Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования в 2008 году средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления мер по выполнению Комплексной программы создания ядерно-топливного цикла в Украине и Государственной целевой экологической программы приведения в безопасное состояние урановых объектов производственного объединения "Придніпровський хімічний завод"

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 02.04.2008 № 283
редакция действует с 12.07.2010

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 квітня 2008 р. N 283

Київ

Про затвердження Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з виконання Комплексної програми створення ядерно-паливного циклу в Україні та Державної цільової екологічної програми приведення в безпечний стан уранових об'єктів виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод"

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.06.2010 р. N 534)

(Дію постанови продовжено на 2009 рік з урахуванням положень Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" та особливостей, викладених в постанові Кабінету Міністрів України від 14 січня 2009 року N 32)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 24 червня 2009 року N 628
,
від 30 червня 2010 року N 534

(Установлено, що у 2010 році кошти, передбачені Міністерству палива та енергетики за бюджетною програмою "Заходи з реалізації Комплексної програми створення ядерно-паливного циклу в Україні та Державної цільової екологічної програми приведення в безпечний стан уранових об'єктів виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод", використовуються відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2010 року N 534)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з виконання Комплексної програми створення ядерно-паливного циклу в Україні та Державної цільової екологічної програми приведення в безпечний стан уранових об'єктів виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод", що додається.

(постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.06.2010 р. N 534)

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 37

 

ПОРЯДОК
використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з виконання Комплексної програми створення ядерно-паливного циклу в Україні та Державної цільової екологічної програми приведення в безпечний стан уранових об'єктів виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод"

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.06.2010 р. N 534)

1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Заходи з реалізації Комплексної програми створення ядерно-паливного циклу в Україні та Державної цільової екологічної програми приведення в безпечний стан уранових об'єктів виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод" (далі - бюджетні кошти).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.06.2010 р. N 534)

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінпаливенерго, одержувачами - Державний концерн "Ядерне паливо", "УкрНДПРІпромтехнології", державні підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", "Дирекція підприємства, що будується на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд", "Смоли", "Дніпропетровський завод прецизійних труб", "Бар'єр" та державне науково-виробниче підприємство "Цирконій".

(пункт 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 24.06.2009 р. N 628)

3. Бюджетні кошти спрямовуються на:

введення першої черги пускового комплексу на шахті "Новокостянтинівська";

технічне переоснащення, нарощення потужностей цирконієвого та уранового виробництва;

реконструкцію і технічне переоснащення підприємства з випуску іонообмінних смол для потреб уранової промисловості та енергетики;

проведення робіт із зниження рівня забруднення уранових об'єктів Придніпровського хімічного заводу;

проведення науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт із створення елементів власного виробництва ядерного палива, розвитку уранового та цирконієвого виробництва.

4. Оплата виконаних робіт здійснюється одержувачем бюджетних коштів у межах встановлених обсягів бюджетних асигнувань на підставі акта фактично виконаних робіт відповідно до умов договорів.

5. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється відповідно до порядку, встановленого законодавством.

6. Одержувачі бюджетних коштів щомісяця не пізніше ніж 10 числа наступного звітного періоду подають Мінпаливенерго звіт про виконання плану робіт у натуральних і вартісних показниках та плану використання бюджетних коштів.

7. Перерахування бюджетних коштів проводиться відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого Державним казначейством.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.06.2010 р. N 534)

8. Відкриття рахунків в органах Державного казначейства головним розпорядником та одержувачем бюджетних коштів здійснюється у порядку, встановленому Державним казначейством.

9. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим і ефективним витрачанням здійснюється в установленому законодавством порядку.

10. Головний розпорядник бюджетних коштів складає і затверджує план робіт з поквартальним розподілом та результативними показниками за погодженням з Мінфіном.

Одержувачі бюджетних коштів використовують їх відповідно до плану використання бюджетних коштів та виключно для здійснення заходів, визначених планом робіт.

Мінпаливенерго щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, подає Мінфіну звіт про виконання плану робіт з аналізом та пропозиціями щодо врегулювання проблемних питань.

11. Видатки, пов'язані з фінансуванням капітального будівництва об'єктів, проводяться відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 (Офіційний вісник України, 2001 p., N 52, ст. 2374).

12. Пункт 12 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 30.06.2010 р. N 534)

____________

Опрос