Идет загрузка документа (415 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Вопросы деятельности органов опеки и попечения, связанной с защитой прав ребенка

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 24.09.2008 № 866

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24 вересня 2008 р. N 866

Київ

Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 6 січня 2010 року N 20
,
 від 3 листопада 2010 року N 1017
,
 від 20 квітня 2011 року N 423
,
 від 31 серпня 2011 року N 913
,
 від 5 жовтня 2011 року N 1024
,
 від 17 травня 2012 року N 377
,
 від 23 травня 2012 року N 415
,
 від 19 вересня 2012 року N 868
,
 від 3 квітня 2013 року N 224
,
від 22 жовтня 2014 року N 624
,
 від 5 серпня 2015 року N 551
,
від 13 липня 2016 року N 437
,
від 16 листопада 2016 року N 832
,
від 16 березня 2017 року N 148
,
від 9 серпня 2017 року N 576
,
від 15 листопада 2017 року N 877
,
від 11 квітня 2018 року N 301
,
від 22 серпня 2018 року N 616
,
від 22 серпня 2018 року N 620
,
від 3 жовтня 2018 року N 800
,
від 22 травня 2019 року N 436
,
від 21 серпня 2019 року N 765
,
від 29 січня 2020 року N 85
,
від 19 лютого 2020 року N 132
,
від 1 червня 2020 року N 585
,
від 1 червня 2020 року N 586
,
від 26 серпня 2020 року N 783
,
від 2 вересня 2020 року N 853
(яка застосовується з
1 вересня 2020 року),
від 25 листопада 2020 року N 1158

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини;

Типове положення про комісію з питань захисту прав дитини.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. N 1228 "Питання організації виконання законодавства щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 79, ст. 2946).

3. Районним, районним у мм. Києві та Севастополі державним адміністраціям утворити у двомісячний строк комісії з питань захисту прав дитини та затвердити положення про них.

Рекомендувати виконавчим органам міських, районних у містах рад утворити комісії з питань захисту прав дитини.

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести у двомісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 28

 

ПОРЯДОК
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини

(У тексті Порядку слова "міська, районна у місті, сільська, селищна рада" в усіх відмінках і формах числа замінено словами "міська, районна у місті, сільська, селищна рада, у тому числі об'єднана територіальна громада" у відповідному відмінку і числі, а слова "міська, районна у місті, рада" та "міська, районна в місті рада" в усіх відмінках і формах числа - словами "міська, районна у місті (у разі утворення) рада, сільська, селищна рада об'єднаної територіальної громади" у відповідному відмінку і числі згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року N 877)

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини.

2. Терміни, що використовуються у цьому Порядку, застосовуються у значеннях, наведених у Законах України "Про охорону дитинства", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", "Про соціальні послуги" і "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", "Про запобігання та протидію домашньому насильству".

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1017,
від 01.06.2020 р. N 585)

3. Органами опіки та піклування є районні, районні у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчі органи міських, районних у містах, сільських, селищних рад, у тому числі об'єднаних територіальних громад (далі - органи опіки та піклування), які провадять діяльність із соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі забезпечення їх права на виховання у сім'ї, надання статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, встановлення опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, із захисту особистих, майнових і житлових прав дітей, запобігання та протидії домашньому насильству стосовно дітей та за участю дітей.

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. N 585)

Органи опіки та піклування провадять свою діяльність, пов'язану із захистом прав дитини, з дотриманням таких принципів:

забезпечення найкращих інтересів дитини;

недопущення дискримінації дітей;

конфіденційності інформації про дитину.

Безпосереднє ведення справ і координація діяльності стосовно захисту прав дітей, зокрема дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, а також стосовно здійснення передбачених законодавством заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству стосовно дітей та за участю дітей, покладаються на служби у справах дітей районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, сільських, селищних рад об'єднаних територіальних громад (далі - служби у справах дітей).

(абзац шостий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. N 585)

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 р. N 624
,
у редакції
постанов Кабінету
 Міністрів України від 11.04.2018 р. N 301
,
від 03.10.2018 р. N 800)

Для здійснення визначених законом повноважень щодо захисту прав дітей міські, районні у містах (у разі їх утворення), сільські, селищні ради об'єднаних територіальних громад забезпечують:

(пункт 3 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.08.2020 р. N 783)

утворення служб у справах дітей;

(пункт 3 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.08.2020 р. N 783)

роботу єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім'ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;

(пункт 3 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.08.2020 р. N 783)

прийом від райдержадміністрацій особових справ дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які походять з відповідної територіальної громади, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах та проживають (перебувають) на території відповідної територіальної громади, згідно з примірним порядком, затвердженим Мінсоцполітики;

(пункт 3 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.08.2020 р. N 783
,
абзац десятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2020 р. N 1158)

облік дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей, які можуть бути усиновлені; дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які прибули з інших територій; усиновлених дітей, за умовами проживання та виховання яких здійснюється нагляд; дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах; потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів; кандидатів в усиновлювачі; нерухомого майна дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі дітей, які до утворення служб у справах дітей міськими, районними у містах (у разі їх утворення), сільськими, селищними радами об'єднаних територіальних громад перебували на відповідному обліку в службах у справах дітей райдержадміністрацій (облік потенційних прийомних батьків, батьків-вихователів, дітей, які можуть бути усиновлені, та кандидатів в усиновлювачі ведуть виключно служби у справах дітей виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад).

(пункт 3 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.11.2020 р. N 1158)

Соціальний захист дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах

31. З метою створення належних умов для забезпечення реалізації права кожної дитини на виховання в сім'ї, підтримки сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, і захисту прав дітей у таких сім'ях органи державної влади, органи місцевого самоврядування, заклади освіти, охорони здоров'я, соціального захисту населення, інші заклади та установи, зокрема структурні підрозділи районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад, сільських, селищних рад об'єднаних територіальних громад з питань освіти, охорони здоров'я, соціального захисту населення, здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі тощо, служби у справах дітей, центри соціальних служб, фахівці із соціальної роботи або інші надавачі соціальних послуг, органи Національної поліції, територіальні органи ДСНС та підпорядковані підрозділи, спеціалізовані установи з надання безоплатної первинної правової допомоги, регіональні та місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, бюро правової допомоги, суди, органи прокуратури, уповноважені органи з питань пробації, інші загальні та спеціалізовані служби підтримки осіб, постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію домашньому насильству" (далі - уповноважені суб'єкти) забезпечують виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, за місцем їх проживання (перебування), надання їм послуг у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, інформують інших уповноважених суб'єктів у разі необхідності здійснення комплексних заходів щодо захисту прав та інтересів таких дітей і надання підтримки їх сім'ям (у разі наявності) відповідно до Порядку забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого поводження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. N 585.

(пункт 31 у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 03.10.2018 р. N 800
,
від 01.06.2020 р. N 585)

32. Пункт 32 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 03.10.2018 р. N 800)

33. Пункт 33 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 03.10.2018 р. N 800)

(Порядок доповнено розділом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 р. N 624)

Виявлення дітей, які залишились без батьківського піклування

4. Особи, яким стало відомо про факт залишення дитини без батьківського піклування, зобов'язані негайно повідомити про це службу у справах дітей за місцем виявлення дитини.

Служба у справах дітей або виконавчий орган сільської, селищної ради, до яких надійшло повідомлення про дитину, яка залишилась без батьківського піклування, повинні з'ясувати місце знаходження дитини, її вік, відомості про батьків або осіб, які їх замінюють, обставини, за яких дитина залишилась без батьківського піклування, прізвище, ім'я, по батькові та адресу особи, від якої надійшло повідомлення, та отримати іншу інформацію, що має істотне значення.

Служба у справах дітей у разі потреби подає відповідному центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді відомості про дитину, її батьків або осіб, які їх замінюють, та інформацію про обставини, за яких дитина залишилася без батьківського піклування, для надання необхідних соціальних послуг.

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1017
,
абзац третій пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 р. N 624)

41. Виявлення розлучених із сім'єю дітей, які є іноземцями або особами без громадянства та виявили бажання особисто чи через інших осіб набути статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту (далі - діти, розлучені із сім'єю), відповідно до Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту", а також взаємодія державних органів та органів місцевого самоврядування проводиться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

(Порядок доповнено пунктом 41 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 р. N 832)

5. Сільський, селищний голова або інша уповноважена особа виконавчого органу сільської, селищної ради протягом доби після надходження інформації про дитину, яка залишилась без батьківського піклування, передає її службі у справах дітей.

6. Усі повідомлення про дітей, залишених без батьківського піклування, служба у справах дітей реєструє в журналі обліку повідомлень про дітей, які залишились без батьківського піклування, що ведеться за формою згідно з додатком 1.

Служба у справах дітей, а у разі, коли дитина виявлена на території села, селища, - виконавчий орган сільської, селищної ради разом з працівниками уповноваженого підрозділу органу Національної поліції та охорони здоров'я протягом доби після надходження повідомлення про дитину, яка залишилась без батьківського піклування, проводять обстеження умов її перебування, стану здоров'я та з'ясовують обставини, за яких дитина залишилась без батьківського піклування.

(абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 р. N 437)

За результатами обстеження умов перебування дитини складається акт, в якому зазначається дата, місце проведення обстеження, відомості про дитину, її батьків, інших осіб, з якими вона проживає, умови утримання дитини та стан її здоров'я, за яких обставин та з яких причин дитина залишилась без батьківського піклування, а також заходи, що були вжиті для захисту прав дитини.

Обстеження умов перебування не проводиться у разі, коли дитина перебуває у закладі охорони здоров'я, притулку для дітей служби у справах дітей, центрі соціально-психологічної реабілітації дітей.

Тимчасове влаштування дітей, які залишились без батьківського піклування, проводиться відповідно до пункту 31 цього Порядку.

7. У разі коли дитина покинута в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я, або її відмовилися забрати батьки чи інші родичі, підкинута чи знайдена, складається акт за формою, затвердженою МОЗ і МВС.

71. У разі коли мати, яка не перебуває у шлюбі, не забрала дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров'я, адміністрація закладу охорони здоров'я негайно повідомляє про таку дитину службу у справах дітей та центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за місцем проживання матері, а якщо місце проживання матері невідоме, - службу у справах дітей за місцем розташування закладу охорони здоров'я.

(абзац перший пункту 71 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 р. N 624)

Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді зобов'язаний з'ясувати обставини відмови матері забрати дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров'я, провести у разі потреби відповідну роботу із соціальної підтримки матері з метою зміни її намірів і створення сприятливих умов для виконання нею обов'язків з виховання та утримання дитини та поінформувати у двомісячний строк службу у справах дітей про результати проведеної роботи.

(пункт 71 доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 р. N 624,
у зв'язку з цим абзаци другий - четвертий
 вважати відповідно абзацами третім - п'ятим)

Служба у справах дітей надсилає протягом семи днів з дня надходження такого повідомлення запит до відділу реєстрації актів цивільного стану за місцем державної реєстрації народження дитини з метою отримання повного витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про реєстрацію народження дитини.

Після надходження від відділу державної реєстрації актів цивільного стану повного витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про реєстрацію народження дитини із зазначенням відомостей про батька, записаних на підставі статей 126 і 128 Сімейного кодексу України, служба у справах дітей вживає заходів до з'ясування його фактичного місцезнаходження та надсилає (вручає) йому письмове повідомлення про обов'язок забрати дитину для утримання та виховання з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров'я.

У повідомленні служба у справах дітей зазначає відомості про дитину, адресу закладу охорони здоров'я, у якому перебуває дитина, строк, протягом якого необхідно забрати дитину, а також правові наслідки у разі, якщо батько відмовиться забрати або не забере дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров'я у визначений строк.

(Порядок доповнено пунктом 71 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 р. N 1024)

8. Якщо виникла безпосередня загроза життю або здоров'ю дитини, орган опіки та піклування, якому стало відомо про це, приймає рішення про негайне відібрання дитини у батьків або осіб, які їх замінюють.

Для прийняття рішення про негайне відібрання дитини у батьків або осіб, які їх замінюють, служба у справах дітей негайно після отримання повідомлення про безпосередню загрозу життю або здоров'ю дитини разом з уповноваженим підрозділом органів Національної поліції, фахівцем із соціальної роботи, представниками закладу охорони здоров'я проводить оцінку рівня безпеки дитини згідно з додатком 10. До проведення оцінки рівня безпеки дитини можуть бути додатково залучені уповноважені суб'єкти в межах своїх повноважень.

У разі виявлення (підтвердження) за результатами оцінки рівня безпеки дитини фактів безпосередньої загрози її життю або здоров'ю та потреби у вжитті невідкладних заходів до забезпечення її безпеки дитина може бути невідкладно направлена до закладів охорони здоров'я для обстеження стану її здоров'я, надання необхідної медичної допомоги в стаціонарних умовах та документування фактів жорстокого поводження з нею або тимчасово влаштована відповідно до пункту 31 цього Порядку.

Після вжиття невідкладних заходів до забезпечення безпеки дитини служба у справах дітей в той же день подає районній, районній у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчому органу міської, районної у місті (в разі утворення) ради, сільській, селищній раді об'єднаної територіальної громади клопотання про невідкладене відібрання дитини у батьків або осіб, які їх замінюють. Після надходження клопотання уповноважена особа районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади протягом одного дня розглядає порушене питання та приймає відповідне рішення.

У разі надходження та підтвердження інформації про загрозу життю або здоров'ю дитини, яка проживає на території села, селища, що не залишає часу для залучення інших уповноважених суб'єктів, виконавчий орган відповідної сільської, селищної ради, невідкладно, у момент підтвердження відповідної інформації, приймає рішення про негайне відібрання дитини у батьків або осіб, які їх замінюють, забезпечує її тимчасове влаштування та в день відібрання дитини письмово повідомляє про це службі у справах дітей.

(абзац п'ятий пункту 8 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. N 585)

Про відібрання дитини у батьків або осіб, які їх замінюють, орган опіки та піклування того ж дня письмово інформує органи прокуратури за місцем проживання дитини та у семиденний строк після прийняття рішення звертається до суду з позовом про позбавлення батьків чи одного з них батьківських прав, про відібрання дитини в матері, батька без позбавлення батьківських прав.

(абзаци другий - п'ятий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1017,
 від 05.08.2015 р. N 551
,
від 13.07.2016 р. N 437
,
замінено абзацами згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 р. N 800,
у зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий
 вважати відповідно абзацами сьомим - дев'ятим)

Служба у справах дітей за участю інших структурних підрозділів районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті, сільської, селищної ради, у тому числі об'єднаної територіальної громади, здійснює підготовку документів для звернення органу опіки та піклування до суду про позбавлення батьків чи одного з них батьківських прав або відібрання дитини у матері, батька без позбавлення їх батьківських прав.

У разі прийняття судом рішення про відібрання дитини у батьків без позбавлення їх батьківських прав служба у справах дітей протягом тижня інформує центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за місцем проживання сім'ї для надання соціальних послуг сім'ї. Результати проведеної центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді роботи враховуються службою у справах дітей під час підготовки висновку про доцільність поновлення або позбавлення батьків батьківських прав.

(абзаци восьмий та дев'ятий пункту 8 замінено абзацом восьмим
згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 р. N 624,
у зв'язку з цим абзац
десятий вважати абзацом дев'ятим)

Якщо протягом року після прийняття судом рішення про відібрання дитини у батьків не усунені причини, які перешкоджали належному вихованню дитини її батьками, служба у справах дітей за місцем походження дитини, позбавленої батьківського піклування, зобов'язана вжити заходів до позбавлення батьків їх батьківських прав.

9. Протягом двох місяців після виявлення дитини, яка залишилась без батьківського піклування, служба у справах дітей за місцем виявлення дитини разом з адміністрацією закладу, до якого тимчасово її влаштовано, органами Національної поліції, охорони здоров'я вживає заходів до встановлення особи дитини, місця її проживання, відомостей про батьків або осіб, які їх замінюють, інших родичів, місця їх проживання (перебування) та організовує роботу з повернення дитини на виховання в сім'ю чи заклад, який вона самовільно залишила, або забезпечує підготовку документів для надання їй статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

(абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 р. N 624,
від 13.07.2016 р. N 437)

У разі коли дитина деякий час перебувала поза сімейним оточенням і місце проживання (перебування) її батьків не встановлено, її влаштування і встановлення статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, забезпечує служба у справах дітей за місцем виявлення дитини.

Строки підготовки документів для надання дитині, розлученій із сім'єю, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, встановлюються з урахуванням строків, визначених Законом України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" для визнання дитини біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

(пункт 9 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 р. N 832)

10. Після встановлення особи дитини та місця її проживання служба у справах дітей письмово повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, службу у справах дітей за місцем проживання дитини, а у разі, коли дитині надано статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, - службу у справах дітей за місцем її походження, про місце знаходження дитини.

11. Служба у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини:

протягом 15 календарних днів після надходження повідомлення вивчає умови проживання та утримання дитини батьками або особами, які їх замінюють, розглядає питання про доцільність (недоцільність) повернення дитини до батьків, осіб, які їх замінюють, або до закладу (якщо встановлено, що дитина самовільно залишила медичний, навчальний, виховний заклад, інший заклад або установу, в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування), готує відповідний висновок з урахуванням інтересів дитини, надсилає його керівникові закладу, в якому тимчасово перебуває дитина;

не пізніше ніж протягом одного місяця з дня надходження повідомлення забезпечує повернення дитини до батьків, осіб, які їх замінюють, або до закладу, який вона самовільно залишила (у разі прийняття рішення про доцільність повернення дитини);

не пізніше ніж протягом одного місяця з дня надходження повідомлення вирішує питання щодо подальшого влаштування дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування (у разі прийняття рішення про недоцільність повернення дитини до опікуна/піклувальника, в прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу або до закладу, який вона самовільно залишила);

готує документи відповідно до пунктів 13 - 25 цього Порядку (в разі прийняття рішення про недоцільність повернення дитини до батьків).

(абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1017
,
замінено абзацами першим - п'ятим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 р. N 624,
у зв'язку з цим абзаци другий і третій
 вважати відповідно абзацами шостим і сьомим)

У разі коли дитина тимчасово перебуває в сім'ї родичів або інших осіб, з якими у неї склалися близькі стосунки (сусіди, знайомі), висновок про доцільність (недоцільність) повернення її до батьків або закладу, який вона самовільно залишила, надсилається службі у справах дітей за місцем виявлення дитини.

Під час вирішення питання про повернення дитини до батьків, осіб, які їх замінюють, або до закладу, який вона самовільно залишила, враховується думка дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити. Думка дитини має бути зазначена у висновку про доцільність (недоцільність) її повернення.

12. Передача дитини батькам, особам, які їх замінюють, адміністрації закладу, який вона самовільно залишила, здійснюється у присутності працівника служби у справах дітей за місцем розташування закладу, в якому тимчасово перебувала дитина, про що складається акт за формою згідно з додатком 2 у трьох примірниках, перший з яких зберігається у такому закладі, другий - у службі у справах дітей і третій - у батьків або осіб, які їх замінюють.

(пункт 12 у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1017
,
від 22.10.2014 р. N 624)

Ведення обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

13. Облік дітей, які залишились без батьківського піклування, здійснює служба у справах дітей за місцем проживання батьків дитини або одного з них, з яким проживала дитина до настання обставин, за яких вона залишилася без піклування батьків, незалежно від місця виявлення дитини, а дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - служба у справах дітей за місцем походження дитини.

У разі коли батьки дитини або місце їх проживання невідомі, дитина, яка залишилась без батьківського піклування, береться на облік у службі у справах дітей за місцем виявлення дитини або місцем розташування закладу охорони здоров'я, в якому дитину залишили.

Облік дітей, розлучених із сім'єю, веде служба у справах дітей за місцем виявлення дитини.

(пункт 13 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 р. N 832)

14. Відомості про дитину, яка залишилась без батьківського піклування, збираються службою у справах дітей протягом 10 днів після надходження повідомлення про таку дитину. Зазначений строк може бути продовжений за рішенням керівника служби у справах дітей, але не більше ніж на 25 днів.

Служба у справах дітей на підставі зібраних відомостей про дитину приймає рішення, яке оформлюється наказом, про взяття її на первинний облік дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (далі - первинний облік), і вносить дані про таку дитину до книги первинного обліку, яка ведеться за формою згідно з додатком 3. Дитина вважається такою, що взята на первинний облік, з дати прийняття такого рішення.

Підставою для прийняття рішення про взяття дитини на первинний облік є акт обстеження умов перебування дитини, в якому зазначається факт відсутності батьківського піклування, або інші документи, що підтверджують факт залишення дитини без батьківського піклування.

Підставою для прийняття рішення про взяття дитини, розлученої із сім'єю, на первинний облік є акт про виявлення дитини, розлученої із сім'єю, складений за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України. 

(пункт 14 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 р. N 832)

Після взяття дитини на первинний облік служба у справах дітей разом з працівниками уповноважених суб'єктів, до компетенції яких належить питання надання послуг дітям і сім'ям і забезпечення захисту їх прав, складає індивідуальний план соціального захисту дитини, залишеної без батьківського піклування, дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування (далі - індивідуальний план), за формою, затвердженою Мінсоцполітики, який затверджується комісією з питань захисту прав дитини.

(пункт 14 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 р. N 800
,
абзац п'ятий пункту 14 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. N 585)

Абзац шостий пункту 14 виключено

(пункт 14 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 р. N 800
,
абзац шостий пункту 14 виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. N 585)

У разі коли дитина-сирота, дитина, позбавлена батьківського піклування, проживає (перебуває) у закладі охорони здоров'я, освіти або іншому дитячому закладі не за місцем її первинного обліку, індивідуальний план складається службою у справах дітей за місцем первинного обліку дитини з урахуванням пропозицій служби у справах дітей, інших уповноважених суб'єктів за місцем її проживання (перебування).

(пункт 14 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 р. N 800
,
абзац сьомий пункту 14 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. N 585)

У разі коли дитина-сирота, дитина, позбавлена батьківського піклування, влаштована під опіку або піклування, в прийомну сім'ю або дитячий будинок сімейного типу та проживає не за місцем її первинного обліку, індивідуальний план складається службою у справах дітей за місцем її проживання (перебування).

(пункт 14 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. N 585)

15. Відомості про дитину, яка поставлена на первинний облік, вносяться до єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім'ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів (далі - єдиний банк даних).

У єдиному банку даних відомості про кожну дитину зберігаються в електронній обліково-статистичній картці дитини, яка складається на підставі документів, що посвідчують особу дитини. З електронної обліково-статистичної картки виготовляється дублікат на паперовому носії інформації (далі - дублікат обліково-статистичної картки).

16. Форма електронної обліково-статистичної картки дитини затверджується Мінсоцполітики.

(пункт 16 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 р. N 415)

17. Дублікат обліково-статистичної картки підписується оператором єдиного банку даних із зазначенням дати його виготовлення, засвідчується підписом керівника, скріпленим печаткою служби у справах дітей, і зберігається в її особовій справі.

У разі зміни місця проживання (перебування), форми влаштування дитини до її особової справи додається дублікат обліково-статистичної картки, виготовлений на момент переміщення дитини.

18. Служба у справах дітей за місцем первинного обліку дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, здійснює її супровід до досягнення повноліття або зняття її з цього обліку на підставах, передбачених у пункті 20 цього Порядку.

Служба у справах дітей у разі зміни форми влаштування дитини передає її особову справу з оригіналами документів за новим місцем влаштування. Переміщення дитини, зміна її життєвих обставин чи стану здоров'я фіксуються в її електронній обліково-статистичній картці.

На кожну дитину-сироту та дитину, позбавлену батьківського піклування, формується особова справа, яка зберігається в службі у справах дітей протягом п'яти років після досягнення дитиною повноліття. Після закінчення цього строку особова справа передається до архіву.

Порядок ведення особової справи дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, затверджується Мінсоцполітики.

(абзац четвертий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 р. N 415)

19. Про зміну місця проживання (перебування), форми влаштування та статусу дитини служба у справах дітей за місцем її проживання (перебування) протягом семи днів подає інформацію службі у справах дітей за місцем первинного обліку дитини, а у разі, коли дитина може бути усиновленою, - також уповноваженому органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, службі у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, в яких дитина перебуває на регіональному обліку, Мінсоцполітики, до якої додаються копії відповідних документів.

(абзац перший пункту 19 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 р. N 415)

У разі надходження нової інформації про дитину служба у справах дітей за місцем її первинного обліку протягом доби вносить таку інформацію до електронної обліково-статистичної картки дитини.

Якщо встановлено, що дитина перебуває на первинному обліку одночасно у кількох службах у справах дітей, її залишають на обліку в службі у справах дітей за місцем набуття дитиною статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. У разі коли дитина ще не набула такого статусу, вона залишається на обліку в службі у справах дітей, яка раніше прийняла рішення про взяття дитини на первинний облік.

У разі коли дитина проживає (перебуває) не за місцем її походження, відомості про таку дитину заносяться до книги обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які прибули з інших територій, в якій зазначається прізвище, ім'я, по батькові дитини, дата народження, місце первинного обліку, форма влаштування, місце її проживання, номер і дата листа-повідомлення про зміну місця проживання.

(пункт 19 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1017)

У разі тимчасового виїзду дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування за межі України з метою лікування, навчання, участі у фестивалях, наукових виставках, учнівських олімпіадах та конкурсах, екологічних, технічних, мистецьких, туристичних, дослідницьких, спортивних заходах, оздоровлення та відпочинку дитини за кордоном, у тому числі у складі організованої групи дітей, та перебування її за межами України строком до 90 днів опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі та інші законні представники дитини зобов'язані повідомити про це службу у справах дітей за місцем первинного обліку. У разі тимчасового виїзду дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, за межі України строком більш як на 90 днів опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі та інші законні представники дитини зобов'язані повідомити про це службу у справах дітей за місцем первинного обліку та поставити дитину на консульський облік за місцем її фактичного перебування.

(пункт 19 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.01.2020 р. N 85)

20. Рішення про зняття дитини з первинного обліку приймається відповідною службою у справах дітей і оформлюється наказом у разі:

повернення дитини на виховання до батьків або до одного з них;

усиновлення дитини;

досягнення дитиною повноліття;

набуття дитиною чи надання їй повної цивільної дієздатності;

смерті дитини;

взяття дитини на первинний облік за місцем походження.

(пункт 20 доповнено новим абзацом сьомим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1017)

Дитина вважається такою, що знята з первинного обліку, з дати прийняття відповідного рішення.

(пункт 20 доповнено новим абзацом восьмим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1017
,
 у зв'язку з цим абзац сьомий вважати відповідно абзацом дев'ятим
)

Інформація про зняття дитини з первинного обліку вноситься до книги первинного обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і єдиного банку даних.

Рішення про зняття з первинного обліку дитини, розлученої із сім'єю, приймається також на підставі:

(пункт 20 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 р. N 832)

рішення суду про відмову у визнанні дитини біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

(пункт 20 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 р. N 832)

рішення ДМС про втрату чи позбавлення дитини статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, чи про скасування рішення про визнання дитини біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, крім випадку, коли вона втратила статус біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, у зв'язку з набуттям громадянства України.

(пункт 20 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 р. N 832)

Набуття дитиною статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування

21. Для надання дитині статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, служба у справах дітей за місцем походження дитини протягом двох місяців повинна зібрати необхідні документи (свідоцтво про народження дитини та документи, що засвідчують обставини, за яких дитина залишилась без батьківського піклування).

Для надання дитині, розлученій із сім'єю, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, служба у справах дітей за місцем її виявлення збирає необхідні документи (свідоцтво про народження дитини та/або посвідчення біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, а також документи, що засвідчують обставини, за яких дитина залишилася без батьківського піклування) з урахуванням строків, визначених Законом України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" для визнання дитини біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

(пункт 21 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 р. N 832)

22. Рішення про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, приймається районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, виконавчим органом міської чи районної у місті (в разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади за місцем походження такої дитини за поданням служби у справах дітей.

(абзац перший пункту 22 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 р. N 877)

У рішенні зазначаються прізвище, ім'я, по батькові дитини, дата народження, обставини, за яких вона залишилась без батьківського піклування, документи, які підтверджують ці обставини, та форма влаштування дитини.

23. Статус дитини-сироти надається дітям, у яких померли або загинули батьки, що підтверджується свідоцтвом про смерть кожного з них.

24. Статус дитини, позбавленої батьківського піклування, надається дітям:

1) батьки яких позбавлені батьківських прав, що підтверджується рішенням суду;

2) які відібрані у батьків без позбавлення батьківських прав, що підтверджується рішенням суду;

3) батьки яких визнані безвісно відсутніми, що підтверджується рішенням суду;

4) батьки яких оголошені судом померлими, що підтверджується свідоцтвом про смерть, виданим органами реєстрації актів цивільного стану;

5) батьки яких визнані недієздатними, що підтверджується рішенням суду;

6) батьки яких відбувають покарання в місцях позбавлення волі, що підтверджується вироком суду;

7) батьки яких під час здійснення кримінального провадження тримаються під вартою, що підтверджується ухвалою слідчого судді (суду);

(підпункт 7 пункту 24 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 19.09.2012 р. N 868)

8) батьки яких знаходяться у розшуку органами Національної поліції, пов'язаному з відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, що підтверджується ухвалою суду або довідкою органів Національної поліції про розшук батьків та відсутність відомостей про їх місцезнаходження;

(підпункт 8 пункту 24 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 р. N 437,
від 03.10.2018 р. N 800)

9) у зв'язку з тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов'язки, що підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я про наявність у батька, матері хвороби, що перешкоджає виконанню ними батьківських обов'язків, виданим у порядку, встановленому МОЗ;

(підпункт 9 пункту 24 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.2013 р. N 224)

10) підкинутим, батьки яких невідомі, покинутим в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я або яких відмовилися забрати з цих закладів батьки, інші родичі, про що складено акт за формою, затвердженою МОЗ і МВС;

11) батьки яких не виконують свої обов'язки з виховання та утримання дитини з причин, які неможливо з'ясувати у зв'язку з перебуванням батьків на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі або в районі проведення антитерористичної операції і заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що підтверджується актом, складеним службою у справах дітей за формою згідно з додатком 11;

(пункт 24 доповнено підпунктом 11 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 р. N 624
,
підпункт 11 пункту 24 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 р. N 436)

12) розлученим із сім'єю, визнаним біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, відповідно до Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" (за наявності письмової інформації територіального органу ДМС про розшук батьків або інших законних представників і відсутність відомостей про їх місцезнаходження).

(пункт 24 доповнено підпунктом 12 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 р. N 832)

25. Якщо у випадках, зазначених у пунктах 23 і 24 цього Порядку, дитину виховувала одинока мати, до документів додається довідка, видана органом реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження дитини, про те, що відомості про батька внесені за вказівкою матері відповідно до статті 135 Сімейного кодексу України.

26. Дитина втрачає статус дитини-сироти у разі:

1) усиновлення дитини, що підтверджується рішенням суду;

2) визнання батьківства, що підтверджується рішенням суду та свідоцтвом про народження дитини;

3) встановлення факту батьківства, що підтверджується рішенням суду та свідоцтвом про народження дитини;

4) підпункт 4 пункту 26 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1017)

27. Дитина втрачає статус дитини, позбавленої батьківського піклування, у разі поновлення піклування обох або одного з батьків на підставі:

1) скасування рішення суду про позбавлення батьківських прав;

2) поновлення матері, батька дитини у батьківських правах;

3) скасування рішення суду про відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав;

4) рішення суду про повернення батькам дитини, яка в судовому порядку була відібрана у них;

5) скасування рішення суду про визнання матері, батька дитини недієздатними;

6) рішення суду про визнання матері, батька дитини дієздатними;

7) скасування рішення суду про оголошення матері, батька дитини померлими;

8) скасування рішення суду про оголошення матері, батька дитини безвісно відсутніми;

9) усиновлення дитини, що підтверджується рішенням суду;

10) визнання батьківства, що підтверджується рішенням суду та свідоцтвом про народження;

11) встановлення факту батьківства, що підтверджується рішенням суду та свідоцтвом про народження дитини;

12) підпункт 12 пункту 27 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1017)

13) документів, що підтверджують особу дитини, відомостей про батьків та висновку органу опіки та піклування про можливість передачі батькам (або одному з них) дитини, у тому числі дитини, якій надано статус дитини, позбавленої батьківського піклування, на підставі підпунктів 11 і 12 пункту 24 цього Порядку;

(підпункт 13 пункту 27 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 р. N 624,
від 16.11.2016 р. N 832) 

14) довідки про повернення матері, батька з місць позбавлення волі або звільнення з-під варти, заяви матері, батька, поданої районній, районній у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчому органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади, про повернення їм дитини та висновку цього органу про можливість передачі дитини для подальшого виховання матері, батькові.

Служба у справах дітей за місцем походження дитини, позбавленої батьківського піклування, на підставі заяви матері, батька, які повернулися з місць позбавлення волі, про повернення їм дитини обстежує їх житлово-побутові умови, перевіряє наявність або відсутність заробітку чи іншого доходу, про що складає відповідний акт, звертається до закладу, установи чи організації, що надає соціальні послуги дітям і сім'ям з дітьми (далі - соціальний заклад), та/або фахівця із соціальної роботи щодо забезпечення проведення оцінки їх потреб з метою встановлення спроможності матері, батька виконувати обов'язки з виховання дитини та догляду за нею та готує висновок районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади про можливість передачі дитини для подальшого виховання матері чи батькові.

(абзац другий підпункту 14 пункту 27 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 р. N 800)

Якщо за результатами розгляду питання про можливість передачі дитини матері, батькові, які повернулися з місць позбавлення волі, районна, районна у мм. Києві та Севастополі держадміністрація, виконавчий орган міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади зробить висновок про неможливість передачі дитини для подальшого виховання матері, батькові служба у справах дітей за місцем походження дитини, позбавленої батьківського піклування, протягом двох місяців збирає документи, необхідні для порушення питання про позбавлення батьків їх батьківських прав. Такі документи можуть бути підготовлені також у разі, коли після повернення з місць позбавлення волі або звільнення з-під варти, батьки не звернулися із заявою про повернення дитини.

28. Дитина втрачає статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, також у разі досягнення нею повноліття.

(пункт 28 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1017)

29. У разі зміни або втрати дитиною статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, служба у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини протягом 10 днів повідомляє про це службу у справах дітей за місцем походження дитини.

30. Рішення про втрату дитиною статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування на підставах, зазначених у пунктах 26 і 27 цього Порядку, приймається районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, виконавчим органом міської чи районної у місті (в разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади за місцем її походження за поданням служби у справах дітей.

(пункт 30 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1017
,
абзац перший пункту 30 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 р. N 877)

Рішення про втрату дитиною статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, не приймається в разі її смерті.

(пункт 30 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 р. N 832)

Влаштування дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

31. Тимчасове влаштування дитини, яка залишилася без батьківського піклування, у тому числі дитини, розлученої із сім'єю, проводять у межах компетенції служба у справах дітей та уповноважений орган Національної поліції за місцем виявлення дитини.

Дитина, яка залишилася без батьківського піклування, у тому числі дитина, розлучена із сім'єю, тимчасово може бути влаштована у:

сім'ю родичів, знайомих;

сім'ю патронатного вихователя;

притулок для дітей служби у справах дітей;

центр соціально-психологічної реабілітації дітей;

центр соціальної підтримки дітей та сімей;

соціально-реабілітаційний центр (дитяче містечко);

будинок дитини, дитячий будинок-інтернат системи соціального захисту населення;

(абзаци третій - сьомий пункту 31 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 р. N 148
,
замінено абзацами згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 р. N 800,
у зв'язку з цим абзаци восьмий - п'ятнадцятий
 вважати відповідно абзацами десятим - сімнадцятим
,
абзац дев'ятий пункту 31 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. N 585)

стаціонарну службу (відділення) центру соціальних служб, що здійснює соціально-психологічну реабілітацію дітей;

(пункт 31 доповнено новим абзацом десятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. N 585)

стаціонарну службу (відділення) соціально-психологічної реабілітації дітей (надання послуги соціально-психологічної реабілітації дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах) центру надання соціальних послуг.

(пункт 31 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. N 585,
у зв'язку з цим абзаци десятий - сімнадцятий
 вважати відповідно абзацами дванадцятим - дев'ятнадцятим)

Дитина, в якої є родичі або інші особи, з якими в неї на момент залишення без батьківського піклування склалися близькі стосунки (сусіди, знайомі) та які бажають залишити її на виховання у своїй сім'ї, може перебувати в їх сім'ї до прийняття рішення про влаштування дитини. Підставою для тимчасового перебування дитини в сім'ї родичів або інших осіб, з якими у неї склалися близькі стосунки, є наказ служби у справах дітей про тимчасове влаштування дитини, виданий на підставі:

заяви особи про надання згоди на тимчасове влаштування в її сім'ю дитини, а також копія паспортного документа або посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, або довідки про звернення за захистом в Україні. У разі подання копії паспортного документа іноземця до неї додається копія посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання в Україні;

акта обстеження умов проживання особи;

згоди дитини (якщо вона може висловити свою думку) у вигляді її письмової заяви, написаної власноручно в присутності посадової особи, яка приймає документи, про що робиться відмітка на заяві із зазначенням прізвища, імені, по батькові, підпису посадової особи та дати.

Якщо дитина не може дати письмової згоди, про форму та зміст такої згоди посадова особа, яка приймає документи, складає акт за формою, встановленою Мінсоцполітики;

письмової згоди всіх повнолітніх членів сім'ї, що проживають разом із особою, яка надала згоду на тимчасове влаштування в її сім'ю дитини для проживання на одній житловій площі, написаної власноручно в присутності посадової особи, яка приймає документи, про що на заяві робиться відмітка із зазначенням прізвища, імені, по батькові, підпису посадової особи та дати.

Якщо місце проживання особи, яка надала згоду на тимчасове влаштування в її сім'ю дитини, не є місцем виявлення дитини, обстеження умов проживання такої особи проводить служба у справах дітей за місцем проживання особи.

(пункт 31 із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1017
,
від 22.10.2014 р. N 624,
від 05.08.2015 р. N 551,
від 13.07.2016 р. N 437
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 16.11.2016 р. N 832)

Тимчасове влаштування дитини в сім'ю патронатного вихователя здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

(пункт 31 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 р. N 148)

32. Якщо під час обстеження умов перебування дитини підтвердився факт залишення дитини без батьківського піклування, служба у справах дітей або виконавчий орган сільської, селищної ради протягом одного дня забезпечують тимчасове влаштування такої дитини.

33. Тимчасове влаштування підкинутої чи знайденої дитини, дитини з ознаками насильства або жорстокого поводження, а також дитини, розлученої із сім'єю, проводиться після надання їй необхідної медичної допомоги, завершення медичного обстеження чи лікування.

Медичне обстеження підкинутої чи знайденої дитини, дитини з ознаками насильства або жорстокого поводження у медичному закладі або її влаштування до нього в разі виникнення потреби в наданні їй медичної допомоги чи лікуванні проводиться за клопотанням служби у справах дітей чи уповноваженого органу Національної поліції за місцем виявлення дитини.

Медичне обстеження дитини, розлученої із сім'єю, у медичному закладі або її влаштування до нього в разі виникнення потреби в наданні їй медичної допомоги чи лікуванні проводиться за клопотанням служби у справах дітей за місцем виявлення дитини за сприяння територіального органу ДМС.

(пункт 33 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 р. N 624
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 16.11.2016 р. N 832)

34. Безпритульні діти підлягають негайному влаштуванню у притулок або центр за місцем виявлення дитини у встановленому законодавством порядку.

Після тимчасового влаштування такої дитини служба у справах дітей за місцем виявлення дитини та адміністрація притулку, центру вживають заходів до встановлення особи дитини, її родинних зв'язків тощо.

Після встановлення особи дитини розглядається питання про її повернення на виховання до батьків або осіб, які їх замінюють, відповідно до пунктів 10 - 12 цього Порядку. В разі неможливості або недоцільності повернення дитини на виховання до батьків або осіб, які їх замінюють, служба у справах дітей за місцем походження дитини збирає документи, зазначені у пункті 24 цього Порядку, для підтвердження обставин, за яких дитина втратила батьківське піклування.

(абзац третій пункту 34 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 р. N 624)

35. Після встановлення статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, районна, районна у мм. Києві та Севастополі держадміністрація, виконавчий орган міської, районної в місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади за місцем походження такої дитини вживає вичерпних заходів до влаштування її в сім'ю громадян України (усиновлення, під опіку, піклування, у прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу).

До закладів охорони здоров'я, загальної середньої освіти (у тому числі спеціальної та спеціалізованої), іншого закладу або установи (незалежно від форми власності та підпорядкування), в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дитина може бути зарахована у разі, коли з певних причин відсутня можливість влаштування її на виховання в сім'ю.

Матеріали, підготовлені службою у справах дітей, в яких обґрунтовано викладені підстави для зарахування дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, до закладу охорони здоров'я, загальної середньої освіти (у тому числі спеціальної та спеціалізованої), іншого закладу або установи (незалежно від форми власності та підпорядкування), в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, розглядаються на засіданні комісії з питань захисту прав дитини.

Зарахування дітей до закладу охорони здоров'я, загальної середньої освіти (у тому числі спеціальної та спеціалізованої), іншого закладу або установи (незалежно від форми власності та підпорядкування), в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, здійснюється відповідно до направлення (путівки) служби у справах дітей за формою згідно з додатком 12.

Направлення (путівку) на зарахування дитини до закладу охорони здоров'я, загальної середньої освіти (у тому числі спеціальної та спеціалізованої), іншого закладу або установи (незалежно від форми власності та підпорядкування), в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, районного, міського (районного в місті), сільського, селищного підпорядкування видає служба у справах дітей за місцем первинного обліку дитини за погодженням із структурним підрозділом з питань освіти, охорони здоров'я, соціального захисту населення місцевої держадміністрації або виконавчим органом сільської, селищної, міської (районної в місті) ради, у сфері управління якого перебуває заклад.

У разі коли дитина зараховується до закладу охорони здоров'я, загальної середньої освіти (у тому числі спеціальної та спеціалізованої), іншого закладу або установи (незалежно від форми власності та підпорядкування), в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, регіонального підпорядкування, направлення (путівка) видається службою у справах дітей обласної, Київської або Севастопольської міської держадміністрації (органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим) за наявності всіх необхідних документів за погодженням із відповідним структурним підрозділом з питань освіти, охорони здоров'я, соціального захисту населення місцевої держадміністрації, у сфері управління якого перебуває заклад.

Рішення про зарахування дитини до закладу охорони здоров'я, загальної середньої освіти (у тому числі спеціальної та спеціалізованої), іншого закладу або установи (незалежно від форми власності та підпорядкування), в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, приймається районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, виконавчим органом міської, районної в місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади за місцем походження або за місцем проживання (перебування) дитини. У цьому рішенні обов'язково зазначається найменування закладу або установи та строк перебування в ньому дитини, який не може перевищувати: шести місяців у разі зарахування дитини до будинку дитини (у тому числі спеціалізованого), одного року у разі зарахування дитини до дитячого будинку-інтернату, одного навчального року у разі зарахування дитини до закладу загальної середньої освіти. Продовження строку перебування дитини в закладі незалежно від типу, форми власності та підпорядкування визначається рішенням органу опіки та піклування після розгляду на засіданні комісії з питань захисту прав дитини стану виконання індивідуального плану соціального захисту дитини в частині забезпечення її права на виховання в сім'ї.

Зарахування дитини до закладу охорони здоров'я, загальної середньої освіти (у тому числі спеціальної та спеціалізованої), іншого закладу або установи (незалежно від форми власності та підпорядкування), в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, не звільняє районну, районну у мм. Києві та Севастополі держадміністрацію, виконавчий орган міської, районної в місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади за місцем походження або за місцем проживання (перебування) дитини від обов'язку продовжувати роботу з реалізації права цієї дитини на сімейне виховання.

Не допускається одночасне застосування до дитини різних форм влаштування.

Під час визначення форми влаштування в інтересах дитини мають бути враховані обставини, за яких дитина втратила батьківське піклування, її життєвий шлях, родинні зв'язки, наявність братів і сестер, контакти із соціальним оточенням, стан здоров'я, освіта, інші потреби.

(пункт 35 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 р. N 624,
від 03.10.2018 р. N 800,
від 01.06.2020 р. N 586,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 02.09.2020 р. N 853,
яка застосовується з
01.09.2020 р.)

36. Рідні брати і сестри не можуть бути роз'єднані під час влаштування. У разі неможливості влаштувати їх разом через стан здоров'я одного з братів/сестер опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, керівники закладів зобов'язані забезпечити постійні контакти між дітьми, в тому числі періодичні зустрічі, листування, телефонні розмови, обмін фотокартками тощо. Якщо за віком або станом здоров'я дитина не може самостійно писати, повідомлення від її імені та з її слів пишуть особи, які здійснюють догляд за дитиною. Періодичність зустрічей встановлюється залежно від обставин перебування дітей, але не рідше ніж два рази на рік.

37. Для влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, служба у справах дітей за місцем походження дитини повинна зібрати такі документи:

свідоцтво про народження або посвідчення біженця або посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, видане відповідно до Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту";

(абзац другий пункту 37 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 р. N 832)

реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності);

(абзац третій пункту 37 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 р. N 624)

відомості про батьків (документи, зазначені в пунктах 23 - 25 цього Порядку) та родичів дитини;

довідку про склад сім'ї або осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, будинку;

які підтверджують право власності дитини на нерухомість (у разі наявності);

опис майна дитини;

висновок про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини, складений за формою згідно з додатком 4;

відомості або документи про освіту дитини (для дітей шкільного віку);

дублікат обліково-статистичної картки;

довідку про призначення та виплату пенсії, державної соціальної допомоги, аліментів тощо (у разі наявності);

ощадну книжку дитини або договір про відкриття рахунка в установі банку (у разі наявності);

рішення про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

У разі влаштування дитини, розлученої із сім'єю, яка набула статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, до її особової справи додаються:

(пункт 37 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 р. N 832)

акт про виявлення дитини, розлученої із сім'єю, складений за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України;

(пункт 37 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 р. N 832)

посвідчення біженця або посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

(пункт 37 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 р. N 832)

письмова інформація територіального органу ДМС про розшук батьків або інших законних представників та відсутність відомостей про їх місцезнаходження.

(пункт 37 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 р. N 832)

38. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, можуть бути влаштовані тільки в сім'ї повнолітніх осіб.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, не можуть бути влаштовані в сім'ї осіб, які:

визнані в установленому порядку недієздатними або обмежено дієздатними;

позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені;

були усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним, опіку, піклування чи діяльність прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу було припинено з їх вини;

були засуджені за злочини проти життя і здоров'я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також за злочини, передбачені статтями 148, 150, 1501, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324 і 442 Кримінального кодексу України, або мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів;

перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері;

зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;

страждають на хвороби, перелік яких затверджений МОЗ щодо осіб, які не можуть бути усиновлювачами;

є особами з інвалідністю I і II групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують стороннього догляду;

(абзац десятий пункту 38 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.02.2020 р. N 132)

проживають на спільній житловій площі з членами сім'ї, які мають розлади здоров'я або поведінку чи спосіб життя, що може негативно вплинути на здоров'я дитини, її фізичний, психічний, моральний стан або інтелектуальний розвиток;

не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу);

поведінка та інтереси яких суперечать інтересам дитини, яка може бути влаштована в сім'ю на виховання.

(пункт 38 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 06.01.2010 р. N 20)

39. Особи, в сім'ї яких влаштовуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, зобов'язані пройти за направленням служб у справах дітей курс навчання з проблем виховання таких дітей (за винятком осіб, які бажають усиновити дитину) в центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

(абзац перший пункту 39 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1017)

Родичі дитини, які мають намір взяти її під опіку, піклування, не зобов'язані проходити курс навчання, але за власним бажанням відповідно до рекомендації служби у справах дітей за місцем походження дитини або за місцем свого проживання вони можуть його пройти.

(абзац другий пункту 39 у редакції постанов
 Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1017,
від 22.10.2014 р. N 624)

40. Особа, яка виявила бажання взяти на виховання в сім'ю дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, подає службі у справах дітей за місцем свого проживання:

заяву (від подружжя приймається спільна заява, підписана обома подружжями);

довідку про доходи за останні шість місяців або копію декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку;

документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;

копію свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);

довідку про проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

(абзац шостий пункту 40 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 р. N 800)

копію паспорта;

висновок про стан здоров'я заявника, складений за формою згідно з додатком 5;

довідку від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом із заявниками;

довідку про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видану територіальним центром з надання сервісних послуг МВС за місцем проживання заявника;

(абзац десятий пункту 40 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1017
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 р. N 437)

письмову згоду всіх повнолітніх членів сім'ї, що проживають разом з особою, яка бажає взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування, утворити прийомну сім'ю або на власній житловій площі - дитячий будинок сімейного типу, засвідчену нотаріально або написану власноручно в присутності посадової особи, яка здійснює прийом документів, про що робиться позначка на заяві із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, підпису посадової особи та дати.

Строк дії документів, зазначених у цьому пункті, становить дванадцять місяців з дати видачі.

41. Служба у справах дітей за місцем проживання особи, яка виявила бажання взяти на виховання в сім'ю дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з урахуванням результатів навчання у центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді:

приймає документи, зазначені у пункті 40 цього Порядку;

реєструє осіб у журналі обліку потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, що ведеться за формою згідно з додатком 6;

вносить відомості про осіб до єдиного банку даних;

протягом 10 днів після отримання заяви складає акт обстеження житлово-побутових умов згідно з додатком 9, який додається до документів;

(пункт 41 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1017)

готує висновок про доцільність (недоцільність) встановлення опіки, піклування та відповідність її/його інтересам дитини.

(пункт 41 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1017)

42. Опіка, піклування над дитиною встановлюється рішенням районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади за наявності документів, зазначених у пункті 40 цього Порядку, або судом.

Опікуном, піклувальником призначається переважно особа, яка перебуває у сімейних, родинних відносинах з підопічним, з урахуванням особистих стосунків між ними, можливості особи виконувати обов'язки опікуна чи піклувальника.

43. У разі призначення опікуна, піклувальника враховується бажання дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. Бесіда з дитиною проводиться працівником служби у справах дітей з урахуванням її віку, обставин, за яких вона втратила батьківське піклування, не принижуючи гідність дитини та осіб, які виявили бажання взяти її під опіку, піклування. За результатами бесіди складається довідка.

44. Рішення про встановлення опіки, піклування приймається у місячний строк після подання заяви і документів, зазначених у пункті 40 цього Порядку.

45. У разі встановлення опіки, піклування над дитиною, яка перебуває у закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, служба у справах дітей разом з адміністрацією закладу забезпечує передачу дитини на виховання опікуну, піклувальнику і відрахування її із закладу протягом 15 днів після прийняття рішення про встановлення опіки, піклування.

46. Опікун, піклувальник має право:

самостійно визначати способи виховання з урахуванням думки дитини і рекомендацій органу опіки та піклування;

вимагати повернення дитини від будь-якої особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду;

давати згоду на усиновлення підопічного;

самостійно здійснювати витрати, необхідні для задоволення потреб підопічного, за рахунок призначеної державної допомоги, пенсії, аліментів, доходів від майна підопічного;

представляти інтереси підопічного в установах, організаціях і закладах.

47. Опікун, піклувальник зобов'язаний:

виховувати дитину, піклуватися про її здоров'я, психічний стан, фізичний і духовний розвиток, готувати до самостійного життя, забезпечувати її догляд і лікування;

створити належні побутові умови та умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти;

вживати заходів до захисту цивільних прав та інтересів підопічного;

щороку з моменту призначення подавати службі у справах дітей за місцем свого проживання (перебування) висновок про стан здоров'я опікуна, піклувальника, складений за формою згідно з додатком 5.

(пункт 47 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 р. N 800)

48. Соціальний супровід стосовно дітей, які перебувають під опікою, піклуванням та у складних життєвих обставинах, здійснюється центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за місцем проживання дитини з опікуном, піклувальником.

(пункт 48 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1017)

49. Орган, який встановив опіку, піклування, за заявою особи може звільнити її від здійснення повноважень опікуна, піклувальника.

Заява про звільнення від здійснення повноважень опікуна, піклувальника розглядається протягом місяця.

Районна, районна у мм. Києві та Севастополі держадміністрація, виконавчий орган міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади або суд може звільнити особу від здійснення повноважень опікуна, піклувальника у разі невиконання нею своїх обов'язків, у тому числі вчинення домашнього насильства стосовно дитини, поміщення дитини до медичного, навчального, виховного закладу, іншого закладу або установи, в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, у разі, коли між опікуном, піклувальником та дитиною склалися стосунки, які перешкоджають здійсненню опіки, піклування, а також за наявності обставин, зазначених у статті 212 Сімейного кодексу України.

(абзац третій пункту 49 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 р. N 20,
від 22.10.2014 р. N 624
,
від 01.06.2020 р. N 585)

Служба у справах дітей готує проект рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади про звільнення опікуна, піклувальника від здійснення повноважень або на вимогу суду - проект висновку районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади про доцільність звільнення опікуна, піклувальника від зазначених повноважень.

50. Опіка, піклування припиняється у разі:

передачі дитини батькам (усиновлювачам);

реєстрації шлюбу;

надання дитині повної цивільної дієздатності;

смерті опікуна, піклувальника або підопічного.

Проект висновку районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади для подання до суду (у разі встановлення опіки, піклування судом) або проект рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади про припинення опіки готує відповідна служба у справах дітей.

Якщо дитина досягла 14-річного віку, особа, яка виконувала обов'язки опікуна, стає піклувальником без прийняття окремого рішення.

Окреме рішення також не приймається у разі досягнення підопічним повноліття або його смерті.

(пункт 50 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1017)

51. У разі загрози для життя або здоров'я дитини районна, районна у мм. Києві та Севастополі держадміністрація, виконавчий орган міської чи районної у місті (в разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади може прийняти рішення про негайне відібрання дитини в опікуна, піклувальника.

(абзац перший пункту 51 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 р. N 877)

Якщо дитина відібрана в опікуна, піклувальника, служба у справах дітей за місцем проживання дитини забезпечує її тимчасове влаштування та протягом семи днів подає клопотання голові районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади про припинення опіки, піклування, який протягом десяти днів розглядає клопотання та приймає відповідне рішення.

52. Служба у справах дітей із залученням працівників органів освіти та охорони здоров'я за місцем проживання дитини здійснює контроль за умовами утримання, навчання, виховання дитини, над якою встановлено опіку, піклування, яка влаштована у прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу, шляхом відвідування родини. Періодичність відвідувань установлюється окремим графіком, але не рідше ніж один раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки, піклування, влаштування в прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу.

(пункт 52 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1017)

53. Щороку служба у справах дітей готує висновок про стан утримання, навчання та виховання дитини на основі інформації, що подається працівником центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, який здійснює соціальне супроводження прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу, вихователем дошкільного навчального закладу або класним керівником загальноосвітнього навчального закладу, в якому навчається дитина, дільничним лікарем-педіатром, уповноваженою посадовою особою Національної поліції.

(пункт 53 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1017
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 р. N 437)

531. Районна, районна у мм. Києві та Севастополі держадміністрація, виконавчий орган міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади у разі подання батьками, які залишили дитину в пологовому будинку або іншому закладі охорони здоров'я на підставах, передбачених частиною третьою статті 143 Сімейного кодексу України, заяви про відвідування, спілкування, забирання дитини додому на вихідні дні чи на канікули приймає у 10-денний строк після підготовки службою у справах дітей відповідного висновку рішення про надання дозволу на спілкування.

До заяви додаються копія паспорта та висновок про стан здоров'я кожного з батьків, складений за формою згідно з додатком 5.

(Порядок доповнено пунктом 531 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1017) 

532. Служба у справах дітей за місцем проживання батьків протягом 20 робочих днів після надходження заяви про відвідування, спілкування, забирання дитини додому на вихідні дні чи на канікули:

проводить бесіду з батьками з метою з'ясування мотивів відновлення родинних стосунків, ставлення до дитини;

складає акт обстеження житлово-побутових умов батьків;

з'ясовує позицію служби у справах дітей за місцем перебування дитини на первинному обліку та закладу, в якому вона перебуває;

розглядає питання щодо можливості спілкування дитини з батьками та готує відповідний висновок про надання дозволу або відмову в його наданні.

(Порядок доповнено пунктом 532 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1017) 

54. Після завершення строку перебування у прийомній сім'ї, дитячому будинку сімейного типу, припинення піклування у зв'язку з досягненням повноліття, наданням повної цивільної дієздатності, завершенням навчання у закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дитині видаються:

(абзац перший пункту 54 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1017)

свідоцтво про народження;

довідка про присвоєння ідентифікаційного номера;

рішення про надання дитині статусу дитини-сироти - або дитини, позбавленої батьківського піклування;

відомості про батьків (документи, які підтверджують відсутність батьків або неможливість виконання ними своїх обов'язків);

відомості про наявність і місце проживання братів і сестер, інших близьких родичів;

опис майна;

у разі наявності рухомого або нерухомого майна - документи або засвідчені в установленому порядку їх копії, які підтверджують право власності дитини на це майно або право користування цим майном чи його часткою;

у разі відсутності в дитини житла - копія рішення районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради про взяття дитини на облік громадян України, які потребують поліпшення житлових умов;

документи про освіту (у разі наявності);

договір про відкриття рахунка в установі банку (у разі наявності);

особисті речі дитини.

(абзаци дев'ятий - одинадцятий пункту 54 замінено абзацами
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 р. N 800)

Захист майнових та житлових прав дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

55. Особи, яким стало відомо про наявність у дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, майна, повідомляють про це службу у справах дітей за місцем знаходження майна.

Служба у справах дітей за місцем знаходження майна дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, протягом десяти днів після надходження повідомлення про наявність у неї майна, складає опис такого майна за формою згідно з додатком 7 (далі - опис майна).

56. До опису майна додаються оригінали документів, які підтверджують право власності дитини на майно або їх копії, засвідчені в установленому порядку.

Опис майна складається у двох примірниках, підписується особами, які брали участь у його складанні. Один примірник опису та завірені копії документів зберігаються в службі у справах дітей за місцем знаходження майна, другий примірник та оригінали документів - в особовій справі дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, яка зберігається за місцем влаштування дитини.

(абзац другий пункту 56 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1017)

Якщо місце походження дитини не є місцем знаходження її майна, опис майна складається у трьох примірниках. У такому разі один примірник опису майна та завірені копії документів зберігаються в службі у справах дітей за місцем знаходження майна, другий примірник та оригінали документів - в особовій справі дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, яка зберігається за місцем влаштування дитини, а третій примірник та завірені копії документів подаються в службу у справах дітей за місцем походження дитини.

(абзац третій пункту 56 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1017)

57. Районна, районна у мм. Києві та Севастополі держадміністрація, виконавчий орган міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади за місцем знаходження майна забезпечує збереження майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і вживає заходів до встановлення опіки над майном. Рішення про встановлення опіки над майном приймається за місцем знаходження майна за поданням служби у справах дітей.

58. Для прийняття рішення про встановлення опіки над майном дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, служба у справах дітей подає такі документи:

копію рішення про влаштування дитини;

опис майна, над яким встановлюється опіка;

документи, які підтверджують право власності дитини на майно;

акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна над майном та висновок про можливість виконання ним обов'язків опікуна;

заяву опікуна, піклувальника дитини про відмову бути опікуном над майном дитини, засвідчену нотаріально або написану ним власноручно в присутності посадової особи, яка здійснює прийом документів, про що робиться позначка на заяві із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, підпису посадової особи та дати.

59. Особі, яка призначається опікуном над майном дитини, служба у справах дітей за місцем знаходження майна видає рішення про встановлення опіки над майном, копію опису майна дитини, копії документів, які підтверджують право власності дитини на майно, та забезпечує передачу їм майна дитини на підставі акта приймання-передачі.

Акт приймання-передачі майна складається у двох примірниках, підписується усіма особами, які були присутні під час його складання. Один примірник акта зберігається в службі у справах дітей за місцем знаходження майна, другий передається опікуну над майном.

60. Районна, районна у мм. Києві та Севастополі держадміністрація, виконавчий орган міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади у разі втрати дитиною статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, досягнення дитиною повноліття, надання дитині або набуття нею повної цивільної дієздатності, відмови опікуна над майном від виконання своїх обов'язків, смерті опікуна над майном, смерті дитини приймає рішення про припинення опіки над майном.

У разі неналежного виконання своїх обов'язків опікун над майном дитини може бути звільнений від виконання обов'язків за рішенням органу, який призначив його опікуном.

У разі припинення опіки над майном або звільнення опікуна від його обов'язків служба у справах дітей за місцем знаходження майна зобов'язана протягом п'яти днів прийняти від опікуна майно дитини за актом приймання-передачі.

З метою захисту майнових прав дитини у разі, коли місце проживання (перебування) дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, місце її походження не є місцем знаходження її майна:

(пункт 60 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 р. N 624)

служба у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини інформує служби у справах дітей за місцем походження дитини та за місцем знаходження її майна про зміну життєвих обставин дитини протягом двох тижнів з моменту отримання повідомлення про зміну зазначених обставин;

(пункт 60 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 р. N 624)

служба у справах дітей за місцем знаходження майна дитини повідомляє служби у справах дітей за місцем походження дитини та за місцем її проживання (перебування) про звільнення опікуна над майном дитини від виконання своїх обов'язків, його смерть протягом двох тижнів з моменту отримання повідомлення про зміну зазначених обставин.

(пункт 60 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 р. N 624)

61. Служба у справах дітей за місцем знаходження нерухомого майна дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, веде облік такого майна за формою згідно з додатком 8.

62. Якщо право користування житлом є тільки у дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, за клопотанням служби у справах дітей за місцем її походження або проживання за заявою опікуна, піклувальника районна, районна у мм. Києві та Севастополі держадміністрація, виконавчий орган міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади за місцем знаходження житла вживає заходів для передачі його у власність дитини.

(пункт 62 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. N 423)

63. У разі коли дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування, є спадкоємцем майна, районна, районна у мм. Києві та Севастополі держадміністрація, виконавчий орган міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади за місцем походження дитини призначає особу, яка буде представляти інтереси дитини на час здійснення права на спадкування.

64. У разі коли в дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, відсутнє житло, яке належить їй на праві власності (користування), або повернення до нього неможливе, після досягнення дитиною 16-річного віку служба у справах дітей за місцем походження або проживання дитини чи за місцем обліку такої дитини як внутрішньо переміщеної особи з урахуванням її бажання подає органу опіки та піклування документи дитини, необхідні для взяття її на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і на соціальний квартирний облік.

Орган опіки та піклування за місцем походження або проживання дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, чи за місцем обліку такої дитини як внутрішньо переміщеної особи у разі відсутності у неї житла після закінчення (припинення) її перебування під опікою, піклуванням, у прийомній сім'ї, дитячому будинку сімейного типу, закладі охорони здоров'я, освіти, іншому закладі або іншій установі, в яких проживають діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, позачергово забезпечує її житловим приміщенням.

(пункт 64 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. N 423,
від 22.10.2014 р. N 624,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 22.08.2018 р. N 616)

65. Служба у справах дітей здійснює підготовку і забезпечує контроль за виконанням рішень районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади щодо захисту житлових та майнових прав дітей.

Житло, яке належить дитині-сироті та дитині, позбавленій батьківського піклування, на праві власності, може бути передане в оренду іншій особі за рішенням районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади за місцем знаходження її майна. Відповідне подання готує служба у справах дітей на підставі заяви опікуна (за наявності) над майном дитини.

(пункт 65 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. N 423)

На підставі рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади між опікуном над майном дитини та особою, яка орендує житлове приміщення, укладається договір оренди такого приміщення. Форма примірного договору оренди житлового приміщення затверджується Мінсоцполітики.

(пункт 65 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. N 423
,
 абзац третій пункту 65 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 р. N 415)

Якщо житло дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, яке належить їй на праві власності, перебуває на балансі житлово-будівельного кооперативу, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку та у разі відсутності опікуна над таким майном районна, районна у мм. Києві та Севастополі держадміністрація, виконавчий орган міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади має право укласти з останніми договір про утримання та збереження зазначеного житла.

(пункт 65 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. N 423)

Питання реєстрації у зазначеному житловому приміщенні особи, яка його орендує, та осіб, які постійно проживають разом з нею, вирішується за погодженням з органами опіки та піклування.

(пункт 65 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. N 423)

Служба у справах дітей за місцем знаходження житла, яке належить дитині-сироті та дитині, позбавленій батьківського піклування, на праві власності, повинна не пізніше ніж за шість місяців до дати повернення такої дитини із медичного, навчального, виховного закладу, іншого закладу або установи, в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, від опікуна, піклувальника, з прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу повідомити особу, яка орендує приміщення, про необхідність його звільнення та підготовку для проживання дитини.

(пункт 65 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. N 423
,
абзац шостий пункту 65 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 р. N 624)

66. Служба у справах дітей за місцем знаходження майна надає консультації громадянам з питань підготовки необхідних документів щодо відчуження майна дитини. Для відчуження майна дитини батьки, опікуни або піклувальники подають зазначеній службі такі документи:

заяву кожного з батьків (опікунів, піклувальників);

копію паспорта громадянина України, тимчасового посвідчення громадянина України, паспортного документа іноземця;

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі наявності);

(абзац третій пункту 66 замінено абзацами третім та четвертим
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 р. N 624,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - одинадцятий
 вважати відповідно абзацами п'ятим - дванадцятим)

документ, що підтверджує право власності (користування) дитини на відчужуване майно;

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, виданий відповідно до законодавства;

(абзац шостий пункту 66 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 р. N 624)

копію свідоцтва про народження дитини;

довідку з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або витяг з домової книги;

копію рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів, піклувальників);

копію рішення про встановлення опіки над майном дитини (для опікунів, піклувальників);

копію свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між батьками дитини (у разі наявності).

У разі виїзду сім'ї на постійне місце проживання за кордон до зазначених документів додається довідка управління (відділу) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб за місцем реєстрації сім'ї.

67. Дозвіл на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким має дитина надається районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, виконавчим органом міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади за поданням служби у справах дітей після проведення зазначеною службою перевірки документів за місцем знаходження майна протягом одного місяця з дня надходження заяви на вчинення правочинів щодо нерухомого майна дитини лише у разі гарантування збереження її права на житло і оформляється рішенням, витяг з якого видається заявникам службою у справах дітей. Для здійснення правочинів щодо нерухомого майна дитини батьки, опікуни або піклувальники подають службі у справах дітей документи, зазначені у пункті 66 цього Порядку. Служба у справах дітей розглядає протягом 10 робочих днів подані документи та з'ясовує наявність (відсутність) обставин, що можуть бути підставою для відмови у наданні дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна дитини.

У разі виїзду сім'ї, в якій виховується дитина, за межі населеного пункту, придбання житла здійснюється з урахуванням інтересів дитини.

Районна, районна у мм. Києві та Севастополі держадміністрація, виконавчий орган міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади може відмовити у наданні дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна дитини з одночасним зверненням до нотаріуса для накладення заборони відчуження такого майна лише у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 177 Сімейного кодексу України.

У разі усунення обставин, що обумовили накладення заборони відчуження нерухомого майна дитини, районна, районна у мм. Києві та Севастополі держадміністрація, виконавчий орган міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади звертається в установленому законодавством порядку до нотаріуса для зняття заборони відчуження такого майна.

(абзац третій пункту 67 замінено абзацами згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.2012 р. N 377
,
у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим
)

Рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади про надання дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна дитини або відмову у його наданні може бути оскаржено до суду.

(пункт 67 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 31.08.2011 р. N 913)

68. Якщо батьки, опікуни, піклувальники не виконують рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади щодо збереження майна дитини, служба у справах дітей подає голові районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади клопотання про необхідність звернення до суду з метою захисту майнових та житлових прав дитини.

Реєстрація народження дитини та розв'язання спорів між батьками щодо виховання дитини

69. Служба у справах дітей готує документи для реєстрації народження підкинутої, знайденої дитини та подання їх органам реєстрації актів цивільного стану за місцем виявлення такої дитини.

Реєстрація народження підкинутої, знайденої дитини, особу якої встановлено, проводиться за місцем проживання її батьків або одного з них, а якщо місце проживання батьків невідоме - за місцем її виявлення.

Рішення про реєстрацію народження підкинутої, знайденої дитини приймається районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, виконавчим органом міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади за поданням служби у справах дітей протягом 15 днів після надходження повідомлення про таку дитину. В рішенні зазначається прізвище, ім'я, по батькові, які присвоюються дитині, прізвище, ім'я, по батькові її батьків, а якщо батьки дитини невідомі - прізвище, ім'я, по батькові чоловіка і жінки, яких органи реєстрації актів цивільного стану повинні записати батьками дитини.

У разі коли дата народження дитини невідома, служба у справах дітей подає органу охорони здоров'я клопотання про встановлення її віку.

Для реєстрації народження підкинутої, знайденої дитини служба у справах дітей подає відповідну заяву органу реєстрації актів цивільного стану.

Представнику служби у справах дітей, який подав заяву та документи для реєстрації народження дитини, видається свідоцтво про народження дитини та довідка із зазначенням статті Сімейного кодексу України, на підставі якої до книги реєстрації народжень внесені відомості про батьків дитини. В подальшому ці документи зберігаються в особовій справі дитини за місцем її влаштування.

70. Реєстрація народження дитини, покинутої в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я, а також дитини, мати якої померла чи місце проживання матері встановити неможливо, проводиться органами реєстрації актів цивільного стану за місцем знаходження закладу, в якому народилась або залишена дитина, відповідно до пункту 69 цього Порядку.

Про реєстрацію народження дитини орган реєстрації актів цивільного стану письмово повідомляє службу у справах дітей.

71. Для розв'язання спору, що виник між батьками, щодо визначення імені, прізвища, по батькові дитини, один з батьків подає службі у справах дітей за місцем проживання дитини заяву, копію паспорта, довідку з місця реєстрації (проживання), копію свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу (у разі наявності).

Служба у справах дітей з метою вивчення ситуації та підготовки висновку щодо визначення або зміни прізвища, імені та по батькові дитини проводить бесіду з матір'ю, батьком та дитиною, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може висловити свою думку.

Рішення органу опіки та піклування про розв'язання спору між батьками щодо визначення або зміни імені, прізвища, по батькові дитини приймається районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, виконавчим органом міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади з урахуванням висновку служби у справах дітей.

72. Для розв'язання спору між батьками щодо визначення місця проживання дитини один із батьків подає службі у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини заяву, копію паспорта, довідку з місця реєстрації (проживання), копію свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу (у разі наявності), копію свідоцтва про народження дитини, довідку з місця навчання, виховання дитини, довідку про сплату аліментів (у разі наявності).

(абзац перший пункту 72 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 р. N 800)

Під час розв'язання спорів між батьками щодо визначення місця проживання (перебування) дитини служба у справах дітей повинна керуватися найкращими інтересами дитини з урахуванням рівних прав та обов'язків матері та батька щодо дитини.

(абзац другий пункту 72 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 р. N 800)

Працівник служби у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини проводить бесіду з батьками та відвідує дитину за місцем проживання, про що складає акт обстеження умов проживання за формою згідно з додатком 9, а також звертається до соціального закладу та/або фахівця із соціальної роботи для забезпечення проведення оцінки потреб сім'ї з метою встановлення спроможності матері, батька виконувати обов'язки з виховання дитини та догляду за нею.

(абзац третій пункту 72 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 р. N 800)

У разі коли батьки дитини проживають у межах різних адміністративно-територіальних одиниць, той із батьків, який подав заяву про визначення місця проживання дитини з ним, звертається до служби у справах дітей за місцем свого проживання (перебування) стосовно проведення обстеження його житлово-побутових умов і складення акта обстеження умов проживання. Зазначений акт передається заявником до служби у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини, працівник якої проводить з ним бесіду.

(абзац третій пункту 72 замінено абзацами третім та четвертим
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 р. N 624,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий
 вважати відповідно абзацами п'ятим - восьмим
,
абзац четвертий пункту 72 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 р. N 800)

Під час розгляду питання про визначення місця проживання дитини беруться до уваги ставлення батьків до виконання батьківських обов'язків, особиста прихильність дитини до кожного з них, стан здоров'я дитини, факти вчинення домашнього насильства стосовно дитини або за її присутності та інші вагомі обставини.

(абзац п'ятий пункту 72 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 р. N 800)

Місце проживання дитини не може бути визначене з тим із батьків, який не має самостійного доходу, зловживає спиртними напоями або вживає наркотичні засоби, своєю поведінкою може зашкодити здоров'ю та розвитку дитини.

Якщо встановлено, що жоден з батьків не може створити дитині належних умов для виховання та розвитку, служба у справах дітей подає клопотання голові районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади про позбавлення таких батьків батьківських прав або відібрання дитини без позбавлення батьківських прав.

Після обстеження житлово-побутових умов, проведення бесіди з батьками та дитиною служба у справах дітей складає висновок про визначення місця проживання дитини і подає його органу опіки та піклування для прийняття відповідного рішення.

721. Для підтвердження місця проживання дитини під час вирішення питання її тимчасового виїзду за межі України з метою, визначеною частиною п'ятою статті 157 Сімейного кодексу України (лікування, навчання, участі дитини в дитячих змаганнях, фестивалях, наукових виставках, учнівських олімпіадах та конкурсах, екологічних, технічних, мистецьких, туристичних, дослідницьких, спортивних заходах, оздоровлення та відпочинку дитини за кордоном, у тому числі у складі організованої групи дітей), той з батьків, з ким проживає дитина, подає до служби у справах дітей за місцем проживання дитини такі документи:

заяву;

копію паспорта заявника;

копію паспорта дитини (у разі наявності);

довідку про реєстрацію місця проживання заявника (у разі коли в паспорті відсутні дані про реєстрацію місця проживання);

довідку про реєстрацію місця проживання дитини;

копію свідоцтва про народження дитини;

копію рішення суду про розірвання шлюбу (у разі наявності);

підтвердження про відправлення рекомендованого листа згідно з вимогами, передбаченими абзацом першим частини п'ятої статті 157 Сімейного кодексу України (у разі наявності);

копію документа, виданого лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу, в порядку та за формою, встановленими МОЗ (подається для тимчасового виїзду за межі України дитини з інвалідністю, дитини, яка хворіє на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, або на утримання дитини, яка отримала тяжкі травми, потребує трансплантації органа або паліативної допомоги).

Служба у справах дітей за результатами розгляду зазначених документів, відвідування дитини за місцем її проживання, проведення бесіди з тим із батьків, хто проживає окремо від дитини (у разі можливості її проведення), або бесіди з дитиною, яка досягла 14 років, готує висновок про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України за формою згідно до додатком 13 та один з таких проектів рішень/розпоряджень районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади:

про затвердження висновку служби у справах дітей про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України;

про відмову у затвердженні такого висновку.

Підставами для відмови у затвердженні висновку про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України є:

неподання заявником документів, передбачених цим пунктом;

наявність рішення суду, в якому визначено місце проживання дитини з іншим із батьків або відкриття провадження у справі щодо визначення місця проживання дитини;

встановлення під час відвідування дитини, бесіди з дитиною, яка досягла 14 років, недостовірних відомостей, поданих заявником, щодо місця її проживання.

(пункт 721 доповнено новим абзацом сімнадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. N 585,
у зв'язку з цим абзаци сімнадцятий - двадцять другий
 вважати відповідно абзацами вісімнадцятим - двадцять третім)

Районна, районна у мм. Києві та Севастополі держадміністрація, виконавчий орган міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади протягом семи робочих днів з дня подання заяви приймає рішення/розпорядження про затвердження висновку служби у справах дітей про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України за формою згідно з додатком 14 або відмову в його затвердженні, яке оформлюється на бланку органу, який його видає.

Служба у справах дітей в день прийняття рішення/розпорядження інформує про нього:

заявника - засобами телефонного зв'язку;

того з батьків, хто проживає окремо від дитини (у разі коли місце його проживання відоме) - шляхом надсилання йому копії рішення/розпорядження рекомендованим листом.

У разі коли протягом десяти робочих днів з дня прийняття рішення/розпорядження його не оскаржено, воно набирає законної сили і його копія, завірена в установленому порядку, видається заявнику для пред'явлення під час перетинання державного кордону України.

Рішення/розпорядження діє протягом одного року з дня набрання ним законної сили.

(Порядок доповнено пунктом 721 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 р. N 620)

73. У разі виникнення спору між батьками щодо участі у вихованні дитини один із батьків, що проживає окремо від дитини, подає службі у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини заяву, копію паспорта, довідку з місця реєстрації (проживання), копію свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу (в разі наявності), копію свідоцтва про народження дитини.

(абзац перший пункту 73 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 р. N 800)

Працівник служби у справах дітей проводить бесіду з батьками, у разі можливості з іншими родичами дитини, а також звертається до соціального закладу та/або фахівця із соціальної роботи щодо забезпечення проведення оцінки потреб батьків з метою встановлення здатності матері, батька виконувати обов'язки щодо виховання дитини та догляду за нею. До уваги беруться ставлення батьків до виконання батьківських обов'язків, особиста прихильність дитини до кожного з них, стан здоров'я дитини, факти вчинення домашнього насильства стосовно дитини або за її присутності та інші вагомі обставини.

(абзац другий пункту 73 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 р. N 800)

Після з'ясування обставин, що призвели до виникнення спору між батьками щодо участі у вихованні дитини, служба у справах дітей складає висновок.

Участь у вихованні дитини та у разі потреби порядок побачення з дитиною того з батьків, який проживає окремо від неї, встановлюються рішенням районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади з урахуванням висновку служби у справах дітей.

74. Під час розгляду судом спорів між батьками щодо виховання дитини районна, районна у мм. Києві та Севастополі держадміністрація, виконавчий орган міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади подає суду письмовий висновок про способи участі одного з батьків у вихованні дитини, місце та час їх спілкування, складений на підставі відомостей, одержаних службою у справах дітей в результаті проведення бесіди з батьками, дитиною, родичами, які беруть участь у її вихованні, обстеження умов проживання дитини, батьків, а також на підставі інших документів, які стосуються зазначеної справи.

Особливості провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, переміщеної з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі або району проведення антитерористичної операції і заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях

(назва розділу у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 р. N 436)

75. У разі виявлення дитини, переміщеної з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі або району проведення антитерористичної операції і заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, яка залишилася без батьківського піклування, служба у справах дітей або виконавчий орган сільської, селищної ради здійснюють заходи, передбачені пунктами 4 - 6 цього Порядку.

(пункт 75 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 22.05.2019 р. N 436)

76. Служба у справах дітей за місцем виявлення дитини, переміщеної з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі або району проведення антитерористичної операції і заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, протягом семи робочих днів після її виявлення вживає заходів до встановлення особи дитини, місця її проживання, відомостей про батьків або осіб, які їх замінюють, інших родичів, місця їх проживання (перебування).

(абзац перший пункту 76 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 р. N 436)

У разі неможливості повернення дитини на виховання в сім'ю служба у справах дітей забезпечує підготовку документів для надання їй статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, відповідно до пунктів 13 - 25 цього Порядку.

У разі відсутності у дитини документів, що посвідчують її особу, служба у справах дітей звертається до територіального підрозділу ДМС для видачі тимчасового посвідчення, що підтверджує особу громадянина України.

При цьому служба у справах дітей за місцем виявлення дитини звертається до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади із заявою про взяття дитини на облік як внутрішньо переміщеної особи.

(абзац четвертий пункту 76 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 р. N 436)

Підстава для надання дитині статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, визначена у підпункті 11 пункту 24 цього Порядку, розповсюджується на дітей, переміщених із тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі або району проведення антитерористичної операції і заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях. Акт, що підтверджує зазначену підставу, підписується представниками служби у справах дітей, територіального підрозділу ДМС та органу Національної поліції за місцем виявлення дитини.

(абзац п'ятий пункту 76 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 р. N 437
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 22.05.2019 р. N 436)

Під час набуття дитиною статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, з підстави, визначеної у підпункті 11 пункту 24 цього Порядку, служба у справах дітей разом з органами Національної поліції, охорони здоров'я вживає заходів до встановлення особи дитини, місця її проживання, відомостей про батьків, інших родичів, місця їх проживання (перебування) не менш як протягом року після виявлення дитини для організації роботи з повернення дитини на виховання в сім'ю або підтвердження статусу дитини відповідно до підстав, передбачених у пункті 24 цього Порядку.

(абзац шостий пункту 76 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 р. N 437)

77. Служба у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, переміщеної з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі або району проведення антитерористичної операції і заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, вносить відомості про таку дитину до книги обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які прибули з інших територій, з окремою позначкою.

(пункт 77 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 22.05.2019 р. N 436)

(Порядок доповнено розділом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 р. N 624)

 

ЖУРНАЛ
обліку повідомлень про дітей, які залишились без батьківського піклування

_____________________________________________________________________________________
(найменування служби у справах дітей)
_____________________________________________________________________________________ 

Порядковий номер 

Дата, час надходження повідомлення, вид повідомлення (усне, письмове) 

Від кого надійшло повідомлення (прізвище, ім'я, по батькові, адреса фізичної особи, найменування та місцезнаходження юридичної особи) 

Стислий зміст повідомлення (відомості про дитину, місце знаходження дитини, обставини, за яких дитина залишилась без батьківського піклування) 

Дата обстеження умов, у яких перебуває дитина 

Результати перевірки повідомлення про дитину, яка залишилась без батьківського піклування 

Вжиті заходи 

Примітка 

 

АКТ
про факт передачі дитини

_____________________________________________________________________________________
                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові дитини)

"___" ___________ 200_ р.  

"___" год. "___" хв.  

Адміністрація закладу, сім'я _____________________________________________________________
в особі ______________________________________________________________________________
                                                                                                  (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
у присутності _________________________________________________________________________
                                                               (прізвище, ім'я, по батькові, посада працівника служби у справах дітей)
передають дитину _____________________________________________________________________
                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові дитини, число, місяць, рік народження)
_____________________________________________________________________________________
                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові батьків чи одного з них,
_____________________________________________________________________________________
                                                             особи, що їх замінює, посадової особи, яка забирає дитину)

документ, що посвідчує особу ________________ серія ________________ номер ________________
коли і ким виданий ____________________________________________________________________
на підставі ____________________________________________________________________________
                                                                                   (дата, номер висновку служби у справах дітей про
_____________________________________________________________________________________
                                                                    доцільність повернення дитини в сім'ю, заклад)

Стан здоров'я дитини __________________________________________________________________
                                                                                                            (заповнюється лікарем закладу)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Перелік документів та речей, які передаються: ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Керівник закладу,
особа, у якої проживає дитина
(потрібне підкреслити) 

 
____________
(підпис) 

 
___________________
(прізвище та ініціали) 

Посадова особа служби
у справах дітей 

 
____________
(підпис) 

 
___________________
(прізвище та ініціали) 

Мати, батько дитини,
особа, що їх замінює,
посадова особа,
яким передано дитину
(потрібне підкреслити) 

 
 
 
____________
(підпис) 

 
 
 
___________________
(прізвище та ініціали) 

 

КНИГА
первинного обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

_____________________________________________________________________________________
(найменування служби у справах дітей) 

Порядковий номер 

Прізвище, ім'я, по батькові дитини 

Дата і номер наказу про взяття дитини на облік 

Дата взяття дитини на облік, обліковий номер дитини в єдиному електронному банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-
вихователів 

Дата і місце народження дитини 

Місце перебування (проживання) дитини на час взяття її на облік 

Хто здійснює догляд за дитиною на час взяття її на облік 

Прізвище, ім'я, по батькові матері, батька дитини 

Місце проживання (перебування) батьків 

Інші родичі, місце їх проживання 

5 

10 

Відомості про майно, що належить дитині на праві приватної власності 

Заходи щодо збереження майна дитини 

Відомості про призначення пенсії, державної допомоги (в тому числі при народженні дитини) 

Форма влаштування, адреса дитини після її влаштування 

Відомості про надання дитині статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування (коли і ким прийнято рішення). Відомості про зміну статусу дитини 

Дата подання анкети дитини регіональному банку даних дітей, які підлягають усиновленню 

Дата і підстава зняття дитини з обліку 

Примітка  

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

 

ВИСНОВОК
про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини

Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Дата і місце народження ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Місце проживання (перебування) ________________________________________________________
                                                                                                                                               (адреса)
_____________________________________________________________________________________

Дані медичного обстеження

Невролог _______________________________________________________________ _____________
                                                                                (діагноз, шифр згідно з МКХ-10)                                                                  (дата)

Психіатр ________________________________________________________________ _____________
                                                                                 (діагноз, шифр згідно з МКХ-10)                                                                 (дата)

Дерматовенеролог _______________________________________________________ _____________
                                                                                 (діагноз, шифр згідно з МКХ-10)                                                                (дата)

Хірург (ортопед) _________________________________________________________ _____________
                                                                                          (діагноз, шифр згідно з МКХ-10)                                                        (дата)

Онколог ________________________________________________________________ _____________
                                                          (за показаннями) (діагноз, шифр згідно з МКХ-10)                                                       (дата)

Гематолог ______________________________________________________________ _____________
                                                         (за показаннями) (діагноз, шифр згідно з МКХ-10)                                                         (дата)

ЛОР ___________________________________________________________________ _____________
                                                                              (діагноз, шифр згідно з МКХ-10)                                                                     (дата)

Офтальмолог ____________________________________________________________ _____________
                                                                              (діагноз, шифр згідно з МКХ-10)                                                                     (дата)

Педіатр _________________________________________________________________ _____________
                                                                           (діагноз, шифр згідно з МКХ-10)                                                                        (дата)

Вага і зріст дитини ___________, _________________
                                                (кілограмів)                 (сантиметрів)

Остаточний висновок __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________ шифр _______________________________ 

Керівник лікувально-профілактичного закладу 

____________
(підпис) 

___________________
(прізвище та ініціали) 

МП 

 

 

"___" ___________ 20__ р. 

 

 

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 р. N 624)

 

ВИСНОВОК
про стан здоров'я заявника

Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Дата і місце народження ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Місце проживання ____________________________________________________________________
                                                                                                           (адреса) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Дані медичного обстеження 

Дерматовенеролог __________  

___________________________
(діагноз)  

____________
(дата) 

Психіатр __________________ 

___________________________
(діагноз)  

____________
(дата) 

Фтизіатр __________________ 

___________________________
(діагноз)  

____________
(дата) 

Терапевт __________________ 

___________________________
(діагноз)  

____________
(дата) 

Нарколог __________________ 

___________________________
(діагноз)  

____________
(дата) 

Дані лабораторного дослідження

Реакція Вассермана ___________________________________________________________________
                                                                                                              (дата, номер, результат)

ВІЛ-інфікованість _____________________________________________________________________
                                                                                                       (дата, номер, результат)

Остаточний висновок __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Керівник лікувально-профілактичного закладу 

____________
(підпис) 

_________________________
(прізвище та ініціали) 

МП 

 

 

"___" ____________ 200_ р. 

 

 

 

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ
потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів

Порядковий номер 

Прізвище, ім'я, по батькові, адреса, телефон 

Дата звернення 

Інформація про потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів 

Рекомендації за результатами навчання 

Інформація про влаштування дитини
(номер, дата рішення, прізвище, ім'я, по батькові дитини, номер електронної обліково-
статистичної картки дитини) 

Примітка 

дата народження 

паспорт (серія, номер, дата видачі) 

сімейний стан 

наявність дітей 

вік, стать дитини, яку бажають взяти на виховання 

10 

11 

 

ОПИС МАЙНА
дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування

Опис майна складено ___ ____________ 200_ р.
посадовою особою ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    посада, найменування служби)
в присутності представника виконавчого органу сільської, селищної ради ______________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                           (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
та громадян: __________________________________________________________________________
                                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________

Майно належить ______________________________________________________________________
                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження (вік) дитини)
_____________________________________________________________________________________,
яка проживає _________________________________________________________________________
                                                                 (адреса на час, коли вона залишилась без батьківського піклування)
_____________________________________________________________________________________. 

Майно, право власності на яке або право користування яким має дитина*

Найменування об'єкта рухомого чи нерухомого майна (загальна характеристика) 

Місце розташування нерухомого або зберігання рухомого майна (адреса) 

Документи, що підтверджують право власності на майно, місце його зберігання 

Заходи щодо збереження рухомого чи нерухомого майна** 

____________
* Опису підлягають:
нерухоме майно (земельні ділянки, об'єкти, які розташовані на земельній ділянці та переміщення яких неможливе без їх знецінення і зміни їх призначення);
рухоме майно (авто-, вело- і мототранспорт, водний транспорт, меблі, електроприлади, побутова техніка, вироби із золота, срібла, інших коштовних металів, коштовного каміння, килими, картини, предмети антикваріату, цінні папери, грошові вклади, тварини, інші цінні речі).
** Зазначаються заходи, що вживаються для закріплення за дитиною майна, житла або його частки, призначення опікуна над майном.

Майно, щодо якого дитина виступає спадкоємцем

Найменування об'єкта рухомого чи нерухомого майна (загальна характеристика) 

Місце розташування нерухомого або зберігання рухомого майна (адреса). У разі коли рухоме майно залишилося на зберіганні у фізичної особи, зазначається її прізвище, ім'я, по батькові 

Прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця 

Примітка 

Речі особистого вжитку*

Найменування речі 

Кількість одиниць 

Документ, що підтверджує місце зберігання речей, та відомості про особу, що відповідає за їх збереження 

Примітка 

____________
* До речей особистого вжитку належить одяг, іграшки, книги, музичні інструменти, спортивне обладнання, інші речі, призначені для розвитку, навчання та виховання дитини.

 

Посадова особа служби
у справах дітей 

 
____________
(підпис) 

 
_____________________
(прізвище та ініціали) 

Посадова особа сільської,
селищної ради 

 
____________
(підпис) 

 
_____________________
(прізвище та ініціали) 

Громадянин 

____________
(підпис) 

_____________________
(прізвище та ініціали) 

Громадянин 

____________
(підпис) 

_____________________
(прізвище та ініціали) 

 

ОБЛІК
нерухомого майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Місцезнаходження нерухомого майна _____________________________________________

Порядковий номер 

Прізвище, ім'я, по батькові дитини 

Дата народження 

Статус 

Адреса дитини (зазначається також прізвище, ім'я, по батькові опікуна або найменування закладу, в якому перебуває дитина) 

Наявність у дитини житла, що належить їй на праві власності або на праві користування 

Документ, який підтверджує право власності житла або користування ним 

Адреса, за якою знаходиться житло, що належить дитині.

Стан утримання житла 

Призначення опікуна над житлом (дата, номер рішення, прізвище, ім'я, по батькові) 

На кого відкрито особовий рахунок на квартиру, будинок (прізвище, ім'я, по батькові) 

Наявність опису майна дитини (дата його складення) 

Примітка 

10 

11 

12 

Начальник
служби у справах дітей 

 
____________
(підпис) 

 
_____________________
(прізвище та ініціали) 

 

АКТ
обстеження умов проживання

Нами, _______________________________________________________________________________
                                                                                       (прізвища, імена, по батькові, посада осіб,
_____________________________________________________________________________________
                                                                         які проводили обстеження умов проживання)
____________________________________________________________________________________,
на підставі ___________________________________________________________________________
                                                                  (заява громадян, доручення органу опіки та піклування тощо)
з метою ______________________________________________________________________________
                                                               (підготовки висновків про можливість призначення опіки, піклування,
                                                                     створення прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу
тощо)
проведено обстеження умов проживання:
_____________________________________________________________________________________
                                                               (область /місто/, район, село, вулиця, будинок, квартира)
_____________________________________________________________________________________

Житло розміщене на _____ поверсі _______ поверхового будинку, складається з _________ кімнат:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Умови проживання ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Для виховання та розвитку дитини створено такі умови: ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

За цією адресою проживають і мають постійне місце реєстрації:
____________________________________________________________________________________;
                                            (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, родинний ступінь зв'язку)
____________________________________________________________________________________;
                                            (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, родинний ступінь зв'язку)
____________________________________________________________________________________;
                                             (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, родинний ступінь зв'язку)

Стосунки, традиції сім'ї ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Результат бесіди і ставлення членів сім'ї до рішення прийняти на виховання дитину _____________
_____________________________________________________________________________________

Члени комісії: 

_______________________
(посада) 

____________
(підпис) 

_______________________;
(прізвище та ініціали) 

_______________________
(посада) 

____________
(підпис) 

_______________________;
(прізвище та ініціали) 

_______________________
(посада) 

____________
(підпис) 

_______________________.
(прізвище та ініціали) 

З актом ознайомлений(а): 

____________
(підпис) 

/ _______________________/;
(прізвище та ініціали) 

  

____________
(підпис) 

/ _______________________/.
(прізвище та ініціали) 

(додаток 9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1017)

 

АКТ
проведення оцінки рівня безпеки дитини

I. Особисті дані про дитину

Дитина ___________________________________________________________________ Стать: Ч / Ж
                                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові)

Дата народження ___ ____________ 20__ р.

Статус:  дитина-сирота;  дитина, позбавлена батьківського піклування;  дитина, залишена без батьківського піклування

Свідоцтво про народження / паспорт _____________________________________________________
                                                                                                                (номер, ким і коли виданий / причини відсутності)
_____________________________________________________________________________________

Адреса фактичного місця проживання (перебування) дитини ________________________________
_____________________________________________________________________________________

Номер контактного телефону _______________________

Адреса, за якою зареєстровано місце проживання (перебування) дитини
_____________________________________________________________________________________

Номер контактного телефону _______________________

II. Дані про батьків дитини, інших законних представників, осіб, які фактично здійснюють догляд за дитиною, родичів

Дані про осіб, які фактично здійснюють догляд за дитиною, родичів
_____________________________________________________________________________________
                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові, номер контактного телефону)
_____________________________________________________________________________________

Фактично догляд за дитиною здійснює (здійснюють) _______________________________________
                                                                                                                                                                   (прізвище, ім'я,
_____________________________________________________________________________________
                                                                               по батькові, номер контактного телефону)

III. Стан дитини на момент виявлення

1. Дитина повідомляє про небезпеку та просить допомоги

 так
  ні

Джерела інформації:   особисте звернення дитини   бесіда з дитиною
  опитування дитини   опитування/повідомлення інших осіб
  інше ____________________________________________________________________________

Розповідь дитини

Пояснення батьків, інших законних представників, осіб, які фактично здійснюють догляд за дитиною, родичів, інших осіб

 

 

 

 

Коментар спеціаліста: _________________________________________________________________

 

2. Наявні фізичні та поведінкові ознаки, що можуть свідчити про жорстоке поводження з дитиною

 так
  ні
  неможливо визначити

 синці
  гематоми
  опіки
  порізи
  укуси
  подряпини

 реакція дитини у вигляді страху, тривоги
або огиди під час контакту з дорослим
  судомна реакція тілом на підняту руку
  дитина навмисно заподіює собі шкоду
  інші ознаки поведінкових та емоційних розладів
_____________________________________________

Місце травми (встановлюється у разі можливості огляду дитини)

 голова  обличчя  вуха  очі  рот  шия  горло
  верхня частина спини  живіт  плечі  грудна клітка
  верхня частина руки  лікоть  зап'ясток  палець/пальці на руці
  стегно  внутрішня частина стегна  пальці на нозі
  п'ятка  коліно  стопа  нижня частина ноги  інше ___________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

3. Наявні факти, що можуть свідчити про те, що з дитиною вступали в статеві зносини та/або вчинялися розпусні дії стосовно неї:
  використанням примусу,  погрози, сили,  довіри,
авторитету,  впливу на дитину,  використання розумової чи фізичної неспроможності дитини, пов'язаної із віком, порушеннями розвитку,  використання залежності дитини від ймовірного кривдника (необхідне підкреслити)

 так
  ні
  неможливо визначити

Джерела інформації:   спостереження за дитиною  огляд дитини  висновок спеціаліста
  підтвердні документи  інше ___________________

Розповідь дитини

Пояснення батьків, інших законних представників, осіб, які фактично здійснюють догляд за дитиною, родичів, інших осіб

 

 

 

 

Коментар спеціаліста: __________________________________________________________________

 

4. Наявні ознаки погіршення стану здоров'я на момент виявлення дитини

 так
  ні
  неможливо визначити

  висока/низька температура (за наявності можливості виміряти)
   блювота    діарея    скарги на гострий біль
   втрата дитиною свідомості
   візуальні ознаки вживання дитиною алкогольних речовин
   візуальні ознаки дії психоактивних речовин
   інше ______________________________________________________________________________

Джерела інформації:  спостереження   висновок спеціаліста  підтвердні документи  опитування дитини  опитування особи, з якою перебувала дитина
  інше _____________________________________________________________________________

Розповідь дитини

Пояснення батьків, інших законних представників, осіб, які фактично здійснюють догляд за дитиною, родичів, інших осіб

 

 

 

 

Коментар спеціаліста: __________________________________________________________________

5. Дитина має зовнішні ознаки недогляду чи занедбаності

 так
  ні

 вага, зріст значною мірою не відповідають віку дитини   дитина не ходить / не сидить / не розмовляє на рівні її віку (виявлене підкреслити)   низький рівень гігієни дитини у зв'язку з недоглядом та занедбаністю   поруч з дитиною відчувається неприємний запах  одяг дитини не відповідає віку та сезону  дитина одягнута в брудний одяг   дитина виконує небезпечну для її віку домашню роботу   інше ____________________________________________________________

Джерела інформації:  спостереження  висновок спеціаліста  бесіда з дитиною  опитування особи, з якою перебувала дитина  підтвердні документи  інше _____________________________

Розповідь дитини

Пояснення батьків, інших законних представників, осіб, які фактично здійснюють догляд за дитиною, родичів, інших осіб

 

 

 

 

Коментар спеціаліста: ____________________________________________________________

6. Наявні факти залучення дитини до протиправної діяльності

 так
  ні
   неможливо визначити

будь-яка форма рабства або практика, подібна до рабства  продаж дитини та торгівля нею   боргова залежність  примусова чи обов'язкова праця  вербування для використання у збройному конфлікті

примітки

 зайняття проституцією  виробництво творів, зображень, кіно- та відеопродукції, комп'ютерних програм, інших предметів порнографічного характеру

примітки

робота, яка за характером чи умовами виконання може заподіяти шкоду фізичному або психічному здоров'ю дитини

 так
  ні
  неможливо визначити

використання або втягнення у жебрацтво (систематичне випрошування грошей, речей, інших матеріальних цінностей у сторонніх осіб)

 так
  ні
   неможливо визначити

 втягнення у злочинну діяльність

 так
  ні
   неможливо визначити

 інше ______________________________________________________________________________

Джерела інформації:  виявлення факту  висновок спеціаліста  підтвердні документи
  опитування дитини / бесіда з дитиною  опитування особи, з якою перебувала дитина
  інше _____________________________________________________________________________

Розповідь дитини

Пояснення батьків, інших законних представників, осіб, які фактично здійснюють догляд за дитиною, родичів, інших осіб

 

 

 

 

Коментар спеціаліста: _________________________________________________________________

7. Дитина стала очевидцем злочину/правопорушення проти життя, здоров'я, волі, честі, гідності, статевої свободи, статевої недоторканності особи

 так
  ні
  неможливо визначити

Джерела інформації:  виявлення факту  висновок спеціаліста  підтвердні документи
  опитування дитини / бесіда з дитиною  опитування особи, з якою перебувала дитина
  інше ______________________________________________________________________________

Розповідь дитини

Пояснення батьків, інших законних представників, осіб, які фактично здійснюють догляд за дитиною, родичів, інших осіб

 

 

 

 

Коментар спеціаліста: _________________________________________________________________

8. Інша важлива інформація: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

IV. Факти, що свідчать про нездатність батьків, інших законних представників, осіб, які фактично здійснюють догляд за дитиною, гарантувати безпеку дитині (дітям)

Коментар спеціаліста: __________________________________________________________________

2. Дитина віком до 7 років або дитина у безпорадному стані (хвора, з обмеженням життєдіяльності тощо) залишена без нагляду осіб, які досягли 14 років

 так
  ні

Тривалість перебування дитини без нагляду

до години
 

декілька
годин
 

доба
 

більше
доби
 

неможливо
визначити
 

Місце перебування дитини на момент виявлення

помешкання

громадське
місце
 

вулиця
 

інше місце
 

Джерела інформації:  виявлення факту  висновок спеціаліста  підтвердні документи
  опитування дитини  опитування особи, з якою перебувала дитина
 інше ______________________________________________________________________________

Розповідь дитини

Пояснення батьків, інших законних представників, осіб, які фактично здійснюють догляд за дитиною, родичів, інших осіб

 

 

 

 

Коментар спеціаліста: __________________________________________________________________

3. Дитина залишена під наглядом осіб з наявними ознаками алкогольного чи наркотичного сп'яніння, перебування під дією психоактивних речовин, вираженого психічного розладу

 так
  ні

Тривалість перебування дитини під наглядом зазначених осіб

до години
 

декілька
годин
 

доба
 

більше
доби
 

неможливо
визначити
 

Місце перебування дитини на момент виявлення

помешкання,
в якому проживає дитина
 

помешкання зазначених осіб
 

громадське місце
 

вулиця
 

інше місце
 

Джерела інформації:  виявлення факту  висновок спеціаліста  підтвердні документи
  опитування дитини / бесіда з дитиною  опитування особи, з якою перебувала дитина
  інше ____________________________________________________________________________

Розповідь дитини

Пояснення батьків, інших законних представників, осіб, які фактично здійснюють догляд за дитиною, родичів, інших осіб

 

 

 

 

Коментар спеціаліста: _________________________________________________________________

 

4. Наявність небезпечної поведінки або ознак психічних та поведінкових розладів, зокрема внаслідок вживання:
  алкогольних речовин
  наркотичних чи психотропних напоїв,
засобів чи речовин
Спостерігаються:
  напади агресії
  бійки
  погрози
  спроби суїциду
  інше ______________________________________________

 так
  ні
  неможливо визначити

Джерела інформації:  виявлення факту  висновок спеціаліста  підтвердні документи
  опитування дитини / бесіда з дитиною  опитування особи, з якою перебувала дитина
  інше ______________________________________________________________________________

Розповідь дитини

Пояснення батьків, інших законних представників, осіб, які фактично здійснюють догляд за дитиною, родичів, інших осіб

 

 

 

 

Коментар спеціаліста: __________________________________________________________________

5. Батьки, інші законні представники, особи, які фактично здійснюють догляд за дитиною, перебувають у невідкладному стані, що є прямою загрозою їх життю та здоров'ю або їх оточенню:
  батько  мати  інші законні представники
  особи, які фактично здійснюють догляд за дитиною

 так
  ні
  неможливо визначити

Джерела інформації:  виявлення факту  висновок спеціаліста  підтвердні документи
  опитування дитини / бесіда з дитиною  опитування особи, з якою перебувала дитина
  інше _____________________________________________________________________________

V. Інші факти, що свідчать про небезпеку для дитини

1. У помешканні перебувають інші особи, які ймовірно:
  у стані алкогольного сп'яніння
  під дією психоактивних речовин
  є кривдниками

 так
  ні
  неможливо визначити

Джерела інформації:  виявлення факту  висновок спеціаліста  підтвердні документи
  опитування дитини / бесіда з дитиною  опитування особи, з якою перебувала дитина
  інше _____________________________________________________________________________

Розповідь дитини

Пояснення батьків, інших законних представників, осіб, які фактично здійснюють догляд за дитиною, родичів, інших осіб

 

 

 

 

Коментар спеціаліста: __________________________________________________________________

2. Наявні ознаки незабезпечення дитини:
  належним харчуванням
  необхідною медичною допомогою
  доглядом, який відповідає віку та сезону

 так
  ні
  неможливо визначити

Джерела інформації:  виявлення факту  висновок спеціаліста  підтвердні документи
   опитування дитини / бесіда з дитиною  опитування особи, з якою перебувала дитина
   інше ____________________________________________________________________________

Розповідь дитини

Пояснення батьків, інших законних представників, осіб, які фактично здійснюють догляд за дитиною, родичів, інших осіб

 

 

 

 

Коментар спеціаліста: __________________________________________________________________

3. Помешкання, в якому проживає дитина, не пристосоване для її проживання:

 так
  ні
  неможливо визначити

 перебуває в аварійному стані  перебуває в антисанітарному стані
  відсутнє тепло (у разі необхідності його наявності)  відсутні двері  відсутні шибки у вікнах  наявні щури, таргани, клопи, миші  є небезпека з боку тварин
  є небезпека пожежі  відсутні домашні меблі  домашні меблі небезпечні або непридатні для використання  інше __________________________________________________________________

Джерела інформації:  виявлення факту  висновок спеціаліста  підтвердні документи
  опитування дитини / бесіда з дитиною  опитування особи, з якою перебувала дитина
  інше _____________________________________________________________________________

Розповідь дитини

Пояснення батьків, інших законних представників, осіб, які фактично здійснюють догляд за дитиною, родичів, інших осіб

 

 

 

 

Коментар спеціаліста: __________________________________________________________________

4. Дитину виявлено внаслідок:
  стихійного лиха   техногенної аварії  катастрофи  воєнних дій
  збройного конфлікту

 так
  ні

Джерела інформації:    виявлення факту    висновок спеціаліста    підтвердні документи    опитування дитини / бесіда з дитиною    опитування особи, з якою перебувала дитина
   інше ______________________________________________________________________________

Розповідь дитини

Пояснення батьків, інших законних представників, осіб, які фактично здійснюють догляд за дитиною, родичів, інших осіб

 

 

 

 

Коментар спеціаліста: __________________________________________________________________

5. Інша важлива інформація: ____________________________________________________________

VI. Результати проведення оцінки рівня безпеки дитини

1. Висновок щодо рівня безпеки дитини*

2. Інформація про вжиті негайні заходи для безпеки та захисту дитини, зокрема про надання їй соціальної послуги екстреного (кризового) втручання

3. Інформація про роботу, яку необхідно провести для забезпечення соціального захисту дитини у разі виявлення небезпеки ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Відмітка про ознайомлення батьків, інших законних представників, осіб, які фактично здійснюють догляд за дитиною, із результатами проведення оцінки рівня безпеки дитини та право оскаржити результати в установленому законодавством порядку (заповнюється за згодою зазначених осіб):

Я, ___________________________________,
                                (прізвище та ініціали)
ознайомлений (ознайомлена) з результатами проведення оцінки рівня безпеки дитини

Я, _____________________________________,
                                          (прізвище та ініціали)
ознайомлений (ознайомлена) з результатами проведення оцінки рівня безпеки дитини

________________
(підпис)

________________
(підпис)

Коментарі батьків або інших законних представників, осіб, які фактично здійснюють догляд за дитиною: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Коментар спеціаліста: __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Оцінку рівня безпеки дитини проведено ___ ____________ 20__ р. комісією у складі:

1. __________________________
(прізвище та ініціали голови комісії,
__________________________
найменування посади)

_____________
(підпис)

_________________________
(номер контактного телефону)

2. __________________________
(прізвище та ініціали члена комісії,
__________________________
найменування посади)

_____________
(підпис)

____________________________
(номер контактного телефону)

3. __________________________
(прізвище та ініціали члена комісії,
__________________________
найменування посади)

_____________
(підпис)

________________________
(номер контактного телефону)

__________
* У квадраті відповідної графи проставляється позначка "+".

(Порядок доповнено додатком 10 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 р. N 624
,
додаток 10 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 01.06.2020 р. N 585)

 

АКТ
про виявлення дитини, переміщеної з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі або району проведення антитерористичної операції і заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, яка залишилася без батьківського піклування

___ __________ 20__ р.

___________________________
(Місто, район)

Я, _________________________________________________________________________________,
                                      (прізвище, ім'я, по батькові представника служби у справах дітей, посада)

у присутності особи, яка виявила дитину або повідомила про неї
___________________________________________________________________________________,
                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові)
____________________________________________________________________________________
                                                (адреса місця проживання (перебування), місце роботи, інші відомості)
____________________________________________________________________________________,

разом із:
співробітником територіального підрозділу ДМС __________________________________________
                                                                                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові
____________________________________________________________________________________
                                                            представника територіального підрозділу ДМС, посада)

працівником органу Національної поліції _________________________________________________
                                                                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові,
____________________________________________________________________________________
                                                         
спеціальне звання (за наявності) працівника Національної поліції, посада)

склали акт про те, що ___ ____________ 20__ р. виявлена дитина, яка залишилася без батьківського піклування:

прізвище, ім'я, по батькові, вік та стать дитини ____________________________________________
____________________________________________________________________________________
                               (на підставі свідоцтва про народження дитини, іншого документа, який посвідчує особу
____________________________________________________________________________________
                         дитини, із слів дитини, інших осіб із зазначенням персональних даних (необхідне підкреслити)
перелік документів, які є у дитини (у разі наявності) ________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
місце, час та обставини, за яких дитину виявлено _________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
місце проживання (перебування) дитини
на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі або в районі проведення антитерористичної операції і заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

обставини, що спричинили переміщення з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі або району проведення антитерористичної операції і заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

відомості про батьків дитини та причини невиконання ними обов'язків з виховання та утримання дитини:
мати _______________________________________________________________________________
                                              (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, місце проживання (перебування),
____________________________________________________________________________________
                                                причини невиконання нею обов'язків з виховання та утримання дитини)
____________________________________________________________________________________
батько ______________________________________________________________________________
                                         (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, місце проживання (перебування),
____________________________________________________________________________________
                                               причини невиконання ним обов'язків з виховання та утримання дитини)
____________________________________________________________________________________

Додаткова інформація, яка стала відома від дитини або інших осіб
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Адреса фактичного місця проживання дитини, строк проживання
____________________________________________________________________________________
                                                        (прізвище, ім'я, по батькові особи, з якою проживає дитина,
____________________________________________________________________________________
                                     адреса, номер контактного телефону, в разі, коли це заклад, - його найменування)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

___________________________________
       (прізвище та ініціали представника служби
                              у справах дітей)

__________________
(посада)

______________________
(підпис)

__________________________________
             (прізвище та ініціали представника 
              територіального  підрозділу ДМС)

__________________
(посада)

______________________
(підпис)

__________________________________
                 (прізвище та ініціали,
спеціальне звання
      (за наявності) працівника Національної поліції)

__________________
(посада)

______________________
(підпис)

М. П. (печатка служби у справах дітей)

(Порядок доповнено додатком 11 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 р. N 624
,
додаток 11 із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 р. N 437,
від 22.05.2019 р. N 436)

 

НАПРАВЛЕННЯ (ПУТІВКА)
на влаштування дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, до дитячого будинку або загальноосвітньої школи-інтернату для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Корінець направлення (путівка)
N _____ від _____________

Прізвище та ініціали дитини
________________________
________________________
________________________

Куди направляється ______
________________________
________________________
________________________

Підстава ________________
________________________
________________________
________________________

Направлення (путівку) отримав

_______________________
          (прізвище, ініціали,
_______________________
                       посада,
_______________________
                       підпис)
_______________________

Обласна, Київська або Севастопольська міська, районна, районна у мм. Києві та Севастополі держадміністрація, виконавчий орган міської, районної у місті (в разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади

Служба у справах дітей

Направлення (путівка) N ______ від ___ _________ 20__ р.

Директору
_________________________________________________________
                                        (найменування інтернатного закладу)*
Направляється ____________________________________________
                                                              (прізвище, ім'я, по батькові дитини)
Дата народження дитини ___________________________________
у клас, дошкільну групу _____________________________________
                                                         (клас та найменування закладу, де попередньо
_________________________________________________________
                                        навчалася (виховувалася) дитина)
Статус дитини ____________________________________________
                                  (дитина-сирота; дитина, позбавлена батьківського піклування;
_________________________________________________________
    дитина, розлучена із сім'єю, відповідно до
Закону України "Про біженців
_________________________________________________________
               
 та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту")

Перебуває на первинному обліку служби у справах дітей в _______
_________________________________________________________

До направлення (путівки) додаються документи: на _____ арк.

Начальник служби у справах дітей ________________ __________
                                                                                 (прізвище та ініціали)          (підпис)
Погоджено:
Начальник департаменту (управління, відділу)
освіти і науки (молоді та спорту) __________________ __________
                                                                                (прізвище та ініціали)            (підпис)

____________
* Графа заповнюється виключно департаментом (управлінням, відділом) освіти і науки (молоді та спорту).

(Порядок доповнено додатком 12 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 р. N 624
,
додаток 12 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 р. N 877)

 

ВИСНОВОК
про підтвердження місця проживання дитини

________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові та дата народження дитини)

для її тимчасового виїзду за межі України

___ ___________ 20___ р.

Шляхом вивчення заяви ________________________________________________________ (далі - заявник)
                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові матері/батька)

про необхідність підтвердження місця проживання дитини ____________________________________
                                                                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові та дата народження дитини)

для її тимчасового виїзду за межі України, документів, поданих заявником до служби у справах дітей районної / районної у мм. Києві або Севастополі держадміністрації / виконавчого органу міської / районної у місті ради (у разі її утворення), сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади, відвідування дитини за місцем її проживання, бесіди з тим з батьків, хто проживає окремо від дитини (у разі можливості її проведення), або бесіди з дитиною, яка досягла 14 років __________________________________________________________________________________________________
                                                 (прізвище, ім'я, по батькові та дата народження
______________________________________________________________________________________
                                      того з батьків, хто проживає окремо від дитини, або дитини, яка досягла 14 років)

встановлено, що дитина, зареєстрована за адресою: ____________________, проживає разом із заявником за адресою: ____________________________.

Заявника повідомлено про необхідність інформування служби у справах дітей про повернення дитини в Україну протягом місяця з дня в'їзду в Україну та про відповідальність, передбачену частиною сьомою статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення за умисне порушення встановленого законом обмеження щодо строку перебування дитини за межами України.

_____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові начальника служби у справах дітей районної / районної у мм. Києві або Севастополі держадміністрації / виконавчого органу міської / районної у місті ради (у разі її утворення), сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади

______________
(підпис)

М. П.

 


(Порядок доповнено додатком 13 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 р. N 620)

 

РІШЕННЯ/РОЗПОРЯДЖЕННЯ

___ ___________ 20__ р.

N ______

Про затвердження висновку
служби у справах дітей
про підтвердження місця
проживання дитини

 

_____________________________________________________________________________________
                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові та дата народження дитини)

для її тимчасового виїзду за межі України

Розглянувши висновок від ___________ 20__ р. про підтвердження місця проживання дитини ___________________________________________________ для її тимчасового виїзду за межі України,
       (прізвище, ім'я, по батькові та дата народження дитини)
заяву __________________________________________________________________________________,
                                    (прізвище, ім'я, по батькові матері/батька (далі - заявник)

документи, передбачені пунктом 721 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини (Офіційний вісник України, 2008 р., N 76, ст. 2561), та інші документи, зібрані службою у справах дітей районної / районної у мм. Києві або Севастополі держадміністрації / виконавчого органу міської / районної у місті ради (у разі її утворення), сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади, встановлено, що дитина, зареєстрована за адресою: _________________________________ ______________, проживає разом з заявником за адресою: _______________________________.

Ураховуючи викладене, керуючись Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні" / "Про місцеві державні адміністрації", частиною другою статті 19, частиною п'ятою статті 157 Сімейного кодексу України, пунктом 721 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 866, відповідно до протоколу N _____ від __________ 20__ р. засідання комісії з питань захисту прав дитини, беручи до уваги відсутність інформації про наявність рішення суду про визначення місця проживання дитини з іншим із батьків або відкриття провадження у справі щодо визначення місця проживання дитини, районна / районна у мм. Києві або Севастополі держадміністрація / виконавчий орган міської / районної у місті ради (у разі її утворення), сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади

вирішено:

1. Затвердити висновок служби у справах дітей про підтвердження місця проживання дитини _________________________________________ разом з матір'ю/батьком _________________________
 (прізвище, ім'я, по батькові та дата народження дитини)                                                             (прізвище, ім'я, по батькові заявника)
для її тимчасового виїзду за межі України.

2. Контроль за виконанням цього рішення/розпорядження покладається на профільного заступника голови органу, який його видає, ______________________________________________________________________________________.
                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові)

Заявника повідомлено про необхідність інформування служби у справах дітей про повернення дитини в Україну протягом місяця з дня в'їзду в Україну та про відповідальність, передбачену частиною сьомою статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення за умисне порушення встановленого законом обмеження щодо строку перебування дитини за межами України.

Це рішення пред'являється під час перетинання державного кордону України та діє протягом одного року з дня набрання ним законної сили.

_________________________
(найменування посади особи, яка підписує рішення/розпорядження)

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

___________
(підпис)


Рішення набрало законної сили ___ __________ 20__ р.

М. П.

(Порядок доповнено додатком 14 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 р. N 620)

 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань захисту прав дитини

1. Комісія з питань захисту прав дитини (далі - комісія) є органом, що утворюється головою районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основним завданням комісії є сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) затверджує індивідуальний план соціального захисту дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, який складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики, членами міждисциплінарної команди із числа органів державної влади та органів місцевого самоврядування, зокрема служби у справах дітей, структурних підрозділів районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад, сільських, селищних рад об'єднаних територіальних громад з питань освіти, охорони здоров'я, соціального захисту населення, уповноважених підрозділів органів Національної поліції, закладів освіти, охорони здоров'я, соціального захисту населення (далі - уповноважені суб'єкти), контролює виконання уповноваженими суб'єктами заходів цього плану відповідно до їх компетенції, забезпечує його перегляд та коригування;

(підпункт 1 пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. N 585)

2) розглядає питання щодо:

подання службою у справах дітей заяви та документів для реєстрації народження дитини, батьки якої невідомі;

доцільності надання дозволу органом опіки та піклування бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров'я, якщо цього не зробили батьки дитини;

доцільності підготовки та подання до суду позову чи висновку органу опіки та піклування про позбавлення, поновлення батьківських прав, відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав;

вирішення спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища та імені дитини;

вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини;

вирішення спорів щодо участі одного з батьків у вихованні дитини та визначення способів такої участі;

підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України;

доцільності побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав;

визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

доцільності встановлення, припинення опіки, піклування;

стану утримання і виховання дітей у сім'ях опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу та виконання покладених на них обов'язків;

стану збереження майна, право власності на яке або право користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

розгляду звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, опікунами, піклувальниками обов'язків з виховання або щодо зловживання ними своїми правами;

доцільності продовження строку перебування дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, у закладі охорони здоров'я, освіти, іншому закладі або установі, в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;

забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток;

3) розглядає підготовлені уповноваженими суб'єктами матеріали про стан сім'ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, у тому числі сім'ї, в якій батьки не виконують батьківських обов'язків (існує ризик відібрання дитини чи дитину вже відібрано у батьків без позбавлення їх батьківських прав), сім'ї, дитина з якої влаштовується до закладу інституційного догляду та виховання дітей на цілодобове перебування за заявою батьків, сім'ї, в якій вчинено домашнє насильство стосовно дітей та за участю дітей, і за результатами розгляду цих матеріалів подає уповноваженим суб'єктам рекомендації щодо доцільності:

обов'язкового надання соціальних послуг особам, які не виконують батьківських обов'язків, вчинили домашнє насильство чи жорстоке поводження з дитиною;

направлення (в разі потреби) батьків, які неналежно виконують батьківські обов'язки, для проходження індивідуальних корекційних програм до уповноважених суб'єктів, які відповідно до компетенції розробляють і виконують такі програми;

(підпункт 3 пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. N 585)

4) розглядає питання щодо обґрунтованості обставин, за яких відсутні можливості для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за місцем проживання (перебування), та приймає рішення про доцільність влаштування дитини до закладу охорони здоров'я, загальної середньої освіти (у тому числі спеціальної та спеціалізованої), іншого закладу або установи (незалежно від форми власності та підпорядкування), в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, за заявою батьків із визначенням строку її перебування в закладі;

(підпункт 4 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. N 586,
від 02.09.2020 р. N 853,
яка застосовується з
01.09.2020 р.)

5) розглядає питання щодо обґрунтованості наявності поважних причин, у зв'язку з якими опікун чи піклувальник несвоєчасно подали заяву для продовження виплати допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування (поважними причинами є перебування на лікуванні, причини, через які фізично неможливо своєчасно подати заяву, або наявність об'єктивних обставин, коли опікун чи піклувальник не могли звернутися із заявою, та інші причини, визначені комісією), а також приймає рішення про доцільність виплати допомоги за минулий період.

(пункт 4 доповнено підпунктом 5 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 765)

Під час ухвалення рішення про доцільність влаштування дитини до закладу охорони здоров'я, загальної середньої освіти (у тому числі спеціальної та спеціалізованої), іншого закладу або установи (незалежно від форми власності та підпорядкування), в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, враховується думка дитини у разі, коли вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити.

(абзац другий підпункту 5 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. N 586,
від 02.09.2020 р. N 853,
яка застосовується з
01.09.2020 р.)

5. Комісія має право:

одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі недотримання ними вимог законодавства про захист прав дітей, у тому числі дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

утворювати робочі групи, залучати до їх роботи уповноважених суб'єктів, громадські об'єднання (за згодою) для підготовки пропозицій з питань, які розглядає комісія;

залучати до розв'язання актуальних проблем дітей благодійні організації, громадські об'єднання, суб'єктів підприємницької діяльності (за згодою).

6. Комісію очолює голова районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (в разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади.

Організація діяльності комісії забезпечується відповідною службою у справах дітей.

Заступник голови районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади може виконувати повноваження заступника голови комісії.

7. До складу комісії на громадських засадах входять керівники структурних підрозділів районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (в разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади з питань освіти, охорони здоров'я, соціального захисту населення, служби у справах дітей, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, заступники керівників органів Національної поліції (органів ювенальної превенції) та Мін'юсту, закладів освіти, охорони здоров'я, соціального захисту населення.

8. Основною організаційною формою діяльності комісії є засідання, які проводяться в разі потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.

Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менше як дві третини загальної кількості її членів.

До участі в засіданнях комісії обов'язково запрошуються повнолітні особи, стосовно яких приймається рішення або складається висновок органу опіки та піклування. Ці особи повинні бути належним чином повідомлені про час та місце проведення засідання.

У разі неявки таких осіб на засідання та неповідомлення про поважні причини відсутності рішення або висновок можуть бути прийняті без їх участі на наступному засіданні комісії, про час та місце проведення якого такі особи повинні бути попередженні письмово.

На засідання можуть запрошуватися представники підприємств, установ, організацій, а також громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, що беруть безпосередню участь у розв'язанні проблем конкретної дитини, з правом дорадчого голосу, дитина, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може висловити свою думку.

Особи, залучені до участі в засіданні комісії, зобов'язані дотримуватись принципів діяльності комісії, зокрема не розголошувати стороннім особам відомості, що стали їм відомі у зв'язку з участю у роботі комісії, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб.

(пункт 8 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. N 585)

9. Комісія відповідно до компетенції приймає рішення, організовує їх виконання, подає рекомендації органу опіки та піклування для прийняття відповідного рішення або підготовки висновку для подання його до суду.

10. Рішення або рекомендації комісії приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

11. Окрема думка члена комісії, який голосував проти прийняття рішення або рекомендацій, викладається у письмовій формі та додається до нього (них).

12. Голова, його заступник і члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

(Типове положення із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1017,
від 23.05.2012 р. N 415,
від 22.10.2014 р. N 624,
від 13.07.2016 р. N 437,
від 09.08.2017 р. N 576,
від 15.11.2017 р. N 877,
від 11.04.2018 р. N 301,
від 22.08.2018 р. N 620,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 03.10.2018 р. N 800)

____________

Опрос