Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Формулу распределения объема межбюджетных трансфертов (дотаций выравнивания и средств, передаваемых в соответствующий местный бюджет) между районным бюджетом или городским бюджетом г. Севастополя, города республиканского Автономной Республики Крым или областного значения, которому административно подчинены другие города, села, поселки, и бюджетами территориальных общин сел, поселков, городов и их объединений

КМ Украины
Постановление КМ от 29.12.2007 № 1414
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 грудня 2007 р. N 1414

Київ

Про внесення змін до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до відповідного місцевого бюджету) між районним бюджетом або міським бюджетом м. Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення, якому адміністративно підпорядковані інші міста, села, селища, та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 12 вересня 2009 року N 995)

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 8 грудня 2010 року N 1149)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до відповідного місцевого бюджету) між районним бюджетом або міським бюджетом м. Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення, якому адміністративно підпорядковані інші міста, села, селища, та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2004 р. N 1782 "Деякі питання врегулювання міжбюджетних відносин" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 1, ст. 19; 2006 р., N 1 - 2, ст. 28, N 50, ст. 3329; 2007 р., N 4, ст. 151), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 34

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до відповідного місцевого бюджету) між районним бюджетом або міським бюджетом м. Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення, якому адміністративно підпорядковані інші міста, села, селища, та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань

1. Пункт 5 викласти у такій редакції:

"Розрахунок прогнозного обсягу доходів (кошика доходів) районного (міського) бюджету, бюджетів місцевого самоврядування, закріплених за цими бюджетами (RDizak), проводиться у межах прогнозного обсягу доходів зведеного бюджету району (зведеного бюджету міста), врахованого під час визначення обсягу міжбюджетного трансферту між державним бюджетом та зведеним бюджетом району (зведеним бюджетом міста), на планований бюджетний період із застосуванням індексу відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці за такою формулою:

RDizak = (Ki5 х Ni3 х Du4) / Nu3,

де Ki5 - індекс відносної податкоспроможності районного (міського) бюджету, бюджетів місцевого самоврядування (визначається до четвертого знаку після коми), який розраховується за такою формулою:

Ki5 = (Dri / Ni3)/(еDri / Nu3), де
Dri = Ki4 х (Ni1 + Ni2 + Ni3) х Du4 /(Nu1 + Nu2 + Nu3), де
Ki4 = Ki3 - [(Ki1 - Ki2) + (Ki1 - Ki2) + (Ki2 - Ki3)] / 3 - [(Ki1 - Ki2) + (Ki2 - Ki3)] / 2;

де Dri - попередній прогнозний обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за зведеним бюджетом району (зведеним бюджетом міста) та районним (міським) бюджетом, бюджетами місцевого самоврядування, розрахунок якого проводиться у межах прогнозного обсягу доходів зведеного бюджету району, врахованого під час визначення обсягу міжбюджетного трансферту між державним бюджетом та зведеним бюджетом району (зведеним бюджетом міста) на планований бюджетний період із застосуванням індексу відносної податкоспроможності відповідного місцевого бюджету, розрахованого за методом екстраполяції;

Ki4 - індекс відносної податкоспроможності районного (міського) бюджету, бюджетів місцевого самоврядування, розрахований за методом екстраполяції;

Ki1, Ki2, Ki3, - індекс відносної податкоспроможності районного (міського) бюджету, бюджетів місцевого самоврядування відповідного року базового періоду, розрахованого за такою формулою:

Ki1 = [(Di1 + Li1) / Ni1] / [(Du1 + Lu1) / Nu1],

Ki2 = [(Di2 + Li2) / Ni2] / [(Du2 + Lu2) / Nu2],

Ki3 = [(Di3 + Li3) / Ni3] / [(Du3 + Lu3) / Nu3],

де Du1, Du2, Du3, Di1, Di2 і Di3 - обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за зведеним бюджетом району (зведеним бюджетом міста) та районним (міським) бюджетом, бюджетами місцевого самоврядування за звітними даними про фактичні надходження таких доходів за відповідні роки базового періоду;

Lu1, Lu2, Lu3, Li1, Li2 і Li3 - сума пільг, наданих органами місцевого самоврядування з податків і зборів, що включені до обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за зведеним бюджетом району (зведеним бюджетом міста) та районним (міським) бюджетом, бюджетами місцевого самоврядування за відповідні роки базового періоду;

Nu1, Nu2, Nu3, Ni1, Ni2 і Ni3 - чисельність наявного населення району (міста) та адміністративно-територіальної одиниці за відповідний рік базового періоду (на 1 січня року, що настає за базовим);

Du4 - прогнозний обсяг доходів (кошика доходів) зведеного бюджету району (зведеного бюджету міста), врахований під час визначення обсягу міжбюджетного трансферту між державним бюджетом та зведеним бюджетом району (зведеним бюджетом міста), на планований бюджетний період без урахування обсягу податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержуваних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу.

Обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за районним (міським) бюджетом, бюджетами місцевого самоврядування (Dizak), на прогнозний період визначається за такою формулою:

Dizak = RDizak + Dw,

Dw - обсяг податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержуваних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, для кожного районного (міського) бюджету, бюджетів місцевого самоврядування.".

2. У пункті 10:

формулу "Vi = Vyi + Vzi + Voi + Vki + Vhi" замінити такою формулою:

"Vi = Vyi + Vzi + Voi, + Vki, + Vhi, + Vkapoi";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Vkapoi - видатки на забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку регіонів.".

3. У другому реченні абзаців п'ятого і сьомого пункту 15 цифри "2005" замінити цифрами "2008".

4. Абзац четвертий пункту 18 викласти у такій редакції:

"Kdobm - фактичний коефіцієнт охоплення дітей у віці 0 - 6 років дошкільними закладами, розташованими у м. Севастополі, містах республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення, без урахування підпорядкованих сіл, селищ (крім селищ міського типу). На 2008 рік Kdobm має окреме значення для кожної адміністративно-територіальної одиниці;".

5. Доповнити Формулу пунктом 23 такого змісту:

"23. У складі видатків бюджетів місцевого самоврядування, що враховуються під час визначення обсягів міжбюджетних трансфертів, передбачаються видатки на забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку регіонів, передусім на розвиток галузей соціально-культурної сфери (Vkapoi).

Розподіл зазначених видатків проводиться райдержадміністрацією (виконавчим комітетом міської ради) із забезпеченням публічності і прозорості та дотриманням визначених постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. N 1195 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 38, ст. 1729) вимог щодо їх спрямування.".

6. У тексті Формули слова і цифри "на 2007 рік" замінити словами і цифрами "на 2008 рік".

____________

Опрос