Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Межведомственного координационного совета по вопросам обеспечения развития связей с зарубежными украинцами

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 25.06.2008 № 564
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 червня 2008 р. N 564

Київ

Про утворення Міжвідомчої координаційної ради з питань забезпечення розвитку зв'язків із закордонними українцями

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 13 березня 2013 року N 180)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Міжвідомчу координаційну раду з питань забезпечення розвитку зв'язків із закордонними українцями у складі згідно з додатком.

Голові Міжвідомчої ради затвердити у місячний строк її персональний склад та у разі потреби вносити до нього зміни.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу координаційну раду з питань забезпечення розвитку зв'язків із закордонними українцями, що додається.

3. Ліквідувати Міжвідомчу координаційну раду з питань співробітництва з українською діаспорою.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 23 вересня 1996 р. N 1160 "Про утворення Міжвідомчої координаційної ради з питань співробітництва з українською діаспорою";

абзац третій підпункту 32 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. N 147 "Про керівників деяких консультативних, дорадчих та інших органів, утворених Кабінетом Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 7, ст. 360);

пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності робочих органів, утворених Кабінетом Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2006 р. N 1379 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 40, ст. 2683).

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 28

 

СКЛАД
Міжвідомчої координаційної ради з питань забезпечення розвитку зв'язків із закордонними українцями

Перший заступник Міністра закордонних справ (голова Міжвідомчої координаційної ради)

Перший заступник Голови Держкомнацрелігій (заступник голови Міжвідомчої координаційної ради)

Керівник підрозділу МЗС (секретар Міжвідомчої координаційної ради)

Голова Української всесвітньої координаційної ради (за згодою)

Голова товариства зв'язків з українцями за межами України (за згодою)

Голова громадської організації "Українська взаємодопомога" (за згодою)

Заступник Міністра економіки

Заступник Міністра праці та соціальної політики

Заступник Міністра у справах сім'ї, молоді та спорту

Заступник Міністра юстиції

Заступник Міністра культури і туризму

Заступник Міністра освіти і науки

Заступник Міністра внутрішніх справ

Заступник Міністра транспорту та зв'язку

Заступник Міністра оборони

Заступник Міністра регіонального розвитку та будівництва

Заступник Міністра фінансів

Заступник Міністра закордонних справ

Голова Держкомархіву

Заступник Голови Держкомтелерадіо

Заступник Голови Держмитслужби

Заступник Голови Адміністрації Держприкордонслужби

Заступник голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим

Заступник голови Київської міської державної адміністрації

Представники Секретаріату Президента України (за згодою), Секретаріату Кабінету Міністрів України, Національної академії наук та Академії педагогічних наук

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу координаційну раду з питань забезпечення розвитку зв'язків із закордонними українцями

1. Міжвідомча координаційна рада з питань забезпечення розвитку зв'язків із закордонними українцями (далі - Міжвідомча рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом.

2. Міжвідомча рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Міжвідомчої ради є:

сприяння центральним та місцевим органам виконавчої влади у виконанні державних програм, спрямованих на розвиток зв'язків із закордонними українцями;

узагальнення матеріалів і проведення аналізу виконання державних програм, спрямованих на забезпечення розвитку зв'язків із закордонними українцями, підготовка пропозицій щодо визначення шляхів виконання зазначених програм;

подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо узгодження діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, пов'язаної з вирішенням питань забезпечення співпраці з закордонними українцями;

узагальнення та подання Кабінетові Міністрів України інформації про хід виконання заходів щодо забезпечення співпраці з закордонними українцями.

4. Міжвідомча рада відповідно до покладених завдань:

аналізує стан та ефективність реалізації Національної концепції співпраці із закордонними українцями, схваленої Указом Президента України від 13 жовтня 2006 р. N 875, розглядає в установленому порядку проекти актів законодавства з питань співпраці з закордонними українцями;

вживає в межах своєї компетенції заходів з метою створення умов для збереження, розвитку та вираження етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності закордонних українців у країнах їх проживання;

сприяє посиленню взаємодії органів виконавчої влади з громадськими організаціями, які беруть участь у реалізації державної політики співпраці з закордонними українцями;

здійснює контроль за виконанням прийнятих нею рішень.

5. Міжвідомча рада має право:

одержувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію та копії документів з питань співпраці з закордонними українцями, а також участі у виконанні державних програм, спрямованих на забезпечення розвитку зв'язків із закордонними українцями, від громадських організацій - матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

звертатися в установленому порядку до державних органів і неурядових організацій країн проживання закордонних українців з питань розвитку з ними зв'язків;

залучати фахівців центральних та місцевих органів виконавчої влади, установ і громадських організацій (за згодою їх керівників), представників українських ділових кіл (за їх згодою) до підготовки та участі в засіданнях Міжвідомчої ради, проведення за її пропозиціями інших заходів.

6. Міжвідомчу раду очолює голова, який є першим заступником Міністра закордонних справ.

Голова Міжвідомчої ради затверджує її персональний склад за поданням відповідних державних органів, установ та громадських організацій, організовує роботу Ради і несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань.

7. Основною формою роботи Міжвідомчої ради є засідання, які проводяться відповідно до планів її роботи, але не рідше ніж один раз на півріччя.

Підготовку засідання Міжвідомчої ради здійснює її секретар.

Засідання Міжвідомчої ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її складу.

Рішення Міжвідомчої ради вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більшість присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів членів Міжвідомчої ради вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Протокол засідання підписує голова Міжвідомчої ради, а у разі його відсутності - головуючий на засіданні.

8. Робота Міжвідомчої ради організовується згідно з регламентом, затвердженим на її засіданні.

9. На своїх засіданнях Міжвідомча рада розглядає питання, внесені до порядку денного, та у разі потреби готує для подання Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо реалізації прийнятого нею рішення.

10. Члени Міжвідомчої ради відповідно до розподілу обов'язків беруть участь у підготовці рішень Ради, вносять пропозиції щодо забезпечення їх виконання, інформують керівництво державних органів, установ і громадських організацій, представниками яких вони є, про результати роботи Ради.

11. Організаційно-технічне забезпечення роботи Міжвідомчої ради здійснюється МЗС.

____________

Опрос