Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 22 сентября 2004 г. N 1264

КМ Украины
Постановление КМ от 23.07.2008 № 657
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 липня 2008 р. N 657

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 р. N 1264

Постанова втратила чинність з 12 липня 2011 року - 
одночасно з набранням чинності
Указом Президента України
від 30 червня 2011 року N 717/2011
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 28 березня 2011 року N 346)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 р. N 1264 "Про затвердження Положення про Державний департамент з питань зв'язку та інформатизації" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 38, ст. 2517; 2008 р., N 15, ст. 369) зміни, що додаються.

2. Міністерству транспорту та зв'язку привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 40

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 р. N 1264

1. У назві та пункті 1 постанови слова "та інформатизації" виключити.

2. У Положенні про Державний департамент з питань зв'язку та інформатизації, затвердженому зазначеною постановою:

1) у назві та тексті Положення слова "та інформатизації", "інформатизації,", ", інформатизації" виключити; 

2) пункт 3 викласти у такій редакції:

"3. Основними завданнями Держзв'язку є:

участь у реалізації державної політики у сферах телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України та надання послуг поштового зв'язку;

здійснення державного управління у відповідних сферах;

узагальнення практики застосування та підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства з питань, що належать до його компетенції, розроблення та організація виконання актів законодавства, здійснення контролю за їх реалізацією;

розроблення та здійснення заходів щодо розвитку телекомунікаційних мереж загального користування та мереж поштового зв'язку, поліпшення їх якості, забезпечення доступності і сталого функціонування;

участь в межах своїх повноважень у формуванні та реалізації державної тарифної політики та політики державних закупівель у сферах телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України та надання послуг поштового зв'язку;

сприяння розвитку підприємництва на конкурентних засадах, участь у формуванні та реалізації інвестиційної та антимонопольної політики у відповідних сферах;

створення умов для інтеграції сфер телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України та надання послуг поштового зв'язку у світовий інформаційний простір;

здійснення добору кадрів, формування кадрового резерву, організація роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення професійного рівня його працівників і підприємств галузі зв'язку.";

3) у пункті 4:

у підпункті 3 слова "сфер інформатизації та" замінити словом "сфери";

підпункт 4 викласти у такій редакції:

"4) бере участь у визначенні перспективних напрямів розвитку у сферах телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України та надання послуг поштового зв'язку;";

доповнити підпункт 11 абзацом такого змісту:

"за дорученням Мінтрансзв'язку бере участь у здійсненні відповідно до норм міжнародного права заходів щодо закріплення за Україною необхідного номерного ресурсу та захисту його на міжнародному рівні;";

підпункт 25 викласти у такій редакції:

"25) розробляє порядок і забезпечує проведення експертизи проектів будівництва, реконструкції та модернізації телекомунікаційних мереж, споруд і засобів телекомунікацій та поштового зв'язку;";

підпункти 26 - 29, 31 і 32 виключити;

в абзаці третьому підпункту 33 слова "сфери інформатизації, національного сегмента мережі Інтернет," виключити;

підпункт 41 викласти у такій редакції:

"41) бере участь у підготовці проектів міжнародних договорів України у сферах телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України та надання послуг поштового зв'язку, забезпечує в межах своїх повноважень їх виконання;";

доповнити пункт підпунктами 411 і 412 такого змісту:

"411) за дорученням Мінтрансзв'язку вживає заходів для здійснення галузевого співробітництва з іншими державами;

412) бере участь у підготовці пропозицій Мінтрансзв'язку з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сферах телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України та надання послуг поштового зв'язку;";

4) доповнити пункт 5 підпунктом 7 такого змісту:

"7) організовувати і проводити відповідно до законодавства роботу із стандартизації у сферах телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України та надання послуг поштового зв'язку.";

5) у пункті 11 слово "керівника" замінити словом "директора".

____________

Опрос