Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Государственном комитете Украины по делам ветеранов

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 24.10.2007 № 1262
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24 жовтня 2007 р. N 1262

Київ

Про затвердження Положення про Державний комітет України у справах ветеранів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 27 лютого 2008 року N 101
,
від 5 серпня 2009 року N 814

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 25 січня 2012 року N 35)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про Державний комітет України у справах ветеранів, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 26

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний комітет України у справах ветеранів

(У тексті Положення слова "Віце-прем'єр-міністр України" в усіх відмінках замінено словами "Міністр праці та соціальної політики" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 року N 814)

1. Державний комітет України у справах ветеранів (Держкомветеранів) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра праці та соціальної політики.

2. Держкомветеранів у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

Держкомветеранів організовує у межах своїх повноважень виконання актів законодавства, здійснює контроль за їх реалізацією, узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства.

3. Основними завданнями Держкомветеранів є:

участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері соціального і правового захисту ветеранів війни, інших осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", ветеранів праці, ветеранів військової служби, правоохоронних органів (далі - ветерани), жертв нацистських переслідувань;

координація, методичне забезпечення і сприяння реалізації державної політики щодо забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, які перебувають на квартирному обліку у виконавчих органах місцевих рад;

здійснення заходів щодо увічнення пам'яті захисників Вітчизни та жертв воєн;

участь у патріотичному вихованні громадян.

4. Держкомветеранів відповідно до покладених на нього завдань:

1) готує пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у сфері соціального і правового захисту ветеранів, жертв нацистських переслідувань, увічнення пам'яті захисників Вітчизни та жертв воєн, патріотичного виховання громадян;

2) бере у межах своїх повноважень участь у розробленні прогнозних показників економічного і соціального розвитку та проекту Державного бюджету України;

3) вивчає та аналізує стан справ із соціальним захистом ветеранів, увічненням пам'яті захисників Вітчизни та жертв воєн, патріотичним вихованням громадян;

4) розробляє проекти нормативно-правових актів з питань соціального захисту ветеранів і жертв нацистських переслідувань;

5) виконує функції органу, що відповідає за виконання програми забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, які перебувають на квартирному обліку у виконавчих органах місцевих рад.

Здійснює в межах своїх повноважень контроль за реалізацією державної політики щодо забезпечення житлом цієї категорії осіб;

6) бере участь в межах своїх повноважень у здійсненні контролю за реалізацією державної політики у сфері соціального і правового захисту ветеранів, виплатою компенсацій ветеранам та членам їх сімей, відшкодуванням матеріальних втрат, пов'язаних з виконанням службових обов'язків, і шкоди, заподіяної здоров'ю; розглядає звернення ветеранів та членів їх сімей;

7) координує роботу із здійснення органами виконавчої влади заходів щодо реалізації державної політики у сфері соціального і правового захисту ветеранів, жертв нацистських переслідувань, увічнення пам'яті захисників Вітчизни та жертв воєн і забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, які перебувають на квартирному обліку у виконавчих органах місцевих рад;

8) співпрацює з іншими органами виконавчої влади, до компетенції яких належать питання соціальної та медичної реабілітації, лікування, оздоровлення і забезпечення протезними виробами ветеранів;

9) співпрацює з громадськими організаціями ветеранів, організовує в межах своїх повноважень підтримку їх діяльності;

10) виконує у межах своїх повноважень функції з управління об'єктами державної власності, які належать до сфери його управління;

11) вживає заходів до повернення на Батьківщину колишніх військовополонених, пошуку тих, хто пропав безвісти під час воєн і локальних конфліктів, виконання обов'язків військової служби; бере участь у вирішенні питань щодо соціальної та професійної адаптації колишніх військовополонених, які повернулися на Батьківщину;

12) готує пропозиції щодо збільшення кількості робочих місць для ветеранів та членів їх сімей з метою використання інтелектуального потенціалу і практичного досвіду, поліпшення їх матеріального забезпечення;

13) забезпечує взаємодію органів державної влади, об'єднань громадян, підприємств з питань пошуку, ведення обліку, упорядження і збереження військових поховань жертв війни на території України та інших держав;

14) організовує у межах своїх повноважень роботу з виконання міжнародних договорів;

15) бере участь в організації видання книг, пов'язаних з увічненням пам'яті захисників Вітчизни та жертв воєн, мемуарів, художніх та аудіовізуальних творів, створенні музеїв, меморіалів та експозицій, проведенні наукових досліджень з відповідних питань;

16) організовує відповідно до законодавства надання підтримки підприємствам, установам та організаціям, що утворені за участю громадських організацій ветеранів і забезпечують вирішення соціальних питань ветеранів та членів їх сімей;

17) бере участь у формуванні та реалізації інвестиційної політики з урахуванням пріоритетних напрямів соціальної політики, виступає у передбачених законодавством випадках засновником цільових фондів соціального та інвестиційного призначення;

18) установлює зв'язки і співпрацює з іноземними установами та міжнародними організаціями з питань соціальної і медичної реабілітації, лікування і забезпечення протезними виробами ветеранів та членів їх сімей, увічнення пам'яті захисників Вітчизни та жертв воєн;

19) бере участь у підготовці проектів міжнародних договорів України з питань, що належать до його компетенції, готує пропозиції щодо укладення і денонсації таких договорів;

20) сприяє висвітленню стану виконання актів законодавства щодо реалізації державної політики у сфері соціального і правового захисту ветеранів;

21) виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

5. Держкомветеранів має право:

представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних договорів України;

залучати в установленому порядку спеціалістів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками для розгляду питань, що належать до його компетенції;

утворювати в разі потреби комісії, експертні та консультативні ради, робочі групи;

отримувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

скликати наради, проводити конференції, семінари та інші заходи з питань, що належать до його компетенції.

6. Держкомветеранів здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені ним в установленому порядку територіальні органи.

Комітет взаємодіє під час виконання покладених на нього завдань з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, благодійними організаціями, а також з відповідними іноземними установами та міжнародними організаціями.

7. Держкомветеранів у межах своїх повноважень, на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання.

У разі потреби Комітет може видавати разом з іншими органами виконавчої влади спільні акти.

Проекти нормативно-правових актів Комітету погоджуються з Міністром праці та соціальної політики.

Нормативно-правові акти Комітету підлягають реєстрації в установленому законодавством порядку.

У передбачених законодавством випадках рішення Держкомветеранів обов'язкові для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, громадянами.

8. Держкомветеранів очолює Голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України.

Пропозиції Прем'єр-міністрові України щодо призначення на посаду та звільнення з посади Голови Держкомветеранів вносить Міністр праці та соціальної політики.

Голова Комітету має першого заступника і заступників, що призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра праці та соціальної політики.

(абзац третій пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 р. N 814)

Пропозиції Міністрові праці та соціальної політики щодо призначення на посаду та звільнення з посади заступників Голови вносить Голова Держкомветеранів.

(абзац четвертий пункту 8 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 р. N 814)

9. Голова Держкомветеранів:

1) здійснює керівництво Комітетом, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на Комітет завдань, розподіляє обов'язки між своїми заступниками, визначає ступінь відповідальності своїх заступників, керівників структурних підрозділів;

2) погоджує проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції Комітету;

3) представляє Комітет у відносинах з органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

4) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, розпорядником яких є Комітет;

5) призначає на посаду та звільняє з посади працівників центрального апарату Держкомветеранів;

(підпункт 5 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2008 р. N 101)

6) призначає на посаду та звільняє з посади керівників територіальних органів Комітету;

(підпункт 6 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 р. N 814)

7) затверджує положення про структурні підрозділи Комітету, а також плани роботи Комітету за погодженням з Міністром праці та соціальної політики;

8) подає Міністрові праці та соціальної політики звіти про результати діяльності Держкомветеранів згідно з планом роботи Комітету і на затвердження заходи щодо реалізації основних напрямів та стратегічних цілей діяльності Держкомветеранів;

9) підписує видані у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

10) порушує в установленому порядку питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності своїх заступників, відзначення державними нагородами членів громадських організацій ветеранів та окремих ветеранів;

11) розглядає в установленому порядку питання щодо присвоєння працівникам Комітету відповідних рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

12) веде особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції Комітету;

13) здійснює відповідно до законодавства інші повноваження.

10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держкомветеранів, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Комітеті утворюється колегія у складі Голови (голова колегії), його заступників, інших керівних працівників.

У разі потреби до складу колегії Комітету можуть входити в установленому порядку інші особи.

Персональний склад колегії Комітету затверджує його Голова.

Організаційною формою роботи колегії Комітету є засідання, періодичність проведення яких визначається його Головою.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Держкомветеранів.

11. Граничну чисельність працівників Держкомветеранів затверджує Кабінет Міністрів України.

Структуру центрального апарату Комітету затверджує Міністр праці та соціальної політики.

Штатний розпис, кошторис Комітету затверджує його Голова за погодженням з Мінфіном.

12. Держкомветеранів є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

____________

Опрос