Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок декларирования изменения оптово-отпускных цен на продовольственные товары

КМ Украины
Постановление КМ от 06.08.2008 № 709
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 6 серпня 2008 р. N 709

Київ

Про внесення змін до Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари

Дію пункту 3 Змін,
 затверджених цією постановою, зупинено
 Указом Президента України
 від 6 березня 2009 року N 125/2009

Дію пункту 3 змін, затверджених цією постановою, відновлено у зв'язку з
 винесенням Конституційним Судом України Ухвали від 2 червня 2009 року N 28-у/2009
 про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за
конституційним
 поданням Президента України
щодо відповідності Конституції України (конституційності)
 пункту 3 змін, затверджених цією постановою

Указ Президента України
 від 6 березня 2009 року N 125/2009
 втратив чинність згідно з
 Указом Президента України від 13 червня 2009 року N 434/2009

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 7 червня 2017 року N 394)

Додатково див. оголошення
("Офіційний вісник України", N 87, 24 листопада 2008 р.
,
 "Офіційний вісник України", N 90, 5 грудня 2008 р.)
,
постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 12 лютого 2009 року
,
 конституційне подання Президента України
 від 6 березня 2009 року
,
ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 10 березня 2009 року
,
 оголошення
 ("Офіційний вісник України", N 41, 12 червня 2009 р.
,
"Офіційний вісник України", N 69, 18 вересня 2009 р.)
,
постанови Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 26 жовтня 2009 року
,
 від 11 листопада 2009 року
,
ухвали Київського апеляційного адміністративного суду
 від 7 липня 2010 року
,
 від 2 вересня 2010 року
,
 ухвалу Вищого адміністративного суду України
від 29 березня 2012 року

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. N 1222 (Офіційний вісник України, 2007 p., N 79, ст. 2940; 2008 р., N 25, ст. 795), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 22

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари

1. Пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Цей Порядок визначає механізм декларування суб'єктами господарювання зміни оптово-відпускних цін на борошно пшеничне вищого, першого і другого сорту, борошно житнє обдирне, яловичину, свинину, м'ясо птиці (тушка), ковбасні вироби варені, крім вищого сорту, молоко коров'яче питне з вмістом жиру до 2,5 відсотка, сир кисломолочний з вмістом жиру до 9 відсотків, сметану з вмістом жиру до 20 відсотків, масло вершкове з вмістом жиру до 72,5 відсотка, яйця курячі, цукор-пісок, олію соняшникову.".

2. Доповнити пункт 2 після слів "протягом місяця" словами "більш як".

3. Пункт 3 замінити пунктами 3 - 10 такого змісту:

"3. Суб'єкти господарювання, які провадять діяльність з виробництва продовольчих товарів, у разі зміни їх оптово-відпускних цін подають до територіальних органів Держцінінспекції такі документи:

пояснювальну записку щодо обґрунтування необхідності зміни оптово-відпускних цін разом з довідкою про результати економічного аналізу фактичних витрат з виробництва;

калькуляцію собівартості виробництва продовольчих товарів із зазначенням обсягу матеріальних та трудових витрат;

довідку про обсяги виробництва продовольчих товарів за минулий рік та відповідний період поточного року;

стандарти, нормативи, технологічні регламенти з виробництва продовольчих товарів;

копії договорів, пов'язаних з виробництвом продовольчих товарів, укладених з іншими суб'єктами господарювання;

довідку про фактичну та декларовану рентабельність від реалізації продовольчих товарів.

Зазначені документи засвідчуються підписом керівника суб'єкта господарювання, скріплюються печаткою і подаються не пізніше ніж за 10 робочих днів до запровадження оптово-відпускних цін на продовольчі товари.

4. Суб'єкти господарювання, які провадять діяльність з реалізації продовольчих товарів, у разі зміни їх оптово-відпускних цін подають до територіальних органів Держцінінспекції такі документи:

пояснювальну записку щодо обґрунтування необхідності зміни оптово-відпускних цін разом з довідкою про результати економічного аналізу фактичних витрат з реалізації;

калькуляцію витрат з реалізації продовольчих товарів;

копії договорів, пов'язаних з реалізацією продовольчих товарів, укладених з іншими суб'єктами господарювання;

копію декларації зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари суб'єкта господарювання, який провадить діяльність з виробництва продовольчих товарів (у разі її наявності).

Зазначені документи засвідчуються підписом керівника суб'єкта господарювання, скріплюються печаткою і подаються не пізніше ніж за три робочих дні до запровадження оптово-відпускних цін на продовольчі товари.

5. Підставою для відмови територіальних органів Держцінінспекції в наданні висновків щодо економічного обґрунтування рівнів оптово-відпускних цін на продовольчі товари, зміни на які підлягають декларуванню (далі - висновок) є неподання суб'єктом господарювання в повному обсязі документів, зазначених у пунктах 3 і 4 цього Порядку, або неналежне їх оформлення та необґрунтованість необхідності зміни оптово-відпускних цін.

6. За результатами аналізу документів, поданих суб'єктом господарювання, територіальні органи Держцінінспекції надають письмові висновки для суб'єкта господарювання, який провадить діяльність з виробництва продовольчих товарів, - у семиденний строк, для суб'єкта господарювання, який провадить діяльність з реалізації продовольчих товарів, - у дводенний строк.

Висновки територіальних органів Держцінінспекції підписуються начальниками таких органів або їх заступниками.

7. Для декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари суб'єкти господарювання, які провадять діяльність з виробництва або реалізації продовольчих товарів, подають до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - уповноважені органи) такі документи:

проект декларації зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари для суб'єктів господарювання, які провадять діяльність з виробництва продовольчих товарів, - за формою згідно з додатком 1, для суб'єктів господарювання, які провадять діяльність з реалізації продовольчих товарів, - за формою згідно з додатком 2;

висновок територіального органу Держцінінспекції.

8. Декларація зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари погоджується керівником (заступником керівника) уповноваженого органу у дводенний строк.

У разі відмови в погодженні декларації уповноважений орган надсилає суб'єкту господарювання обґрунтовану відповідь із зазначенням причин відмови.

Зміна оптово-відпускних цін суб'єктами господарювання, які провадять діяльність з виробництва або реалізації продовольчих товарів, здійснюється з дати погодження уповноваженим органом декларації зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари.

9. Оптово-відпускні ціни на продовольчі товари вважаються задекларованими на день набрання чинності розпорядженням (рішенням) уповноваженого органу щодо здійснення повноважень, наданих абзацом тридцять восьмим пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. N 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" (ЗП України, 1996 р., N 21, ст. 596; Офіційний вісник України, 2007 р., N 73, ст. 2718; 2008 р., N 25, ст. 795).

10. Суб'єкт господарювання може оскаржити висновок територіального органу Держцінінспекції та/або рішення уповноваженого органу в установленому законодавством порядку.".

4. Додаток до Порядку замінити додатками такого змісту:

 

ПОГОДЖЕНО
____________________________________________
                  (посада керівника уповноваженого органу)
___________________ ________________________
                    (підпис)                              (ініціали та прізвище)
від ___ _____________ 20__ р. N ________ 

ДЕКЛАРАЦІЯ

                            зміни оптово-відпускних цін виробника на ___________________________
                                                                                                                                         (найменування продовольчого товару)
                            _______________________________________________________________,
                                                                                      (назва суб'єкта господарювання)

які запроваджуються з ___ _____________ 20__ року 

Порядковий номер 

Найменування продовольчого товару 

Нормативно-технічна документація
(ДСТУ, ТУ) 

Одиниця виміру 

Оптово-відпускна ціна виробника з урахуванням податку на додану вартість за одиницю виміру, гривень 

Рентабельність, відсотків 

фактична 

декларована 

прийнята уповноваженим органом 

фактична
(за звітний період) 

задекларована 

за погодженням уповноваженого органу 

______________________________________
(посада керівника суб'єкта господарювання) 

_______________
(підпис) 

_______________________
(ініціали та прізвище) 

М. П.

 

ПОГОДЖЕНО
________________________________________
           (посада керівника уповноваженого органу)
________________ _______________________
                (підпис)                        (ініціали та прізвище)
від ___ _______________ 20__ р. N _________ 

ДЕКЛАРАЦІЯ

                          зміни оптово-відпускних цін реалізатора на ___________________________,
                                                                                                                                       (найменування продовольчого товару)
                                      ___________________________________________________,
                                                                                      (назва суб'єкта господарювання)

які запроваджуються з ___ _____________ 20__ року 

Порядковий номер 

Найменування продовольчого товару 

Нормативно-технічна документація
(ДСТУ, ТУ) 

Одиниця виміру 

Задекларована оптово-відпускна ціна виробника з урахуванням податку на додану вартість за одиницю виміру, гривень 

Оптово-відпускна ціна реалізатора з урахуванням податку на додану вартість за одиницю виміру, гривень 

фактична
(за звітний період) 

задекларована 

за погодженням уповноваженого органу 

______________________________________
(посада керівника суб'єкта господарювання) 

_______________
(підпис) 

_______________________".
(ініціали та прізвище) 

М. П.

____________

Опрос