Идет загрузка документа (37 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О лицензировании хозяйственной деятельности, связанной с созданием объектов архитектуры

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 05.12.2007 № 1396
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 грудня 2007 р. N 1396

Київ

Про ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури

(назва у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.05.2011 р. N 551)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 27 лютого 2008 року N 94
,
від 22 жовтня 2008 року N 941
,
 від 23 травня 2011 року N 551
,
 від 10 серпня 2011 року N 849

Постанова втратила чинність
(у зв'язку із закінченням строку її дії)

Дію постанови відновлено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 18 січня 2012 року N 43)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 18 січня 2012 року N 43
,
 від 27 лютого 2012 року N 148
,
 від 8 квітня 2013 року N 233
,
 від 9 січня 2014 року N 7
,
від 25 листопада 2015 року N 983
,
від 10 березня 2017 року N 238
,
 від 7 червня 2017 року N 402

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 13 березня 2020 року N 219)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури.

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.05.2011 р. N 551)

2. Установити, що ліцензії, видані до 1 січня 2008 р., діють до закінчення встановлених у них строків.

(пункт 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.02.2008 р. N 94)

3. Міністерству регіонального розвитку та будівництва, Міністерству юстиції разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади підготувати та подати до 1 березня 2008 р. Кабінетові Міністрів України законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо визначення переліку видів господарської діяльності у будівництві, що підлягають ліцензуванню.

4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2008 року.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 р. N 551,
 від 18.01.2012 р. N 43
,
 від 27.02.2012 р. N 148)

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 21

 

ПОРЯДОК
 ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури

(назва у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.05.2011 р. N 551)

1. Цей Порядок, що розроблений відповідно до Законів України "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про архітектурну діяльність", "Про основи містобудування" та "Про регулювання містобудівної діяльності", встановлює загальні вимоги до ліцензування господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками (далі - будівельна діяльність).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 р. N 941
,
від 23.05.2011 р. N 551
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.02.2012 р. N 148
,
із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 р. N 238,
 від 07.06.2017 р. N 402)

2. Юридична особа та фізична особа (підприємець) - суб'єкти господарської діяльності (далі - суб'єкти будівельної діяльності), що мають намір провадити будівельну діяльність, повинні отримати ліцензію згідно з цим Порядком.

3. Ліцензування будівельної діяльності та контроль за додержанням ліцензійних умов здійснюється Державною архітектурно-будівельною інспекцією та її територіальними органами (далі - орган ліцензування).

Кваліфікаційні, організаційні та інші вимоги щодо провадження господарської діяльності у будівництві встановлюються ліцензійними умовами провадження такої діяльності, які затверджуються в установленому законодавством порядку.

(абзац перший пункту 3 замінено абзацами першим та другим
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 р. N 941,
у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім)

При органі ліцензування утворюється ліцензійна комісія, що діє на підставі положення, затвердженого в установленому порядку Мінрегіоном.

(абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 р. N 402)

4. Державна архітектурно-будівельна інспекція здійснює методичне забезпечення ліцензування будівельної діяльності.

(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 22.10.2008 р. N 941
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.02.2012 р. N 148)

5. З метою отримання ліцензії здобувач ліцензії у спосіб, передбачений частиною першою статті 10 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", подає органові ліцензування заяву про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, та документи, визначені Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 р. N 256 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 28, ст. 1130).

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 р. N 402)

Подання документів до органу ліцензування в електронному вигляді здійснюється в порядку, визначеному Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 р. N 941,
від 10.08.2011 р. N 849,
від 18.01.2012 р. N 43,
від 08.04.2013 р. N 233,
від 09.01.2014 р. N 7,
від 25.11.2015 р. N 983,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.03.2017 р. N 238)

51. Орган ліцензування на підставі звернення юридичних або фізичних осіб щодо наявності недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом будівельної діяльності для отримання ліцензії, проводить перевірку таких документів з використанням державних реєстрів відповідно до законодавства.

(Порядок доповнено пунктом 51 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 р. N 7)

6. У разі коли суб'єкт будівельної діяльності подав документи не в повному обсязі, в них виявлено невідповідність вимогам цього Порядку та законодавства або відповідно до пункту 51 цього Порядку виявлено недостовірні відомості, орган ліцензування повертає їх заявникові разом із відповідним письмовим або в електронному вигляді повідомленням у десятиденний строк з дня надходження заяви про видачу ліцензії.

(абзац перший пункту 6 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 р. N 7
,
із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 р. N 983,
від 10.03.2017 р. N 238)

Після усунення зазначених недоліків заявник може подати заяву повторно.

7. Орган ліцензування розглядає подану заяву і протягом 10 робочих днів з дня її надходження надсилає матеріали до ліцензійної комісії.

8. Ліцензійна комісія розглядає протягом 10 робочих днів документи, зазначені у пункті 5 цього Порядку, з метою встановлення їх відповідності ліцензійним умовам та готує висновок.

9. Орган ліцензування на підставі висновку ліцензійної комісії приймає протягом семи робочих днів з дати його надходження рішення про видачу ліцензії із визначенням у додатку до ліцензії переліку робіт, про що письмово або в електронному вигляді повідомляє заявника.

(абзац перший пункту 9 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 р. N 941
,
із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 р. N 983,
від 10.03.2017 р. N 238)

У разі подання ліцензійною комісією висновку про невідповідність поданих суб'єктом будівельної діяльності документів ліцензійним умовам та неспроможність виконувати роботи згідно з поданим переліком орган ліцензування приймає протягом трьох робочих днів з дня отримання висновку рішення про відмову у видачі ліцензії, про що письмово або в електронному вигляді повідомляє заявника.

(абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 р. N 983,
від 10.03.2017 р. N 238)

10. У ліцензії зазначається:

найменування органу ліцензування, що видав ліцензію;

вид господарської діяльності, на право провадження якого видається ліцензія;

найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи (підприємця);

ідентифікаційний код юридичної особи або фізичної особи (підприємця) - платника податків та інших обов'язкових платежів;

місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи (підприємця);

дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії;

абзац восьмий пункту 10 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 10.03.2017 р. N 238)

посада, прізвище та ініціали особи, яка підписала ліцензію;

дата видачі ліцензії;

інформація про наявність додатка до ліцензії (із зазначенням кількості сторінок) з переліком робіт.

Ліцензія та додаток до неї підписуються керівником органу ліцензування або його заступником та скріплюються печаткою цього органу.

11. Кожному відокремленому структурному підрозділу, який провадитиме будівельну діяльність на підставі виданої суб'єкту будівельної діяльності ліцензії, орган ліцензування видає засвідчені ним копію ліцензії та додатка до неї, про що вноситься запис до журналу реєстрації виданих ліцензій.

Засвідчена органом ліцензування копія ліцензії є документом, що підтверджує право відокремленого структурного підрозділу суб'єкта будівельної діяльності на провадження будівельної діяльності.

(пункт 11 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 22.10.2008 р. N 941)

12. Пункт 12 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 10.03.2017 р. N 238)

13. Оформлення ліцензії здійснюється протягом трьох робочих днів з дня надходження документа, що підтверджує факт внесення плати за видачу ліцензії.

14. Пункт 14 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 10.03.2017 р. N 238)

15. До переліку робіт за рішенням органу ліцензування, прийнятим на підставі письмового або в електронному вигляді звернення заявника, можуть вноситися зміни.

(абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 р. N 983
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.03.2017 р. N 238)

Питання про внесення змін до переліку робіт розглядається згідно з цим Порядком.

У разі прийняття рішення про внесення змін до переліку робіт орган ліцензування затверджує зазначені зміни і оформляє їх окремим додатком, про що робиться відмітка на бланку ліцензії.

(абзац третій пункту 15 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 р. N 941)

16. Пункт 16 виключено

(пункт 16 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 22.10.2008 р. N 941
,
виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 р. N 238)

17. Переоформлення виданої ліцензії здійснюється органом ліцензування у разі зміни:

найменування юридичної особи (якщо така зміна не пов'язана з реорганізацією) або прізвища, ім'я та по батькові фізичної особи (підприємця);

місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи (підприємця).

Для переоформлення ліцензії заявник зобов'язаний протягом 10 робочих днів з дати виникнення підстав для її переоформлення подати органу ліцензування:

(пункт 17 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 р. N 941)

заяву;

(пункт 17 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 р. N 941)

ліцензію, яка підлягає переоформленню;

(пункт 17 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 р. N 941)

абзац сьомий пункту 17 виключено

(пункт 17 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 р. N 941
,
 абзац сьомий пункту 17 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 10.08.2011 р. N 849,
 від 08.04.2013 р. N 233
,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 07.06.2017 р. N 402)

Одночасно з переоформленням ліцензії орган ліцензування видає засвідчені ним копії ліцензії з додатками для кожного відокремленого структурного підрозділу, який провадить будівельну діяльність.

(пункт 17 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 р. N 941)

Абзац дев'ятий пункту 17 виключено

(пункт 17 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 р. N 941
,
абзац дев'ятий пункту 17 виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 р. N 238)

18. Пункт 18 виключено

(пункт 18 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 р. N 238,
 виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 07.06.2017 р. N 402)

19. Пункт 19 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 07.06.2017 р. N 402)

20. Орган ліцензування має право:

анулювати видану ліцензію;

зупинити дію ліцензії;

прийняти рішення про усунення суб'єктом будівельної діяльності порушень, пов'язаних з додержанням ліцензійних умов провадження будівельної діяльності.

21. Підставами для анулювання ліцензії є:

заява суб'єкта будівельної діяльності про анулювання ліцензії;

рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання;

нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи (підприємця);

акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом будівельної діяльності для отримання ліцензії;

акт про невиконання рішення органу ліцензування про усунення порушень, пов'язаних з додержанням ліцензійних умов провадження будівельної діяльності, вимог нормативно-правових актів, що були підставою для прийняття рішення про усунення таких порушень;

акт про повторне протягом року порушення суб'єктом будівельної діяльності ліцензійних умов провадження будівельної діяльності або вимог нормативно-правових актів;

акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності;

абзац дев'ятий пункту 21 виключено

 (згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 18.01.2012 р. N 43)

акт комісії з розслідування причин аварії на будівництві об'єкта, що призвела до загибелі людей або тяжких екологічних наслідків;

неможливість суб'єкта будівельної діяльності забезпечити виконання ліцензійних умов;

акт про відмову суб'єкта будівельної діяльності від проведення органом ліцензування перевірки.

22. Підставами для зупинення дії ліцензії є:

акт перевірки суб'єкта будівельної діяльності щодо порушення ліцензійних умов, якщо виявлені порушення неможливо усунути у процесі провадження будівельної діяльності;

акт комісії з розслідування причин аварії на будівництві об'єкта, що не призвела до загибелі людей або тяжких екологічних наслідків.

23. Прийняття рішень органом ліцензування про зупинення та анулювання ліцензії здійснюється за результатами розгляду зазначених питань на засіданні ліцензійної комісії.

Про зупинення дії або анулювання ліцензії орган ліцензування інформує органи державної податкової служби за місцем реєстрації суб'єкта будівельної діяльності та його відокремлених структурних підрозділів.

(абзац другий пункту 23 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 р. N 941)

24. У разі анулювання ліцензії суб'єкт будівельної діяльності має право звернутись із заявою про отримання нової ліцензії для продовження будівельної діяльності не раніше ніж через рік з дати прийняття органом ліцензування рішення про анулювання попередньої ліцензії, крім випадків анулювання ліцензії за заявою суб'єкта будівельної діяльності.

(пункт 24 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 18.01.2012 р. N 43,
від 25.11.2015 р. N 983)

____________

Опрос