Идет загрузка документа (103 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Программы обеспечения исполнения в 2008 году г. Киевом функций столицы Украины

КМ Украины
Постановление КМ, Программа от 11.06.2008 № 466
редакция действует с 24.12.2008

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 червня 2008 р. N 466

Київ

Про затвердження Програми забезпечення виконання у 2008 році м. Києвом функцій столиці України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 24 вересня 2008 року N 849
,
від 10 грудня 2008 року N 1092

Відповідно до статті 49 Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Програму забезпечення виконання у 2008 році м. Києвом функцій столиці України (далі - Програма), що додається.

2. Київській міській державній адміністрації:

підготувати пропозиції щодо внесення змін до бюджету м. Києва і Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва на 2008 рік з урахуванням положень Програми та подати їх на затвердження Київській міській раді;

інформувати щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, Кабінет Міністрів України про хід виконання Програми.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2008 р. N 40 "Про затвердження переліку об'єктів, будівництво, реконструкція, реставрація та капітальний ремонт яких здійснюється у 2008 році за рахунок субвенції з державного бюджету міському бюджету м. Києва на виконання функцій столиці відповідно до Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 11, ст. 272).

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 39

 

ПРОГРАМА
забезпечення виконання у 2008 році м. Києвом функцій столиці України

Загальна частина

Ця Програма визначає комплекс завдань і заходів, спрямованих на надання державної підтримки м. Києву в 2008 році у зв'язку з виконанням ним функцій столиці України та з метою забезпечення підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Програма спрямована на забезпечення розвитку м. Києва як політичного, адміністративного, духовного, культурного, історичного та науково-освітнього центру України, наближення рівня і якості освітянських, медичних, комунальних, транспортних та інших послуг, що надаються фізичним і юридичним особам у столиці України, до європейських стандартів, приведення об'єктів міської інфраструктури у належний технічний стан та здійснення інших заходів щодо життєзабезпечення міста.

Програма передбачає виділення м. Києву додаткових фінансових ресурсів для забезпечення виконання ним функцій столиці України відповідно до Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" та здійснення заходів, пов'язаних із підготовкою та проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Мета та основні завдання

Метою Програми є забезпечення державних гарантій виконання м. Києвом функцій столиці України.

Основними завданнями Програми є надання державної фінансової підтримки столиці України для:

забезпечення належного рівня провадження діяльності підприємств, установ та організацій соціально-культурної сфери і житлово-комунального господарства міста;

створення сприятливих умов для підготовки і проведення заходів загальнодержавного та міжнародного значення, в тому числі фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;

забезпечення надання соціально-культурних, транспортних, інформаційних, комунальних, інженерних та інших послуг розміщеним у м. Києві державним органам, дипломатичним представництвам іноземних держав і представництвам міжнародних організацій;

створення належних умов для провадження діяльності навчальними закладами, закладами охорони здоров'я і соціального захисту, що надають послуги громадянам, у тому числі з інших регіонів України та іноземних держав;

збереження та відновлення об'єктів культурної спадщини національного значення.

Шляхи і способи забезпечення виконання Програми

Виконання Програми забезпечується шляхом здійснення заходів, передбачених у додатку 1, а також проведення робіт з будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об'єктів, перелік яких визначений у додатку 2.

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок специфічних видатків на виконання столичних функцій відповідно до Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" в обсязі 350 млн. гривень, що визначені абзацом третім пункту 45 Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. N 1195 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 38, ст. 1729; 2002 р., N 38, ст. 1782; 2003 р., N 37, ст. 1984; 2004 р., N 37, ст. 2453; 2006 р., N 38, ст. 2591; 2007 р., N 68, ст. 2609, N 99, ст. 3584). Зазначені кошти надаються з дотриманням вимог статті 51 Бюджетного кодексу України до порядку одержання та управління бюджетними асигнуваннями і включають трудові, матеріальні та енергетичні витрати (зокрема, на заробітну плату з нарахуваннями на неї, включаючи надбавки працівникам, установлені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 36, ст. 1699); на підтримання приміщень та устаткування в робочому стані, придбання господарського та м'якого інвентарю і матеріалів, оплату комунальних послуг та послуг з охорони) підприємств, установ та організацій, що надають освітні, комунальні, транспортні та інші послуги в м. Києві.

Будівництво, реконструкцію, реставрацію та капітальний ремонт об'єктів передбачається здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету міському бюджету м. Києва в обсязі 1346 млн. гривень за наявності затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації, висновку комплексної державної експертизи та договору підряду на виконання проектних (вишукувальних) робіт. При цьому видатки, пов'язані з фінансуванням об'єктів капітального будівництва, повинні здійснюватися з дотриманням Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2374; 2004 р., N 36, ст. 2403; 2007 р., N 41, ст. 1624).

Субвенція з державного бюджету міському бюджету м. Києва перераховується відповідно до Порядку перерахування дотації вирівнювання, додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів та субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, а також міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. N 490 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 15, ст. 807; 2003 р., N 14, ст. 617; 2007 р., N 6, ст. 226), та Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого Державним казначейством.

Закупівля товарів, робіт та послуг здійснюється відповідно до законодавства про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти.

Бюджетні кошти для виконання Програми використовуються з урахуванням вимог Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого Державним казначейством.

Обсяги та джерела фінансування

Загальний обсяг фінансового забезпечення Програми становить 1696 млн. гривень.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та бюджету м. Києва.

Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу підвищити ефективність діяльності підприємств, установ та організацій соціально-культурної сфери, комунального і транспортного господарства міста з надання послуг фізичним і юридичним особам, створити сприятливі умови для здійснення заходів загальнодержавного та міжнародного значення у столиці України, забезпечити підготовку відповідних об'єктів до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

 

ЗАХОДИ
із забезпечення виконання у 2008 році м. Києвом функцій столиці України

Найменування заходу 

Відповідальні за виконання 

Орієнтовний обсяг фінансування,
млн. гривень 

Освіта 

1. Підготовка педагогічних працівників, фахівців з музичного та естрадно-циркового мистецтва, інших фахівців на базі Київського міського педагогічного університету імені Б. Д. Грінченка, Київського інституту музики імені Р. М. Глієра, Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв та кадрів для органів місцевого самоврядування і державних адміністрацій Академією муніципального управління 

Головне управління освіти і науки та Головне управління культури і мистецтв виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держадміністрації) 

10,2 

2. Забезпечення виплати щомісячних надбавок працівникам закладів освіти 

Головне управління освіти і науки виконавчого органу Київської міськради (Київської міської держадміністрації)

районні у м. Києві держадміністрації 

143,4 

Разом 

  

153,6 

Охорона здоров'я 

3. Забезпечення виплати щомісячних надбавок працівникам закладів охорони здоров'я 

Головне управління охорони здоров'я та медичного забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держадміністрації) 

127 

4. Забезпечення надання спеціалізованої медичної допомоги, в тому числі: 

  

  

лікування хворих на полірезентні форми легеневого туберкульозу та хворих на туберкульоз з Віл-інфекцією та СНІДом (на базі Київської міської туберкульозної лікарні N 2) 

Головне управління охорони здоров'я та медичного забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держадміністрації) 

1,3 

надання висококваліфікованої хірургічної та рентгеноваскулярної допомоги кардіохворим із застосуванням сучасної медичної апаратури та новітніх технологій лікування (на базі Київського міського центру серця) 

- " - 

7,5 

проведення складних операцій з метою лікування тяжких патологій зору (на базі Київської міської клінічної офтальмологічної лікарні "Центр мікрохірургії ока") 

- " - 

0,7 

лікування постраждалих з опіками, обмороженнями, травматичними та інфекційними ушкодженнями шкіри, що супроводжуються втратою шкірного покриву, а також вроджених захворювань шкіри (на базі опікового центру Київської міської клінічної лікарні N 2) 

Головне управління охорони здоров'я та медичного забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держадміністрації) 

1,2 

діагностика та лікування хворих на злоякісні пухлини із застосуванням сучасних методів та обладнання (на базі Київської міської онкологічної лікарні) 

- " - 

2,9 

медико-соціальна реабілітація психічно хворих (на базі Київської міської клінічної психоневрологічної лікарні N 1) 

- " - 

6,2 

надання цілодобової екстреної медичної допомоги постраждалим унаслідок нещасних випадків, а також надання медичної допомоги хворим із складною патологією легенів, зокрема онкологічних захворювань (на базі Київської міської клінічної лікарні N 17) 

- " - 

лікування безпліддя з використанням допоміжних репродуктивних технологій, проведення пренатальної діагностики і надання консультативно-діагностичної допомоги особам, які мають проблеми з невиношуванням вагітності та гінекологією з ендокринною патологією (на базі Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини) 

Головне управління охорони здоров'я та медичного забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держадміністрації) 

2,2 

надання цілодобової екстреної медичної допомоги населенню міста та гостям столиці, забезпечення медичним обслуговуванням культурних та політичних заходів загальнодержавного та міського значення (на базі Київської станції швидкої медичної допомоги та медичних катастроф, Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги) 

- " - 

5,5 

Разом 

  

155,5 

Соціальний захист та соціальне обслуговування 

5. Запобігання та профілактика правопорушень серед осіб, які не мають постійного місця проживання, сприяння їх соціальній адаптації (на базі Київського центру соціальної адаптації престарілих, інвалідів та осіб, що не мають постійного місця проживання, та Будинку соціального піклування) 

Головне управління соціального захисту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держадміністрації) 

6,1 

6. Забезпечення виплати щомісячних надбавок працівникам закладів соціального захисту 

Головне управління соціального захисту населення виконавчого органу Київської міськради (Київської міської держадміністрації) 

10 

Разом 

  

16,1 

Фізична культура і спорт 

7. Забезпечення виплати щомісячних надбавок працівникам закладів фізичної культури і спорту 

Головне управління по фізичній культурі та спорту виконавчого органу Київської міськради (Київської міської держадміністрації)

районні у м. Києві держадміністрації 

3,5 

Культура і мистецтво 

8. Забезпечення виплати щомісячних надбавок працівникам закладів культури 

Головне управління культури і мистецтв виконавчого органу Київської міськради (Київської міської держадміністрації)

районні у м. Києві держадміністрації 

21,3 

Усього 

  

350 

 

ПЕРЕЛІК
об'єктів, будівництво, реконструкція, реставрація та капітальний ремонт яких здійснюватиметься у 2008 році

Найменування об'єкта, місцезнаходження та вид робіт 

Початок і закінчення реалізації проекту 

Кошторисна вартість об'єкта,
млн. гривень 

Будівельна готовність на 1 січня 2008 р., відсотків 

Орієнтовна вартість робіт, млн. гривень 

Відповідальні за виконання 

усього 

залишок на 1 січня 2008 р. 

Комплекс споруд Верховного Суду України,
вул. Пилипа Орлика, 8 

вересень 2005 р. - грудень 2008 р. 

  

  

  

  

  

реконструкція, реставрація та будівництво 

  

266,5 

154 

42,2 

47,5 

Верховний Суд України 

Національний спортивний комплекс "Олімпійський" 

  

  

  

  

  

  

реконструкція стадіону 

січень 2008 р. - грудень 2010 р. 

1500 

1500 

  

260 

Мінсім'я-
молодьспорт дирекція Національного спортивного комплексу "Олімпійський" 

Куренівсько-
Червоноармійська лінія метрополітену 

листопад 2004 р. - грудень 2008 р. 

  

  

  

  

  

будівництво дільниці від станції "Либідська" до станції "Виставковий центр" (перша черга - дільниця від станції "Либідська" до станції "Васильківська") 

  

1658,9 

1251,8 

24,5 

209,7 

Київська міськдерж-
адміністрація 

Подільський мостовий перехід через р. Дніпро 

жовтень 2004 р. - грудень 2011 р. 

  

  

  

  

  

будівництво 

  

5066,1 

3374,5 

33,4 

300 

Київська міськдерж-
адміністрація
Мінтрансзв'язку 

Подільсько-
Вигурівська лінія метрополітену 

березень 2008 р. - грудень 2011 р. 

  

  

  

  

  

будівництво дільниці від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна" з відгалуженням у бік житлового масиву Вигурівщина-
Троєщина 

  

5506,9 

5484,5 

0,4 

25 

Київська міськдерж-
адміністрація 

Транспортна розв'язка на Московській площі 

лютий 2006 р. - грудень 2009 р. 

  

  

  

  

  

реконструкція 

  

329,4 

270,2 

18 

100 

- " - 

Транспортна розв'язка на Ленінградській площі 

серпень 2008 р. - грудень 2011 р. 

  

  

  

  

  

реконструкція 

  

350 

347,5 

0,7 

20 

- " - 

Придбання рухомого складу для міського електро- та автотранспорту 

січень 2008 р. - грудень 2008 р. 

69,1 

69,1 

  

65,1 

- " - 

Привокзальна площа біля залізничного вокзалу "Дарниця" з будівництвом двох автомобільних тунелів та одного трамвайного тунелю 

січень 2009 р. - грудень 2011 р. 

  

  

  

  

  

реконструкція
(проектно-
вишукувальні роботи) 

  

550 

549,8 

  

Київська міськдерж-
адміністрація 

Транспортна розв'язка на перетині Дніпровської набережної та просп. Возз'єднання 

березень 2008 р. - червень 2009 р. 

  

  

  

  

  

реконструкція 

  

46,3 

45,5 

1,7 

19,5 

- " - 

Пасажирський вокзальний комплекс на станції "Дарниця" (перша черга) 

серпень 2004 р. - грудень 2008 р. 

  

  

  

  

  

будівництво 

  

520,5 

214,4 

59 

Державне територіальне галузеве об'єднання "Південно-
Західна залізниця" 

Організація міських пасажироперевезень залізничним транспортом 

січень 2008 р. - грудень 2010 р. 

  

  

  

  

  

придбання рухомого складу 

  

15 

15 

  

15 

Київська міськдерж-
адміністрація 

Друга нитка Головного міського каналізаційного колектора 

грудень 1993 р. - грудень 2010 р. 

  

  

  

  

  

будівництво 

  

665,5 

533,3 

19,9 

96,2 

- " - 

Чумаківський каналізаційний колектор діаметром 1200 міліметрів 

липень 2007 р. - грудень 2010 р. 

  

  

  

  

  

будівництво 

  

75,1 

48,7 

35,2 

18,9 

- " - 

Південно-Західний каналізаційний колектор, I - IV пусковий комплекси 

листопад 1990 р. - грудень 2011 р. 

  

  

  

  

  

будівництво 

  

511,8 

445,4 

13 

22 

Київська міськдерж-
адміністрація 

Напірний каналізаційний колектор від насосної станції житлового масиву Святошин до Чумаківського каналізаційного колектора 

грудень 1996 р. - грудень 2009 р. 

  

  

  

  

  

реконструкція 

  

95,3 

68,9 

27,7 

3,7 

- " - 

Каналізаційний колектор по просп. Лісовому 

липень 2006 р. - грудень 2009 р. 

  

  

  

  

  

реконструкція 

  

48,1 

39,5 

17,9 

4,6 

- " - 

Водопровідна магістраль від вул. Глибочицької до вул. Володимирської діаметром 900 міліметрів 

грудень 2005 р. - березень 2009 р. 

  

  

  

  

  

будівництво 

  

92,7 

62,9 

32,1 

18 

- " - 

Комплекс споруд для постачання артезіанської води на житловий масив Осокорки Північні та водопровідна магістраль по просп. Григоренка (перша черга) 

березень 1994 р. - грудень 2009 р. 

  

  

  

  

  

будівництво 

  

73,8 

41,5 

43,8 

9,5 

- " - 

Каналізаційний колектор по вул. Сирецькій (друга черга) 

листопад 2001 р. - грудень 2009 р. 

  

  

  

  

  

будівництво 

  

68,9 

16,8 

75,6 

1,8 

Київська міськдерж-
адміністрація 

Напірний каналізаційний трубопровід від каналізаційної насосної станції "Пуща-Водиця" 

липень 2007 р. - грудень 2009 р. 

  

  

  

  

  

перекладка 

  

23,1 

18,4 

20,3 

3,5 

- " - 

Створення культурно-
мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал",
вул. І. Мазепи, 28 - 30 

квітень 2005 р. - серпень 2009 р. 

  

  

  

  

  

першочергові протиаварійні та відновлювальні роботи 

  

1592,4 

1471,1 

7,6 

20 

Державне управління справами Державне підприємство "Мистецький арсенал" 

Будинок для розміщення Апеляційного суду м. Києва,
вул. Солом'янська, 2а 

липень 2004 р. - грудень 2008 р. 

  

  

  

  

  

реконструкція та надбудова 

  

230,4 

15 

93,5 

12,2 

Державна судова адміністрація 

Будинок Дарницького районного суду м. Києва,
вул. Кошиця, 5 

січень 2008 р. - грудень 2010 р. 

  

  

  

  

  

реконструкція (друга черга) 

  

7,2 

7,2 

  

0,1 

- " - 

Будівля Солом'янського районного суду м. Києва,
вул. Кривоноса, 25 

2008 рік 

  

  

  

  

  

реконструкція та капітальний ремонт 

  

2,3 

2,3 

  

1,8 

Державна судова адміністрація 

Приміщення Печерського районного суду м. Києва,
вул. Хрещатик, 42а 

січень 2008 р. - грудень 2009 р. 

  

  

  

  

  

реконструкція (перша черга) 

  

0,7 

0,7 

  

0,3 

- " - 

Будинок Деснянського районного суду м. Києва,
вул. Маяковського, 5в 

січень 2008 р. - грудень 2009 р. 

  

  

  

  

  

реконструкція (перша черга) 

  

1,3 

1,3 

  

0,3 

- " - 

Будівля Дніпровського районного суду м. Києва,
вул. Кошиця, 5 

січень 2008 р. - грудень 2009 р. 

  

  

  

  

  

реконструкція (перша черга) 

  

1,1 

1,1 

  

0,2 

- " - 

Будівля Голосіївського районного суду м. Києва,
вул. Потєхіна, 14 

січень 2008 р. - грудень 2009 р. 

  

  

  

  

  

реконструкція (перша черга) 

  

0,9 

0,9 

  

0,1 

- " - 

Державне підприємство "Завод "Арсенал",
вул. Московська, 8 

березень 2007 р. - грудень 2008 р. 

  

  

  

  

  

проведення капітального ремонту інженерного корпусу N 30 на 10 - 12 поверхах для розміщення структурних підрозділів центрального апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

  

14 

10,8 

23 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

Маріїнський палац,
вул. Грушевського, 5а 

січень 2005 р. - грудень 2009 р. 

  

  

  

  

  

реставрація 

  

173,5 

121,5 

30 

49 

Державне управління справами 

Усього 

  

  

  

  

1346 

  

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. N 849
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.12.2008 р. N 1092)

____________

Опрос