Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения государственной экспертизы по вопросам техногенной безопасности проектов строительства объектов, которые могут вызвать возникновение чрезвычайной ситуации техногенного и природного характера и повлиять на состояние защиты населения и территорий, и перечня указанных объектов

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Перечень от 20.08.2008 № 767
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 серпня 2008 р. N 767

Київ

Про затвердження Порядку проведення державної експертизи з питань техногенної безпеки проектів будівництва об'єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру та вплинути на стан захисту населення і територій, та переліку зазначених об'єктів

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 6 червня 2011 року N 605)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок проведення державної експертизи з питань техногенної безпеки проектів будівництва об'єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру та вплинути на стан захисту населення і територій;

перелік об'єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру та вплинути на стан захисту населення і територій, проекти будівництва яких підлягають державній експертизі з питань техногенної безпеки.

2. Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади подати пропозиції про внесення до актів Кабінету Міністрів України змін, що випливають з цієї постанови.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 33

 

ПОРЯДОК
проведення державної експертизи з питань техногенної безпеки проектів будівництва об'єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру та вплинути на стан захисту населення і територій

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення державної експертизи проектної документації на нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт та технічне переоснащення, що можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру та вплинути на стан захисту населення і територій, зокрема проектних рішень у сфері техногенної безпеки.

Дія Порядку не поширюється на проекти будівництва шляхів сполучення, тунелів, естакад, мостів, шляхопроводів, судноплавних гідротехнічних споруд, вокзалів, залізничних та автобусних станцій, об'єктів систем зв'язку, навігації і керування рухом транспортних засобів.

2. Державна експертиза з питань техногенної безпеки проектів будівництва об'єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру та вплинути на стан захисту населення і територій (далі - державна експертиза), що є складовою комплексної державної експертизи, проводиться згідно з Порядком затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. N 1269 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 84, ст. 3106), Державною інспекцією цивільного захисту та техногенної безпеки МНС і її територіальними інспекціями із залученням фахівців науково-дослідних, дослідно-конструкторських та проектних установ, а також експертно-технічними центрами цивільного захисту і техногенної безпеки.

3. Основними завданнями державної експертизи є:

виявлення у проектах будівництва порушення вимог державних будівельних норм та правил, що діють у сфері цивільного захисту і техногенної безпеки, та інших нормативних актів;

проведення перевірки обґрунтованості проектних рішень у сфері техногенної безпеки;

підготовка експертного висновку за її результатами.

4. Державній експертизі підлягають проекти або робочі проекти.

Замовниками державної експертизи є заінтересовані у її проведенні підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (зокрема іноземні) та громадяни України, що провадять підприємницьку діяльність.

Виконавцями робіт з проведення державної експертизи є фахівці у сфері техногенної безпеки.

5. Замовник:

має право отримувати інформацію про хід проведення державної експертизи;

зобов'язаний надавати у разі необхідності письмові або усні пояснення щодо прийнятих проектних рішень, додаткові матеріали і відомості, що стосуються проекту будівництва.

6. Виконавець:

має право отримувати в установленому порядку необхідні для підготовки експертного висновку матеріали;

забезпечує дотримання вимог щодо конфіденційності (нерозголошення без письмової згоди замовника) відомостей, пов'язаних з підготовкою та проведенням державної експертизи;

несе персональну відповідальність за обґрунтованість експертного висновку і достовірність відомостей, що в ньому містяться.

7. Строк проведення державної експертизи не повинен перевищувати 40 календарних днів.

8. Експертний висновок оформляється за формою згідно з додатками 1 і 2, підписується керівником органу державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки і виконавцем та скріплюється гербовою печаткою.

9. У разі незгоди з експертним висновком замовник може оскаржити його в місячний строк у судовому порядку.

10. Облік виданих експертних висновків ведеться шляхом внесення відповідних відомостей до журналу обліку експертних висновків на проекти будівництва за формою згідно з додатком 3.

11. Державна експертиза проводиться безоплатно.

 

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

_____________________________________________________________________________________
(найменування установи, організації, яка проводить державну експертизу)

За результатами державної експертизи правильності та повноти виконання вимог державних будівельних норм і правил та інших нормативних актів у сфері цивільного захисту з питань техногенної безпеки у проектній документації на ____________________________________________
                                                                                                                                                   (найменування об'єкта)
виявлено порушення вимог техногенної безпеки: ___________________________________________
                                                                                                                                                 (зауваження і пропозиції
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        з відповідним обґрунтуванням)
_____________________________________________________________________________________ .

У разі незгоди з експертним висновком Вам надається право оскаржити його в місячний строк у вищому органі державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки чи до суду. 

Керівник органу державного
нагляду у сфері цивільного
захисту та техногенної
безпеки
                М. П.

 
 
 
_______________
(підпис) 

 
 
 
_______________________
(ініціали та прізвище) 

Виконавець робіт з
проведення експертизи 

 
_______________
(підпис) 

 
_______________________
(ініціали та прізвище) 

 

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

_____________________________________________________________________________________
(найменування установи, організації, яка проводить державну експертизу)

За результатами державної експертизи правильності та повноти виконання вимог державних будівельних норм і правил та інших нормативних актів у сфері цивільного захисту з питань техногенної безпеки у проектній документації на ________________________________________________________________
                                                                                                (найменування об'єкта)
порушень вимог техногенної безпеки не виявлено. 

Керівник органу державного
нагляду у сфері цивільного
захисту та техногенної
безпеки
                  М. П.

 
 
 
_______________
(підпис) 

 
 
 
_______________________
(ініціали та прізвище) 

Виконавець робіт з
проведення експертизи 

 
_______________
(підпис) 

 
_______________________
(ініціали та прізвище) 

 

ЖУРНАЛ
обліку експертних висновків за результатами державної експертизи

Порядковий номер 

Власник проекту 

Найменування проекту 

Розробник проекту 

Місцезнаходження об'єкта 

Дата подання проекту для експертизи 

Дата видачі і номер негативного експертного висновку 

Дата видачі і номер позитивного експертного висновку 

Прізвище, ім'я та по батькові виконавця робіт з проведення експертизи 

Примітка 

 

ПЕРЕЛІК
об'єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру та вплинути на стан захисту населення і територій, проекти будівництва яких підлягають державній експертизі з питань техногенної безпеки

Об'єкти біохімічного, біологічного і фармацевтичного виробництва

Об'єкти збирання, оброблення, зберігання, захоронення, знешкодження та утилізації токсичних відходів

Об'єкти видобування нафти, нафтохімії і нафтопереробки, нафтобази, склади нафтопродуктів, магістральні нафтопродуктопроводи, резервуарні парки та наливні станції нафтопродуктів, товарно-сировинні парки нафтопереробних заводів, сировинні парки нафтохімічних підприємств

Об'єкти видобування, зберігання, переробки і транспортування природного, зрідженого газу, магістральні газопроводи; інші продуктопроводи, за допомогою яких транспортуються небезпечні речовини

Хімічно небезпечні об'єкти, склади хімічно небезпечних речовин, магістральні аміакопроводи

Об'єкти знезараження, підготовки та очищення питної води і каналізаційних стоків у системах очисних споруд; станції розподілення повітря (якщо вони належать до вибухонебезпечної категорії)

Автозаправні станції та комплекси, газозаправні (з використанням зрідженого газу), газонаповнювальні станції та пункти, склади газу і газопродуктів, газові котельні (за винятком котелень, призначених для теплопостачання житлових і громадських будинків)

Будівлі та споруди з покрівлею площею понад 1000 кв. метрів, виготовленою з використанням вантових і аркових конструкцій

Вибухонебезпечні об'єкти зберігання, утилізації та знищення боєприпасів усіх видів, вибухових речовин, ракет і ракетного палива

Повітряні лінії електропередачі напругою більш як 110 кВ на ділянках зближення з вибухонебезпечними та пожежовибухонебезпечними установками

Системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій і оповіщення населення у разі їх виникнення на потенційно небезпечних об'єктах та об'єктах підвищеної небезпеки

Гідроенергетичні, гідротехнічні споруди і гідроелектростанції; наземні об'єкти вугільної та гірничодобувної промисловості

Радіаційно небезпечні об'єкти - атомні електростанції, уранодобувні і переробні підприємства, пункти захоронення та зберігання радіоактивних відходів

Будинки з висотністю понад 16 поверхів, крім житлових будинків, що споруджуються за проектами повторного застосування, умовною висотою до 73,5 метра

____________

Опрос