Идет загрузка документа (50 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Государственном комитете Украины по земельным ресурсам

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 19.03.2008 № 224
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 березня 2008 р. N 224

Київ

Про затвердження Положення про Державний комітет України із земельних ресурсів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 5 серпня 2009 року N 844
,
 від 26 серпня 2009 року N 901
,
від 30 вересня 2009 року N 1064
,
від 23 грудня 2009 року N 1413
,
від 27 січня 2010 року N 122
,
від 24 лютого 2010 року N 179
,
від 21 червня 2010 року N 477
,
від 21 липня 2010 року N 619
,
 від 11 серпня 2010 року N 714

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 23 листопада 2011 року N 1409)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Державний комітет України із земельних ресурсів, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2007 р. N 614 "Про затвердження Положення про Державне агентство земельних ресурсів України" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 26, ст. 1056).

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 22

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний комітет України із земельних ресурсів

(У тексті Положення слова "через Міністра охорони навколишнього природного середовища" виключено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 року N 844)

1. Державний комітет із земельних ресурсів (Держкомзем) є центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Держкомзем забезпечує реалізацію державної політики та управління у сфері регулювання земельних відносин, використання, відтворення, охорони та проведення моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру, провадження топографо-геодезичної та картографічної діяльності, а також міжгалузеву координацію та державне регулювання у сфері встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища.

(абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 р. N 1413)

2. Держкомзем у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України та указами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

Держкомзем організовує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства, узагальнює практику застосування таких актів з питань, що належать до його компетенції, розробляє та подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо реалізації державної політики у галузі земельних відносин, використання та охорони земель, топографо-геодезичної та картографічної діяльності, і вдосконалення законодавства.

(абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 р. N 1413)

3. Основними завданнями Держкомзему є:

розроблення пропозицій щодо формування державної політики у сфері регулювання земельних відносин, використання, відтворення, охорони та проведення моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру, здійснення землеустрою, встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища та забезпечення її реалізації, проведення земельної реформи, провадження топографо-геодезичної та картографічної діяльності та подання їх Кабінетові Міністрів України;

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 р. N 1413)

координація роботи з проведення земельної реформи;

здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, здійснення державного геодезичного нагляду за виконанням топографо-геодезичних і картографічних робіт;

(абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 р. N 1413)

організація і забезпечення ведення державного земельного кадастру, підготовка земельно-кадастрової документації;

здійснення землеустрою і проведення моніторингу земель;

розроблення державних, галузевих і регіональних програм з питань регулювання земельних відносин, встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища, раціонального використання земель, їх відтворення та охорони, проведення моніторингу земель, відтворення родючості ґрунтів, ведення державного земельного кадастру і територіального планування, топографо-геодезичної та картографічної діяльності;

(абзац сьомий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 р. N 1413)

проведення державної експертизи програм і проектів з питань землеустрою, ведення державного земельного кадастру, охорони земель, реформування земельних відносин, а також техніко-економічного обґрунтування таких програм і проектів.

4. Держкомзем відповідно до покладених на нього завдань:

1) складає та затверджує план заходів щодо реалізації основних напрямів та стратегічних цілей діяльності Держкомзему;

(підпункт 1 пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 р. N 844)

2) виконує акти Кабінету Міністрів України, що випливають з Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

(підпункт 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 р. N 844)

3) подає в установленому порядку пропозиції щодо розпорядження землями державної та комунальної власності, встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища, регулювання земельних відносин;

4) бере участь у виконанні державних програм з питань розвитку земельних відносин, раціонального використання земель, їх відтворення та охорони, топографо-геодезичної та картографічної діяльності;

(підпункт 4 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 р. N 1413)

5) здійснює відповідно до законодавства державне регулювання у сфері оцінки земель, організовує та забезпечує виконання відповідних робіт, видає витяги з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, організовує професійну підготовку оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, веде Державний реєстр оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, яким видано кваліфікаційне свідоцтво, готує пропозиції щодо вдосконалення методики та порядку виконання робіт з грошової оцінки земель;

6) забезпечує підготовку та здійснення організаційних, економічних, екологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, їх захист від шкідливого антропогенного впливу, а також на відтворення і підвищення родючості, продуктивності та корисних властивостей ґрунтів, дотримання режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, інших територій та об'єктів екомережі, організовує здійснення заходів щодо відтворення корисних властивостей земельних ділянок;

7) здійснює державний контроль за використанням та охороною земель відповідно до Закону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель" та інших законів, а також державний геодезичний нагляд за виконанням топографо-геодезичних і картографічних робіт відповідно до Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність";

(підпункт 7 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 р. N 1413)

8) забезпечує підготовку і здійснення організаційних, економічних та інших заходів у сфері встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища, топографо-геодезичної та картографічної діяльності, створення і функціонування географічних інформаційних систем;

(підпункт 8 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 р. N 1413)

9) бере участь у підготовці та здійсненні заходів щодо розвитку ринку земель, іпотеки земельних ділянок та вдосконалення системи оподаткування земель;

10) готує в межах своїх повноважень і подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо формування інвестиційної політики у сфері використання та охорони земель виходячи з пріоритетів структурного реформування економіки, топографо-геодезичної та картографічної діяльності;

(підпункт 10 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 р. N 1413)

11) розробляє та затверджує в установленому порядку нормативно-технічні документи, державні стандарти, норми і правила з питань землеустрою, використання та охорони земель;

12) розглядає нормативно-технічні документи з питань розроблення землевпорядної документації, ціноутворення в галузі проектування, будівництва та експлуатації протиерозійних об'єктів і споруд та в межах своєї компетенції бере участь у їх затвердженні;

13) організовує та надає в установленому порядку платні послуги згідно з переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України;

14) здійснює землеустрій та забезпечує проведення державної інвентаризації земель;

15) забезпечує науково-експертне, аналітичне, інформаційне та методичне проведення землевпорядних, землеоціночних робіт, пов'язаних із земельними торгами, а також топографо-геодезичних і картографічних досліджень і робіт;

(підпункт 15 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 р. N 1413)

16) проводить відповідно до законодавства моніторинг земель;

17) забезпечує регулювання земельних відносин, створення і ведення державного земельного кадастру та реєстрацію в його складі земельних ділянок і прав на них;

18) виступає в установленому порядку замовником науково-дослідних, проектно-розвідувальних і будівельних протиерозійних робіт, що проводяться у межах заходів з охорони земель, реформування земельних відносин, землеустрою, ведення державного земельного кадастру, проведення моніторингу земель, виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт;

(підпункт 18 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 р. N 1413)

19) здійснює відповідно до закону державне регулювання у сфері планування територій та розмежування земель державної і комунальної власності;

20) створює інформаційну базу даних з питань реформування земельних відносин, землеустрою, охорони та проведення моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру, оціночної діяльності і земельних торгів, провадження топографо-геодезичної та картографічної діяльності;

(підпункт 20 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 р. N 1413)

21) використовує в установленому законодавством порядку бюджетні кошти для виконання програм освоєння нових технологій, провадження іншої науково-технічної діяльності у сфері раціонального використання та охорони земель;

22) проводить державну експертизу програм і проектів з питань землеустрою, ведення державного земельного кадастру, охорони земель, реформування земельних відносин, а також техніко-економічних обґрунтувань таких програм і проектів;

23) здійснює заходи щодо вдосконалення порядку ведення обліку та підготовки звітності з регулювання земельних відносин, використання та охорони земель, формування екомережі, провадження топографо-геодезичної та картографічної діяльності;

(підпункт 23 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 р. N 1413)

24) організовує, зокрема за участю іноземних наукових установ та організацій, наукові дослідження з питань землеустрою і ведення державного земельного кадастру, а також проведення астрономо-геодезичних, гравіметричних, картовидавничих робіт, аерокосмічних зйомок, а також топографо-геодезичних і картографічних робіт загальнодержавного призначення, ведення Державного картографо-геодезичного фонду;

(підпункт 24 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 р. N 1413)

25) бере участь відповідно до законодавства у підготовці міжнародних договорів, вносить пропозиції щодо їх укладення та денонсації, укладає в межах своїх повноважень такі договори та забезпечує виконання зобов'язань України за міжнародними договорами у сфері регулювання земельних відносин, використання та охорони земель, топографо-геодезичної та картографічної діяльності;

(підпункт 25 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 р. N 1413)

26) здійснює заходи щодо галузевого співробітництва та інтеграції України до Європейського Союзу, забезпечує в межах своїх повноважень виконання Українською Стороною зобов'язань за Угодою про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими співтовариствами та їх державами-членами, а також адаптацію українського законодавства до законодавства Європейського Союзу;

27) здійснює координацію діяльності місцевих органів виконавчої влади з питань землеустрою;

28) сприяє проведенню земельних торгів, забезпечує визначення стартової ціни земельної ділянки, що перебуває у державній та комунальній власності;

29) здійснює продаж земель сільськогосподарського призначення, а також встановлює види використання земель, призначених для продажу Держкомземом, відповідно до його повноважень, визначених законом;

291) підпункт 291 пункту 4 виключено 

(пункт 4 доповнено підпунктом 291 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 р. N 1064
,
підпункт 291 пункту 4 виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.06.2010 р. N 477)

30) здійснює в межах своїх повноважень контроль за додержанням встановленого законодавством порядку визначення розміру та відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;

31) вносить до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;

32) проводить у випадках, передбачених законодавством, ліцензування певних видів господарської діяльності та здійснює контроль за додержанням суб'єктами господарювання відповідних ліцензійних умов;

33) здійснює відповідно до законодавства управління та контроль за діяльністю науково-дослідних та інших установ, підприємств та організацій, що належать до сфери його управління;

34) затверджує за погодженням з відповідними органами виконавчої влади фінансово-економічні нормативи виконання землевпорядних і землеоціночних, топографо-геодезичних і картографічних робіт, надання послуг у сфері збирання і використання земельної кадастрової інформації та здійснює контроль в межах своїх повноважень за додержанням таких нормативів;

(підпункт 34 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 р. N 1413)

35) забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави в межах повноважень, визначених законодавством;

36) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики щодо кадрової роботи та державної служби, функціонування галузевої системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників єдиної системи державних органів земельних ресурсів, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

37) затверджує кошториси та фінансові плани підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, забезпечує фінансування територіальних органів земельних ресурсів, здійснює внутрішній контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує функціонування системи обліку;

38) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері охорони державної таємниці, здійснення контролю за збереженням інформації, що становить державну таємницю, в єдиній системі державних органів земельних ресурсів, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

39) організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, забезпечує в межах своїх повноважень виявлення та усунення причин виникнення скарг громадян;

40) здійснює в установленому законодавством порядку методичне забезпечення місцевих органів виконавчої влади з питань регулювання земельних відносин, топографо-геодезичної та картографічної діяльності;

(підпункт 40 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 р. N 1413)

401) забезпечує створення, формування і ведення Державного фонду документації із землеустрою та Державного картографо-геодезичного фонду;

(пункт 4 доповнено підпунктом 401 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 р. N 1413)

402) бере в установленому порядку участь у топографо-геодезичному і картографічному забезпеченні проведення земельної реформи, делімітації та демаркації державного кордону, забезпеченні інших потреб держави, створенні банків і баз геопросторових даних;

(пункт 4 доповнено підпунктом 402 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 р. N 1413)

403) забезпечує створення та ведення Державного реєстру географічних назв та забезпечує діяльність Міжвідомчої науково-методичної ради з питань географічних назв;

(пункт 4 доповнено підпунктом 403 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 р. N 1413)

41) порушує в установленому законодавством порядку клопотання про зупинення дії або скасування актів місцевих держадміністрацій та органів місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції, а також про притягнення осіб, винних у порушенні земельного законодавства, до передбаченої законом відповідальності;

42) розглядає відповідно до законодавства справи про адміністративні правопорушення та накладає адміністративні стягнення;

43) здійснює відповідно до закону інші функції для виконання покладених на нього завдань.

5. Держкомзем має право:

одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

утворювати за погодженням з іншими центральними органами виконавчої влади міжвідомчі комісії, експертні та консультативні ради і робочі групи;

представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних договорів;

утворювати, реорганізовувати або ліквідовувати в установленому порядку територіальні органи;

засновувати відповідно до законодавства друковані засоби масової інформації та провадити видавничу діяльність з метою висвітлення питань реалізації державної політики у сфері регулювання земельних відносин, використання, охорони та проведення моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру, провадження топографо-геодезичної та картографічної діяльності;

(абзац восьмий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 р. N 1413)

разом з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади видавати спільні нормативно-правові акти.

6. Держкомзем під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами іноземних держав.

7. Держкомзем здійснює свої повноваження безпосередньо і через утворені в установленому порядку територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, районах, містах, а також через міськрайонні, міжміські, міжрайонні територіальні органи і затверджує положення про них.

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 р. N 1064)

Повноваження щодо здійснення державного контролю за використанням та охороною земель Держкомзем здійснює через Держземінспекцію та її територіальні органи.

(абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 26.08.2009 р. N 901,
від 24.02.2010 р. N 179
,
від 21.06.2010 р. N 477)

Повноваження щодо реалізації державної політики у сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності Держкомзем здійснює через Державну службу геодезії, картографії та кадастру.

(пункт 7 доповнено новим абзацом третім згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 р. N 1413,
у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим)

Абзац четвертий пункту 7 виключено 

(пункт 7 доповнено абзацом четвертим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.08.2009 р. N 901
,
абзац
четвертий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 р. N 1064,
від 24.02.2010 р. N 179
,
виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.06.2010 р. N 477)

8. Держкомзем у межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує та контролює їх виконання.

Абзац другий пункту 8 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 05.08.2009 р. N 844)

Нормативно-правові акти Держкомзему підлягають реєстрації в установленому законодавством порядку.

У випадках, передбачених законодавством, рішення Держкомзему є обов'язкові для виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності і громадянами.

9. Держкомзем очолює Голова, якого призначає на посаду і звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України.

(абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 р. N 844)

Голова має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України. Один із заступників Голови Держкомзему є головою Державної служби геодезії, картографії та кадастру.

(абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 р. N 122)

Пропозиції Прем'єр-міністрові України щодо призначення на посаду та звільнення з посади першого заступника і заступників Голови Держкомзему вносить Голова Держкомзему.

(абзац третій пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 р. N 844)

Абзац четвертий пункту 9 виключено 

(пункт 9 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 р. N 1064
,
абзац четвертий пункту 9 виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.07.2010 р. N 619)

10. Голова Держкомзему:

здійснює керівництво Держкомземом та несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на Держкомзем завдань;

розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

(абзац третій пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 р. N 844,
від 30.09.2009 р. N 1064
,
від 24.02.2010 р. N 179
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 21.06.2010 р. N 477)

абзац четвертий пункту 10 виключено 

(пункт 10 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 р. N 1413
,
абзац четвертий пункту 10 виключено згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 р. N 122)

затверджує за поданням Голови Державної служби геодезії, картографії та кадастру граничну чисельність працівників, а також погоджує структуру, штатний розпис та кошторис зазначеного органу;

(пункт 10 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 р. N 1413,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - тринадцятий
 вважати відповідно абзацами шостим - п'ятнадцятим)

затверджує положення про структурні підрозділи центрального апарату Держкомзему та його територіальних органів;

погоджує проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до його компетенції;

приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомзему;

затверджує структуру і граничну чисельність працівників територіальних органів Держкомзему в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі в межах граничної чисельності працівників Держкомзему, а також їх штатний розпис і кошторис;

призначає на посаду та звільняє з посади в установленому порядку керівників територіальних органів Держкомзему, а також призначає на посаду та звільняє з посади за поданням начальника Держземінспекції керівників територіальних органів Держземінспекції, погоджує призначення на посаду і звільнення з посади їх заступників;

(абзац десятий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 р. N 1064,
від 21.07.2010 р. N 619)

призначає на посаду та звільняє з посади працівників центрального апарату Держкомзему та керівників його самостійних структурних підрозділів;

(абзац одинадцятий пункту 10 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 р. N 844)

укладає та розриває відповідно до законодавства контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомзему;

абзац тринадцятий пункту 10 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 23.12.2009 р. N 1413)

вносить Кабінетові Міністрів України подання про призначення на посаду та звільнення з посади начальника Держземінспекції, а також за погодженням з начальником Держземінспекції подання про призначення на посаду та звільнення з посади його заступників;

(пункт 10 доповнено новим абзацом чотирнадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2010 р. N 619)

затверджує за поданням начальника Держземінспекції граничну чисельність працівників Держземінспекції та її територіальних органів у межах граничної чисельності працівників Держкомзему, погоджує структуру, штатний розпис і кошторис апарату Держземінспекції;

(пункт 10 доповнено новим абзацом п'ятнадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2010 р. N 619,
у зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий та п'ятнадцятий
 вважати відповідно абзацами шістнадцятим та сімнадцятим)

приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів;

здійснює відповідно до законодавства інші повноваження.

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держкомзему, обговорення найважливіших напрямів його діяльності та розвитку земельних ресурсів утворюється колегія у складі Голови Держкомзему (голова колегії), його заступників, керівних працівників Держкомзему, начальника Держземінспекції, керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також представників органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, установ, громадських організацій, членів правління всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, науковців та інших осіб.

(абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 р. N 844,
від 21.07.2010 р. N 619
,
 від 11.08.2010 р. N 714)

Склад колегії затверджує Голова Держкомзему.

Організаційною формою роботи колегії є засідання. Періодичність проведення засідань колегії визначає Голова Держкомзему.

Рішення колегії вводяться в дію наказами Держкомзему.

12. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій щодо визначення основних напрямів розвитку земельних відносин у Держкомземі та його територіальних органах можуть утворюватися науково-технічні ради та інші дорадчі і консультативні органи.

Склад дорадчих і консультативних органів та положення про них затверджує Голова Держкомзему.

13. Граничну чисельність працівників Держкомзему затверджує Кабінет Міністрів України.

Структуру Держкомзему затверджує його Голова.

(абзац другий пункту 13 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 р. N 844)

Штатний розпис і кошторис Держкомзему затверджує його Голова за погодженням з Мінфіном.

(абзац третій пункту 13 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 р. N 844)

14. Держкомзем є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

____________

Опрос