Идет загрузка документа (38 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении типовых положений о Главном управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций, управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы, управлениях и отделах (секторах) по вопросам чрезвычайных ситуаций

КМ Украины
Постановление КМ, Положение, Перечень от 17.04.2008 № 361
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 квітня 2008 р. N 361

Київ

Про затвердження типових положень про Головне управління з питань надзвичайних ситуацій, управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, управління та відділи (сектори) з питань надзвичайних ситуацій

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 6 лютого 2013 року N 99)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Типове положення про Головне управління з питань надзвичайних ситуацій Київської міської, управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи обласної, Севастопольської міської державної адміністрації;

Типове положення про управління з питань надзвичайних ситуацій районної у м. Києві, відділ (сектор) з питань надзвичайних ситуацій районної та відділ з питань надзвичайних ситуацій районної у м. Севастополі державної адміністрації.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 33

 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про Головне управління з питань надзвичайних ситуацій Київської міської, управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи обласної, Севастопольської міської державної адміністрації

1. Головне управління з питань надзвичайних ситуацій Київської міської, управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи обласної, Севастопольської міської держадміністрації (далі - управління) є структурним підрозділом обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, який утворюється головою відповідної держадміністрації і є підзвітним та підконтрольним голові держадміністрації та МНС.

Управління є органом управління відповідної територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій (далі - територіальна підсистема цивільного захисту).

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами МНС, розпорядженнями голови відповідної держадміністрації, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями управління є:

участь у реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, а також ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

організація відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

розроблення і здійснення заходів щодо підтримання готовності органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та в особливий період;

здійснення разом з іншими органами управління територіальної підсистеми цивільного захисту інформаційного забезпечення, впровадження сучасних інформаційних технологій та створення банків даних з питань захисту населення і реабілітації територій, забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи.

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення постраждалого населення;

2) подає голові відповідної держадміністрації та МНС:

пропозиції до проектів державних і регіональних програм щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

пропозиції щодо включення до проекту Державного бюджету України, обласного та міського бюджету витрат на розвиток і функціонування органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, систем зв'язку та централізованого оповіщення, здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків, а також наслідків Чорнобильської катастрофи;

3) здійснює у межах своїх повноважень збір, накопичення, обробку, аналіз і оприлюднення інформації про стан техногенної та природної безпеки в регіоні;

4) подає голові відповідної держадміністрації пропозиції щодо утворення та складу спеціальних комісій з ліквідації надзвичайних ситуацій, бере участь у їх роботі;

5) координує діяльність структурних підрозділів з питань надзвичайних ситуацій районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, сил територіальної підсистеми цивільного захисту щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

6) забезпечує оповіщення керівного складу органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, населення про загрозу виникнення та виникнення надзвичайної ситуації;

7) бере участь:

у прогнозуванні ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, здійснює районування територій за наявністю потенційно небезпечних об'єктів і об'єктів підвищеної небезпеки та загрози виникнення стихійного лиха;

у підготовці для подання голові відповідної держадміністрації пропозицій щодо розподілу коштів резервного фонду відповідного бюджету для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання матеріальної та фінансової допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій;

у проведенні аналізу та розслідуванні причин виникнення надзвичайних ситуацій;

в організації відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що проводяться силами територіальної підсистеми цивільного захисту;

у впровадженні в практику досягнень науки і техніки з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, зменшення впливу негативних наслідків та проведення робіт з їх ліквідації;

у розробленні для подання в установленому порядку голові відповідної держадміністрації планів цивільного захисту і заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

в організації та проведенні підготовки органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, населення до дій у надзвичайних ситуаціях у мирний час та в особливий період, зокрема підготовки учнів і студентів з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту (цивільної оборони);

у межах своїх повноважень у виконанні завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності регіону;

у здійсненні інженерно-технічних заходів цивільного захисту при розробленні містобудівної та проектної документації;

у розробленні та організації здійснення заходів щодо евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій та зон можливих бойових дій в особливий період;

у наданні щорічних організаційно-методичних вказівок обласних, мм. Києва та Севастополя держадміністрацій щодо навчання населення захисту і діям у надзвичайних ситуаціях;

8) організовує та в установленому порядку здійснює контроль за створенням, накопиченням, збереженням, розподілом та цільовим використанням матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

9) сприяє під час проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій застосуванню за призначенням сил Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, спеціалізованих та невоєнізованих формувань;

10) організовує роботу з планування укриття населення у захисних спорудах, веде їх облік, контролює стан утримання таких споруд, бере участь у роботі комісії з питань визначення їх стану;

11) разом з територіальним органом управління МНС:

організовує та проводить перевірки готовності органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту до виконання покладених на них завдань;

формує державне замовлення на матеріально-технічні засоби, необхідні для потреб органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту;

подає голові відповідної держадміністрації пропозиції щодо потреби в засобах радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил територіальної підсистеми цивільного захисту, а також щодо місць їх зберігання;

12) організовує накопичення та зберігання засобів радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил територіальної підсистеми цивільного захисту та їх своєчасну видачу під час загрози виникнення або виникнення радіаційних і хімічних аварій та в особливий період;

13) перевіряє готовність комунальних аварійно-рятувальних служб до реагування на надзвичайні ситуації;

14) розробляє і здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо участі органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту в територіальній обороні;

15) бере у межах своїх повноважень участь у здійсненні антитерористичних заходів;

16) готує та вносить на розгляд голови відповідної держадміністрації пропозиції щодо оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної ситуації у разі її виникнення;

17) вносить на розгляд голови місцевої держадміністрації пропозиції щодо погодження проекту плану проведення потенційно небезпечних заходів за участю особового складу Збройних Сил, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки за умови присутності цивільного населення, організовує під час розроблення та виконання такого плану взаємодію з органами військового управління;

18) організовує роботу розрахунково-аналітичних груп з оцінки радіаційного і хімічного стану в умовах надзвичайних ситуацій;

19) утримує на балансі матеріально-технічні ресурси регіонального матеріального резерву, призначені для здійснення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків і надання термінової допомоги постраждалому населенню, а також пункти управління обласних, мм. Києва та Севастополя держадміністрацій і здійснює планування їх фінансового забезпечення;

20) організовує та забезпечує роботу регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

21) готує в межах своїх повноважень для подання голові відповідної держадміністрації пропозиції щодо заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та координує і контролює їх здійснення;

22) здійснює у межах своїх повноважень:

контроль за проведенням робіт з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та інших радіаційних аварій, зокрема за будівництвом об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури, будівництвом (придбанням) житла для громадян, які проживають на радіоактивно забруднених територіях та у місцях їх компактного переселення;

контроль за цільовим використанням коштів, виділених з державного і місцевих бюджетів для проведення робіт з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

23) дає оцінку радіаційній обстановці на територіях, забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи та інших радіаційних аварій, організовує проведення радіоекологічного моніторингу і координує роботи з визначення радіаційної обстановки на таких територіях;

24) готує аналітичні та інформаційні матеріали про стан захисту населення, яке постраждало від наслідків радіаційних аварій;

25) готує у межах своїх повноважень для подання голові місцевої держадміністрації пропозиції щодо потреби у видатках на проведення робіт з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

26) бере участь у межах своїх повноважень у виконанні зобов'язань за міжнародними договорами у сфері захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій та Чорнобильської катастрофи;

27) планує та координує формування, ведення та використання обласних (регіональних) страхових фондів документації відповідно до затверджених програм формування страхового фонду документації;

28) розробляє та вносить в установленому порядку на розгляд голови відповідної держадміністрації та МНС пропозиції щодо удосконалення законодавства у сфері цивільного захисту;

29) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та здійснює контроль за її збереженням;

30) організовує роботу із забезпечення готовності системи зв'язку та централізованого оповіщення;

31) організовує роботу евакуаційної комісії в області, мм. Києві та Севастополі;

32) забезпечує отримання та доведення до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування розпоряджень про переведення територіальної підсистеми цивільного захисту у вищі ступені готовності;

33) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

5. Управління має право:

одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

заслуховувати інформацію посадових осіб структурних підрозділів з питань надзвичайних ситуацій районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування про хід виконання завдань і заходів у сфері цивільного захисту та в установленому законодавством порядку давати їм обов'язкові для виконання розпорядження про усунення порушень вимог цивільного захисту;

залучати до здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та їх виникненням, сили територіальної системи цивільного захисту згідно з планами взаємодії, а також окремих спеціалістів - за погодженням з їх керівниками.

6. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами відповідної держадміністрації та з органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і підпорядкування, об'єднаннями громадян.

7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою відповідної держадміністрації за погодженням з МНС. На посаду начальника управління призначається цивільна особа у порядку, встановленому законодавством.

Начальник управління має заступників, які за його поданням призначаються на посаду і звільняються з посади головою відповідної держадміністрації.

8. Начальник управління:

1) здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань та прийняті ним рішення, визначає ступінь відповідальності заступників начальника управління, керівників структурних підрозділів;

2) організовує діяльність управління, спрямовану на розроблення і здійснення заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації та заходів, пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи;

3) подає на затвердження голові відповідної держадміністрації кошторис і штатний розпис управління в межах граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

4) видає у межах своїх повноважень накази, організовує та контролює їх виконання працівниками управління;

5) затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов'язки працівників управління;

6) забезпечує виконання вимог законодавства з питань проходження працівниками управління державної служби;

7) вирішує в установленому порядку питання щодо призначення на посаду та звільнення з посади працівників управління, а також погоджує кандидатури на посади начальників структурних підрозділів з питань надзвичайних ситуацій районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій;

8) здійснює видатки в межах затвердженого кошторису на утримання управління;

9) забезпечує у межах своїх повноважень підготовку проектів розпоряджень голови відповідної держадміністрації;

10) звертається з поданням до відповідної районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації і органів місцевого самоврядування щодо прийняття рішень про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства у сфері цивільного захисту;

11) інформує правоохоронні органи про виявлені на об'єктах господарювання та територіях порушення, які можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій;

12) бере участь у розгляді районними, районними у мм. Києві та Севастополі держадміністраціями та органами місцевого самоврядування питань, пов'язаних з діяльністю органів управління і сил територіальної підсистеми цивільного захисту;

13) скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

9. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників управління, кошторис, штатний розпис затверджуються головою відповідної держадміністрації після проведення експертизи відповідними фінансовими органами.

10. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про управління з питань надзвичайних ситуацій районної у м. Києві, відділ (сектор) з питань надзвичайних ситуацій районної та відділ з питань надзвичайних ситуацій районної у м. Севастополі державної адміністрації

1. Управління з питань надзвичайних ситуацій районної у м. Києві, відділ (сектор) з питань надзвичайних ситуацій районної та відділ з питань надзвичайних ситуацій районної у м. Севастополі держадміністрації (далі - управління, відділ) є структурним підрозділом районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, який утворюється головою відповідної держадміністрації і є підзвітним та підконтрольним голові держадміністрації та Головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій Київської міської, управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи обласної, Севастопольської міської держадміністрації.

Управління, відділ є органом управління відповідної територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій (далі - територіальна підсистема цивільного захисту).

2. Управління, відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами МНС, розпорядженнями голови обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, наказами начальника Головного управління з питань надзвичайних ситуацій Київської міської, управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи обласної та Севастопольської міської держадміністрації, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями управління, відділу є:

участь у реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, а також ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

організація відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

розроблення і здійснення заходів щодо підтримання готовності органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та в особливий період;

здійснення разом з іншими органами управління територіальної підсистеми цивільного захисту інформаційного забезпечення, впровадження сучасних інформаційних технологій та створення банків даних з питань захисту населення і реабілітації територій, забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи.

4. Управління, відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення постраждалого населення;

2) подає голові відповідної держадміністрації, Головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій Київської міської, управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи обласної та Севастопольської міської держадміністрації:

пропозиції до проектів державних та регіональних програм щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

пропозиції щодо включення до проектів державного і місцевих бюджетів витрат на розвиток і функціонування органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, систем зв'язку та централізованого оповіщення, здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків, а також наслідків Чорнобильської катастрофи;

3) здійснює у межах своїх повноважень збір, накопичення, обробку і аналіз інформації про стан техногенної та природної безпеки та забезпечує оперативне інформування голови відповідної держадміністрації, Головного управління з питань надзвичайних ситуацій Київської міської, управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи обласної та Севастопольської міської держадміністрації;

4) подає голові відповідної держадміністрації пропозиції щодо утворення та складу спеціальних комісій з ліквідації надзвичайних ситуацій, бере участь у їх роботі;

5) координує діяльність сил територіальної підсистеми цивільного захисту щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

6) забезпечує оповіщення керівного складу органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, населення про загрозу виникнення та виникнення надзвичайної ситуації;

7) бере участь:

у прогнозуванні ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, здійснює районування територій за наявністю потенційно небезпечних об'єктів і об'єктів підвищеної небезпеки та загрози виникнення стихійного лиха;

у підготовці для подання голові відповідної держадміністрації пропозицій щодо розподілу коштів резервного фонду відповідного бюджету для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання матеріальної та фінансової допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій;

в організації відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що проводяться силами цивільного захисту;

у впровадженні в практику досягнень науки і техніки з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, зменшення впливу негативних наслідків та проведення робіт з їх ліквідації;

у розробленні для подання в установленому порядку голові відповідної держадміністрації планів цивільного захисту і заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

в організації та проведенні підготовки органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, населення до дій у надзвичайних ситуаціях у мирний час та в особливий період, зокрема підготовки учнів і студентів з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту (цивільної оборони);

у розробленні та організації здійснення заходів щодо евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій та зон можливих бойових дій в особливий період;

у межах своїх повноважень у виконанні завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності;

8) організовує та в установленому порядку здійснює контроль за створенням, накопиченням, збереженням, розподілом і цільовим використанням матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

9) сприяє під час проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій застосуванню за призначенням сил Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, спеціалізованих та невоєнізованих формувань;

10) організовує роботу з планування укриття населення у захисних спорудах, веде їх облік, контролює стан утримання таких споруд, бере участь у роботі комісії з питань визначення їх стану;

11) разом з територіальним органом управління МНС подає голові відповідної держадміністрації пропозиції щодо потреби в засобах радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил територіальної підсистеми цивільного захисту, а також щодо місць їх зберігання;

12) організовує накопичення та зберігання засобів радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил територіальної підсистеми цивільного захисту та їх своєчасну видачу під час загрози виникнення або виникнення радіаційних і хімічних аварій та в особливий період;

13) перевіряє готовність комунальних аварійно-рятувальних служб до реагування на надзвичайні ситуації;

14) розробляє і здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо участі органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту в територіальній обороні;

15) готує та вносить на розгляд голови відповідної держадміністрації пропозиції щодо оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної ситуації у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

16) організовує роботу розрахунково-аналітичних груп з оцінки радіаційного і хімічного стану в умовах надзвичайних ситуацій;

17) організовує та забезпечує роботу місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

18) готує в межах своїх повноважень для подання голові відповідної держадміністрації пропозиції щодо заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та контролює їх здійснення;

19) здійснює у межах своїх повноважень:

контроль за проведенням робіт з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та інших радіаційних аварій, зокрема за будівництвом об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури, будівництвом (придбанням) житла для громадян, які проживають на радіоактивно забруднених територіях і у місцях їх компактного переселення;

контроль за цільовим використанням коштів, виділених з державного і місцевих бюджетів для проведення робіт з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

20) дає оцінку радіаційній обстановці на територіях, забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи та інших радіаційних аварій, організовує проведення радіоекологічного моніторингу і координує роботи з визначення радіаційної обстановки на таких територіях;

21) готує аналітичні та інформаційні матеріали про стан захисту населення, яке постраждало від наслідків радіаційних аварій;

22) готує у межах своїх повноважень для подання голові місцевої держадміністрації пропозиції щодо потреби у видатках на проведення робіт з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

23) бере у межах своїх повноважень участь у виконанні зобов'язань за міжнародними договорами у сфері захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій та Чорнобильської катастрофи;

24) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та здійснює контроль за її збереженням;

25) організовує роботу із забезпечення готовності системи зв'язку та централізованого оповіщення;

26) організовує роботу евакуаційної комісії в районах, районах у мм. Києві та Севастополі;

27) забезпечує отримання та доведення до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування розпоряджень про переведення територіальної підсистеми цивільного захисту у вищі ступені готовності;

28) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

5. Управління, відділ має право:

одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

заслуховувати інформацію посадових осіб підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування про хід виконання завдань і заходів у сфері цивільного захисту та в установленому законодавством порядку давати їм обов'язкові для виконання розпорядження про усунення порушень вимог цивільного захисту;

залучати до здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та їх виникненням, сили територіальної підсистеми цивільного захисту згідно з планами взаємодії, а також окремих спеціалістів - за погодженням з їх керівниками.

6. Управління, відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації та органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і підпорядкування, об'єднаннями громадян.

7. Управління, відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою відповідної держадміністрації за погодженням з начальником Головного управління з питань надзвичайних ситуацій Київської міської, управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи обласної та Севастопольської міської держадміністрації.

На посаду начальника управління, відділу призначаються цивільні особи у порядку, встановленому законодавством.

8. Начальник управління, відділу:

1) здійснює керівництво діяльністю управління, відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління, відділ завдань та прийняті ним рішення, визначає ступінь відповідальності працівників управління, відділу;

2) організовує діяльність управління, відділу, спрямовану на розроблення і здійснення заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації та заходів, пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи;

3) забезпечує підготовку у межах своїх повноважень проектів розпоряджень голови відповідної держадміністрації;

4) подає голові відповідної держадміністрації пропозиції щодо прийняття рішень про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, з питань ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

5) інформує правоохоронні органи про виявлені на об'єктах господарювання та територіях порушення, які можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій;

6) бере участь у розгляді органами місцевого самоврядування питань цивільного захисту;

7) скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

9. Управління, відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників управління, відділу, кошторис, штатний розпис затверджуються головою відповідної держадміністрації після проведення експертизи відповідними фінансовими органами.

10. Управління, відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2000 р. N 1386 "Про затвердження типових положень про управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та відділи з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 36, ст. 1540).

2. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 р. N 1791 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 1, ст. 14).

3. Пункт 7 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 р. N 910 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 25, ст. 1199).

____________

Опрос