Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка хранения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, изъятых из незаконного оборота

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 07.05.2008 № 422
редакция действует с 18.03.2016

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 травня 2008 р. N 422

Київ

Про затвердження Порядку зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, вилучених з незаконного обігу

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 19 вересня 2012 року N 868
,
від 2 березня 2016 року N 150

Відповідно до частини третьої статті 25 Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, вилучених з незаконного обігу, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 31

 

ПОРЯДОК
зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, вилучених з незаконного обігу

(У тексті Порядку слова "органи МВС" в усіх відмінках і формах числа замінено словами "органи Національної поліції" у відповідному відмінку і числі згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 року N 150)

1. Цей Порядок визначає умови зберігання та процедуру ведення обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що включені до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. N 770 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 19, ст. 789), вилучених з незаконного обігу органами Національної поліції, СБУ і Держмитслужби (далі - наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори).

2. Зберігання органами Національної поліції, СБУ і Держмитслужби наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюється без надання відповідної ліцензії.

3. Для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів органи Національної поліції, СБУ і Держмитслужби виділяють приміщення, що відповідають вимогам, установленим МВС (далі - приміщення).

Дозвіл на використання приміщень непотрібен.

4. Керівник органу Національної поліції, СБУ і Держмитслужби призначає особу, на яку покладається відповідальність за зберігання та ведення обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі - відповідальна особа).

5. Про прийняття для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів відповідальна особа робить відповідний запис у журналі обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі - журнал обліку) за формою згідно з додатком 1 та видає квитанцію за формою згідно з додатком 2, яка долучається до матеріалів кримінального провадження.

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2012 р. N 868)

Прийняті для зберігання наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори повинні бути упаковані та опечатані. На кожну упаковку прикріплюється бирка, на якій зазначаються номер журналу обліку і порядковий номер запису.

Під час прийняття для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів відповідальна особа перевіряє відповідність даних, зазначених у документах про вилучення та дослідження таких засобів, речовин і прекурсорів, їх фактичному стану.

6. Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, що не можуть за обсягом зберігатися в одному приміщенні, передаються на підставі укладеної згідно із законодавством угоди для зберігання суб'єктові господарювання, який має відповідну ліцензію. Облік переданих засобів, речовин і прекурсорів ведеться відповідно до цього Порядку.

7. Приміщення та розміщені у ньому сейфи і металеві шафи, в яких зберігаються наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, опечатуються відповідальною особою.

8. Вхід до приміщення здійснюється в присутності відповідальної особи.

9. Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори можуть видаватися на підставі письмового мотивованого запиту слідчого, прокурора, слідчого судді або суду, які здійснюють кримінальне провадження, про що відповідальна особа робить відповідний запис у журналі обліку.

(абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2012 р. N 868)

Видані наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори зберігаються у сейфі або металевій шафі.

Перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюється органами Національної поліції, СБУ і Держмитслужби за умови забезпечення їх охорони та схоронності.

Про повернення зазначеними органами наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів відповідальна особа робить відповідний запис у журналі обліку.

10. Журнал обліку прошнуровується і скріплюється печаткою органу, його сторінки нумеруються.

Записи в журналі обліку робляться відповідальною особою в порядку надходження наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на підставі документів про їх вилучення та дослідження, в яких зазначаються дата їх надходження для зберігання, найменування, кількість, номер кримінального провадження, місце фактичного зберігання, а також відомості про видачу зазначених засобів, речовин і прекурсорів для цілей, передбачених законодавством.

(абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2012 р. N 868)

11. Контроль за зберіганням і обліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюється комісією, до складу якої входять керівник органу Національної поліції, СБУ і Держмитслужби, представники підрозділу, відповідального за діловодство, експертно-криміналістичного підрозділу та підрозділу з протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

12. Комісія проводить не рідше одного разу на місяць перевірку стану та умов зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та порядку ведення їх обліку. За результатами перевірки складається акт, який підписується членами комісії, передається до підрозділу, відповідального за діловодство, та зберігається у справі.

13. Під час проведення органами Національної поліції, СБУ і Держмитслужби планових перевірок підпорядкованих їм органів в обов'язковому порядку перевіряється стан зберігання та порядок ведення обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

14. У разі неналежного зберігання та ведення обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів проводиться службове розслідування.

 

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, вилучених з незаконного обігу, N ___

Порядковий номер 

Дата надходження 

Відомості про упаковку 

Кількість (вага, об'єм) 

Номер кримінального провадження 

Місце фактичного зберігання, прізвище відповідальної особи 

Дата передачі наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для вчинення слідчих чи судових дій. Відмітка про повернення 

Рішення щодо наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Дата його прийняття 

Відомості про видачу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 

Відмітка про виконання рішення із зазначенням дати 

Примітка 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.09.2012 р. N 868)

 

КВИТАНЦІЯ
про отримання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, вилучених з незаконного обігу, N ___

Посада, звання, прізвище, ім'я, та по батькові особи, яка вилучила наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Дата вилучення _______________________________________________________________________

Назва вилучених наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Обсяг _______________________________________________________________________________

Відомості про упаковку (печатки, підписи) ________________________________________________

Номер кримінального провадження ______________________________________________________

Номер журналу обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів _____________________________________________________________________________________

Порядковий номер ________________________ 

_____________________________
(посада) 

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

_______________________
(підпис) 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.09.2012 р. N 868)

____________

Опрос