Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Межведомственной рабочей группе по координации и контролю за ходом подготовки и реализации проектов развития жилищно-коммунального хозяйства населенных пунктов

КМ Украины
Постановление КМ от 23.07.2008 № 661
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 липня 2008 р. N 661

Київ

Про затвердження Положення про Міжвідомчу робочу групу з координації та контролю за ходом підготовки і реалізації проектів розвитку житлово-комунального господарства населених пунктів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 28 грудня 2011 року N 1390

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 4 березня 2015 року N 77)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про Міжвідомчу робочу групу з координації та контролю за ходом підготовки і реалізації проектів розвитку житлово-комунального господарства населених пунктів, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 27

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу робочу групу з координації та контролю за ходом підготовки і реалізації проектів розвитку житлово-комунального господарства населених пунктів

1. Міжвідомча робоча група з координації та контролю за ходом підготовки і реалізації проектів розвитку житлово-комунального господарства населених пунктів (далі - Міжвідомча робоча група) є консультативно-дорадчим органом, утвореним при Кабінеті Міністрів України з метою сприяння підготовці і реалізації проектів, спрямованих на реформування та розвиток сфери житлово-комунального господарства, які підтримуються Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Європейським банком реконструкції та розвитку, іншими міжнародними фінансовими організаціями (далі - проекти).

2. Міжвідомча робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Міжвідомчої робочої групи є:

підготовка пропозицій щодо:

- забезпечення взаємодії органів виконавчої влади з питань підготовки і реалізації проектів;

- розроблення проектів нормативно-правових актів з реформування та розвитку житлово-комунального господарства;

проведення аналізу стану та причин виникнення проблем підготовки і реалізації проектів та внесення відповідних пропозицій.

4. Міжвідомча робоча група відповідно до покладених на неї завдань має право:

1) проводити аналіз ефективності заходів з підготовки і реалізації проектів, спрямованих на реформування та розвиток житлово-комунального господарства, їх відповідності державній політиці у сфері житлово-комунального господарства і цілям таких проектів;

2) готувати для Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади пропозиції щодо підвищення ефективності роботи з підготовки і реалізації проектів, розв'язання проблем, що виникають під час їх підготовки і реалізації, використання кредитних коштів;

3) залучати в установленому порядку до роботи групи представників органів виконавчої влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками);

4) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

5. Основною формою роботи Міжвідомчої робочої групи є засідання, що скликаються її головою у разі потреби, але не рідше ніж 2 рази на рік.

Засідання Міжвідомчої робочої групи проводить її голова, а за його відсутності - заступник голови.

Засідання Міжвідомчої робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні більше половини її складу.

Рішення Міжвідомчої робочої групи приймається простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення Міжвідомчої робочої групи оформляється протоколом, який підписує головуючий на засіданні.

Рішення Міжвідомчої робочої групи обов'язкові для розгляду органами виконавчої влади та носять рекомендаційний характер для органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій.

6. Голова Міжвідомчої робочої групи:

здійснює керівництво діяльністю Міжвідомчої робочої групи і несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань;

затверджує план роботи Міжвідомчої робочої групи на рік та порядок денний засідання;

затверджує її персональний склад.

7. Організаційне забезпечення діяльності Міжвідомчої робочої групи здійснює Мінрегіон.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1390)

____________

Опрос