Идет загрузка документа (55 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы урегулирования межбюджетных отношений на 2009 год

КМ Украины
Постановление КМ от 13.09.2008 № 845
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 вересня 2008 р. N 845

Київ

Деякі питання врегулювання міжбюджетних відносин на 2009 рік

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 26 листопада 2008 року N 1036)

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 8 грудня 2010 року N 1149)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. N 1195 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 38, ст. 1729, N 47, ст. 2101; 2002 р., N 38, ст. 1782; 2003 р., N 37, ст. 1984, N 47, ст. 2426; 2004 р., N 37, ст. 2453, N 50, ст. 3279; 2005 р., N 37, ст. 2306, N 52, ст. 3331; 2006 р., N 38, ст. 2591, N 50, ст. 3328; 2007 р., N 68, ст. 2609, N 91, ст. 3328, N 99, ст. 3584), зміни, що додаються.

2. Установити, що обсяг додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів визначається у розмірі, який не перевищує 2 відсотків обсягу дотації вирівнювання місцевим бюджетам.

Розподіл зазначеної дотації між бюджетом Автономної Республіки Крим та обласними бюджетами здійснюється пропорційно видаткам, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, крім видатків на забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку регіонів, цільових видатків місцевих бюджетів на інші заходи з урахуванням соціально-економічних та інших особливостей адміністративно-територіальних одиниць та особливостей формування бюджетів Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 34

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами

1. У пункті 8:

1) в абзаці другому слова і цифри

"Умова 

Значення показника ai 

при Wipp = 0 і при di > 1,2 

0,6 

1,085 < di Ј 1,2 

0,7 

0,9 Ј di < 1,085 

0,8 

di < 0,9 

0,9" 

замінити словами і цифрами 

 

"Умова 

Значення показника ai 

при Wipp = 0 

0,6 

di > 1,2 

0,7 

1,099 < di Ј 1,2 

0,75 

1,05 < di Ј 1,099 

0,8 

1 Ј di Ј 1,05 

0,85 

di < 1 і при Wipp > Wip 

0,9"; 

2) доповнити пункт після абзацу третього новими абзацами такого змісту:

"Wip - обсяг коштів, що передаються з бюджету і-тої адміністративно-територіальної одиниці до державного бюджету в планованому бюджетному періоді до застосування коефіцієнта вирівнювання (ai).

Якщо темп приросту доходів, що враховуються під час визначення обсягів міжбюджетних трансфертів, у планованому бюджетному періоді більший ніж 50 відсотків планованого показника таких доходів за рік, що передує планованому, і темп приросту обсягу коштів, що передаються з місцевих бюджетів до державного бюджету, після застосування коефіцієнта вирівнювання (ai) року, що передує планованому, більший ніж 80 відсотків, то темп приросту обсягу коштів, що передаються з місцевих бюджетів до державного бюджету, після застосування коефіцієнта вирівнювання (ai) у планованому бюджетному періоді не повинен перевищувати 80 відсотків.".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий вважати відповідно абзацами шостим - дев'ятим;

3) в абзаці сьомому цифри "0,81" замінити цифрами "0,875".

2. У пункті 13:

1) формулу "Vi = Vyi + Vzi + Voi + Vsi + Vki + Vfi + Vdi + Vhi + Vkapi"

замінити формулою

"Vi = Vyi + Vzi + Voi + Vsi + Vki + Vfi + Vdi + Vdiz + Vkari + Vhi";

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Vdiz - розрахунковий обсяг цільових видатків на інші заходи з урахуванням соціально-економічних та інших особливостей адміністративно-територіальних одиниць.".

3. У пункті 18 слова "специфічних видатків" замінити словами "специфічних і цільових видатків".

4. Абзаци чотирнадцятий - шістнадцятий пункту 19 замінити абзацами такого змісту:

"Szu - загальний обсяг цільових видатків, який визначається за такою формулою:

Szu = Sz1u + Sz2u + Sz3u + Sz4u + Sz5u,

де Sz1u - обсяг цільових видатків на діагностику та лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет;

Sz2u - обсяг цільових видатків на закупівлю для служб крові пластикатної тари для заготівлі донорської крові та її компонентів, одноразових комплектів для автоматичного плазмоцитоферезу;

Sz3u - обсяг цільових видатків на виконання окремих заходів, передбачених Державною програмою "Репродуктивне здоров'я нації" на період до 2015 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. N 1849;

Sz4u - обсяг цільових видатків на здійснення інших заходів з охорони здоров'я;

Sz5u - обсяг цільових видатків на оснащення сільських амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів, придбання автомобілів швидкої медичної допомоги для сільських закладів охорони здоров'я;

Szi - загальний обсяг цільових видатків обласного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, який визначається за такою формулою:

Szi = Sz1i + Sz2i + Sz3i + Sz4i + Sz5i,

де Sz1i - обсяг цільових видатків обласного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим на діагностику та лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, а саме на забезпечення:

- препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет I і II типу, які приймають препарати інсуліну (розподіл видатків між регіонами здійснюється відповідно до кількості таких хворих за даними МОЗ);

- дітей, хворих на цукровий діабет, які приймають препарати інсуліну, витратними матеріалами до індивідуальних глюкометрів для контролю за рівнем глюкози в крові (розподіл видатків між регіонами здійснюється відповідно до кількості таких дітей за даними МОЗ);

- закладів охорони здоров'я візуальними тест-смужками для вимірювання рівня глюкози в крові з метою своєчасного виявлення захворювання на цукровий діабет (розподіл видатків між регіонами здійснюється відповідно до кількості наявного населення на 1 січня 2008 року);

- хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину (розподіл видатків між регіонами здійснюється відповідно до кількості таких хворих за даними МОЗ);

Sz2i - обсяг цільових видатків обласного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим на закупівлю для служб крові пластикатної тари для заготівлі донорської крові та її компонентів, одноразових комплектів для автоматичного плазмоцитоферезу (розподіл видатків між регіонами здійснюється пропорційно кількості крово- та плазмодач за даними МОЗ);

Sz3i - обсяг цільових видатків обласного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим на виконання окремих заходів, передбачених Державною програмою "Репродуктивне здоров'я нації" на період до 2015 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. N 1849, а саме:

- безоплатне забезпечення контрацептивами жінок з тяжкими захворюваннями, внаслідок яких вагітність та пологи загрожують життю (розподіл видатків між регіонами здійснюється відповідно до кількості жінок фертильного віку (15 - 49 років) на 1 січня 2008 року);

- закупівля препаратів для лікування дихальних розладів новонароджених (розподіл видатків між регіонами здійснюється відповідно до кількості народжених з вагою від 500 до 1499 грамів за даними МОЗ);

- закупівля тест-систем для обстеження груп ризику населення на TORCH-інфекції та інші інфекції, що передаються статевим шляхом (розподіл видатків між регіонами здійснюється відповідно до кількості жінок фертильного віку (15 - 49 років) на 1 січня 2008 року);

Sz4i - обсяг цільових видатків обласного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим на здійснення інших заходів з охорони здоров'я, а саме на закупівлю:

- виробів медичного призначення (комплекти діалізаторів) для надання діалізної допомоги хворим в до- та післятрансплантаційному періоді для центрів трансплантації Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Львівської, Одеської та Харківської областей, які виконують функції міжрегіональних центрів (розподіл видатків між регіонами здійснюється за даними МОЗ);

- ендопротезів і наборів інструментів для імплантації (розподіл видатків між регіонами здійснюється відповідно до кількості наявного населення на 1 січня 2008 року);

- продуктів лікувального харчування для дітей до 5 років, хворих на фенілкетонурію (розподіл видатків здійснюється відповідно до кількості дітей до 5 років, хворих на фенілкетонурію, за даними МОЗ);

Sz5i - обсяг цільових видатків обласного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим на оснащення сільських амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів, придбання автомобілів швидкої медичної допомоги для сільських закладів охорони здоров'я (розподіл видатків здійснюється відповідно до кількості сільського населення на 1 січня 2008 року).

Під час формування та затвердження відповідних місцевих бюджетів на 2009 рік не допускається зменшення обсягів цільових видатків за напрямами Sz1i, Sz2i, Sz3i, Sz4i, Sz5i, врахованих у загальному обсязі видатків на охорону здоров'я під час визначення міжбюджетних трансфертів.".

5. Пункт 22 викласти у такій редакції:

"22. Розрахунковий показник обсягу видатків на освіту визначається залежно від загального обсягу ресурсів місцевих бюджетів на освіту, фінансових нормативів бюджетної забезпеченості однієї дитини дошкільного віку, одного учня загальноосвітнього, професійно-технічного навчального закладу, приведених контингентів дітей дошкільного віку станом на 1 січня року, що передує планованому бюджетному періодові, учнів усіх типів загальноосвітніх навчальних закладів станом на 5 вересня року, що передує поточному бюджетному періодові, учнів професійно-технічних навчальних закладів станом на 1 січня року, що передує планованому бюджетному періодові.".

6. У пункті 23:

1) формулу "Voi = Ho х (Uo х Kob + Uf х Kf + Uw х Kw + Ugt х Kgt + Ut х Kt + Usi х Ksi + Ugz х Kgz + Uz + Uh х Kh + Ugh х Kgh + Ud х Kd + Uc х Kc) + Vark + Ssst + Sst + Sgd + Vlviv + Vcharkiv"

замінити формулою

"Voi = Ho х (Uo х Kob + Uf х Kf + Uw х Kw + Ugt х Kgt + Ut х Kt + Usi х Ksi + Ugz х Kgz + Uz + Uh х Kh + Ugh х Kgh + Ud х Kd + Uc х Kc) + Hu(p) х (Uptnz + Uptnzc х Kptnzc + Uptnzg х Kptnzg) х (Kvptnz/Kwptnz) + Hu(k) х Uptnz + Vark + Sst + Sgd + Havt х Uss + Hk(r) х Urr + Hkor х Ukor";

2) абзаци двадцять шостий - тридцять третій замінити абзацами такого змісту:

"Hu(p) - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості одного учня професійно-технічного навчального закладу за поточними видатками;

Uptnz - кількість учнів професійно-технічних навчальних закладів (крім учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і учнів професійно-технічних навчальних закладів, розміщених у населених пунктах, яким надано статус гірських) на 1 січня 2008 року;

Uptnzc - кількість учнів професійно-технічних навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

Kptnzc - коефіцієнт приведення кількості учнів професійно-технічних навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до кількості учнів професійно-технічних навчальних закладів. На 2009 рік Kptnzc дорівнює 2,5;

Uptnzg - кількість учнів професійно-технічних навчальних закладів, розміщених у населених пунктах, яким надано статус гірських;

Kptnzg - коефіцієнт приведення кількості учнів професійно-технічних навчальних закладів, розміщених у населених пунктах, яким надано статус гірських, до кількості учнів професійно-технічних навчальних закладів. На 2009 рік Kptnzg дорівнює 1,1;

Kwptnz - коефіцієнт приросту поточних видатків на підготовку кадрів у професійно-технічних навчальних закладах і-тої адміністративно-територіальної одиниці у планованому бюджетному періоді до обсягу поточних видатків у році, що передує планованому бюджетному періодові;

Kvptnz - коефіцієнт вирівнювання, що застосовується у перехідний період залежно від значення коефіцієнта приросту поточних видатків на підготовку кадрів у професійно-технічних навчальних закладах і має такі значення:

Kwptnz < 1,22030 - Kvptnz 1,22030;
Kwptnz > 1,28691 - Kvptnz 1,28691.

Якщо Kwptnz має значення більш як 1,22030 або менш як 1,28691, вирівнювання не проводиться і коефіцієнти Kvptnz і Kwptnz не застосовуються;

Hu(k) - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості одного учня професійно-технічного навчального закладу за капітальними видатками, в тому числі на комп'ютеризацію, забезпечення сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін;

Vark - видатки на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах III - IV рівня акредитації Автономної Республіки Крим, що визначаються за окремим розрахунком;

Sst - додаткові асигнування на 2009 рік, що визначаються за окремим розрахунком, для виплати стипендій учням професійно-технічних та студентам вищих навчальних закладів I - IV рівня акредитації, в тому числі дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування; для виплати щорічної допомоги на придбання навчальної літератури в розмірі трьох мінімальних ординарних (звичайних) академічних стипендій особам віком від 18 до 23 років з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, учням та студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків; для виплати одноразової адресної грошової допомоги в п'ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати випускникам комунальних вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного та медичного профілю і уклали на строк не менш як три роки договір про роботу відповідно у загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах та медичних закладах, визначених органами управління освітою та охороною здоров'я; для підготовки студентів з числа членів сімей, які проживають у місцевостях, оголошених зонами надзвичайної екологічної ситуації Указом Президента України від 28 липня 2008 р. N 682 "Про оголошення окремих територій Вінницької, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей зонами надзвичайної екологічної ситуації", та постраждали від стихійного лиха, що навчалися за кошти фізичних (юридичних) осіб (у тому числі тих, хто вступив на перший курс у 2008 році) і переведені на навчання за рахунок коштів місцевих бюджетів;

Sgd - додаткові асигнування на 2009 рік для виплати одноразової грошової допомоги в розмірі шести прожиткових мінімумів дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, що перебували під опікою (піклуванням) або на повному державному утриманні, та особам з їх числа під час працевлаштування після закінчення навчального закладу, що визначаються за окремим розрахунком;

Havt - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості одного учня видатками на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості;

Uss - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, розміщених у сільській місцевості;

Hk(r) - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості одного учня видатками на комп'ютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів районів;

Urr - кількість учнів денних загальноосвітніх навчальних закладів районів;

Hkor - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості одного вихованця видатками на забезпечення спеціальним обладнанням навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;

Ukor - кількість вихованців спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

Під час формування та затвердження відповідних місцевих бюджетів на 2009 рік не допускається зменшення обсягу цільових видатків на комп'ютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів районів, на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості, на забезпечення спеціальним обладнанням навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, а також видатків для підготовки робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах (крім закладів, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників за професіями для загальних потреб економіки), що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів.".

7. У пункті 24:

1) формулу "Voi = Hd х (Dm х Knm(r) + Dgm х Kgnm(r) + Ds х Knm(r) + Dgs х Kgnm(r)) + Ho х (Ugm х Kgm + Ugmr х Kgmr + Ugs х Kgs + Um х Km + Umr х Kmr + Us х Ks + Ubm(r) х Kbm(r) + Ujm(r) х Kj + Uf х Kf + Uw х Kw + Ugt x Kgt + Ut х Kt + Ugz х Kgz + Uz + Uc х Kc) + Sd + Sgd + Vtzn(r)"

замінити формулою

"Voi = Hd х (Dm х Knm(r) + Dgm х Kgnm(r) + Ds х Knm(r) + Dgs х Kgnm(r)) + Ho х (Ugm х Kgm + Ugmr х Kgmr + Ugs х Kgs + Um х Km + Umr х Kmr + Us х Ks + Ubm(r) х Kbm(r) + Ujm(r) х Kj + Uf х Kf + Uw х Kw + Ugt х Kgt + Ut х Kt + Ugz х Kgz + Uz + Uc х Kc) + Hom х Usr + Sd + Sgd + Vtzn(r) + Vshm";

2) доповнити пункт після абзацу тридцять першого новими абзацами такого змісту:

"Hom - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості одного учня видатками на збереження мережі малокомплектних сільських загальноосвітніх навчальних закладів;

Usr - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, розміщених у сільській місцевості районів;".

У зв'язку з цим абзаци тридцять другий - тридцять п'ятий вважати відповідно абзацами тридцять четвертим - тридцять сьомим;

3) абзац тридцять сьомий замінити абзацами такого змісту:

"Vshm - цільові видатки на 2009 рік на виконання Державної цільової соціальної програми "Школа майбутнього" на 2007 - 2010 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2007 р. N 1071, що визначаються за окремим розрахунком МОН.

Під час формування та затвердження відповідних місцевих бюджетів на 2009 рік не допускається зменшення обсягу цільових видатків на забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін, на збереження мережі малокомплектних сільських загальноосвітніх навчальних закладів та на виконання Державної цільової соціальної програми "Школа майбутнього" на 2007 - 2010 роки, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів.".

8. У пункті 25:

1) формулу "Vokyiv(sev) = Hd х (Dmkyiv(sev) х Knm + Dssev х Knm) + Ho х (Ukyiv(sev) х Km + Us х Ks + Ubkyiv(sev) х Kbm + Ujkyiv(sev) х Kj + Uo х Kob + Uf х Kf + Ut х Kt + Usi х Ksi + Uz + Uh х Kh + Ud х Kd + Uc х Kc) + Sd + Ssst + Sst + Sgd + Vkyiv + Vtznkyiv(sev)"

замінити формулою

"Vokyiv(sev) = Hd х (Dmkyiv(sev) х Knm + Dssev х Knm) + Ho х (Ukyiv(sev) х Km + Us х Ks + Ubkyiv(sev) х Kbm + Ujkyiv(sev) х Kj + Uo х Kob + Uf х Kf + Ut х Kt + Usi х Ksi + Uz + Uh х Kh + Ud х Kd + Uc х Kc) + Hu(p) х (Uptnzkyjv(sev) + Uptnzckyiv(sev) х Kptnzc) х (Kvptnz/Kwptnz) + Hu(k) х Uptnzkyiv(sev) + Sd + Sst + Sgd + Vtznkyiv(sev) + Havt х Uss(sev) + Hk(r) х Uss(sev) + Hkor х Ukor";

2) абзац десятий виключити;

3) абзац дванадцятий замінити абзацами такого змісту:

"Uss(sev) - кількість учнів денних загальноосвітніх навчальних закладів, розміщених у сільській місцевості м. Севастополя.

Під час формування та затвердження відповідних місцевих бюджетів на 2009 рік не допускається зменшення обсягу цільових видатків на забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін, на комп'ютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів, на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості, на забезпечення спеціальним обладнанням навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, а також видатків на підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах мм. Києва та Севастополя (крім закладів, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників за професіями для загальних потреб економіки), що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів.".

9. В абзаці п'ятому пункту 352 цифри "3,6321" замінити цифрами "3,6963".

10. Пункт 41 викласти у такій редакції:

"41. Розрахунковий показник обсягу видатків на фізичну культуру і спорт місцевих бюджетів визначається за такими формулами:

1) для бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету

Vfi = 0,45 Hf х Ni + Vsvsm +Vduss + Vfgi;

2) для бюджету міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджету району

Vfi = 0,55 Hf х Ni + Vfgi;

3) для бюджету мм. Києва та Севастополя

Vfkyiv(sev) = Hf X Ni + Vsvsm + Vduss,

де Hf - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості одного жителя на фізичну культуру і спорт усіх місцевих бюджетів;

Ni - наявне населення адміністративно-територіальної одиниці на 1 січня 2008 року;

Vsvsm - обсяг додаткових видатків на школи вищої спортивної майстерності, який обчислюється за такою формулою:

Vsvsm = Hsp х Usp,

де Hsp - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості одного спортсмена постійного складу шкіл вищої спортивної майстерності;

Usp - кількість спортсменів постійного складу шкіл вищої спортивної майстерності відповідно до плану комплектування та спискового складу, затвердженого Мінсім'ямолодьспортом на бюджетний період, що передує планованому;

Vduss - обсяг додаткових видатків на поліпшення матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл, який обчислюється за такою формулою:

Vduss = Hduss х Uduss,

де Hduss - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл спортивним інвентарем та обладнанням;

Uduss - кількість учнів на кінець року в дитячо-юнацьких спортивних школах за даними зведених місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами на бюджетний період, що передує планованому;

Vfgi - обсяг додаткових видатків бюджету адміністративно-територіальної одиниці, до складу якої входять населені пункти, яким надано статус гірських. Ці видатки визначаються за окремим розрахунком.".

11. У пункті 45:

1) в абзаці першому слова "бюджетів мм. Києва і" замінити словами "бюджету міста";

2) абзац другий викласти у такій редакції:

"На 2009 рік для бюджету Автономної Республіки Крим показник видатків на здійснення повноважень відповідно до Закону України "Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим" визначено у сумі 90 млн. гривень.";

абзаци третій та п'ятий виключити.

12. Доповнити Формулу пунктом 451 такого змісту:

"451. Розрахунковий показник обсягу цільових видатків місцевих бюджетів на інші заходи (Vdiz) визначається для окремих бюджетів з урахуванням соціально-економічних та інших особливостей адміністративно-територіальних одиниць і на 2009 рік становить:

1) для бюджетів м. Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим значення Феодосії та бюджету Сімферопольського району на компенсацію втрат доходів внаслідок розміщення Чорноморського флоту Російської Федерації на території мм. Севастополя, Феодосії та смт Гвардійське Сімферопольського району - відповідно 100000 тис. гривень, 1500 тис. і 400 тис. гривень;

2) для бюджету м. Славутича згідно із Законом України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему" - 6500 тис. гривень;

3) для бюджету м. Бердянська на укріплення Бердянської коси - 10000 тис. гривень;

4) для бюджету м. Львова на відновлення історичної спадщини міста - 57700 тис. гривень;

5) для бюджету м. Жовті Води на здійснення заходів щодо радіаційного та соціального захисту населення - 9000 тис. гривень;

6) для бюджету м. Дніпродзержинська на здійснення протизсувних заходів у Шамишиній балці - 30000 тис. гривень;

7) для бюджету м. Одеси на соціально-економічний розвиток міста - 20000 тис. гривень;

8) для обласного бюджету Одеської області на проведення берегоукріплювальних робіт на о. Зміїний - 14609,5 тис. гривень;

9) для обласного бюджету Полтавської області на створення пам'ятників Івану Мазепі та Карлу XII, ремонт і реставрацію історико-культурного заповідника "Поле Полтавської битви" - 15000 тис. гривень;

10) для обласного бюджету Сумської області на створення Меморіалу "Конотопська битва" - 45000 тис. гривень;

11) для обласного бюджету Черкаської області на виконання Державної програми "Золота підкова Черкащини" на 2006 - 2009 роки - 50000 тис. гривень.

Під час формування та затвердження відповідних місцевих бюджетів на 2009 рік не допускається зменшення обсягу цільових видатків з урахуванням соціально-економічних та інших особливостей адміністративно-територіальних одиниць, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів.".

13. У пункті 46 формулу "Vhi = (Vyi + Vzi + Voi + Vsi + Vki + Vfi + Vi) х Kb"

замінити формулою

"Vhi = (Vyi + Vzi + Voi + Vsi + Vki + Vfi + Vdi + Vdiz + Vkapi) х Kb".

14. Абзаци другий - четвертий пункту 47 замінити новими абзацами такого змісту:

"Видатки на забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку регіонів насамперед спрямовуються на розвиток соціально-культурної сфери, зокрема на:

1) інвестиційні проекти економічного та соціального розвитку регіонів, включені до середньострокових програм соціально-економічного розвитку таких регіонів відповідно до пріоритетів, передбачених Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2015 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2006 р. N 1001;

2) об'єкти, роботи на яких розпочато у минулому році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів;

3) об'єкти із ступенем будівельної готовності не менш як 50 відсотків без урахування обладнання;

4) об'єкти з плановим введенням в експлуатацію в поточному та наступному році;

5) об'єкти комунальної власності та здійснення заходів, передбачених у місцевих і регіональних програмах соціально-економічного розвитку.

Загальний розрахунковий показник обсягу видатків на забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку регіонів враховує цільові видатки на розвиток інвестиційно-інноваційних проектів та соціальної інфраструктури регіонів;".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом дев'ятим.

15. У пункті 48:

1) формули "Vkapo(ark) = Hkapo(ark) x Ni o(ark),

Hkapo(ark) =Vkapu/Nu х Kkapo(ark)"

замінити формулами

"Vkapo(ark) = Hkapo(ark) х Ni o(ark) + Vc o(ark),

Hkapo(ark) = Vkapu/Nu х Kkapo(ark),

Vc o(ark) = Vrz o + Vet o + Vpr o(ark) + Vps o(ark) + Vgkx o(ark) + Vrks o(ark) + Vbud gyt o(ark);

2) в абзаці п'ятому:

у першому реченні слова і цифри ", що визначається як відношення сумарних капітальних видатків Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів до загального обсягу капітальних видатків за даними зведення місцевих бюджетів 2006 р." виключити;

у другому реченні цифри "0,37" замінити цифрами "0,50";

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"Vc o(ark) - загальний показник обсягу цільових видатків для бюджетів Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів на розвиток інвестиційно-інноваційних проектів та соціальної інфраструктури регіонів;

Vrz o - обсяг цільових капітальних видатків для окремих обласних бюджетів на створення рекреаційних зон, меморіальних та музейних комплексів, а також розвиток історико-культурних пам'яток і заповідників, що спрямовуються виключно на забезпечення подальшого розвитку Національного заповідника "Хортиця", державного історико-меморіального заповідника "Поле Берестецької битви", Національного історико-культурного заповідника "Чигирин", музею Шевченківського національного заповідника, Національного історико-культурного заповідника "Давній Галич", Національного історико-культурного заповідника "Гетьманська столиця", визначений у таких обсягах:

для обласного бюджету Запорізької області - 7500 тис. гривень;

для обласного бюджету Рівненської області - 4000 тис. гривень;

для обласного бюджету Черкаської області - 50000 тис. гривень;

для обласного бюджету Івано-Франківської області - 6000 тис. гривень;

для обласного бюджету Чернігівської області - 43000 тис. гривень;

Vet o - обсяг цільових видатків для обласних бюджетів на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв), визначений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. N 107 "Про затвердження Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 18, ст. 482) у таких обсягах:

для обласного бюджету Дніпропетровської області - 14200 тис. гривень;

для обласного бюджету Донецької області - 17800 тис. гривень;

для обласного бюджету Львівської області - 11200 тис. гривень;

для обласного бюджету Одеської області - 24500 тис. гривень;

для обласного бюджету Харківської області - 20800 тис. гривень;

Vpr o(ark) - обсяг цільових видатків на фінансування у 2009 році програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2008 року, що визначається пропорційно чисельності наявного населення Автономної Республіки Крим та відповідної області на 1 січня 2008 року;

Vps o(ark) - обсяг цільових видатків на ліквідацію наслідків підтоплення територій міст і селищ, що визначається пропорційно площам підтоплених територій;

Vgkx o(ark) - обсяг цільових видатків на виконання загальнодержавної програми реформування житлово-комунального господарства, в тому числі на здешевлення кредитів для виконання цієї програми, що визначається пропорційно чисельності наявного міського населення Автономної Республіки Крим та відповідної області на 1 січня 2008 року;

Vrks o(ark) - обсяг цільових видатків на реформування та розвиток комунального господарства у сільській місцевості, що визначається пропорційно обсягам робіт і послуг, виконаним і наданим власними силами підприємств, що входять до складу облсількомунгоспів, у 2007 році за даними Мінагрополітики;

Vbud gyt o(ark) - обсяг цільових видатків на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа таких осіб, які загинули під час виконання службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів, який визначається за такою формулою:

Vbud gyt o(ark) = Hbud gyt o(ark) х Nip х Kip,

де Hbud gyt o(ark) - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості одного військовослужбовця видатками на будівництво і придбання житла, одну особу рядового та начальницького складу, звільнену в запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членів сімей з числа таких осіб, які загинули під час виконання службових обов'язків, а також учасників бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів для бюджету Автономної Республіки Крим та обласного бюджету;

Nip - кількість осіб, які перебувають на квартирному обліку у виконавчих комітетах рад Автономної Республіки Крим та областей на 1 січня 2008 року;

Kip - коефіцієнт приведення прогнозованої середньорічної опосередкованої вартості спорудження житла у регіонах України до прогнозованої середньорічної опосередкованої вартості житла в цілому в Україні.".

16. У пункті 49:

1) формули "Vkapm(r) = Hkap m(r) x Ni m(r),

Hkapm(r) = Vkapu/Nu х Kkapm(r)"

замінити формулами

"Vkapm(r) = Hkap m(r) х Ni m(r) + Vkapmm m + Vc m,

Hkapm(r) = Vkapu/Nu  х Kkapm(r),

Vc m = Vbrm m + Vevro m";

2) друге речення абзацу четвертого пункту 49 викласти у такій редакції: "Kkapm(r) дорівнює 0,50";

3) доповнити пункт абзацами такого змісту:

"Vkapmm m - обсяг цільових видатків для бюджетів міст обласного значення на забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку малих міст обласного значення відповідно до Закону України "Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст" пропорційно чисельності наявного населення таких міст на 1 січня 2008 року;

Vc m - загальний показник обсягу цільових видатків для бюджетів міст обласного значення на розвиток інвестиційно-інноваційних проектів та соціальної інфраструктури регіонів;

Vbrm m - обсяг цільових видатків для бюджетів міст обласного значення на будівництво та розвиток мережі метрополітенів, визначений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. N 107 "Про затвердження Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 18, ст. 482) у таких сумах:

для бюджету м. Дніпропетровська - 64400 тис. гривень;

для бюджету м. Донецька - 74000 тис. гривень;

для бюджету м. Харкова - 83000 тис. гривень;

Vevro m - обсяг цільових видатків для бюджетів міст обласного значення на проведення заходів, пов'язаних з підготовкою та проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, визначений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. N 107 "Про затвердження Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 18, ст. 482) у таких сумах:

для бюджету м. Дніпропетровська - 48000 тис. гривень;

для бюджету м. Донецька - 74700 тис. гривень;

для бюджету м. Львова - 50300 тис. гривень;

для бюджету м. Одеси - 64700 тис. гривень;

для бюджету м. Харкова - 14700 тис. гривень.".

17. Пункт 50 викласти у такій редакції:

"50. Розрахунковий показник обсягу видатків на забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку регіонів бюджету м. Севастополя (Vkap sev) визначається за такими формулами:

Vkap sev = Vkapo(ark) + Vkapm(r) + Vc sev,

Vc sev = Vrz sev + Vpr sev + Vps sev + Vgkx sev + Vbud gyt sev,

де Vc sev - загальний показник обсягу цільових видатків бюджету м. Севастополя на розвиток інвестиційно-інноваційних проектів та соціальної інфраструктури регіону;

Vrz sev - обсяг цільових капітальних видатків на забезпечення подальшого розвитку Національного заповідника "Херсонес Таврійський" в сумі 7500 тис. гривень;

Vpr sev - обсяг цільових видатків для бюджету м. Севастополя на фінансування у 2009 році програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2008 року, що визначається пропорційно чисельності наявного населення м. Севастополя на 1 січня 2008 року;

Vps sev - обсяг цільових видатків для бюджету м. Севастополя на ліквідацію наслідків підтоплення територій у містах і селищах, що визначається пропорційно площам підтоплених територій;

Vgkx sev - обсяг цільових видатків для бюджету м. Севастополя на виконання Загальнодержавної програми реформування житлово-комунального господарства, в тому числі на здешевлення кредитів для виконання цієї Програми, що визначається пропорційно чисельності наявного міського населення м. Севастополя на 1 січня 2008 року;

Vbud gyt sev - обсяг цільових видатків для бюджету м. Севастополя на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа таких осіб, які загинули під час виконання службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів, визначений відповідно до пункту 48.

Розрахунковий показник обсягу видатків на забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку регіонів бюджету м. Києва (Vkap kyiv) дорівнює загальному показнику обсягу цільових видатків на розвиток інвестиційно-інноваційних проектів та соціальної інфраструктури регіонів бюджету м. Києва (Vc kyiv), який визначається за такою формулою:

Vc kyiv = Vpr kyiv + Vet kyiv + Vgkx kyiv + Vbud gyt kyiv,

де Vc kyiv - загальний показник обсягу цільових видатків бюджету м. Києва на розвиток інвестиційно-інноваційних проектів та соціальної інфраструктури регіонів;

Vpr kyiv - обсяг цільових видатків для бюджету м. Києва на фінансування у 2009 році програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2008 року, що визначається пропорційно чисельності наявного населення м. Києва на 1 січня 2008 року;

Vet kyiv - обсяг цільових видатків для бюджету м. Києва на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв), визначений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. N 107 "Про затвердження Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 18, ст. 482) у сумі 45100 тис. гривень;

Vgkx kyiv - обсяг цільових видатків для бюджету м. Києва на виконання Загальнодержавної програми реформування житлово-комунального господарства, в тому числі на здешевлення кредитів для виконання цієї Програми, що визначається пропорційно чисельності наявного міського населення м. Києва на 1 січня 2008 року;

Vbud gyt kyiv - обсяг цільових видатків для бюджету м. Києва на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа таких осіб, які загинули під час виконання службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів, визначений відповідно до пункту 48.".

18. У тексті Формули слова і цифри "на 1 січня 2007 року", "на 2008 рік" і "у 2008 році" замінити відповідно словами і цифрами "на 1 січня 2008 року", "на 2009 рік" і "у 2009 році".

____________

Опрос