Идет загрузка документа (33 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для государственной поддержки производства продукции растениеводства на орошаемых землях

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 09.04.2008 № 345
редакция действует с 09.11.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 квітня 2008 р. N 345

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки виробництва продукції рослинництва на зрошуваних землях

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 р. N 510)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 27 серпня 2008 року N 763
,
від 11 березня 2009 року N 187
,
від 3 вересня 2009 року N 953
,
 від 25 квітня 2012 року N 510
,
 від 24 жовтня 2012 року N 1016

(Установлено, що використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству аграрної політики для державної підтримки виробництва продукції рослинництва на зрошуваних землях за бюджетною програмою "Бюджетна тваринницька дотація та державна підтримка виробництва продукції рослинництва", здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 року N 187)

(Установлено, що у 2010 році кошти Стабілізаційного фонду, які передбачені пунктом 1 частини першої статті 74 Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" і спрямовуються на державну підтримку виробництва продукції рослинництва шляхом часткової компенсації вартості електроенергії, використаної для поливу сільськогосподарських культур на зрошуваних землях, використовуються відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2010 року N 858, з урахуванням окремих особливостей)

Додатково див.
 постанову Кабінету Міністрів України
 від 18 березня 2009 року N 282

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки виробництва продукції рослинництва на зрошуваних землях, що додається.

(постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 р. N 510)

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 22

 

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки виробництва продукції рослинництва на зрошуваних землях

(назва Порядку із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 р. N 510)

(У тексті Порядку: слова "Державне казначейство", "Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим", "управління промисловості та агропромислового розвитку" у всіх відмінках замінено відповідно словами "Казначейство", "Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим", "управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 року N 510)

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Мінагрополітики за бюджетною програмою "Часткова компенсація вартості електроенергії, використаної для поливу на зрошуваних землях" (далі - бюджетні кошти).

(абзац перший пункту 1 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 р. N 510)

Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінагрополітики.

(пункт 1 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 р. N 510)

2. Державна підтримка здійснюється шляхом виплати сільськогосподарським підприємствам, включаючи навчально- і науково-дослідні господарства аграрних вищих навчальних закладів (зокрема, їх структурні підрозділи, що провадять діяльність з виробництва сільськогосподарської продукції), компенсації не більш як 50 відсотків:

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 11.03.2009 р. N 187,
від 03.09.2009 р. N 953)

вартості оплаченої починаючи з квітня поточного року електроенергії, що використана з метою поливу сільськогосподарських культур на зрошуваних землях та заповнення водою земельних чеків для вирощування рису без урахування сум податку на додану вартість (далі - електроенергія).

(абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2009 р. N 187)

абзац третій пункту 2 виключено

(абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2009 р. N 187
,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 25.04.2012 р. N 510)

Компенсація вартості електроенергії (далі - компенсація) виплачується сільськогосподарським підприємствам усіх форм власності та господарювання (крім бюджетних установ), включаючи фермерські господарства, приватні сільськогосподарські підприємства, які вирощують сільськогосподарську продукцію на зрошуваних землях (відкритому ґрунті) з використанням поливу або заповнюють водою земельні чеки для вирощування рису (далі - сільськогосподарські підприємства).

(абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 р. N 510)

Часткова компенсація вартості електроенергії, використаної для поливу сільськогосподарських культур на зрошуваних землях, надається пропорційно обсягу витрат сільськогосподарських підприємств на зазначену мету.

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 р. N 510)

Погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства, здійснюється в установленому законодавством порядку.

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 р. N 510)

3. Пункт 3 виключено

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.03.2009 р. N 187
,
 виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 25.04.2012 р. N 510)

4. Компенсація не виплачується сільськогосподарським підприємствам, які визнані банкрутами або перебувають у стадії ліквідації і проти яких порушено справу про банкрутство.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 р. N 953,
 від 25.04.2012 р. N 510)

5. Розподіл бюджетних коштів здійснюється пропорційно вартості електроенергії, необхідної для подачі води для поливу прогнозованої площі зрошуваних земель, Мінагрополітики за погодженням з Мінфіном між Міністерством аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головними управліннями агропромислового розвитку обласних і управлінням промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій, які розподіляють бюджетні кошти між управліннями агропромислового розвитку райдержадміністрацій.

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 11.03.2009 р. N 187,
 від 25.04.2012 р. N 510)

Протягом трьох робочих днів після надходження повідомлення про розподіл бюджетних коштів управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської, управління агропромислового розвитку районних держадміністрацій розміщують у засобах масової інформації оголошення про умови виплати компенсації із зазначенням переліку необхідних для цього документів та строку їх подання.

6. Мінагрополітики протягом трьох робочих днів після затвердження розподілу бюджетних коштів подає Казначейству реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів та планів асигнувань у розрізі регіонів.

Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій затверджують кошториси та плани асигнувань у розрізі районів та надсилають їх територіальним органам Казначейства.

7. Управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської, управління агропромислового розвитку районних держадміністрацій утворюють комісії з визначення переліку сільськогосподарських підприємств, які мають право на виплату компенсації (далі - комісії).

Положення про комісію затверджує голова відповідної держадміністрації. До складу комісії обов'язково включаються представники місцевого фінансового органу, органів державної фінансової інспекції та державної податкової служби.

(абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 р. N 510)

8. Для включення до зазначеного у пункті 7 цього Порядку переліку сільськогосподарське підприємство подає:

заяву, форму якої затверджує Мінагрополітики;

копію дозволу на спеціальне водокористування;

копію плану водокористування, погодженого з районним (міжрайонним) управлінням водного господарства та управлінням агропромислового розвитку райдержадміністрації;

копію договору про надання послуг з подачі води для зрошення, укладеного з районним (міжрайонним) управлінням водного господарства, або копію договору на постачання електроенергії, укладеного з енергопостачальною організацією;

абзац шостий пункту 8 виключено 

(абзац шостий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 763
,
виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 р. N 953)

витяг з Поземельної книги про наявність земельних ділянок у власності (користуванні) або в разі відсутності відкритих Поземельних книг - довідку про кількісні характеристики земельної ділянки, розподілення земель між власниками і користувачами (за даними форми 6-зем), що видані територіальним органом центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів;

(абзац сьомий пункту 8 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 р. N 1016)

довідку про включення сільськогосподарського підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

звіт про наявність зрошуваних земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами та угіддями за формою N 6а-зем;

письмове зобов'язання сільськогосподарського підприємства повернути у місячний строк до бюджету отримані бюджетні кошти у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного отримання. У разі несвоєчасного повернення коштів нараховується пеня у розмірі 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку за кожний день прострочення і такому сільськогосподарському підприємству припиняється надання будь-якої державної підтримки протягом поточного та трьох наступних бюджетних періодів.

(абзац десятий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 763,
від 11.03.2009 р. N 187)

Додатково сільськогосподарське підприємство подає комісії:

для виплати компенсації вартості електроенергії - копію договору про надання послуг з подачі води для зрошення або копію договору на постачання електроенергії у разі, коли вода з джерела зрошення забирається насосною станцією власника (користувача) зрошуваних земель, а також погоджений з енергопостачальною організацією розрахунок вартості електроенергії;

абзац тринадцятий пункту 8 виключено

(абзац тринадцятий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2009 р. N 187
,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 25.04.2012 р. N 510)

видані відповідними органами державної податкової служби та Пенсійного фонду України довідки щодо відсутності заборгованості за податковими зобов'язаннями та платежами, а також довідку про відсутність (наявність) заборгованості перед місцевим бюджетом з податку з доходів фізичних осіб, підписану керівником та скріплену печаткою зазначеного підприємства;

(пункт 8 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 р. N 510)

довідку про те, що сільськогосподарське підприємство не визнано банкрутом, стосовно нього не порушено справу про банкрутство та не прийнято рішення про ліквідацію, видану в установленому законодавством порядку не пізніше ніж за один місяць до дня її подання.

(пункт 8 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 р. N 510)

9. Комісія:

перевіряє подані згідно з пунктом 8 цього Порядку документи, реєструє їх у журналі, форму якого затверджує Мінагрополітики, та визначає сільськогосподарські підприємства, які мають право на компенсацію;

визначає в межах доведеного до району обсягу бюджетних коштів усереднений показник державної підтримки з розрахунку на 1 гектар сільськогосподарських угідь пропорційно зрошуваній площі станом на 1 січня поточного року в сільськогосподарських підприємствах, а також ліміт коштів для компенсації кожному сільськогосподарському підприємству, яке має право на компенсацію.

10. Для виплати компенсації сільськогосподарське підприємство подає комісії:

акт звірення показань приладів обліку електроенергії, підписаний керівниками районного (міжрайонного) управління водного господарства, в зоні діяльності якого перебуває внутрішньогосподарська зрошувальна система, енергопостачальної організації та сільськогосподарського підприємства;

копії розрахунково-платіжних документів, що засвідчують суму фактично сплаченої вартості електроенергії, з відбитком печатки банку;

акт звірення показань приладів обліку води, завірений керівниками районного (міжрайонного) управління водного господарства, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, в зоні діяльності яких перебуває внутрішньогосподарська зрошувальна система, та сільськогосподарського підприємства.

абзаци п'ятий пункту 10 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 25.04.2012 р. N 510)

абзаци шостий пункту 10 виключено

(абзац шостий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2009 р. N 187
,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 25.04.2012 р. N 510)

11. Комісія на підставі поданих документів складає реєстр сільськогосподарських підприємств, які мають право на компенсацію в межах ліміту коштів, визначеного відповідно до пункту 9 цього Порядку (далі - реєстр). При цьому компенсація виплачується з урахуванням фактичних витрат, але не більше визначених Мінагрополітики нормативів витрат на 1 гектар зрошуваної площі.

У разі відмови у виплаті компенсації у триденний строк після прийняття відповідного рішення сільськогосподарському підприємству надсилається письмове повідомлення із зазначенням причин.

12. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого в установленому законодавством порядку Мінфіном.

(абзац перший пункту 12 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 р. N 510)

Для виплати компенсації управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської, управління агропромислового розвитку районних держадміністрацій подають територіальним органам Казначейства платіжні доручення та реєстр.

Компенсація перераховується на поточний рахунок сільськогосподарського підприємства, відкритий в установі банку.

13. Документи, подані сільськогосподарськими підприємствами, реєстр і журнал обліку зберігаються в управлінні промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської та управліннях агропромислового розвитку районних держадміністрацій протягом трьох років.

14. За підсумками дев'яти місяців:

(абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2009 р. N 187)

Мінагрополітики за погодженням із Мінфіном може здійснювати перерозподіл бюджетних коштів між розпорядниками бюджетних коштів пропорційно потребі, визначеній у пропозиціях Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та Севастопольської міської держадміністрацій щодо зменшення обсягів бюджетних коштів у разі неможливості їх використання або збільшення в межах невикористаних бюджетних коштів їх обсягів відповідно до річного ліміту асигнувань;

Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних держадміністрацій можуть здійснювати перерозподіл коштів між районами пропорційно потребі, визначеній у заявках сільськогосподарських підприємств.

15. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій подають щомісяця до 5 числа наступного періоду Міністерству аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрацій засвідчені копії реєстрів сільськогосподарських підприємств, на підставі яких виплачено компенсацію.

Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних, управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій на підставі реєстру готують і подають Мінагрополітики за встановленою ним формою:

щомісяця до 15 числа наступного періоду інформацію про сільськогосподарські підприємства, яким виплачено компенсацію, для її узагальнення та надіслання Мінфіну щокварталу до 20 числа наступного періоду;

річний звіт про виплату компенсації сільськогосподарським підприємствам для узагальнення і надіслання Мінфіну до 1 лютого наступного року.

16. Складення та подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

(пункт 16 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 р. N 510)

____________

Опрос