Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О порядке использования в 2008 году средств, предусмотренных в государственном бюджете на издание, приобретение, хранение и доставку учебников и пособий для студентов высших учебных заведений, учащихся общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведений и воспитанников дошкольных учебных заведений

КМ Украины
Постановление КМ от 17.04.2008 № 379
действует с 17.04.2008

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 квітня 2008 р. N 379

Київ

Про порядок використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті на видання, придбання, зберігання і доставку підручників і посібників для студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Установити, що використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству освіти і науки за програмою "Видання, придбання, зберігання і доставка підручників і посібників для студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів", здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2007 р. N 547 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 23, ст. 940).

Внести до зазначеного Порядку зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 28

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті на видання, придбання, зберігання та доставку підручників і посібників для студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів

1. Доповнити Порядок пунктами 41 і 42 такого змісту:

"41. Потреба у забезпеченні підручниками і посібниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та учнів, які навчаються мовами національних меншин, визначається відповідно до кількості таких учнів.

42. Спрямування бюджетних коштів на видання та придбання підручників і посібників, яким МОН не надало відповідний гриф, забороняється.".

2. У пункті 5 слова і цифри "до Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" замінити словами і цифрами "до розділу I Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України".

3. Пункт 6 викласти у такій редакції:

"6. Розміщення державного замовлення на видання, придбання, зберігання та доставку підручників і посібників здійснюється МОН у встановленому законодавством порядку.".

4. У пункті 8:

абзац третій викласти у такій редакції:

"сума, визначена у договорі про закупівлю, може коригуватися у разі зменшення бюджетних призначень;";

абзац четвертий виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"обсяги та строки виготовлення підручників і посібників та звітування про виконання державного замовлення.".

5. Доповнити пункт 9 абзацами такого змісту:

"Попередня оплата робіт (послуг), пов'язаних з виданням, придбанням, зберіганням та доставкою підручників і посібників, здійснюється в установленому законодавством порядку.

Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого Державним казначейством.".

6. Доповнити Порядок пунктом 91 такого змісту:

"91. Виконавець у разі отримання попередньої оплати не пізніше ніж 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, подає розпоряднику бюджетних коштів інформаційну довідку про фактично виконані обсяги робіт за затвердженою ним формою.

Для оплати виконаних робіт виконавці подають розпоряднику бюджетних коштів не пізніше останнього дня звітного кварталу акти приймання-передачі робіт (послуг) у вартісному виразі та зведену відомість (звіт) про виконані роботи (послуги) у натуральних показниках за встановленими ним формами.".

7. Пункт 13 виключити.

8. У тексті Порядку слова "державний контракт" у всіх відмінках замінити словами "договір про закупівлю" у відповідному відмінку.

____________

Опрос