Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об условиях оплаты труда работников Центра адаптации государственной службы к стандартам Европейского Союза и его региональных отделений

КМ Украины
Постановление КМ от 10.09.2008 № 800
редакция действует с 01.12.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 вересня 2008 р. N 800

Київ

Про умови оплати праці працівників Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу та його регіональних відділень

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 22 серпня 2012 року N 809
,
від 11 квітня 2018 року N 262
,
від 25 листопада 2020 року N 1160

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити схеми посадових окладів працівників Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу (далі - Центр) та його регіональних відділень згідно з додатками 1 і 2.

2. Надати право директорові Центру в межах, затвердженого фонду оплати праці:

1) установлювати:

а) працівникам конкретні розміри посадових окладів відповідно до затверджених цією постановою схем;

б) посадові оклади заступників директора Центру та керівників його регіональних відділень, заступників керівників структурних підрозділів - на 5 - 15 відсотків нижче посадового окладу відповідного керівника;

в) надбавки працівникам:

за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи у розмірі до 100 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни такі надбавки скасовуються або зменшуються;

за почесне звання "заслужений" - у розмірі 10 відсотків посадового окладу;

за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу;

г) доплати працівникам:

у розмірі до 50 відсотків посадового окладу:

- за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

- за суміщення професій (посад);

- за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються директорові Центру, керівникам регіональних відділень Центру, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів, їх заступникам;

за виконання обов'язків тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу - у розмірі різниці між фактичним посадовим окладом тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу (без урахування надбавок та доплати) і посадовим окладом працівника, який виконує обов'язки тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу, у разі, коли працівник, що виконує обов'язки тимчасово відсутнього керівника структурного підрозділу, не є його заступником.

за науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук з відповідної спеціальності - у розмірі відповідно 15 і 25 відсотків посадового окладу.

(абзац восьмий підпункту "г" підпункту 1 пункту 2 у редакції
 постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2020 р. N 1160)

Доплата за науковий ступінь виплачується працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівника двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем;

2) надавати працівникам матеріальну допомогу для оздоровлення одночасно з наданням щорічної відпустки та для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника;

3) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, а також до державних і професійних свят та ювілейних дат згідно із затвердженим порядком і розмірами преміювання працівників у межах фонду преміювання, створеного у розмірі тримісячного фонду оплати праці та економії фонду оплати праці, без обмеження індивідуальних премій максимальними розмірами.

3. Преміювання, установлення надбавок і доплат, передбачених цією постановою, надання матеріальної допомоги директорові Центру здійснюється за згодою Голови Національного агентства з питань державної служби.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 р. N 809)

4. Умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням Центру, встановлюються на рівні умов оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів.

5. Пункт 5 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 25.11.2020 р. N 1160)

6. Установити, що посадові оклади працівників, розміри яких затверджено зазначеною постановою, з 1 січня 2019 р. змінюються пропорційно підвищенню розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, розмір якого визначено у примітці 1 до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 36, ст. 1699).

(постанову доповнено пунктом 6 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 р. N 262)

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 26

 

СХЕМА
посадових окладів працівників Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу

(додаток 1 у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 11.04.2018 р. N 262
,
від 25.11.2020 р. N 1160)

 

СХЕМА
посадових окладів працівників регіональних відділень Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу

(додаток 2 у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 11.04.2018 р. N 262
,
від 25.11.2020 р. N 1160)

____________

Опрос