Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О порядке использования в 2008 году средств, предусмотренных в государственном бюджете для удешевления стоимости страховых премий (взносов), фактически оплаченных субъектами аграрного рынка

КМ Украины
Постановление КМ от 02.04.2008 № 302
действует с 02.04.2008

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 квітня 2008 р. N 302

Київ

Про порядок використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здешевлення вартості страхових премій (внесків), фактично сплачених суб'єктами аграрного ринку

Кабінет Міністрів України постановляє:

Установити, що використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здешевлення вартості страхових премій (внесків), фактично сплачених суб'єктами аграрного ринку, здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2007 р. N 261 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 14, ст. 520, N 52, ст. 2127).

Внести до зазначеного Порядку зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 22

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здешевлення вартості страхових премій (внесків), фактично сплачених суб'єктами аграрного ринку

1. У пункті 2 доповнити:

після слів "цукрових буряків" словами ", тритикале, гороху, гречки, проса, коноплі на тресту та рису";

пункт абзацом такого змісту:

"Компенсація виплачується страхувальникам, які навесні щодо озимих та ярих культур до 1 липня 2008 р., а восени щодо озимих до 25 листопада 2008 р. уклали договір страхування із страховою компанією, що має ліцензію на провадження відповідного виду страхування.".

2. Доповнити пункт 3 абзацом такого змісту:

"Виплата компенсації здійснюється пропорційно обсягу коштів, визначених у заявках страхувальників.".

3. Пункт 31 викласти у такій редакції:

"31. За підсумками дев'яти місяців поточного року і починаючи з жовтня щомісяця:

Мінагрополітики за погодженням з Мінфіном може проводити перерозподіл бюджетних коштів між Міністерством аграрної політики Автономної Республіки Крим, головними управліннями агропромислового розвитку обласних і управлінням промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій пропорційно потребі, визначеній у пропозиціях відповідних органів щодо зменшення обсягів асигнувань або збільшення обсягів річного ліміту асигнувань;

Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних держадміністрацій можуть проводити перерозподіл бюджетних коштів між районними управліннями агропромислового розвитку районних держадміністрацій пропорційно потребі, визначеній у пропозиціях відповідних органів щодо зменшення обсягів асигнувань або збільшення обсягів річного ліміту асигнувань.".

4. У пункті 5:

абзаци п'ятий і шостий викласти у такій редакції:

"довідки відповідних органів державної податкової служби та Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов'язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;

копії звіту про сівбу ярих культур на ___ ____________ 200_ року (форма N 3-сг); заключного звіту про підсумки сівби під урожай 200_ року (форма N 4-сг); звіту про хід збирання урожаю та проведення інших польових робіт на ___ ____________ 200_ року (форма N 7-сг);";

доповнити абзац сьомий реченням такого змісту: "При цьому у разі виявлення зазначених фактів припиняється надання будь-якої державної підтримки такому сільськогосподарському підприємству протягом трьох наступних років.";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Компенсація не виплачується страхувальникам, яких визнано банкрутами, стосовно яких порушено справу про банкрутство або які мають прострочену більш як за півроку заборгованість перед державним і місцевими бюджетами та Пенсійним фондом України.".

5. У пункті 9 цифри і слово "15 грудня" замінити цифрами і словом "10 грудня".

6. У пункті 10 слова і цифри "щомісяця", "10 числа" і "15 числа" замінити відповідно словами і цифрами "щокварталу", "15 числа" і "20 числа", а після слова "Мінфіном" доповнити словами ", та у місячний строк після закінчення бюджетного року Мінфіну звіт про стан виконання результативних показників з аналізом, поясненнями, висновками щодо їх виконання".

____________

Опрос