Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка функционирования государственной информационно-производственной системы в области образования

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 08.11.2007 № 1304
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 листопада 2007 р. N 1304

Київ

Про затвердження Порядку функціонування державної інформаційно-виробничої системи в галузі освіти

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 13 липня 2011 року N 752)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок функціонування державної інформаційно-виробничої системи в галузі освіти, що додається.

2. Міністерству освіти і науки у тримісячний строк:

розробити і затвердити акти, передбачені у Порядку функціонування державної інформаційно-виробничої системи в галузі освіти;

привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 28

 

ПОРЯДОК
функціонування державної інформаційно-виробничої системи в галузі освіти

1. Цей Порядок визначає механізм функціонування державної інформаційно-виробничої системи в галузі освіти (далі - система "Освіта").

Система "Освіта" - комплекс адміністративних, програмних та апаратних засобів, які забезпечують формування інтегрованого інформаційного середовища в галузі освіти на основі єдиної системи обробки даних з питань освіти і сприяють інформаційному та документарному забезпеченню фізичних та юридичних осіб зазначеними даними, захисту інформації та обмеженню доступу до неї.

2. До інформації (даних) в галузі освіти належать:

офіційні документовані дані про випускника навчального закладу та його освітній чи освітньо-кваліфікаційний рівень, про студента, учня навчального закладу, які занесені в централізований банк даних МОН та відтворені у пластиковій картці;

офіційні документовані дані про навчальні заклади та органи виконавчої влади в галузі освіти і науки, які включаються до інформаційних ресурсів системи "Освіта", їх керівників та відповідальних осіб;

дані про документи в зазначеній галузі, зокрема документи про освіту, студентські та учнівські квитки, ліцензії та сертифікати про акредитацію Державної акредитаційної комісії;

замовлення на виготовлення документів у галузі освіти (далі - замовлення), зокрема сформований у вигляді електронних даних за встановленою МОН формою текст, що вноситься до інформаційних ресурсів системи "Освіта".

3. Функціонування системи "Освіта" здійснюється згідно з вимогами Закону України "Про інформацію".

Забезпечення функціонування системи "Освіта" здійснює інформаційно-технічний адміністратор (далі - адміністратор), яким є визначена МОН в установленому порядку юридична особа, що відповідає встановленим МОН кваліфікаційним вимогам та з якою Міністерство укладає договір про виконання функцій адміністратора.

4. Основними функціями адміністратора є:

створення спеціалізованого програмного забезпечення (комп'ютерні програми, із застосуванням яких забезпечується формування в електронному вигляді та внесення до системи "Освіта" інформації, створення та функціонування інформаційно-пошукової системи доступу до інформаційного ресурсу, оприлюднення даних системи "Освіта" в засобах масової інформації, виконання інших функцій, передбачених цим Порядком). Склад та основні функції спеціалізованого програмного забезпечення за поданням адміністратора визначаються МОН;

забезпечення технічного супроводження системи "Освіта";

структурна систематизація інформації відповідно до державних класифікаторів;

забезпечення оновлення інформаційних ресурсів системи "Освіта", а також доступу фізичних та юридичних осіб до зазначених ресурсів у порядку, встановленому МОН;

виготовлення документів у галузі освіти відповідно до замовлень та ведення обліку таких документів;

ведення обліку, обробка, накопичення та зберігання замовлень на паперових носіях та в електронному вигляді;

забезпечення захисту інформації, внесеної до системи "Освіта";

надання інформаційних послуг згідно з переліком, затвердженим МОН.

5. Структуру системи "Освіта", перелік інформаційних ресурсів, порядок внесення інформації до системи "Освіта" та доступу до неї визначає МОН.

6. Замовлення подають адміністратору:

акредитовані навчальні заклади - для виготовлення документів про освіту, студентських та учнівських квитків;

Державна акредитаційна комісія - для виготовлення ліцензій та сертифікатів.

7. Навчальний заклад для формування замовлення визначає відповідальну особу та реєструється в системі "Освіта" у порядку, встановленому МОН.

8. Адміністратор у п'ятиденний строк з моменту надходження заявки на реєстрацію в системі "Освіта":

автентифікує відповідальну особу в системі "Освіта";

присвоює відповідальній особі електронну адресу, надає особистий ключ електронного цифрового підпису та сертифікат електронних ключів;

доводить до відома відповідальної особи електронну та поштову адресу своєї абонентської скриньки для надсилання замовлень.

9. Форма замовлення та порядок його подання навчальними закладами адміністратору встановлюється МОН, а для навчальних закладів, які перебувають у сфері управління Міноборони, МВС, СБУ, Адміністрації Держприкордонслужби, - зазначеними органами за погодженням з МОН.

10. Керівник навчального закладу здійснює контроль за формуванням замовлення та несе відповідальність за достовірність інформації, яка міститься в ньому.

11. Дія цього Порядку, крім пункту 9, не поширюється на навчальні заклади, які належать до сфери управління Міноборони, МВС, СБУ, Адміністрації Держприкордонслужби.

____________  

Опрос