Идет загрузка документа (107 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы реализации Закона Украины "О жилищном фонде социального назначения"

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 23.07.2008 № 682
редакция действует с 28.02.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 липня 2008 р. N 682

Київ

Деякі питання реалізації Закону України "Про житловий фонд соціального призначення"

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 6 квітня 2011 року N 365
,
 від 28 грудня 2011 року N 1390
,
від 25 березня 2015 року N 138
,
від 8 травня 2019 року N 453
,
від 19 лютого 2020 року N 121

Відповідно до статей 10, 16, 20 і 22 Закону України "Про житловий фонд соціального призначення" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити такі, що додаються:

Порядок взяття громадян на соціальний квартирний облік, їх перебування на такому обліку та зняття з нього;

Порядок врахування вартості майна, що перебуває у власності громадянина та членів його сім'ї;

Порядок визначення величини опосередкованої вартості наймання (оренди) житла в населеному пункті;

Порядок проведення щорічного моніторингу доходів громадян, які перебувають на соціальному квартирному обліку, та членів їх сімей, а також доходів наймачів соціального житла і членів їх сімей, що проживають разом з ними;

Порядок надання соціального житла, а також урахування площі житла, що перебуває у власності громадянина, якому надається квартира або садибний (одноквартирний) житловий будинок з житлового фонду соціального призначення.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 21

 

ПОРЯДОК
взяття громадян на соціальний квартирний облік, їх перебування на такому обліку та зняття з нього

1. Взяття громадян на соціальний квартирний облік (далі - облік) здійснюється за рішенням органу місцевого самоврядування за місцем проживання громадян, які мають право на отримання квартир, садибних (одноквартирних) житлових будинків з житлового фонду соціального призначення, після набуття ними повної цивільної дієздатності відповідно до закону. Для взяття на облік громадянин або уповноважена ним особа, що підтверджується завіреною в установленому законом порядку довіреністю, подає письмову заяву.

Недієздатні громадяни беруться на облік за заявою опікунів або органів опіки та піклування.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років, особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, беруться на облік відповідними органами місцевого самоврядування за місцем їх походження або проживання до встановлення опіки, піклування, влаштування в прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

(пункт 1 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.04.2011 р. N 365)

Взяття на облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16 років, здійснюється за заявою піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів, адміністрації закладу, де проживає дитина, або органу опіки та піклування, а осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - за їх заявою.

(пункт 1 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.04.2011 р. N 365)

2. До заяви про взяття громадянина на облік додаються такі документи:

довідка про місце проживання та склад сім'ї за формою згідно з додатком 1 (за винятком громадян без визначеного місця проживання, які замість зазначеної довідки надають довідку про прийняття на обслуговування в заклад для бездомних осіб згідно з додатком 9 і довідку про реєстрацію місця проживання/перебування особи);

(абзац другий пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 р. N 138)

копії документів, що посвідчують особу громадянина та членів його сім'ї;

копії довідок про присвоєння ідентифікаційного номера громадянинові та членам його сім'ї;

копії документів, що підтверджують право громадянина та членів його сім'ї на надання пільг під час взяття на облік;

довідки про доходи громадянина та членів його сім'ї за попередній рік;

відомості про вартість майна, що перебуває у власності громадянина та членів його сім'ї на момент взяття на соціальний квартирний облік.

До заяви про взяття на облік дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа додаються:

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.04.2011 р. N 365)

копія документа, що посвідчує особу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа;

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.04.2011 р. N 365)

копії документів, що підтверджують статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа;

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.04.2011 р. N 365)

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування, особі з їх числа;

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.04.2011 р. N 365)

довідка про те, що дитина-сирота, дитина, позбавлена батьківського піклування, особа з їх числа не перебуває на обліку за місцем її проживання.

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.04.2011 р. N 365)

3. Громадянин без визначеного місця проживання звертається для отримання соціального житла до органу місцевого самоврядування за місцем свого перебування.

У день звернення до органу місцевого самоврядування громадянинові видається направлення на безоплатне тимчасове (до шести місяців) проживання в тимчасовому притулку для дорослих. Відсутність у громадянина документів, що посвідчують особу, не може бути підставою для відмови в наданні місця у такому притулку.

4. Посадова особа місцевого самоврядування реєструє заяву про взяття громадянина на облік та документи, що додаються до неї, в книзі згідно з додатком 2 та видає розписку згідно з додатком 3.

5. Рішення про взяття громадянина на облік або про відмову приймає відповідний орган місцевого самоврядування за результатами розгляду заяви разом з документами, що додаються до неї, не пізніше 30 робочих днів після їх надходження.

Зазначене рішення приймається з урахуванням вартості майна, що перебуває у власності громадянина та членів його сім'ї на момент взяття на соціальний квартирний облік.

Під час вирішення питання щодо надання соціального житла - квартири або садибного (одноквартирного) житлового будинку громадянинові, який має приватне житло, враховується площа житлового приміщення, що перебуває у приватній власності такого громадянина або членів його сім'ї, які проживають разом з ним.

6. Громадянинові може бути відмовлено у взятті на облік у разі подання документів:

у неповному обсязі відповідно до пункту 2 цього Порядку;

які містять виправлення;

що не підтверджують можливість визнання у встановленому порядку громадянина таким, що потребує надання соціального житла;

які містять недостовірні відомості, що встановлено відповідним органом місцевого самоврядування.

7. У разі прийняття рішення про взяття на облік орган місцевого самоврядування вручає/надсилає громадянинові не пізніше семи робочих днів після його прийняття повідомлення згідно з додатком 4.

Повідомлення про відмову згідно з додатком 5 надсилається не пізніше ніж протягом трьох робочих днів після прийняття такого рішення.

Відмова у взятті громадянина на облік може бути оскаржена в судовому порядку.

8. Відомості про громадян, щодо яких органом місцевого самоврядування прийнято рішення про взяття на облік, вносяться до книги обліку згідно з додатком 6.

9. Списки громадян, які користуються правом на отримання соціального житла в позачерговому порядку і в порядку загальної черги, складаються згідно з додатком 7 на підставі даних обліку.

10. Орган місцевого самоврядування інформує щороку територіальну громаду про ведення обліку шляхом оприлюднення списків громадян, які користуються правом на отримання соціального житла в позачерговому, першочерговому порядку і в порядку загальної черги, на власній офіційній веб-сторінці та у місцевих друкованих засобах масової інформації не пізніше ніж до 20 січня року, що настає після складення списків.

11. Орган місцевого самоврядування може зняти громадянина з обліку у разі:

подання ним заяви про зняття з обліку;

втрати підстав, що дають право на отримання соціального житла;

виїзду на постійне місце проживання до іншого населеного пункту;

отримання ним в установленому порядку кредиту для будівництва чи придбання житла;

надання йому в установленому порядку земельної ділянки для будівництва приватного житлового будинку;

виявлення в документах, поданих згідно з пунктом 2 цього Порядку, недостовірних відомостей, а також неправомірних дій посадових осіб зазначеного органу під час вирішення питання про взяття на облік.

Рішення про зняття громадянина з обліку приймається органом місцевого самоврядування не пізніше 30 робочих днів після виявлення однієї із зазначених у цьому пункті підстав.

Повідомлення про зняття з обліку надсилається не пізніше ніж протягом 30 робочих днів після прийняття такого рішення за формою згідно з додатком 8 із зазначенням причини.

12. За громадянином, якого знято з обліку у зв'язку з тим, що середньомісячний сукупний дохід громадянина та членів його сім'ї за попередні два роки з розрахунку на одну особу перевищує суму опосередкованої вартості найму житла у відповідному населеному пункті та прожитковий мінімум, зберігається протягом трьох років з дня зняття з обліку право на поновлення в черзі за його обліковим номером.

 

Штамп

ДОВІДКА
про місце проживання та склад сім'ї

Видана _______________________________________________________________________________
                                                                                 (прізвище, ім'я та по батькові)
про те, що він (вона) проживає і місце проживання зареєстровано
за адресою ___________________________________________________________________________ ,
                                                                                    (найменування населеного пункту)
_____________________________________________________________________________________
                                                                           (провулок, вулиця, бульвар, проспект тощо)

будинок N _____, квартира N ______ загальною площею _______ кв. метрів, яка складається з _____ кімнат житловою площею ________ кв. метрів та розташована на ________________ поверсі ____________ поверхового будинку __________________________________ власності, що перебуває 
                                                                                           (державної, комунальної, приватної)
на балансі ____________________________________________________________________________
                                                                                    (найменування суб'єкта господарювання)

Особовий рахунок відкрито на ім'я _______________________________________________________
                                                                                                                                          (прізвище, ім'я та по батькові)

Будинок обладнано системою електропостачання, водопроводу, водовідведення, центрального опалення, газопостачання, ліфтом (необхідне підкреслити).

Технічний стан будинку і характеристика житлового приміщення:
_____________________________________________________________________________________
                           (добрий, задовільний, незадовільний, аварійний, підлягає реконструкції/реставрації/знесенню)
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.

У житловому приміщенні проживає ____________ членів сім'ї:

Порядковий номер 

Прізвище, ім'я та по батькові 

Родинні стосунки з особою, на ім'я якої відкрито особовий рахунок 

Рік
народження 

Дата реєстрації місця проживання 

Відмітка про зняття з реєстрації місця проживання тимчасово відсутнього члена сім'ї, за яким зберігається житлове приміщення 

у даному приміщенні 

у даному населеному пункті 


Сусіди по квартирі (заповнюється для комунальних квартир і гуртожитків):

1. __________________________, сім'я з ___ осіб займає ___ кімнат площею ________ кв. метрів
                       (прізвище та ініціали)
2. __________________________, сім'я з ___ осіб займає ___ кімнат площею ________ кв. метрів
                       (прізвище та ініціали)
3. __________________________, сім'я з ___ осіб займає ___ кімнат площею ________ кв. метрів
                       (прізвище та ініціали)
4. __________________________, сім'я з ___ осіб займає ___ кімнат площею ________ кв. метрів
                       (прізвище та ініціали)

Керівник організації,
що здійснює управління
житловим будинком 

  

  

____________________________
                           (посада) 

______________
(підпис) 

____________________
(ініціали та прізвище) 

Паспортист 

______________
(підпис) 

____________________
(ініціали та прізвище) 

Бухгалтер  

______________
(підпис) 

____________________
(ініціали та прізвище) 

МП 

  

  


____________ 

Примітка. 

Особі, що проживає в будинку, який перебуває у приватній власності іншої особи, довідка видається і підписується власником будинку та завіряється в установленому органом місцевого самоврядування порядку. 


 

КНИГА
реєстрації заяв громадян про взяття на соціальний квартирний облік

__________________________________________________________
(найменування органу місцевого самоврядування і населеного пункту)

Розпочата _____ _____________________ 20__ р.

Закінчена _____ _____________________ 20__ р.

Порядковий номер 

Дата надходження заяви і документів, що додаються до неї 

Прізвище, ім'я, по батькові та адреса заявника 

Дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування, його зміст 

Дата надсилання заявникові і номер повідомлення про прийняте рішення 

 

РОЗПИСКА
про отримання заяви і документів для взяття на соціальний квартирний облік

Видана ______________________________________________________________________________
                                                                               (прізвище, ім'я та по батькові заявника)
про те, що ____________________________________________________________________________
                                                              (посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи)

прийняв/прийняла ___ _________ 20__ р. заяву і документи, необхідні для взяття громадянина 
_____________________________________________________________________________________ 
                                                                                     (прізвище, ім'я та по батькові)
на соціальний квартирний облік, про що в книзі реєстрації заяв громадян про взяття на соціальний квартирний облік зроблено запис за номером _____________________________________________.

Перелік документів, що додаються до заяви

Найменування 

Оригінал/копія 

Кількість аркушів 


 

 

_____________________
(підпис) 

________________________
(ініціали та прізвище) 


 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про взяття на соціальний квартирний облік

_____________________________________________________________________________________
                                                    (прізвище, ім'я та по батькові заявника в давальному відмінку)

за результатами розгляду Вашої заяви від ___ ____________ 20__ р.
_____________________________________________________________________________________
                                                               (найменування органу місцевого самоврядування)

на своєму засіданні від ___ ____________ 20__ р. прийняв рішення N _____ про взяття Вас (Вашого підопічного __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________)
                                                            (прізвище, ім'я та по батькові підопічного у родовому відмінку)
на соціальний квартирний облік.

У книзі обліку громадян, що перебувають на черзі для отримання житла із житлового фонду соціального призначення, Ви (Ваш підопічний) зареєстровані (зареєстрований) за номером _______.

У списку громадян, що користуються _____________________________________________________
                                                                                                                            (позачерговим, першочерговим, загальним)
правом на отримання соціального житла, Ви (Ваш підопічний) зареєстровані (зареєстрований) за номером ___________.

______________________________________
(посада особи, що вручає/надсилає
повідомлення) 

_______________
(підпис) 

_____________________
(ініціали та прізвище) 


МП

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про відмову у взятті на соціальний квартирний облік

_____________________________________________________________________________________
                                                         (прізвище, ім'я та по батькові заявника в давальному відмінку)

за результатами розгляду Вашої заяви від ___ ____________20__ р.
_____________________________________________________________________________________
                                                                       (найменування органу місцевого самоврядування)

на своєму засіданні від ___ ____________20__ р. прийняв рішення N ____ про відмову у взятті Вас (Вашого підопічного ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________)
                                                              (прізвище, ім'я та по батькові підопічного у родовому відмінку)
на соціальний квартирний облік з таких підстав:  ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_______________________
(посада) 

_______________
(підпис) 

_____________________
(ініціали та прізвище) 


МП 

 

КНИГА
обліку громадян, що перебувають на черзі для отримання соціального житла

__________________________________________________________________________
(найменування органу місцевого самоврядування)

Розпочата ______________________________ 20__ р.

Закінчена ______________________________ 20__ р.

Порядковий номер 

Прізвище, ім'я та по батькові, рік народження громадянина та членів його сім'ї 

Місце роботи громадянина та членів його сім'ї 

Адреса, стисла характеристика займаного житлового приміщення 

Дата реєстрації місця проживання у даному населеному пункті 

Підстава для взяття на облік 

Порядковий обліковий номер у черзі 

Дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування про: 

Підстава для зняття з обліку 

взяття на облік 

надання житлового приміщення (зазначається кількість кімнат, житлова площа та адреса) 

зняття з обліку 

 

СПИСОК
громадян, що користуються
_____________________________________
(позачерговим, першочерговим, загальним)
 правом на отримання соціального житла

_______________________________________________________
(найменування органу місцевого самоврядування)

Порядковий номер 

Прізвище, ім'я та по батькові громадянина, який перебуває на обліку 

Дата прийняття і номер рішення органу місцевого самоврядування про: 

Підстава для зняття з обліку 

Примітка 

взяття на облік 

уточнення списку 

зняття з обліку 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зняття із соціального квартирного обліку

________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові заявника в давальному відмінку)

за результатами проведення моніторингу від ___ ____________ 20__ р.
_____________________________________________________________________________________
                                                                (найменування органу місцевого самоврядування)

на своєму засіданні від ___ ____________ 20__ р. прийняв рішення N _____ про зняття Вас (Вашого підопічного ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________)
                                             (прізвище, ім'я та по батькові підопічного у родовому відмінку)

із соціального квартирного обліку з таких підстав:  __________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

____________ 

Примітка. 

Якщо Вас (Вашого підопічного) знято із соціального квартирного обліку у зв'язку з тим, що середньомісячний сукупний дохід громадянина та членів його сім'ї за попередні два роки з розрахунку на одну особу перевищує суму опосередкованої вартості наймання житла в _______________________________________________
                                                                                              (найменування населеного пункту)
та прожитковий мінімум, за Вами (Вашим підопічним) зберігається протягом трьох років з дня зняття з обліку право на поновлення в черзі за тим же порядковим обліковим номером за умови відновлення права на отримання соціального житла відповідно до законодавства. 


_______________________
(посада) 

_______________
(підпис) 

_____________________
(ініціали та прізвище) 


МП 

 

ДОВІДКА
про прийняття на обслуговування в заклад для бездомних осіб

Видана ____________________________________________________________ про те, що він (вона)
                                                                   (прізвище, ім'я та по батькові)
прийнятий (прийнята) на обслуговування (перебуває на обліку) у _____________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                      (найменування та місцезнаходження закладу для бездомних осіб)
з ____ ____________ 20__ р. по теперішній час.

Разом з ___________________________ у заклад прийнято на обслуговування ______ членів сім'ї.
                                   (прізвище, ініціали)

Довідка видана для подання за місцем вимоги.

Керівник закладу

_____________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)

М. П.

 

 

(Порядок доповнено додатком 9 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 р. N 138)

 

ПОРЯДОК
врахування вартості майна, що перебуває у власності громадянина та членів його сім'ї

1. Цей Порядок визначає механізм врахування вартості майна, що перебуває у власності громадянина та членів його сім'ї (далі - майно), для визначення їх права взяття на соціальний квартирний облік.

2. Правом взяття на соціальний квартирний облік користуються громадяни України, які не мають житла або які мають право на поліпшення житлових умов відповідно до закону, середньомісячний сукупний дохід яких за минулий рік у розрахунку на одну особу менший від сумарної величини опосередкованої вартості наймання (оренди) житла в даному населеному пункті та прожиткового мінімуму, встановленого законодавством.

3. Сукупний дохід громадянина та членів його сім'ї обчислюється як сума всіх доходів, отриманих ними в грошовій формі з будь-яких джерел як на території України, так і за її межами, обчислена з урахуванням норм Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб".

4. Для визначення середньомісячного сукупного доходу враховується вартість майна, що перебуває у власності громадянина та членів його сім'ї на момент взяття на соціальний квартирний облік.

5. Вартість майна, до якого належить нерухоме майно, транспортні засоби, вклади у банках, цінні папери та інші активи, обчислюється уповноваженими оцінними комісіями органів місцевого самоврядування відповідно до законодавства на підставі відомостей, що подаються громадянином за формою згідно з додатком. До зазначених відомостей громадянином додаються довідки, що підтверджують наявність/відсутність майна, зокрема з Державтоінспекції, органу державної податкової служби, бюро технічної інвентаризації, підрозділів Центру державного земельного кадастру.

6. Вартість нерухомого майна та транспортних засобів визначається виходячи із середніх цін, що склалися у регіоні на таке майно, тобто за ринковими цінами.

7. Вартість майна в розрахунку на одну особу обчислюється на підставі проведеної оцінки шляхом ділення його загальної вартості на 12 місяців і на середню кількість осіб, що входили до складу сім'ї громадянина за зазначений період.

8. Розмір середньомісячного сукупного доходу громадян з урахуванням вартості їх майна в розрахунку на одну особу за минулий рік включає суму всіх доходів кожного члена сім'ї, визначених на підставі інформації про доходи за календарний рік, який передує даті взяття на соціальний квартирний облік, і вартість майна, обчислену згідно з пунктом 7 цього Порядку.

 

ВІДОМОСТІ

про вартість майна громадянина _________________________________________________________
                                                                                                                       (прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________________________ та членів
його сім'ї у кількості ________ осіб, що проживають разом з ним за адресою
_____________________________________________________________________________________
                                                                  (місто, район, вулиця, будинок, корпус, номер квартири)

станом на ____________ 20__ р.

Дані громадянина:

паспорт, серія __________ N ____________

ідентифікаційний номер фізичної особи ____________________

Найменування майна 

Кількість 

Вартість, гривень 

Примітка 

1. Нерухоме майно, що перебуває у приватній власності*: 

  

  

  

земельна ділянка 

  

  

розташована за адресою
______________________________
        (населений пункт, вулиця тощо) 

індивідуальний житловий будинок 

  

  

розташований за адресою
______________________________
  (населений пункт, вулиця, будинок тощо) 

квартира 

  

  

загальною площею _______ кв. метрів, розташована за адресою
______________________________
(населений пункт, вулиця, будинок, номер
                                  квартири) 

садовий (дачний) будинок  

  

  

розташований за адресою
______________________________
           (населений пункт, вулиця тощо) 

гараж 

  

  

розташований за адресою
______________________________
         (населений пункт, вулиця тощо) 

інше нерухоме майно 

  

  

зазначається вид та місцезнаходження майна 

2. Транспортні засоби, що перебувають у приватній власності*: 

  

  

  

автомобіль легковий 

  

  

зазначається марка, рік випуску, об'єм двигуна, реєстрація в Державтоінспекції 

автомобіль вантажний 

  

  

- " - 

автобус 

  

  

- " - 

мотоцикл

  

  

- " - 

трактор спеціалізованого і спеціального призначення 

  

  

- " - 

водний транспортний засіб  

  

  

- " - 

інші засоби 

  

  

- " - 

3. Вклади у банках, цінні папери та інші активи: номінальна вартість придбаних цінних паперів 

  

  

  

розмір внесків (паїв) до статутних (пайових) фондів підприємств, установ, організацій 

  

  

  

сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах

  

  

  

______________________________ 
Усього у розрахунку на одну особу, гривень 

х 

  

х 

на місяць, гривень 

х 

  

х 

____________
* Вартість визначається уповноваженими оцінними комісіями органів місцевого самоврядування виходячи із середніх цін, що склалися у регіоні на таке майно. 


_______________________
(підпис громадянина) 

___________________________
(ініціали та прізвище) 


Про відповідальність за подання не в повному обсязі чи неправдивих відомостей попереджений.

_______________________
(підпис) 

____________ 20__ р. 


 

ПОРЯДОК
визначення величини опосередкованої вартості наймання (оренди) житла в населеному пункті

1. Цей Порядок регулює питання визначення органом місцевого самоврядування величини опосередкованої вартості наймання (оренди) житла для встановлення відповідно до закону права громадян на соціальний квартирний облік та отримання житла з житлового фонду соціального призначення.

2. Величина опосередкованої вартості наймання (оренди) житла в населеному пункті визначається відповідним органом місцевого самоврядування на підставі щомісячних даних щодо мінімального розміру плати за наймання (оренду) одного квадратного метра загальної площі квартири чи житлового будинку.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.02.2020 р. N 121)

3. Плата за наймання (оренду) житла визначається відповідним органом місцевого самоврядування на підставі даних організацій, що надають послуги із здавання житлових приміщень в найм (оренду), або на підставі оголошень у місцевих засобах масової інформації чи на підставі даних опитування населення.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.02.2020 р. N 121)

4. Розмір плати за наймання (оренду) житла на одну особу розраховується шляхом множення мінімального розміру плати за наймання (оренду) одного квадратного метра загальної площі квартири чи житлового будинку на мінімальну норму забезпечення житлом.

До плати за наймання (оренду) житла не включається плата за житлово-комунальні послуги.

(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 19.02.2020 р. N 121)

5. Величина опосередкованої вартості наймання (оренди) житла на одну особу розраховується щокварталу за формулою

ОПн = (Пн1 + Пн2 + Пн3) : 3,

де Пн1, Пн2, Пн3 - розмір плати, що вноситься згідно з пунктом 4 цього Порядку однією особою за кожний місяць відповідного кварталу.

6. Органи місцевого самоврядування щокварталу до 25 числа наступного місяця оприлюднюють у засобах масової інформації величину опосередкованої вартості наймання (оренди) житла у населеному пункті за минулий квартал.

 

ПОРЯДОК
проведення щорічного моніторингу доходів громадян, які перебувають на соціальному квартирному обліку, та членів їх сімей, а також доходів наймачів соціального житла і членів їх сімей, що проживають разом з ними

1. Органи місцевого самоврядування проводять щороку моніторинг сукупного доходу громадян, які перебувають на соціальному квартирному обліку (далі - облік), та членів їх сімей і доходів наймачів житла, що належить до житлового фонду соціального призначення (далі - соціальне житло), та членів їх сімей, які проживають разом з ними.

2. Моніторинг сукупного доходу громадян, що перебувають на обліку, проводиться органом місцевого самоврядування на підставі:

довідки про доходи громадянина та членів його сім'ї за попередній рік;

відомостей про майно, у тому числі земельну ділянку, що перебуває у власності громадянина та членів його сім'ї на дату уточнення списків громадян, що перебувають на обліку.

Про прийняття рішення за результатами моніторингу зазначається у книзі обліку громадян, що перебувають на черзі для отримання соціального житла.

3. Моніторинг сукупного доходу громадян, яким надано соціальне житло, та членів їх сімей проводиться щороку органом місцевого самоврядування на підставі:

довідки про доходи наймача соціального житла та членів його сім'ї за попередній рік;

відомостей про майно, що перебуває у власності громадянина та членів його сім'ї за попередній рік.

4. Орган місцевого самоврядування для проведення моніторингу має право з власної ініціативи або за зверненням громадян, громадських організацій, місцевих органів виконавчої влади чи наглядової ради у сфері розподілу соціального житла робити запит до відповідних органів щодо надання документального підтвердження достовірності відомостей, які містяться у поданих громадянином документах.

5. За результатами розгляду документів, поданих відповідно до пунктів 2 і 3 цього Порядку для проведення моніторингу, орган місцевого самоврядування приймає не пізніше ніж протягом семи робочих днів одне з таких рішень:

про підтвердження права громадянина на подальше перебування на обліку або про зняття його з обліку як такого, що втратив право на отримання соціального житла;

про продовження строку дії договору найму соціального житла або про ініціювання розірвання такого договору з громадянином, який втратив право на проживання у соціальному житлі, та подання відповідного позову до суду.

6. Орган місцевого самоврядування:

надсилає громадянинові не пізніше ніж протягом семи робочих днів повідомлення про прийняття відповідного рішення із зазначенням дати його прийняття;

інформує щороку територіальну громаду про результати проведеного моніторингу шляхом оприлюднення не пізніше ніж до 1 лютого наступного року списків громадян, що перебувають на обліку, на власній офіційній веб-сторінці та у місцевих друкованих засобах масової інформації.

 

ПОРЯДОК
надання соціального житла, а також урахування площі житла, що перебуває у власності громадянина, якому надається квартира або садибний (одноквартирний) житловий будинок з житлового фонду соціального призначення

Надання соціального житла

1. Житлове приміщення з житлового фонду соціального призначення (далі - соціальне житло) безоплатно надається громадянинові та членам його сім'ї, що перебувають разом з ним на соціальному квартирному обліку (далі - облік), за рішенням органу місцевого самоврядування, який веде облік, у порядку черговості (позачергово, першочергово або в порядку загальної черги) за умови підтвердження громадянином підстав для отримання такого житла.

2. Надання громадянинові житлового приміщення з житлового фонду соціального призначення здійснюється за нормою, встановленою органом місцевого самоврядування, який надає таке житло, але не менше мінімальних норм, які встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 р. N 219 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 23, ст. 693).

3. Орган місцевого самоврядування не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дати виявлення можливості надання соціального житла письмово повідомляє про це громадянинові, що перебуває на обліку і має право на його отримання, із зазначенням переліку документів, які необхідно подати для підтвердження такого права, та строку їх подання.

4. Для підтвердження права на отримання соціального житла громадянин повинен подати:

довідку про місце проживання та склад сім'ї, видану не раніше ніж за місяць до дня подання документів;

довідку про свої доходи та довідку про доходи членів своєї сім'ї за попередній рік, отримані ними в грошовій формі з будь-яких джерел як на території України, так і за її межами;

відомості про вартість майна, що перебувало та перебуває у його власності та власності членів його сім'ї за останні п'ять років, що передують наданню соціального житла;

акт приймання-здачі житла у соціальному гуртожитку (для осіб, що проживали в такому гуртожитку).

5. Соціальне житло надається для всіх членів сім'ї громадянина, що разом з ним перебувають на обліку, а також для дітей, що народилися після взяття громадянина на облік, і його дружини (чоловіка), яка (який) були пізніше включені до облікової справи як такі, що мають право на отримання соціального житла.

Житло повинне бути упорядженим з урахуванням умов відповідного населеного пункту, встановлених санітарних і технічних вимог та обладнаним засобами безперешкодного доступу для людей з обмеженими фізичними можливостями.

Особам похилого віку, багатодітним сім'ям з неповнолітніми дітьми та окремим категоріям осіб з інвалідністю і хворих за висновком лікувально-профілактичного закладу та на їх прохання житлові приміщення надаються на нижніх поверхах або в будинках, обладнаних ліфтами. Порядок видачі та форма зазначених висновків установлюються МОЗ.

(абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 08.05.2019 р. N 453)

6. Під час прийняття рішення про надання житла громадянинові, який сам чи члени сім'ї якого, що проживають разом з ним, мають у власності або користуванні житлове приміщення, але відповідно до закону потребують поліпшення житлових умов, ураховується площа такого житлового приміщення.

Громадянинові може бути надано окреме житлове приміщення, площа якого разом з площею житлового приміщення, що перебуває у його власності або користуванні громадянина чи членів його сім'ї, не перевищує норми, встановленої для забезпечення соціальним житлом.

У разі передачі громадянином житлового приміщення, яке перебуває у його чи членів його сім'ї власності або користуванні, відповідному органу місцевого самоврядування він має право на одержання соціального житла в межах установленої норми.

Рішення приймається з урахуванням побажань громадянина щодо вибору одного із зазначених варіантів надання житлового приміщення та наявної можливості.

Порядок передачі житлового приміщення, що перебуває у власності або користуванні громадянина чи членів його сім'ї, відповідному органу місцевого самоврядування встановлюється Мінрегіоном.

(абзац п'ятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1390)

7. В окремих випадках з урахуванням ситуації, яка склалася з формуванням житлового фонду соціального призначення, на прохання громадянина, що перебуває на обліку, якщо надійшла його черга на отримання соціального житла або він користується правом на позачергове чи першочергове отримання такого житла, може бути ухвалено рішення про надання:

двом чи більше окремим громадянам у спільне користування житлового приміщення, яке відповідає встановленим пунктами 5 і 6 цього Порядку вимогам, але збудовано для однієї сім'ї;

одному громадянинові житлового приміщення, яке відповідає установленим пунктом 5 цього Порядку вимогам, але за розміром менше необхідного згідно з нормами забезпечення соціальним житлом, із збереженням права перебування на обліку.

8. Орган місцевого самоврядування у разі прийняття рішення про надання громадянинові соціального житла вручає (надсилає) йому не пізніше ніж протягом семи робочих днів повідомлення із зазначенням дати прийняття і номера такого рішення разом із запрошенням укласти договір найму соціального житла (далі - договір найму).

У повідомленні зазначаються:

найменування та адреса юридичної особи, що виступає наймодавцем у договорі найму, і режим її роботи;

прізвище, ім'я, по батькові та контактні телефонні номери посадових осіб наймодавця, уповноважених здійснювати зв'язок з наймачами;

строк, протягом якого повинен бути укладений договір найму.

9. Рішення про надання громадянинові соціального житла може бути переглянуто до укладення договору найму в разі виявлення обставин, що не були раніше відомі і могли вплинути на рішення.

10. Орган місцевого самоврядування інформує щороку територіальну громаду про надання соціального житла шляхом оприлюднення реєстрів укладених договорів на власній офіційній веб-сторінці та у місцевих друкованих засобах масової інформації не пізніше ніж до 20 січня року, що настає після складення списків.

11. Рішення про відмову в наданні громадянинові соціального житла, перенесення черги або надання житла, яке не відповідає архітектурно-планувальним, технічним, санітарно-гігієнічним нормам і вимогам, може бути оскаржене ним до суду.

12. Підставою для вселення у житлове приміщення громадянина та членів його сім'ї є договір найму.

13. Договір найму укладається між громадянином (наймачем) і власником житла (наймодавцем) або уповноваженою ним особою на підставі рішення органу місцевого самоврядування про надання такого житла відповідно до типового договору (додаток 1) не пізніше ніж протягом 30 календарних днів з дати прийняття відповідного рішення та вноситься до реєстру договорів найму соціального житла (додаток 2).

У разі коли громадянин необґрунтовано відмовляється від укладення договору найму наданого приміщення, орган місцевого самоврядування приймає рішення про перенесення його черги на отримання житла, але не більше ніж на один рік, і надсилає громадянинові письмове повідомлення про таке рішення не пізніше ніж протягом семи робочих днів з дати його ухвалення.

У надане за договором найму соціальне житло вселяються громадянин та зазначені в договорі члени його сім'ї.

Громадянин зобов'язаний протягом 30 календарних днів з дати укладення договору найму вселитися в надане йому та зазначеним в договорі членам його сім'ї приміщення.

Розірвання договору найму

14. Договір найму може бути розірваний у будь-який час за згодою сторін або за рішенням суду.

15. Громадянин, що наймає соціальне житло за відповідним договором, має право за згодою всіх зазначених у ньому членів сім'ї розірвати в будь-який час такий договір в односторонньому порядку.

16. Наймодавець житлового приміщення за договором найму може прийняти рішення про ініціювання розірвання такого договору та виселення громадянина, що наймає соціальне житло, та членів його сім'ї з житлового приміщення без надання іншого житлового приміщення за таких підстав:

надання громадянину та членам його сім'ї або придбання ними іншого житлового приміщення;

втрата громадянином права на проживання у наданому йому соціальному житлі внаслідок збільшення доходів його сім'ї до рівня, який дає можливість укласти договір найму житлового приміщення, що не належить до житлового фонду соціального призначення;

отримання наймодавцем незаперечних доказів того, що громадянином подано документи, які містять недостовірні відомості щодо рівня фактичних доходів його сім'ї;

невнесення протягом шести місяців громадянином плати за користування соціальним житлом;

систематичне порушення громадянином та членами його сім'ї правил користування житловим приміщенням, громадського порядку, прав і законних інтересів сусідів, що унеможливлює спільне проживання в одному житловому будинку, використання житлового приміщення не за призначенням, його руйнування чи псування;

недотримання умов договору найму після письмового попередження громадянина.

17. Якщо наймодавець виявив бажання розірвати договір найму, він повідомляє про це наймачеві. У разі коли наймач відмовляється розірвати договір найму, наймодавець подає відповідний позов до суду, про що він чи уповноважена ним особа письмово попереджає не пізніше ніж за місяць до дати подання такого позову наймача житлового приміщення.

18. У разі переїзду громадянина та членів його сім'ї на інше місце проживання договір найму вважається розірваним з моменту звільнення житлового приміщення.

19. Договір найму вважається розірваним у разі руйнування житлового приміщення чи смерті одинокого громадянина.

20. За громадянином, з яким розірвано договір найму у зв'язку із збільшенням його та членів його сім'ї середньомісячного сукупного доходу за попередній рік з розрахунку на одну особу до розміру, що перевищує опосередковану суму вартості найму житла у відповідному населеному пункті та прожитковий мінімум, зберігається протягом трьох років з дня розірвання договору найму право на поновлення в черзі за його порядковим обліковим номером за умови відновлення права такого громадянина на отримання соціального житла.

21. Орган місцевого самоврядування інформує щороку територіальну громаду про розірвання договорів найму соціального житла шляхом оприлюднення не пізніше ніж до 1 лютого наступного року їх переліку на офіційній веб-сторінці та у місцевих друкованих засобах масової інформації.

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
найму соціального житла

_________________________
(найменування населеного пункту) 

___ ____________ 20__ р. 

_____________________________________________________________________________________
                       (найменування органу місцевого самоврядування або уповноваженого ним органу (управителя)

в особі керівника, що діє на підставі ______________________________________________________
                                                                                                                                   (положення, статут)
(далі - наймодавець), з одного боку, і громадянин  __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                         (прізвище, ім'я та по батькові)

(далі - наймач), з другого боку, на підставі _________________________________________________
                                                                                                                                (номер і дата прийняття рішення
_______________________________ уклали цей договір про нижченаведене.
                         про надання житла)

1. Предмет договору 

1.1. Наймодавець надає наймачеві та членам його сім'ї
_____________________________________________________________________________________
                                                                        (прізвище, ім'я та по батькові членів сім'ї)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
у користування житлове приміщення у ___________________________________________________
                                                                                                                               (багатоквартирному, садибного типу
______________________________ житловому будинку за адресою ___________________________
                         (одноквартирному)
_____________________________________________________________________________________
відповідно до акта приймання-передачі, що є невід'ємною частиною цього договору.

2. Зобов'язання сторін

2.1. Наймодавець зобов'язується:

надати наймачеві зазначене у пункті 1 цього договору житлове приміщення;

забезпечувати своєчасне та належної якості надання житлово-комунальних послуг;

здійснювати технічне обслуговування та проводити поточний ремонт будинку, внутрішньобудинкових інженерних мереж, вживати в установлений законодавством строк заходів до ліквідації наслідків аварійної ситуації, усунення недоліків, пов'язаних з наданням послуг неналежної якості;

проводити капітальний ремонт або реконструкцію будинку. На час проведення капітального ремонту або реконструкції будинку з відселенням - надати наймачеві та членам його сім'ї інше житло, що відповідає технічним і санітарним вимогам, не розриваючи при цьому договору найму соціального житла, яке перебуває в стадії ремонту або реконструкції. У період проживання наймача в іншому житловому приміщенні він вносить плату лише за наймання приміщення, наданого йому на час проведення ремонту, реконструкції;

вести облік вимог (претензій) наймача у зв'язку з порушенням режиму надання житлово-комунальних послуг, зміною їх споживчих властивостей та перевищенням нормативного строку проведення аварійно-відбудовних робіт і вживати заходів для їх задоволення;

забезпечувати відшкодування наймачеві плати за житлово-комунальні послуги у разі їх несвоєчасного та неналежної якості надання, а також за перевищення нормативного строку проведення аварійно-відбудовних робіт у розмірі, визначеному законодавством;

подавати наймачеві інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну суму місячного платежу, структуру тарифів, норми споживання, режим надання таких послуг, їх споживчі властивості тощо;

своєчасно проводити підготовку будинку і технічного обладнання, яким оснащено будинок, до експлуатації в осінньо-зимовий період;

обладнувати будинки спеціальними засобами і пристосуваннями для безперешкодного доступу до всіх приміщень людей з обмеженими фізичними можливостями;

вживати заходів для відселення наймача та членів його сім'ї у разі, коли будинок перебуває в аварійному стані.

Наймодавець має також інші передбачені актами законодавства зобов'язання.

2.2. Наймач зобов'язується:

використовувати житлове приміщення за призначенням;

забезпечувати належне утримання житлового приміщення, не допускати безгосподарного користування ним, своєчасно вживати заходів до усунення недоліків, виявлених у наданні житлово-комунальних послуг, що виникли з його вини;

проводити поточний ремонт житлового приміщення;

не допускати руйнування та зміни конструкції житлового приміщення, проведення робіт з його перепланування та переобладнання інженерних систем;

проводити за власний рахунок ремонт і заміну санітарно-технічних приладів, пристроїв та обладнання, що вийшли з ладу з його вини;

відбудовувати пошкоджене житлове приміщення та відшкодовувати інші збитки, завдані ним та членами його сім'ї наймодавцю, іншим мешканцям будинку;

вносити щомісяця плату за наймання житлового приміщення, надані житлово-комунальні послуги у розмірі та порядку, що встановлені пунктом 4 договору;

інформувати наймодавця про зміну підстав, що дають право на отримання та користування соціальним житлом, протягом двох місяців з дня настання такої зміни;

не вчиняти дій, що порушують права та зачіпають інтереси інших мешканців будинку;

дотримуватися правил користування приміщеннями житлових будинків, санітарних і протипожежних правил та вимог інших нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

передати наймодавцю житлове приміщення у разі його звільнення в належному технічному і санітарному стані з оформленням акта приймання-передачі. У разі коли майно передається наймодавцю у пошкодженому стані порівняно із станом, зафіксованим в акті приймання-передачі під час надання житлового приміщення у наймання, - відшкодувати заподіяні збитки за рахунок власного майна та/або майна членів його сім'ї, які проживали в зазначеному приміщенні разом з ним.

Наймач має також інші передбачені актами законодавства зобов'язання.

3. Права сторін

3.1. Наймодавець має право вимагати від наймача:

своєчасно вносити плату за наймання житлового приміщення і надані житлово-комунальні послуги у розмірі та порядку, що встановлені пунктом 4 договору;

дотримуватися вимог правил користування приміщеннями житлових будинків, санітарних і протипожежних правил та інших нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

своєчасно вживати заходів до усунення недоліків, пов'язаних з наданням житлово-комунальних послуг, що виникли з вини наймача;

надавати можливість для доступу в житлове приміщення для усунення пошкоджень санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення в установленому актами законодавства порядку технічного та профілактичного огляду;

відшкодовувати збитки, завдані наймачем та членами його сім'ї житловому приміщенню або майну наймодавця, інших мешканців будинку;

звільнити займане житлове приміщення у разі розірвання цього договору із складенням акта приймання-передачі.

Наймодавець має також інші передбачені актами законодавства права.

3.2. Наймач має право вимагати від наймодавця:

утримувати житловий будинок у належному стані та своєчасно проводити його капітальний ремонт;

утримувати в належному стані місця загального користування та проводити їх ремонт;

надавати комунальні послуги належної якості;

обладнувати будинок спеціальними засобами і пристосуваннями для безперешкодного доступу до всіх приміщень людей з обмеженими фізичними можливостями;

подавати в установленому порядку інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру тарифу, норми споживання, режим надання послуг, їх споживчі властивості тощо;

відшкодовувати збитки, завдані його майну та/або приміщенню, шкоду, заподіяну його життю чи здоров'ю внаслідок надання житлово-комунальних послуг неналежної якості або їх ненадання;

усувати протягом установленого законодавством строку недоліки, зумовлені порушенням правил надання житлово-комунальних послуг;

зменшувати у встановленому законодавством порядку розмір плати за надані житлово-комунальні послуги в разі зменшення їх кількості або погіршення якості;

надавати відповідно до законодавства субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, а також пільги з оплати житлово-комунальних послуг;

зменшувати в установленому порядку розмір плати за комунальні послуги за період своєї та/або членів своєї сім'ї тимчасової відсутності;

відшкодовувати збитки, завдані внаслідок несвоєчасного надання житлово-комунальних послуг та/або надання зазначених послуг неналежної якості, а також перевищення нормативного строку проведення аварійно-відбудовних робіт у розмірі, визначеному актами законодавства;

проводити перевірки кількості та якості житлово-комунальних послуг;

проводити за письмовою згодою повнолітніх членів сім'ї, включаючи тимчасово відсутніх, обмін займаного житлового приміщення з іншим наймачем квартири або житлового будинку садибного типу (одноквартирного) з житлового фонду соціального призначення за згодою власників такого житла.

У разі невиконання наймодавцем зобов'язань щодо ремонту наданого в наймання житла у випадках, зумовлених нагальною потребою, наймач має право проводити за погодженням з наймодавцем ремонт і стягувати з нього вартість ремонту або враховувати її під час подальшого внесення платежів.

Наймач має також інші передбачені актами законодавства права.

4. Розмір плати за наймання житлового приміщення та порядок її внесення

4.1. Розмір плати за наймання житлового приміщення визначається органом місцевого самоврядування відповідно до Порядку розрахунку плати за соціальне житло, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2007 р. N 155 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 10, ст. 362).

4.2. На момент укладення договору найму соціального житла розмір плати за наймання житлового приміщення визначається з розрахунку  ______________________ гривень за 1 кв. метр та становить
___________ (______________________________) гривень на місяць.
    (цифрами)                                      (словами)

4.3. Розмір плати за надані житлово-комунальні послуги визначається відповідно до затверджених в установленому законодавством порядку цін/тарифів на них і на момент укладення цього договору становить ____________ (____________________________) гривень на місяць.
                               (цифрами)                                     (словами) 

4.4. Оплата наймання житлового приміщення та наданих житлово-комунальних послуг установлюється з моменту укладення договору та проводиться наймачем на підставі платіжного документа, виданого йому наймодавцем не пізніше _____ числа місяця, що настає за розрахунковим, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок наймодавця не пізніше ___ числа зазначеного місяця.

4.5. У разі несвоєчасного внесення плати за наймання житлового приміщення та надані житлово-комунальні послуги наймодавець має право застосовувати запобіжні і штрафні санкції, передбачені актами законодавства.

5. Відповідальність сторін і розв'язання спорів

5.1. Наймодавець відшкодовує згідно з актами законодавства наймачеві матеріальні збитки, завдані внаслідок невиконання умов цього договору.

5.2. Наймодавець, наймач та члени його сім'ї у разі порушення умов цього договору несуть відповідальність згідно із законом.

5.3. Спори між сторонами розв'язуються шляхом проведення переговорів або в судовому порядку.

6. Строк дії договору та інші умови

6.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до ____________ 20__ року.

У разі коли передбачені пунктом 6.3 підстави для розірвання договору відсутні, його дія продовжується на 365 днів.

6.2. Цей договір може бути розірвано в будь-який час за згодою сторін або за рішенням суду.

6.3. Наймодавець може прийняти рішення про ініціювання розірвання цього договору та виселення наймача та членів його сім'ї з житлового приміщення соціального призначення без надання іншого житла за таких підстав:

надання наймачеві та членам його сім'ї або придбання ним іншого житлового приміщення;

втрата наймачем права на проживання у приміщенні, наданому з житлового фонду соціального призначення, через підвищення його доходів до рівня, який дає змогу укласти договір найму іншого житлового приміщення, яке не належить до житлового фонду соціального призначення;

установлення наймодавцем факту подання наймачем для отримання житлового приміщення документів, що містять недостовірні відомості про рівень доходів його сім'ї;

невнесення протягом шести місяців наймачем плати за користування соціальним житлом;

систематичне порушення наймачем та членами його сім'ї правил користування житловим приміщенням, його руйнування чи псування, а також використання житлового приміщення не за призначенням, порушення громадського порядку, прав і законних інтересів сусідів, що унеможливлює спільне проживання в одному житловому будинку, порушення умов договору найму соціального житла після письмового попередження наймача.

6.4. Примусове розірвання цього договору здійснюється виключно за рішенням суду.

6.5. Зміни до цього договору можуть бути внесені за згодою сторін з оформленням додаткового договору.

Додатковий договір та додатки до нього є невід'ємною частиною цього договору.

6.6. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього договору і не врегульовані ним, регламентуються актами законодавства.

6.7. Цей договір укладений на ___ сторінках у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної сторони.

Адреси і підписи сторін

Наймодавець
___________________________________
                    (прізвище, ім'я та по батькові)
адреса _____________________________
___________________________________
телефон ____________________________
___________________________________
                                           (підпис)
МП

Наймач
___________________________________
                          (прізвище, ім'я та по батькові)
адреса _____________________________
___________________________________
телефон ____________________________
___________________________________
                                          (підпис) 

 

АКТ
приймання-передачі житлового приміщення

Житлове приміщення __________________________________________________________________
                                                                             (квартира, житловий будинок садибного типу (одноквартирний)

загальною площею __________ кв. метрів складається з __________ кімнат
житловою площею __________ кв. метрів:

кімната _______________ 

кімната __________________ 

кімната _______________ 

кімната __________________ 

кімната _______________ 

кімната __________________ 


кухня площею ____________ кв. метрів, обладнана _________________________________________
                                                                                                                                                                      (перелічити
_____________________________________________________________________________________
                                                          обладнання із зазначенням його стану - технічно несправне,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                          потребує ремонту, заміни)

ванна кімната площею ____________ кв. метрів, обладнана __________________________________
                                                                                                                                                                       (перелічити
_____________________________________________________________________________________,
                                            обладнання із зазначенням його стану - технічно несправне, потребує ремонту, заміни)

санітарний вузол площею __________ кв. метрів, обладнаний ________________________________
                                                                                                                                                                           (перелічити
_____________________________________________________________________________________,
                                обладнання із зазначенням його стану - технічно несправне, потребує ремонту, заміни)

коридор ______________ 

антресолі  _______ 

вбудована шафа _______ 

комора __________ 

лоджія _______________ 

балкон __________ 


Житлове приміщення обладнано ________________________________________________________
                                                                                                    (системою водопроводу, гарячого водопостачання,
_____________________________________________________________________________________
                                                                          водовідведення, опалення (пічне, місцеве, центральне),
_____________________________________________________________________________________.
                                                              сміттєпроводом, системами газопостачання, електропостачання)

У приміщенні встановлено _____________________________________________________________.
                                                                                     (телефон, радіотрансляційну мережу, телевізійну мережу)

Передав наймодавець (наймач) 

Прийняв наймач (наймодавець) 

_______________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

______________
(підпис) 

_______________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

______________
(підпис) 


З правилами користування приміщеннями житлового будинку, санітарними і протипожежними правилами ознайомлений.

Наймач  

____________________________
(підпис)


 

РЕЄСТР
договорів найму соціального житла

Порядковий номер 

Прізвище, ім'я та по батькові наймача 

Найменування наймодавця 

Дата прийняття і номер рішення про надання житлового приміщення (зазначається кількість кімнат, житлова площа, адреса) 

Дата підписання і номер договору найму 

Відмітка про продовження строку дії договору найму або його розірвання 

____________

Опрос