Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Межведомственной комиссии по вопросам миграции

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 08.11.2007 № 1315
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 листопада 2007 р. N 1315

Київ

Про утворення Міжвідомчої комісії з питань міграції

Із змінами і доповненнями, внесеними
розпорядженням Кабінету Міністрів України
 від 2 квітня 2009 року N 353-р

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 24 червня 2009 року N 643)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Міжвідомчу комісію з питань міграції у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з питань міграції, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 31

 

СКЛАД
Міжвідомчої комісії з питань міграції

Віце-прем'єр-міністр України відповідно до функціональних повноважень 

- голова Комісії 

Заступник Міністра внутрішніх справ 

- заступник голови Комісії 

Перший заступник Голови Держприкордонслужби 

- заступник голови Комісії 

Директор Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб 

- секретар Комісії 

Перший заступник (заступник): 

 

Міністра юстиції 

 

Міністра закордонних справ 

 

Міністра праці та соціальної політики 

 

Міністра освіти і науки 

 

Міністра транспорту та зв'язку 

 

Міністра фінансів 

 

Міністра економіки 

 

Міністра культури і туризму 

 

Міністра охорони здоров'я 

 

Голови Держмитслужби 

 

Голови СБУ 

 

Голови Держкомнацрелігій 

 

Голови Держінвестицій 

 

Генерального прокурора України (за згодою) 

 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою) 

 

Начальник управління з питань діяльності органів юстиції та правоохоронних органів Секретаріату Кабінету Міністрів України 

 

Керівник департаменту з питань державної безпеки Апарату Ради національної безпеки і оборони України

 

(додаток із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Кабінету Міністрів України від 02.04.2009 р. N 353-р)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію з питань міграції

1. Міжвідомча комісія з питань міграції (далі - Комісія) є постійно діючим дорадчим органом, утвореним при Кабінеті Міністрів України.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України і цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

підготовка пропозицій щодо визначення напрямів підвищення ефективності державної політики у сфері міграції, координації роботи із запровадження в Україні сучасних паспортних та інших ідентифікаційних документів, стандартизованих автоматизованих комплексів паспортно-візового контролю та систем обліку населення, здійснення заходів, пов'язаних з державним управлінням у сфері міграції, з інших питань, що належать до її компетенції;

проведення аналізу міграційних процесів, стану виконання міжнародних договорів України у сфері міграції, практики застосування законів та інших нормативно-правових актів, а також стану справ, пов'язаних з реадмісією осіб;

сприяння у вирішенні питань з обміну між державними органами та українськими громадськими і міжнародними організаціями інформацією щодо міграційних процесів та процедур.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить моніторинг та аналіз міграційних процесів;

2) готує пропозиції з питань, що належать до її компетенції;

3) здійснює інші функції.

5. Комісія має право:

одержувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

вносити на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції з питань, що належать до її компетенції.

6. Головою Комісії є Віце-прем'єр-міністр України відповідно до функціональних повноважень.

7. Голова Комісії:

затверджує персональний склад Комісії та вносить у разі потреби до нього зміни;

організовує роботу Комісії;

скликає і веде засідання Комісії;

підписує листи, звернення та інші документи, підготовлені Комісією за результатами її роботи.

У разі відсутності голови Комісії його обов'язки виконує один із заступників за погодженням з головою.

8. Засідання Комісії проводяться не рідше ніж один раз на три місяці.

Член Комісії має право ініціювати проведення позачергового засідання.

9. Засідання Комісії правоможне, якщо на ньому присутні більш як половина її складу.

Пропозиції щодо розгляду питань на засіданні Комісії вносять голова та члени Комісії.

До участі в засіданні Комісії можуть залучатися представники державних органів, підприємств, установ та організацій, а також міжнародних організацій.

10. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів членів Комісії, що присутні на засіданні.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

11. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписують голова або його заступник, що веде засідання, і секретар.

12. Рішення Комісії, прийняті в межах її повноважень, реалізуються шляхом прийняття актів Кабінету Міністрів України або надання Прем'єр-міністром України доручень керівникам міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади.

13. Для інформаційно-аналітичного забезпечення роботи Комісії утворюється робоча група з представників заінтересованих центральних органів виконавчої влади, науковців та інших фахівців, яку очолює секретар Комісії.

14. Робоча група Комісії:

проводить роботу із збирання та узагальнення інформації;

готує порядок денний засідання Комісії, матеріали, що підлягають розгляду на її засіданні, проекти рішень і надсилає їх членам Комісії;

інформує членів Комісії з питань роботи групи.

15. Склад робочої групи та положення про неї затверджує голова Комісії.

16. Комісія має бланк із своїм найменуванням.

17. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює МВС.

____________

Опрос