Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О порядке использования в 2008 году средств, предусмотренных в государственном бюджете для предоставления финансовой поддержки общественным организациям ветеранов и посещения военных захоронений и военных памятников

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 02.04.2008 № 285
редакция действует с 17.06.2010

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 квітня 2008 р. N 285

Київ

Про порядок використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів та відвідування військових поховань і військових пам'ятників

Дію постанови продовжено на 2009 рік з урахуванням положень Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" та особливостей, викладених в постанові Кабінету Міністрів України від 14 січня 2009 року N 32)

(Дію постанови продовжено на 2010 рік з урахуванням особливостей,
 викладених в постанові Кабінету Міністрів України
 від 9 червня 2010 року N 411

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів, що додається.

2. Установити, що використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для відвідування військових поховань і військових пам'ятників організованими групами ветеранів, здійснюється відповідно до Порядку і норм, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 листопада 1997 р. N 1302 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 48, с 411).

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 26

 

ПОРЯДОК
використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів

1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2008 році коштів, передбачених Мінпраці у державному бюджеті за програмою "Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів та відвідування військових поховань і військових пам'ятників" (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінпраці, розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня - Держкомветеранів, їх одержувачами - громадські організації ветеранів, що мають статус всеукраїнських (далі - громадські організації).

3. Для отримання бюджетних коштів громадська організація подає Держкомветеранів заяву та анкету за формами, затвердженими зазначеним Комітетом, до яких додаються:

1) копія статуту (положення) громадської організації, завірена нотаріально;

2) копія свідоцтва про легалізацію громадської організації, завірена нотаріально;

3) копії, засвідчені підписом керівника громадської організації, що скріплений її печаткою:

довідки про взяття громадської організації на облік у державній податковій інспекції;

протоколу засідання вищого органу громадської організації про обрання посадових осіб;

звіту про діяльність громадської організації за формою державного статистичного спостереження N 1-ПГО "Звіт про політичні партії та громадські організації";

4) звіт про використання бюджетних коштів за попередній рік (у разі їх отримання громадською організацією) з відповідними підтвердними документами, засвідчений підписом керівника громадської організації, що скріплений її печаткою;

5) інформація про напрями використання бюджетних коштів, засвідчена підписом керівника громадської організації, що скріплений її печаткою, разом з обґрунтуванням необхідності їх використання та обсягу потреби в бюджетних коштах за формою, затвердженою Держкомветеранів.

4. Подані згідно з пунктом 3 цього Порядку документи розглядаються Держкомветеранів протягом одного місяця з дня їх надходження.

5. Бюджетні кошти використовуються для:

1) проведення конгресів, симпозіумів, зборів, конференцій, пленумів, з'їздів, тренінгів, курсів, стажування, навчальних семінарів, засідань за круглим столом, спеціалізованих фестивалів, виставок, концертів, спортивних змагань, вечорів відпочинку, конкурсів за участю творчих колективів громадських організацій ветеранів на території України (крім оплати фуршетів та банкетів), забезпечення участі представників громадських організацій в аналогічних міжнародних заходах;

2) сприяння розвиткові художньої самодіяльності та фізичної культури серед ветеранів;

3) видання згідно з укладеними договорами вітчизняними суб'єктами господарської діяльності книжок, довідників, брошур, інформаційних листівок, газет і журналів з питань соціального захисту ветеранів, доходи від реалізації яких використовуються лише для цілей, визначених цим пунктом;

4) оплати, але не більш як 20 відсотків загального обсягу передбачених громадській організації бюджетних коштів:

створення, користування та обслуговування веб-сайту громадської організації, довідково-інформаційних програм і програм бухгалтерського обліку, забезпечення доступу до електронної пошти;

оренди приміщень;

комунальних послуг у межах середніх норм споживання;

послуг поштового зв'язку та електрозв'язку;

поточного ремонту орендованих інвентарю та приміщень;

придбання канцелярського приладдя;

5) матеріального заохочення працівників громадської організації (в обсязі, що не перевищує разом з нарахуваннями 35 відсотків загального обсягу передбачених громадській організації бюджетних коштів).

Використання бюджетних коштів на інші цілі забороняється.

6. Обсяг бюджетних коштів, що виділяються громадській організації, визначається з урахуванням:

пріоритетів діяльності у сфері соціального захисту ветеранів, затверджених Держкомветеранів;

першочерговості та соціальної спрямованості програм (заходів), що виконуються громадською організацією;

кількості її членів;

кількості місцевих осередків (обласних, районних, міських);

детальних розрахунків та обґрунтувань за кожним напрямом використання бюджетних коштів, поданих громадською організацією.

Розподіл бюджетних коштів здійснюється Держкомветеранів на підставі рішення утвореної ним робочої групи за участю представників усіх громадських організацій, що подали заяву на отримання фінансової підтримки у відповідному бюджетному році. Склад і повноваження робочої групи затверджує зазначений Комітет.

7. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється відповідно до законодавства.

8. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого Державним казначейством.

9. Громадська організація подає Держкомветеранів до 20 лютого наступного року звіт про використання бюджетних коштів за попередній рік (у разі їх отримання громадською організацією).

Держкомветеранів узагальнює надану інформацію і до 1 березня зазначеного періоду подає її Мінпраці.

10. Складення і подання бухгалтерської та фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

____________

Опрос