Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении критериев оценки степени риска от деятельности субъектов хозяйствования, подлежащей лицензированию Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики

КМ Украины
Постановление КМ от 17.09.2008 № 835
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 вересня 2008 р. N 835

Київ

Про затвердження критеріїв оцінки ступеня ризику від діяльності суб'єктів господарювання, яка підлягає ліцензуванню Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 р. N 975)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 25 листопада 2009 року N 1261
,
 від 3 листопада 2010 року N 1004
,
 від 24 жовтня 2012 року N 975

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 6 серпня 2014 року N 307)

Відповідно до статей 5 і 22 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити критерії оцінки ступеня ризику від діяльності суб'єктів господарювання, яка підлягає ліцензуванню Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, згідно з додатком.

(постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 р. N 975)

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 37

  

КРИТЕРІЇ
оцінки ступеня ризику від діяльності суб'єктів господарювання, яка підлягає ліцензуванню Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

(назва додатка із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 р. N 975)

1. Згідно з цими критеріями визначається ступінь ризику від діяльності суб'єктів господарювання з виробництва, передачі та постачання електричної енергії, зберігання, транспортування, розподілу та постачання природного газу, транспортування нафти та нафтопродуктів, виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, а також комбінованого виробництва (когенерації) теплової та електричної енергії та періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю).

2. До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, належать:

1) результати ліцензованої діяльності - оцінка:

цільового, та ефективного використання коштів відповідно до затверджених НКРЕ тарифів, інвестиційних програм, програм установки засобів обліку, правил приєднання до мереж, кошторису витрат на оптове постачання електричної енергії;

(абзац другий підпункту 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1004)

матеріальних втрат від господарської діяльності;

перехресного субсидіювання інших видів діяльності за рахунок ліцензованих НКРЕ видів діяльності;

ефективності закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення провадження ліцензованих видів діяльності;

дотримання алгоритмів розподілу коштів суб'єктами господарювання, які здійснюють постачання електричної енергії за регульованим тарифом та природного газу за регульованим тарифом;

достовірності даних звітності, передбачених нормативно-правовими актами Мінфіну та Дежкомстату, додаткової звітності з ліцензованої діяльності, визначеної НКРЕ в установленому порядку;

2) організація роботи із споживачами - оцінка:

стану укладення та виконання договорів із споживачами відповідно до вимог законодавства;

стану дотримання порядку видачі технічних умов та забезпечення приєднання споживачів до мереж суб'єктів господарювання на недискримінаційній основі відповідно до вимог законодавства;

дотримання суб'єктами господарювання показників якості наданих послуг споживачам;

3) технічний стан і організація експлуатації електричних та газових мереж, теплогенеруючого обладнання і установок для транспортування нафти та нафтопродуктів - оцінка:

технічного стану та експлуатації;

стану виконання інвестиційних програм, програм установлення засобів обліку;

надійності енергопостачання електричних, теплових, газових мереж, установок для транспортування нафти та нафтопродуктів;

стану технічного обслуговування, поточного та капітального ремонту енергетичного, газового обладнання та мереж суб'єктів господарювання;

4) соціально-економічна ситуація - оцінка:

рівня загрози, що враховує імовірність виникнення негативних соціальних і матеріальних наслідків від провадження ліцензованої діяльності та можливий розмір втрат внаслідок технологічних порушень у роботі енергетичного, газового обладнання та мереж суб'єктів господарювання;

ефективності заходів з експлуатації енергетичних, газових установок і установок для транспортування нафти та нафтопродуктів;

обсягів фінансових та матеріальних ресурсів, необхідних для усунення технологічних порушень в роботі енергетичного обладнання та мереж, обсягу недовідпущеної енергії, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та компенсації завданих збитків;

діяльності оперативно-диспетчерського управління в електроенергетичному та нафтогазовому комплексах;

5) екологічна ситуація - оцінка ефективності технічних заходів щодо забезпечення надійного енергопостачання споживачів, що враховують рівень загрози виникнення негативних екологічних наслідків для населення, навколишнього природного середовища від провадження господарської діяльності.

3. Установлюється три ступені ризику - високий, середній та незначний.

4. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб'єкти господарювання, що провадять діяльність з:

виробництва електричної енергії в обсягах, що перевищують рівень, встановлений умовами та правилами провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії;

абзац третій пункту 4 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2012 р. N 975)

абзац четвертий пункту 4 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2012 р. N 975)

передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та магістральними (міждержавними) електромережами;

постачання електричної енергії за регульованим тарифом;

(пункт 4 доповнено новим абзацом шостим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2009 р. N 1261,
у зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати
 відповідно абзацами сьомим - дев'ятим)

оптового постачання електричної енергії;

(пункт 4 доповнено новим абзацом сьомим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 1004,
у зв'язку з цим абзаци сьомий - десятий
 вважати відповідно абзацами восьмим - одинадцятим)

зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, встановлений умовами та правилами провадження господарської діяльності із зберігання природного газу;

транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами;

транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл;

постачання природного газу за регульованим тарифом.

(пункт 4 доповнено абзацом одинадцятим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.11.2009 р. N 1261)

5. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать суб'єкти господарювання, що провадять господарську діяльність із:

постачання природного газу за нерегульованим тарифом;

(абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2009 р. N 1261)

постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом;

(абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2009 р. N 1261)

комбінованого виробництва електричної та теплової енергії;

(пункт 5 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 р. N 975)

виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії.

(пункт 5 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 р. N 975)

6. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику належать суб'єкти господарювання, що мають ліцензії на постачання природного газу за регульованим та нерегульованим тарифом, постачання електричної енергії за регульованим та нерегульованим тарифом, але не провадять господарської діяльності за такими напрямами.

7. НКРЕ здійснює планові заходи державного нагляду (контролю) за суб'єктами господарювання та їх виробничими об'єктами:

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 р. N 975)

1) з високим ступенем прийнятного ризику:

що зазначені в абзацах другому - сьомому пункту 4, - не частіше ніж два рази на рік;

(абзац другий підпункту 1 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 25.11.2009 р. N 1261,
 від 03.11.2010 р. N 1004)

що зазначені в абзацах восьмому - одинадцятому пункту 4, - один раз на рік;

(абзац третій підпункту 1 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 25.11.2009 р. N 1261,
 від 03.11.2010 р. N 1004)

2) із середнім ступенем прийнятного ризику - не частіше одного разу на рік;

3) з незначним ступенем прийнятного ризику - не частіше одного разу на два роки.

____________

Опрос