Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования в 2008 году средств государственного бюджета для предоставления финансовой поддержки общественным организациям инвалидов

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 26.03.2008 № 236
редакция действует с 17.06.2010

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 березня 2008 р. N 236

Київ

Про затвердження Порядку використання у 2008 році коштів державного бюджету для надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 27 серпня 2008 року N 745
,
від 19 листопада 2008 року N 1004

Дію постанови продовжено на 2009 рік з урахуванням положень Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" та особливостей, викладених в постанові Кабінету Міністрів України від 14 січня 2009 року N 32

Дію постанови продовжено на 2010 рік з урахуванням особливостей,
 викладених в постанові Кабінету Міністрів України
 від 9 червня 2010 року N 411

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання у 2008 році коштів державного бюджету для надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 26

 

ПОРЯДОК
використання у 2008 році коштів державного бюджету для надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів

(Установлено, що дія цього Порядку поширюється на підприємства і організації невиробничої сфери УТОГу та УТОСу, а також підприємства та об'єднання зазначених товариств, які спрямовують такі кошти на утримання соціально-культурних підрозділів, з дня набрання чинності цією постановою, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2008 року N 1004)

1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2008 році коштів, передбачених Мінпраці у державному бюджеті за програмою "Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів" (далі - бюджетні кошти).

2. Одержувачами бюджетних коштів є громадські організації інвалідів, які визначені статтею 12 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" та мають статус всеукраїнських, їх місцеві (обласні) осередки та підприємства і організації невиробничої сфери УТОГу та УТОСу, а також підприємства та об'єднання зазначених товариств, які спрямовують такі кошти на утримання соціально-культурних підрозділів (далі - громадські організації).

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.11.2008 р. N 1004)

3. Для отримання бюджетних коштів громадська організація подає Мінпраці заяву за формою, затвердженою Міністерством.

До заяви додаються:

копія статуту (положення) громадської організації, засвідчена нотаріально;

анкета громадської організації за формою, затвердженою Мінпраці;

копія свідоцтва про легалізацію громадської організації, засвідчена нотаріально;

копія довідки про взяття громадської організації на облік у державній податковій інспекції, засвідчена підписом керівника, скріпленим печаткою громадської організації;

копія протоколу засідання вищого органу громадської організації про обрання посадових осіб, засвідчена підписом керівника, скріпленим печаткою громадської організації;

копія звіту про діяльність громадської організації за формою державного статистичного спостереження N 1-ПГО "Звіт про політичні партії та громадські організації", засвідчена підписом керівника, скріпленим печаткою громадської організації;

календарний план та анкета програми (заходу), форма яких затверджується Мінпраці.

Громадські організації, які отримували бюджетні кошти у минулому році, подають також звіт про їх використання з відповідними підтвердними документами.

4. Подані громадською організацією документи Мінпраці розглядає протягом одного місяця.

5. Бюджетні кошти використовуються громадською організацією для:

1) проведення конгресів, симпозіумів, зборів, конференцій, пленумів, з'їздів, тренінгів, курсів, навчальних семінарів, фестивалів, виставок, концертів, фізкультурних заходів, конкурсів, за умови, що інваліди становлять не менш як 60 відсотків загальної кількості їх учасників, засідань за круглим столом, заходів з нагоди Міжнародного дня інвалідів (крім оплати фуршетів та банкетів), а також забезпечення участі представників громадських організацій в цих та аналогічних міжнародних заходах;

(підпункт 1 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 745)

2) навчання голови та членів тендерних комітетів (не більш як 6 осіб) громадських організацій інвалідів, що здійснюють закупівлю товарів, робіт і послуг в установленому законодавством порядку;

(підпункт 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 745)

3) провадження видів діяльності, визначених для громадських організацій інвалідів указами Президента України;

4) випуску згідно з укладеними договорами вітчизняними суб'єктами господарської діяльності книжок, підручників, довідників, брошур, інформаційних листівок, зокрема надрукованих шрифтом Брайля, виданих спеціалізованими мовами та озвучених, а також газет і журналів з питань соціального захисту інвалідів, доходи від реалізації яких використовуються лише для цілей, визначених цим пунктом;

5) підтримки підприємств і організацій невиробничої сфери УТОГу та УТОСу, а також підприємств та об'єднань зазначених товариств, які спрямовують такі кошти на утримання соціально-культурних підрозділів, в тому числі матеріального заохочення працівників в обсязі, що не перевищує разом з нарахуваннями 80 відсотків загального обсягу бюджетних коштів, передбачених для зазначених товариств;

(підпункт 5 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2008 р. N 1004)

6) підтримки громадських організацій інвалідів, що входять до складу всеукраїнської громадської організації інвалідів, які надають інвалідам з розумовою відсталістю послуги з денного догляду за окремим списком, погодженим з Мінпраці;

7) оплати, але не більш як 20 відсотків загального обсягу передбачених громадській організації бюджетних коштів:

оренди обладнання, інвентарю та приміщень;

(абзац другий підпункту 7 пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 745)

комунальних послуг у межах середніх норм споживання;

послуг поштового та електрозв'язку;

поточного ремонту інвентарю та приміщень;

(абзац п'ятий підпункту 7 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 745)

встановлення, користування та обслуговування веб-сторінки громадської організації, довідково-інформаційних програм і програм бухгалтерського обліку, забезпечення доступу до електронної пошти;

придбаних канцелярських виробів;

передплати та придбання періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних видань з питань соціального захисту і реабілітації інвалідів, діяльності громадських організацій та бухгалтерського обліку;

8) матеріального заохочення працівників організації (в обсязі, що не перевищує разом з нарахуваннями 35 відсотків загального обсягу передбачених громадській організації бюджетних коштів).

Використання бюджетних коштів на інші цілі забороняється.

6. Сума бюджетних коштів, що виділяється громадській організації, визначається з урахуванням:

відповідності запланованих заходів (програм) громадської організації пріоритетам державної політики у сфері соціального захисту інвалідів;

актуальності та соціальної спрямованості програм (заходів), що здійснюються громадською організацією;

співвідношення витрат та очікуваного результату виконання заходів (програм), що здійснюються громадською організацією;

результатів аналізу ефективності використання бюджетних коштів;

детальних розрахунків та обґрунтувань, поданих громадською організацією, за кожним напрямом використання бюджетних коштів;

інноваційності заходів (програм) громадської організації;

рівня підвищення розміру мінімальної заробітної плати для підприємств і організацій невиробничої сфери УТОГу та УТОСу, а також підприємств та об'єднань зазначених товариств, які спрямовують такі кошти на утримання соціально-культурних підрозділів;

(абзац восьмий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2008 р. N 1004)

наявності кадрового, матеріально-технічного та методичного забезпечення діяльності громадської організації;

кількості місцевих осередків (обласних, районних, міських) та колективних членів;

кількості соціально-культурних об'єктів (бібліотек, клубів, навчально-інформаційних центрів, редакцій періодичних видань, будинків звукозапису і друку, реабілітаційних центрів тощо).

(абзац одинадцятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2008 р. N 1004)

Розподіл бюджетних коштів здійснюється Мінпраці на підставі рішення робочої групи, утвореної Міністерством за участю представників усіх громадських організацій, що претендують на отримання фінансової підтримки у відповідному бюджетному році, склад і повноваження якої затверджує Мінпраці.

7. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого Державним казначейством.

8. Складення і подання бухгалтерської та фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

____________

Опрос