Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 28 декабря 1992 г. N 731

КМ Украины
Постановление КМ от 26.03.2008 № 248
действует с 26.03.2008

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 березня 2008 р. N 248

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. N 731

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. N 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (ЗП України, 1993 р., N 1 - 2, ст. 28; 1994 р., N 10, ст. 250; Офіційний вісник України, 1998 р., N 42, ст. 1551; 2002 р., N 20, ст. 986; 2004 р., N 15, ст. 1047, N 27, ст. 1774, N 43, ст. 2840; 2005 р., N 42, ст. 2657; 2006 р., N 22, ст. 1655, N 50, ст. 3313; 2007 р., N 28, ст. 1107) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 31

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. N 731

1. У постанові:

у пункті 1 слова ", органів господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер" виключити;

у тексті постанови слова "органи господарського управління та контролю" в усіх відмінках виключити.

2. У Положенні про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженому зазначеною постановою:

1) у назві Положення та додатках 1 і 2 до нього слова ", органів господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер" виключити;

2) у пункті 5:

підпункт "е" викласти у такій редакції:

"е) рекомендаційного, роз'яснювального та інформаційного характеру (методичні рекомендації, роз'яснення, у тому числі податкові, тощо), нормативно-технічні документи (національні та регіональні стандарти, технічні умови, будівельні норми і правила, тарифно-кваліфікаційні довідники, кодекси усталеної практики, форми звітності, у тому числі щодо державних статистичних спостережень, адміністративних даних та інші);";

в останньому абзаці слова "трьох робочих днів" замінити словами "п'яти робочих днів";

3) у пункті 6:

доповнити абзац третій після слів "Автономної Республіки Крим" словами "та територіальних органів центральних органів виконавчої влади в Автономній Республіці Крим";

в абзаці четвертому слова ", а також місцевих органів господарського управління та контролю - обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції" замінити словами " - головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі";

в останньому абзаці слова ", виданого місцевими органами господарського управління і контролю," виключити;

4) в абзаці першому пункту 7 слова "у чотирьох примірниках: оригінал, три завірені в установленому законодавством порядку копії (з них дві українською мовою та одна копія в перекладі на російську мову)" замінити словами "у трьох примірниках: оригінал та дві завірені в установленому законодавством порядку копії";

5) у пункті 9:

доповнити підпункт "б1" після слів "у контрольному стані" словами "та порівняльна таблиця";

у підпункті "г" слова "завірена копія" замінити словами "оригінал та дві копії";

у підпункті "ґ" слова і цифри "пунктом 29 розділу VI Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2000 р. N 915" замінити словами і цифрами "пунктом 3 § 52 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 950 (для нормативно-правових актів, державна реєстрація яких здійснюється Мін'юстом)";

у підпункті "д" слова "обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції" замінити словами "головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, районних, районних у містах Києві та Севастополі, міськрайонних (у разі утворення) управлінь юстиції";

6) в абзаці першому пункту 11 цифри і слова "10, а якщо акт має великий обсяг -" виключити;

7) у пункті 12 слова "готує висновок щодо державної реєстрації" замінити словами "приймає рішення про державну реєстрацію";

8) у пункті 13:

абзац дванадцятий викласти у такій редакції:

"Умотивоване рішення про відмову в державній реєстрації нормативно-правового акта надсилається органу, що його видав, разом з оригіналом цього акта.";

в абзаці чотирнадцятому слова "обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції" замінити словами "головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі";

9) у пункті 17:

підпункт "б" викласти у такій редакції:

"б) набрання законної сили судовим рішенням про визнання нормативно-правового акта незаконним чи таким, що не відповідає нормативно-правовому акту вищої юридичної сили, повністю або в окремій його частині;";

у підпункті "в1" слова "обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції" замінити словами "головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, районних, районних у містах Києві та Севастополі, міськрайонних (у разі утворення) управлінь юстиції";

10) у тексті Положення:

слова "органи господарського управління та контролю" в усіх відмінках і слова "органи господарського управління і контролю" виключити;

слово "Держпідприємництво" в усіх відмінках замінити словом "Держкомпідприємництво" у відповідному відмінку.

3. У додатку 1 до Положення слово "Керівник" замінити словами "Уповноважена особа".

____________

Опрос