Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка продления сроков расчетов по внешнеэкономическим операциям

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 29.12.2007 № 1409
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 грудня 2007 р. N 1409

Київ

Про затвердження Порядку продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 28 липня 2010 року N 684
,
 від 10 серпня 2011 року N 849
,
 від 12 жовтня 2011 року N 1041
,
 від 8 квітня 2013 року N 233
,
від 25 березня 2015 року N 131
,
від 30 вересня 2015 року N 777

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 13 лютого 2019 року N 104)

Відповідно до статті 6 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями, що додається.

У зв'язку з цим визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 30 березня 2002 р. N 445 "Про затвердження Порядку віднесення операцій резидентів у разі провадження ними зовнішньоекономічної діяльності до договорів виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, оперативного та фінансового лізингу, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 14, ст. 749);

пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. N 571 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 18, ст. 1285).

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2008 року.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 27

 

ПОРЯДОК
продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями

(У тексті Порядку слово "Мінекономіки" замінено словом "Мінекономрозвитку" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року N 1041)

1. Цей Порядок визначає механізм віднесення операцій резидентів до таких, що здійснюються за договорами виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, тендерної поставки, гарантійного обслуговування, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення, а також умови видачі висновків щодо перевищення встановлених у статтях 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" строків проведення розрахунків за такими операціями (далі - встановлені строки).

Дія цього Порядку поширюється на всіх резидентів - суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності незалежно від форми власності.

2. До операцій, що здійснюються резидентами, належать:

1) під час виконання договорів виробничої кооперації - операції з поставки сировини, матеріалів, вузлів, деталей, запасних частин, заготовок напівфабрикатів, комплектувальних та інших виробів галузевого і міжгалузевого призначення, що технологічно взаємозв'язані і необхідні для виготовлення кінцевої продукції, а також операції з надання послуг з виконання проектних, ремонтних робіт та технічного обслуговування, пов'язаних з виготовленням та реалізацією кінцевої продукції;

2) під час виконання договорів консигнації - операції з реалізації товарів, відповідно до яких одна сторона (консигнатор) зобов'язується за дорученням другої сторони (консигнанта) продати протягом визначеного часу (строку дії угоди консигнації) за обумовлену винагороду з консигнаційного складу від свого імені товари, які належать консигнанту;

3) під час виконання договорів комплексного будівництва - операції з виконання проектних і проектно-пошукових робіт, передачі "ноу-хау" в галузі будівництва та виробництва будівельних матеріалів, конструкцій, виконання будівельних, спеціальних та будівельно-монтажних робіт, у тому числі під час виконання договорів про реалізацію проектів за схемою "будувати - експлуатувати - передавати" (Build-Operate-Transfer), здійснення шефмонтажу та авторського нагляду в будівництві, виконання пусконалагоджувальних та гарантійних робіт (надання послуг), а також з поставки машин і механізмів, матеріалів, обладнання, будівельних конструкцій та матеріалів для виконання зазначених робіт (надання послуг);

4) під час виконання договорів тендерної поставки - операції з поставки товарів (виконання робіт, надання послуг), замовлених за результатами міжнародних торгів (тендерів);

5) під час виконання договорів гарантійного обслуговування - експортні операції з поставки товарів (виконання робіт, надання послуг), умовами яких передбачено проведення розрахунків частинами після підписання відповідних актів технічного приймання (випробовування, установки, монтажу, налагодження) товарів (робіт, послуг), а також проведення остаточних розрахунків після завершення відповідного гарантійного періоду;

6) під час виконання договорів поставки складних технічних виробів - імпортні операції з поставки устатковання частинами або складних технічних виробів, що потребують установки, монтажу, налагодження, гарантійного обслуговування і введення їх у дію на місці експлуатації, а також з поставки складних технічних виробів, строк виготовлення та транспортування яких перевищує 180 днів;

7) під час виконання договорів поставки товарів спеціального призначення - операції з міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України; операції з поставки природного газу за контрактами з постачальниками природного газу, які здійснює Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", та з транспортування (транзиту) природного газу іноземного власника для його подачі у визначені договором місця (точки), умовами якого передбачається проведення остаточних розрахунків після підписання відповідних актів.

(підпункт 7 пункту 2 у редакції постанов
 Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 р. N 131,
від 30.09.2015 р. N 777)

3. Висновок стосовно віднесення операцій резидента до таких, що здійснюються за договорами виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, тендерної поставки, гарантійного обслуговування, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення, та продовження встановлених строків (далі - висновок) видається Мінекономрозвитку.

Мінекономрозвитку видає Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" висновок за зовнішньоекономічними операціями з ПАТ "Газпром" з поставки та/або транзиту природного газу на строк до 31 грудня 2016 р., який враховує строки розгляду спорів між Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" та ПАТ "Газпром" згідно з Арбітражним Регламентом Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольм (Швеція).

(пункт 3 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 р. N 777)

Визначений у висновку строк розрахунків може бути продовжений у встановленому порядку за умови подання обґрунтування необхідності такого продовження та підтвердних документів.

(пункт 3 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 р. N 777)

4. Для одержання висновку резидент подає Мінекономрозвитку такі документи:

1) складений у довільній формі лист-звернення, що містить дані про стан виконання зовнішньоекономічного договору (контракту) на момент звернення, із зазначенням суми заборгованості та обґрунтуванням необхідності продовження встановленого строку на певний період;

2) засвідчені в установленому порядку:

копія зовнішньоекономічного договору (контракту), в якому зазначаються адреса та банківські реквізити іноземних контрагентів. Якщо договір укладено іноземною мовою, заявник додає його переклад на українську мову;

абзац третій підпункту 2 пункту 4 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 08.04.2013 р. N 233)

копії документів, що підтверджують здійснення зовнішньоекономічної операції, зокрема платіжних банківських документів, довідок банків, вантажних митних декларацій, коносамента, актів приймання-передачі товару (виконання робіт, надання послуг).

(підпункт 2 пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 10.08.2011 р. N 849)

5. Датою подання документів, на підставі яких видається висновок, вважається дата їх реєстрації в Мінекономрозвитку.

Строк продовження розрахунків не може починатися раніше дати реєстрації в Мінекономрозвитку зазначених документів.

(пункт 5 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 р. N 684)

6. Резидент письмово повідомляє органові державної податкової служби за місцем його державної реєстрації про звернення до Мінекономрозвитку з метою одержання висновку.

7. Мінекономрозвитку розглядає подані резидентом документи протягом 10 робочих днів після їх реєстрації і видає висновок або письмово відмовляє у його видачі із зазначенням підстави.

8. Резидент несе згідно із законодавством відповідальність за достовірність відомостей, що містяться у поданих ним документах.

9. Підставами для відмови у видачі висновку є:

(абзац перший пункту 9 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 р. N 684)

1) подання резидентом документів:

з порушенням вимог, зазначених у пункті 4 цього Порядку;

що містять недостовірну інформацію;

абзац четвертий підпункту 1 пункту 9 виключено 

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 28.07.2010 р. N 684)

2) невідповідність поданих резидентом документів законодавству.

(підпункт 2 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 р. N 684)

10. У разі усунення недоліків, що стали підставою для відмови у видачі висновку, резидент може повторно подати документи для його отримання. При цьому строк розрахунків може бути продовжено починаючи з дати реєстрації в Мінекономрозвитку повторно поданих документів.

11. Про видачу висновку Мінекономрозвитку інформує протягом п'яти робочих днів з дати його видачі Національний банк та ДПС.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 р. N 1041)

12. У разі виявлення недостовірної інформації в документах, на підставі яких видано висновок, Мінекономрозвитку приймає рішення про його скасування з дати видачі, про що письмово повідомляє резидентові, Національному банку та ДПС із зазначенням підстави.

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 р. N 1041)

____________

Опрос