Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Агентства по вопросам оборонно-промышленного комплекса

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 27.08.2008 № 793
редакция действует с 08.04.2011

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 серпня 2008 р. N 793

Київ

Про утворення Агентства з питань оборонно-промислового комплексу

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 21 січня 2009 року N 30

(Одночасно з набранням чинності Указом Президента України про затвердження відповідного Положення про міністерство чи інший центральний орган виконавчої влади, якому передано повноваження урядового органу, що ліквідується, ця постанова втратить чинність згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2011 року N 346)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Агентство з питань оборонно-промислового комплексу як урядовий орган, що діє в системі Міністерства промислової політики, в межах граничної чисельності працівників центрального апарату Міністерства.

2. Затвердити Положення про Агентство з питань оборонно-промислового комплексу, що додається.

3. Міністерству промислової політики привести власні акти у відповідність з цією постановою та подати у двотижневий строк Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо визначення кандидатури на посаду голови Агентства з питань оборонно-промислового комплексу.

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. N 327 "Деякі питання реформування оборонно-промислового комплексу".

 

Прем'єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО

Інд. 21

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Агентство з питань оборонно-промислового комплексу

1. Агентство з питань оборонно-промислового комплексу (далі - Агентство) є урядовим органом, що діє в системі Мінпромполітики і йому підпорядковується.

Агентство відповідальне перед Кабінетом Міністрів України, підзвітне та підконтрольне Міністру промислової політики.

2. Агентство у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами Міністра промислової політики.

3. Основними завданнями Агентства є:

1) підготовка та забезпечення реалізації у межах своїх повноважень пропозицій щодо:

(абзац перший підпункту 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.01.2009 р. N 30)

реформування оборонно-промислового комплексу;

науково-технічного та технологічного розвитку оборонно-промислового комплексу в інтересах обороноздатності держави;

підвищення ефективності діяльності підприємств оборонно-промислового комплексу;

2) участь у межах своїх повноважень у:

реалізації державної політики у сфері військово-технічного співробітництва;

розробленні та організації виконання державних програм, спрямованих на реформування і розвиток оборонно-промислового комплексу, а також розвиток озброєння та військової техніки;

підготовці пропозицій щодо вдосконалення механізму державного регулювання і порядку функціонування оборонно-промислового комплексу;

визначенні напрямів науково-технічного розвитку оборонно-промислового комплексу та розвитку науково-технічного потенціалу оборонно-промислового сектору економіки;

(абзац п'ятий підпункту 2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.01.2009 р. N 30)

узагальненні практики застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, та розробленні пропозицій щодо вдосконалення такого законодавства.

(підпункт 2 пункту 3 доповнено абзацом згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.01.2009 р. N 30)

4. Агентство відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної промислової політики у сфері функціонування та розвитку оборонно-промислового комплексу;

2) розробляє проекти державних програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, а також бере участь в розробленні проектів інших державних програм, прогнозів виробничо-технічного та фінансово-економічного розвитку оборонно-промислового комплексу;

(підпункт 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.01.2009 р. N 30)

3) бере участь в:

реалізації державної інвестиційної та інноваційної політики у сфері функціонування та розвитку оборонно-промислового комплексу, забезпеченні проведення конкурсного відбору пріоритетних інноваційних проектів у сфері оборонно-промислового комплексу, здійсненні фінансової підтримки таких проектів у межах коштів, передбачених Державним бюджетом України на відповідний рік;

(абзац другий підпункту 3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.01.2009 р. N 30)

організації проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з проектування, виготовлення та випробування озброєння, військової та спеціальної техніки, зокрема в рамках міжнародних договорів;

проведенні у межах своїх повноважень робіт з технічного регулювання та управління якістю у сфері функціонування та розвитку оборонно-промислового комплексу;

розробленні та здійсненні заходів щодо захисту інтересів держави під час провадження зовнішньоекономічної діяльності, пов'язаної з міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання, підприємствами, установами та організаціями оборонно-промислового комплексу, які належать до сфери управління Мінпромполітики, підготовці та поданні в установленому порядку суб'єктами господарювання антидемпінгових, антисубсидиційних і спеціальних скарг (заяв);

(абзац п'ятий підпункту 3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.01.2009 р. N 30)

забезпеченні виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності підприємств оборонно-промислового комплексу, які належать до сфери управління Мінпромполітики;

здійсненні заходів з підвищення ефективності використання і розвитку експортного потенціалу підприємств військово-промислового комплексу, розширення міжнародного співробітництва у військово-технічній сфері, освоєння міжнародних ринків, проведенні з цією метою маркетингових досліджень та моніторингу цін під час здійснення зовнішньоторговельних операцій з товарами військового призначення;

(підпункт 3 пункту 4 доповнено абзацом згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.01.2009 р. N 30)

4) готує і подає Міністрові промислової політики пропозиції щодо:

корпоратизації та визначення особливостей приватизації підприємств оборонно-промислового комплексу;

організації виконання робіт з утилізації непридатних до подальшого використання і надлишкових боєприпасів та вибухових речовин, озброєння та військової техніки на підприємствах, що належать до сфери управління Мінпромполітики;

визначення обсягів бюджетного фінансування науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, підготовки серійного виробництва озброєння і військової техніки, удосконалення системи оподаткування, ціноутворення і кредитування, реорганізації, реструктуризації та конверсії підприємств оборонно-промислового комплексу, які належать до сфери управління Мінпромполітики;

укладення контрактів з керівниками підприємств оборонно-промислового комплексу, які належать до сфери управління Мінпромполітики;

5) проводить аналіз стану розвитку виробництва підприємств, установ та організацій оборонно-промислового комплексу, сприяє підвищенню ефективності використання та розвитку їх експортного, виробничого і науково-технічного потенціалу, здійснює в установленому порядку за дорученням Мінпромполітики управління майном підприємств, установ та організацій оборонно-промислового комплексу, які належать до сфери управління Мінпромполітики;

(підпункт 5 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.01.2009 р. N 30)

6) розробляє проекти міжнародних договорів України, бере в установленому порядку участь в їх укладенні, забезпечує виконання зобов'язань, визначених відповідними міжнародними договорами України;

(підпункт 6 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.01.2009 р. N 30)

7) забезпечує участь підприємств, установ та організацій оборонно-промислового комплексу, які належать до сфери управління Мінпромполітики, у виставках, конференціях та семінарах, пов'язаних з розвитком озброєння та військової техніки;

8) сприяє в установленому порядку залученню вітчизняних та іноземних інвестицій у розвиток оборонно-промислового комплексу, виступає відповідно до законодавства замовником та організовує в установленому порядку проведення державної науково-технічної експертизи інноваційних програм, проектів та об'єктів інтелектуальної власності у зазначеній сфері;

(підпункт 8 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.01.2009 р. N 30)

9) здійснює у межах своїх повноважень контроль за виконанням вимог міжнародних договорів України та законодавства стосовно експортного контролю на підприємствах, які належать до сфери управління Мінпромполітики;

10) організовує проведення наукових досліджень з питань розвитку оборонно-промислового комплексу;

11) реалізує у межах своїх повноважень державну політику у сфері охорони державної таємниці, конфіденційної інформації, що є власністю держави;

12) забезпечує ефективне використання науково-технічного і виробничого потенціалу оборонно-промислового комплексу та створює умови для впровадження новітніх технологій, конструкцій і матеріалів у виробництво конкурентоспроможної продукції для потреб внутрішнього та зовнішнього ринку;

13) здійснює моніторинг фінансово-господарської діяльності підприємств, установ та організацій оборонно-промислового комплексу, які належать до сфери управління Міністерства;

14) забезпечує підприємства оборонно-промислового комплексу інформаційно-довідковими та методологічними матеріалами щодо розвитку озброєння та військової техніки на внутрішньому і зовнішньому ринку;

15) бере участь у розробленні та здійсненні природоохоронних заходів у сфері функціонування оборонно-промислового комплексу;

16) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері охорони праці; пожежної безпеки; підвищення рівня промислової і енергетичної безпеки; енергозбереження на підприємствах, в установах та організаціях оборонно-промислового комплексу, які належать до сфери управління Мінпромполітики;

17) виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

5. Агентство має право:

залучати представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

отримувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

проводити в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

перевіряти стан дотримання на підприємствах, які належать до сфери управління Мінпромполітики, законодавства з питань, що належать до компетенції Агентства;

взаємодіяти під час виконання покладених на нього завдань з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.

6. Агентство очолює перший заступник Міністра промислової політики - голова Агентства з питань оборонно-промислового комплексу (далі - голова Агентства), якого призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Міністра промислової політики.

(абзац перший пункту 6 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 21.01.2009 р. N 30)

Голова Агентства за посадою є членом колегії Мінпромполітики.

Голова Агентства має трьох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра промислової політики.

7. Голова Агентства:

здійснює керівництво діяльністю Агентства, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на Агентство завдань, підзвітний та підконтрольний Міністру промислової політики;

розподіляє за погодженням з Міністром промислової політики обов'язки між своїми заступниками;

призначає на посаду і звільняє з посади за погодженням з Міністром промислової політики керівників структурних підрозділів та інших працівників Агентства;

притягує до дисциплінарної відповідальності працівників Агентства, крім заступників голови;

підписує накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує контроль за їх виконанням;

затверджує положення про структурні підрозділи Агентства;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.

8. Агентство у межах своїх повноважень та відповідно до законодавства видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання.

9. Для реалізації покладених на Агентство завдань може утворюватися колегія у складі голови, його заступників та керівників структурних підрозділів.

Персональний склад колегії та положення про неї затверджує Міністр промислової політики.

Рішення колегії проводяться в життя наказами голови Агентства.

10. За погодженням з Міністром промислової політики при Агентстві може утворюватися науково-технічна рада та інші дорадчі органи.

Склад зазначеної ради та інших дорадчих органів і положення про них затверджує голова Агентства.

11. Граничну чисельність працівників (в межах граничної чисельності працівників Мінпромполітики) та структуру Агентства затверджує Міністр промислової політики за поданням голови Агентства.

12. Умови праці працівників Агентства визначаються Кабінетом Міністрів України.

13. Штатний розпис і кошторис Агентства затверджує його голова за погодженням з Міністром промислової політики та Мінфіном.

14. Агентство фінансується за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на утримання Мінпромполітики.

15. Агентство є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

____________

Опрос