Идет загрузка документа (57 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Технического регламента моющих средств

КМ Украины
Постановление КМ, План, Регламент от 20.08.2008 № 717

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 серпня 2008 р. N 717

Київ

Про затвердження Технічного регламенту мийних засобів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 6 червня 2012 року N 499
,
 від 8 квітня 2013 року N 235
,
 від 12 червня 2013 року N 408
,
 від 28 серпня 2013 року N 632
,
від 12 червня 2019 року N 498
,
від 12 лютого 2020 року N 88
(зміни, внесені пунктом 1 та підпунктом 2 пункту 2 змін, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 року N 88,
 набирають чинності з
20 лютого 2020 року),
від 2 червня 2021 року N 575,
від 18 серпня 2021 року N 875

31 грудня 2023 року до цієї постанови будуть внесені зміни, передбачені пунктом 5 змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 2021 року N 575)

Відповідно до статті 5 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" Кабінет Міністрів України постановляє:

(вступна частина у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 12.06.2019 р. N 498)

1. Затвердити Технічний регламент мийних засобів, що додається.

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.06.2019 р. N 498)

2. Міністерству економіки забезпечити впровадження Технічного регламенту.

(пункт 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 06.06.2012 р. N 499
,
 із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Кабінету Міністрів України від 12.06.2013 р. N 408,
від 12.06.2019 р. N 498
,
від 12.02.2020 р. N 88
,
від 18.08.2021 р. N 875)

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 21

 

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
мийних засобів

1. Цей Технічний регламент установлює вимоги до мийних засобів і поверхнево-активних речовин, що входять до їх складу.

Абзац другий пункту 1 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 02.06.2021 р. N 575)

2. Уведення в обіг мийних засобів та поверхнево-активних речовин можливе тільки в разі, коли вони не загрожують безпеці навколишнього природного середовища та відповідають вимогам щодо:

рівня біологічного розкладу поверхнево-активних речовин;

маркування мийних засобів;

інформації, яка надається на запит визначених законодавством органів виконавчої влади;

обмеження щодо вмісту фосфатів та інших сполук фосфору в мийних засобах.

3. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються в такому значенні:

здатність до первинного біологічного розкладу поверхнево-активної речовини - біологічна трансформація (структурна зміна) поверхнево-активної речовини за допомогою мікроорганізмів, що призводить до втрати її поверхнево-активних властивостей;

здатність до повного біологічного розкладу поверхнево-активної речовини - повне перероблення поверхнево-активної речовини мікроорганізмами під впливом кисню з утворенням вуглекислого газу, води, мінеральних солей, будь-яких наявних у водному розчині елементів та нових мікробних (бактеріальних) компонентів (біомаси);

інгредієнт - будь-яка хімічна речовина синтетичного або натурального походження, що входить до складу мийного засобу;

мийний засіб - будь-яка речовина або препарат, що містять мило та/або інші поверхнево-активні речовини, призначені для прання або очищення та використання в побуті і промисловості, у формі рідини, порошку, пасти, бруска, плитки, таблетки тощо;

мило тверде - продукт, вироблений з жирової сировини тваринного та рослинного походження, гідрованих жирів або їх сумішей та синтетичних жирних кислот методом лужного омилювання;

очищення - відокремлення забруднень від основи з переведенням їх у стан розчину чи дисперсії;

поверхнево-активна речовина - будь-яка органічна речовина та/або препарат, що використовуються в мийних засобах, мають поверхнево-активні властивості та складаються з однієї або більше гідрофільних груп і однієї або більше гідрофобних груп такого характеру та розміру, які можуть знизити рівень поверхневого натягу води, сформувати мономолекулярні шари, що розтікаються або адсорбуються на межі між водою і повітрям, емульсії та/або мікроемульсії, та/або міцели, а також можуть адсорбуватися на межі між водою і твердою поверхнею;

побутовий мийний засіб - засіб, що використовується у побутовій сфері для прання, миття та очищення;

(абзац дев'ятий пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 02.06.2021 р. N 575)

прання - видалення різноманітних забруднень з тканин;

препарат - суміш або розчин, який складається з двох або більше речовин;

промисловий мийний засіб - засіб, що використовується спеціальним персоналом поза побутовою сферою для миття та очищення із застосуванням спеціальних засобів;

речовина - хімічний елемент та його сполуки в природному стані або ті, що отримані в результаті будь-якого технологічного процесу, включаючи будь-які добавки, необхідні для забезпечення їх стійкості, та будь-які домішки, що утворюються під час технологічного процесу, крім будь-якого розчинника, що може бути відокремлений, не впливаючи на їх стійкість або не змінюючи їх складу;

типовий представник асортиментного (модельного) ряду - представник сукупності мийних засобів або поверхнево-активних речовин, об'єднаних однією торговельною маркою та функціональним призначенням, а для мийних засобів також за умови використання поверхнево-активних речовин однакових за складом.

(пункт 3 доповнено новим абзацом чотирнадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 р. N 88
,
у зв'язку з цим абзац чотирнадцятий вважати абзацом п'ятнадцятим
)

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про стандартизацію", "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", "Про загальну безпечність нехарчової продукції".

(абзац пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 12.06.2019 р. N 498)

4. Вимоги цього Технічного регламенту поширюються на:

мийні засоби, призначені для прання або очищення та введені в обіг на території України для потреб споживача (користувача);

мийні засоби, призначені для замочування, полоскання, підкрохмалювання, апретування, пом'якшування або вибілювання виробів з тканин;

мийні засоби, призначені для очищення поверхонь, матеріалів, виробів, механізмів, механічних пристроїв, транспортних засобів та допоміжного обладнання, інструментарію, апаратури тощо;

інші мийні засоби, призначені для використання під час прання та очищення.

5. Вимоги цього Технічного регламенту не поширюються на:

мило тверде;

косметичні засоби;

поверхнево-активні речовини, які мають дезінфікуючі властивості;

мийні засоби, що містять не більш як 0,2 відсотка поверхнево-активних речовин.

6. Ідентифікаційною ознакою мийного засобу є його призначення. Інформація про призначення зазначається в маркуванні та інструкції із застосування мийного засобу.

Рівень біологічного розкладу поверхнево-активних речовин, які входять до складу мийного засобу

7. Рівень повного біологічного розкладу поверхнево-активних речовин, що входять до складу мийного засобу, повинен становити за 28 днів не менш як 60 відсотків (за двоокисом вуглецю) або 70 відсотків (за загальним органічним вуглецем).

У разі коли рівень повного біологічного розкладу поверхнево-активних речовин, що входять до складу мийного засобу, є менш як 60 відсотків (за двоокисом вуглецю) або 70 відсотків (за загальним органічним вуглецем), для промислових мийних засобів повинна застосовуватися вимога щодо первинного біологічного розкладу поверхнево-активних речовин, що входять до складу мийного засобу.

8. Рівень первинного біологічного розкладу поверхнево-активних речовин, що входять до складу мийного засобу, повинен становити не менш як 80 відсотків.

9. Вимоги, установлені пунктами 7 і 8 цього Технічного регламенту, не застосовуються до інгредієнтів, які не є поверхнево-активними речовинами.

Обмеження щодо вмісту фосфатів та інших фосфорних сполук у мийних засобах

10. На окремі мийні засоби застосовуються обмеження щодо вмісту в них фосфатів та інших фосфорних сполук згідно з додатком 1.

Маркування мийного засобу

11. Мийний засіб маркується шляхом нанесення на зовнішню поверхню паковання чи етикетку напису чіткими літерами, що не змиваються протягом строку придатності такого засобу, із зазначенням:

найменування та інформації про призначення мийного засобу;

торговельної марки (за наявності) або торговельного знака, найменування, місцезнаходження та номера телефону виробника мийного засобу або його уповноваженого представника;

інформації про склад мийного засобу згідно з додатком 2;

адреси, зокрема електронної пошти (за наявності), та номера телефону, за якими можна одержати технічний опис інгредієнтів;

інструкції із застосування, заходів безпеки та спеціальних застережень згідно із законодавством, а в разі їх відсутності - вимог, наведених у ДСТУ ГОСТ 31340:2009 "Попереджувальне маркування хімічної продукції. Загальні вимоги";

маси нетто чи об'єму;

дати виготовлення;

строку придатності;

умов зберігання (в разі потреби).

У разі коли мийний засіб постачається нерозфасованим, інформація, зазначена в абзацах другому, третьому і п'ятому цього пункту, повинна міститися в супровідній документації.

12. Маркування мийних засобів, призначених для прання, і мийних засобів для побутових посудомийних машин повинне містити інформацію про дозування мийного засобу згідно з додатком 2.

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.06.2021 р. N 575)

13. Маркування мийного засобу здійснюється згідно із законодавством про мови.

14. Маркування паковання рідкого мийного засобу не повинне містити графічного зображення продуктів харчування, зокрема фруктів, у разі, коли таке зображення може ввести споживача (користувача) в оману стосовно його застосування, крім випадків зображення продуктів харчування разом з речами побуту, що прямо вказують на призначення засобу.

15. Знак відповідності технічним регламентам наноситься на зовнішню поверхню паковання або на етикетку мийного засобу. У разі коли мийний засіб постачається нерозфасованим, знак відповідності технічним регламентам наноситься на супровідні документи.

(пункт 15 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.06.2019 р. N 498)

Випробування мийних засобів та поверхнево-активних речовин, що входять до їх складу

16. Випробування мийних засобів та поверхнево-активних речовин, що входять до їх складу, проводяться згідно з національними стандартами, перелік яких затверджено наказом Мінекономіки від 11 жовтня 2013 р. N 1228.

(пункт 16 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.06.2019 р. N 498
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 р. N 88
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 02.06.2021 р. N 575)

Інформація, яка надається виробниками мийних засобів

17. Виробник мийного засобу забезпечує зберігання документації, що містить:

1) результати випробувань біологічного розкладу поверхнево-активних речовин, що входять до складу мийного засобу;

2) результати випробувань мийного засобу щодо вмісту в ньому фосфатів та інших сполук фосфору;

3) технічний опис інгредієнтів згідно з додатком 2.

Процедура оцінки відповідності

18. Для проведення оцінки відповідності мийних засобів на вибір виробника або його уповноваженого представника застосовується модуль А1 (внутрішній контроль виробництва з проведенням випробувань продукції під наглядом) або модуль F1 (відповідність на основі перевірки продукції), що визначені у модулях оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. N 95 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 16, ст. 625).

(пункт 18 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.06.2019 р. N 498)

З метою перевірки відповідності продукції вимогам цього Технічного регламенту з використанням модуля A1 (внутрішній контроль виробництва з проведенням випробувань продукції під наглядом) проводяться належні випробування типових представників відповідного асортиментного (модельного) ряду мийних засобів або поверхнево-активних речовин.

(пункт 18 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 р. N 88)

За вибором виробника зазначені випробування проводяться акредитованою випробувальною лабораторією виробника або під відповідальність призначеного органу з оцінки відповідності, обраного виробником.

(пункт 18 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 р. N 88)

У разі отримання позитивних результатів випробувань типових представників відповідного асортиментного (модельного) ряду мийних засобів або поверхнево-активних речовин такий асортиментний (модельний) ряд мийних засобів або поверхнево-активних речовин вважається затвердженим. У такому випадку призначений орган з оцінки відповідності видає документ про відповідність асортиментного (модельного) ряду мийних засобів або поверхнево-активних речовин вимогам цього Технічного регламенту (звіт, висновок тощо).

(пункт 18 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 р. N 88)

Перевірка відповідності асортиментного (модельного) ряду мийних засобів або поверхнево-активних речовин вимогам цього Технічного регламенту здійснюється кожні два роки та у разі зміни виробничого процесу та/або сировини для виготовлення мийних засобів.

(пункт 18 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 р. N 88)

19. За результатами проведення оцінки відповідності виробник або його уповноважений представник складає декларацію про відповідність мийного засобу вимогам цього Технічного регламенту за формою згідно з додатком 3 та наносить у встановленому порядку знак відповідності технічним регламентам на зовнішню поверхню паковання чи етикетку, або на супровідні документи - у разі коли мийний засіб постачається нерозфасованим.

(пункт 19 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.06.2019 р. N 498)

20. Виробник або його уповноважений представник обов'язково формує комплект технічної документації, що підтверджує відповідність мийного засобу вимогам цього Технічного регламенту та включає такі документи:

нормативний документ, згідно з яким виробляється мийний засіб, або специфікацію виробника на мийний засіб;

висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на продукцію, виданий у встановленому порядку;

опис та інструкцію із застосування мийного засобу;

інформацію про склад мийного засобу із зазначенням переліку інгредієнтів, які застосовані під час виробництва такого засобу, типу (аніонні, катіонні, амфотерні, неіоногенні, дезінфектант тощо), молекулярної маси та кількості поверхнево-активних речовин;

сертифікат відповідності, виданий призначеним органом з оцінки відповідності (у разі застосування модуля F1 (відповідність на основі перевірки продукції), або документ про відповідність (звіт, висновок тощо), виданий призначеним органом з оцінки відповідності, чи протокол випробувань, виданий акредитованою випробувальною лабораторією виробника (у разі застосування модуля A1 (внутрішній контроль виробництва з проведенням випробувань продукції під наглядом);

(абзац шостий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.06.2019 р. N 498
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.02.2020 р. N 88)

декларацію про відповідність мийного засобу вимогам цього Технічного регламенту.

21. Виробник або його уповноважений представник зберігає комплект технічної документації протягом п'яти років після виготовлення останньої партії мийного засобу і надає його для проведення перевірки в установлених законодавством випадках.

22. У разі коли виробник не є резидентом України та відсутній уповноважений представник, комплект технічної документації зберігається особою, що відповідає за введення мийного засобу в обіг.

 

ОБМЕЖЕННЯ
щодо вмісту фосфатів та інших сполук фосфору в мийних засобах

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.06.2021 р. N 575)

 

МАРКУВАННЯ
та інгредієнти мийного засобу

Інформація про склад мийного засобу

1. У разі коли масова частка фосфатів, фосфонатів, аніонних, катіонних, амфотерних, неіоногенних поверхнево-активних речовин, вибілювачів на основі кисню або хлору, етилендіамінтетраоцтової кислоти та її солей, нітрилтриоцтової кислоти та її солей, фенолів, зокрема галогенізованих, парадихлорбензолу, ароматичних, аліфатичних, галогенізованих вуглеводнів, мила, цеолітів, полікарбоксилатів становить більш як 0,2 відсотка складу мийного засобу, інформація про наявність у складі мийного засобу даних інгредієнтів зазначається в маркуванні у такому діапазоні масової частки:

менш як 5 відсотків;

від 5 до 15 відсотків;

від 15 до 30 відсотків;

понад 30 відсотків.

2. Інформація про наявність у складі мийного засобу таких інгредієнтів, як ензими, дезінфектанти, оптичні вибілювачі, запашні речовини (ароматизатори), консерванти, зазначається незалежно від їх масової частки.

Інформація про дозування мийного засобу

3. Маркування мийного засобу, призначеного для прання, повинне містити:

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.06.2021 р. N 575)

інформацію про рекомендовану кількість та/або дозування мийного засобу в мілілітрах або грамах залежно від способу прання та/або миття, а також ступеня забруднення тканин та використання води різної жорсткості (м'якої, середньої та жорсткої) для одного чи двох циклів процесу прання;

розмітку щодо дозування мийного засобу із застосуванням мірного кухля (за наявності) залежно від використання води різної жорсткості.

У разі використання мийних засобів, призначених для видалення складних забруднень, маса стандартного завантаження в пральну машину сухих тканин становить 4,5 кілограма, а засобів, призначених для прання делікатних тканин, - 2,5 кілограма (у разі прання у воді середньої жорсткості).

4. Маркування мийного засобу для побутових посудомийних машин містить інформацію про стандартну дозу засобу в грамах або мілілітрах чи кількості таблеток для використання в основному циклі миття для завантаження посудомийної машини столовим набором на 12 персон, а також води різної жорсткості.

Технічний опис інгредієнтів

5. У технічному описі інгредієнтів зазначається їх перелік у такому діапазоні масової частки:

понад 10 відсотків;

від 1 до 10 відсотків;

від 0,1 до 1 відсотка;

менш як 0,1 відсотка.

Домішки, що утворюються в мийному засобі під час технологічного процесу його виробництва, не вважаються інгредієнтами.

Ароматизатор, ефірна олія або барвник вважаються єдиним інгредієнтом та жодний з їх складових компонентів не зазначається, крім тих алергенних ароматичних речовин, загальна концентрація яких у мийному засобі перевищує граничне значення, визначене в пункті 1 цього додатка.

У технічному описі зазначається загальна хімічна назва кожного інгредієнта або його назва відповідно до номенклатури Міжнародного союзу теоретичної та прикладної хімії (International Union of Pureand Applied Chemistry / IUPAC), реєстраційний номер інгредієнта, установлений Хімічною реферативною службою (Chemical Abstracts Service Registry / CAS), і назва інгредієнта відповідно до номенклатури Міжнародної номенклатури косметичних інгредієнтів (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients / INCI) (за наявності), назва інгредієнта, визначена Державною фармакопеєю України та/або Європейською фармакопеєю (за наявності).

Публікація технічного опису інгредієнтів

6. Виробники мийних засобів розміщують на веб-сайті технічний опис інгредієнтів, крім інформації про:

діапазони масової частки;

компоненти ароматизаторів, ефірних олій та барвників.

Для промислових мийних засобів така інформація зазначається у довідкових листках технічних даних.

 

ДЕКЛАРАЦІЯ
про відповідність Технічному регламенту мийних засобів

_____________________________________________________________________________________
                                      (повне найменування виробника мийного засобу або уповноваженого представника,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                              його місцезнаходження)
підтверджує, що ______________________________________________________________________,
                                                                      (повна назва мийного засобу та ідентифікаційні дані (у разі потреби)
який виготовляється ___________________________________________________________________,
                                                                                  (повне найменування виробника та його місцезнаходження)
відповідає вимогам Технічного регламенту.

Сертифікат відповідності* ______________________________________________________________
                                                                                                                    (номер, дата реєстрації, строк дії,
_____________________________________________________________________________________
                                                      найменування та місцезнаходження органу з оцінки відповідності)

Декларацію складено під повну відповідальність виробника або уповноваженого представника.

___________________
(найменування посади)

_____________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

___ ____________ 20__ р.

____________
* Зазначається в разі використання виробником модуля, в якому процедура оцінки відповідності мийного засобу проводиться призначеним органом.

(Технічний регламент із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 06.06.2012 р. N 499
,
 від 08.04.2013 р. N 235
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.06.2013 р. N 408)

 

ПЛАН
заходів із застосування Технічного регламенту мийних засобів

План заходів виключено

(План заходів у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 06.06.2012 р. N 499
,
 із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Кабінету Міністрів України від 12.06.2013 р. N 408,
 від 28.08.2013 р. N 632
,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 12.06.2019 р. N 498)

____________

Опрос