Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования в 2008 году средств, предусмотренных в государственном бюджете для предоставления единовременной материальной помощи инвалидам и неработающим малообеспеченным лицам

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 25.04.2008 № 420
редакция действует с 17.06.2010

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 квітня 2008 р. N 420

Київ

Про затвердження Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам

Дію постанови продовжено на 2009 рік з урахуванням положень Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" та особливостей, викладених в постанові Кабінету Міністрів України від 14 січня 2009 року N 32

Дію постанови продовжено на 2010 рік з урахуванням особливостей,
 викладених в постанові Кабінету Міністрів України
 від 9 червня 2010 року N 411

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2004 р. N 147 "Про порядок надання одноразової грошової допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 7, ст. 393).

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 26

 

ПОРЯДОК
використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам

1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2008 році коштів, передбачених Мінпраці у державному бюджеті за програмою "Одноразова матеріальна допомога інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам" (далі - бюджетні кошти).

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є:

Міністерство праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головні управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрацій, Головне управління соціального захисту населення Київської міськдержадміністрації і управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міськдержадміністрації (далі - регіональні органи праці та соціального захисту населення);

управління праці та соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, структурні підрозділи з питань праці та соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад (далі - районні органи праці та соціального захисту населення).

2. Непрацюючим малозабезпеченим особам, які отримують пенсію або соціальні виплати, надається одноразова матеріальна допомога у разі тривалої хвороби, смерті близьких родичів (одного з подружжя, батьків, дітей), стихійного лиха та інших особливих обставин.

Одноразова матеріальна допомога (далі - допомога) надається інвалідам, дітям-інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам, які отримують пенсію та/або соціальні виплати, якщо розмір пенсії та/або соціальних виплат інваліда, дитини-інваліда, непрацюючої малозабезпеченої особи у місяці, що передує місяцю звернення, не перевищує двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Розмір пенсії за місяць визначається з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги та пенсії за особливі заслуги перед Україною, інших доплат, індексації тощо.

Розмір соціальної виплати за місяць визначається з урахуванням розміру державної соціальної допомоги відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" і "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам", надбавки на догляд, інших доплат, індексації тощо.

3. Мінпраці здійснює розподіл коштів, передбачених у державному бюджеті на надання допомоги, між регіональними органами праці та соціального захисту населення, які в свою чергу розподіляють їх між районними органами праці та соціального захисту населення.

Розподіл здійснюється пропорційно чисельності осіб, які отримують пенсію та/або соціальні виплати, в розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. Чисельність таких осіб визначається на підставі відповідних форм звітності та/або за даними Інформаційно-обчислювального центру Мінпраці.

4. Допомога виплачується відповідно Мінпраці, регіональними та районними органами праці та соціального захисту населення.

При цьому Мінпраці може використовувати для виплати допомоги не більше ніж 10 відсотків загальної суми коштів, передбачених бюджетною програмою, а регіональні органи праці та соціального захисту населення - не більше ніж 10 відсотків загальної суми коштів, розподілених відповідно Автономній Республіці Крим, області, мм. Києву та Севастополю.

5. Допомога непрацюючим малозабезпеченим особам надається на підставі особистої заяви, а інвалідам та дітям-інвалідам - на підставі особистої заяви або заяви одного з батьків, опікуна чи піклувальника (законного представника), поданої органам праці та соціального захисту населення.

6. Для отримання допомоги непрацюючі малозабезпечені особи до заяви додають копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, пенсійного посвідчення.

Для отримання допомоги інваліди та діти-інваліди до заяви додають копії паспорта, свідоцтва про народження дитини-інваліда (у разі потреби - копії паспорта законного представника та документа, що підтверджує його повноваження), висновку медико-соціальної експертної комісії, лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей-інвалідів) про встановлення інвалідності.

Копії документів засвідчуються посадовими особами органу праці та соціального захисту населення, до якого надійшла заява про надання допомоги.

Орган праці та соціального захисту населення, до якого надійшла заява про надання допомоги, використовує інформацію про розмір пенсій та соціальних виплат інвалідів, дітей-інвалідів і непрацюючих малозабезпечених осіб, які звернулися за наданням допомоги, з урахуванням даних Автоматизованої системи обробки документів з призначення та виплати пенсій, Центрального сховища Мінпраці або довідок органів, що виплачують таким особам пенсії та/або здійснюють соціальні виплати.

Орган праці та соціального захисту населення, до якого надійшла заява про надання допомоги, перевіряє правильність оформлення заяви, відповідність викладених у ній відомостей про заявника, здійснює попередню правову оцінку змісту і оформлення документів, що додаються до заяви.

7. Допомога надається один раз на рік у таких розмірах:

інвалідам та дітям-інвалідам - від 10 до 100 відсотків встановленого законом прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (на момент звернення);

непрацюючим малозабезпеченим особам - від 10 до 40 відсотків встановленого законом прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (на момент звернення).

Рішення про надання або відмову у наданні допомоги та її розмір приймає:

керівник органу праці та соціального захисту населення або його заступник, до якого надійшла відповідна заява, або створена в такому органі комісія на підставі поданих документів з урахуванням акта обстеження матеріально-побутових умов інваліда, дитини-інваліда, непрацюючої малозабезпеченої особи та причин звернення за наданням допомоги;

Міністр праці та соціальної політики або його заступник на підставі звернення інваліда, дитини-інваліда, непрацюючої малозабезпеченої особи у деяких випадках їх законних представників з урахуванням інформації про невиплату цієї допомоги органом праці та соціального захисту населення.

8. Виплата допомоги здійснюється за видатковими касовими ордерами, поштовими переказами або шляхом перерахування коштів на особисті банківські рахунки інвалідів, законних представників дітей-інвалідів, непрацюючих малозабезпечених осіб.

Особам, які не мають законних представників і не можуть самостійно пересуватися у зв'язку з хворобою або фізичною вадою, допомога виплачується тільки за разовими дорученнями через поштові перекази.

У разі зняття інвалідності, смерті інваліда, дитини-інваліда, непрацюючої малозабезпеченої особи допомога не виплачується.

9. Органи, зазначені в пункті 1 цього Порядку, вносять дані про виплату (рішення про відмову у виплаті) допомоги до централізованого банку даних з проблем інвалідності для ведення реєстру виплат (перерахування) допомоги та підготовки звіту про використання бюджетних коштів.

10. Операції, пов'язані з бюджетними коштами, проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого Державним казначейством.

11. Складення та подання фінансової звітності про отримання та використання бюджетних коштів здійснюються у порядку, визначеному Державним казначейством.

12. Районні органи праці та соціального захисту населення щомісяця до 10 числа наступного звітного періоду подають регіональним органам праці та соціального захисту населення реєстри виплат (перерахування) допомоги для контролю за здійсненням відповідних видатків, які до 15 числа наступного звітного періоду подають Мінпраці звіт про використання бюджетних коштів.

Форми заяви, реєстру та звіту затверджуються Мінпраці.

Мінпраці щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, подає Мінфіну зведений звіт про використання бюджетних коштів.

13. Інформацію про виконання поквартальних показників та результати виконання показників за одинадцять місяців Мінпраці подає Мінфіну щомісяця до 20 числа наступного звітного періоду.

____________

Опрос