Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок обеспечения инвалидов автомобилями

КМ Украины
Постановление КМ от 17.04.2008 № 387
действует с 26.04.2008

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 квітня 2008 р. N 387

Київ

Про внесення змін до Порядку забезпечення інвалідів автомобілями

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку забезпечення інвалідів автомобілями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 р. N 999 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 30, ст. 2130; 2007 р., N 32, ст. 1291), зміни, що додаються.

2. Поширити дію пункту 16 Порядку забезпечення інвалідів автомобілями на членів сімей інвалідів, які були забезпечені автомобілями і померли до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2007 р. N 661 "Про внесення змін до Порядку забезпечення інвалідів автомобілями" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 32, ст. 1291).

3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 26

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку забезпечення інвалідів автомобілями

1. У пункті 1:

в абзаці першому слово "автомобілями" замінити словами та цифрою "легковими автомобілями, зазначеними в абзаці шостому статті 1 Закону України "Про автомобільний транспорт" (далі - автомобіль)";

доповнити в абзаці четвертому:

друге речення після слів "влаштування інваліда" словами ", який забезпечений автомобілем,";

абзац реченням такого змісту: "У такому разі інваліди знімаються з обліку.".

2. Доповнити пункт 2 після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:

"Закупівля робіт і послуг з виготовлення і поставки автомобілів за рахунок державних коштів здійснюється Фондом соціального захисту інвалідів та Фондом соціального страхування відповідно до законодавства.".

У зв'язку з цим абзаци сьомий і восьмий вважати відповідно абзацами восьмим і дев'ятим.

3. Доповнити абзац перший пункту 3 після слова "автомобілем" словами "і наявність або відсутність протипоказань до керування ним".

4. В останньому абзаці пункту 4 слова "спільними" і "та головних управлінь соціального захисту" виключити.

5. У пункті 5:

в абзаці другому слово "автомобіля" замінити словами та цифрою "автомобільного транспортного засобу, зазначеного в абзаці четвертому статті 1 Закону України "Про автомобільний транспорт" (крім причепів, напівпричепів)";

доповнити абзац п'ятий після слів "(далі - районні управління соціального захисту)" словами "або управління виконавчої дирекції";

доповнити абзац восьмий після слова "автомобілем," словами "виникли інші причини, з яких член сім'ї інваліда не може керувати автомобілем,".

6. В абзаці першому пункту 8 слова "за погодженням з правлінням" замінити словами "за рішенням правління".

7. У пункті 10 слова "спільним" і "та головного управління соціального захисту" виключити.

8. В абзаці першому пункту 11 слова "необхідної матеріально-технічної та навчально-методичної бази, кадрів педагогічних працівників, а також" виключити.

9. Доповнити абзац другий пункту 12 після слів "головного управління соціального захисту" словами "або управління виконавчої дирекції".

10. У пункті 14:

доповнити абзац перший після слова "провадиться" словами "на підставі заяви інваліда, законного представника недієздатного інваліда, дитини-інваліда";

в абзаці третьому слова "автомобілем або мотоколяскою" замінити словами "автомобілем відповідної модифікації або мотоколяскою";

доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

"Якщо інвалід протягом шести місяців з дня повідомлення про необхідність здійснення повторного огляду для підтвердження наявності медичних показань не проходить такий огляд в облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) без поважних причин, він знімається з обліку.".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий вважати відповідно абзацами п'ятим - восьмим;

в абзаці сьомому слова "спрямовуються на спеціальні рахунки відділень Фонду соціального захисту інвалідів, відкриті в органах Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі" замінити словами "зараховуються до спеціального фонду державного бюджету на рахунки, відкриті в органах Державного казначейства".

11. У пункті 16:

доповнити друге речення абзацу шостого після слова "каліцтва -" словом "відповідним";

в абзаці восьмому слова "до спеціального фонду державного бюджету на спеціальні реєстраційні рахунки відділень Фонду соціального захисту інвалідів, відкриті в органах Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі" замінити словами "до спеціального фонду державного бюджету на рахунки, відкриті в органах Державного казначейства".

12. У пункті 18:

доповнити абзац третій після слова "урахуванням" словом "фактичного";

в абзаці п'ятому слова "спеціальний реєстраційний рахунок Фонду соціального захисту інвалідів" замінити словами "рахунки, відкриті в органах Державного казначейства";

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"Кошти за повернуті (вилучені) головним, районним управлінням соціального захисту автомобілі, а також сплачені членами сімей померлих інвалідів за залишені їм автомобілі зараховуються до спеціального фонду державного бюджету на рахунки, відкриті в органах Державного казначейства, а за автомобілі, повернуті (вилучені) управлінням виконавчої дирекції, - на рахунки відповідних управлінь виконавчої дирекції.";

абзац вісімнадцятий виключити.

13. В абзаці третьому пункту 20 слова ", де інвалід перебуває на обліку, або управління виконавчої дирекції, яке забезпечило автомобілем інваліда внаслідок трудового каліцтва" замінити словами "або управління виконавчої дирекції, де інвалід перебуває на обліку".

14. У другому реченні абзацу шостого пункту 23 слова "копія витягу" замінити словами "зазначений витяг з акта огляду", а слово "також" виключити.

15. Доповнити пункт 24 абзацом такого змісту:

"Повторному огляду в облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) підлягають також діти-інваліди, які мають медичні висновки на дату, коли їм ще не виповнилося п'ять років.".

16. Пункт 33 виключити.

17. Доповнити у пункті 34:

абзац перший після слова "реєстрації" словами ", а інвалід унаслідок трудового каліцтва - до відділення виконавчої дирекції,";

абзац шостий після слова "автомобілем," словами "та довідка";

перше і друге речення абзацу дванадцятого після слова "захисту" відповідно словами "або відділенням виконавчої дирекції" і "або відділення виконавчої дирекції";

абзац тринадцятий після слів "головного управління соціального захисту" словами ", а відділення виконавчої дирекції - до управління виконавчої дирекції".

18. Абзаци перший і сьомий пункту 35 викласти в такій редакції:

"35. Головне управління соціального захисту або управління виконавчої дирекції реєструє заяви разом з іншими необхідними документами у журналі, форма якого затверджується Мінпраці, приймає відповідне рішення і надсилає його у письмовій формі відповідно до районних управлінь соціального захисту або відділень виконавчої дирекції, які видали направлення, та інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів.";

"Облік інвалідів унаслідок трудового каліцтва ведеться управліннями виконавчої дирекції.".

19. Пункт 36 викласти в такій редакції:

"36. Взяття на облік інваліда (крім інваліда внаслідок трудового каліцтва) здійснюється головним управлінням соціального захисту, а інваліда внаслідок трудового каліцтва - управлінням виконавчої дирекції у розрізі наявних черг інвалідів (відповідно до пунктів 25 - 28 цього Порядку) з дати огляду облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК), яка видала інваліду висновок про наявність медичних показань для забезпечення автомобілем у разі, коли такий висновок видано не раніше ніж дата реєстрації заяви.

Інваліди, які мають право на забезпечення автомобілями незалежно від наявності медичних показань, беруться на облік з дати подання заяви разом з документами, зазначеними у пункті 34 цього Порядку.

Сім'ї, які складаються з двох і більше інвалідів, беруться на облік як сім'я на підставі спільної заяви про бажання отримати один автомобіль з дати взяття на облік першого з них.

У разі бажання одного з інвалідів, які перебувають на обліку як сім'я, отримати автомобіль окремо він береться на облік на підставі заяви з дати, з якої він міг бути взятий на облік, якби не перебував на обліку як сім'я, та відповідно до своєї категорії.

У такому ж порядку здійснюється взяття на облік інваліда у разі смерті інваліда, з яким він перебував на обліку як сім'я.

У разі заміни автомобіля, отриманого через головне управління соціального захисту або управління виконавчої дирекції, інвалід береться на облік з дати подачі заяви, але не раніше закінчення десятирічного строку експлуатації автомобіля.

Інвалід, який має відповідні медичні показання для забезпечення автомобілем з ручним керуванням і протипоказання до керування автомобілем та не перебуває на обліку відповідно до абзаців сьомого і восьмого пункту 5 цього Порядку, у разі зміни у складі сім'ї береться на облік з дати звернення до головного управління соціального захисту або управління виконавчої дирекції із заявою та документами, що підтверджують зазначені зміни.

У разі зняття інвалідності інвалід знімається з обліку, а автомобіль, яким він був забезпечений, повертається головному, районному управлінню соціального захисту або управлінню виконавчої дирекції відповідно до пункту 16 цього Порядку. Інвалід повторно береться на облік з дати встановлення інвалідності відповідно до довідки МСЕК.

У разі коли інваліди, діти-інваліди, яким інвалідність встановлено на певний період, не поновлюють без поважних причин інвалідність протягом шести місяців, вони знімаються з обліку.

Якщо в інваліда, який має протипоказання до керування автомобілем, відсутній член сім'ї, який проживає і зареєстрований за місцем його проживання та реєстрації і якому інвалід міг би передати право керування автомобілем, інвалід знімається з обліку протягом шести місяців з дати встановлення цього факту.

У разі переїзду інваліда він береться на облік за новим місцем проживання і реєстрації з дати взяття на облік за попереднім місцем проживання. При цьому в списках інвалідів, яких узято на облік, робиться позначка "прибув" (дата, місяць, рік) із зазначенням регіону або "вибув" (зазначається причина, найменування регіону).

Головні управління соціального захисту, управління виконавчої дирекції щороку не пізніше ніж 25 січня проводять інвентаризацію особових справ інвалідів.

Інвалід, законний представник недієздатного інваліда, дитини-інваліда має право на безперешкодне ознайомлення з інформацією про взяття їх на облік, що міститься в особовій справі інваліда.".

20. Доповнити абзац четвертий пункту 37 після слова "захисту" словами "або управління виконавчої дирекції".

21. Абзац перший пункту 40 викласти в такій редакції:

"40. Особові справи інвалідів (крім інвалідів унаслідок трудового каліцтва), яких забезпечено автомобілями, зберігаються в головних управліннях соціального захисту, а інвалідів унаслідок трудового каліцтва - в управліннях виконавчої дирекції довічно, крім випадків переїзду інваліда та взяття його на облік відповідно до абзацу одинадцятого пункту 36 цього Порядку.".

22. Доповнити у пункті 41:

друге речення абзацу першого після слова "обліку" словами "в головних управліннях соціального захисту та управліннях виконавчої дирекції";

абзац третій після слів "головне управління соціального захисту" словами "або управління виконавчої дирекції", а після слів "головному управлінню соціального захисту" - словами "або управлінню виконавчої дирекції";

перше речення абзацу сьомого після слова "допомога," словами "крім випадків, зазначених в абзацах першому - п'ятому пункту 16 цього Порядку,".

23. Доповнити пункт 43 абзацом такого змісту:

"Після десятирічного строку експлуатації інвалідом автомобіль знімається з балансового рахунку.".

____________

Опрос