Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О порядке продажи в 2008 году прав требования погашения просроченной свыше трех лет задолженности перед государством по кредитам, привлеченным государством или под государственные гарантии, бюджетным ссудам и финансовой помощи, предоставленной на возвратной основе

КМ Украины
Постановление КМ от 02.04.2008 № 299
действует с 02.04.2008

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 квітня 2008 р. N 299

Київ

Про порядок продажу у 2008 році прав вимоги погашення простроченої понад три роки заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі

Відповідно до статті 23 Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" Кабінет Міністрів України постановляє:

Установити, що у 2008 році продаж прав вимоги погашення простроченої понад три роки заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. N 315 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 11, ст. 741).

Внести до зазначеного Порядку зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 34

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку продажу прав вимоги погашення простроченої понад три роки заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі

1. У пункті 4:

абзаци п'ятий і шостий замінити абзацами такого змісту:

"Боржник видає Мінфіну векселі за актом прийняття-передачі разом з інформацією про себе і фінансовою звітністю за останній звітний період. На момент видачі Мінфіну векселів проти боржника не повинне бути порушене провадження у справі про банкрутство (крім випадків, коли до реєстру вимог кредиторів не включено вимоги щодо заборгованості).

Мінфін:

відображає в оперативному обліку заборгованість боржника-векселедавця як заборгованість за векселями, якими вона оформлена;

надсилає протягом семи робочих днів після прийняття векселів письмове повідомлення Державному казначейству та фінансовому агентові Кабінету Міністрів України, що веде облік заборгованості за кредитами боржника-векселедавця (далі - фінансовий агент), про суму заборгованості боржника-векселедавця, на яку оформлені та видані Мінфіну векселі, із зазначенням виду простроченої заборгованості (основний борг, відсотки, плата за надання гарантій та кредитів) і дати її утворення.

На підставі зазначеного повідомлення:

Державне казначейство відображає в бухгалтерському обліку та звітності про виконання державного бюджету заборгованість боржника-векселедавця як заборгованість за векселями, якими вона оформлена, та списує на дату видачі Мінфіну векселів суму пені, що нараховується на оформлену векселями суму заборгованості;

фінансовий агент відображає в обліку на окремих позабалансових рахунках заборгованість боржника-векселедавця як заборгованість за векселями.".

2. У пункті 34:

абзац перший викласти в такій редакції:

"34. Мінфін письмово повідомляє протягом п'яти робочих днів після закінчення аукціону про результати продажу прав вимоги фінансовому агенту, а також Державному казначейству, які відображають зменшення суми заборгованості за векселями на номінальну суму проданих векселів відповідно в обліку, а також в бухгалтерському обліку та звітності про виконання державного бюджету:";

підпункт 2 викласти в такій редакції:

"2) надходження коштів від продажу прав вимоги у частині:

повернення кредитів, бюджетних позичок та фінансової допомоги, наданої на поворотній основі (крім плати за надання гарантій, кредитів і відсотків, нарахованих на заборгованість перед державою за бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі), за відповідними кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету (розділ "Кредитування"). При цьому такі надходження відображаються з виконання:

- загального фонду державного бюджету за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 3511630 "Повернення позик, наданих для фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою" і 3511660 "Повернення бюджетних позичок, наданих з державного бюджету у минулі роки";

- спеціального фонду державного бюджету за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2801440 "Кошти, що надійдуть в рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільгоспвиробникам та іншим суб'єктам господарювання" і 2801380 "Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 років";

внесення плати за надання державою гарантій та кредитів за кодом класифікації доходів бюджету 24110100 "Плата за надання гарантій та позик, отриманих за рахунок коштів, залучених державою та/або під державні гарантії" (розділ "Доходи");

сплати відсотків, нарахованих на заборгованість перед державою за бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, за кодом класифікації доходів бюджету 24110800 "Відсотки за користування бюджетними позичками та кредитами" (розділ "Доходи").".

3. Пункт 37 викласти в такій редакції:

"37. Мінфін забезпечує передачу Державному казначейству векселів не пізніше трьох місяців до закінчення строку платежу за векселем.

Державне казначейство передає через свої територіальні органи з використанням фельд'єгерського зв'язку органові державної податкової служби за місцем державної реєстрації боржника-векселедавця як платника податків зазначені векселі для пред'явлення протягом десяти робочих днів від імені Мінфіну у тижневий строк після їх надходження в установленому законодавством порядку боржнику-векселедавцю для здійснення платежу за векселем або у разі потреби для вчинення протесту.".

4. Доповнити Порядок пунктами 38 і 39 такого змісту:

"38. Державне казначейство відображає в балансі державного бюджету непродані на аукціонах векселі як заборгованість, оформлену цінними паперами в активах державного бюджету.

39. Державне казначейство відображає в бухгалтерському обліку та звітності виконання державного бюджету надходження коштів до державного бюджету в рахунок погашення заборгованості за непроданими на аукціонах та пред'явленими боржнику-векселедавцю векселями як надходження коштів за кодами бюджетної класифікації відповідно до виду простроченої заборгованості, яка оформлена векселями, та одночасно зменшує заборгованість боржника-векселедавця за векселями.".

____________

Опрос