Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о военных комиссариатах

КМ Украины
Постановление КМ от 20.08.2008 № 719
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 серпня 2008 р. N 719

Київ

Про внесення змін до Положення про військові комісаріати

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 3 червня 2013 року N 389)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про військові комісаріати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. N 1235 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 39, ст. 1763; 2006 р., N 48, ст. 3200; 2007 р., N 47, ст. 1933), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО

Інд. 29

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про військові комісаріати

1. Пункти 2 і 3 викласти у такій редакції:

"2. Військові комісаріати у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", іншими законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами і директивами Міністра оборони, начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил, а також цим Положенням.

3. Військові комісаріати Автономної Республіки Крим, областей, міста Києва підпорядковуються командувачам військ відповідних оперативних командувань, начальникам відповідних територіальних управлінь; районні, міські комісаріати - вищестоящому військовому комісару.

Загальне керівництво військовими комісаріатами і контроль за їх діяльністю здійснює командування Сухопутних військ через штаби оперативних командувань, територіальних управлінь, яке узгоджує основні питання діяльності військових комісаріатів з Генеральним штабом.".

2. Доповнити пункт 5 після слів "начальник Генерального штабу" словом "- Головнокомандувач".

3. В абзаці третьому пункту 6 слова "обласних, Київського та Севастопольського міських військових комісаріатів здійснюється Міністром оборони" замінити словами "областей та міста Києва здійснюється начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України.".

4. У пункті 8 слова "та прийняття на військову службу за контрактом громадян України" виключити.

5. У пункті 9:

абзаци п'ятий і восьмий викласти у такій редакції:

"співпрацюють з органами місцевого самоврядування з питань військового обліку військовозобов'язаних, призовників та їх бронювання на період мобілізації і воєнний час; контролюють роботу з ведення військового обліку військовозобов'язаних, призовників та їх бронювання на період мобілізації і воєнний час на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах незалежно від підпорядкування і форми власності;";

"оформляють документи та направляють кандидатів для вступу до вищих військових навчальних закладів або вищих навчальних закладів, що мають військові навчальні підрозділи;";

в абзаці десятому слова "закладів та організацій МОН і Товариства сприяння обороні" замінити словами "навчальних закладів та організацій МОН, інших центральних органів виконавчої влади, Товариства сприяння обороні";

абзац п'ятнадцятий викласти у такій редакції:

"ведуть облік осіб, які звільнені з військової служби та проживають на відповідній території, для оформлення документів, що додаються до пенсійної справи відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

в абзаці двадцять першому слова "офіцерів, прапорщиків, мічманів" замінити словом "військовослужбовців";

доповнити пункт після абзацу восьмого новим абзацом такого змісту:

"беруть участь у відборі військовозобов'язаних для проходження служби у військовому резерві Збройних Сил;".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - двадцять другий вважати відповідно абзацами десятим - двадцять третім.

6. У пункті 10:

в абзаці першому слова "та Севастопольський міські" замінити словом "міський";

абзаци сьомий - дев'ятий і одинадцятий викласти у такій редакції:

"забезпечують оформлення та подання документів органам Пенсійного фонду для призначення (перерахування) пенсій особам, звільненим з військової служби, і членам їх сімей відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", а також у передбачених законодавством випадках виплату грошової допомоги звільненим з військової служби військовослужбовцям і сім'ям загиблих (померлих) військовослужбовців;

співпрацюють з територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з питань надання відповідно до законодавства соціальних послуг військовослужбовцям, звільненим з військової служби, та членам їх сімей;

надають згідно із законодавством грошову допомогу малозабезпеченим пенсіонерам, здійснюють розподіл путівок для санаторно-курортного лікування в санаторіях Міноборони та закуповують у межах виділених асигнувань путівки в інші санаторії та лікувально-профілактичні заклади пенсіонерам і членам їх сімей, які перебувають на відповідному обліку у військових комісаріатах;";

"організовують і проводять роботу з правового виховання особового складу підпорядкованих військових комісаріатів;".

7. Абзаци сьомий і восьмий пункту 11 виключити.

8. У пункті 12:

в абзаці третьому слова "та прийняття на військову службу за контрактом" виключити;

абзац п'ятий викласти у такій редакції:

"брати в межах своїх повноважень участь у перевірці технічного стану транспортних засобів і їх готовності до передачі військовим формуванням на період мобілізації та у воєнний час.".

9. Пункт 14 викласти у такій редакції:

"14. Фінансове і матеріальне забезпечення заходів, пов'язаних з виконанням військового обов'язку, які проводяться військовими комісаріатами, здійснюється за рахунок і в межах коштів державного бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Фінансування заходів з мобілізаційної підготовки і мобілізації, які проводяться військовими комісаріатами, здійснюється відповідно до Законів України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про військовий обов'язок і військову службу", інших нормативно-правових актів, розроблених на підставі цих законів.".

10. В абзаці другому пункту 15 слова "офіцерів, прапорщиків, мічманів" замінити словом "військовослужбовців".

____________

Опрос