Идет загрузка документа (290 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу

КМ Украины
Постановление КМ, Программа, Паспорт от 31.10.2007 № 1295
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 31 жовтня 2007 р. N 1295

Київ

Про затвердження Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 22 лютого 2008 року N 107)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову програму підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (далі - Програма), що додається.

2. Міністерству економіки за поданням Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту, інших заінтересованих центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування включати визначені Програмою завдання, показники і заходи до розділів проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на відповідний рік.

3. Міністерству фінансів за поданням Міністерства економіки, Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту, інших заінтересованих центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік передбачити з урахуванням реальних можливостей кошти для виконання визначених Програмою завдань і заходів у відповідних бюджетних програмах.

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям разом з Міністерством економіки, Міністерством у справах сім'ї, молоді та спорту і Федерацією футболу України розробити та затвердити у двомісячний строк галузеві і регіональні програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

5. Рекомендувати органам місцевого самоврядування мм. Дніпропетровська, Донецька, Києва, Львова, Одеси, Харкова разом з Міністерством економіки, Міністерством у справах сім'ї, молоді та спорту і Федерацією футболу України розробити та затвердити у двомісячний строк міські програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

6. Міністерству економіки разом з Міністерством у справах сім'ї, молоді та спорту, Національним агентством з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу і Федерацією футболу України забезпечувати координацію розроблення програм відповідно до пунктів 4 і 5 цієї постанови.

7. Міністерству економіки разом із заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої влади розробити та подати до 31 березня 2008 р. на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону України "Про Загальнодержавну цільову програму підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу".

8. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям починаючи з 2008 року надсилати Міністерству економіки щокварталу до 10 числа наступного місяця інформацію про стан виконання визначених Програмою завдань і заходів для її узагальнення та подання до 20 числа Кабінетові Міністрів України.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 28

 

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Мета і завдання Програми

Мета Програми полягає у створенні правових, соціальних, економічних та організаційних умов для успішного проведення в Україні чемпіонату Європи 2012 року з футболу (далі - Чемпіонат).

Для успішного досягнення зазначеної мети необхідно виконати такі завдання:

привести об'єкти, які забезпечуватимуть проведення в Україні Чемпіонату, у відповідність з вимогами УЄФА;

підготувати необхідну кількість фахівців з підготовки та проведення таких міжнародних заходів;

створити для вболівальників атмосферу футбольного свята в усіх містах, у яких відбуватимуться матчі;

забезпечити належну підготовку національної збірної команди України з футболу для виступу в Чемпіонаті.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Для успішного проведення Чемпіонату необхідно виконати завдання і заходи, визначені Національною програмою інформатизації, Державною цільовою програмою забезпечення митних органів технічними засобами митного контролю на 2004 - 2010 роки, Державною програмою розвитку автомобільних доріг загального користування на 2007 - 2011 роки, Програмою розвитку національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні на 2006 - 2010 роки, Державною програмою розвитку міського електротранспорту на 2007 - 2015 роки, Програмою забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення, Державною програмою розвитку фізичної культури і спорту на 2007 - 2011 роки, Комплексною програмою розвитку футболу на 2004 - 2008 роки, Державною програмою розвитку туризму на 2002 - 2010 роки, Програмою розбудови туристичної інфраструктури за напрямками національної мережі міжнародних транспортних коридорів та основних транспортних магістралей у 2004 - 2010 роках, Програмою технічного оснащення Державної спеціальної (воєнізованої) аварійно-рятувальної служби Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, а також відповідними регіональними програмами.

Прогнозні обсяги і джерела фінансування наведені у паспорті (додаток 1).

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми визначені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми забезпечить:

успішне проведення в Україні Чемпіонату;

створення сучасної транспортної, інформаційно-телекомунікаційної та соціальної інфраструктури на рівні європейських стандартів;

створення умов для інтенсивного розвитку вітчизняного підприємництва в усіх галузях економіки та сферах суспільного життя;

залучення інвестицій у сумі понад 100 млрд. гривень;

збільшення на два-три мільйони кількості робочих місць, які повинні стати привабливими для громадян України, що на даний час працюють за її межами.

Розрахунки кількісних та якісних показників (економічні, соціальні, екологічні, наукові тощо) виконання Програми будуть надані після опрацювання і прийняття програм підготовки та проведення Чемпіонату в мм. Дніпропетровську, Донецьку, Києві, Львові, Одесі та Харкові.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів приватних інвесторів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяги фінансування Програми уточнюються після прийняття програм підготовки та проведення Чемпіонату в мм. Дніпропетровську, Донецьку, Києві, Львові, Одесі, Харкові та під час складання проекту Державного бюджету України і місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, що передбачаються для кожного головного розпорядника коштів, відповідального за виконання окремих заходів Програми, та в цілому за Програмою.

 

ПАСПОРТ
Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. N 502.

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. N 1295.

3. Державний замовник-координатор - Мінекономіки.

4. Державні замовники - Мінекономіки, Мінсім'ямолодьспорт.

5. Координатор Програми - заступник Міністра економіки.

6. Виконавці заходів Програми - центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування.

7. Строк виконання: 2008 - 2012 роки.

8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування, млн. гривень

Джерела фінансування 

Обсяг фінансування 

У тому числі за роками 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

Державний бюджет 

18020,16 

3795,12 

4447,62 

4207,12 

3041,06 

2529,24 

Місцеві бюджети 

4676,03 

823,26 

1324,38 

1466,43 

1056,12 

5,84 

Інші джерела 

103047,8 

13443,26 

17138,09 

22745,2 

25023,21 

24698,03 

Усього 

125743,98 

18061,64 

22910,09 

28418,75 

29120,39 

27233,11 

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Найменування завдання 

Найменування показника 

Значення показника 

Найменування заходу 

Головний розпорядник бюджетних коштів, інвестор 

Джерела фінансування 

Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень 

усього 

за роками 

усього 

за роками 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

 

кількість місць на стадіонах у містах: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Будівництво нових та реконструкція діючих стадіонів для проведення матчів Чемпіонату 

Києві 

77000 

 

 

77000 

 

 

реконструкція стадіону Національного спортивного комплексу "Олімпійський" 

Мінсім'ямолодьспорт 

державний бюджет 

1500 

300 

600 

600 

 

 

Львові 

34000 

 

 

34000 

 

 

будівництво стадіону по вул. Стрийській 

інвестор 

інші джерела 

1500 

500 

500 

500 

 

 

Дніпропетровську 

33000 

 

 

33000 

 

 

реконструкція стадіону "Металург" 

- " - 

- " - 

250 

250 

 

 

 

 

Донецьку 

50000 

 

 

50000 

 

 

будівництво стадіону ЗАТ "Футбольний клуб "Шахтар" 

- " - 

- " - 

1250 

1250 

 

 

 

 

Одесі 

50000 

 

 

50000 

 

 

реконструкція стадіону "Чорноморець" 

- " - 

- " - 

700 

300 

300 

100 

 

 

Харкові 

42000 

 

 

42000 

 

 

реконструкція стадіону комунального підприємства "Обласний спортивний комплекс "Металіст" 

- " - 

- " - 

120 

38 

40 

42 

 

 

Разом за завданням 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5320 

2638 

1440 

1242 

 

 

у тому числі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет 

1500 

300 

600 

600 

 

 

інші джерела 

3820 

2338 

840 

642 

 

 

2. Будівництво нових та реконструкція діючих стадіонів для забезпечення тренувань команд - учасниць Чемпіонату 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво стадіону у м. Києві 

інвестор 

інші джерела 

1500 

500 

500 

500 

 

 

реконструкція стадіону "Колос" у м. Борисполі 

Київська облдержадміністрація 

місцевий (обласний) бюджет 

35 

15 

15 

 

 

реконструкція стадіону "Спартак" у м. Броварах 

- " - 

- " - 

20 

 

 

будівництво спортивно-оздоровчого готельно-житлового комплексу із стадіоном "Нещерів" в Обухівському районі 

інвестор 

інші джерела 

54 

16 

27 

11 

 

 

реконструкція стадіону "Зеніт" у м. Боярці 

Київська облдержадміністрація 

місцевий (обласний) бюджет 

20 

 

 

реконструкція стадіону "Меліоратор" у смт Бучі 

- " - 

- " - 

20 

 

 

реконструкція спеціалізованого футбольного комплексу "Борекс", м. Бородянка 

інвестор 

інші джерела 

10 

 

 

у м. Києві 

 

 

 

 

 

 

 

 

реконструкція державного підприємства "Олімпійський навчально-спортивний центр" 

Мінсім'ямолодьспорт 

державний бюджет 

50 

 

 

25 

25 

 

реконструкція навчально-тренувальної бази "Відрадне" дитячо-юнацької спортивної школи ВАТ "Футбольний клуб "Динамо" Київ" 

інвестор 

інші джерела 

42 

 

21 

21 

 

 

реконструкція стадіону ЗАТ "Оболонь" 

інвестор 

інші джерела 

 

 

у м. Львові 

 

 

 

 

 

 

 

 

реконструкція стадіону "Сокіл" 

Львівська міська рада 

місцевий бюджет 

35 

15 

15 

 

 

реконструкція стадіону спортивного клубу армії 

інвестор 

інші джерела 

22,8 

0,3 

7,5 

 

реконструкція стадіону "Юність" 

- " - 

- " - 

175 

70 

70 

35 

 

 

реконструкція тренувального центру "Україна" 

- " - 

- " - 

10,1 

0,5 

4,6 

 

 

реконструкція стадіону "Динамо" 

- " - 

- " - 

8,94 

2,94 

 

 

реконструкція стадіону Львівського державного університету фізичної культури 

Мінсім'ямолодьспорт 

державний бюджет 

20 

10 

 

 

реконструкція стадіону "Школяр" 

Львівська міська рада 

місцевий бюджет 

14 

 

 

будівництво реабілітаційного центру із стадіоном в Пустомитівському районі 

інвестор 

інші джерела 

70 

50 

10 

10 

 

 

реконструкція стадіону імені Б. Маркевича, м. Винники 

- " - 

- " - 

0,085 

0,0425 

0,0425 

 

 

 

у м. Дніпропетровську 

 

 

 

 

 

 

 

 

реконструкція стадіону "Локомотив" 

- " - 

- " - 

 

 

реконструкція стадіону "Авангард" ВАТ "Дніпроенерго" 

- " - 

- " - 

20 

10 

 

 

реконструкція стадіону "Вихор" ТОВ "Дніпровський машинобудівний завод" 

інвестор 

інші джерела 

25 

15 

 

 

у м. Донецьку 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво навчально-тренувальної бази благодійного фонду "Олімпік" 

- " - 

- " - 

19,75 

11 

6,75 

 

 

Мінсім'ямолодьспорт 

державний бюджет* 

6,25 

 

6,25 

 

 

 

реконструкція стадіону міського футбольного клубу "Максі" 

- " - 

- " - 

 

 

 

 

Донецька міська рада 

місцевий бюджет 

3,3 

 

3,3 

 

 

 

реконструкція стадіону спортивного клубу "Азовець", м. Маріуполь 

Маріупольська міська рада 

місцевий бюджет 

1,1 

 

1,1 

 

 

 

Мінсім'ямолодьспорт 

державний бюджет* 

 

 

 

 

реконструкція регіонального спортивного комплексу "Олімпійський" 

- " - 

- " - 

34,7 

 

21,3 

6,7 

6,7 

 

Донецька обласна рада 

місцевий бюджет 

34,5 

 

21,3 

6,6 

6,6 

 

реконструкція міського футбольного стадіону "Західний", м. Маріуполь 

Мінсім'ямолодьспорт 

державний бюджет* 

15 

 

15 

 

 

 

Маріупольська міська рада 

місцевий бюджет 

 

 

 

 

інвестор 

інші джерела 

10 

 

10 

 

 

 

у м. Одесі 

 

 

 

 

 

 

 

 

реконструкція стадіону спортивного клубу армії 

- " - 

- " - 

22,5 

22,5 

  

 

 

 

будівництво футбольного поля на території спортивно-оздоровчого комплексу "Совіньйон" 

- " - 

- " - 

14,2 

8,2 

 

 

у м. Харкові 

 

 

 

 

 

 

 

 

реконструкція навчально-тренувальної бази ВАТ "Футбольний клуб Металіст", смт Високий 

інвестор 

інші джерела 

71,7 

20 

30 

15 

4,7 

реконструкція стадіону "Олімпік" Харківського державного вищого училища фізичної культури N 1 

Харківська облдержадміністрація 

місцевий (обласний) бюджет 

 

 

інвестор 

інші джерела 

 

 

 

реконструкція стадіону комунального підприємства "Обласний спортивний клуб "ХТЗ" 

- " - 

- " - 

39 

19,5 

11,5 

 

 

реконструкція стадіону "Восток" комунального підприємства "Харківський палац спорту" 

- " - 

- " - 

13 

 

 

реконструкція стадіону Харківської обласної філії фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" 

- " - 

- " - 

10 

 

 

реконструкція стадіону "Арсенал" професійного футбольного клубу "Арсенал" 

- " - 

- " - 

13 

 

 

реконструкція навчально-тренувальної бази ТОВ "Футбольний клуб Харків", смт Високий 

- " - 

- " - 

35 

15 

15 

 

 

реконструкція стадіону ТОВ "Футбольний клуб "Харків" 

Харківська облдержадміністрація 

місцевий бюджет 

10 

 

 

інвестор 

інші джерела 

22 

 

 

Разом за завданням 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2559,93 

844,84 

928,8 

733,3 

51 

у тому числі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет 

132 

56,6 

41,7 

31,7 

 

місцевий бюджет 

203,9 

64 

95,7 

37,6 

6,6 

 

інші джерела 

2224,1 

778,8 

776,5 

654 

12,7 

3. Створення сучасних систем надання допомоги у разі виникнення надзвичайних ситуацій 

система запобігання надзвичайним ситуаціям 

 

 

 

 

 

 

проведення робіт з протипожежної безпеки та матеріально-технічне забезпечення відповідних заходів
у тому числі: 

МНС 

державний бюджет 

296,4 

49,3 

117,2 

95,5 

26,4 

будівництво та оснащення пожежних депо в м. Києві 

 

державний бюджет (у разі погодження головним розпорядником коштів) 

148 

 

49,3 

49,3 

49,4 

 

Київська міськдержадміністрація 

місцевий бюджет 

69,1 

18,3 

16,5 

27,7 

0,6 

проведення належної та ефективної роботи із запобігання надзвичайним ситуаціям в містах проведення заходів Чемпіонату та на прилеглих до них територіях 

МНС 

державний бюджет 

311,62 

 

 

 

155,8 

155,82 

Разом за завданням 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

677,1 

14 

67,6 

133,7 

279 

182,9 

у тому числі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет 

608,02 

49,3 

117,2 

251,3 

182,22 

місцевий бюджет 

69,1 

18,3 

16,5 

27,7 

0,6 

4. Антитерористичне забезпечення підготовки та проведення Чемпіонату 

 

 

 

 

 

 

 

заходи, передбачені окремою програмою 

СБУ 

державний бюджет 

236,8 

45,21 

59,42 

56,35 

52,51 

23,31 

5. Забезпечення громадського порядку та гарантування безпеки осіб, діяльність яких пов'язана з проведенням Чемпіонату 

 

 

 

 

 

 

 

заходи, передбачені окремою програмою 

МВС 

- " - 

333 

40,51 

44,24 

63,01 

185,24 

 

6. Забезпечення захисту прав інтелектуальної власності УЄФА та її комерційних партнерів 

заявки та заперечення, які стосуються інтелектуальної власності УЄФА 

470 заявок 

130 
 
 

80 

100 

110 

50 

утворення спеціалізованої групи експертів 

МОН 

- " - 

6,03 

2,6 

0,8 

1,02 

1,1 

0,51 

проведення експертизи заявок на інтелектуальну власність УЄФА 

виявлення заявок, що суперечать будь-якій заявці або реєстрації УЄФА 

7. Будівництво, реконструкція, ремонт за європейськими стандартами автомобільних доріг загального користування в напрямку Польщі, міст, в яких відбуватимуться матчі Чемпіонату, Автономної Республіки Крим, а також доріг за спеціальними туристичними маршрутами 

кілометрів 

501,9 

14,5 

44 

84 

105 

254,4 

будівництво та експлуатація нової автомобільної дороги Львів-Краковець на умовах концесії (84,4 кілометра) 

Укравтодор 

- " - 

654 

113 

127 

180 

234 

 

інвестор (концесіонер) 

інші джерела 

2296 

170 

190 

270 

351 

1315 

будівництво та експлуатація автомобільної дороги Львів - Броди на умовах концесії (78 кілометрів) 

Укравтодор 

державний бюджет 

573 

17 

48 

66 

75 

367 

інвестор (концесіонер) 

інші джерела 

2157 

65 

180 

250 

280 

1382 

будівництво та експлуатація автомобільної дороги Броди - Рівне на умовах концесії (95 кілометрів) 

Укравтодор 

державний бюджет 

540 

3,5 

32 

51,2 

65,3 

 

інвестор (концесіонер) 

інші джерела 

3060 

20 

180 

290 

370 

 

будівництво великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва (149 кілометрів) 

Укравтодор 

державний бюджет 

596 

104 

104 

147 

241 

 

Київська міськдержадміністрація 

місцевий бюджет 

21,2 

13,2 

 

 

 

інвестор (концесіонер) 

інші джерела 

15820 

1000 

1000 

1400 

2300 

10120 

будівництво та експлуатація автомобільної дороги Одеса - Рені на ділянці Одеса - Монаші (81 кілометр) 

Укравтодор 

державний бюджет 

849 

 

 

18 

36 

795 

інвестор (концесіонер) 

інші джерела 

4813 

 

 

100 

200 

4513 

будівництво автомобільної дороги м. Київ - м. Ірпінь (14,5 кілометра) 

ДПА 

державний бюджет 

100 

50 

50 

 

 

 

 

7,04 

 

 

 

7,04 

 

будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро 

Мінтрансзв'язку 

державний бюджет** 

1000 

300 

500 

100 

100 

 

Київська міськдержадміністрація 

місцевий бюджет 

2251,4 

550 

600 

701,4 

400 

 

будівництво правобережних підходів до Подільського мостового переходу 

Укравтодор 

державний бюджет** 

175,5 

 

0,5 

25 

150 

 

Київська міськдержадміністрація 

місцевий бюджет 

175,5 

 

0,5 

25 

150 

 

реконструкція транспортної розв'язки на Московській площі 

- " - 

державний бюджет** 

100 

100 

 

 

 

 

місцевий бюджет 

102,1 

22,1 

80 

 

 

 

підготовчі роботи для реконструкції транспортної розв'язки на Київському півкільці на ділянці КМ - 12 + 240 - КМ 14 + 360 (Жулянський шляхопровід) 

Київська міськдержадміністрація 

місцевий бюджет 

100 

30 

30 

40 

 

 

 

31 

 

 

 

31 

 

реконструкція Поштової площі 

- " - 
 

державний бюджет** 

149,33 

37,5 

37,5 

37,5 

36,83 

 

місцевий бюджет 

149,33 

37,5 

37,5 

37,5 

36,83 

 

реконструкція транспортної розв'язки на Ленінградській площі 

- " - 

державний бюджет*** 

372,82 

87 

95,3 

95,3 

95,22 

 

кв. метрів 

 

 

 

 

реконструкція транспортної розв'язки на перетині Дніпровської набережної та проспекту Возз'єднання 

- " - 

державний бюджет*** 

22,75 

10 

12,75 

 

 

 

місцевий бюджет 

22,8 

10 

12,8 

 

 

 

кілометрів 

6,5 

 

 

 

6,5 

 

реконструкція проспекту Бажана 

- " - 

державний бюджет*** 

110,4 

10 

50,2 

50,2 

 

 

місцевий бюджет 

110,4 

10 

50,2 

50,2 

 

 

реконструкція проспекту 40-річчя Жовтня від вул. Васильківської до вул. Голосіївської з реконструкцією Оріховатського шляхопроводу та площі ВДНГ 

- " - 

державний бюджет*** 

49,35 

10 

19,7 

19,65 

 

 

місцевий бюджет 

49,35 

10 

19,7 

19,65 

 

 

реконструкція Броварського проспекту від мосту "Метро" до станції метро "Лівобережна" з організацією заїзду на вул. Р. Окіпної 

Київська міськдержадміністрація 

державний бюджет*** 

37,83 

3,33 

9,5 

25 

 

 

місцевий бюджет 

37,83 

3,33 

9,5 

25 

 

 

будівництво об'їзної автомобільної дороги Слов'янськ-Донецьк-Маріуполь в обхід мм. Костянтинівки, Дружківки та Краматорська 

Донецька облдержадміністрація 

державний бюджет*** 

700 

100 

300 

200 

100 

 

будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві 

Мінтрансзв'язку 

державний бюджет**** 

4000 

1400 

650 

650 

650 

650 

інвестор 

інші 

1757 

720 

413 

208 

208 

208 

Разом за завданням 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42952,89 

5001,26 

4852,85 

5081,6 

6079,18 

21938 

у тому числі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет** 

10029,98 

2345,33 

2036,45 

1664,85 

1783,35 

2200 

місцевий бюджет 

3019,91 

680,93 

853,4 

898,75 

586,83 

 

інші джерела 

29903 

1975 

1963 

2518 

3709 

19738 

8. Будівництво, реконструкція, ремонт ліній електропередачі, підстанцій в напрямку міст та в містах, в яких відбуватимуться матчі Чемпіонату 

 

 

 

 

 

 

 

заходи, передбачені окремою програмою,*****
у тому числі: 

Мінпаливенерго 

 

 

 

 

 

 

 

розширення ТЕЦ-6 (енергоблок N 3), м. Київ 

- " - 

державний бюджет 

150 

100 

50 

 

 

 

Київська міськдержадміністрація 

місцевий бюджет 

248,32 

198,32 

50 

 

 

 

інвестор 

інші джерела 

26,44 

 

26,44 

 

 

 

будівництво підстанції 110/10 кВ
Ватутинська з кабельною лінією 110 кВ Деснянська-Ватутинська, м. Київ 

Мінпаливенерго 

державний бюджет 

65,6 

45,06 

20,54 

 

 

 

будівництво підстанції 110/10 кВ
Європейська з кабельною лінією 110 кВ ТЕЦ-5-Європейська, м. Київ 

- " - 

- " - 

100,75 

1,25 

33,23 

39,7 

26,57 

 

Київська міськдержадміністрація 

місцевий бюджет 

100,75 

1,25 

33,23 

39,7 

26,57 

 

будівництво підстанції 110/10 кВ Олімпійська з підключенням від розподільного пристрою 110 кВ підстанції Московська, м. Київ 

Мінпаливенерго 

державний бюджет 

31 

 

15 

16 

 

 

Київська міськдержадміністрація 

місцевий бюджет 

31 

 

15 

16 

 

 

9. Будівництво, реконструкція, ремонт залізниць у напрямку Польщі, Росії та Білорусі, у містах, в яких відбуватимуться матчі Чемпіонату, в Автономній Республіці Крим 

кілометрів 

334 

 

334 

 

 

 

реалізація комплексного пілотного проекту впровадження швидкісного руху на дільниці Київ - Полтава з використанням рухомого складу з примусовим нахилом кузова 

Мінтрансзв'язку Укрзалізниця 

інші джерела 

1000 

500 

500 

 

 

 

 

2444 

 

 

 

1329 

1115 

впровадження на залізницях України швидкісного руху пасажирських поїздів: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530 

 

 

 

530 

 

Київ - Дніпропетровськ (нова дільниця Полтава - Дніпропетровськ) 

- " - 

- " - 

1650 

 

550 

550 

550 

 

 

799 

 

 

 

799 

 

Київ - Донецьк (нова дільниця Красноград - Лозова - Донецьк) 

- " - 

- " - 

1315 

 

400 

400 

515 

 

 

624 

 

 

 

  

624

Київ - Львів (через Жмеринку) 

 

 

1800 

 

  

700 

800 

300

 

491 

 

 

 

  

491

Київ - Харків (нова дільниця Красноград - Харків) 

- " - 

- " - 

500 

 

  

200 

250 

50

 

4000 

1000 

1000 

1000 

1000 

 

виконання робіт з реконструкції об'єктів інфраструктури з метою підвищення швидкості руху пасажирських поїздів на основних напрямках (крім швидкісного руху) закупівля та поставка на залізниці пасажирського рухомого складу: 

- " - 

- " - 

4000 

1000 

1000 

1000 

1000 

 

одиниць 

90 

15 

20 

25 

30 

 

магістральних пасажирських електровозів 

Мінтрансзв'язку Укрзалізниця 

інші джерела 

2334 

384 

520 

650 

780 

 

 

 

 

 

 

 

 

магістральних пасажирських тепловозів 

- " - 

- " - 

222 

44 

44 

67 

67 

 

 

1179 

200 

250 

329 

400 

 

пасажирських вагонів 

 

 

6550 

1200 

1375 

1810 

2165 

 

 

90 

10 

20 

30 

30 

 

електропоїздів 

- " - 

- " - 

3015 

335 

670 

1005 

1005 

 

 

 

 

 

 

 

 

електропоїздів двоповерхових подвійного живлення 

- " - 

- " - 

560 

70 

140 

140 

210 

 

 

 

 

 

 

 

 

дизель-поїздів 

 

 

750 

150 

150 

200 

250 

 

 

30 

10 

 

рейкових автобусів 

- " - 

- " - 

345 

69 

69 

92 

115 

 

 

 

 

 

 

 

 

швидкісних поїздів з примусовим нахилом кузова 

- " - 

- " - 

1099 

157 

314 

314 

314 

 

 

 

 

 

 

будівництво основного та оборотного депо для технічного обслуговування та поточного ремонту швидкісного рухомого складу з примусовим нахилом кузова 

- " - 

- " - 

240 

20 

70 

70 

80 

 

 

 

 

 

 

будівництво вокзального комплексу на станції Донецьк 

- " - 

- " - 

1800 

100 

500 

600 

600 

 

 

 

 

 

 

реконструкція вокзального комплексу на станції Дніпропетровськ-Південний 

- " - 

- " - 

20 

 

20 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

спорудження будівлі приміського залізничного вокзалу станції Львів 

Мінтрансзв'язку Укрзалізниця 

інші джерела 

35 

15 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво нового приміського пасажирського вокзалу та реконструкція існуючого вокзалу станції Донецьк 

- " - 

- " - 

1700 

200 

300 

400 

600 

200 

 

 

 

 

 

будівництво приміського залізничного вокзалу станції Дніпропетровськ 

- " - 

- " - 

175 

25 

40 

50 

60 

 

 

 

 

 

 

будівництво третьої черги приміського термінала Харків-Пасажирський 

- " - 

- " - 

794 

94 

100 

300 

300 

 

 

 

 

 

 

будівництво технічної станції Дарниця 

- " - 

- " - 

2000 

40 

360 

800 

800 

 

кілометрів 

688 

 

 

 

688 

 

комплексна модернізація залізничного напрямку Харків - Полтава - Бурти - Користівка - Долинська - Миколаїв - Херсон - Джанкой 

- " - 

- " - 

6000 

500 

1000 

2000 

2000 

500 

 

 

 

 

 

 

 

реконструкція колійного господарства та тунелів на ділянці Чоп - Львів 

Закарпатська облдержадміністрація 

- " - 

2040 

408 

408 

408 

408 

408 

Разом за завданням 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- " - 

39944 

5311 

8550 

11756 

12869 

1458 

10. Будівництво, реконструкція, ремонт аеропортів у мм. Дніпропетровську, Донецьку, Києві, Львові, Одесі, Харкові 

кількість пасажирів на годину 

1050 

 

 

 

 

 

розвиток державного підприємства "Міжнародний аеропорт Бориспіль" реконструкція аеропорту "Жуляни"****** 

інвестор 

інші джерела 

3224,9 

655,8 

1122,5 

848,7 

597,9 

 

Мінтрансзв'язку 

державний бюджет** 

145,94 

14,59 

58,37 

51,09 

21,89 

 

Київська міськдержадміністрація 

місцевий бюджет 

45,15 

4,52 

13,55 

18,05 

9,03 

 

інвестор 

інші джерела 

154,33 

15,43 

42,2 

68,97 

27,73 

 

кількість пасажирів, млн. чоловік

0,42 - 0,63 

 

 

 

 

 

модернізація Львівського аеропорту****** 

Мінтрансзв'язку 

державний бюджет 

353,98 

35,4 

141,6 

123,89 

53,09 

 

Львівська міська рада 

міський бюджет 

93,98 

9,4 

28,19 

37,59 

18,8 

 

інвестор 

інші джерела 

490,92 

50,09 

179,47 

172,6 

88,76 

 

реконструкція злітно-посадкової смуги та стоянки для літаків, м. Дніпропетровськ****** 

Мінтрансзв'язку 

державний бюджет 

359,37 

35,95 

140,75 

125,03 

57,64 

 

інші джерела 

444,18 

46,4 

119,22 

216,44 

62,12 

 

позакласна категорія нормативного навантаження 

 

 

 

 

 

 

будівництво нової штучної злітно-посадкової смуги у комунальному підприємстві "Міжнародний аеропорт "Донецьк"****** 

- " - 

державний бюджет 

916,627 

733,349 

110,548 

31,18 

41,55 

 

Донецька облдержадміністрація 

місцевий (обласний) бюджет 

30,7 

20,9 

9,8 

 

 

 

інвестор 

інші джерела 

621,27 

183,66 

283,52 

102,73 

51,33 

 

капітальний ремонт та реконструкція міжнародного аеропорту, м. Одеса****** 

Мінтрансзв'язку 

державний бюджет 

361,83 

36,18 

119,84 

120,4 

85,41 

 

Одеська міська рада 

міський бюджет 

308,11 

30,81 

92,44 

123,24 

61,62 

 

інвестор 

інші джерела 

446,42 

44,64 

178,57 

156,25 

66,96 

 

реконструкція авіаційного комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Харків"****** 

інвестор 

інші джерела 

243,51 

24,35 

73,04 

109,44 

36,68 

 

кількість пасажирів на годину 

550 

 

 

 

 

 

 

Мінтрансзв'язку 

державний бюджет 

275,52 

27,55 

105,93 

95,36 

46,68 

 

Разом за завданням 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8516,7 

1969,019 

2819,538 

2400,96 

1327,19 

 

у тому числі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет 

2413,267 

883,019 

677,038 

546,95 

306,26 

 

місцевий бюджет 

477,94 

65,63 

143,98 

178,88 

89,45 

 

інші джерела 

5625,5 

1020,37 

1998,52 

1675,13 

931,48 

 

11. Будівництво нових і реконструкція діючих готелів у мм. Дніпропетровську, Донецьку, Києві, Львові, Одесі, Харкові та на прилеглих до них територіях 

330 готелів 

 

 

 

 

 

 

заходи передбачені програмами підготовки та проведення Чемпіонату в мм. Дніпропетровську, Донецьку, Києві, Львові, Одесі та Харкові та програмами облдержадміністрацій 

інвестор 

інші джерела 

16500 

1500 

2000 

4000 

6000 

3000 

 

 

 

 

 

 

реконструкція гуртожитків Національного університету фізичного виховання і спорту (м. Київ) 

Мінсім'ямолодьспорт 

державний бюджет 

23,1 

 

7,1 

 

 

 

 

 

 

 

реконструкція гуртожитку Львівського державного університету фізичної культури 

- " - 

- " - 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

реконструкція гуртожитку Дніпропетровського державного інституту фізичної культури 

Мінсім'ямолодьспорт 

державний бюджет 

4,3 

 

1,5 

1,3 

1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

реконструкція гуртожитку Дніпродзержинського коледжу фізичної культури 

- " - 

- " - 

2,4 

 

0,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

реконструкція гуртожитку Донецького державного інституту здоров'я, фізичного виховання та спорту 

- " - 

- " - 

12,7 

 

4,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

реконструкція гуртожитку Харківської державної академії фізичної культури 

- " - 

- " - 

22,9 

 

7,9 

 

 

53 

 

 

 

 

 

заходи, передбачені програмою "Студентський і учнівський гуртожиток"***** 

МОН 

- " - 

509,6 

20 

110 

180,6 

99 

100 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі реконструкція гуртожитків, що перебувають на балансі вищих навчальних закладів м. Києва 

- " - 

- " - 

200 

 

50 

50 

50 

50 

Разом за завданням 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17100 

1520 

2140,5 

4210 

6129,5 

3100 

у тому числі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет 

600 

20 

140,5 

210 

129,5 

100 

інші джерела 

16500 

1500 

2000 

4000 

6000 

3000 

12. Будівництво і реконструкція об'єктів інфраструктури у мм. Дніпропетровську, Донецьку, Києві, Львові, Одесі, Харкові та на прилеглих до них територіях, у населених пунктах за маршрутами руху учасників Чемпіонату і туристів 

 

 

 

 

 

 

 

заходи, передбачені програмами підготовки та проведення Чемпіонату у мм. Дніпропетровську, Донецьку, Києві, Львові, Одесі та Харкові та регіональними програмами 

інвестор 

інші джерела 

4950 

495 

990 

1485 

1485 

495 

Разом за завданням 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет 

50 

10 

15 

15 

у тому числі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5000 

500 

1000 

1500 

1500 

500 

місцевий бюджет 

50 

10 

15 

15 

інші джерела 

4950 

495 

990 

1485 

1485 

495 

13. Створення оптимальних умов для роботи засобів масової інформації та журналістів на основі найсучасніших інформаційно-телекомунікаційних технологій 

апаратно-студійні блоки формату HD 

 

 

утворення апаратно-студійних блоків формату HD 

Держкомтелерадіо 

державний бюджет 

178,82 

 

71,52 

71,6 

35,7 

 

міжнародний телерадіоцентр для надання послуг телерадіожурналістам у форматі HD 

 

 

 

 

створення прес-центру для роботи журналістів 

- " - 

- " - 

212,2 

 

212,2 

 

 

 

прес-центр для роботи журналістів у шести містах 

 

 

 

створення прес-центру для роботи журналістів
у тому числі: 

Львівська, Харківська, Дніпропетровська, Одеська, Донецька обласні та Київська міська держадміністрації 

місцевий бюджет 

217,48 

 

 

108,74 

108,74 

 

створення умов для роботи телерадіокомпанії, м. Донецьк 

- " - 

- " - 

2,5 

 

 

2,5 

 

 

забезпечення обладнанням та устаткуванням телерадіомовної компанії, м. Донецьк 

Львівська, Харківська, Дніпропетровська, Одеська, Донецька обласні та Київська міська держадміністрації 

місцевий бюджет 

9,24 

 

  

9,24

 

 

Разом за завданням 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

608,5 

 

283,72 

180,34 

144,44 

 

у тому числі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет 

391,02 

 

283,72 

71,6 

35,7 

 

місцевий бюджет 

217,48 

 

 

108,74 

108,74 

 

14. Технічне переоснащення вітчизняних телерадіомовних компаній 

пересувна телевізійна станція формату HD 

 

 

 

створення великих багатофункціональних пересувних телевізійних станцій формату HD 

Держкомтелерадіо 

державний бюджет 

395,24 

 

 

258,34 

136,9 

 

15. Створення та розбудова інформаційної туристичної інфраструктури (в тому числі доступу до Інтернет, системи GPS-орієнтування) у мм. Дніпропетровську, Донецьку, Києві, Львові, Одесі, Харкові та на прилеглих до зазначених міст територіях, розроблення спеціальних туристичних маршрутів, забезпечення випуску сувенірної продукції з національною символікою і символікою зарубіжних країн, путівників, карт, виконаних різними мовами, та їх продажу; створення у містах проведення Чемпіонату інформаційних центрів 

 

 

 

 

 

 

 

заходи, передбачені програмами підготовки та проведення Чемпіонату у мм. Дніпропетровську, Донецьку, Києві, Львові, Одесі, Харкові та регіональними програмами 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Монтаж сучасних великих телеекранів у всіх обласних центрах України, курортах, місцях масового відпочинку, зонах для вболівальників 

 

 

 

 

 

 

 

заходи, передбачені програмами підготовки та проведення Чемпіонату у мм. Дніпропетровську, Донецьку, Києві, Львові, Одесі та Харкові та регіональними програмами 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Створення системи надання екстреної медичної допомоги 

показники Державної програми створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги на період до 2010 року 

 

 

 

 

 

 
 

заходи, передбачені Державною програмою створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги на період до 2010 року***** 

МОЗ 

державний бюджет 

306,4 

32,3 

96,8 

177,3 

 

 

реконструкція з розширенням будівель Київської міської клінічної лікарні N 6 з перепрофілюванням її під лікарню швидкої медичної допомоги 

 

державний бюджет (за рахунок коштів цільових субвенцій, що передбачаються в державному бюджеті бюджету м. Києва) 

150 

 

75 

75 

 

 

місцевий бюджет 

494,7 

1,5 

160,8 

160,8 

171,6 

 

реконструкція з розширенням будівель Київської міської клінічної лікарні N 17 з розташуванням підстанції швидкої медичної допомоги 

місцевий бюджет 

142 

 

42 

50 

50 

 

Разом за завданням 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1093,1 

33,8 

374,6 

463,1 

221,6 

 

у тому числі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет 

456,4 

32,3 

171,8 

252,3 

 

 

місцевий бюджет 

636,7 

1,5 

202,8 

210,8 

221,6 

 

18. Створення у мм. Дніпропетровську, Донецьку, Києві, Львові, Одесі, Харкові при медичних університетах клінік для надання необхідних медичних послуг, забезпечивши найвищу якість цих послуг та їх повну доступність 

5000 кв. метрів,
300 лікарняних ліжок 

 

 

 

 

будівництво клініки Національного медичного університету імені О. О. Богомольця у м. Києві 

МОЗ 

державний бюджет 

30 

10000 кв. метрів 

 

 

 

 

будівництво клініки Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 

- " - 

- " - 

70,75 

11,75 

16 

16 

16 

11 

300 лікарняних ліжок 

 

 

 

 

будівництво клініки Дніпропетровської державної медичної академії 

- " - 

- " - 

75,25 

3,45 

34,5 

34,5 

2,8 

 

7500 кв. метрів,
450 лікарняних ліжок 

 

 

 

 

 

 

будівництво клініки Харківського державного медичного університету 

- " - 

- " - 

73,4 

5,8 

22 

41 

4,6 

 

 

 

 

 

 

будівництво клініки Одеського державного медичного університету 

- " - 

- " - 

50 

23,5 

3,5 

Разом за завданням 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- " - 

299,4 

50,5 

86,5 

105,5 

36,4 

20,5 

19. Забезпечення підготовки та перепідготовки у вищих навчальних закладах мм. Дніпропетровська, Донецька, Києва, Львова, Одеси, Харкова працівників правоохоронних органів, сфери обслуговування, медичних працівників, стюардів і волонтерів, зокрема вивчення ними двох-трьох іноземних мов 

 

 

 

 

 

 

 

заходи, передбачені програмами підготовки та проведення Чемпіонату в мм. Дніпропетровську, Донецьку, Києві, Львові, Одесі та Харкові, зокрема у м. Києві***** 

МОН 

державний бюджет 

63 

 

 

31,5 

31,5 

 

20. Проведення робіт з реставрації та ремонту пам'яток архітектури національного та місцевого значення, будівель театрів, музеїв, національних заповідників, парків культури і відпочинку у містах, в яких відбуватимуться матчі Чемпіонату, у населених пунктах за маршрутами руху учасників змагань і туристів, відкриття у зазначених містах художніх салонів, книгарень, тимчасових ярмарків народних промислів 

 

 

 

 

 

 

 

заходи, передбачені програмами підготовки та проведення Чемпіонату в мм. Дніпропетровську, Донецьку, Києві, Львові, Одесі та Харкові 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Підвищення рівня проведення чемпіонату України з футболу в усіх лігах та забезпечення належної підготовки національної збірної команди з футболу 

кількість навчально-тренувальних зборів та змагань національної збірної команди для спортсменів, включених в установленому порядку до складу штатних збірних команд 

27 

проведення навчально-тренувальних зборів 

Мінсім'ямолодьспорт 

державний бюджет 

3,4 

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рейтинг ФІФА національної збірної команди / рейтинг УЄФА клубних змагань 

12/11 

10/10 

09/10 

09/10 

06/08 

12/11 

проведення товариських та офіційних матчів 

- " - 

- " - 

2,9 

0,4 

0,5 

0,5 

0,5 

здійснення моніторингу організації та проведення змагань серед команд професіональних клубів провідними закордонними асоціаціями з футболу 

Федерація футболу України 

інші джерела 

0,07 

0,02 

0,05 

 

 

 

розроблення і виконання програм створення: Всеукраїнської ради футбольних уболівальників; 

- " - 

- " - 

0,15 

0,03 

0,03 

0,03 

0,03 

0,03 

мережі осередків підвищення культури футбольного вболівання 

Разом за завданням 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,52 

1,05 

1,18 

1,13 

1,13 

2,03 

у тому числі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет 

6,3 

1,1 

1,1 

1,1 

інші джерела 

0,22 

0,05 

0,08 

0,03 

0,03 

0,03 

22. Створення сучасної спортивно-тренувальної бази для підготовки національної збірної команди з футболу (Національний олімпійський центр підготовки з ігрових видів спорту в с. Гореничі (вул. Столична, 1) Києво-Святошинського району) 

футбольне поле з трав'яним газоном, в тому числі одне поле з підігрівом 

10 

 

 

будівництво футбольних полів з трав'яним газоном, в тому числі одного поля з підігрівом 

Міноборони Мінсім'ямолодьспорт 

державний бюджет 

16 

8,5 

4,5 

 

 

футбольне поле з синтетичним покриттям, в тому числі одне поле з підігрівом 

 

 

 

будівництво футбольних полів з синтетичним покриттям, в тому числі одного поля з підігрівом 

- " - 

- " - 

 

 

 

крите футбольне поле 

 

 

 

 

будівництво критого футбольного поля 

- " - 

- " - 

21,5 

 

 

21,5 

 

 

готельні корпуси 80/60/160 чоловік 

 

 

 

реконструкція та будівництво готельних корпусів 80/60/160 чоловік 

- " - 

- " - 

72 

14 

18 

20 

20 

 

роздягальні 6 команд/ 150 чоловік 

 

 

 

реконструкція та будівництво роздягалень 

- " - 

- " - 

 

4,5 

 

1,5 

 

харчовий блок 

 

 

 

 

будівництво та реконструкція харчового блоку 

- " - 

- " - 

 

 

 

 

трибуни,
500 чоловік 

 

 

 

 

будівництво трибун 

- " - 

- " - 

1,5 

 

1,5 

 

 

 

адміністративні, побутові, господарські споруди 

14 

 

 

 

реконструкція та будівництво адміністративних, побутових, господарських споруд 

- " - 

- " - 

16 

 

 

 

універсальний ігровий зал 

 

 

 

 

будівництво універсального ігрового залу 

- " - 

- " - 

18,5 

 

 

 

18,5 

 

відкриті ігрові майданчики 

 

 

 

 

будівництво відкритих ігрових майданчиків 

- " - 

- " - 

3,5 

 

3,5 

 

 

 

оздоровча зона 

 

 

 

 

будівництво оздоровчої зони 

- " - 

- " - 

 

 

 

 

Разом за завданням 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- " - 

171 

38,5 

46,5 

46 

40 

 

23. Утворення центру надання кваліфікованої медичної допомоги та здійснення контролю за підготовкою кандидатів у члени національної збірної команди з футболу 

Український центр спортивної медицини 

 

 

 

 

будівництво та оснащення Українського центру спортивної медицини 

Мінсім'ямолодьспорт 

державний бюджет 

170,6 

 

118,5 

46,1 

 

Національний антидопінговий центр 

 

 

 

 

будівництво та оснащення Національного антидопінгового центру 

- " - 

- " - 

106,55 

0,05 

41,5 

65 

 

 

Разом за завданням 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

277,15 

0,05 

160 

111,1 

 

у тому числі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- " - 

277,15 

0,05 

160 

111,1 

 

24. Створення для вболівальників атмосфери футбольного свята в усіх містах, у яких відбуватимуться матчі, та в цілому в Україні 

 

 

 

 

 

 

 

заходи, передбачені програмами підготовки та проведення Чемпіонату в мм. Дніпропетровську, Донецьку, Києві, Львові, Одесі та Харкові, галузевою програмою 

- " - 

- " - 

10 

 

місцевий бюджет 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

інші джерела 

 

 

 

Разом за завданням 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

3,2 

3,2 

2,2 

3,2 

5,2 

у тому числі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет 

10 

 

місцевий бюджет 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

25. Створення організаційних та правових умов для залучення інвестицій 

 

 

 

 

 

 

 

заходи, передбачені окремою державною програмою, зокрема: 

Мінекономіки 

державний бюджет 

 

 

 

 

 

 

створення інформаційного порталу "Євроінвест 2012" (в рамках виконання Національної програми інформатизації

Мінекономіки 

державний бюджет 

 

 

 

 

 

 

консультаційна допомога щодо проведення аналізу законодавчого забезпечення інвестиційної діяльності України, вивчення світового досвіду та підготовка пропозицій щодо вдосконалення правового забезпечення залучення інвестицій 

- " - 

- " - 

1,8 

1,5 

0,2 

0,1 

 

 

створення офіса з управління проектами за принципом "єдиного інвестиційного вікна" 

- " - 

- " - 

11,5 

2,5 

3,5 

5,5 

 

 

визначення переліку та схем розміщення об'єктів, у тому числі інфраструктурних, будівництво яких необхідне для забезпечення проведення Чемпіонату, включення їх до відповідних генеральних планів 

 

 

 

 

 

 

 

 

впровадження механізму інвестування проектів на основі державно-приватного партнерства 

інвестор 

інші джерела 

 

 

 

 

 

 

проведення інвестиційних форумів та інвестиційних ярмарків 

Мінекономіки 

державний бюджет 

0,5 

0,5 

 

розроблення програми надання державної підтримки малому та середньому бізнесу у готельній справі 

- " - 

- " - 

0,5 

0,5 

 

 

 

створення та діяльність європейського бізнес-центру для іноземних інвесторів (15 країн Європи) та проведення за кордоном іміджевої кампанії "Україна - пункт призначення для бізнесу" 

- " - 

- " - 

25 

10 

10 

 

 

проведення медіа-турів по Україні щодо її інвестиційної привабливості для іноземних інвесторів та журналістів 

- " - 

- " - 

3,5 

1,5 

 

 

щоквартальний випуск дайджесту про інвестиційні можливості України для закордонних інвесторів 

- " - 

- " - 

2,5 

2,5 

 

 

проведення спеціальних зустрічей з інвесторами (роуд-шоу) в приймаючих містах з метою інформування про інвестиційні можливості держави 

Мінекономіки 

державний бюджет 

- " - 

2,5 

2,5 

 

 

створення інформаційно-довідкового центру для інвесторів 

- " - 

- " - 

0,5 

1,5 

0,5 

0,5 

 

проведення тренінгів з ділової комунікації та поведінки для осіб, що залучатимуться до обслуговування Чемпіонату 

інвестор 

інші джерела 

 

 

 

 

 

 

створення муніципальної фінансової установи 

Мінекономіки 

державний бюджет 

25 

 

 

інвестор 

інші джерела 

75 

25 

20 

15 

15 

 

розроблення системи управління інвестиційними пропозиціями в усіх галузях економіки 

Мінекономіки 

державний бюджет 

1,1 

  

0,25 

0,25 

0,25 

0,35 

інвестор 

інші джерела 

 

 

 

 

 

 

створення системи моніторингу економічного ефекту від підготовки та проведення Чемпіонату 

Мінекономіки 

державний бюджет 

1,7 

0,6 

0,25 

0,25 

0,25 

0,35 

інвестор 

інші джерела 

 

 

 

 

 

 

Разом за завданням 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

166,6 

48,1 

50,7 

41,6 

25,5 

0,7 

у тому числі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет 

91,6 

23,1 

30,7 

26,6 

10,5 

0,7 

інші джерела (обсяг і джерела фінансування уточнюються) 

75 

25 

20 

15 

15 

 

Усього за програмою 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125743,98 

18061,64 

22910,09 

28418,75 

29120,39 

27233,11 

у тому числі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет 

18020,16 

3795,12 

4447,62 

4207,12 

3041,06 

2529,24 

місцеві бюджети 

4676,03 

823,26 

1324,38 

1466,43 

1056,12 

5,84 

інші джерела 

103047,8 

13443,26 

17138,09 

22745,2 

25023,21 

24698,03 

____________
* За умови подання проектно-кошторисної документації та погодження з головним розпорядником бюджетних коштів та за умови внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2006 р. N 30.

** У разі узгодження з головним розпорядником коштів.

*** Після затвердження проектно-кошторисної документації та узгодження з головним розпорядником коштів.

**** Кошти спеціального фонду державного бюджету, що спрямовуються на розвиток дорожнього господарства, в тому числі 2 млрд. гривень - субвенція з державного бюджету міському бюджету м. Києва на виконання функцій столиці.

***** Обсяги фінансування уточнюються відповідно до обсягів фінансування відповідних державних програм.

****** Обсяги фінансування уточнються після надходження техніко-економічного обґрунтування.

____________

Опрос