Идет загрузка документа (211 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы социальной защиты членов семей погибших шахтеров и горноспасателей

КМ Украины
Постановление КМ от 09.01.2008 № 6
редакция действует с 17.01.2014

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 січня 2008 р. N 6

Київ

Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 26 серпня 2009 року N 917
,
 від 25 грудня 2013 року N 955

З метою підвищення рівня соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

Порядок видачі посвідчення члена сім'ї загиблого шахтаря, що додається;

зразки та опис посвідчення члена сім'ї загиблого шахтаря згідно з додатками 1 - 3.

2. Вжити додаткових заходів для соціального захисту сімей шахтарів та гірничорятувальників, що загинули внаслідок аварії, яка сталася на орендному підприємстві "Шахта імені О. Ф. Засядька" (далі - загиблі шахтарі), зокрема:

Міністерству вугільної промисловості затвердити в місячний строк графік оздоровлення членів сімей загиблих шахтарів за рахунок власних коштів орендного підприємства та інших джерел згідно з додатками 4 і 5;

Міністерству освіти і науки разом з іншими центральними органами виконавчої влади, що мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, вирішити в місячний строк питання про організацію приймання членів сімей загиблих до вищих навчальних закладів на пільгових умовах згідно з додатком 6 за спеціальностями, підготовка за якими проводиться за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

3. Взяти до відома, що Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у місячний строк забезпечить:

фінансування оплати медичних та соціальних послуг, що надаються членам сімей загиблих шахтарів;

підвищення ефективності інформаційно-роз'яснювальної роботи серед членів зазначених сімей щодо реалізації їх прав та соціальних гарантій, передбачених законодавством;

виготовлення бланків посвідчення члена сім'ї загиблого шахтаря у необхідній кількості у межах асигнувань, передбачених для забезпечення функціонування системи загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві на відповідний рік, ведення обліку таких бланків та виконання функцій замовника з їх виготовлення.

4. Міністерству охорони здоров'я, Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерству праці та соціальної політики разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями сприяти оздоровленню членів сімей загиблих шахтарів з урахуванням медичних висновків.

5. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям разом з органами місцевого самоврядування:

провести обстеження умов проживання членів сімей загиблих шахтарів з метою визначення потреби в їх поліпшенні;

вирішити питання щодо надання членам зазначених сімей пільг з оплати житлово-комунальних послуг.

6. З метою невідкладного законодавчого врегулювання питання щодо надання гарантій соціального захисту членам сімей загиблих шахтарів, підвищення рівня безпеки шахтарської праці та її престижності Міністерству вугільної промисловості разом з:

Міністерством праці та соціальної політики, Міністерством економіки, Міністерством фінансів, Міністерством юстиції, Міністерством охорони здоров'я, Міністерством освіти і науки за участю Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань підготувати та внести у двотижневий строк на розгляд Кабінету Міністрів України проекти Законів України "Про підвищення престижності шахтарської праці" та "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України в частині посилення вимог до профілактики виробничого травматизму, страхових виплат та надання соціальних послуг сім'ям осіб, що загинули на виробництві";

Міністерством економіки, Міністерством праці та соціальної політики підготувати пропозиції щодо вдосконалення з урахуванням світового досвіду умов оплати праці працівників, зайнятих на видобуванні вугілля підземним способом, разом з економічним обґрунтуванням;

Міністерством освіти і науки розглянути в місячний строк питання щодо необхідності внесення змін до актів законодавства стосовно вступу до державних та комунальних вищих навчальних закладів членів сімей загиблих шахтарів на пільгових умовах та їх навчання за державним замовленням.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 26

 

ПОРЯДОК
видачі посвідчення члена сім'ї загиблого шахтаря

1. Цим Порядком визначаються підстави та процедура видачі посвідчення члена сім'ї загиблого шахтаря (далі - посвідчення).

2. Для цілей цього Порядку шахтарями вважаються особи, які були зайняті безпосередньо на роботах з видобування вугілля або/та підземних роботах чи роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, Список N 1 яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р. N 36 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 4, ст. 102), що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

3. Право на отримання посвідчення мають особи - члени сім'ї загиблого шахтаря відповідно до статті 33 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" і частини третьої статті 6 Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці".

(пункт 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 26.08.2009 р. N 917)

4. Посвідчення є документом, що підтверджує статус члена сім'ї загиблого шахтаря.

Разом з посвідченням видається вкладка, що містить перелік пільг та компенсацій згідно з Гірничим законом України, Законами України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", "Про колективні договори і угоди", "Про підвищення престижності шахтарської праці" та іншими нормативно-правовими актами, які надають право членам сім'ї загиблого шахтаря на отримання відповідних соціальних гарантій.

Бланки вкладки, а також довідки, зазначеної у пункті 6 цього Порядку, виготовляються і заповнюються Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (далі - Фонд). Форма бланка вкладки визначається Фондом.

(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 26.08.2009 р. N 917)

5. Підставою для видачі посвідчення є:

1) заява особи, яка є членом сім'ї загиблого шахтаря;

2) копія її паспорта;

3) акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом, за формою Н-1;

4) акт (спеціального) розслідування нещасного випадку (аварії), що стався, за формою Н-5 (якщо такий складено);

5) копія свідоцтва про смерть потерпілого, завірена працівником робочого органу виконавчої дирекції Фонду на підставі оригіналу або іншого документа в установленому законодавством порядку;

6) копія свідоцтва про шлюб, завірена працівником робочого органу виконавчої дирекції Фонду на підставі оригіналу або іншого документа в установленому законодавством порядку;

7) копія свідоцтва про народження дитини, завірена працівником робочого органу виконавчої дирекції Фонду на підставі оригіналу або іншого документа в установленому законодавством порядку;

8) довідка навчального закладу про навчання члена сім'ї загиблого шахтаря (віком до 23-х років) - щороку;

9) довідка житлово-експлуатаційної організації, а за її відсутності - виконавчого органу ради про склад сім'ї загиблого, у тому числі про осіб, що перебували на його утриманні.

6. Посвідчення видається робочим органом виконавчої дирекції Фонду за місцем проживання члена сім'ї загиблого шахтаря. Одержувач посвідчення розписується у відповідному обліковому документі.

Посвідчення дитини загиблого шахтаря віком від 8 до 16 років видається матері (іншому дорослому члену сім'ї загиблого, опікунові). Дитині, що не досягла 8-річного віку, передбачені законодавством пільги надаються на підставі довідки, яка видається матері (іншому дорослому члену сім'ї загиблого шахтаря, опікунові). Форма довідки затверджується Фондом.

Посвідчення батька (матері) загиблого шахтаря видається за місцем їх проживання незалежно від того, проживали вони разом із загиблим чи окремо і перебували на його утриманні чи ні.

(пункт 6 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.08.2009 р. N 917)

7. Пункт 7 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 25.12.2013 р. N 955)

8. Рядки посвідчення "ким видано", "прізвище, ім'я, по батькові" заповнюються без скорочення. Дата видачі позначається цифрами та словами. Записи у посвідченні завіряються підписом керівника органу, що видав посвідчення. Підпис керівника, а також особистий підпис і фотокартка члена сім'ї загиблого шахтаря скріплюються гербовою печаткою. У посвідченні найменування органу, що його видав, зазначається без скорочення.

9. У разі виникнення обставин, за яких згідно із статтею 33 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" і частиною третьою статті 6 Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" окремі члени сім'ї загиблого шахтаря втратили право на отримання страхових виплат, відповідних пільг та компенсацій (досягнення дитиною 23-річного віку, зняття на підставі рішення медичного закладу інвалідності тощо), вкладка повертається до органу, що її видав. При цьому посвідчення, що підтверджує статус члена сім'ї загиблого шахтаря, не вилучається.

Вкладка, не повернута протягом місяця з моменту виникнення зазначених обставин, вважається недійсною.

Посвідчення члена сім'ї загиблого шахтаря та дитини загиблого шахтаря, що були вилучені, повертаються робочими органами Фонду їх власникам з дотриманням вимог цього пункту.

(пункт 9 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 26.08.2009 р. N 917)

10. У разі коли посвідчення, вкладка до нього, довідка для дітей, що не досягли 8-річного віку, стали непридатними або втрачені, за заявою члена сім'ї загиблого шахтаря видаються їх дублікати відповідно до цього Порядку.

(пункт 10 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 26.08.2009 р. N 917)

11. Посвідчення, вкладка до нього, довідка для дітей, що не досягли 8-річного віку, та їх дублікати видаються безоплатно.

(пункт 11 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 26.08.2009 р. N 917)

 

ЗРАЗОК
посвідчення члена сім'ї загиблого шахтаря

Лицьовий бік

 

  

 
УКРАЇНА
ПОСВІДЧЕННЯ
члена сім'ї загиблого шахтаря 
 
 

Внутрішній бік

__________________________________________
                                                  (ким видано)
__________________________________________

ПОСВІДЧЕННЯ серія ___ N ___
__________________________________________
               (прізвище члена сім'ї загиблого
шахтаря - дружини (чоловіка), інших
членів сім'ї (крім дітей, що не досягли
повноліття
, та батьків)

 
Фотокартка
3 х 4 см
 


  

Ім'я _________________________ 

По батькові __________________  


М. П.
Особистий підпис _______________  

Пред'явник цього посвідчення має право на пільги, зазначені у вкладці до нього, встановлені законодавством для членів сімей загиблих шахтарів

 

 
 
 
 
 
ПОСВІДЧЕННЯ ДІЙСНЕ НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

         Дата видачі ___ ____________ 200_ р.

 
М. П. 
         __________________________________
                               (підпис керівника органу)
 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.08.2009 р. N 917)

 

ЗРАЗОК
посвідчення дитини загиблого шахтаря

Лицьовий бік

 

  

 
УКРАЇНА
ПОСВІДЧЕННЯ
дитини загиблого шахтаря
 
 

Внутрішній бік

__________________________________________
                                             (ким видано)
__________________________________________

ПОСВІДЧЕННЯ серія ___ N ___
__________________________________________
                       (прізвище дитини загиблого шахтаря)

 
 Фотокартка 
3 х 4 см 
 
 


 
 _________________________
(ім'я)

 _________________________ 
(по батькові)   


Підпис матері (іншого дорослого члена сім'ї, опікуна) __________________________________
Серія і номер свідоцтва про
народження _______________________________
                                                     (ким і коли видано)
__________________________________________

М. П.  

Пред'явник цього посвідчення має право на пільги, зазначені у вкладці до нього, встановлені законодавством для дітей загиблих шахтарів

 

 
 

ПОСВІДЧЕННЯ ДІЙСНЕ НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ДО НАСТАННЯ ПОВНОЛІТТЯ ДИТИНИ

 

 

Дата видачі ___ ____________ 200_ р.

 
 

 
М. П. 

        __________________________________
                                 (підпис керівника органу)
 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.08.2009 р. N 917)

 

ЗРАЗОК
посвідчення батька (матері) загиблого шахтаря

Лицьовий бік

Внутрішній бік

(постанову доповнено додатком 21 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.08.2009 р. N 917)

 

ОПИС
посвідчення члена сім'ї загиблого шахтаря

1. Посвідчення члена сім'ї загиблого шахтаря являє собою книжечку-розгортку розміром 70 х 200 міліметрів синього кольору.

На лицьовому боці посвідчення виконано написи: угорі - "УКРАЇНА", посередині - "ПОСВІДЧЕННЯ", нижче - "члена сім'ї загиблого шахтаря".

На лівому внутрішньому боці угорі двома рядками зазначається найменування органу, що видав посвідчення. Нижче - напис: "ПОСВІДЧЕННЯ серія ___ N ___".

Посередині правої частини трьома рядками розміщуються слова: "Прізвище", "Ім'я", "По батькові", які заповнюються згідно з даними про члена сім'ї загиблого шахтаря - дружини (чоловіка) та інших членів сім'ї (крім дітей, що не досягли повноліття, та батьків).

У нижній лівій частині вклеюється фотокартка власника посвідчення розміром 30 х 40 міліметрів. Фотокартка і особистий підпис власника скріплюються гербовою печаткою.

На правому внутрішньому боці посвідчення угорі виконано напис такого змісту: "Пред'явник цього посвідчення має право на пільги, зазначені у вкладці до нього, встановлені законодавством для членів сімей загиблих шахтарів", посередині - "ПОСВІДЧЕННЯ ДІЙСНЕ НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ", нижче - "Дата видачі ___ ____________ 200_ р.".

Унизу ставиться скріплений гербовою печаткою підпис керівника органу, що видав посвідчення.

2. Посвідчення дитини загиблого шахтаря являє собою книжечку-розгортку розміром 70 х 200 міліметрів синього кольору.

На лицьовому боці посвідчення виконано написи: угорі - "УКРАЇНА", посередині - "ПОСВІДЧЕННЯ", нижче - "дитини загиблого шахтаря".

На лівому внутрішньому боці угорі, двома рядками зазначається найменування органу, що видав посвідчення. Нижче напис: "ПОСВІДЧЕННЯ серія ___ N ___".

Посередині правої частини трьома рядками розміщуються слова: "Прізвище", "Ім'я", "По батькові", які заповнюються згідно з даними про власника посвідчення. Нижче - "Підпис матері (іншого дорослого члена сім'ї, опікуна)", "Серія і номер свідоцтва про народження" із зазначенням "ким і коли видано".

У нижній лівій частині вклеюється фотокартка дитини розміром 30 х 40 міліметрів. Фотокартка дитини і підпис матері (іншого дорослого члена сім'ї, опікуна) скріплюються гербовою печаткою.

На правому внутрішньому боці посвідчення угорі виконано напис такого змісту: "Пред'явник цього посвідчення має право на пільги, зазначені у довідці до нього, встановлені законодавством для дітей загиблих шахтарів", посередині - "ПОСВІДЧЕННЯ ДІЙСНЕ НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ДО НАСТАННЯ ПОВНОЛІТТЯ ДИТИНИ", нижче - "Дата видачі ___ ____________ 200_ р.".

Унизу ставиться скріплений гербовою печаткою підпис керівника органу, що видав посвідчення.

3. Посвідчення батька (матері) загиблого шахтаря є книжечкою-розгорткою розміром 70 х 200 міліметрів синього кольору.

На лицьовому боці посвідчення виконано написи: угорі - "УКРАЇНА", посередині - "ПОСВІДЧЕННЯ", нижче - "батька (матері) загиблого шахтаря".

На лівому внутрішньому боці посвідчення угорі двома рядками зазначається найменування органу, що видав посвідчення. Нижче - напис: "ПОСВІДЧЕННЯ серія ___ N ____".

Посередині правої частини трьома рядками розміщуються слова: "прізвище батька (матері) загиблого шахтаря", "ім'я", "по батькові", які заповнюються згідно з даними про батька (матір) загиблого шахтаря.

У нижній лівій частині вклеюється фотокартка власника посвідчення розміром 30 х 40 міліметрів. Унизу ставиться його особистий підпис. Фотокартка та особистий підпис скріплюються гербовою печаткою.

На правому внутрішньому боці посвідчення угорі виконано напис: "Пред'явник цього посвідчення має право на пільги, зазначені у вкладці до нього, встановлені законодавством для батьків загиблих шахтарів", посередині - "ПОСВІДЧЕННЯ ДІЙСНЕ НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ", нижче - "Дата видачі ___ ____________ 20__ р.".

Унизу ставиться скріплений гербовою печаткою підпис керівника органу, що видав посвідчення.

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.08.2009 р. N 917)

 

СПИСОК
членів сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії, що сталася на орендному підприємстві "Шахта імені О. Ф. Засядька", які потребують оздоровлення

Прізвище, ім'я, по батькові загиблого 

Дата народження 

Місце проживання загиблого 

Члени сім'ї загиблого 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Дата народження 

Місце проживання 

1. 

Акусок Сергій Олександрович 

28 серпня 1962 р. 

м. Донецьк, вул. П. Лумумби, 39, кв. 6 

вдова
Акусок Ніна Михайлівна (не працює) 

15 листопада 1959 р. 

м. Донецьк, вул. П. Лумумби, 39, кв. 6 

2. 

Анісімов Дмитро Вікторович 

5 квітня 1976 р. 

Донецька область, м. Добропілля, мікрорайон Молодіжний, 25, кв. 58 

батько
Анісімов Віктор Никифорович (не працює, пенсіонер) 

25 липня 1945 р. 

Донецька область, м. Добропілля, вул. Спартака, 55 

3. 

Антоненко Костянтин Георгійович 

9 серпня 1972 р. 

Донецька область, м. Макіївка, вул. Давиденка, 196, кв. 9 

мати
Антоненко Неоніла Федотівна (пенсіонерка, не працює) 

8 вересня 1947 р. 

Донецька область, м. Макіївка, вул. Кронштадтська, 14 

4. 

Бєлєвітнєв Михайло Олександрович 

27 жовтня 1975 р. 

м. Донецьк, вул. Кутузова, 9, кв. 55 

батько
Белевітнєв Олександр Єгорович (пенсіонер, не працює) 

29 березня 1951 р. 

м. Донецьк, вул. Кутузова, 9, кв. 55 

5. 

Біда Михайло Васильович 

8 серпня 1983 р. 

м. Донецьк, вул. Синцова, 6, кв. 2 
фактично проживав: м. Донецьк, вул. Електровозна, 9, кв. 2 

батько
Біда Василь Михайлович (пенсіонер, інвалід 3 групи внаслідок трудового каліцтва, не працює) 

4 січня 1958 р. 

м. Донецьк, вул. Синцова, 6, кв. 20 

мати
Біда Людмила Михайлівна (пенсіонерка, інвалід 3 групи внаслідок загального захворювання, не працює) 

16 лютого 1951 р. 

- " - 

6. 

Бовдиш Сергій Володимирович 

11 грудня 1970 р. 

Донецька область, м. Макіївка, вул. Леонтовича, 13, кв. 4
фактично проживав: Донецька область, м. Макіївка, вул. Леонтовича, 13, кв. 2 

мати
Болотова Валентина Петрівна (не працює) 

4 квітня 1953 р. 

Донецька область, м. Макіївка, вул. Куйбишева, 66, кв. 11 

7. 

Бондарчук Петро Володимирович 

13 травня 1978 р. 

Донецька область, Мар'їнський район, с-ще Старомихайлівка, вул. Партизанська, 67
фактично проживав: м. Донецьк, вул. Петровського, 127, кв. 36 
  

батько
Бондарчук Володимир Петрович (не працює) 

8 жовтня 1948 р. 

Донецька область, Мар'їнський район, с-ще Старомихайлівка, вул. Партизанська, 67 фактично проживає: м. Донецьк, вул. Ільїнська, 13, кв. 2 

мати
Бондарчук Валентина Федорівна (пенсіонерка, не працює) 

8 липня 1951 р. 

Донецька область, Мар'їнський район, с-ще Старомихайлівка, вул. Партизанська, 67 

8. 

Браток Олександр Степанович 

12 грудня 1984 р. 

Донецька область, м. Красноармійськ, вул. Київська, 81 

батько
Браток Степан Гаврилович (пенсіонер, не працює) 

10 лютого 1951 р. 

фактично проживає: Донецька область, м. Горлівка, с-ще Пантелеймонівка, вул. Сердюкова, 14, кв. 6 та Донецька область, м. Красноармійськ, вул. Добрової, 26 

мати
Браток Любов Іванівна (не працює) 

2 лютого 1960 р. 

Донецька область, м. Красноармійськ, мікрорайон Сонячний, 23, кв. 32 

9. 

Буба Владислав Леонідович 

28 січня 1973 р. 

Донецька область, м. Макіївка, вул. Героїв Сталінграду, 1, кв. 46 

мати
Качмар Тамара Андріївна (пенсіонерка, не працює) 

22 серпня 1954 р. 

Донецька область, м. Макіївка, вул. Немировича-Данченка, 43, кв. 2 

10. 

Бурбело Руслан Олександрович 

24 липня 1976 р. 

Донецька область, м. Горлівка, вул. Болотнікова, 11, кв. 130 

мати
Паукова Людмила Іллівна (не працює) 

1 грудня 1954 р. 

Донецька область, м. Горлівка, вул. Власенка, 3 

вітчим
Пауков Володимир Олексійович (пенсіонер, не працює) 

17 червня 1956 р. 

Донецька область, м. Горлівка, вул. Власенка, 3 

11. 

Биков Максим Сергійович 

4 травня 1983 р. 

м. Донецьк, вул. Ленінобадська, 30 

мати
Бикова Олена Євгенівна (не працює) 

25 серпня 1962 р. 

м. Донецьк, вул. Ленінобадська, 30 

12. 

Бичок Володимир Вікторович 

29 липня 1974 р. 

Донецька область, м. Макіївка, пров. Полтавський, 18, кв. 56 

вдова
Бичок Олена Василівна (доглядає за дитиною, не працює) 

25 серпня 1974 р. 

Донецька область, м. Макіївка, пров. Полтавський, 18, кв. 56 

батько
Бичок Віктор Володимирович (пенсіонер, не працює) 

11 вересня 1948 р. 

Запорізька область, м. Гуляйполе, вул. 9 січня, 323 

мати
Бичок Катерина Трохимівна (пенсіонерка, не працює) 

5 листопада 1946 р. 

Запорізька область. м. Гуляйполе, вул. 9 січня, 323 

13. 

Бюрне Вадим Ігорович 

29 березня 1971 р. 

Донецька область, м. Макіївка, вул. Солідарності, 8, кв. 12 

батько
Бюрне Ігор Олександрович (пенсіонер, ветеран праці, має втрату працездатності внаслідок трудового каліцтва 15 відсотків, не працює) 

25 лютого 1940 р. 

Донецька область, м. Макіївка, вул. Рєпіна, 2, кв. 11 

мати
Бюрне Любов Григорівна (пенсіонерка, не працює) 

10 липня 1944 р. 

- " - 

14. 

Василенко Іван Іванович 

14 жовтня 1970 р. 

м. Донецьк, вул. Бурденка, 44, кв. 4
фактично проживав: м. Донецьк, просп. Ленінський, 120, кв. 35 

мати
Василенко Катерина Федорівна (пенсіонерка, не працює) 

18 січня 1943 р. 

Російська Федерація, Саратовська область, с. Большой Карай, вул. Осинівка, 55
фактично проживає: м. Донецьк, вул. Бурденка, 44, кв. 4 

15. 

Вовна Олексій Леонідович 

26 серпня 1969 р. 

м. Донецьк, вул. Офіцерська, 69б, кв. 67
фактично проживав: м. Донецьк, вул. Політбійців, 14, кв. 5 

мати
Вовна Вікторія Іванівна (пенсіонерка, не працює) 

23 грудня 1938 р. 

м. Донецьк, вул. Офіцерська, 69б, кв. 67 

16. 

Волобуєв Володимир Анатолійович 

2 квітня 1966 р. 

м. Донецьк, вул. Фаворського, 2
фактично проживав: Донецька область, м. Макіївка, вул. Авдіївська, 101 

мати
Волобуєва Лариса Петрівна (пенсіонерка, не працює) 

1 лютого 1938 р. 

м. Донецьк, вул. Вороніхіна, 96 фактично проживає: м. Донецьк, вул. Фаворського, 2 

17. 

Гавришко Олександр Сергійович 

26 травня 1964 р. 

Донецька область, Мар'їнський район, с-ще Старомихайлівка, вул. Леніна, 200 

батько
Гавришко Сергій Іванович (пенсіонер, не працює) 

17 червня 1935 р. 

Хмельницька область, Старосинявський район. с. Адампіль 

мати
Гавришко Галина Миколаївна (пенсіонерка, не працює) 

15 січня 1940 р. 

- " - 

18. 

Годуєв Олег Юхимович 

23 травня 1972 р. 

м. Донецьк, вул. Бірюзова, 19, кв. 58
фактично проживав: м. Донецьк, вул. Бірюзова, 12, кв. 6 

батько
Годуєв Юхим Леонтійович (пенсіонер, не працює) 

10 лютого 1940 р. 

м. Донецьк, вул. Бірюзова, 19, кв. 58 

мати
Годуєва Фатіма Гарифівна (пенсіонерка, не працює) 

26 квітня 1942 р. 

- " - 

19. 

Горбачев Олексій Миколайович 

1 березня 1978 р. 

м. Донецьк, вул. Б. Горбатого, 35 

мати
Горбачова Тетяна Євгенівна (не працює) 

24 березня 1954 р. 

м. Донецьк, вул. Малахова, 5, кв. 82 

20. 

Гордієнко Євген Іванович 

23 листопада 1982 р. 

Донецька область, м. Ясинувате, вул. Машинобудівників, 17, кв. 2 

Ляшенко Тетяна Вікторівна (проживала однією сім'єю із загиблим без шлюбу, не навчається, не працює) 

29 жовтня 1983 р. 

Донецька область, м. Ясинувате, вул. Молодіжна, 18, кв. 14 

мати
Гордієнко Надія Єгорівна (не працює) 

17 вересня 1957 р. 

Донецька область, м. Ясинувате, вул. Машинобудівників, 17 кв. 2 

21. 

Губар Володимир Анатолійович 

2 червня 1976 р. 

Донецька область, м. Добропілля, мікрорайон Молодіжний, 24, кв. 77 

Лінкіна Ольга Олександрівна (проживала однією сім'єю із загиблим без шлюбу, не працює) 

16 квітня 1980 р. 

Донецька область, м. Добропілля, мікрорайон Сонячний, 18, кв. 88 

батько
Губар Анатолій Костянтинович (пенсіонер, інвалід 2 групи внаслідок загального захворювання, не працює) 

23 серпня 1952 р. 

Російська Федерація, Республіка Комі, м. Воркута, вул. Сєвєрна, 11, кв. 1 

22. 

Гура Вадим Іванович 

25 листопада 1961 р. 

Донецька область, м. Макіївка, вул. Дальнєвосточна, 78, кв. 1 

вдова
Гура Світлана Миколаївна (не працює) 

11 грудня 1962 р. 

Донецька область, м. Макіївка, вул. Дальнєвосточна, 78, кв. 1 

23. 

Деревянко Валерій Семенович 

15 грудня 1964 р. 

м. Донецьк, вул. Свободи, 99
фактично проживав: м. Донецьк, вул. І. Ковалько, 3 

батько
Деревянко Семен Єгорович (пенсіонер, не працює) 

27 грудня 1938 р. 

м. Донецьк, вул. І. Ковалько, 3 

мати
Деревянко Ольга Олексіївна (пенсіонерка, інвалід 2 групи внаслідок загального захворювання, не працює) 

21 лютого 1945 р. 

- " - 

24. 

Єгоров Євген Володимирович 

9 лютого 1987 р. 

Донецька область, м. Димитров, вул. Совєтська, 25, кв. 45 

мати
Єгорова Людмила В'ячеславівна (не працює) 

18 липня 1968 р. 

Донецька область, м. Димитров, вул. Совєтська, 25, кв. 45 

25. 

Єрьоменко Сергій Володимирович 

30 липня 1972 р. 

м. Донецьк, вул. Тевосяна, 3, кв. 4 

вдова
Єрьоменко Оксана Володимирівна (доглядає за дитиною, яка не досягла восьмирічного віку, не працює) 

2 березня 1974 р. 

м. Донецьк, вул. Тевосяна, 3, кв. 4 

26. 

Єрохов Олександр Вікторович 

2 грудня 1970 р. 

м. Донецьк, вул. Артемівська, 213
фактично проживав: м. Донецьк, вул. Раздольна, 12а, кв. 21 

мати
Єрохова Зінаїда Антонівна (пенсіонерка, не працює) 

27 серпня 1948 р. 

м. Донецьк, вул. Артемівська, 213 

27. 

Єршов Віктор Віталійович 

15 листопада 1970 р. 

м. Донецьк, вул. Комунарів, 87 

вдова
Єршова Ірина Вікторівна (доглядає за дитиною, яка не досягла восьмирічного віку, не працює) 

20 жовтня 1972 р. 

м. Донецьк, вул. Новозалізнична, 2, кв. 2 фактично проживає: м. Донецьк, вул. Комунарів, 87 

мати
Єршова Олександра Миколаївна (пенсіонерка, не працює) 

7 травня 1948 р. 

м. Донецьк, вул. Комунарів, 87 фактично проживає: м. Донецьк, вул. Новозалізнична, 2, кв. 2 

28. 

Зюзгін Ігор Миколайович 

21 березня 1978 р. 

м. Донецьк, вул. Буслаєва, 33, кв. 19 

батько
Зюзгін Микола Михайлович (не працює) 

4 червня 1960 р. 

Донецька область, м. Макіївка, вул. Тольятті, 45 

29. 

Іщенко Роман Миколайович 

13 квітня 1979 р. 

м. Донецьк, вул. Чапаєва, 1б, кв. 6а (гуртожиток) 

вдова
Іщенко Ірина Анатоліївна (доглядає за дитиною, яка не досягла восьмирічного віку, не працює) 

1 грудня 1982 р. 

м. Донецьк, вул. Чапаєва, 1б, кв. 6а (гуртожиток) 

батько
Іщенко Микола Іванович (пенсіонер, не працює) 

7 грудня 1954 р. 

Луганська область, Попаснянський район, с. Шипилівка, вул. Артема, 14 

30. 

Каруна Олександр Анатолійович 

23 квітня 1967 р. 

м. Донецьк, вул. Горійського, 6
фактично проживав: м. Донецьк, вул. Аврори, 43 

вдова
Каруна Ірина Василівна
(доглядає за дитиною, яка не досягла восьмирічного віку, не працює) 

12 червня 1967 р. 

м. Донецьк, вул. Аврори, 43 

  

мати
Каруна Аза Михайлівна (не працює, пенсіонерка, ветеран праці) 

26 квітня 1941 р. 

м. Донецьк, вул. Горійського, 6 

31. 

Качан Олександр Євгенович 

6 листопада 1962 р. 

м. Донецьк, вул. Пухова, 10, кв. 50 

вдова
Качан Наталя Вікторівна (не працює) 

8 червня 1967 р. 

м. Донецьк, вул. Пухова, 10, кв. 50 

батько
Качан Євген Васильович (пенсіонер, не працює) 

24 травня 1939 р. 

м. Донецьк, вул. Пухова, 6, кв. 46 фактично проживає: м. Донецьк, вул. Арктики, 15, кв. 4 

мати
Качан Валентина Овсіївна (пенсіонерка, інвалід 2 групи, внаслідок загального захворювання, не працює) 

13 травня 1941 р. 

м. Донецьк, вул. Пухова, 6, кв. 46 фактично проживає: м. Донецьк, вул. Арктики, 15, кв. 4 

32. 

Кириченко Павло Васильович 

24 жовтня 1976 р. 

Донецька область, Красноармійський район, с-ще Гродівка, вул. Свердлова, 4 

мати
Кириченко Марія Степанівна (пенсіонерка, не працює) 

7 листопада 1944 р. 

Донецька область, Красноармійський район, с-ще Гродівка, вул. Свердлова, 4 

33. 

Кльошкін Віталій Валерійович 

28 липня 1970 р. 

м. Донецьк, вул. Нижньотагільська, 105 фактично проживав: м. Донецьк, вул. Кірова, 353 

вдова
Гончарова Валерія Вікторівна (не працює) 

27 вересня 1970 р. 

м. Донецьк, вул. Кірова, 353 

батько
Кльошкін Валерій Валентинович (пенсіонер, інвалід 2 групи внаслідок загального захворювання, не працює) 

22 серпня 1951 р. 

м. Донецьк, вул. Нижньотагільська, 105 

мати
Кльошкіна Неля Леонідівна (не працює) 

20 грудня 1950 р. 

- " - 

34. 

Ковальов Андрій Петрович 

15 березня 1970 р. 

м. Донецьк, вул. Пінтера, 18, кв. 215 

вдова
Ковальова Лілія Вікторівна (доглядає за дитиною, яка не досягла восьмирічного віку, не працює) 

18 січня 1969 р. 

м. Донецьк, вул. Пінтера, 18, кв. 215 

батько
Ковальов Петро Дмитрович (пенсіонер, не працює) 

14 вересня 1936 р. 

Донецька область, м. Слов'яногірськ, вул. 8 березня, 42 

мати
Ковальова Антоніна Іванівна (пенсіонерка, не працює) 

28 квітня 1937 р. 

Донецька область, м. Слов'яногірськ, вул. 8 березня, 42 

35. 

Козлов Геннадій Миколайович 

29 травня 1961 р. 

м. Донецьк, вул. Норільська, 1, кв. 3 

вдова
Козлова Алла Олександрівна (не працює) 

28 червня 1960 р. 

м. Донецьк, вул. Норільська, 1, кв. 3  

батько
Козлов Микола Павлович (пенсіонер, не працює) 

21 грудня 1937 р. 

м. Донецьк, вул. Світлоярська, 15 

мати
Козлова Людмила Михайлівна (пенсіонерка, не працює) 

12 травня 1939 р. 

- " - 

36. 

Коломоєць Андрій Анатолійович 

2 квітня 1977 р. 

м. Донецьк, вул. М. Ульянової, 61, кв. 17
фактично проживав: м. Донецьк, вул. Пінтера, 28, кв. 102 

батько
Коломоєць Анатолій Володимирович (пенсіонер, не працює) 

2 грудня 1954 р. 

м. Донецьк, вул. Пінтера, 46, кв. 53 

37. 

Комаров Олександр Васильович 

7 листопада 1961 р. 

м. Донецьк, просп. Комсомольський, 31, кв. 67 

батько
Комаров Василь Олександрович (пенсіонер, інвалід 2 групи внаслідок загального захворювання, не працює) 

30 вересня 1933 р. 

м. Донецьк, бульв. Франка, 44, кв. 5 

мати
Комарова Марія Макарівна (пенсіонерка, не працює) 

14 червня 1939 р. 

- " - 

38. 

Комаров Сергій Анатолійович 

13 серпня 1974 р. 

м. Донецьк, вул. Кримська, 5 

вдова
Комарова Людмила Вікторівна (не працює, перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею п'ятирічного віку) 

9 січня 1974 р. 

м. Донецьк, вул. Кримська, 5 

39. 

Кондрашев Володимир Олексійович 

16 листопада 1963 р. 

Донецька область, м. Горлівка, вул. Жукова, 4, кв. 70 фактично проживав: Донецька область, м. Горлівка, вул. Жукова, 8, кв. 28 

мати
Кондрашева Ольга Лаврентіївна (пенсіонерка, не працює) 

28 червня 1935 р. 

Донецька область. м. Горлівка, вул. Жукова, 8, кв. 28 

40. 

Кононенко Сергій Олександрович 

7 листопада 1979 р. 

Донецька область, м. Харцизьк, вул. Мичуринська, 20, кв. 2
фактично проживав: Донецька область, м. Харцизьк, вул. Суворова, 41, кв. 1 

батько
Кононенко Олександр Григорович (пенсіонер, не працює) 

19 вересня 1957 р. 

Донецька область, м. Харцизьк, вул. Суворова, 41, кв. 1 

41. 

Кононов В'ячеслав Миколайович 

22 серпня 1977 р. 

м. Донецьк, вул. Бахрушина, 21, кв. 16 

вдова
Кононова Наталя Юріївна (інвалід з дитинства, не працює) 

4 листопада 1980 р. 

м. Донецьк, вул. Денисенка, 6, кв. 2
фактично проживає: м. Донецьк, вул. Бахрушина, 21, кв. 16 

42. 

Курський Костянтин Леонідович 

2 січня 1966 р. 

Донецька область, м. Горлівка, вул. Піонерська, 5, кв. 7 

вдова
Курська Світлана Іванівна (не працює) 

5 вересня 1964 р. 

Донецька область, м. Горлівка, вул. Піонерська, 5, кв. 7 

43. 

Ліщенко Володимир Михайлович 

4 січня 1968 р. 

Донецька область, м. Макіївка, вул. Прокатна, 2б
фактично проживав: Донецька область, м. Макіївка, мікрорайон Зелений, 3, кв. 80 

батько
Ліщенко Михайло Михайлович (пенсіонер, ветеран праці, не працює) 

10 травня 1938 р. 

Вінницька область, Жмеринський район, с. Олексіївка, вул. Шевченка, 5 

мати
Ліщенко Тетяна Семенівна (пенсіонерка, не працює) 

20 жовтня 1936 р. 

- " - 

44. 

Любивець Сергій Володимирович 

7 березня 1961 р. 

м. Донецьк, вул. Благовіщенська, 75, кв. 2
фактично проживав: м. Донецьк, вул. Артема, 210а, кв. 104 

вдова
Попова Ганна Олександрівна (не працює) 

11 квітня 1957 р. 

м. Донецьк, вул. Артема, 210а, кв. 104 

батько
Любивець Володимир Логвінович (пенсіонер, не працює) 

14 лютого 1937 р. 

м. Донецьк, вул. Благовіщенська, 75, кв. 2 

45. 

Любкін Сергій Іванович 

24 січня 1964 р. 

м. Донецьк, вул. П. Колодіна, 17, кв. 12 

мати
Любліна Валентина Василівна (пенсіонерка, не працює) 

18 грудня 1944 р. 

Російська Федерація, Курська область, Хомутівський район, с. Ольхівка 

46. 

Макаров Володимир Олексійович 

16 липня 1978 р. 

Донецька область, м. Дружківка, вул. Воровського, 51 

вдова
Макарова Ганна Валеріївна (доглядає за дітьми, які не досягли восьмирічного віку, не працює) 

12 серпня 1981 р. 

Донецька область, м. Дружківка, вул. Воровського, 51 

батько
Макаров Олексій Миколайович (не працює) 

28 березня 1962 р. 

Донецька область, м. Димитров, мікрорайон Молодіжний, 29, кв. 90 

мати
Макарова Надія Василівна (не працює) 

29 листопада 1957 р. 

Донецька область, м. Димитров, мікрорайон Молодіжний, 29, кв. 90 

47. 

Максимов Максим Юрійович 

29 травня 1985 р. 

Донецька область, м. Добропілля, вул. Первомайська, 61, кв. 54 

мати
Максимова Людмила Олександрівна (пенсіонерка, не працює) 

27 січня 1954 р. 

Донецька область, м. Добропілля, вул. Первомайська, 61, кв. 54 

48. 

Маляр Антон Вікторович 

19 квітня 1986 р. 

Донецька область, м. Димитров, вул. Котовського, 49 

батько
Маляр Віктор Петрович (не працює, інвалід 3 групи внаслідок загального захворювання) 

25 липня 1959 р. 

Донецька область, м. Димитров, вул. Котовського, 49 

мати
Маляр Галина Іванівна (не працює) 

1 вересня 1959 р. 

Донецька область, м. Димитров, вул. Котовського, 49 

49. 

Маншилін Євген Володимирович 

30 березня 1965 р. 

Донецька область, м. Авдіївка, квартал Ювілейний, 2, кв. 56 

вдова
Маншиліна Тетяна Волондилинівна (не працює) 

19 січня 1963 р. 

Донецька область, м. Авдіївка, квартал Ювілейний, 2, кв. 56 

мати
Маншиліна Тамара Володимирівна (не працює, пенсіонерка) 

15 лютого 1939 р. 

Донецька область, м. Авдіївка, квартал Ювілейний, 8, кв. 13 

50. 

Махота Юрій Володимирович 

11 серпня 1979 р. 

м. Донецьк, вул. Уткіна, 26а 

вдова
Махота Ганна Володимирівна (не працює, перебуває на обліку в центрі зайнятості, доглядає за дитиною, яка не досягла восьмирічного віку) 

25 червня 1983 р. 

м. Донецьк, вул. Уткіна, 26а 

мати
Васнєцова Ірина Анатоліївна (не працює) 

4 вересня 1960 р. 

Донецька область, м. Селидове, вул. Щорса, 4, кв. 2 

51. 

Мироненко Сергій Віталійович 

20 листопада 1969 р. 

м. Донецьк, вул. Стаханова, 12, кв. 28 

мати
Мироненко Валентина Вікторівна (пенсіонерка, не працює) 

29 липня 1951 р. 

м. Донецьк, вул. Стаханова, 12, кв. 28 

52. 

Мішин Юрій Борисович 

10 серпня 1963 р. 

Донецька область, м. Добропілля, просп. Пролетарський, 9 

мати
Мішина Ірина Григорівна, (пенсіонерка, не працює) 

16 вересня 1938 р. 

Донецька область, Добропільський район, с-ще Новодонецьке, вул. Московська, 2, кв. 7 

53. 

Москальов Сергій Сергійович 

20 жовтня 1978 р. 

м. Донецьк, вул. Туполєва, 31, кв. 12 

вдова
Москальова Тетяна Ігорівна (студентка Донецької філії Київського національного університету культури та мистецтва, не працює) 

30 листопада 1982 р. 

м. Донецьк, вул. Туполєва, 30, кв. 92
фактично проживає: м. Донецьк, вул. Туполєва, 31, кв. 12 

54. 

Набіулін Сергій Нургалемович 

19 березня 1964 р. 

Донецька область, м. Макіївка, вул. Тухачевського, 17, кв. 36
фактично проживав: м. Донецьк, вул. Щетиніна, 16, кв. 85 

мати
Набіуліна Лідія Єгорівна (пенсіонерка, не працює) 

6 серпня 1939 р. 

Донецька область, м. Макіївка, вул. Тухачевського, 17, кв. 36 

55. 

Оксентій Сергій Дмитрович 

22 жовтня 1967 р. 

м. Донецьк, вул. Сакко і Ванцетті, 56 

вдова
Оксентій Наталія Миколаївна (не працює) 

16 грудня 1967 р. 

м. Донецьк, вул. Сакко і Ванцетті, 56 

батько
Оксентій Дмитро Кирилович (пенсіонер, не працює) 

1 лютого 1934 р. 

м. Донецьк, вул. Чапаєва, 3, кв. 43 

мати
Оксентій Валентина Василівна (пенсіонерка, не працює) 

8 грудня 1935 р. 

м. Донецьк, вул. Благовіщенська, 75, кв. 1 

56. 

Павленко Ігор Вікторович 

27 листопада 1970 р. 

м. Донецьк, вул. Прудова, 3, кв. 31 

батько
Павленко Віктор Кирилович (пенсіонер, не працює) 

22 березня 1947 р. 

м. Донецьк. вул. Бірюзова, 57, кв. 103 

57. 

Петрушин Денис Анатолійович 

12 травня 1983 р. 

м. Донецьк, вул. Вороніхіна, 123
фактично проживав: м. Донецьк, вул. Мясковського, 13 

вдова
Петрушина Ірина Анатоліївна (доглядає за дитиною, яка не досягла восьмирічного віку, навчається в професійно-технічному училищі сфери послуг м. Донецька, не працює) 

24 грудня 1985 р. 

м. Донецьк, вул. Мясковського, 13 

батько
Петрушин Анатолій Степанович (пенсіонер, не працює) 

12 листопада 1958 р. 

м. Донецьк, вул. Вороніхіна, 121 

мати
Петрушина Наталія Володимирівна (не працює) 

5 липня 1962 р. 

- " - 

58. 

Попов Юрій Васильович 

6 січня 1973 р. 

Донецька область, м. Добропілля, вул. Щорса, 43 

вдова
Попова Олена Станіславівна (не працює) 

13 вересня 1974 р. 

Донецька область, м. Добропілля, вул. Щорса, 43 

59. 

Поярков Григорій Вікторович 

8 листопада 1976 р. 

м. Донецьк, вул. Зугреська, 8, кв. 2 

вдова
Пояркова Тетяна Степанівна (не працює, перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) 

28 березня 1983 р. 

м. Донецьк, вул. Ударна, 27
фактично проживає: м. Донецьк, вул. Зугреська, 8, кв. 2 

батько
Поярков Віктор Григорович (пенсіонер, не працює) 

10 листопада 1943 р. 

м. Донецьк, вул. Зугреська, 8, кв. 2 

мати
Пояркова Катерина Василівна (пенсіонерка, не працює) 

24 липня 1951 р. 

м. Донецьк, вул. Зугреська, 8, кв. 2 

60. 

Проценко Володимир Вікторович 

28 січня 1970 р. 

м. Донецьк, вул. Єнісейська, 30, кв. 1 

мати
Проценко Валентина Олексіївна (пенсіонерка, не працює) 

5 липня 1948 р. 

м. Донецьк, вул. Малова, 21 

61. 

Пухно Роман Володимирович 

28 вересня 1978 р. 

м. Донецьк, вул. Шахтарської слави, 12, кв. 32 фактично проживав: м. Донецьк, вул. Новочеркаська, 116 

мати
Пухно Валентина Володимирівна (не працює) 

22 березня 1957 р. 

м. Донецьк, вул. Шахтарської слави, 12, кв. 32 

62. 

Рассипних Сергій Дмитрович 

19 травня 1969 р. 

м. Донецьк, просп. 25-річчя РККА, 14, кв. 1 

батько
Рассипних Дмитро Керсанович (пенсіонер, не працює) 

7 січня 1942 р. 

м. Донецьк, просп. 25-річчя РККА, 14, кв. 1 

мати
Рассипних Марія Олександрівна (пенсіонерка, не працює) 

12 вересня 1946 р. 

- " - 

63. 

Рева Володимир Вікторович 

13 січня 1971 р. 

м. Донецьк, вул. Архітекторів, 15, кв. 17 

мати
Деренок Світлана Юріївна (пенсіонерка, не працює) 

16 липня 1949 р. 

Донецька область, м. Новогродівка, вул. Піонерська, 16, кв. 7 

64. 

Роговиць Володимир Ілліч 

24 січня 1979 р. 

Донецька область, м. Селидове, вул. Маяковського, 37, кв. 19 

батько
Роговець Ілля Федорович (пенсіонер, не працює) 

10 травня 1950 р. 

Донецька область, м. Селидове, вул. Красноармійська, 152 

65. 

Рожков Володимир Володимирович 

22 квітня 1976 р. 

Донецька область, м. Макіївка, вул. Гагаріна, 53 

вдова
Пальчевська Тетяна Володимирівна (не працює) 

11 березня 1978 р. 

Донецька область, м. Макіївка, вул. Гагаріна, 53 

батько
Рожков Володимир Борисович (не працює) 

11 березня 1951 р. 

- " - 

66. 

Рудіков Олександр Анатолійович 

1 січня 1966 р. 

м. Донецьк, вул. Туполєва, 11, кв. 123 

мати
Рудікова Аміна Калімулловна (пенсіонерка, не працює) 

20 квітня 1938 р. 

Автономна Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Червоне, вул. Степна, 30 

67. 

Рижов Ігор Анатолійович 

19 лютого 1971 р. 

м. Донецьк, вул. Літке, 38б, кв. 26 

вітчим
(виховував) Кочергін Анатолій Павлович (пенсіонер, не працює) 

11 квітня 1938 р. 

м. Донецьк, вул. Симонова, 16 

68. 

Савченко Ігор Олександрович 

28 вересня 1968 р. 

Донецька область, м. Макіївка, вул. Дальнєвосточна, 4, кв. 3
фактично проживав: м. Донецьк, вул. Вільнюська, 12, кв. 52 

вдова
Савченко Наталія Дмитрівна (інвалід 2 групи внаслідок загального захворювання, не працює) 

29 грудня 1973 р. 

м. Донецьк, вул. Вільнюська, 12, кв. 52 

мати
Савченко Ніна Панасівна (пенсіонерка, не працює) 

30 вересня 1939 р. 

- " - 

69. 

Семіонкін Сергій Юрійович 

2 серпня 1963 р. 

м. Донецьк, просп. Красногвардійський, 40, кв. 50 

вдова
Семіонкіна Інна Борисівна (не працює) 

10 січня 1964 р. 

м. Донецьк, просп. Красногвардійський, 40, кв. 50 

70. 

Сіваєв Олександр Михайлович 

7 квітня 1958 р. 

м. Донецьк, вул. Треньова, 3в, кв. 80 

вдова
Сіваєва Ганна Іванівна (не працює) 

6 листопада 1953 р. 

м. Донецьк, вул. Треньова, 3в, кв. 80 

71. 

Синельников Василь Васильович 

6 березня 1963 р. 

Донецька область, м. Макіївка, вул. Ревякіна, 4 

вдова
Синельникова Наталія Миколаївна (не працює) 

2 березня 1966 р. 

Донецька область, м. Макіївка, вул. Ревякіна, 4 

72. 

Синюков Сергій Володимирович 

9 травня 1967 р. 

м. Донецьк, пров. Воєнноморський, 2
фактично проживав: м. Донецьк, вул. Культурна, 8, кв. 1 

мати
Синюкова Галина Семенівна (пенсіонерка, не працює) 

12 квітня 1935 р. 

Черкаська область, м. Сміла, вул. І. Франка, 12, кв. 1 

73. 

Софійченко Євген Леонідович 

25 червня 1973 р. 

Донецька область, м. Авдіївка, вул. Будівельників, 7, кв. 44 

вдова
Софійченко Олена Юріївна (перебуває у відпустці по догляду за дитиною, не працює) 

4 листопада 1976 р. 

Донецька область, м. Авдіївка, вул. Будівельників, 7, кв. 44 

батько
Софійченко Леонід Борисович (пенсіонер, не працює) 

2 травня 1951 р. 

Донецька область, Ясинуватський район, с-ще Сєверне, вул. Леніна, 9 

мати
Софійченко Антоніна Миколаївна (пенсіонерка, не працює) 

1 серпня 1951 р. 

- " - 

74. 

Старіков Дмитро Геннадійович 

30 квітня 1979 р. 

м. Донецьк, вул. Кутузова, 9, кв. 58 

батько
Старіков Геннадій Григорович (пенсіонер, не працює) 

7 квітня 1946 р. 

м. Донецьк, вул. Кутузова, 9, кв. 58 

мати
Старікова Людмила Михайлівна (пенсіонерка, не працює) 

26 жовтня 1949 р. 

м. Донецьк, вул. Кутузова, 9, кв. 58 

75. 

Тураєв Микола Віталійович 

19 грудня 1967 р. 

Донецька область, м. Макіївка, вул. Удмуртська, 38, кв. 6 

мати
Тураєва Ніна Михайлівна (пенсіонерка, не працює) 

4 липня 1941 р. 

Донецька область, м. Макіївка, вул. Удмуртська, 38, кв. 6 

76. 

Тюрін Ігор Анатолійович 

25 квітня 1966 р. 

Донецька область, м. Макіївка, вул. Хрунічева, 4, кв. 2 

вдова
Тюріна Тетяна Анатоліївна (доглядає за дитиною, яка не досягла восьмирічного віку, не працює) 

5 жовтня 1972 р. 

Донецька область, м. Макіївка, вул. Хрунічева, 4, кв. 2 

77. 

Фабаровський Володимир Іванович 

12 вересня 1966 р. 

Донецька область, м. Макіївка, пров. Залізничний, 1, кв. 2 

батько
Фабаровський Іван Кузьмич (пенсіонер, ветеран праці, не працює) 

22 травня 1942 р. 

Донецька область м. Макіївка, вул. Вознесенського, 12, кв. 6 

мати
Фабаровська Раїса Тихонівна (пенсіонерка, не працює) 

13 квітня 1944 р. 

- " - 

78. 

Хиленко Сергій Євгенович 

4 березня 1984 р. 

Донецька область, м. Добропілля, мікрорайон Сонячний, 8, кв. 8 

батько
Хиленко Євгеній Миколайович (пенсіонер, інвалід 2 групи (учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС), не працює) 

24 липня. 1954 р. 

Донецька область, м. Добропілля, мікрорайон Сонячний, 8, кв. 8 

79. 

Чернецький Сергій Олександрович 

16 березня 1971 р. 

м. Донецьк, просп. Партизанський, 66, кв. 40 

мати
Чернецька Любов Дмитрівна (пенсіонерка, не працює) 

10 січня 1949 р. 

м. Донецьк, вул. Звягільського, 55, кв. 77 

80. 

Чурілов Вадим Борисович 

10 серпня 1970 р. 

Донецька область, м. Макіївка, вул. Авдіївська, 42 

батько
Чурилов Борис Михайлович (пенсіонер, не працює) 

20 червня 1951 р. 

Донецька область, м. Макіївка, вул. Бестужева, 3, кв. 14 

мати
Чурилова Інна Григорівна (пенсіонерка, не працює) 

24 червня 1934 р. 

- " - 

81. 

Шевченко Геннадій Володимирович 

13 липня 1983 р. 

Донецька область, м. Добропілля, вул. Молодіжна, 11, кв. 28 (гуртожиток N 7) 

Янцена Таїсія Леонідівна (проживала однією сім'єю із загиблим без шлюбу, доглядає за дитиною, яка не досягла восьмирічного віку, не працює) 

14 січня 1985 р. 

Донецька область, м. Добропілля, просп. Шевченка, 7, кв. 59
фактично проживає: Донецька область, м. Добропілля, вул. Молодіжна, 11, кв. 28 (гуртожиток N 7) 

мати
Шевченко Ганна Федорівна (пенсіонерка, не працює) 

9 листопада 1950 р. 

Луганська область, Біловодський район, с. Парневе, вул. Центральна, 13, кв. 3 

82. 

Шемберко Петро Анатолійович 

1 травня 1976 р. 

м. Донецьк, вул. Криленка, 23 

вдова
Шемберко Оксана Миколаївна (не працює, доглядає за дитиною, яка не досягла восьмирічного віку) 

25 квітня 1972 р. 

м. Донецьк, вул. Петровського, 103, кв. 12
фактично проживає: м. Донецьк, вул. Криленка, 23 

батько
Шемберко Анатолій Іванович (пенсіонер, інвалід 3 групи внаслідок трудового каліцтва, не працює) 

12 грудня 1952 р. 

м. Донецьк, вул. Ковтюха, 57 

мати
Шемберко Віра Дмитрівна (не працює) 

14 грудня 1956 р. 

- " - 

83. 

Шкребка Денис Олександрович 

1 квітня 1977 р. 

м. Донецьк, вул. Щукіна, 14, кв. 2 

батько
Шкребка Олександр Григорович (пенсіонер, не працює) 

29 липня 1950 р. 

м. Донецьк, вул. Щукіна, 14, кв. 2 

84. 

Шпак Василій Васильович 

21 вересня 1984 р. 

м. Донецьк, вул. 23 Партз'їзду, 8 фактично проживав: м. Донецьк, вул. Акопяна, 10, кв. 2 

вдова
Шпак Євгенія Валеріївна (доглядає за дитиною, яка не досягла восьмирічного віку, не працює) 

30 січня 1982 р. 

м. Донецьк, вул. Акопяна, 10, кв. 2 

85. 

Шулім В'ячеслав Михайлович 

17 березня 1975 р. 

м. Донецьк, вул. Челюскінців, 267/269, кв. 146 

мати
Фоменко Людмила Анатоліївна (пенсіонерка, інвалід 3 групи внаслідок загального захворювання, не працює) 

25 грудня 1951 р. 

м. Донецьк, вул. Челюскінців, 267/269, кв. 146 

86. 

Яндович Віталій Олександрович 

17 лютого 1976 р. 

м. Донецьк, просп. Київський, 5а, кв. 119 

батько
Яндович Олександр Назарович (пенсіонер, не працює) 

2 вересня 1942 р. 

м. Донецьк, просп. Київський, 5а, кв. 119 

87. 

Волчиневський Григорій Миколайович 

27 червня 1976 р. 

Донецька область, м. Макіївка, вул. Донбаська, 27 

вдова
Волчиневська Марина Олександрівна (не працює) 

17 серпня 1978 р. 

Донецька область, м. Макіївка, вул. Донбаська, 27 

батько
Волчиневський Микола Григорович (пенсіонер, не працює) 

10 лютого 1947 р. 

- " - 

мати
Волчиневська Олександра Дмитрівна (пенсіонерка, не працює) 

30 жовтня 1947 р. 

- " - 

88. 

Нагорний Юрій Олександрович 

5 квітня 1975 р. 

Донецька область м. Горлівка, вул. Міліровська, 17, кв. 26 

вдова
Нагорна Тетяна Сергіївна (не працює) 

6 січня 1979 р. 

Донецька область, м. Горлівка, вул. Дубиніна, 6, кв. 26
фактично проживає: Донецька область, м. Горлівка, вул. Міліровська, 17, кв. 26 

батько
Нагорний Олександр Михайлович (пенсіонер, не працює) 

27 грудня 1946 р. 

Донецька область, м. Горлівка, вул. Треугольна, 45 

мати
Нагорна Тетяна Денисівна (пенсіонерка, не працює) 

15 липня 1952 р. 

Донецька область, м. Горлівка, вул. Чернишова, 50, кв. 5 

89. 

Соколов Олександр Павлович 

14 травня 1981 р. 

Донецька область, м. Єнакієве, вул. А. Навої, 44, кв. 3 

батько
Соколов Павло Петрович (пенсіонер, не працює) 

31 серпня 1957 р. 

Донецька область, м. Єнакієве, вул. А. Навої, 44, кв. 3 

90. 

Зубков Володимир Володимирович 

31 березня 1974 р. 

Донецька область, м. Єнакієве, буд. Готвальда, 2, кв. 9 

мати
Зубкова Олена Максимівна (пенсіонерка, не працює) 

28 червня 1937 р. 

Донецька область. м. Єнакієве, вул. Синчукова, 22, кв. 2 

 

СПИСОК
членів сімей шахтарів та гірничорятувальників, що загинули внаслідок аварії, яка сталася на орендному підприємстві "Шахта імені О. Ф. Засядька", які потребують санаторно-курортного оздоровлення за путівками для матері та дитини

  

Прізвище, ім'я та по батькові загиблого 

Дата народження загиблого 

Місце проживання загиблого 

Прізвище, ім'я та по батькові вдови загиблого 

Місце проживання вдови загиблого 

Прізвище, ім'я та по батькові дітей загиблого, дата народження 

1. 

Анісімов Дмитро Вікторович 

5 квітня 1976 р. 

Донецька область, м. Добропілля, мікрорайон Молодіжний, 25, кв. 58 

Анісімова Наталя Миколаївна 

Донецька область, м. Добропілля, мікрорайон Молодіжний, 25, кв. 58 

Анісімов Антон Дмитрович, 1 січня 1998 р.
Анісімов Ілля Дмитрович, 24 червня 2004 р. 

2. 

Бєлєвітнєв Михайло Олександрович 

27 жовтня 1975 р. 

м. Донецьк, вул. Кутузова, 9, кв. 55 

Бєлєвітнєва Алла Георгіївна 

м. Донецьк, бульв. Шевченка, 79, кв. 59 

Бєлєвітнєв Дмитро Михайлович, 26 листопада 2002 р. 

3. 

Бюрне Вадим Ігорович 

29 березня 1971 р. 

Донецька область., м. Макіївка, вул. Солідарності, 8, кв. 12 

Бюрне Олена Анатоліївна 

Донецька область, м. Макіївка, вул. Солідарності, 8, кв. 12 

Бюрне Анастасія Вадимівна, 4 травня 1994 р. 

4. 

Звонов Дмитро Михайлович 

26 червня 1981 р. 

Донецька область, м. Макіївка, вул. Рєпіна, 10, кв. 1 

Звонова Ірина Олександрівна 

Донецька область, м. Макіївка, вул. Рєпіна, 10, кв. 1 

Звонов Данило Дмитрович, 26 січня 2006 р. 

5. 

Каруна Олександр Анатолійович 

23 квітня 1967 р. 

м. Донецьк, вул. Горійського, 6 

Каруна Ірина Василівна 

м. Донецьк, вул. Аврори, 43 

Каруна Марина Олександрівна, 6 липня 1990 р.
Каруна Святослав Олександрович, 14 жовтня 1996 р.
Каруна Алевтина Олександрівна, 28 грудня 2003 р. 

6. 

Кириченко Павло Васильович 

24 жовтня 1976 р. 

Донецька область, Красноармійський район, смт Гродівка, вул. Свердлова, 4 

Кириченко Алевтина Володимирівна 

Донецька область, Красноармійський район, смт Гродівка, вул. Свердлова, 4 

Кириченко Тетяна Павлівна, 5 травня 2000 р. 

7. 

Комаров Сергій Анатолійович  

13 серпня 1974 р. 

м. Донецьк, вул. Кримська, 5 

Комарова Людмила Вікторівна 

м. Донецьк, вул. Кримська, 5 

Комаров Іван Сергійович, 14 березня 1997 р.
Комаров Віктор Сергійович, 5 травня 2003 р. 

8. 

Павленко Ігор Вікторович 

27 листопада 1970 р. 

м. Донецьк, вул. Прудова, 3, кв. 31 

Павленко Віта Василівна 

м. Донецьк, вул. Кірова, 455, кв. 55 

Павленко Олександр Ігорович, 4 червня 1997 р. 

9. 

Тюрін Ігор Анатолійович 

25 квітня 1966 р. 

Донецька область, м. Макіївка, вул. Хрунічева, 4, кв. 2 

Тюріна Тетяна Анатоліївна 

Донецька область, м. Макіївка, вул. Хрунічева, 4, кв. 2 

Тюрін Андрій Ігорович, 1 вересня 1998 р.
Тюріна Оксана Ігорівна, 26 березня 2003 р.
Тюрін Олександр Ігорович, 26 червня 1984 р. (син загиблого від першого шлюбу) 

 

СПИСОК
членів сімей шахтарів та гірничорятувальників, що загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві "Шахта імені О. Ф. Засядька", які мають право на вступ на пільгових умовах до державних та комунальних вищих навчальних закладів за державним замовленням

Прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання 

Дата народження 

Де навчається станом на грудень 2007 р. 

Побажання щодо здобуття освіти, продовження навчання 

Рік вступу (орієнтовно) 

1. 

Акусок Марина Сергіївна (дочка) м. Донецьк, вул. П. Лумумби, 39, кв. 6 

31 грудня 1988 р. 

3 курс Донецького державного аграрного технікуму (навчається за державним замовленням) 

вступ до Донецького національного університету економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського на пільгових умовах за державним замовленням 

з 2008 

2. 

Акусок Сергій Сергійович (син) м. Донецьк, вул. П. Лумумби, 39, кв. 6 

5 жовтня 1983 р. 

  

вступ на заочне відділення Донецького юридичного інституту Луганського державного університету внутрішніх справ на пільгових умовах за державним замовленням 

з 2008 

3. 

Анісімов Антон Дмитрович (син) Донецька область, м. Добропілля, мікрорайон Молодіжний, 25, кв. 58 

1 січня 1998 р. 

4 клас загальноосвітньої школи N 19 м. Добропілля 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2017 

4. 

Анісімов Ілля Дмитрович (син) Донецька область, м. Добропілля, мікрорайон Молодіжний, 25, кв. 58 

24 червня 2004 р. 

  

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2023 

5. 

Антоненко Георгій Костянтинович (син) Донецька область, м. Макіївка, вул. Давиденка, 196, кв. 9 

28 січня 1991 р. 

2 курс денного відділення Донецького технікуму промисловості і автоматики (навчається за умовами контракту) 

вирішення питання про безоплатне навчання в технікумі та вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2008 

6. 

Антоненко Дар'я Костянтинівна (дочка) Донецька область, м. Макіївка, вул. Давиденка, 196, кв. 9 

20 червня 1992 р. 

10 клас загальноосвітньої школи N 58 м. Макіївки 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2010 

7. 

Арбузов Олександр Вікторович (син) Донецька область, м. Горлівка, вул. О. Матросова, 103, кв. 42 

6 червня 1989 р. 

4 курс денного відділення Горлівського автодорожнього технікуму 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням 

з 2008 

8. 

Арбузов Сергій Вікторович (син) Донецька область, м. Горлівка, вул. О. Матросова, 103, кв. 42 

26 листопада 1985 р. 

4 курс заочного відділення Донбаської державної машинобудівної академії м. Краматорська 

оплата навчання у Державній воєнізованій гірничо-рятувальній службі 

з 2008 

9. 

Белевітнєв Дмитро Михайлович (син) м. Донецьк, вул. Кутузова, 9, кв. 55 

26 грудня 2002 р. 

  

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2020 

10. 

Бикова Марія Сергіївна (сестра) м. Донецьк, вул. Ленінобадська, 30 

7 квітня 1992 р. 

2 курс Донецького гірничого технікуму 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2008 

11. 

Бичок Валентина Володимирівна (дочка від першого шлюбу) Донецька область, м. Макіївка, вул. Черепанових, 165, кв. 7 

19 червня 1992 р. 

10 клас загальноосвітньої школи N 58 м. Макіївки 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2008 

12. 

Бичок Денис Володимирович (син) Донецька область, м. Макіївка, пров. Полтавський, 18, кв. 56 

21 жовтня 2006 р. 

  

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2024 

13. 

Бичок Євгеній Володимирович (син від першого шлюбу) Донецька область, м. Макіївка, вул. Черепанових, 165, кв. 7 

21 грудня 1995 р. 

6 клас загальноосвітньої школи N 58 м. Макіївки 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2013 

14. 

Бичок Олена Василівна (вдова) Донецька область, м. Макіївка, пров. Полтавський, 18, кв. 56 

25 серпня 1974 р. 

  

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2008 

15. 

Бичок Олена Іванівна (колишня дружина) Донецька область, м. Макіївка, вул. Черепанових, 165, кв. 7 

25 грудня 1973 р. 

  

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2008 

16. 

Білоусова Ірина Ігорівна (вдова) м. Донецьк, вул. Літке, 17, кв. 2 

6 вересня 1978 р. 

  

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2008 

17. 

Білоусов Олексій Анатолійович (син) м. Донецьк, вул. Літке, 17, кв. 2 

16 лютого 2000 р. 

2 клас багатопрофільної гімназії N 150 м. Донецька 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2019 

18. 

Бовдиш Максим Сергійович (син) Донецька область, м. Макіївка, вул. Бабаріна, 42, кв. 32 

3 червня 1993 р. 

9 клас загальноосвітньої школи N 22 м. Макіївки 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2008 

19. 

Бондаренко Олена Іванівна (проживала однією сім'єю з загиблим, без шлюбу) Донецька область, м. Селидове, вул. Маяковського, 37, кв. 19 

14 грудня 1982 р. 

4 курс заочного відділення Донецького національного університету економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського (навчається за умовами контракту) 

вирішення питання про навчання за державним замовленням за зверненням 

з 2008 

20. 

Бондарчук Єлизавета Петрівна (дочка) м. Донецьк, вул. Петровського, 127, кв. 36 

16 березня 2006 р. 

  

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2026 

21. 

Бондарчук Наталія Олександрівна (вдова) м. Донецьк, 117, вул. Петровського, 127, кв. 36 

21 лютого 1978 р. 

  

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2008 

22. 

Браток Дмитро Степанович (брат) Донецька область, м. Красноармійськ, вул. Сонячна, 23, кв. 32 

19 серпня 1990 р. 

2 курс Красноармійського професійно-будівельного ліцею N 38 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2008 

23. 

Браток Роман Степанович (брат) Донецька область, м. Красноармійськ, вул. Київська, 81 

28 жовтня 1982 р. 

  

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2008 

24. 

Бриков Артем Геннадійович (син) м. Донецьк, вул. Сочинська, 12 

4 липня 2001 р. 

1 клас загальноосвітньої школи N 37 м. Макіївки 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2020 

25. 

Брикова Неля Олександрівна (вдова) м. Донецьк, вул. Сочинська, 12 

29 березня 1979 р. 

  

вступ до аспірантури на пільгових умовах 

з 2008 

26. 

Буба Дарина Владиславівна (дочка) Донецька область, м. Макіївка, вул. Героїв Сталінграда, 1, кв. 46 

7 квітня 2007 р. 

  

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2026 

27. 

Буба Катерина Владиславівна (дочка) Донецька область, м. Макіївка, вул. Героїв Сталінграда, 1, кв. 46 

16 березня 1997 р. 

5 клас загальноосвітньої школи N 8 м. Макіївки 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2015 

28. 

Бюрне Анастасія Вадимівна (дочка) Донецька область, м. Макіївка, вул. Солідарності, 8, кв. 12 

4 травня 1994 р. 

7 клас загальноосвітньої школи N 58 м. Макіївки 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2013 

29. 

Бюрне Олена Анатоліївна (вдова) Донецька область, м. Макіївка, вул. Солідарності, 8, кв. 12 

9 грудня 1971 р. 

  

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2008 

30. 

Василенко Костянтин Іванович (син від першого шлюбу) м. Донецьк, вул. Цусимська, 61. кв. 42 

4 лютого 1993 р. 

9 клас загальноосвітньої школи N 35 м. Донецька 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2011 

31. 

Василенко Павло Іванович (син) м. Донецьк, просп. Ленінський, 120, кв. 35 

23 травня 2005 р. 

  

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2021 

32. 

Вовна Аркадій Олексійович (син) м. Донецьк, вул. Політбійців, 14, кв. 5 

24 березня 1999 р. 

3 клас загальноосвітньої школи I - III ступеня N 57 м. Донецька 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2017 

33. 

Вовна Владислав Олексійович (син) м. Донецьк, вул. Політбійців, 14, кв. 5 

14 березня 1995 р. 

7 клас загальноосвітньої школи I - III ступеня N 57 м. Донецька 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2013 

34. 

Волобуєв Олексій Володимирович (син) Донецька область, м. Макіївка, вул. Авдієвська, 101 

21 вересня 1990 р. 

3 курс Донецького політехнічного технікуму 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням 

з 2008 

35. 

Волобуєва Надія Володимирівна (дочка) Донецька область, м. Макіївка, вул. Авдієвська, 101 

29 березня 1988 р. 

4 курс заочного відділення Донецького державного технікуму технологій та дизайну 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням 

з 2008 

36. 

Волчиневська Софія Григорівна (дочка) Донецька область, м. Макіївка, вул. Донбаська, 27 

18 лютого 2002 р. 

  

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2020 

37. 

Волчиневський Микита Григорович (син) Донецька область, м. Макіївка, вул. Донбаська, 27 

13 лютого 1998 р. 

3 клас загальноосвітньої школи N 2 м. Макіївки 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2016 

38. 

Гаврилов Дмитро Ігорович (син) м. Донецьк, вул. Семашко, 34, кв. 31 

9 червня 1988 р. 

3 курс заочного відділення Донецького інституту підприємництва 

подальше навчання за рахунок коштів орендного підприємства "Шахта імені О. Ф. Засядька" 

з 2008 

39. 

Гаврилова Юлія Ігорівна (дочка) м. Донецьк, вул. Семашко, 34, кв. 31 

23 грудня 1994 р. 

7 клас Донецького навчально-виховного комплексу поглибленого навчання іноземних мов N 78 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2012 

40. 

Гапченко Анатолій Сергійович (брат) м. Донецьк, вул. О. Ульянова, 13 

25 травня 1988 р. 

3 курс Донецького індустріально-педагогічного технікуму (навчається за умовами контракту) 

вирішення питання про навчання за державним замовленням за зверненням 

з 2008 

41. 

Годуєв Артем Олегович (син) м. Донецьк, вул. Бірюзова, 12, кв. 6 

27 вересня 1993 р. 

8 клас загальноосвітньої школи N 98 м. Донецька 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2011 

 42. 

Годуєва Єлизавета Олегівна (дочка) м. Донецьк, вул. Бірюзова, 12, кв. 6 

2 травня 2007 р. 

  

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2024 

43. 

Гончаров Євген В'ячеславович (син від першого шлюбу вдови за умови усиновлення загиблим) м. Донецьк, вул. Кірова, 353 

5 січня 1994 р. 

7 клас загальноосвітньої школи N 94 м. Донецька 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2012 

44. 

Горбачова Аліна Олексіївна (дочка від першого шлюбу) Донецька область, м. Макіївка, вул. Тухачевського, 23, кв. 29 

5 грудня 1999 р. 

2 клас загальноосвітньої школи N 58 м. Донецька 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2017 

45. 

Губар Кирило Володимирович (син) Донецька область, м. Добропілля, мікрорайон Сонячний, 18, кв. 88 

26 червня 2003 р. 

  

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2021 

46. 

Губар Олена Володимирівна (дочка) Донецька область, м. Добропілля, мікрорайон Сонячний, 18, кв. 88 

28 липня 2002 р. 

  

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2020 

47. 

Гура Іван Вадимович (син) Донецька область, м. Макіївка, вул. Дальнєвосточна, 78, кв. 1 

16 лютого 1992 р. 

1 курс денного відділення Донецького технікуму технологій та дизайну 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2008 

48. 

Єрохова Інна Григорівна (вдова) м. Донецьк, вул. Роздольна, 12а, кв. 21 

17 грудня 1973 р. 

  

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2008 

49. 

Єрьоменко Олена Сергіївна (дочка) м. Донецьк, вул. Тевосяна, 3, кв. 4 

8 травня 1998 р. 

4 клас загальноосвітньої школи N 114 м. Донецька 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2016 

50. 

Єрьоменко Павло Сергійович (син) м. Донецьк, вул. Тевосяна, 3, кв. 4 

6 грудня 1999 р. 

3 клас загальноосвітньої школи N 114 м. Донецька 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2017 

51. 

Звонов Данило Дмитрович (син) Донецька область, м. Макіївка, вул. Рєпіна, 10, кв. 1 

26 січня 2006 р. 

  

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2024 

52. 

Звонова Юлія Михайлівна (сестра) м. Донецьк, просп. Партизанський, 37, кв. 67 

30 липня 1987 р. 

  

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2008 

53. 

Зубков Максим Володимирович (син) Донецька область, м. Єнакієве, вул. Готвальда, 2, кв. 9 

23 грудня 1995 р. 

6 клас загальноосвітньої школи N 10 м. Єнакієвого 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2013 

54. 

Зубкова Наталя Дмитрівна (вдова) Донецька область, м. Єнакієве, вул. Готвальда, 2, кв. 9 

15 травня 1976 р. 

  

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2008 

55. 

Зюзгіна Альбіна Ігорівна (дочка) м. Донецьк, вул. Буслаєва, 33, кв. 19 

23 грудня 2006 р. 

  

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2024 

56. 

Зюзгіна Олеся Петрівна (вдова) м. Донецьк, вул. Буслаєва, 33, кв. 19 

28 вересня 1983 р. 

  

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2008 

57. 

Іщенко Іван Романович (син) м. Донецьк, вул. Чапаєва, 16, (гуртожиток) 

25 травня 2003 р. 

  

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2021 

58. 

Карнюшкіна Людмила Сергіївна (дочка від першого шлюбу вдови) м. Донецьк, вул. Прожекторна, 12, кв. 72 

29 серпня 1991 р. 

11 клас загальноосвітньої школи N 126 м. Донецька 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2008 

59. 

Карун Алевтина Олександрівна (дочка) м. Донецьк, вул. Аврори, 43 

28 грудня 2003 р. 

  

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2021 

60. 

Карун Марина Олександрівна (дочка) м. Донецьк, вул. Аврори, 43 

6 липня 1990 р. 

1 курс денного відділення Донецької філії Українського державного університету економіки і фінансів (навчається за умовами контракту) 

вирішення питання про навчання за державним замовленням за зверненням 

з 2008 

61. 

Карун Святослав Олександрович (син) м. Донецьк, вул. Аврори, 43 

14 жовтня 1996 р. 

5 клас загальноосвітньої школи N 46 м. Донецька 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2014 

62. 

Кириченко Тетяна Павлівна (дочка) Донецька область, Красноармійський район, смт Гродівка, вул. Свердлова, 4 

5 травня 2000 р. 

2 клас загальноосвітньої школи N 98 м. Донецька 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2018 

63. 

Кльошкіна Аліна Віталіївна (дочка від першого шлюбу) м. Донецьк, вул. Комунарів, 52, кв. 51 

31 березня 1994 р. 

8 клас Донецького навчально-виховного комплексу N 78 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2012 

64. 

Ковальов Дмитро Андрійович (син) м. Донецьк, вул. Пінтера, 18, кв. 215 

12 жовтня 2000 р. 

1 клас Донецької гімназії N 92 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2018 

65. 

Козлов Володимир Геннадійович (син) м. Донецьк, вул. Норильська, 1, кв. 3 

4 липня 1980 р. 

  

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2008 

66. 

Коломоєць Сергій Андрійович (син) м. Донецьк, вул. Пінтера, 28, кв. 102 

15 жовтня 2000 р. 

1 клас Донецького ліцею N 20 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2018 

67. 

Комаров Віктор Сергійович (син) м. Донецьк, вул. Кримська, 5 

5 травня 2003 р. 

  

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2021 

68. 

Комаров Іван Сергійович (син) м. Донецьк, вул. Кримська, 5 

14 березня 1997 р. 

5 клас загальноосвітньої школи N 25 м. Донецька 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2013 

69. 

Кондрашев Владислав Володимирович (син) Донецька область, м. Горлівка, вул. 8 Березня, 56а 

5 травня 1996 р. 

6 клас загальноосвітньої школи N 17 м. Горлівки 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2014 

70. 

Кондрашев Євгеній Володимирович (син) Донецька область, м. Горлівка, вул. 8 Березня, 56а 

11 лютого 1987 р. 

4 курс денного відділення Автомобільно-дорожнього інституту Донецького національного технічного університету (навчається за умовами контракту) 

вирішення питання про навчання за державним замовленням, вступ на пільгових умовах та навчання у магістратурі за державним замовленням за зверненням 

з 2008 

71. 

Кононенко Андрій Олександрович (брат) Донецька область, м. Харцизьк, вул. Суворова, 41, кв. 1 

24 вересня 1984 р. 

  

вирішення питання про безоплатне навчання за державним замовленням за зверненням 

з 2008 

72. 

Котенко Микита Сергійович (онук) м. Донецьк, вул. Треньова, 3в, кв. 80 

22 грудня 2002 р. 

  

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2020 

73. 

Кузенкова Олена Віталіївна (дочка від першого шлюбу вдови) м. Донецьк, вул. Криленка, 23 

9 квітня 1991 р. 

11 клас загальноосвітньої школи N 13 м. Донецька 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2008 

74. 

Кузьміч Ольга Валеріївна (дочка) м. Донецьк, вул. І. Ковалько, 3 

6 травня 1985 р. 

5 курс заочного відділення Донецького інституту психології та підприємництва 

подальше навчання у вищому навчальному закладі за рахунок коштів орендного підприємства "Шахта імені О. Ф. Засядька" 

з 2008 

75. 

Курська Крістіна Костянтинівна (дочка) Донецька область, м. Горлівка, вул. Піонерська, 5, к. 7 (Школа-інтернат) 

2 жовтня 1996 р. 

4 клас Горлівської спецшколи-інтернату для дітей з важкими порушеннями мовлення 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2014 

76. 

Курська Олександра Костянтинівна (дочка від першого шлюбу) Донецька область, м. Горлівка, вул. К. Остапенко, 70, кв. 59 

19 грудня 1994 р. 

7 клас загальноосвітньої школи N 55 м. Горлівки 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2012 

77. 

Лелюх Анастасія Андріївна (дочка) м. Донецьк, вул. Звягільського, 57, кв. 44 

7 серпня 1994 р. 

7 клас загальноосвітньої школи I - III ступеня N 61 м. Донецька 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2012 

78. 

Лінкіна Ольга Олександрівна (вдова) Донецька область, м. Добропілля, мікрорайон Сонячний, 18, кв. 88 

16 квітня 1980 р. 

  

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2008 

79. 

Ліщенко Маріанна Володимирівна (дочка) Донецька область, м. Макіївка, мікрорайон Зелений, 3, кв. 80 

12 серпня 1989 р. 

2 курс денного відділення Донбаської національної академії будівництва та архітектури (навчається за умовами контракту) 

вирішення питання про навчання за державним замовленням за зверненням 

з 2008 

80. 

Любівець Ольга Сергіївна (дочка) м. Донецьк, вул. Артема, 210а, кв. 104 

28 вересня 1987 р. 

3 курс денного відділення Донецького державного університету управління (навчається за умовами контракту) 

вирішення питання про навчання за державним замовленням за зверненням 

з 2008 

81. 

Любівець Сергій Сергійович (син) м. Донецьк, вул. Кофтюха, 50 

14 лютого 1983 р. 

  

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2008 

82. 

Любкіна Валентина Сергіївна (дочка) м. Донецьк, вул. П. Колодіна, 17, кв. 12 

14 грудня 1985 р. 

5 курс заочного відділення Донецького відділення Міжрегіональної академії управління персоналом 

переведення до іншого вищого навчального закладу та подальше навчання за рахунок коштів орендного підприємства "Шахта імені О. Ф. Засядька" 

з 2008 

83. 

Макаров Данило Володимирович (син) Донецька область, м. Дружківка, вул. Воровського, 51 

19 січня 2006 р. 

  

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2024 

84. 

Макарова Анастасія Володимирівна (дочка) Донецька область, м. Дружківка, вул. Воровського, 51 

22 лютого 2001 р. 

1 клас загальноосвітньої школи N 1 м. Дружківки 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2019 

85. 

Макарова Ганна Валеріївна (вдова) Донецька область, м. Дружківка, вул. Воровського, 51 

12 серпня 1981 р. 

заочне відділення Донбаської державної машинобудівної академії (навчається за умовами контракту) 

вирішення питання про навчання за державним замовленням за зверненням 

з 2008 

86. 

Макарова Крістіна Володимирівна (дочка) Донецька область, м. Дружківка, вул. Воровського, 51 

18 травня 2002 р. 

  

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2020 

87. 

Макшун Валентин Валентинович (син) м. Донецьк, вул. Михайлівська, 22, кв. 1 

31 грудня 1987 р. 

3 курс заочного відділення Донецького національного університету економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського (навчається за умовами контракту) 

вирішення питання про навчання за державним замовленням за зверненням 

з 2008 

88. 

Макшун Юлія Валентинівна (дочка) м. Донецьк, вул. Михайлівська, 22, кв. 1 

6 березня 1983 р. 

5 курс заочного відділення Донецького національного університету економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського (навчається за умовами контракту) 

подальше навчання за рахунок коштів орендного підприємства "Шахта імені О. Ф. Засядька" 

з 2008 

89. 

Маляр Вікторія Вікторівна (сестра) Донецька область, м. Димитров, вул. Котовського, 49 

19 квітня 1988 р. 

Димитрівське професійне училище 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2008 

90. 

Маншиліна Ганна Євгенівна (дочка) Донецька область, м. Авдіївка, квартал Ювілейний, 2, кв. 56 

25 січня 1988 р. 

3 курс денного відділення Донецького факультету менеджменту і бізнесу Київського національного університету культури та мистецтв (навчається за умовами контракту) 

вирішення питання про навчання за державним замовленням, у разі неможливості - подальшого навчання за рахунок коштів орендного підприємства "Шахта імені О. Ф. Засядька" 

з 2008 

91. 

Махота Володимир Юрійович (син) м. Донецьк, вул. Уткіна, 26а 

24 березня 2004 р. 

  

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2022 

92. 

Меркулова Оксана Вікторівна (дочка від першого шлюбу вдови) м. Донецьк, вул. Треньова, 3в, кв. 80 

2 травня 1974 р. 

  

про поновлення навчання (за державним замовленням) в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського 

з 2008 

93. 

Мироненко Дмитро Сергійович (син) м. Донецьк, вул. Стаханова, 12, кв. 28 

26 вересня 1989 р. 

3 курс Донецького професійного гірничого ліцею N 93 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2008 

94. 

Мішина Юлія Юріївна (дочка) м. Донецьк, вул. Панфілова, 77 (гуртожиток) 

13 листопада 1988 р. 

2 курс денного відділення Донецького університету економіки і права (навчається за умовами контракту) 

переведення на навчання за державним замовленням у Донецькому національному університеті, у разі неможливості - подальшого навчання у Донецькому університеті економіки і права за рахунок коштів орендного підприємства "Шахта імені О. Ф. Засядька" 

з 2008 

95. 

Москальов Олександр Сергійович (син) м. Донецьк, вул. Туполєва, 31, кв. 12 

29 травня 2003 р. 

  

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2021 

96. 

Москальова Марія Сергіївна (дочка) м. Донецьк, вул. Туполєва, 31, кв. 12 

17 грудня 2004 р. 

  

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2021 

97. 

Набіуліна Анастасія Сергіївна (дочка) м. Донецьк, вул. Щетиніна, 16, кв. 85 

17 травня 1993 р. 

9 клас Донецького багатопрофільного ліцею N 124 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2008 

98. 

Набіуліна Софія Сергіївна (дочка) м. Донецьк, вул. Щетиніна, 16, кв. 85 

11 лютого 2000 р. 

2 клас Донецького багатопрофільного ліцею N 124 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2018 

99. 

Нагорна Ірина Юріївна (дочка) Донецька область, м. Горлівка, вул. Міліровська, 17, кв. 26 

6 червня 2004 р. 

  

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2022 

100. 

Нагорна Тетяна Сергіївна (вдова) Донецька область, м. Горлівка, вул. Міліровська, 17, кв. 26 

6 січня 1979 р. 

  

вступ на хімічний факультет Донецького національного технічного університету на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2008 

101. 

Оксентій Роман Сергійович (син) м. Донецьк, вул. Сакко і Ванцетті, 56 

12 травня 1994 р. 

7 клас загальноосвітньої школи I  - III ступенів N 117 м. Донецька 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2012 

102. 

Оксентій Анастасія Сергіївна (дочка) м. Донецьк, вул. Сакко і Ванцетті, 56 

3 жовтня 1988 р. 

3 курс денного відділення Донецького інституту туристичного бізнесу 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням, або подальше навчання у Донецькому інституті туристичного бізнесу за рахунок коштів орендного підприємства "Шахта імені О. Ф. Засядька" 

з 2008 

103. 

Павленко Олександр Ігорович (син) м. Донецьк, вул. Прудова, 3, кв. 31 

4 червня 1997 р. 

5 клас загальноосвітньої школи N 85 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2015 

104. 

Пальчевська Тетяна Володимирівна (вдова) Донецька область, м. Макіївка, вул. Гагаріна, 53 

11 березня 1978 р. 

  

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2008 

105. 

Пантюхіна Валерія Олексіївна (дочка) Донецька область, м. Добропілля, мікрорайон Сонячний, 12, кв. 56 

10 листопада 2006 р. 

  

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2024 

106. 

Пантюхіна Ганна Сергіївна (сестра) Донецька область, м. Добропілля, мікрорайон Молодіжний, 26, кв. 7 

13 лютого 1992 р. 

10 клас Добропільської гімназії 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2008 

107. 

Петрушина Ірина Анатоліївна (вдова) м. Донецьк, вул. Мясковського, 13 

24 грудня 1985 р. 

2 курс професійно-технічного училища сфери послуг м. Донецька 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2008 

108. 

Петрушина Софія Денисівна (дочка) м. Донецьк, вул. Мясковського, 13 

29 квітня 2004 р. 

  

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2022 

109. 

Піскун Олександр Олександрович (син) м. Донецьк, просп. Київський, 63б, кв. 38 

15 лютого 1989 р. 

2 курс денного відділення Донецької філії приватного вищого навчального закладу "Європейський університет" 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням, або подальше навчання у Донецькій філії приватного вищого навчального закладу "Європейський університет" за рахунок коштів орендного підприємства "Шахта імені О. Ф. Засядька" 

з 2008 

110. 

Подколзін Андрій Андрійович (син від першого шлюбу жінки, з якою загиблий не перебував у шлюбі) Донецька область, м. Макіївка, пров. Залізничний, 1, кв. 2 

24 листопада 1993 р. 

9 клас загальноосвітньої школи N 18 м. Макіївки 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2008 

111. 

Попов Олександр Юрійович (син) Донецька область, м. Добропілля, вул. Щорса, 43 

12 жовтня 2004 р. 

  

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2022 

112. 

Попова Яна Юріївна (дочка) Донецька область, м. Добропілля, вул. Щорса, 43 

25 вересня 1996 р. 

5 клас загальноосвітньої школи м. Добропілля 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2015 

113. 

Пояркова Крістіна Григорівна (дочка) м. Донецьк, вул. Зугреська, 8, кв. 2 

19 березня 2007 р. 

  

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2025 

114. 

Проценко Ольга Володимирівна (дочка) м. Донецьк, вул. Єнісейська, 30, кв. 1 

7 січня 1993 р. 

9 клас загальноосвітньої школи N 118 м. Донецька 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2008 

115. 

Пухно Анастасія Романівна (дочка) м. Донецьк, вул. Новочеркаська, 116 

11 березня 2005 р. 

  

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2023 

116. 

Пухно Софія Романівна (дочка, народжена під час проживання однією сім'єю із жінкою, з якою загиблий не перебував у шлюбі) м. Київ, вул. Курчатова, 3а, кв. 92 

9 липня 2002 р. 

  

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2020 

117. 

Рева Денис Володимирович (син) м. Донецьк, вул. Архітекторів, 15, кв. 17 

8 липня 1993 р. 

9 клас загальноосвітньої школи N 101 м. Донецька 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2008 

118. 

Рєвіна Наталя Вікторівна (вдова) м. Донецьк, вул. Россошанська, 17, кв. 6 

25 липня 1979 р. 

  

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2008 

119. 

Рєвіна Ольга В'ячеславівна (дочка) м. Донецьк, вул. Россошанська, 17, кв. 6 

19 вересня 1997 р. 

5 клас Донецької гуманітарної гімназії N 33 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2015 

120. 

Рижов Артем Ігорович (син) м. Донецьк, вул. Літке, 38б, кв. 26 

7 лютого 1998 р. 

4 клас загальноосвітньої школи N 140 м. Донецька 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2016 

121. 

Рижов Роман Ігорович (син) м. Донецьк, вул. Літке, 38б, кв. 26 

13 квітня 1993 р. 

9 клас загальноосвітньої школи N 140 м. Донецька 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2011 

122. 

Рожкова Діана Володимирівна (дочка) Донецька область, м. Макіївка, вул. Гагаріна, 53 

4 червня 1998 р. 

3 клас загальноосвітньої школи N 8 м. Макіївки 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2016 

123. 

Рудікова Інна Валентинівна (вдова) м. Донецьк, вул. Туполєва, 11, кв. 123 

28 червня 1970 р. 

  

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2008 

124. 

Рудікова Орина Олександрівна (дочка) м. Донецьк, вул. Туполєва, 11, кв. 123 

12 травня 2007 р. 

  

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2025 

125. 

Савченко Валерій Ігорович (син) м. Донецьк, вул. Вільнюська, 12, кв. 52 

3 листопада 1991 р. 

9 клас загальноосвітньої школи N 140 м. Донецька 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2011 

126. 

Сасим Яна Валеріївна (дочка) м. Донецьк, вул. Ковалка, 3 

9 травня 1984 р. 

  

навчання у вищому навчальному закладі за рахунок коштів орендного підприємства "Шахта імені О. Ф. Засядька" 

з 2008 

127. 

Семіонкіна Вікторія Сергіївна (дочка) м. Донецьк, просп. Красногвардійський, 40, кв. 50 

22 квітня 1993 р. 

8 клас загальноосвітньої школи N 20 м. Донецька 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2012 

128. 

Семіонкін Юрій Сергійович (син) м. Донецьк, просп. Красногвардійський, 40, кв. 50 

14 листопада 1989 р. 

2 курс денного відділення Донецького коледжу радіоелектроніки і управління (навчається за умовами контракту) 

подальше навчання за рахунок коштів орендного підприємства "Шахта імені О. Ф. Засядька" та вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2008 

129. 

Синельников Євген Васильович (син) Донецька область, м. Макіївка, вул. Ревякіна, 4 

25 липня 1987 р. 

  

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2008 

130. 

Синюков В'ячеслав Сергійович (син) м. Донецьк, вул. Культурна, 8, кв. 1 

27 липня 1995 р. 

7 клас загальноосвітньої школи N 101 м. Донецька 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2013 

131. 

Синюкова Катерина Сергіївна (дочка) м. Донецьк, вул. Культурна, 8, кв. 1 

11 квітня 1991 р. 

11 клас загальноосвітньої школи N 101 м. Донецька 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2009 

132. 

Сіваєва Анастасія Володимирівна (онука) м. Донецьк, просп. Партизанський, 72а, кв. 59 

17 червня 1995 р. 

7 клас загальноосвітньої школи N 65 м. Донецька 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2013 

133. 

Сіваєв Володимир Олександрович (син від першого шлюбу) м. Донецьк, просп. Партизанський, 72а, кв. 59 

8 лютого 1977 р. 

  

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2008 

134. 

Соколов Микита Олександрович (син) Донецька область, м. Єнакієве, вул. Луначарського, 81а 

17 січня 2003 р. 

  

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2021 

135. 

Софійченко Вікторія Євгенівна (дочка) Донецька область, м. Авдіївка, квартал Будівельників, 7, кв. 44 

27 жовтня 2003 р. 

  

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2021 

136. 

Степанов Микола Вікторович (син) м. Донецьк, вул. Савченка, 16, кв. 3 

11 лютого 1983 р. 

  

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2008 

137. 

Стойловська Юлія Вікторівна (дочка) м. Донецьк, вул. Поліграфічна, 18, кв. 29 

3 жовтня 1988 р. 

2 курс денного відділення Донецької академії перукарського мистецтва Київського університету культури (навчається за умовами контракту) 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням, або подальше навчання у Донецькій академії перукарського мистецтва Київського університету культури за рахунок коштів орендного підприємства "Шахта імені О. Ф. Засядька" 

з 2008 

138. 

Стойловська Наталія Вікторівна (дочка) м. Донецьк, вул. Поліграфічна, 18, кв. 29 

23 січня 1991 р. 

2 курс денного відділення Макіївського професійного ліцею 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2008 

139. 

Тімофеєв Андрій Вікторович (брат) Донецька область, м. Добропілля, мікрорайон Сонячний, 8, кв. 205 

23 серпня 1978 р. 

  

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2008 

140. 

Тураєв Віталій Миколайович (син) Донецька область, м. Макіївка, вул. Удмуртська, 38, кв. 6 

6 жовтня 1993 р. 

9 клас загальноосвітньої школи N 58 м. Макіївки 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2011 

141. 

Тураєв Денис Миколайович (син) Донецька область, м. Макіївка, вул. Удмуртська, 38, кв. 6 

16 жовтня 1997 р. 

4 клас загальноосвітньої школи N 58 м. Макіївки 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2016 

142. 

Тураєва Алла Сергіївна (вдова) Донецька область, м. Макіївка, вул. Удмуртська, 38, кв. 6 

6 липня 1970 р. 

  

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2008 

143. 

Тюрін Андрій Ігорович (син) м. Макіївка, вул. Хрунічева, 4, кв. 2 

1 вересня 1998 р. 

3 клас загальноосвітньої школи N 2 м. Макіївки 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2017 

144. 

Тюріна Оксана Ігорівна (дочка) Донецька область, м. Макіївка, вул. Хрунічева, 4, кв. 2 

26 березня 2003 р. 

  

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2021 

145. 

Тюрін Олександр Ігорович (син від першого шлюбу) Донецька область, м. Макіївка, вул. Ботанічна, 1, кв. 49 

26 червня 1984 р. 

  

можливість поновлення навчання 

з 2008 

146. 

Фабаровська Карина Володимирівна (дочка, народжена під час проживання однією сім'єю із жінкою, з якою загиблий не перебував у шлюбі) Донецька область, м. Макіївка, пров. Залізничний, 1, кв. 2 

10 жовтня 2003 р. 

  

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2021 

147. 

Хорошилов Дмитро Юрійович (син від першого шлюбу вдови) м. Донецьк, вул. Б. Горбатого, 35 

8 вересня 1990 р. 

3 курс Макіївського професійного ліцею 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2008 

148. 

Чернецький Олексій Сергійович (син) м. Донецьк, просп. Партизанський, 66, кв. 40 

16 листопада 1997 р. 

4 клас загальноосвітньої школи N 58 м. Донецька 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2016 

149. 

Чіхрадзе Майя Володимирівна (жінка, з якою загиблий раніше проживав однією сім'єю без шлюбу) м. Київ, вул. Курчатова, 3а, кв. 92 

16 квітня 1971 р. 

  

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2008 

150. 

Чурілов Михайло Вадимович (син) Донецька область, м. Макіївка, вул. Авдіївська, 42 

26 вересня 1994 р. 

6 клас загальноосвітньої школи N 32 м. Макіївки 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2014 

151. 

Чурілов Павло Вадимович (син) Донецька область, м. Макіївка, вул. Авдіївська, 42 

23 листопада 1995 р. 

6 клас загальноосвітньої школи N 32 м. Макіївки 

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2014 

152. 

Шемберко Микола Петрович (син) м. Донецьк, вул. Криленка, 23 

19 лютого 2005 р. 

  

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2023 

153. 

Шкребко Дмитро Денисович (син) м. Донецьк, вул. Щукіна, 14, кв. 2 

25 серпня 2003 р. 

  

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2021 

154. 

Шкребко Ніна Олександрівна (вдова) м. Донецьк, вул. Щукіна, 14, кв. 2 

8 липня 1981 р. 

  

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2008 

155. 

Шпак Анастасія Василівна (дочка) м. Донецьк, вул. Акопяна, 10, кв. 2 

6 лютого 2004 р. 

  

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2021 

156. 

Шпак Євгенія Валеріївна (вдова) м. Донецьк, вул. Акопяна, 10, кв. 2 

30 січня 1982 р. 

  

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2008 

157. 

Янцен Данило Геннадійович (син) Донецька область, м. Добропілля мікрорайон Молодіжний, 11, гуртожиток N 7 

18 липня 2005 р. 

  

вступ до вищого навчального закладу на пільгових умовах за державним замовленням за зверненням 

з 2022 

Примітка: правом на вступ на пільгових умовах користуються також діти шахтарів та гірничорятувальників, що загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві "Шахта імені О. Ф. Засядька", народжені до спливу десяти місяців після смерті батька, а також такі, батьківство щодо яких визначено за рішенням суду.

____________

Опрос