Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении критериев, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности в отрасли электроэнергетики и сфере теплоснабжения и определяется периодичность осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) Государственной инспекцией энергетического надзора

КМ Украины
Постановление КМ от 22.02.2008 № 75
редакция действует с 27.02.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 лютого 2008 р. N 75

Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання і визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією енергетичного нагляду

(назва у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 18.12.2017 р. N 1103)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 14 жовтня 2009 року N 1081
,
 від 19 грудня 2012 року N 1208
,
від 18 грудня 2017 року N 1103

Відповідно до статей 5 і 22 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання і визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією енергетичного нагляду, згідно з додатком.

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 18.12.2017 р. N 1103)

2. Міністерству палива та енергетики привести у тримісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 37

 

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання і визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією енергетичного нагляду

(назва додатка у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 18.12.2017 р. N 1103)

(У тексті додатка слова "ступенем прийнятного ризику" замінено словами "ступенем ризику" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 року N 1103)

1. Критерії розподілу суб'єктів господарювання за ступенями ризику їх діяльності в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання (далі - критерії) встановлюються з метою проведення оцінки процесів виробництва, розподілу, постачання і споживання електричної та теплової енергії, пов'язаних із забезпеченням належного технічного стану і/або експлуатації електричних, теплових, тепловикористовувальних установок та мереж, надійності енергопостачання та безпеки для життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища від провадження господарської діяльності в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання, на основі яких визначається ступінь ризику - високий, середній та незначний.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.12.2017 р. N 1103)

2. До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища, належать:

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2017 р. N 1103)

1) технічний стан та організація експлуатації - оцінка:

технічного стану та експлуатації електричних, теплових, тепловикористовувальних установок та мереж;

організації експлуатації та технічного стану енергетичних об'єктів;

процесів виробництва, розподілу, постачання і споживання електричної та теплової енергії, пов'язаних із забезпеченням належного технічного стану і/або експлуатації електричних, теплових, тепловикористовувальних установок та мереж, надійності енергопостачання;

схем забезпечення надійності енергопостачання електричних, теплових, тепловикористовувальних установок та мереж;

технічного стану та експлуатації засобів, обладнання, комунікацій та споруд, технічних систем забезпечення управління енергетичним господарством підприємств;

рівня технологічних порушень в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання, наслідків порушень і рівня складності їх ліквідації;

оперативно-диспетчерського управління виробництвом, передачею, розподілом і споживанням електричної і теплової енергії з урахуванням режимів централізованого електро- та теплопостачання;

стану підготовки оперативного, оперативно-ремонтного та виробничого персоналу;

стану підготовки осіб, відповідальних за енергетичне господарство підприємств;

стану технічного обслуговування, поточного і капітального ремонту енергетичного обладнання та мереж суб'єктів електроенергетики і суб'єктів відносин у сфері теплопостачання (далі - енергетичне обладнання та мережі);

потенційної техногенної та екологічної небезпеки об'єктів підвищеної небезпеки та об'єктів, для яких встановлено екологічну броню електропостачання;

2) соціально-економічна ситуація - оцінка:

рівня загрози, що враховує ймовірність виникнення негативних соціальних і матеріальних наслідків від провадження господарської діяльності та можливий розмір втрат від технологічних порушень в роботі енергетичного господарства споживачів, суб'єктів електроенергетики і суб'єктів відносин у сфері теплопостачання;

технологічних порушень в роботі енергетичного господарства, надійності енергопостачання підприємств, що можуть призвести до виникнення загрози для життя і здоров'я людей;

ефективності заходів з експлуатації енергетичного обладнання забезпечувати надійне енергопостачання підприємств та дотримання нормативних вимог;

діяльності оперативно-диспетчерського управління та енергослужби із забезпечення безперебійної роботи енергетичних об'єктів, мінімізації їх впливу на життєдіяльність населення;

ресурсного потенціалу, необхідного для усунення технологічних порушень в роботі енергетичного господарства підприємств, енергетичного обладнання та мереж, обсягу недовідпущеної енергії, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та компенсації завданих збитків;

технологічних порушень в роботі енергетичного господарства підприємств, енергетичного обладнання та мереж і своєчасності оповіщення про них населення;

стану взаємодії з місцевими органами виконавчої влади;

3) екологічна ситуація - оцінка:

ефективності заходів щодо забезпечення надійного енергопостачання споживачів, зокрема і тих, для яких встановлено екологічну броню електропостачання, що враховують рівень загрози виникнення негативних екологічних наслідків для населення, навколишнього природного середовища від провадження господарської діяльності у галузі електроенергетики та сфері теплопостачання;

потенціалу запобіганню виникненню надзвичайної екологічної ситуації.

3. Відповідно до встановлених критеріїв суб'єкти господарювання незалежно від форми власності та видів господарської діяльності належать до одного з трьох ступенів ризику - високого, середнього та незначного.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.12.2017 р. N 1103)

4. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику належать:

1) підприємства і організації та їх виробничі об'єкти, що провадять:

господарську діяльність з виробництва електричної енергії;

абзац третій підпункту 1 пункту 4 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 19.12.2012 р. N 1208)

централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об'єднаною енергосистемою України;

2) підприємства і організації та їх виробничі об'єкти, що провадять:

господарську діяльність з виробництва, передачі та постачання теплової енергії магістральними та місцевими тепловими мережами;

господарську діяльність з виробництва теплової енергії;

господарську діяльність з передачі та постачання електричної енергії магістральними і локальними (місцевими) розподільними мережами;

(підпункт 2 пункту 4 доповнено абзацом згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.12.2012 р. N 1208)

3) підприємства і організації та їх виробничі об'єкти - споживачі електричної (теплової) енергії:

що мають струмоприймачі першої категорії з надійності електропостачання або особливої групи цієї категорії у разі, коли перерви в електропостачанні призводять до негативних наслідків техногенного чи природного характеру та/або створюють загрозу життю та здоров'ю працівників і населення;

(абзац другий підпункту 3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.12.2012 р. N 1208)

для яких встановлено екологічну броню електропостачання;

у власності або оперативному управлінні яких є виробничі об'єкти підвищеної небезпеки, внесені до Державного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки.

абзац п'ятий підпункту 3 пункту 4 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 19.12.2012 р. N 1208)

абзац шостий підпункту 3 пункту 4 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 19.12.2012 р. N 1208)

4) підпункт 4 пункту 4 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 19.12.2012 р. N 1208)

5. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать:

1) підприємства і організації та їх виробничі об'єкти - споживачі електричної (теплової) енергії:

що мають струмоприймачі першої категорії з надійності електропостачання або особливої групи цієї категорії у разі, коли перерви в електропостачанні не призводять до негативних наслідків техногенного чи природного характеру та/або не створюють загрозу життю та здоров'ю працівників;

з обслуговування та експлуатації житлового фонду;

що мають струмоприймачі другої категорії з надійності електропостачання;

у власності або оперативному управлінні яких є системи автономного електро- та теплопостачання, помірно централізованого теплопостачання;

2) дошкільні, навчальні та лікувальні заклади.

(пункт 5 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 19.12.2012 р. N 1208)

6. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику належать суб'єкти господарювання, що не віднесені до суб'єктів господарювання з високим та середнім ступенем ризику.

(пункт 6 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 19.12.2012 р. N 1208)

7. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки;

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п'ять років.

У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) (за наявності) протягом останніх шести років для суб'єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для суб'єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб'єкта господарювання не виявлено порушень вимог законодавства в галузі електроенергетики та/або сфері теплопостачання, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб'єкта господарювання здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 раза.

Якщо з дня прийняття такого рішення за результатами позапланових перевірок виявлено порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства у відповідній сфері, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб'єкта господарювання здійснюється у наступному плановому періоді.

У разі коли суб'єкт господарювання може бути віднесений одночасно до двох або більше ступенів ризику, такий суб'єкт належить до більш високого ступеня ризику з тих, до яких він може бути віднесений.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.10.2009 р. N 1081
,
 у редакції
постанов Кабінету
 Міністрів України від 19.12.2012 р. N 1208
,
від 18.12.2017 р. N 1103)

____________

Опрос