Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок регистрации, перерегистрации и ведения учета граждан, ищущих работу, и безработных

КМ Украины
Постановление КМ от 16.07.2008 № 640
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 липня 2008 р. N 640

Київ

Про внесення змін до Порядку реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 20 березня 2013 року N 198)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 р. N 219 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 12, ст. 437), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 26

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних

1. В абзаці першому пункту 2:

у першому реченні слова і цифри "(зокрема особи, що доглядають за інвалідом I групи або дитиною-інвалідом віком до 18 років, а також за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, інваліди та пенсіонери)" виключити;

доповнити третє речення після слова "картки" словами "та пам'ятки".

2. Пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Крім зазначених у пункті 3 цього Порядку документів під час реєстрації пред'являються:

випускниками вищих навчальних закладів, що навчалися за державним замовленням - направлення на роботу і скріплена печаткою замовника довідка про відмову у працевлаштуванні або довідка про надання можливості самостійно працевлаштовуватися, форми яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. N 992 "Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням" (ЗП України, 1996 р., N 17, ст. 460);

громадянами, які втратили роботу в колективних сільськогосподарських підприємствах, - довідка про вихід із складу сільськогосподарського підприємства (сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського акціонерного товариства), видана підприємством (кооперативом, товариством);

громадянами, які отримують пенсію відповідно до законодавства, - пенсійне посвідчення.

Громадяни, які бажають отримати додаткові гарантії щодо працевлаштування, передбачені законодавством, пред'являють такі документи:

інваліди - посвідчення інваліда, довідку до акта огляду медико-соціальною експертною комісією та індивідуальну програму реабілітації;

громадяни, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування - довідку з установи, де особа відбувала покарання або проходила примусове лікування (не пізніше ніж протягом календарного року з дня звільнення);

діти-сироти, які залишилися без піклування батьків, - довідку з органу опіки та піклування;

жінки, які мають дітей віком до б років, - копію свідоцтва про народження дитини;

одинокі матері, які мають дітей віком до 14 років або дитину-інваліда, - довідку з органу соціального захисту про підтвердження, що зазначена особа є одинокою матір'ю, копії свідоцтва про народження та посвідчення дитини-інваліда.".

3. Доповнити абзац перший пункту 5 після слів "або штату" словами "чи за станом здоров'я", а після слів "у військовому комісаріаті" - словами ", а особи, які не підлягають військовому обліку, - протягом місяця з дня зняття з обліку".

4. Доповнити перше речення абзацу другого пункту 7 після слова "продовжується" словами "на строк дії поважної причини".

5. У пункті 8:

у другому і третьому реченнях слово "шести" замінити словом "трьох";

доповнити друге речення після слів "надаватися лише" словами "профорієнтаційні та".

6. Доповнити пункт 10 після слів "центру зайнятості" словами ", надані у письмовій формі," та реченням такого змісту: "Примірна форма рекомендацій державної служби зайнятості щодо сприяння працевлаштуванню затверджується Мінпраці.".

7. Пункт 12 викласти в такій редакції:

"12. Для одержання статусу безробітного громадянин особисто подає у день, що настає після закінчення встановленого строку пошуку підходящої роботи, до центру зайнятості заяву із зазначенням у ній інформації про те, що він не є найманим працівником, не уклав договір цивільно-правового характеру, не отримує пенсію на пільгових умовах і не зареєстрований як фізична особа-підприємець, а також копію довідки про його ідентифікаційний номер.

Особа, що за своїми релігійними переконаннями відмовилася від отримання довідки про ідентифікаційний номер, подає копію паспортної сторінки з відповідною відміткою.".

8. Доповнити перше речення пункту 13 після слів "працівників державної служби зайнятості" словами "сприяти своєму працевлаштуванню,", а після слів "погоджений з ними час," - словами "з пред'явленням при кожному відвідуванні паспорта, а особи, зазначені в абзаці другому пункту 3 цього Порядку, - довідки про реєстрацію місця проживання, виданої житлово-експлуатаційною організацією або органом внутрішніх справ, свідоцтва про народження (для осіб, що не досягли 16-річного віку) і трудової книжки,".

9. Пункт 14 доповнити:

реченням такого змісту: "Цього самого дня громадянинові надається на підставі його заяви статус безробітного.";

абзацом такого змісту:

"У разі коли такий день є святковим, вихідним або неробочим, громадянин повинен звернутися до центру зайнятості у найближчий робочий день. При цьому статус безробітного громадянинові надається згідно з його заявою з дня, що настає після видужання чи закінчення дії обставин, зумовлених іншою поважною причиною.".

10. У пункті 16:

в абзаці першому слова "у строк, зазначений у договорі про направлення на навчання" замінити словами "робочого дня, що настає після закінчення навчання (у разі навчання особи не за місцем проживання - з урахуванням часу перебування в дорозі, що підтверджується проїзними документами)";

в абзаці другому слова "у день" замінити словами "робочого дня";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Безробітні, які не звернулися до центру зайнятості після припинення навчання у зазначений строк через хворобу або з інших поважних причин, що підтверджені відповідними документами, повинні звернутися до державної служби зайнятості у робочий день, що настає після видужання чи закінчення дії обставин, зумовлених іншою поважною причиною.".

11. Доповнити пункт 17 після слова "працевлаштування" словами ", наданих їм працівниками центру зайнятості".

12. У пункті 20:

1) у підпункті 1:

у першому реченні абзацу другого слова "початку виконання робіт (надання послуг) за договором цивільно-правового характеру" замінити словами "укладення договору цивільно-правового характеру, предметом якого є діяльність, спрямована на виконання власними силами робіт, надання послуг тощо";

доповнити абзац одинадцятий після слів "(район, місто)" словами "або закінчення строку реєстрації місця проживання";

в абзаці чотирнадцятому слова "одержання допомоги по безробіттю" замінити словами "перебування особи на обліку як безробітної";

доповнити підпункт абзацом такого змісту:

"видачі довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією з висновками щодо визнання інваліда непрацездатною особою;";

2) в абзаці третьому підпункту 2 слово "шести" замінити словом "трьох", а після слів "місяців лише" доповнити словами "профорієнтаційні та".

13. У першому реченні пункту 24 слова "виконанням робіт (послуг) за договорами" замінити словами "укладенням договору".

14. У пункті 25 слова "шість місяців" замінити словами "три місяці".

15. Доповнити перше речення пункту 26 після слів "(поновлення статусу безробітного)" словами "із зазначенням у ній інформації про те, що вони не є найманими працівниками, не уклали договір цивільно-правового характеру, не одержують пенсію на пільгових умовах та не зареєстровані як фізичні особи-підприємці".

____________

Опрос