Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования в 2008 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на меры по энергосбережению, в том числе оснащению инженерных вводов многоквартирных жилых домов средствами учета потребления воды и тепловой энергии, ремонту и реконструкции тепловых сетей и котельных, строительству газопроводов и газификации населенных пунктов

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 09.04.2008 № 395
редакция действует с 02.12.2008

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 квітня 2008 р. N 395

Київ

Про затвердження Порядку використання у 2008 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 16 липня 2008 року N 647
,
від 26 листопада 2008 року N 1023

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання у 2008 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 42

 

ПОРЯДОК
використання у 2008 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів

1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2008 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів (далі - субвенція).

2. Субвенція спрямовується Мінжитлокомунгоспом Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям відповідно до обсягу бюджетних коштів, передбачених для фінансування насамперед інвестиційних проектів, які включено до середньострокових програм соціально-економічного розвитку регіонів згідно з пріоритетами, визначеними Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2015 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2006 р. N 1001 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 30, ст. 2132), а саме на:

оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії, насамперед будинків, у яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, у обсязі - не більш як 10 відсотків;

придбання основних засобів та матеріалів для ремонту і реконструкції систем теплозабезпечення (складових котелень та теплопунктів з урахуванням можливості використання обладнання вітчизняного виробництва), виконання робіт з реконструкції та ремонту теплових мереж і об'єктів теплоенергетики, що забезпечують теплопостачання житлових будинків, введення в дію яких заплановано на 2008 рік та які передбачають упровадження енергозберігаючих технологій і проведення заходів щодо зменшення питомих витрат при виробленні теплової енергії не менш як на 8 відсотків і максимального зменшення втрат теплової енергії під час транспортування, впровадження когенераційних установок, заміни котлів на котли з коефіцієнтом корисної дії не менш як 93 відсотки, переходу на альтернативні види палива та поновлювані джерела енергії, у обсязі - не менш як 70 відсотків;

(абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 р. N 647)

будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів, введення в дію яких заплановано на 2008 рік, насамперед на завершення будівництва об'єктів, які включені до переліків об'єктів, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 р. N 904 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 53, ст. 2155), від 11 вересня 2007 р. N 1128 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 70, ст. 2657) і від 31 жовтня 2007 р. N 1269 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 84, ст. 3106), в обсязі - 20 відсотків.

3. Фінансування об'єктів за рахунок субвенції здійснюється на умовах співфінансування з місцевих бюджетів та інших джерел у таких розмірах для кожного з об'єктів, розташованих у:

мм. Києві, Севастополі, Сімферополі та обласних центрах, - не менш як 30 відсотків суми бюджетних коштів, передбаченої для їх фінансування;

містах обласного значення, крім обласних центрів, - не менш як 15 відсотків суми бюджетних коштів, передбаченої для їх фінансування;

містах районного значення, - не менш як 5 відсотків суми бюджетних коштів, передбаченої для їх фінансування.

Співфінансування не є обов'язковою умовою при фінансуванні об'єктів з будівництва газопроводів і газифікації населених пунктів, які розташовані в сільській (селищній) місцевості.

4. Переліки об'єктів складаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, виходячи з того, що не менш як 50 відсотків загального обсягу субвенції спрямовується на здійснення заходів, передбачених у пункті 2 цього Порядку, за пропозиціями міських (міст обласного значення) та районних рад за затвердженою Мінжитлокомунгоспом формою із зазначенням обсягів фінансування по кожному об'єкту (крім об'єктів, що перебувають в управлінні, оренді чи концесії) з урахуванням кредиторської заборгованості, що виникла під час фінансування у 2007 році об'єктів, згідно з переліками об'єктів, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 р. N 904 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 53, ст. 2155) і від 11 вересня 2007 р. N 1128 "Питання газифікації населених пунктів" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 70, ст. 2657).

5. До переліку об'єктів додаються:

копії титульних листів проектно-кошторисної документації на виконання робіт по кожному з об'єктів;

інформація по кожному з об'єктів про обсяги співфінансування з місцевих бюджетів та інших джерел, погоджена з відповідним фінансовим органом;

розрахунки обсягів економії природного газу, теплової енергії, електроенергії та інших енергоресурсів.

6. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації подають Мінжитлокомунгоспу у двотижневий строк після затвердження цього Порядку складені та затверджені відповідно до вимог цього Порядку переліки об'єктів для погодження.

7. Для погодження Мінжитлокомунгоспом переліку об'єктів утворюється комісія, яка діє на підставі затвердженого Міністерством положення. До складу комісії входять представники Мінфіну, Мінекономіки, Мінрегіонбуду та НАЕР.

Комісія у тижневий строк з моменту подання Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями затвердженого переліку об'єктів розглядає його та виносить відповідне рішення щодо його погодження.

Мінжитлокомунгосп складає у десятиденний строк за результатами рішення комісії загальний перелік об'єктів і погоджує його.

Погоджений Мінжитлокомунгоспом перелік об'єктів надсилається до Мінекономіки та Державного казначейства.

Абзац п'ятий пункту 7 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 26.11.2008 р. N 1023)

8. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок субвенції проводиться в установленому законодавством порядку.

Оплата виконаних робіт здійснюється на підставі актів фактичного виконання робіт за їх кошторисною вартістю відповідно до умов договорів.

9. Виконавці робіт у разі отримання попередньої оплати не пізніше 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, подають Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям інформаційну довідку про фактично виконані роботи за формою, що затверджується Мінжитлокомунгоспом.

10. Основні засоби, придбані за рахунок субвенції, вводяться в експлуатацію та зараховуються на баланс балансоутримувача об'єкта державної та комунальної власності.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації подають щомісяця до 10 числа Мінжитлокомунгоспу та Мінекономіки інформацію про використання субвенції з повідомленням про виконані роботи та придбані основні засоби у розрізі об'єктів.

11. Видатки, пов'язані з фінансуванням об'єктів будівництва та реконструкції за рахунок субвенції, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2374).

12. Мінжитлокомунгосп подає Мінфіну пропозиції щодо помісячного розподілу субвенції в розрізі бюджетів Автономної Республіки Крим, обласних, міських мм. Києва та Севастополя для затвердження помісячного розпису асигнувань спеціального фонду державного бюджету.

Бюджетні зобов'язання за спеціальним фондом державного бюджету беруться лише після надходження до нього відповідних коштів.

13. Мінжитлокомунгосп письмово повідомляє щомісяця до 10 числа Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські держадміністрації про стан надходження коштів до спеціального фонду державного бюджету.

14. Державне казначейство перераховує субвенцію згідно з помісячним розписом асигнувань державного бюджету відповідно до Порядку перерахування дотації вирівнювання, додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів та субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, а також міжбюджетних трансферів між місцевими бюджетами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. N 490 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 15, ст. 807; 2003 р., N 14, ст. 617; 2007 р., N 6, ст. 226), та Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого Державним казначейством.

15. Державне казначейство інформує щомісяця Кабінет Міністрів України, Мінжитлокомунгосп, Мінфін, Мінекономіки, Мінпаливенерго та НАЕР про обсяги надання субвенції у розрізі регіонів та об'єктів.

Фінансова звітність про використання субвенції складається у порядку, встановленому Державним казначейством.

16. Мінжитлокомунгосп узагальнює матеріали, подані Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, та інформує щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, Мінфін, Мінекономіки та Комітет Верховної Ради України з питань бюджету про стан виконання субвенції.

17. У разі стовідсоткового оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації можуть спрямувати частину субвенції, передбачену на оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії, на інші заходи з енергозбереження, передбачені цим Порядком, за погодженням з Мінжитлокомунгоспом.

____________

Опрос