установлений строк повідомити про це 
___________________________________________________________________________________
                                                                  (найменування органу, який видав направлення)

    Додаткова інформація ______________________________________________________________
    _________________________________________________________________________________

    Кандидатам в усиновлювачі видані документи на ______________________________ аркушах*.

___________________________
(найменування посади керівника
служби у справах дітей чи
уповноваженої посадової особи
Нацсоцслужби)

М. П.

____________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

____________
* Інформація зазначається в направленнях, виданих
Нацсоцслужбою.

(додаток 7 у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1045
,
 від 02.11.2011 р. N 1123
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 р. N 348)

 

АКТ
про знайомство кандидатів в усиновлювачі з дитиною

Цей акт складено про те, що ____________________________________________________________
                                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові кандидатів в
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   усиновлювачі, громадянство)
за направленням N _________ від ___________________, виданим ____________________________
                                                                                                                                                                                  (найменування
_____________________________________________________________________________________,
                                                                               органу, який видав направлення)
особисто познайомилися з дитиною (дітьми) ______________________________________________
                                                                                                                                                       (прізвище, ім'я,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                               по батькові, дата народження)

Дата та місце знайомства _______________________________________________________________

Знайомство відбулося в присутності представника служби у справах дітей
_____________________________________________________________________________________,
                                               (найменування посади, прізвище, ім'я, по батькові представника)
представника закладу, в якому перебуває дитина, або прийомних батьків, батьків-вихователів,
опікуна, піклувальника _________________________________________________________________
                                                                                                                               (прізвище, ім'я,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                           по батькові) 

_________________________________
           (ініціали та прізвище представника
                    служби у справах дітей) 

_______________________________________
     (ініціали та прізвище представника закладу, в якому
             перебуває дитина, або прийомних батьків,
           батьків-вихователів, опікуна, піклувальника) 

__________________________
                               (підпис) 

_______________________________
                                      (підпис) 

Факт складення цього акта засвідчуємо* 

  

__________________________
    (найменування посади керівника
            служби у справах дітей) 

_______________________________
           (найменування посади керівника
         закладу, в якому перебуває дитина) 

______________________________
                    (ініціали та прізвище) 

_____________________________________
                              (ініціали та прізвище) 

______________________________
                                   (підпис) 

_____________________________________
                                          (підпис) 

М. П. 

М. П. 

____________
* У разі усиновлення дитини з прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу, сім'ї опікуна,
піклувальника факт складення акта засвідчується тільки керівником служби у справах дітей. 

(додаток 8 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1045)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про відмову кандидатів в усиновлювачі від усиновлення дитини

Прізвище, ім'я, по батькові кандидатів в усиновлювачі ________________________________________
______________________________________________________________________________________

Країна проживання ____________________________________________________________________

Обліковий номер в Книзі обліку кандидатів в усиновлювачі __________________________________

Прибули ____________________________ за направленням N _____ від ________________________
                                                   (дата)
для знайомства з дитиною (дітьми) _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження)
до ___________________________________________________________________________________
                                                                          (назва закладу, прізвище, ім'я, по батькові
______________________________________________________________________________________
                                                      прийомних батьків, батьків-вихователів, опікуна, піклувальника) 

Знайомство з дитиною (дітьми) відбулось __________________________________________________
                                                                                                                                                          (дата)
у присутності __________________________________________________________________________
                                                               (прізвище, ім'я, по батькові представників служби у справах дітей, 
______________________________________________________________________________________
                                               закладу, прийомних батьків, батьків-вихователів, опікуна, піклувальника) 

Знайомство з дитиною не відбулося _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                                (зазначити причини) 

Контакт з дитиною _____________________________________________________________________
                                                                                                            (встановлено/ не встановлено) 

Кандидати в усиновлювачі відмовилися від усиновлення дитини ______________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                                   (зазначити причини)
 

____________________________________
                         (найменування посади
                            керівника служби у
                                 справах дітей) 

_____________
(підпис) 

__________________________
(ініціали та прізвище) 

М. П.  

  

"___" ____________ 20__ р. 

 

КНИГА
обліку рішень про усиновлення дітей

______________________________________________________
(консульська установа, дипломатичне представництво України)
______________________________________________________

Поряд-
ковий номер 

Дата прийняття рішення 

Номер рішення 

Прізвище, ім'я, по батькові дитини до усиновлення 

Дата народження дитини 

Прізвище, ім'я, по батькові дитини після усиновлення 

Прізвище, ім'я, по батькові усиновлювачів (батько, мати) 

Адреса сім'ї усиновлювачів на час усиновлення

Усиновлення дитини-
сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування; усиновлення вітчимом, мачухою 

Інформація про скасування рішення про усиновлення або визнання його недійсним 

Примітки 

 

КНИГА
обліку дітей, усиновлених вітчимом або мачухою

______________________________________________________
(служба у справах дітей)
______________________________________________________

Поряд-
ковий номер 

Дата надход-
ження заяви 

Дата, номер висновку про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини 

Прізвище, ім'я, по батькові дитини до усинов-
лення 

Дата народження дитини 

Правові підстави для усинов-
лення дитини 

Прізвище, ім'я, по батькові дитини після усиновлення 

Адреса, сім'ї на час усинов-
лення 

Прізвище, ім'я, по батькові особи, яка усиновила дитину 

Прізвище, ім'я, по батькові матері (батька) дитини 

Дата винесення рішення суду про усиновлення, номер, повна назва суду 

Примітки 

 

КНИГА
обліку усиновлених дітей, за умовами проживання і виховання яких здійснюється нагляд

______________________________________________________
(служба у справах дітей)
______________________________________________________

Поряд-
ковий номер 

Прізвище, ім'я, по батькові дитини до усиновлення 

Дата народження дитини 

Прізвище, ім'я, по батькові дитини після усиновлення 

Адреса сім'ї 

Прізвище, ім'я, по батькові усиновлювачів (батько, мати) 

Дата винесення рішення суду про усиновлення, номер, повна назва суду 

Дата складення звіту про умови проживання та виховання усиновленої дитини (інформація про наявність або відсутність порушень прав дитини) 

Заходи, вжиті для захисту прав дитини 

Відомості про зміну місця проживання сім'ї (нова адреса, дата, номер повідомлення до служби у справах дітей за новим місцем проживання) 

Примітки 

 

ІНФОРМАЦІЯ
про здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, які проживають за межами України

______________________________________________________
(консульська установа, дипломатичне представництво України)
______________________________________________________

Поряд-
ковий номер 

Прізвище, ім'я, по батькові дитини до усинов-
лення* 

Дата народ-
ження дитини 

Прізвище, ім'я, по батькові дитини після усинов-
лення 

Прізвище, ім'я, по батькові усиновлювачів (батько, мати) 

Обліковий номер в МЗС 

Обліковий номер у Нацсоцслужбі 

Графік подання звітів 

Дата надход-
ження звіту усинов-
лювача 

Інформація про факт порушення прав дитини (дата, від кого надійшло повідомлення) 

Заходи, вжиті для захисту прав дитини 

Примітки 

____________
* Включаються всі усиновлені діти, які перебувають на консульському обліку у відповідній консульській установі, дипломатичному представництві України у звітному періоді.

(додаток 13 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 р. N 348)

 

АКТ
про знищення анкет дітей, які можуть бути усиновлені

Комісією у складі: 

  

___________________________
(прізвище та ініціали) 

_____________________________________________________
(найменування посади) 

___________________________
(прізвище та ініціали) 

_____________________________________________________
(найменування посади) 

___________________________
(прізвище та ініціали) 

_____________________________________________________
(найменування посади) 

знищено _________________________________________ згідно з переліком анкети дітей, знятих з
                                                                  (дата)
___________________ обліку ____________________________________________________________
  (місцевий, регіональний                                                 (служба у справах дітей чи
Нацсоцслужба)
    або централізований)                                                      

Перелік анкет 

_____________________
(найменування посади) 

____________
(підпис) 

__________________
(ініціали та прізвище) 

_____________________
(найменування посади) 

____________
(підпис) 

__________________
(ініціали та прізвище) 

_____________________
(найменування посади) 

____________
(підпис) 

__________________
(ініціали та прізвище) 

(Порядок доповнено додатком 14 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1045
,
 додаток 14 із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Кабінету Міністрів України від 02.11.2011 р. N 1123,
від 14.04.2021 р. N 348)

 

АКТ
про знищення справ кандидатів в усиновлювачі

Комісією у складі: 

  

___________________________
(прізвище та ініціали) 

_____________________________________________________
(найменування посади) 

___________________________
(прізвище та ініціали) 

_____________________________________________________
(найменування посади) 

___________________________
(прізвище та ініціали) 

_____________________________________________________
(найменування посади) 

знищено _______________________________ згідно з переліком справи кандидатів в усиновлювачі,
                                                        (дата)
знятих з обліку ________________________________________________________________________
                                                                                  (служба у справах дітей чи
Нацсоцслужба)
                                                                       

Перелік справ 

_____________________
(найменування посади) 

____________
(підпис) 

__________________
(ініціали та прізвище) 

_____________________
(найменування посади) 

____________
(підпис) 

__________________
(ініціали та прізвище) 

_____________________
(найменування посади) 

____________
(підпис) 

__________________
(ініціали та прізвище) 

(Порядок доповнено додатком 15 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1045
,
 додаток 15 із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Кабінету Міністрів України від 02.11.2011 р. N 1123,
від 14.04.2021 р. N 348)

 

КНИГА
обліку кандидатів в усиновлювачі - громадян України, яким надано службою у справах дітей чи
Нацсоцслужбою інформацію про дітей, що можуть бути усиновлені

Розпочато ____________ 20__ р. N ___

Закінчено ____________ 20__ р. N ___

Порядковий номер

Дата проведення співбесіди або відправлення повідомлення в електронній формі

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата (кандидатів) в усиновлювачі, адреса проживання та електронна адреса

Обліковий номер кандидата (кандидатів) в усиновлювачі, номер і дата висновку про можливість бути усиновлювачами, найменування служби у справах дітей

Прізвище, ім'я, по батькові, дата народження дитини (дітей), про яку (яких) надано інформацію або номер обліково-статистичної картки, ім'я, вік дитини, про яку надіслано повідомлення в електронній формі

Видано направлення (номер, дата видачі, прізвище, ім'я, по батькові, дата народження дитини (дітей) або надано згоду на ознайомлення з інформацією про дитину, номер обліково-статистичної картки, ім'я, вік

Відмова в отриманні направлення або інформації у службі у справах дітей згідно з повідомленням в електронній формі із зазначенням причини

Підпис кандидата (кандидатів) в усиновлювачі або дата надання відповіді кандидатами

(Порядок доповнено додатком 16 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1045
,
 додаток 16 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.11.2011 р. N 1123
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.07.2019 р. N 603
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 р. N 348)

 

 

*АНКЕТА ДИТИНИ N

_______________    ______________    ________________
     (номер місцевого     (номер регіонального                   (номер 
               обліку)                             обліку)               централізованого обліку)

 

__________________________________________________
                      (служба у справах дітей районної, районної у
__________________________________________________
                        мм. Києві та Севастополі держадміністрації,
__________________________________________________
  виконавчого комітету міської, районної у місті ради)

 

Фото 9 х 13 см

Відомості про дитину: ______________________________
                                                                              (прізвище,
_________________________________________________
                                                ім'я, по батькові)

 

Стать ____________________________________________
дата народження ___________________________________
                                                      (число, місяць, рік)

 

Місце народження __________________________________
                                                           (держава,
__________________________________________________
                                    область, район, населений пункт)

 

Свідоцтво про народження:
номер ______________ серія ___
дата видачі _________________________

особливі прикмети ____________________________________________________________________
                                                                                                        (зріст, вага, колір очей,
____________________________________________________________________________________
                                                                                                             колір волосся тощо)
особливості характеру _________________________________________________________________
                                                                                                      (товариська, замкнута тощо)
____________________________________________________________________________________

Місце перебування (проживання) _______________________________________________________
                                                                                                      (назва закладу,
____________________________________________________________________________________
                                                                              прізвище, ініціали прийомних батьків,
____________________________________________________________________________________
                                                                 батьків-вихователів, опікунів, піклувальників, адреса)
____________________________________________________________________________________

Висновок про стан здоров'я ____________________________________________________________
                                                                                                         (діагноз, шифр за МКХ-10)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Відомості про батьків:

мати _______________________________________________________________________________
                                                                  (прізвище, ім'я та по батькові)
батько ______________________________________________________________________________
                                                                                       (прізвище, ім'я та по батькові)

Відомості про братів, сестер та інших родичів: _____________________________________________
                                                                                                                             (прізвище,
____________________________________________________________________________________
                                                                                          ім'я та по батькові,
____________________________________________________________________________________
                                                                рік народження, місце перебування (проживання)
____________________________________________________________________________________

Правові підстави для усиновлення ______________________________________________________
                                                                                      (документ, який підтверджує, що дитина може
____________________________________________________________________________________
                                                                   бути усиновлена, номер, дата, коли і ким виданий)

Додаткова інформація ________________________________________________________________

Дата постановки (поновлення) _____________________
дитини на місцевий облік                  (число, місяць, рік)

Керівник (заступник керівника)
служби у справах дітей
_______ ___________________
  (підпис)        (ініціали та прізвище)
М. П.
___ ______________ 20__ р.

Голова (заступник голови) районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації (виконкому міської, районної у місті ради)
_______ __________________
  (підпис)        (ініціали та прізвище)
М. П.
___ ____________ 20__ р.

Дата постановки (поновлення) ____________________
дитини на регіональний облік         (число, місяць, рік)

Анкету перевірив ___________     ________    _________________
                                      (число, місяць, рік)       (підпис)            (ініціали та прізвище)

Керівник (заступник керівника) уповноваженого органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, начальник (заступник начальника) служби у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації
__________ ____________________
      (підпис)             (ініціали та прізвище)

М. П.
___ ______________ 20__ р.

Голова (заступник голови) Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голова (заступник голови) обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації
______ ________________
 (підпис)    (ініціали та прізвище)

М. П.
___ ______________ 20__ р.

Дата постановки (поновлення)                          ______________________
дитини на централізований облік                             (число, місяць, рік)

Анкету перевірив _____________       _______      _________________
                                          (число, місяць, рік)          (підпис)            (ініціали та прізвище)

Уповноважена посадова особа
Нацсоцслужби _______            ________________
                                     (підпис)                     (ініціали та прізвище)

Зняття дитини з місцевого, регіонального, централізованого обліку (необхідне підкреслити):

(Порядок доповнено додатком 17 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.11.2011 р. N 1123
,
додаток 17 із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. N 580,
від 14.04.2021 р. N 348)

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник консульської
установи чи дипломатичного
представництва України

 

___________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

 

___ ____________ 20__ р.

ВИСНОВОК
щодо доцільності (недоцільності) скасування усиновлення або визнання його недійсним та відповідності його інтересам дитини (дітей)

Під час розгляду питання щодо можливості скасування усиновлення або визнання його недійсним та відповідності його інтересам дитини (дітей)
_____________________________________________________________________________________,
                                           (прізвище, ім'я, по батькові дитини (дітей) та дата народження - до усиновлення;
_____________________________________________________________________________________,
                                         прізвище, ім'я, по батькові дитини (дітей) та дата народження - після усиновлення;
_____________________________________________________________________________________
                                                            назва суду, яким було винесено рішення, дата та номер рішення;
_____________________________________________________________________________________,
                                                                               (прізвище та ім'я кожного з усиновлювачів)
було встановлено таке.

Під час вивчення умов проживання та виховання дитини (дітей), а також за результатами проведених бесід з'ясовано, що в сім'ї склалися (не склалися) взаємовідносини між дитиною (дітьми) _____________________________________________________________________________________
                                                                                        (ініціали та прізвище дитини (дітей)
та усиновлювачами ____________________________________________________________________
                                                                                              (ініціали та прізвище усиновлювачів)
_____________________________________________________________________________________
                                                            (зазначається причина виникнення відповідних взаємовідносин,
_____________________________________________________________________________________.
                                                                        а також ставлення усиновлювачів до дитини (дітей)

Згідно з психолого-педагогічною характеристикою дитини (дітей)
_____________________________________________________________________________________
                             (прізвище та ім'я соціального працівника чи психолога, який проводив роботу з дитиною)
_____________________________________________________________________________________
                                                       (зазначається ставлення дитини до усиновлення та усиновлювачів)

На цей час дитина (діти) перебуває (перебувають) в ________________________________________
                                                                                                                                                          (найменування
_____________________________________________________________________________________
                                                                            закладу або місце перебування, адреса)

У справі неповнолітнього (неповнолітньої) прийнято (не прийнято) рішення щодо повторного усиновлення __________________________________________________________________________
                                                                                     (зазначаються в разі наявності у повному обсязі
_____________________________________________________________________________________
                      дані про рішення суду, а також про інші важливі обставини справи або їх відсутність, зокрема
_____________________________________________________________________________________
                             обставини, за яких згідно з вимогами
Європейської конвенції про усиновлення дітей від
_____________________________________________________________________________________
                     
28 листопада 2008 р., ратифікованої Україною із застереженням, та заявою, повторне усиновлення
_____________________________________________________________________________________
                          можливе у разі, коли: 1) дитину усиновлює другий з подружжя усиновлювача; 2) попередній
_____________________________________________________________________________________
                       усиновлювач помер; 3) усиновлення скасовано; 4) попереднє усиновлення на стадії завершення;
_____________________________________________________________________________________
                    5) повторне усиновлення виправдано у зв'язку з наявністю підстав, а процедура щодо попереднього
_____________________________________________________________________________________
                                                            усиновлення відповідно до закону не може бути припинена)

Враховуючи інтереси дитини (дітей), а також у зв'язку з виникненням (відсутністю) обставин, передбачених статтями 236 і 238 Сімейного кодексу України, вбачається доцільним (недоцільним) скасування усиновлення або визнання його недійсним та таким, що відповідає (не відповідає) інтересам дитини (дітей).

_____________________________
(найменування посади консульської
посадової особи)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

___ ____________ 20__ р.

 

 

____________
Примітки.

  
1. Висновок готується на бланку консульської установи чи дипломатичного представництва України.

 

2. Висновок заповнюється також мовою країни проживання усиновлювачів.

(Порядок доповнено додатком 18 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. N 313)

____________

Опрос