Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения в 2008 году аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 04.06.2008 № 525
действует с 17.06.2008

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 червня 2008 р. N 525

Київ

Про затвердження Порядку проведення у 2008 році аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок проведення у 2008 році аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 33

 

ПОРЯДОК
проведення у 2008 році аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами

1. Цей Порядок визначає процедуру продажу на аукціонах спеціальних дозволів на користування надрами у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони (далі - дозволи).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

аукціон - спосіб продажу дозволів на користування надрами шляхом проведення торгів;

договір купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами - договір, укладений між організатором і переможцем аукціону, за яким організатор аукціону надає дозвіл на користування надрами його переможцю, а переможець сплачує організатору аукціону фактичну ціну дозволу;

картка покупця - картка з номером реєстрації покупця, яка дає йому право на участь в аукціоні;

крок аукціону - встановлена організатором аукціону величина, на яку в процесі проведення аукціону підвищується кожна запропонована ціна продажу дозволу;

ліцитатор - ведучий аукціону, призначений його організатором;

пакет аукціонної документації - документація, яка містить відомості про ділянку надр, дозвіл на користування якою виставляється на аукціон (назва та координати, місцезнаходження, загальна інформація про геологічну будову, початкову ціну), проекти дозволу та угоди про умови користування ділянкою надр. Вартість пакета визначається аукціонним комітетом відповідно до кошторису з урахуванням витрат на його підготовку;

переможець - покупець, який у процесі проведення аукціону погодився сплатити найвищу ціну дозволу;

покупець - претендент, якого відповідно до цього Порядку допущено до участі в аукціоні;

початкова ціна дозволу - ціна, яка розраховується організатором аукціону відповідно до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. N 1374 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 42, ст. 2772; 2006 р., N 45, ст. 3014);

претендент - суб'єкт господарювання (юридична або фізична особа - підприємець), який подав заявку на участь в аукціоні;

угода про умови користування ділянкою надр - угода між організатором та переможцем аукціону, яка є невід'ємною частиною дозволу і визначає умови користування ділянкою надр.

3. Учасниками аукціону є організатор аукціону, аукціонний комітет, покупці.

4. Для здійснення загального керівництва та контролю за дотриманням умов проведення аукціонів Кабінет Міністрів України утворює аукціонний комітет та затверджує його персональний склад.

5. Аукціонний комітет:

затверджує типові форми аукціонних документів, протокол проведення аукціону;

визначає правила поведінки покупців і осіб, присутніх на торгах, під час проведення аукціону, день та час його проведення;

виготовляє аукціонну документацію;

складає повідомлення про проведення аукціону та забезпечує його опублікування в газеті "Урядовий кур'єр", а також розміщення на офіційному веб-сайті організатора аукціону;

реєструє та розглядає заявки на участь в аукціоні, визначає їх відповідність вимогам цього Порядку;

складає перелік претендентів, допущених до участі в аукціоні за рішенням аукціонного комітету;

повідомляє претендента щодо його участі в аукціоні;

реєструє претендентів у день проведення аукціону і видає їм картки покупців;

визначає місце для проведення аукціону;

припиняє аукціон та/або знімає з продажу окремі дозволи;

визнає аукціон таким, що не відбувся;

вчиняє інші дії, пов'язані з організацією та проведенням аукціону.

Рішення аукціонного комітету оформлюється протоколом, який розміщується на офіційному веб-сайті Мінприроди як організатора аукціону.

6. Організатор аукціону разом з Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними радами, заінтересованими центральними органами виконавчої влади готує пропозиції щодо ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон. Під час підготовки таких пропозицій враховуються потреби національної економіки та економіки регіонів у відповідних видах корисних копалин.

На підставі поданих суб'єктами господарювання заявок організатор аукціону визначає перелік ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон (далі - перелік), та залежно від виду корисних копалин погоджує його з:

Держгірпромнаглядом - для всіх видів користування надрами, крім геологічного вивчення;

МОЗ - щодо користування надрами з метою видобування природних лікувальних ресурсів;

Мінвуглепромом - щодо користування надрами з метою видобування вугілля і торфу;

Мінпаливенерго - щодо користування надрами з метою видобування нафти і газу;

Адміністрацією Держприкордонслужби, Мінтрансзв'язку, Мінагрополітики - щодо користування ділянкою надр у межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України;

сільськими, селищними, міськими радами - щодо користування ділянками надр, які містять корисні копалини місцевого значення.

Зазначені органи погоджують перелік або приймають рішення про відмову в його погодженні, про що надсилають організатору аукціону вмотивовану відповідь.

Після погодження переліку організатор аукціону затверджує його та приймає рішення про проведення аукціону.

7. Організатор аукціону не пізніше ніж за 30 днів до його початку розміщує офіційне оголошення про його проведення у газеті "Урядовий кур'єр", в якому зазначається:

назва та місцезнаходження ділянки надр, дозвіл на користування якою виставляється на аукціон;

вид корисних копалин;

вид користування надрами та строк, на який надається дозвіл;

початкова ціна дозволу;

вартість геологічної інформації;

дата і місце проведення аукціону;

строк подання заявок, який становить 15 днів після офіційного оголошення про проведення аукціону;

адреса, за якою приймаються заявки і надається інформація про умови проведення аукціону;

розмір плати за пакет аукціонної документації;

номер телефону для довідок;

особливі умови користування надрами.

8. Аукціон проводиться за рахунок претендентів, кожний з яких сплачує вартість пакета аукціонної документації.

Кошти, що сплачуються претендентами за придбання пакета аукціонної документації, зараховуються на спеціальний реєстраційний рахунок Мінприроди, відкритий у Державному казначействі, та використовуються на покриття витрат Міністерства на підготовку та проведення аукціону, зокрема підготовку пакета аукціонної документації, проведення експертизи поданих матеріалів, розміщення оголошення у пресі, оренду залу, оплату послуг ліцитатора, послуг зв'язку, тиражування матеріалів та проведення переговорів, згідно з відповідним кошторисом, затвердженим в установленому порядку.

9. Для участі в аукціоні претендент подає в строк та за адресою, зазначеними в оголошенні, відповідну заявку, в якій міститься:

заява про намір узяти участь в аукціоні із зазначенням назви і місцезнаходження ділянки надр, виду корисних копалин, відомостей про претендента (найменування юридичної особи, прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця), адреси, номера телефону, телефаксу, прізвища та посади керівника (для юридичної особи), електронної адреси;

копії свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців) і довідки про включення до ЄДРПОУ (для юридичних осіб), копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб - підприємців), документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру (для іноземних юридичних осіб);

копії установчих документів (для юридичних осіб та іноземних юридичних осіб);

відомості про чисельність працюючих, основні види діяльності, період роботи у сфері користування надрами (за наявності);

відомості про уповноважених осіб, які представлятимуть інтереси покупця на аукціоні;

відомості про наявність уже наданих претенденту в користування ділянок надр та стан виконання робіт на таких ділянках на час подання заявки;

інформація про фінансові можливості претендента (довідки, видані установами банків, про наявність коштів, у тому числі запозичених, та про розрахункові рахунки, копії балансу та фінансового звіту за минулий рік, засвідчені його керівником, відомості про наявність порушеної згідно із законодавством процедури банкрутства або ліквідації, а також податкового боргу та його розмір);

інформація про виробничу діяльність у сфері користування надрами протягом останніх трьох років (назви і місцезнаходження ділянок надр, перелік видів робіт, застосовані технології, виробничі потужності, результати роботи);

інформація про техніко-технологічні та інші можливості щодо ефективного використання надр з урахуванням специфіки вивчення та розробки певної ділянки надр;

відомості про установи банків, що обслуговують та/або фінансують претендента (найменування та місцезнаходження);

документи, що підтверджують сплату вартості пакета аукціонної документації;

відомості про участь у попередніх аукціонах з продажу дозволів.

Подання претендентом заявки на участь в аукціоні свідчить про його згоду з умовами проведення аукціону та угодою про умови користування ділянкою надр, зазначеними у пакеті аукціонної документації.

10. Заявка подається організатору аукціону в запечатаному конверті. Заявка підписується претендентом або його уповноваженою особою із зазначенням дати та вихідного номера і засвідчується печаткою (якщо претендентом є фізична особа - підприємець, робиться позначка "Печатка відсутня"). На конверті зазначаються адреса організатора аукціону, назва ділянки надр та прізвище, ім'я, по батькові претендента (якщо претендентом є фізична особа - підприємець), його адреса і робиться позначка "Заявка про участь в аукціоні з продажу спеціального дозволу на користування надрами".

Заявка реєструється організатором аукціону в журналі обліку з присвоєнням їй номера і зазначенням дати і часу подання, про що претенденту видається довідка.

Якщо заявка надійшла після 16-ї години останнього дня подання заявок, зазначеного в оголошенні, вона повертається без розгляду.

11. За рішенням аукціонного комітету заявка на участь в аукціоні підлягає відхиленню у разі:

невідповідності документів вимогам цього Порядку;

застосування до претендента ліквідаційної процедури або винесення судовими органами постанови про визнання його банкрутом, наявність заборгованості з платежів до державного і місцевих бюджетів та активів у податковій заставі або майна, що передбачається для використання на цій ділянці надр та є предметом застави або об'єктом стягнення чи арешту;

невиконання претендентом вимог порядку та регламенту попередніх аукціонів у частині невнесення платежів за дозвіл.

Претендентам, заявки яких відхилено, вартість пакета аукціонної документації не повертається.

12. Повідомлення про допущення або недопущення до участі в аукціоні за рішенням аукціонного комітету надсилається претендентам. Інформація щодо участі в аукціоні розміщується на офіційному веб-сайті Мінприроди не пізніше ніж за три дні до його початку.

13. У день проведення аукціону претенденти (уповноважені особи) реєструються у журналі за умови підтвердження оплати вартості пакета аукціонної документації. Реєстрація починається за дві години і закінчується за 30 хвилин до початку аукціону. Після реєстрації покупцям видається картка покупця.

Претенденти, які не зареєструвалися, вважаються такими, що відмовилися від участі в аукціоні.

14. Аукціон проводиться за умови участі не менше ніж двох зареєстрованих претендентів.

Аукціон починається з оголошення ліцитатором порядку його проведення, кроку аукціону, правил поведінки покупців і осіб, присутніх на торгах, а також іншої необхідної інформації.

15. У встановлений час ліцитатор голосно проголошує про початок торгів і робить удар молотком.

16. Ліцитатор оголошує назву кожної ділянки надр, дозвіл на користування якою виставляється на аукціон, та інформацію про:

місцезнаходження ділянки надр;

вид корисних копалин;

вид користування;

початкову ціну;

крок аукціону.

17. Крок аукціону визначається за такою шкалою:

Початкова ціна дозволу, гривень 

Крок аукціону, гривень 

До 99999 

1000 

Від 100000 до 999999 

10000 

Від 1000000 до 2999999 

20000 

Від 3000000 до 4999999 

30000 

Від 5000000 до 9999999 

50000 

10000000 і більше 

100000 

18. Якщо після триразового оголошення початкової ціни дозволу покупці не висловлять бажання її підвищити, заявлений до продажу дозвіл знімається з аукціону.

19. У разі коли після оголошення ліцитатором запропонованої ціни дозволу двоє і більше покупців одночасно піднімають свої картки покупців, ліцитатор називає нову ціну, збільшену на відповідний крок аукціону, не оголошуючи номерів карток.

20. У разі коли після послідовного збільшення ціни дозволу двоє і більше покупців залишають свої картки піднятими, ліцитатор може запропонувати одному з них назвати свою ціну. Після першого оголошення одним з покупців нової ціни ліцитатор називає номер картки цього покупця, а також запропоновану ним ціну і продовжує аукціон.

21. Публічні торги з продажу дозволу вважаються закінченими, якщо після триразового оголошення чергової ціни дозволу не буде проголошено його більшу ціну і ліцитатор одночасно з ударом молотка проголосить номер покупця, якому продано дозвіл.

22. Переможцем визнається покупець, який запропонував найвищу ціну дозволу.

23. Під час проведення аукціону його організатор забезпечує дотримання правил поведінки покупців і осіб, присутніх на торгах.

24. У разі невиконання покупцями і особами, присутніми на торгах, правил поведінки або перешкоджання веденню аукціону, а також виникнення суперечок під час аукціону ліцитатор оголошує перерву в торгах і звертається до аукціонного комітету для прийняття відповідного рішення.

25. Аукціон вважається таким, що відбувся, якщо хоча б один з покупців придбав дозвіл за початковою ціною з урахуванням кроку аукціону або ціною, визначеною в ході його проведення.

26. За результатами проведення аукціону складається протокол, в якому зазначається:

назва ділянки надр, її місцезнаходження, вид користування ділянкою надр, вид корисних копалин та строк, на який вона надається у користування;

дата, час і місце проведення аукціону;

склад аукціонного комітету;

число учасників аукціону;

початкова ціна дозволу;

крок аукціону;

найменування (прізвище) переможця;

ціна дозволу (разовий платіж, що вносить переможець за придбаний дозвіл).

У разі потреби до протоколу можуть бути внесені інші відомості, які вважає за необхідне зазначити організатор аукціону.

Протокол складається у двох примірниках, підписується в день проведення аукціону переможцем та всіма присутніми членами аукціонного комітету і в той же день видається особам, які його підписали.

27. На підставі протоколу протягом трьох робочих днів після проведення аукціону переможець та організатор аукціону укладають договір купівлі-продажу дозволу.

28. Переможець здійснює протягом 30 календарних днів після його проведення розрахунки за придбаний на аукціоні дозвіл у національній валюті шляхом внесення коштів до загального фонду державного бюджету.

29. Переможець також сплачує вартість геологічної інформації на ділянку надр, яка надається йому в користування.

Зазначені кошти зараховуються та використовуються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 р. N 423 "Про затвердження Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією" (ЗП України, 1995 р., N 8, ст. 220).

30. Якщо переможець не внесе всієї належної до сплати суми в 30-денний строк, він втрачає право на отримання дозволу, а аукціон оголошується таким, що не відбувся.

31. У разі коли переможець безпідставно відмовився від підписання протоколу аукціону, він позбавляється права на подальшу участь в аукціоні, а проведення аукціону відновлюється.

32. Організатор аукціону може відмінити проведення аукціону або зняти окремі дозволи з продажу. В такому разі претендентам протягом 30 днів повертається в повному обсязі сплачена ними вартість пакета аукціонної документації.

33. Повторний аукціон проводиться відповідно до цього Порядку та за умови, що дозвіл виставляється без зміни початкової ціни продажу.

У разі коли дозвіл на повторному аукціоні не продано, організатор аукціону знімає його з продажу і приймає рішення про включення ділянки надр до фонду нерозподілених ділянок надр.

34. Аукціон, проведений з порушенням вимог цього Порядку, може бути визнаним недійсним в установленому законодавством порядку.

У разі визнання аукціону недійсним наданий переможцю дозвіл анулюється, а його організатор приймає рішення про проведення повторного аукціону.

____________

Опрос