Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок проведения индексации денежных доходов населения

КМ Украины
Постановление КМ от 12.03.2008 № 170
действует с 24.03.2008

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 березня 2008 р. N 170

Київ

Про внесення змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення

Додатково див. ухвалу
 Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 19 червня 2012 року
,
 ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду
 від 14 листопада 2012 року
,
 ухвалу Вищого адміністративного суду України
 від 14 березня 2013 року

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. N 1078 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 29, ст. 1471; 2006 р., N 20, ст. 1484; 2007 р., N 52, ст. 2113), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 26

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку проведення індексації грошових доходів населення

1. У пункті 2:

абзац другий викласти в такій редакції:

"пенсії (з урахуванням надбавок, доплат, підвищень до пенсії, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги на прожиття, державної допомоги та компенсаційних виплат, крім тих, які зазначені у пункті 3 цього Порядку), щомісячне довічне грошове утримання, що виплачується замість пенсії;";

абзац сьомий виключити.

2. У пункті 3:

доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:

"соціальні виплати, які визначаються залежно від прожиткового мінімуму (пенсії, обчислені з урахуванням абзацу першого частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"; додаткова пенсія, підвищення, компенсаційні виплати, надбавки та інші доплати до пенсії, які визначаються залежно від прожиткового мінімуму; тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме; мінімальний розмір допомоги по безробіттю; державна соціальна допомога інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам; державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державна соціальна допомога на догляд; щомісячна грошова допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним; компенсаційна виплата, що призначається непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами);".

У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим, виклавши його в такій редакції:

"державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям, допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, допомога на дітей одиноким матерям, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.".

3. У пункті 4:

абзац другий викласти в такій редакції:

"У межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, індексуються оплата праці (грошове забезпечення), допомога по безробіттю та матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного, що надаються залежно від страхового стажу у відсотках середньої заробітної плати, стипендії.";

в абзаці третьому слова "державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам," та слова і цифри "державна соціальна допомога інвалідам з дитинства, щомісячна грошова допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним," виключити;

абзаци четвертий, восьмий та дев'ятий викласти в такій редакції:

"У межах прожиткового мінімуму, встановленого для дітей (залежно від віку), індексується страхова виплата дитині, яка народилась інвалідом внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності.";

"У разі коли особа працює, в першу чергу індексується оплата праці.

Пенсії у зв'язку з втратою годувальника на дітей індексуються окремо, незалежно від розміру інших доходів (крім оплати праці). У разі коли дитина працює, в першу чергу індексується оплата праці.";

доповнити пункт після абзацу дев'ятого новим абзацом такого змісту:

"Якщо період між припиненням і продовженням виплати пенсії у зв'язку з втратою годувальника та поновленням виплати пенсії по інвалідності становить більше місяця, обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації розпочинається з місяця продовження (поновлення) виплати пенсії із збереженням суми індексації, нарахованої на момент припинення виплати пенсії, за умови, що в зазначений період не відбулося підвищення розміру пенсії. Якщо період між припиненням і продовженням (поновленням) виплати зазначених пенсій становить менше місяця, індексація проводиться відповідно до цього Порядку.".

У зв'язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим.

4. У першому реченні абзацу першого пункту 5 слова "мінімальної пенсії" замінити словом "пенсії", а слова "державної допомоги сім'ям з дітьми," виключити.

5. Підпункт 5 пункту 6 виключити.

6. У пункті 101 слова "державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам," виключити.

7. У додатку 5 до Порядку приклад "Обчислення суми індексації у разі підвищення розміру пенсії (допомоги) випереджаючим шляхом з урахуванням прогнозного рівня інфляції" виключити.

____________

Опрос