Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Национальной стратегической ассамблеи при Кабинете Министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 23.04.2008 № 400
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 квітня 2008 р. N 400

Київ

Про утворення Національної стратегічної асамблеї при Кабінеті Міністрів України

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 2 червня 2010 року N 397)

З метою консолідації діяльності громадськості, бізнесових кіл, Уряду та органів виконавчої влади, спрямованої на формування та сприяння реалізації довгострокової стратегії розвитку України, підвищення конкурентоспроможності національної економіки на засадах соціального партнерства, відкритості та прозорості, Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Національну стратегічну асамблею при Кабінеті Міністрів України.

2. Затвердити Положення про Національну стратегічну асамблею при Кабінеті Міністрів України, що додається.

3. Міністерству економіки внести в місячний строк Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо визначення складу Національної стратегічної асамблеї.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 18

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Національну стратегічну асамблею при Кабінеті Міністрів України

1. Національна стратегічна асамблея при Кабінеті Міністрів України (далі - Асамблея) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом.

2. Асамблея у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Асамблеї є:

1) сприяння виконанню Програми діяльності Кабінету Міністрів України "Український прорив: для людей, а не політиків" шляхом налагодження діалогу між громадськістю, бізнесовими колами та органами державної влади;

2) консолідація діяльності Уряду, бізнесових кіл і громадськості на засадах партнерства, відкритості та прозорості, спрямованої на забезпечення конкурентоспроможності національної економіки;

3) підготовка пропозицій Кабінетові Міністрів України щодо вдосконалення законодавства з метою сприяння реалізації довгострокової стратегії розвитку України;

4) моніторинг реалізації довгострокової стратегії розвитку України;

5) аналіз сценаріїв розвитку України з метою виявлення його конкурентоспроможних напрямів.

4. Асамблея відповідно до покладених на неї завдань має право:

1) одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади інформацію, необхідну для її роботи;

2) залучати до роботи спеціалістів - представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за згодою їх керівників), незалежних експертів, провідних учених, фахівців-практиків для розгляду питань, пов'язаних з її діяльністю;

3) утворювати постійні та тимчасові робочі групи і комісії;

4) організовувати проведення конференцій, семінарів, форумів, нарад, інших заходів з метою сприяння виконанню Програми діяльності Кабінету Міністрів України "Український прорив: для людей, а не політиків";

5) подавати на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції стосовно вдосконалення законодавства з питань, що належать до її компетенції.

5. Персональний склад Асамблеї затверджує Кабінет Міністрів України за пропозицією Мінекономіки.

Асамблею очолює голова, який має двох заступників.

6. Для забезпечення діяльності Асамблеї утворюється секретаріат, керівника якого затверджує голова Асамблеї з числа її членів. Члени секретаріату виконують свої обов'язки на громадських засадах.

7. Формою роботи Асамблеї є засідання, які проводяться згідно з планами її роботи та за рішеннями голови Асамблеї.

Засідання Асамблеї правоможне, якщо на ньому присутні не менш як половина членів Асамблеї.

8. На засіданнях Асамблея затверджує свій регламент, приймає рішення, на підставі яких формує пропозиції і рекомендації з питань, що належать до її компетенції, та подає їх на розгляд Кабінетові Міністрів України.

9. Голова Асамблеї:

здійснює загальне керівництво роботою Асамблеї та її секретаріату;

здійснює інші повноваження, що визначаються регламентом Асамблеї.

10. Члени Асамблеї за дорученням її голови можуть представляти Асамблею у відносинах з центральними і місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями.

11. Рішення Асамблеї вважається таким, що прийняте, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні її членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос особи, що головує на засіданні.

Рішення Асамблеї оформляється протоколом, який підписує особа, що головує на засіданні.

Рішення Асамблеї має рекомендаційний характер і може бути реалізоване шляхом прийняття відповідних актів Кабінетом Міністрів України або надання доручень Прем'єр-міністром України.

12. Асамблея має бланк із своїм найменуванням.

13. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Асамблеї покладається на Секретаріат Кабінету Міністрів України.

____________

Опрос