Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 8 сентября 2004 г. N 1190

КМ Украины
Постановление КМ от 14.11.2007 № 1319
редакция действует с 08.04.2011

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 листопада 2007 р. N 1319

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2004 р. N 1190

(Одночасно з набранням чинності Указом Президента України про затвердження відповідного Положення про міністерство чи інший центральний орган виконавчої влади, якому передано повноваження урядового органу, що ліквідується, ця постанова втратить чинність згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2011 року N 346)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2004 р. N 1190 "Про утворення Головної державної інспекції на автомобільному транспорті" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 36, ст. 2411; 2005 р., N 20, ст. 1064; 2006 р., N 13, ст. 892, N 30, ст. 2142) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 21

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2004 р. N 1190

1. Доповнити пункт 1 постанови після слів "державного управління" словами "з питань контролю на автомобільному транспорті".

2. У Положенні про Головну державну інспекцію на автомобільному транспорті, затвердженому зазначеною постановою:

1) доповнити пункт 1 після слів "державного управління" словами "з питань контролю на автомобільному транспорті";

2) пункти 2 і 3 викласти у такій редакції:

"2. Головавтотрансінспекція у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами Мінтрансзв'язку.

Головавтотрансінспекція:

організовує у межах своїх повноважень виконання актів законодавства та здійснює контроль за їх реалізацією;

узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства та подає їх в установленому порядку на розгляд Мінтрансзв'язку.

3. Основними завдання Головавтотрансінспекції є:

участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері надання послуг з перевезення пасажирів чи вантажів автомобільним транспортом;

здійснення відповідно до законодавства ліцензування та контролю у сфері надання послуг з перевезення пасажирів чи вантажів автомобільним транспортом.";

3) у пункті 4:

підпункти 1, 2 і 4 викласти у такій редакції:

"1) здійснює державний контроль за додержанням суб'єктами господарювання вимог законодавства про автомобільний транспорт, норм та стандартів, що регулюють організацію перевезення пасажирів і вантажів;

2) здійснює відповідно до законодавства державний нагляд за забезпеченням перевізниками безпеки автомобільних перевезень; проводить аналіз дорожньо-транспортних пригод, що сталися за участю перевізників, які надають послуги з переведення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;";

"4) здійснює у передбачених законодавством випадках:

ліцензування видів господарської діяльності, пов'язаних з наданням послуг з перевезення пасажирів чи вантажів автомобільним транспортом;

державний контроль за дотриманням вимог законодавства про автомобільний транспорт, зокрема за наявністю відповідної ліцензії та ліцензійної картки на транспортний засіб суб'єкта господарювання;

видачу ліцензійної картки на транспортний засіб суб'єкта господарювання;";

у підпункті 52 слова "загального користування" виключити;

у підпункті 6:

в абзаці третьому слова "автомобільного транспорту загального користування" замінити словами ", призначених для надання послуг з перевезення пасажирів чи вантажів автомобільним транспортом";

в абзаці четвертому слова "загального користування" виключити;

доповнити підпункт після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:

"розслідуванні обставин та причин дорожньо-транспортних пригод, що сталися за участю перевізників, які надають послуги з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;".

У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;

4) у пункті 5:

абзац другий викласти у такій редакції:

"перевіряти додержання суб'єктами господарювання вимог законодавства про автомобільний транспорт, норм та стандартів, що регулюють організацію перевезення пасажирів і вантажів;";

абзац п'ятий викласти у такій редакції:

"розглядати у передбачених законом випадках і порядку справи про порушення вимог законодавства про автомобільний транспорт суб'єктами господарювання та притягувати до відповідальності винних осіб у порядку, встановленому Кодексом України про адміністративні правопорушення;";

абзац шостий виключити;

5) в абзаці четвертому пункту 5 і пункті 6 слова "провадять діяльність у сфері автомобільного транспорту загального користування" замінити словами "надають послуги з перевезення пасажирів чи вантажів автомобільним транспортом";

6) пункт 14 викласти у такій редакції:

"14. Посадові особи інспекторського складу Головавтотрансінспекції мають посвідчення, формений одяг, зразки і порядок видачі яких затверджуються в установленому законодавством порядку.

Посадові особи інспекторського складу Головавтотрансінспекції, які здійснюють державний контроль, мають право на безоплатний проїзд під час проведення перевірки транспортних засобів суб'єктів господарювання на територіях, визначених у посвідченні зазначених осіб та завданні на. перевірку.

Для здійснення державного контролю у сфері надання послуг з перевезення пасажирів чи вантажів автомобільним транспортом Головавтотрансінспекція може застосовувати спеціалізовані автомобілі.".

____________

Опрос